Egy képzeletbeli irásbeli irodalom érettségi :)

Rozella•  2016. július 16. 18:56


Egy képzeletbeli irásbeli irodalom érettségi :) 

A tétel címe: 

Egy tettszőleges mai modern vers  ösze hasonlito ellemzése


Azért választotam eszt a szép tömőr verset, mert a víz, a tenger, a tó a költészetbe mindíg is ki emelkedö szerepet kapot, motivumait  a legnagyob bak is be építeték salyát költészetükkbe.

A tejjeség ígénye nélkűl fel sorolnék itt egypáratt:

 

József Attila: Tószunnyadó

Jammes: A zöld víz partján

Tyutcsev: Tavaszi vizek

Charles Baudelaire: Az ember és a tenger

Szabó Lőrinc: Tenger

József Attila: Megfáradt ember

Juhász Gyula :Tiszai csönd

Dsida Jenő: A tó tavaszi éneke

Ady Endre: A Duna vallomása

Tamkó Sirató Károly: Dal a tóról

Áprily Lajos: Tavaszi vizek

Alphonse De Lamartine: A tó

Petőfi Sándor : A Tisza

Mihai Eminescu: A tó

Kosztolányi Dezső: Az ember és a tenger

Váci Mihály: Balatoni félrevezető

Vajda János: Nádas tavon

Orbán Ottó: A víz

Gyóni Géza: hideg tavak táján

Kányádi Sándor: Elnémult a kis patak

John Keats: A tenger

 és végüll, de nem utolsó sorbann :

Goethe: Szélcsend a tengeren .. ( de ere mégmajd visza térek ösze hasonlitás kép...)

 

A kiválasztott modern vers:

 

Skary Károly:*

 

 tavon

 

hullámok hátán az eső

szél röpítette szerető

és a visszatérő dallam

most egészen halkan

suttogja el az életet

ami eddig is éltetett

az most is itt van

a habokban

mint valami ősleves

aha a nyakleves

le s fel dobál

s a hajó száll

jah a tengeri beteg

re issza magát

köröttem hegyek

én csak nézem magát

a haját ahogy fújja a szél

olyan vad meg szép meg minden

de látja ez a beszéd

is eltűnik a habokban elfeledten

 

 * A szerző nem keverendö ösze Bari Károly roma-cigány származásu  késő zavar-kori költővel, kinek számoss  keserves sirató verse és nagy ismeretlensége van. Skary Károly viszont mint a Homokhátság most 116 éves szülöttye  a Poeta ’társ a dalom” ismert,  meg becsült taglya, (vagy tajga a fák el kötelezet al-földi védelmezője) sőt ojkor „kecske-körmölő” áll néven is firkállgat némej falakra. Eddigi díjjai: „Arany Szőrű Bárány-Felhő díj ”;  „A Graffiti Rend Lóvagja” díj,  valamint idén Május 1. alkalmából meg kapta a „Tiszteletbeli Örökös Partizán”  díj,  puska nélküli hajnali gerilla fokozatátt iss.  

 

 A vers ellemzésse:

 

A vers egy minden napos természeti képel kezdődik, ojan széppen és tiztán indúl, mind  a nép dallok első sora:

„hullámok hátán az eső”…

Egy tavat el képzelhetünk és a tavon a nyári essőt.., akár meg szokot és idili is lehetne a látvány, ám a kővetkező sor metaflorája  azonnal árnyajja is eszt a képett, mert a természeti jelenség

  „szél röpítette szerető”

  -vé vállik azonal a költői fantázijába,  ami a kővetkező sorokban továb lódul és immár a képhez dallamot is társitt:

„és a visszatérő dallam

most egészen halkan

suttogja el az életet”

Az ellen tétre építet hatás meg ragaggya az olvasó fantázijáját is.., hiszen külőnnős tulajjdonság, amikor egy dallam suttog.. és itt már érződikk valami delelyes titokzatoság,  ami ki ragad a hétközznapok pártikularitásából ez a susogva kiemelkedő érzet.., ami be igazolódik és továb is fokozódik a fojtatásban:

„ami eddig is éltetett

az most is itt van

a habokban

mint valami ősleves” 

..és it asztán már egésszen félelmetess távolra kalandozik el a költöi fantázija, hiszen az eső és a hulllámok – azaz a VIZ-  látványától aszocciácicója az élet-bölcső-éig jut visza: az élet a vizbe, az „ős-leves”- be keletkezet,  mint aszt tuggyuk, a víz éltet mindent, nélküle nincs élet, és nincsen még szerelem…sem. Sosem. Az. nem. nincsen. Az sem.

