kispatak

Irodalom
Rozella•  2016. október 7. 14:17

In memoriam...

 

In memoriam… 

  

A 2016 szeptember 12-én elhúnyt  Csoóri Sándor  kétszeres Kossuth-díjas, és kétszeres József Attila- díjas költő egyik legszebb versét hoztam, tisztelettel emlékezve rá.

A verset egy remek előadásban is hallgassa meg, aki teheti…

https://www.youtube.com/watch?v=bFeDRoF8v6Y

 

Csoóri Sándor  (1930-2016)


ANYÁM FEKETE RÓZSA

 

Anyámnak fáj a feje,

nem iszik feketét —

Anyámnak fáj a feje,

nem szed be porokat:

szótlanabb sápadtsággal

feji meg tehenét,

szótlanabb sápadtsággal

söpröget, mosogat.

 

Anyámra durván szólnak

jöttment idegenek?

Anyám az ijedtségtõl

dadog és bereked.

Sötét kendőjét vonván,

magányát húzná össze:

ne bántsa többé senki,

félelmét ne tetőzze.


Anyám utakon lépdel

s nem jut el sehova.

Szegénység csillagától

sebes a homloka;

vállára még az orgonavirág

is úgy szakad,

mintha csak teher volna,

jószagú kárhozat.

 

Nyár van égen és földön,

zene szól, muzsika,

Anyám csönd-sivatagján

el kell pusztulnia.

Gépek, gyártmányok zengnek

csodáktól szélütötten,

de egy se futna hozzá:

„segítek, azért jöttem”.

 

Anyámnak fáj a feje —

anyámnak fáj a semmi,

Anyám fekete rózsa

nem tud kiszínesedni.

Egy éjjel földre roskad,

megtört lesz majd, kicsi —

Bejön egy madár érte

s csőrében elviszi.Rozella•  2016. szeptember 5. 17:46

Rögtönzött plágium


Rögtönzött plágium

/itt, ma…vers címeitekből/

 

szeptember elején

múlóban rőzseláng

ezüstszellő love story

nyárvégi szóvetés

igen csak álom

ott a tiszta ég

 

indulni látszik a szarkaláb

őszi gondolatok

hajnali pitvarremegés

erdei séta levéltitok

szerencsés vagyok

 

játék a szavakkal

tárlaton egy álom követ

a remény csillaga

magányosan… ki vagyok?

szeretethiányos vers

  

 tánclépésben a blahán kezdődött

bezár a bazár a bor ünnepén

egyszerű vers  mona 

álmokon túl  fény jég este

művészet tönkretétele 

 

istenig egészen

felettem alattam mozgásban

egy próbát megér

széttépett álmok benéz a reggel

 halott virág - fordított világ

mintha élnék jeleim itthagyom

engem akar

 

 

 

 

 

Rozella•  2016. július 15. 07:37

Orbán Ottó: Az alvó vulkán + Egysoros...Orbán Ottó:

Az alvó vulkán

 

vannak korok

amikor úgy látszik hogy mindenben a gazdagoknak van igaza

hisz látnivaló hogy

nem csak a pénz az övék

de a megértés luxusa is

és az ő nőik alakja jó a legtovább

minthogy az ő nőik fordíthatják a legtöbb időt

a sportra és az ésszerű étkezésre

míg a szegények

most érkeznek a kőkorszakból

és egymást taposva tolongnak a Földpályaudvar szemetes peronján

a jövőbe nyíló kijárat felé

és a nőik koravén öregasszonyok

 

vannak korok

amikor úgy látszik hogy a forradalmak csak zűrzavart okoznak

és a legjobb szabályosan közlekedni

kitenni az indexet és várni

míg jön egy lázas év

vagy az öregség

és kanyarodhatunk

ilyen korokban a legtöbb ember költő

persze anélkül hogy tudna róla

mert amúgy ki nem állhatja az érthetetlen verseket

és nincs is benne semmi a hivatásosból

aki ha szorul a hurok

még mindig föladhat egy sürgős segélyt kérő jelképtáviratot

 

