Békesség a szívben

Vélemény
babumargareta01•  2023. január 11. 21:26

Neha

Bár időmből egy perc se boldog, 

Lelkemet gyásznak fátylaképpen, 

Nem lengetem meg minden lépten

Nemesebb gyász a rejtve hordott!

 

Csak néha jönnek komor álmok, 

Melyeket jól záró palackba

Egy-egy versembe befalazva,

Az idők viharába bocsátok

 

Majd akadgat sorsszerű kéz,

Mely olykor egyet kihalászva, 

Súlyától döbben, futni kész!

 

De már késő! A pecsét enged,

Búm feltör, égre száll, s uszálya 

Igy csüng alá, mint sürü felleg! 

babumargareta01•  2023. január 2. 16:44

Alkony

ALKONY

Belengte már a tájat
az alkony árva kékje.
Mélyén fakult homálynak
felbújt a hold az égre.

Dőlt házak tetejére hull
fénye sárga sávnak,
de hogy a földre ér le
szürkés színekbe bágyad.

A kékség egyre lágyabb,
tompább, fárad fehérbe,
mint kimúltán a vágyak.

S hogy egy felhő elérte
a holdat, vak sötétben

ájulnak mind a házak.

babumargareta01•  2022. május 29. 14:52

Telt gyumolcsu nyar

Telt gyümölcsű nyár

Pírral, parázzsal és lánggal,

mint könnyű lidérc-alak,

hajnalkor jövök hozzád

s felgyújtalak.

Gyulladj ki, világits,égj

nekem, oktass, játssz velem

köszöntelek bíbor hajnal,

szép szerelem.

Telt gyümölcsű nyár vagy te

s én éhes paraszt, etess

Szoríts magadhoz félve,

el ne eressz.

Pincéből láttalak meg

és nincs nyugtom azóta.

Lelkem bolygó vonat,szívem

egy nagy rózsa.

babumargareta01•  2022. május 26. 18:31

Te vagy a Mindig es Soha

e vagy a Mindig és a Soha!.

Most már az vagy, egy személyben minden

ura a volt-nak és ura a van-nak.

Nagy történések eleven szobrodra

Különös színű patinákat vonnak,

kialakultál Elveszített Szépnek

kialakultál élő Fájdalomnak.

Most már az vagy, egy személyben minden

Nagy lekötöttség s nagy felszabadulás,

gyémánt kedvekkel ős sziklákon törtető fúrás

robbantó utak készítése

s könnybe fulladás..

Most már az vagy, egy személyben minden

büntetlen lelki vádam.

Megrokkant hitem. S összetörten is

legszebb vágyam,

szelídült szóra, halkított szóra fogott szájam.

Te vagy a könyvem. Lankatag virágom.

Te, ez az egész kicsi szoba,

Gördülő könnyem. Egyetlen barátom.

Te vagy a Mindig és a Soha!.

babumargareta01•  2022. február 25. 17:51

Dubai-Isten tenyere

Ez  az  Isten  tenyere 

Rajta  utak  és  terek, 

mint  a  kézén  az  erek

Ossze-vissza  zegzúgok  

izgő,  mozgó  emberek, 

alig-alig  látni  már, 

s  a  száguldó  autók 

sok  sok fekete  bogár 

Fényes  lapos  háztetők 

közte  csigakötelen 

leng  a  száradó  ruha, 

s  fehérük  a  tiszta  len.

Itt  alattunk  messze,  lenn 

a  húszadik  emeletnél 

csillog  egy  dóm-kupol.

Színes  szappanbuborék, 

róla  visszaint  az  ég.

Arra  tenger,  kedvesem, 

s fényes  tükrön  zöld pecsét 

szigetek  a  tengeren

.S  messze,  kéken  két  hajó, 

messze  vágyót  ringató.

Néhol  könnyű,  szép  sirály, 

karcsú  halászbárka  száll

Arany  abroncs  zöld  tekén, 

most  a  Dubajt  nézem  én 

Dubaj  torkamintegy kikoto 

élet  torka,  lüktető. 

Kéken  izzik  fönnt  az  ég, 

s forró  mélyén  valahol 

repülőgép  zakatol.

Város hamvas  pezsdülő 

titkos, fátylas  szerető

Van,  akinek  szerető, 

van  akinek  temető. 

Házak ritkák  keskenyek, 

mint  megannyi  sírkövek 

Csak  egy  hajlás végtelen 

s  messze  lendűlsz  kedvesem

S fáradt  szíved  menhelye 

itt van az Isten   tenyere.