Mielőt azomba el merengne és el merűlne  az olvasó ebe a hangulatban.. egy profán fordúlat visza rángatt a tömény valóságba:

aha a nyakleves

le s fel dobál

s a hajó száll

jah a tengeri beteg

re issza magát”

A nyakleves ellemi ereje kelőképp ki józanit az idilikuss hangúlatból, érződik, it már komoj vihar van, de hogy aviharbane, amikor „le s fel dobál” egy hajót ,mi kőzben  a tengeri betegség kínjai is fel villanak - össze hasonlitva a részeg ember émejgésével.. A költői eszközök arzénájja vonul fel, remekk mekszeméjesítések és egy szójjáték  segiccségével a tengeri (közismerten a kukorica) is beteg-re issza magát, ami útalás a hirtelenn le zúdulló essőre, amit képtelen elnyelni a föld és a termés ezt bizonyhogy megsínyli… naná!  Le hangolló a kép és már így is maradna.., ha nem következne egy ujjabbb  szivlágyittó fordúlat, ami mintegy a hegyek védelmébe vonnya a költőt a szem éjes szférályához enged egésszen közelbe:

„ köröttem hegyek

én csak nézem magát

a haját ahogy fújja a szél

olyan vad meg szép meg minden”

 ..és már mi is aszt láttyuk pont, amit a költő akar: „olyan vad meg szép meg minden” – nincs szűkség töb jelzőre , a ”meg minden” tömőr szófordúlat pont anyi, mintha le írná  az őszes létezző szép akarmit az érzéki látomás mélltatássára...

…és végül eből az emelkedetségből ismét  tudatossan vissza ránt a földre.. vagy is az el sűjjedő valóságba.. ez a vers habja a tórtán.

„ de látja ez a beszéd

is eltűnik a habokban elfeledten”

Csodállati szép sorokba és a sorok közé issírt, csak egyben tévedet a költő, de ez meg erthetö mert ő már digitálissan irt ki mindent magábol az élő beszéd forma bontássában  és ezér ojan minthacsak ön magának mondaná.. vagyis írja ki magábol hitetlenül, látomásósan, nem bizva salyát érzéssei és szavai hatássába.

Bizony, mijjen sokszor élünk át hasonlótt, képzelletbe szóllva, szóllitva meg valakit.. nem bizva  már a szavak erelyében, meg aban, hogy meg halgatásra, meg értésre talál amit mondani szeretne a lirikuss…


A másik klaszikuss akire már útáltam - a Gőte verse a Skary-vers tarajos elentéttye, mert Gőténél ott ugye hijába van tenger, hull lám taraja sincs, ám mégis ojan beteg, nem is mozdul a semmi se csak áll..  A két vers fordúlat számja és a dinamikálya köszt meg feszűl, érzödikk a mult és a jellen külömbsége nagyon erőtejjessen. A társadalmi kőzeg más volt Gőte korában, akkor még másféle szelek fulytak, másfélle jukkákból, amint ez láttszik, sőt nem is volt sémmi szél se, csak ha kavarta maga körűl a költő... Idézem:

 

Goethe: Szélcsend a tengeren


Néma csöndben áll a tenger,
fodra, ránca mind megállt,
s a hajós szorongva nézi
a tükörsík láthatárt.

Semmi nyoma semmi szélnek!
Csönd, halálos rémület!
Az iszonyú messzeséget
egy hullám se töri meg.


(Ford.: Szabó Lőrinc)


Nekem  azomba mégis mint a kettő tettszikelem ,  mer  én szerintem a jó lira nem változikk a lényegétt tekintve mindig hat ott a szivekre , a kórtól fügétlen is joban, mint a sok gyógy-szer és még be se kel venni csak olvasni. Én is szivbaj néllkül sokk szép verseket olvasok,  reméllem  hogy eszt a fenti sokk szép idézett is bízonyittya. 

