Békesség a szívben

Személyes
babumargareta01•  2024. február 25. 13:50

A messzeség felé


 

Csak meg ne álljak soha-soha én 

Nem verhet akkor gúzsba száz varázs.

Legyen az életem büszke szárnyalás, 

tiprott hadak közt, éjben csodafény.

 

Ha talpam alá durva tüske nőtt

sarut kötök fel, azzal gázolok.

Csábítsanak csak titkos távolok 

s ne adjon utam puha pihenőt.

 

Emelhetnek már szörnyű gátakat,

Mert intenek a győztes ormokon, 

én ifjú vágyam tűzzel átragad.

 

Sok földi jó számomra veszve rég: 

a Múzsa csókja érte homlokom : 

már eljegyzett az áldott messzeség.

 

babumargareta01•  2024. február 11. 22:13

Siró furulya

Nem búgok,mint sok sipú orgona

királyi hangszer sem leszek soha

Mesterheged ű ,is alig leszek

Ne várjatok ilyennek emberek.


kürt sem leszek,messzire harsanó

Fáradt ajkamról lágyan kel a szó

De ha jlárok alkonyos mezőkre

Es elmerengek holdas dombtetőre


a boldog múltak,hogy visszatérjen

tünt kedvetek  utan epedek méyen

hallotok olykor síró furulyat

mely egykedvüen kesergi dalat.


babumargareta01•  2023. október 2. 19:40

Borong az őszi napsugár

Borong  az  őszi  napsugár

 

Borong  az  őszi  napsugár,

Oly  szép,  oly  álmodó  a  fény

Remegve,  ábrándozva  jár

A  gond  s  a  vágyak  tengerén.


A  bimbót,  mely  fakadni  kezdett 

Homály  a  sirba  kergetett

S  a  bokron,  melyen  rózsa  lengett 

Madár  a  fészkét  szétszedte.


A  hervadó  ősz  bús  ölében 

Fájós,  magasztos  érzetében,

Mereng  szivem a  múltba  téved 

Ábrándvilágom  Isten  véled!

babumargareta01•  2023. szeptember 12. 19:14

VÁGYOM A VÁGYÉRT

VÁGYOM A VÁGYÉRT

Vágyom az ajkak játékos szavára,

vágyom a szavak ritmus-zenéjére,

vágyom a zene láng lobbanására

és messzi szférákba uzenésére.

Vágyom a lélek csodaszépségére,

vágyam a szépség plasztikus formája,

vágyam a formák teljesedő harca,

vágyom a harcok nagy diadalára.

Vágyom az eszmék igaz értésére

és az értelem bölcs igazságára

s a létezők tökéletességére

s vágyam: az örök tökéletes ember.

Vágyom ember erejére a hitben,

vágyom a hit beteljesülésére,

törvény-igazság testvériségére,

és testvér-emberek szabadságára.

Vágyom a Napnak örök sugarára

s a sugarak játékára a holddal,

vágyom a Holdnak száz bolygók titkára,

ember — természet harmóniájára.

S mindenre, ami elérhetetlen még,

s vágyom emberöltök évszázadjaira

évszázadok évezres györüjére,

meri bennem a vágyak tüzkohója ég

Vágyom a vágyért.

babumargareta01•  2023. szeptember 12. 18:02

Kicsinyes férfiak

Rut ferfiak

Ti rut férfiak, kik mély szemembe néztek, 

Csak ti szerettek hűen, igazán

Mig szép igazi férfiról szövök bús verseket

Ti megöleltek sok-sok éjszakán.


Kicsinyes férfiak, kik szeretni akartok

Amíg fiatal és ég a véretek

Égő, lemondó, gyakran könnyes arcok, 

Könnyetek között én is szép leszek


Lelkem áldása csak azoknak szóljon

Akiknek nem fájt minden ölelés,

Akiknek mindig kevés volt a csókom

Lelkem áldása csak azoknak szóljon.


Milyen szomorú minden ölelés

S milyen kevés a csók,

Milyen nagyon,nagyon kevés.