Toni11 blogja

Szerelem
Toni11•  2020. június 26. 11:49

Szalay Fruzina: A Neuchateli tó / Die Neuenburgers


A Neuchateli tó

1

A hullám hangos zubogását

Mint hogyha most is hallanám!

Mintha szilaj, nedves lehével

A parti szél fuvalna rám.

2

Mily mélységes, mily végtelen kék!

De nem nyugodt, de nem pihen,

Ujjong, zokog, zihálva lázas,

Véghetlen vergődésiben.

3

Reszket a hab, csapongva, szállva

Fehér gyöngyökké olvad át.

Fölötte a szélvész dalolja

Magányos, jajongó dalát.

4

Ó zúgó viz! Ó szél siralma!

Te hangos, fényes áradat,

Te lázas tó, örökké hallom

Panaszos harsogásodat!

***

Szalay Fruzina 1864 – 1926

***

***

Die Neuenburgersee

1

Das laute Rauschen der Welle, als

ob ich es jetzt hören würde!

Wie ein glattes, nasses Atem, der

Küstenwind wär’ meine Hürde.

2

Wie tief und wie unendlich blau! Doch

nicht ruhig, und auch nicht ruhend,

jubelnd, schluchzend, keuchend fieberig,

ewig ‘d endlos herum zappelnd.

3

Der Schaum zittert, flattert, jammernd fliegt

und es schmilzt zu weißen Perlen.

Drüber weht der peitschende Wind

ein lautes, heulendes Renken.

4

Tosendes Wasser! Windes klagen!

Du laut tobende helle Flut.

Du fiebriger See, ständig höre ich,

deinen klagenden Edelmut!

***

Fordította: Mucsi Antal-Tóni

Toni11•  2020. március 15. 11:54

Arany János: A vén gulyás temetése / Die Beerdigun


A vén gulyás temetése

1

Viszik Marci bácsit, nem is hozzák vissza,
Hova ő most indul, nem csekély út lesz a!

2

Nincs is benne mód, hogy gyalog odaérjen:
Mint urat kell vinni fekete szekéren.

3

Harminchat ökör van fogva a járomba...
Majd csak bévontatják a paradicsomba.

4

Hát még a kiséret! az egyszer a fényes:
Előtte a gulya, utána a ménes.

5

S a lágyszívü barmok, mintha búsulnának
Mind olyan ostoba képeket csinálnak.

6

De az neki mindegy: ő már deszkát árul,
Vagy tud, vagy nem is tud e komédiárul.

7

A gulyát sem kérdi: hever-e? szalad-e?
Csak egyszer se mondja: tala te! tala te!

8

Csöndesen nyujtózik hátán a szekérnek,
Már nincs messze a hely, tüstént odaérnek.

9

Ott örök bucsút vesz tőle ménes, gulya;
Mögötte bezárul másvilág kapuja.

10

De kiséri két pap, két egyház imája...
No, hisz valamelyik majd csak eltalálja.

11

S amit száz esztendő nyilt kérdésül hagyott,
E szegény bitang juh fölleli itt, vagy ott.

12

Lelje is föl nyáját, lelki üdvösségét:
Béke födje hamvát... fátyol az emlékét.

 

Írta: Arany János 1817 - 1882

***

***

Die Beerdigung der Alten Kuhhirt

1

Sie tragen Onkel Marci, zurück kommt er nicht,

wo er immer fort ist, dort gibt es kein Rücktritt!

2

Es gibt keine Möglichkeit, zu Fuß zu wagen:

Als Herr wird gefahren, dort, in schwarzen Wagen.

3

Sechsunddreißig Ochsen, sind in das Joch gereicht ...

sie werden ihn ziehen, ins Paradies ganz leicht.

4

Und nun, dann die Eskorte! Das ist abgebrüht:

Davor ist die Hude, und hinterher das Gestüt.

5

Die weichherzigen Rinder, als wären traurig

mit alberne Gesichter, es war so schaurig.

6

Für ihn ist gleich: Er ist «Bretter Verkäufer», schlicht,

er kennt doch das Spiel, oder kennt es noch gar nicht.

7

Er fragt die Hude nicht: Liegt es? Oder: Rennt es?

Nicht ein einmal Mal sagt: Tala te! Tala te!

8

Er streckt sich ganz leise oben auf den Wagen,

der Stelle ist nicht weit, muss sie sich, nicht plagen.

9

Dort nimmt er einen Abschied von Hude, Gestüt;

das Tor des Jenseits schließt sich langsam, mit Gemüt,

10

Aber er wird von zweier Priester, zweier Kirchen,

begleitet, im Sarg, wird ihn, sicher nicht verwirren.

11

Und was seit hundert Jahren, eine Frage war:

diesen armen verirrten Schaf, nach Hause half.

12

Finde deine Herde, und deine Erlösung:

Friede den Aschen, Schleier die Erinnerung.

***

Fordította: Mucsi Antal-Tóni


Toni11•  2020. január 3. 07:32

Sziklai Soma: Szerelem dalai / Lieder der Liebe

Szerelem dalai

***

I.

***

Óh adj egy foszlányt távozáskor,
Egy fürtöt, szalagot!
Vagy add emlékül a rügyet, mely
Fürtödben ragyogott.

