Toni11 blogja

Toni11•  2021. május 1. 09:39

Arany János: Családi kör / Familienkreis

 

 Családi kör

 

Este van, este van: kiki nyúgalomba!

Feketén bólingat az eperfa lombja,

Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,

Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.

Mintha lába kelne valamennyi rögnek,

Lomha földi békák szanaszét görögnek,

Csapong a denevér az ereszt sodorván,

Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.

 

Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek:

A gazdasszony épen az imént fejé meg;

Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,

Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.

Ballag egy cica is - bogarászni restel -

Óvakodva lépked hosszan elnyult testtel,

Meg-megáll, körűlnéz: most kapja, hirtelen

Egy iramodással a pitvarba terem.

 

Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye

Oly hivogatólag süt ki a sövényre.

Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya,

Küszöbre a lábát, erre állát nyujtja.

Benn a háziasszony elszűri a tejet,

Kérő kis fiának enged inni egyet;

Aztán elvegyűl a gyermektársaságba,

Mint csillagok közé nyájas hold világa.

 

Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak:

Ő a legnagyobb s szebb... a hajnali csillag.

Vasalót tüzesít: új ruhája készen,

Csak vasalás híja,... s reggel ünnep lészen.

Körűl az apróság, vidám mese mellett,

Zörgős héju borsót, vagy babot szemelget,

Héjából időnként tűzre tesznek sokat:

Az világítja meg gömbölyű arcukat.

 

A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol;

Üszköt csóvál néha: tűzkigyókat rajzol.

Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra:

E fiúból pap lesz, akárki meglássa!

Legalább így szokta mondani az apjok,

Noha a fiú nem imádságon kapkod:

Jobban kedveli a verseket, nótákat,

Effélét csinálni maga is próbálgat.

 

Pendül a kapa most, letevé a gazda;

Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja;

Kutat az apró nép, örülne, ha benne

Madárlátta kenyér-darabocskát lelne.

Rettenve sikolt fel, amelyik belényul:

Jaj! valami ördög... vagy ha nem, hát... kis nyúl!

Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel;

Kinálják erősen káposzta-levéllel.

 

A gazda pedig mond egy szives jó estét,

Leül, hogy nyugassza eltörődött testét,

Homlokát letörli porlepett ingével:

Mélyre van az szántva az élet-ekével.

De amint körülnéz a víg csemetéken,

Sötét arcredői elsimulnak szépen;

Gondüző pipáját a tűzbe meríti;

Nyájas szavu nője mosolyra deríti.

 

Nem késik azonban a jó háziasszony,

Illő, hogy urának ennivalót hozzon,

Kiteszi középre a nagy asztalszéket,

Arra tálalja fel az egyszerü étket.

Maga evett ő már, a gyerek sem éhes,

De a férj unszolja: „Gyer közelebb, édes!”

Jobb izű a falat, ha mindnyájan esznek, -

Egy-egy szárnyat, combot nyujt a kicsinyeknek.

 

De vajon ki zörget? „Nézz ki, fiam Sára:

Valami szegény kér helyet éjtszakára:

Mért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen,

Mennyit szenved úgy is, sok bezárt kilincsen!”

Visszajő a lyánka, az utast behíván.

Béna harcfi lép be, sok jó estét kíván:

„Isten áldja meg a kendtek ételét is,

(Így végezi a szót), meg az emberét is.”

 

Köszöni a gazda: „Része legyen benne:

Tölts a tálba anyjok, ha elég nem lenne.”

Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb -

Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb.

Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel,

Szomjukat a korsó csillapítja vízzel;

Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek,

Természete már ez magyar embereknek.

 

De mikor aztán a vacsorának vége,

Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde;

Megered lassanként s valamint a patak,

Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad.

(1)Beszél a szabadság véres napjairul,

S keble áttüzesül és arca felpirul,

Beszél azokról is - szemei könnyben úsznak -

Kikkel más hazába bujdosott... koldusnak.

 

Elbeszéli vágyát hona szent földére,

Hosszu terhes útját amíg hazaére.

(2)Az idősb fiú is leteszi a könyvet,

Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed;

És mihelyt a koldús megáll a beszédben:

„Meséljen még egyet” - rimánkodik szépen.

