Békesség a szívben

Barátság
babumargareta01•  2023. január 7. 19:34

A jóság

A jóság

A jóság arany folyamát

nem önthetem a földön végig.

Poros reggelbe fullad itt a hajnal,

csúfság üvölt és csak a rossznak fája

nő fel az égig.

Nélküled rég elhamvadnék magamban

magam tüzétől, ami égőn éget

Hisz ott álltam a végen, roskadón,

hullásra várva, mint túlért gyümölcs,

mikor jöttél és megláttalak téged.

Neked felnyitom mélyen forró éjét.

Legyen tiéd minden szűz hajnalom

s a csillagaim, mik a békét hozzák.

Nehéz imával áldalak,

mert jó vagy és mert jó lehetek hozzad.

babumargareta01•  2022. január 27. 21:52

Dal egy szomorú férfihoz

Mint szomorú fa süppedő tetőn

magadban állsz, és úgy hull szép szavad,

mint a száradt levél, amely forog

forog, amíg csak földet ér.

 

Szél pengeti a messzi bokrokat

zörgő szekéren robog az idő,

amerre jár, felporzik a világ

s a sűrű ég gyorsan fakul.

 

Már bevallhatod, rossz volt életed

mert céltalan volt és keserves is,

orvul terített le egy ragyogó napon

nincs mihez kezdened.

 

így jártak mind, akiket szerettél

miért lenne hát a te sorsod különb?

A vénülő világ sodrában élsz

s láthatod, hogy duzzog az idő.

 

Diadalmas madarak húznak el

fejed fölött, és nőni kezdenek,

a szép hársak halálos árnyai,

mert már erősen-közeleg az ősz.

 

Még állsz, de sorsod a földre lever,

majd, mint kín a sebesült katonát,

aki vérzik s a piszkos földbe mar

fénylő és tiszta fogával.

 

babumargareta01•  2022. január 4. 12:38

Szomorú szonett Barátomhoz

Már felnyúlnék az élet aranyához
hajszolt magam, aki eddig elárvult,
buja szemmel a csillagokra bámul
s nem közeledett máshoz, sem magához.

Becéz a nap, a sorsom már nem átkoz
most kráteröble forrongón kitárult,
égnek zúdítja mélye kincsét s a múlt
lélekkel térek meg a szeretett férfihoz.

De a halál épp belemar karunkba
láz surran be bíborló álmainkba
míg kaput-nyitni tékozlunk erőt.

Mire meglátnám már a délelőtti
vad csorda módra dübörög a munka
és ott tipor el a kapu előtt.

babumargareta01•  2022. január 2. 21:50

Baráti biztatás

Én vagyok, ne féljetek


A tenger büszke tajtékot hány

És táncot járnak a szelek,

A bajok egyre sokasodván 

Megrémítik a lelketek.Nézzél bízón az én szemembe 

Ha támadnak hullámhegyek.

Bár száz orkán tör véled szembe, 

Én elől biztosan megyek.


Ha kezed adod, ez a tenger 

Sotét, testvágyó fergeteg 

El nem fog lepni s győz az ember, 

Én itt vagyok, ne féljetek.


.Én itt vagyok, ne féljetek.babumargareta01•  2021. november 18. 21:42

Eric születesnapjára

Olyan különleges ez a nap

legjobb bátyus szülinapja

de jó neki hogy ily hamar

bevette már az életkanyart.

 

Ötéves lett, egy külön álom,

én is ilyen napra vágyom,

de még csak kiskorú vagyok 

az ötéves mulatságodon.

 

Rajtad feszül egy új csizma

amit boldogan hozott apuka,

nekem ilyen még nem jár

kicsi szívem dobogva gratulál.

 

Legyél boldog édes bátyám

számomra te vagy a bálvány

engedd hogy megcsókoljam

lángra gyúlt arcod pirosságát.

 

 

Kívánom ,hogy nőj nagyra

s maradj mindig vidám, okos,

kivel mind jobban boldogulok

bár még vannak közöttünk bajok.

 

Tiszta szívből kívánom neked

hogy a tortát étvággyal edd meg

még mindig a legjobb ajándék,

ilyen ünnepkor más mi lehetne?

 

Puszillak sokszor drága Eric

ki számomra a legjobb testvér,

majd amikor én is nagy leszek

több mindent jót kívánok neked.