***

Tudom: az emlék puszta semmi,
Lim-lom, értéktelen.
De rátekintek – a szebb napoknak
Sugára megjelen.

***

Hiszen az emlékoszlop is csak
Hideg kő, mely nem él,
De a nemzetnek mult napokról,
Dicsőségéről regél.

***

II. 

***

Drága kincsként féltve őrzöm
Multam szép emlékeit:
Érzem még szemed varázsát,
Érzem még csókjaid’.

***

Hogy ez üdvöt nem felejtem,
Ne pirongass e miatt:
Ha elvetted már jövőmet,
Ne vedd el hát multamat.

***

III.   

***

Fürtömet a dér üté meg,
Redő van már arczomon,
S a szerelem szirényének
Büvös dalát hallgatom.

***

Őszült fürttel, vén koromra!
Óh ki hitte volna ezt?
Óh nevesd az alpes csúcsát
Mely kráterként égni kezd!

***

IV. 

***

Adj csókra csókot: adj, akarj!
Ne légy zsugori, ne fukar!
Egy kéz-szoritás, ölelés
Neked be sok, nekem kevés.

***

Óh légy Pazar, halmozd reám
Kincs-gazdagságodat, leány!
Hisz a sziv mennél többet ad:
Annál dúsgazdagabb marad.

***

V. 

***

Fenhangon kérlek, teljesitsed
A mit vágyam kiván,
És közben halkan ezt óhajtom:
Ne hallgasd meg imám!

***

Folyjon éltem örök sovárgás,
Örök vágy közepett:
Oh mert a sziv legboldogabb, míg
Eseng, vágy és eped.

***

Sziklai Soma

***

***

Lieder der Liebe

***

I.

***

Gib mir einen Fetzen, wenn ich geh‘,

eine Locke, ein Band!

Oder gib mir den Trieb, die ich,

in deinen Haaren fand.

***

Ich weiß: Erinnerung ist nichts,

Gerümpel, wertlos.

Wen ich seh‘ in meinen Augen

das Glück ist dann endlos.

***

Schließlich auch die Gedenksäule

lebloser, kalter Stein,

doch für die Nation das Zeichen

vom ruhmvollen Dasein.

***

II.

***

Als kostbarer Schatz hege ich

die schönen Erinnerungen:

Ich fühle den Reiz deiner Augen,

wen uns küssend umschlungen.

***

Dass ich dieses nicht vergesse,

rüffle mich deswegen nicht:

hast meine Zukunft weggeschnappt,

nimm die Vergangenheit nicht.

***

III.

***

Mein Haar von dem Raureif bedeckt,

Falten sind schon im Gesicht,

und von der Liebessirenen

höre das magische Lied.

***

Graue locken, in dem Alter!

Ach, wer hätt' das erdenkt?

Lach über den Alpengipfel

welches, wie ein Krater brennt!

***

IV.

***

Küsse weiter, solang‘ du kannst!

Sei nicht geizig, sei kein Geizhals!

Ein Händedruck und Umarmung

für dich zu viel, mir nie genug.

***

Sei prunkvoll, staple es auf mich

all‘ deinen Schatzreichtum endlich!

Je mehr dein Herz gibt, mein kleiner:

desto wird es, immer reicher.

***

V.

***

Mit lauter Stimme bitte ich dich,

folge was mein Durst begehrt,

indessen leise, wünsche es mir:

Hör nicht auf mein Gebet!

***

Soll mein Leben verlaufen, zwischen

ewigen Lust `d Sehnsucht:

Ach, weil das Herz am glücklichsten ist,

wenn sie bittet und sucht.

***

Fordította: Mucsi Antal-Tóni

Toni11•  2019. december 16. 08:40

Reviczky Gyula: Szivem / Mein Herz

Szivem

***

Szivem oly gazdag szeretetben,

Mint tavaszkor virágban a mező ;

Vihartól nyílik ékesebben

S ha felüdíti könny-eső.

***

Irigyen meg nem vonja mézét

Könnyelmű lepke, dolgos méh elül;

Darázsnak is kiadja részét,

Ha viruló kelyhébe ül.

***

Hadd gázolják egy-két virágát,

Hol ezrivel van, egy nem veszteség.

Tépdeshetik pajkos leánykák:

Százának is jut még elég.

***

Áldott kis pacsirtája is van,

Ki napsugarak, illat közt lebeg,

S örömét hangoztatja nyiltan,

Hogy pacsirtának született.

***

Autor: Reviczky Gyula1855 – 1889

***

***

Mein Herz

***

Mein Herz ist so reichlich an Liebe,

wie im Frühling das Feld voll mit Blumen;

von der Sturm gibt es schöne Triebe

'd von Regen großen Lagunen.

***

Aus Neid behält sie der Honig nicht

von Schmetterling, ‘d der fleissigen Biene;

es gibt auch an Wespe ein Gericht,

wenn sie in Blütenkelch fliege‘.

***

Sollen sie paar Blumen abtrampeln,

wo Tausende gibt, eins ist kein Verlust.

die Mädchen können es abreißen:

für viele gibt es noch genug.

***

Es hat auch eine kleine Lerche,

wer zwischen Sonnenstrahlen und Duft schwebt,

und offen preisgibt ihre Freude,

dass es als kleine Lerche lebt.

***

Fordította: Mucsi Antal-Tóni