 

„Nem mese az gyermek,” - így feddi az apja,

Rátekint a vándor és tovább folytatja:

Néma kegyelettel függenek a szaván

Mind az egész háznép, de kivált a leány:

Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják,

Pirulva kérdezi tőle... testvérbátyját:

Három éve múlik, hogy utána kérdez,

Még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez.

 

Este van, este van... a tűz sem világit,

Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit;

A gyermek is álmos, - egy már alszik épen,

Félrebillent fejjel, az anyja ölében.

Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol;

Közbe-közbe csupán a macska dorombol.

Majd a földre hintik a zizegő szalmát...

S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.

 

(1851. ápr. 10.)

 

 Arany János 1817 – 1882

 

Familienkreis

 

Abend ist, Abend ist: Alle gehen schlafen!

Und traurig nickt jetzt der Maulbeerbaum im Garten,

der Nachtkäfer brüllt eins und fliegt gegen die Wand,

ein großes Klopfen folgt, alles verstummt dann.

Als alle Klümpchen jetzt Beine bekommen hätten,

träge Bodenfrösche überall hin Quäken,

die Fledermaus flattert und trifft die Dachrinne,

und die Fledermaus kreischt an alte Turmruine.

 

Draußen auf dem Hof steht eine weiße Kuh:

Die Herrin war am molken ‘d, kommt rein mit Melkstuhl;

eine sehr fromme Rasse und kaut leise weiter,

doch sein hungriges Kalb sticht fest auf seinen Eiter.

Ein Kätzchen lauft langsam zu Käfern ist es faul -

vorsichtig schleicht sie mit einem Schleckmaul.

Dann stoppt, schaut sie rundum und dann ganz plötzlich

mit ein-einziger Sprung im Gang ist sie gänzlich.

 

Die Tür ist geöffnet; dass Licht der Herde

scheint so einladend auf die Gartenhecke.

Vor die Türe liegt ein ausgedienter Hund,

er streckt seine Beine ‘d darauf liegt sein Mund.

Drinnen die Hausfrau hat die Milch gefiltert,

den ihren kleinen Sohn gibt sie, ein Schluck zu trinken;

dann fügt sie sich in die Kindergesellschaft ein,

wie bei den Sternen, der jede Nacht der Mondschein

 

Ein großes Mädchen legt Rebe ans Feuer,

sie ist der größte und hübscheste Morgenstern.

Feuert den Bügeleisen an: Das neue Kleid ist dran,

jetzt muss nur noch Bügeln ... Morgen zieht sie es an.

Rundum sind die kleinen bei fröhlichen Geschichten,

reife Erbsen und Bohnen sortieren in Schichten.

Von den Schalen werden im Herd helle, lichter:

Und beleuchtet ihre rundlichen Gesichter.

 

Der jüngste Junge bittet um Brot und trauert;

dann spielt er mit der Glut: Und Feuerschlangen zaubert.

Lesen Sie das Größere, ohne auf etwas anderes zu achten:

Der Junge wird ein Priester, jeder kann das sagen!

Zumindest sagte das öfter seine Väter das,

obwohl der Junge nie zum Beten pressiert hat:

Er bevorzugt Gedichte und singt er auch lieber,

versucht auch selber 'd schreibt er manchmal Lieder.

 

Schwirrt der Hacke ’d der Bauer hängt es an Haken;

seine gestreiften Brotbeutel auf einen Nagel;

stöbert das Kinderschar, und von Freude springen

wenn einen Stück Hasenbrot würden darin finden.

Es schrie vor Entsetzen, der die Hand reinsteck hat:

Ach! irgendein Teufel ... oder ein Kaninchen!

Es ist gross die Freude: Sie können nachts nicht schlafen;

sie reichen es Kohlblättern und alle wollen streicheln.

 

Und der Bauer grüßt der Abend den Guten,

er setzt sich, um den müden Körper auszuruhen,

wisch seine Stirn mit seinem staubigen Hemd ab:

Tief sind die Falten, was das Leben gepflügt hat.

Doch sobald an der fröhlichen Kinderschar schaut,

seine dunklen Falten glätten sich an der Haut;

in seinen Sorgenbrecher Pfeife stieg der Rauch;

an Gesicht seiner Frau, ein Lächeln auftaucht.