nem

ő csak megy az utcán

vagy vár a sorára a pult előtt

és közben múlnak az évek

és a hét tenger kalóza akinek fiatalon mindenki képzeli magát

mindinkább megérzi az időjárásváltozást

és az egyetlen tenger amelyikre még kimerészkedik a sör

ott viszont nagy előadást tart a tanulságokról

 

hogy jobb ma a biztos zsákmány

mint holnap a világmegváltás

majd szétnéz az imbolygó asztal fedélzetén

a csikké szívott évszázad fölött

és váratlan dühvel azt mondja

A KESERVES KURVA ÚRISTENIT

 

a történelem vulkán

és gyomrában a megválaszolatlan kérdések lávája izzik

és megválaszolatlan kérdés az is hogy meddig

a természetnek nincs erkölcsi érzéke

a Nap konokul mosolyog

én az istenséget

esendőnek képzelem azaz mélyen emberinek

ha szívósnak is hogy túlélje a fogalomrobbanást

a kitörés reggelén

valaki zörög a kulccsal és kilép a panelház kapuján

naiv egy lény hisz fajunkbeli

 

de a maszlagot hogy az igen és nem végül is egyre megy

nem veszi be

és megkülönbözteti az űrjáró bolygó luxusfedélzetét

a fortyogó hajófenéktől


 &&&&&&&&&&


Orbán Ottó:

Egysoros vers a jövőről

 

Hűsét érzem mint hús a kardvasét

 

 

Rozella•  2016. május 5. 14:58

Röviden...

 

Weöres Sándor : Évezredek

 

A remekmű sérthető,

A pusztaság sérthetetlen.

A valóság hihetetlen

a hazugság hihető.

 

 

Radnóti Miklós: Röviden

 

Barátaim, ha rövid a papír

az ember akkor apró verset ír;

higgyétek el, a rövid is elég,

meghalok, s úgyis minden töredék.

 

 

József Attila: (keltezetlen töredékek)

 

Nem ér szerencse, nem árt balsiker sem -

szavam szerelem kérte.

Bocsássatok meg, hogyha jó a versem

és szeressetek érte.

 

 

 

Rozella•  2016. január 7. 23:30

Óriások földjén

 

Óriások földjén

 

"Akire szellemhad vigyáz:

mégsincs senki

aki vigyázzon."

 

Óriások földjén lépek.

Hangya araszolás hajlik imába.

Tenyerére vesz, a szemébe nézek,

homloka szántott életbarázda.

Virágaim kitépi gyökerestől,

s én elültetem arcán csalódásaimat.

Megóv magamtól, hogy szememből

többé ki ne nyílhassanak,

közéjük rejt egy óriás szívet,

sóval hinti be a könnyeimet,

s imába temeti a virágaimat.


( Raffai Sarolta: Akire  szellemhad vigyáz c. versének hatására) 


Raffai Sarolta:

Akire szellemhad vigyáz

 

Engem szellemarcok ügyelnek

testetlen, káprázatosan:

csupa vakfehér lobogás.

 

Akire ez a had vigyáz

nem fél szívek mélyébe látni,

koponyák dombjaira hágni,

hasas felhők emlőjét szopja,

fordul a szélnek csikorogva,

arca hegyén havak visszfénye,

megverten jön a Hold eléje,

tágul a tér, a mindenségnyi.

 

Akire szellemhad vigyáz,

magát csak önmagával méri.

 

Tudja: minden más mérhetetlen.

Az eltökélt hit kurta álom.

Mert a kristály is föloldódik,

öngyilkosan, eszeveszetten,

akár a só a tengerekben,

s nincs helyén semmi a világon.

 

Akire szellemhad vigyáz:

mégsincs senki

aki vigyázzon.