 

 

Tófalvi Csaj-Ághy Laura

 Fa-sors Gimnázijum IV. c. osztáj

 

 

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

Rozella2016. július 20. 08:34

@csillogo: köszön nőm , ámm az Érdenn mindíg a költőkék :))

csillogo2016. július 20. 07:18

Hoztam egy mosolyt.
Sokkoltál egy kicsit - már olvasgattam, mióta elkövetted ezt a "változikk-ot" Társadalmi kőzeg, meg a szivbaj néllkül - jól bizonyittya irrományod a tehettségedett!
:-)

Rozella2016. július 19. 19:28

@kevelin: helyes! :)

kevelin2016. július 19. 10:22

Na most tanultam verselemzèst
Csak meg ne ragadjon a helyesírás

Rozella2016. július 19. 09:33

@lobsterking: én is benéztem..egy két dolgot..:))

Rozella2016. július 19. 09:32

@Anaid: @Molnar-Jolan: @Pera76: köszik! :)

Pera762016. július 18. 22:04

:)

Molnar-Jolan2016. július 18. 21:22

Fergeteges!!! :D

Anaid2016. július 18. 20:59

huha, ez fantasztikus volt, így estére. Köszönöm szépen, hogy feldobtad az estémet! Kaphatunk még sok ilyen finomságot?:))

Törölt tag2016. július 18. 19:08

Törölt hozzászólás.

skary2016. július 18. 12:40

@Rozella: jóvannah..köszi :)
kb igazad löhet :)

Rozella2016. július 18. 09:51

@skary: :) nah, akkor kifelytem némely homájjos részét a fent idézetteknek:
Aki (írni) tud, az tud... hijjába minden ellenkező hiresztellés... :)
Tod, a verseknek van egy eléggé el nem ítélhető tulajdonságuk, képesek függetlenedni az írójuk szándékától, mert ugye a vers az, amit olvasnak, vagy mondanak, enélkül ugyanis az íróasztalban, vagy max egy fájlban marad. Tehát akkor válik verssé, ha az olvasó verssé avatja és persze meghallgatva, olvasva mások véleményét, mégis azt és úgy gondol róla, felőle amit ő abban éppen lát, vagy amilyen hangulatot abban érez.

A kis Laura pedig természetesen átment (jó érdemjeggyel!) az érettségin, tekintve, hogy képes volt borzalmas hejjessírása ellenére is önállóan gondolkodni egy kortárs alkotásról... Valószínűleg ez ragadhatta meg Vörösmarty-t is, aki akkoriban érettségi elnök volt, /ellentétben a 'költővel', aki viszont nem volt tagja a vizsgabizottságnak, ó mily szerencse!! :) / és mi tagadás Laura a későbbiekben fontos szerepet játszott a Szózat-iró elnök életében... Szegény Goethe sem tud már védekezni, hogy ő mit értett "tükörsík", hullámtalan állóvíz alatt, holott a tenger mindig mozgásban van, még akkor is, ha a felszínén tükörsíknak látszik.. Petőfi is megírta, hogy 'Föltámadott a tenger..' Nahát! Két nagy költő ugyanarról a dologról ellentétesen vélekedik, így kénytelen az olvasó a saját tapasztalására, megérzéseire hagyatkozni... Végül, de nem utolsósorban: Költőknek hinni sosem kell, nem is lehet, ők ugyanis nem "térítők", hogy a hitről prédikáljanak, viszont tudnak valamit, amit a legtöbb ember nem: kölcsönadják a szemüket egy időre az olvasóknak.., hogy MÁST és MÁSKÉPP lássanak pl. ma is, mert teljesen egyetértek veled : " erre oktasd a mai fiatalságot...nem lehet ugyanúgy írni mint 50 vagy több száz évvel ezelőtt...vagyislehet...deminek :)" ... nah csáá.., és "utólagoss szivess engedelmedel" is én köszönöm!! :)

skary2016. július 18. 04:38

@Rozella: óh hogy ögyemögamamaahajadat :)
egyébként a dolgozat 1-es..a "költő" sosem gondolt semmire...akkor ír ha ihlete van...és az olyan mint a gondolatnélküliség :)
tehát mindenféle verselemzés erre az úra nem érvényes...formabontó nem akar közölni tényeket...max hangulatokat..amik ugye nem determinálhatóak pontosan...egyikből mosódnak át a másikba :) nah csááá és kérlek erre oktasd a mai fiatalságot...nem lehet ugyanúgy írni mint 50 vagy többszáz évvel ezelőtt...vagyislehet...deminek :)

Rozella2016. július 17. 11:18

@Zsanna: @pauleve55: @gabi10: köszik! :)

Törölt tag2016. július 17. 07:45

Törölt hozzászólás.

pauleve552016. július 16. 23:32

:-D Szuper!!

Zsanna2016. július 16. 20:06

Azta de kiöntötted a gyereket a vízből! :)))) Tetszett! :))

Rozella2016. július 16. 19:57

@petruchio: Ok. De ne puskázz Imike! Az nem fog segíteni, ha vizsgáznod kell..

petruchio2016. július 16. 19:45

hmm...figyelek ám tantónéni

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom