Békesség a szívben

Gondolatok
babumargareta01•  2024. február 8. 20:55

Borong az őszi napsugár. . .

Borong  az  őszi  napsugár.

  .  .

Borong  az  őszi  napsugár,

Oly  szép,  oly  álmodó  a  fény

,Remegve,  ábrándozva  jár 

A  gond  s  a  vágyak  tengerén.


A  bimbót,  mely  fakadni  kezdett 

Homály  a  sirba  kergette,

S  a  bokron,  melyen  rózsa  lengett 

Madár  a  fészkét  szétszedte.


A  hervadó  ősz  bús  ölében 

Fájós,  magasztos  érzetében,

Mereng  szivem s  a  múltba  téved 

Ábrándvilágom  Isten  véled!

babumargareta01•  2023. szeptember 23. 17:39

BESZEL A CSEND

BESZÉL A CSEND

 

Beszél a csend a csenddel, 

s én csendben hallgatom.

A csendből valami csendül

csendes dallamon.

 

Valami mintha fájna, 

valahol mintha égne,

valahonnan mintha 

valaki visszanézne.

 

Szemem a messzeségbe

mélán hiába tágul, 

emlék-emlékbe fásul, 

emlék-emlékkel társul,

 

 

és jön felém a csendből az

aki visszanézett.

Kérdőn reám tekint 

s megkérdi: hogy még élek?

 

babumargareta01•  2023. augusztus 11. 19:12

Az örök szimfónia

Az örök szimfónia

Az örök szimfónia sosem hal meg
belőle tisztulnak meg édes érzelmek,
dallamos mementója lesz a létnek
hullámzik lelkedben a végtelenbe.

Az örök szerelem sosem hal meg
kígyó módra csúszik körülötted
átöleli forrón, végzetesen tested
lángot kebelez be sajgó szívedbe.

És csalfán szorítja tested kelepcébe
míg szíved a torkodban édeleg
halkuló zeneszó simogat éjjelben
s a hegedű vonója visít melledben.

Oly bánat ül szívedben sokszor
búsan hallgatod a zenét annyiszor
vértelen ajkadon csüng a kérdés,
feleletnek igaz helye a megértés.

És várod lágyan a Bach szimfóniát
körülötted hangjegyek hullámzanak
térdepelve keresed elvesztett álmod,
hegedűszó simogatja sok csalódásod.

KategóriaBeküldött versek

babumargareta01•  2023. július 30. 14:16

Hajnal

Hajnal


Fogyó  holdcsónak  lágyan  csobban  átal 

Kék  éjszaka-tóról  zöld  hajnal-tóra,

Köd  szakad  fel  sötét  álom folyóról.


Erdők  mélyének  hüs  illata  lebben,

Madár  pittyen  nyújtózó  csipkebokron,

Harmatgyöngy  gyűl  harangvirág  csuporba.


Halk  éneket  kezd  gyürüsajkú  forrás,

Szőke  nyírfák  hajába  szellő  borzol,

Rózsatűz  festi  felhők  ajka  pírját.


Szemét  lehunyja  éhenhalt  zsarátnok,

Füst  elszivárog  párakéken,  lassan,

Hamvába  roskad  pásztorhagyta  máglya

babumargareta01•  2023. április 30. 19:31

Valaminek jonnie kell

Pihegő, lágy álomból ébredek föl, 

körülölelnek rózsás mámorok.

Száz víg kobold kacag ki a szememből 

S míg öltözködöm, halkan dúdolok.

 

Remegő, bodros viola virággal

A hajam telis-teli tűzdelem

Édes nyilat üt szívemen által

Valami üdvösséges sejtelem.

 

Igen-igen hiába nem múlt el 

A ma! Ma valaminek jönnie kell!

Én érzem, tudom, várom szív-repesve.

 

És mélyéből az alkonyi homálynak 

Jön s rátapasztja víg, meleg szívemre 

jégcsókos, dermedt ajakát — a bánat.