 

Eine gute Hausfrau kommt jedoch nie zu spät,

es gehört sich, dass sie den Hausherrn zu essen lädt,

sie stellt den großen Tischstuhl schnell auf dem Tisch,

darauf serviert sie die frische Mahlzeit emphatisch.

Sie hat schon gegessen und die Kinder auch schon,

doch der Ehemann drängt: "Komm näher, Süße komm!"

Es schmeckt viel besser, wenn sie alle essen,

‘d gibt den Kleinen einen Flügel oder Schenkel.

 

Wer mag es sein, wer klopft? „Schau mein Kind, doch sei wach:

Vielleicht ein armer Mensch bittet um Platz für die Nacht:

Lassen wir ihn rein, die Kälte soll er nicht spüren,

wie die vielen Leiden vor verschlossenen Türen!"

Das Mädchen kommt zurück, von einem Mann folgend.

Ein Verwundete war er, guten Abend wünschend:

„Der Herr Gott soll euch segnen, und euer Leben auch,

(So beendet das Wort) des Mannes mit einem Brauch.“

 

Der Bauer sagt dankend: „Hier gibt Essen ‘d trinken:

Füll der Schüssel Mutter, es ist noch viel drinnen.“

Und dann lädt der Bauer schön näher zu sitzen -

er willigte sich ein, doch währte sich ein bisschen.

Den Hunger, die große Schüssel vertriebt es gewillt

ihr Durst wird vom Krug mit frischem Wasser gestillt;

weil während des Essens niemals reden solltest,

das liegt in Natur des ungarischen Volkes.

 

 

 

Aber dann, wenn das Abendessen vorbei ist,

die Worte des Bettlers hat der stille durchbricht;

es plätschert ebenso schnell wie ein Bergbach,

desto weiter fließt es, desto mehr schwillt es an.

(1) Er spricht von der, der Freiheit blutigsten Tage,

seine Brust ist am Brennen und das Gesicht in Rage,

er spricht auch von denen - mit Tränen volle Auge-

mit denen in fremden Heimat, nur als Bettler taugte.

 

Erzählte sein Wunsch nach dem heiligen Heimatland,

lange schwere Reise, bis er nach Hause fand.

(2) Der ältere Junge legte das Buch nieder,

mit aufmerksamem Gesicht krümmt sich immer wieder;

und sobald der Bettler aufgehört zu sprechen:

"Erzählen Sie noch eins," reimt sich immer netter.

 

"Kein Märchen ist es mein Kind", tadelt ihn sein Vater,

der Wanderer sieht ihn an ‘d verzählt er weiter:

Mit stiller Aufmerksamkeit hängen an seinen Lippen

vor allem die Mädchen, die jetzt fast ausflippten.

Wenn sie nicht hören ‘d, wenn sie nicht sehen,

errötend fragt sie von seinen Bruder eben:

Ist drei Jahre vergangen, seit sie ihn gefragt hat:

Sie wartet noch ein Jahr, bis sie heiraten kann.

 

Abend ist, Abend ist ... das Feuer leuchtet fern,

es zwickt langsam müde mit den Aschewimpern;

das Kind ist auch schläfrig - der andere schläft schon,

es legte den Kopf weich in ihren Mutterschoß.

Der Gast spricht sehr langsam und denkt oft länger nach;

nur die Katze schnurrt noch, der zwischendurch erwacht.

Dann wird das weiche Stroh auf den Boden gestreut ...

und die Grille im Stroh hat sich darauf gefreut.

 

Fordította: Mucsi Antal-Tóni

Toni11•  2021. május 1. 00:36

Sajó Sándor: A honti erdőben / Im Wald von Honti

 

 A honti erdőben.

 

(1894 julius)

 

Ti hegyek, ti erdők, ti susogó lombok!

Im, itt vagyok újra, köztetek bolyongok;

Nem a régi szivvel, hajh! nem úgy, mint hajdan:

Csöndes szomorúság köde ül most rajtam.

 

Ti virultok most is; virulástok olyan,

Mint mikor utolszor erre barangoltam;

Visszhangos zúgással üdvözöltök engem,

De szivembe' nincs hang, hogy rá visszazengjen.

 

Üdvözölhetsz csókkal, hűs erdei szellő:

Nevethetsz kis virág, illatot lehellő;

Zenghetsz a bokorban, csattogó madárdal: —

Tele van a szivem messzeszálló vágygyal.

 

Messze, messze innen, az alföldi rónán,

Ott lakik, ott virul az én kedves rózsám;

Ott az én világom az ö szép szemében,

Ott vagyok én otthon az ö közelében...

 

Ne itélj meg engem, hegyes-erdős tájam,

Hogy messze tetőled uj otthont találtam;

Az én kis galambom' ha csak egyszer látnád:

Viruló szépségét magad is csodálnád.

 

Megszereted te is, s óh tudom, ha eljő:

Csak őt csókolod majd hűs erdei szellő;

Illatod, kis virág, csak körüle szárnyal,

S csak neki zengesz majd, csattogó madárdal!

 

Sajó Sándor 1868 - 1933

 

Im Wald von Honti.

 

Juli 1894

 

Ihr Berge, Ihr Wälder mit dem raschelnden Laub!

Bin wieder da und wandere unter Euch taub.

Nicht mit dem alten Herzen, nein! Nicht wie damals:

Ein Nebel der Traurigkeit sitzt jetzt auf dem Hals.

 

Ihr blüht jetzt 'd Euere Blüte ist so dufte

wie das letzte Mal, als ich an Euch noch glaubte;

Ihr begrüßt mich so freundlich lachend und so froh,

doch in mein Herz gibt es kein Ton und kein Echo.

 

Kannst mich mit Kuss grüßen, du kühle Waldbrise:

Du kannst lächeln Blümchen ‘d duften an die Wiese;

kannst du mit klickender Vogel im Busch singen:

Mein Herz ist voll mit weit fliegender Gieper.

 

Weit weg von hier in das tief liegende Blachfeld,

dort wohnt sie, dort blüht sie, mein kleines Rosenbeet;

 und dort ist auch meine Welt in ihrem Auge,

dort bin ich zu Hause in Ihrer Nähe glaube.

 

Beurteile mich nicht, mein Berg und Waldlandschaft,

dass ich weit von dir im neuen Haus bin wohnhaft;

meine kleine Taube, wenn sie nur einmal siehst:

diese blühende Schönheit nur in der wunder gibt.

 

Du wirst sie auch lieben, ach, ich weiß, wann sie kommt:

Nur sie wirst du küssen, kühle Waldbrise, oft;

dein Duft, kleine Blume schwebt überall am Ried,

nur für sie wirst du singen, ein schönes Vogellied!

 

Fordította: Mucsi Antal-Tóni

Toni11•  2021. április 28. 08:40

Toth Árpád: Isten törött csellója, hallgatok / Got

 

 

Isten törött csellója, hallgatok

 

Én csönd vagyok. Itt ne keress zenét.

Olyan vagyok én ebben a világban,

Mint az a gordonka, amelyet láttam

Egy szép úri szobában, a sarokban.

 

Húrjai elpattantak. A nyakán

Gyászfátyol van átvetve, néma flór.

S mégse volt érzelgős tárgy. Némi por

Fedte már. Megbékélt évek pora.

 

Oly fájdalom volt rája írva, melynek

Már csöndje a szent, mint a remetének,

Ki elfelejtett beszélni az évek

Magányában, - s cellája küszöbén.

 

Míg elkallódott életébe réved,

Már nem emlékszik régi bánatára:

Csak mintha némi fínom, messzi pára

Vérezné be a dús alkonyatot,

 

És tenné szebbé, istenibb titokká,

Melyhez nem illik más, csak némaság.

Üvöltsön hát a szájas sokaság,

Isten törött csellója, hallgatok.

 

1926

 

Tóth Árpád 1886 – 1928

 

 

Gottes gebrochenes Cello, ich schweige

 

Ich bin der Stille. Such hier keine Musik.

Also bin ich so einer in dieser Welt

wie das Cello, dort im ecke abgestellt

in einem netten grossen Herrenzimmer.

 

Die Saiten waren gerissen. Am Hals

ein Trauerschleier drüber gehängt, still

es war kein Lyrisches Objekt. Etwas schrill,

mit Staub bedeckt. Staub der versöhnten Jahre.

 

Solch ein alter Schmerz war darauf geschrieben,

schon Stille ist heilig wie beim Einsiedler,

der vergessen hat zu sprechen im Winter

so einsam – an der Schwelle seiner Zelle.

 

Bis er in seinen verpfuschten Leben nachdenkt,

erinnert er sich nicht mehr an seine Trauer:

Genau wie ein feiner, weit entfernter Schauer

würde die reiche Abenddämmerung bluten.

 

‘d würde es schöner ein göttlicheres Geheimnis,

zu welcher nicht anderes passt nur die stille

also schreien soll jetzt die Mehrheit laut und schrill,

Gottes gebrochenes Cello, ich schweige.

 

1926

 

Fordította: Mucsi Antal-Tóni

Toni11•  2021. április 27. 08:22

Arany János: Szondi két apródja / Die zwei Pagen v

 

 Szondi két apródja

 

Felhőbe hanyatlott a drégeli rom,

Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja;

Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom,

Tetején lobogós hadi kopja.

 

Két ifiu térdel, kezökben a lant,

A kopja tövén, mintha volna feszűlet.

Zsibongva hadával a völgyben alant

Ali győzelem-ünnepet űlet.

 

,Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért?

Bülbül-szavu rózsák két mennyei bokra?

Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért,

Odaillőt egy huri nyakra!’

 

„Ott zöldel az ormó, fenn zöldel a hant

Zászlós kopiával a gyaur basa sírján:

Ott térdel a gyöngypár, kezében a lant,

És pengeti, pengeti, sírván:”

 

...S hogy feljöve Márton, az oroszi pap,

Kevély üzenettel a bősz Ali küldte:

Add meg kegyelemre, jó Szondi, magad!

Meg nem marad itt anyaszülte.

 

„Szép úrfiak! immár e puszta halom,

E kopja tövén nincs mér’ zengeni többet:

Jertek velem, ottlenn áll nagy vigalom,

Odalenn vár mézizü sörbet. -”

 

Mondjad neki, Márton, im ezt felelem:

Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi,

Jézusa kezében kész a kegyelem:

Egyenest oda fog folyamodni.

 

„Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs,

Mit csak terem a nagy szultán birodalma,

Jó illatu fűszer, és drága kenőcs...

Ali győzelem-ünnepe van ma!”

 

Hadd zúgjon az álgyu! pogány Ali mond,

És pattog a bomba, és röpked a gránát;

Minden tüzes ördög népet, falat ont:

Töri Drégel sziklai várát.

 

„Szép úrfiak! a nap nyugvóra hajolt,

Immár födi vállát bíborszinü kaftán,

Szél zendül az erdőn, - ott leskel a hold:

Idekinn hideg éj sziszeg aztán!”

 

A vár piacára ezüstöt, aranyt,

Sok nagybecsü marhát máglyába kihordat;

Harcos paripái nyihognak alant:

Szügyeikben tőrt keze forgat.

 

„Aztán - no, hisz úgy volt! aztán elesett!

Zászlós kopiával hős Ali temette;

Itt nyugszik a halmon, - rövid az eset -;

Zengjétek Alit ma helyette!”

 

Két dalnoka is volt, két árva fiú:

Öltözteti cifrán bársonyba puhába:

Nem hagyta cselédit - ezért öli bú -

Vele halni meg, ócska ruhába’!

 

„S küldött Alihoz... Ali dús, Ali jó;

Lány-arcotok’ a nap meg nem süti nála;

Sátrában alusztok, a széltül is ó:

Fiaim, hozzá köt a hála!”

 

Hogy vítt ezerekkel! hogy vítt egyedűl!

Mint bástya, feszült meg romlott torony alján:

Jó kardja előtt a had rendre ledűl,

Kelevéze ragyog vala balján.

 

„Rusztem maga volt ő!... s hogy harcola még,

Bár álgyugolyótul megtört ina, térde!

Én láttam e harcot!... Azonban elég:

Ali majd haragunni fog érte.”

 

Mint hulla a hulla! veszett a pogány,

Kő módra befolyván a hegy menedékét:

Ő álla halála vérmosta fokán,

Diadallal várta be végét.

 

„Eh! vége mikor lesz? kifogytok-e már

Dícséretiből az otromba gyaurnak?

Eb a hite kölykei! vesszeje vár

És börtöne kész Ali úrnak.”

 

 

Apadjon el a szem, mely célba vevé,

Száradjon el a kar, mely őt lefejezte;

Irgalmad, oh Isten, ne légyen övé,

Ki miatt lőn ily kora veszte!

 

(1856. június.)

 

Arany János 1817 - 1882

 

Die zwei Pagen von Szondi

 

Die Ruinen von Drégel von Wolken bedeckt,

die Sonne scheint zurück an dem Tag des Kriegs;

Vis-a-vis ein sanfter und wunderschöner Berg

an der Spitze eine Militärflagge am Spieß.

 

Zwei junge knien mit der Laute in der Hand.

Am Spieß Wurzel, als ein Kruzifix wäre.

Der Armee mit Getöse sich in das Tal befand,

als Ali für den Sieg einen Großen fest gäbe.

 

Warum kommen die zwei Pagen von Szondi, nicht?

Und die Bülbül-Rosen mit himmlischen Zacken?

Eine Perlenkette reichen aus dem schönen Lied

einen passenden, an einen Huri Nacken.

 

„Oben grünt der Gipfel, unten grünt die Flaute

auf dem Grab der Giaur Pascha mit einem Flaggen an Spieß:

Dort kniet das Perlenpaar in den Händen die Laute.

Zupft und zupft die Saiten und die Träne fließt.”

 

... Und dann kam Martin, der russische Pfaffe,

der böse Ali schickte, mit der stolzen Nachricht:

Gib auf gute Szondi, und bitte jetzt um Gnade,

keine Mutter geborene erlebt das Abendlicht.

 

„Schöne Herren! Nunmehr, an dem kahlen Felsen,

bei diesem Spieß, gibt es kein Grund mehr zu singen:

Kommt mit mir, dort unten gibt großen Festen,

es gibt süße Honigsorbet zu trinken.”

 

Sag es ihm, Martin, meine Antwort ist derzeit:

Gnade von deinem Herrn erwartet Szondi nicht.

In den Händen Jesu steht seine Gnade bereit:

Er wird dort abholen nach dem letzten Gericht.

 

"Sorbet, Feigen, Palmen, viele südliche Früchte,

was auch immer reift das Reich des Sultans Land,

teure Salbe und gut riechende Gewürze ...

Ali feiert den Sieg in Ungarns Heimatland“

 

Lass das Geschütz brüllen! Sagt der heidnischer Ali

und die Bombe prasselt und fliegt die Granate;

alle schwarzen Teufel toben mit großem Halali:

Es fällt die Burg von Drégel, mit lautem Kantate.

 

„Schöne Herren! Die Sonne hinuntergegangen

und der Schulter bedeckt mit seinem lila Kaftan.

Der Wind raschelt im Wald - dort schleicht auch der Mond:

Hier draußen zischt der Wind nach dem Ablaufplan.“

 

Auf dem Burger Marktplatz, viel Silber und Gold wiegt,

viele hochgeschätzte Rinder treibt ins Feuerholz;

die heißblütigen Rösser stöhnend an Boden liegt:

In ihren schönen Bugen steckt ein scharfer Dolch.

 

„Dann – nun halt, so war es! Dann fiel auch er um!

Held Ali hat ihn mit Flaggen Spieß begraben;

hier ruht auf dem Hügel - der Fall ist so krumm;

preist ihr stattdessen Ali an, oben an Burggraben.“

 

Er hatte auch zwei Barden, zwei verwaiste Jungen:

Kleidet die schnörkelhaft in sehr weichen Samtkleid:

Er ließ seine Mägde deshalb so verklungen -

mit ihm so zu sterben, in schäbigen Schmerzleid!

 

„Zu Ali hat die geschickt ... Ali ist reich, Ali ist gut;

euer Mädchen Gesichter, die Sonne verbrennt nicht

schlafet in seinem Zelt und nimmt euch in Obhut:

Meine Söhne, die Dankbarkeit ist Pflicht!“

 

Wie er mit Tausenden ganz allein gekämpft hat!

Wie eine Bastion stand unter zerbombten Turm:

Vor seinem guten Schwert fällt das Heer tot herab,

die Lanze glänzte links bereit zu Ansturm.

 

"Es war der Rusztem selbst! ... Und wie er noch kämpfte,

obwohl von Kanonenkugeln sein Knie kaputt war!

Ich hab’ den Kampf gesehen! ... Es war eine Legende:

Vielleicht wird Ali wütend, weil ich es verzählt hab.“

 

Wie Leiche an Leiche! Die heiden sind gefallen,

als Stein bedeckte Wiese, sah der Berglandschaft aus:

Er stand an der Spitze, seinen blutigen schaffen,

wartend mit einem Triumph auf der endlose Graus.

 

„Eh! Wann wird es enden? Wenn habt ihr genug?

Von dem Lob an den tollpatschigen Giaurs?

Welpen des Hund-Glaubens! Ihr Ende ist am Anflug

den Alis Gefängnis, ist bereit für Konkurs. “

 

Das Auge soll erblinden, das ihn gezielt hat,

das Gottes Erbarmen soll er nie erhalten;

der Arm soll vertrocknen, der ihn enthauptet hat;

wegen ihn müsste so früh das Leben verlassen?

 

(Juni 1856)

 

Fordította: Mucsi Antal-Tóni

Toni11•  2021. április 25. 15:16

Krüzselyi Erzsébet: Idaál / Ideal

Ideál.

 

Érted dobog a szivem,

Neved susogja szám,

Te véled álmodom oly

Sok hosszú éjszakán.

 

És mégis, hogyha néha

Együtt vagyok veled,

Titkolom hő szerelmem,

Hogy észre ne vegyed.

 

Pedig, ha sejtenéd te

Bűbájos szép alak,

Mily lángolón szeretlek,

Mily hőn óhajtalak!

 

Hogy megremeg a szívem,

Ha rám veted szemed!

Egy csókodért od' adnám

Egész életemet!

 

És mégis hogyha néha

A csókom kellene,

Hevesen és nagy tűzzel

Szegülök ellene!

 

Ha egyszer ott dobogna

A szívem kebleden,

Nagyobb boldogság többé

Nem kellene nekem.

 

És mégis hogyha néha

Ölelni jösz felém,

Karomat védve, tiltva

Terjesztem ki elém.

 

Hideg vagyok te hozzád

Miként a jég, hideg.

De ezt a hidegséget

A szívem sínyli meg!

 

Csak egy az óhajtásom:

Hogy széles melleden

Fényes szemedbe nézve

Haljak meg csendesen!

 

Krüzselyi Erzsébet 1875 - 1953

***

Ideal.

 

Mein Herz schlägt für dich, deinen

Namen flüstert mein Mund,

mit dir träume ich immer

Nacht für Nacht im Abgrund.

 

Und trotzdem, wenn auch manchmal

mit dir zusammen bin,

verstecke meine Liebe,

es hat sowieso kein Sinn.

 

Und wenn du es vermutest

charmante schöne Pfau,

wie flammend ich dich liebe,

du wunderschöne Frau!

 

Und wie mein Herz erzittert,

wenn du mich dann anschaust!

Und nur einen Kuss von dir

wär für mich Saus und Braus.

 

Und trotzdem, wenn auch manchmal

wolltest ein Kuss von mir,

heftig und mit großem Feuer:

Dagegen wehre mich!

 

Sobald mein Herz an deinem

würde einmal schlagen,

größeres Glück im Leben

könnte nie mehr haben.

 

Und trotzdem, wenn du manchmal

willst mich nur umarmen,

die beiden Arme breite aus,

die Liebe zu tarnen.

 

Ich bin so eiskalt zu dir

wie das Eis, nur kalt sein.

Doch unter diese Kälte

leidet mein Herz allein!

 

Meinen einzigen Wunsch noch:

Das ich an deiner Brust

in deine Augen schauend,

dort selig sterbe muss!

 

Fordította: Mucsi Antal-Tóni

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom