Szombati Félperces

Edeke•  2021. február 26. 23:57

Mert annyira népszerű ez a rovat

Találtam, de tükrözi a valóságot.

"Magyar tanmese:

Nemrégiben egy magyar és egy japán cég nyolcevezős versenyt rendezett a Dunán. A verseny előtt mindkét csapat keményen edzett, hogy a lehető legjobb teljesítményt érjék el. Mikor eljött a nagy nap mindkét csapat tagjai nagyon jó formában voltak, mégis a japánok nyertek 1 km-es előnnyel.
A vereség igen érzékenyen érintette a magyar csapatot, teljesen mélypontra kerültek. A felső vezetés úgy döntött, feltétlenül kideríti a megsemmisítő vereség okát, ezért rögtön alkottak is egy team-et, akik ezen a projekten dolgoztak. Feladatuk az volt, hogy alaposan kivizsgálják az ügyet és megfelelő segítséget nyújtsanak. A sok vizsgálat után kiderítették, hogy a japánoknál heten eveztek, s egy ember kormányzott, míg a magyar csapatnál egy ember evezett és heten kormányoztak. A felső vezetés erre rögtön igénybe vette egy tanácsadó cég szolgálatait, s arra kérte őket, készítsenek tanulmányt a magyar csapat struktúrájáról.
Jelentős költségek kifizetése után néhány hónap múlva a tanácsadó cég arra a következtetésre jutott, hogy a magyar csapatban túl sokan kormányoztak és túl kevesen eveztek.
A japánokkal szembeni következő vereséget elkerülendő megváltoztatták a csapat felépítését. Most négy kormányos volt, két főkormányos, egy kormányigazgató s egy ember evezett. Ezen kívül teljesítmény-értékelési rendszert vezettek be az evezősnél, hogy nagyobb teljesítményre ösztönözzék. „Bővítenünk kell evezősünk feladatait és nagyobb felelősséggel kell felruházni.”- mondták.
A következő évben a japánok nyertek, immáron 2 km-es előnnyel. A vezetés elbocsátotta az evezőst rossz teljesítménye miatt, eladták a csónakot a csónakházzal együtt, stégestül. A tanácsadó céget dicsérettel illették, a megtakarított pénzt pedig szétosztották a menedzsment tagjai között..." 


Edeke•  2021. február 21. 17:14

Nem érdekes


https://www.bien.hu/magyar-nyelv-erdekesseg/A saját betűnk

Ha próbáltál már valaha különleges fontokat használni egy grafikához, szinte biztosan találkoztál a problémával, hogy a karakterek között nincs ‘ő’. Ennek oka, hogy ez a nyelv egyes egyedül a magyarban létezik, egyetlen más nyelv sem használja ezt a tipográfiai jelet. Míg az ö, az ü és még az ű is előfordul néhány nyelv ábécéjében, addig az ő a mi saját betűnk. Csak és kizárólag magyarul írt szövegekben jelenik meg.

Egyedi, de nem annyira

A magyar nyelvről sokszor hozzák fel egyediségét, ami azonban nem feltétlenül állja meg a helyét, legalábbis tudományos szempontból nézve. Egy vizsgálat során nyelvtani szempontokból rangsorolták, hogy mennyire „egyedi” egy nyelv. Ilyen szempontból például az angol is rendhagyóbb számos tekintetben.

Például, míg a legtöbb nyelvben az első szám harmadik személy az ige szótári alakja (így a magyarban is), az angolban ez az egyetlen eset, amikor az ige eltér a szótári alaktól egy ’s’ végződéssel.

A magyar nyelv egyedisége annyiban azonban megállja a helyét, hogy a finnugor nyelvek családfájának ugor ágán magányosan foglal helyet. A legismertebb rokon nyelvek, a finn és az észt a finn-permi nyelvek közé tartoznak és a másik ágon ülnek. A magyarhoz legközelebb a hanti és manysi nyelvek állnak, ezeket azonban csak Oroszország területén élő kisebbségek beszélik, elég alacsony számban.

Elfeledett igeidők

A magyar nyelv három igeidőt használ. Érdekességként itt megjegyezzük, hogy például a jelen idejű igealakok is kifejezhetnek jövő időt, például „holnap kirándulni megyek” vagy „lefutok a boltba”.

A régebbi korokban azonban sokkal több igeidő létezett, amelyek aztán rendre kikoptak a nyelvhasználatból. Néhány nyomuk azonban a mai napig felfedezhető például népmesei fordulatokban vagy régebbi szövegekben – a városban vala, írva van, onnan lészen eljövendő ítélni.

Sőt, a viszonylagos időket akár használjuk is a jelen a jelenben esetben, pl. a mondó vagyok, indulóban vagyok. A jelen a múltban vagy jelen a jövőben viszont már sokkal ritkább.

Felező számnevek

Azt valószínűleg minden magyar anyanyelvi beszélő érti, mit jelent a másfél, na de mi a helyzet a harmadféllel vagy a tizennegyedféllel? Bárth M. János nyelvész a Magyar Nemzetnek írt cikkében számos példát hoz a felező számnevekre. Ezek idővel kiszorultak a magyar nyelvből, pedig egykoron használatban voltak.

A szótörténeti tár szerzője, Szabó T. Attila szerint az egész + fél szemlélet alapját az adja, hogy a magyarban a két kezet, két lábat egy egységnek tekintjük, egy kezet, egy lábat pedig „fél lábunknak”, „fél kezünknek” mondunk.

Így például a tizennegyedfél tizenhármat és egy felet jelent az ismert népdalban, amit előszeretettel játszik például a Csík Zenekar vagy a Rackajam is.

Edeke•  2021. február 18. 23:41

Hülyeség ( netenleltem)

3 perc (az Emberiség sorsa)

“- Uraim! Egy táska van mindegyikük előtt, én két percig fogok beszélni és három perc múlva elhagyom a termet. Vagyis, egy percük lesz feltenni a kérdéseiket és eldönteni, hogy benne vannak a játékban vagy sem. Az óra elindult.

A teremben 54 ország miniszterelnöke ült egyetlen hatalmas körasztalnál, amelynek fényesre polírozott felületéről, meglepettséget tükröző arcuk groteszk mása verődött vissza a tágas, barokk kupola felé. Egésznapos konferenciára számítottak, unott eszmecserére, heves vitákra, teátrális sértődésekre és lekenyerezett kiengesztelődésre. Az, hogy mindössze három percig fog tartani az egész, cseppfolyóssá tette őket, puhává és képlékennyé. Ez volt a cél.

- A pénz a világot mozgató energia, nem engedhetjük meg, hogy lényeges mennyiség tőlünk függetlenül legyen jelen. A táskában az új projektünk leírása található. Egy gazdasági válság, amely a közszférából kiszivattyúzza azokat a megtakarításokat, amelyek anyagi bázisai lehetnek bármilyen civil szervezkedésnek vagy ellenállásnak. A mostani világválság, nem a bankokkal operál, ahogyan az megszokott volt. Túl átlátható és kiszámítható lenne.

A recessziót egy világméretű járványra alapozzuk, melyre hivatkozva, nemcsak beborítjuk a világgazdaságot, de a vészhelyzetre hivatkozva jelentős korlátozásokat és szankciókat vezethetünk be, melyek aktív idejét mi határozzuk meg. A járvány kapcsán bevezetett rendkívüli állapotban bezárhatunk és lefoglalhatunk gyárakat, üzemeket, mintha államosítanánk a közszférát és a magánvagyont, azzal a különbséggel, hogy ezek most nem az állam égisze alá, hanem egyenesen a maguk érdekcsoportjához kerülnek. A leírás pontosan meghatározza, hogyan kell eljárniuk a járvány ideje alatt, beleértve a katonaság, az oktatás, a média és a vallás vagy a gazdaságpolitika területén. Minden ország kap némi mozgásteret, hogy a jellegzetes társadalmi sémákhoz igazítsa az epidémia lefolyását.

- A táskában legfelül egy mappát találnak, melyben egyetlen lap szerepel, rajta három számmal. Az első az az összeg, amelybe az önök országában az új válságterv kerülni fog. Ezt és a két másik összeget is mi álljuk. A második szám azt az összeget jelöli, amit azért utalunk, hogy a válság alatt az országot és az önök érdekcsoportjainak vállalkozásait működésben tartsuk. A harmadik összeg a maguké. Ezzel szabadon rendelkezhetnek, kibélelhetik vele zsebeiket, megtölthetik feneketlen bankszámláikat és bőven jut az önök lojális holdudvarának is, amit tetszésük szerint oszthatnak szét, vagy tarhatnak meg maguknak és strómanjaiknak.

- Nyissák ki, uraim!

A teremben mozgolódás támadt, a nyugtalanság szétterjedt, a feszültség láthatatlan mezőként terült szét a kupola alatt. A táskák nemesfém zárai felpattantak, mohó tekintetek zuhantak a bársony mappák mélyére.

- Minden számjegy egy milliárdot jelent dollárban és ahogyan láthatják a harmadik összeg jelentősen nagyobb, mint az előző kettő összesen. A két perc lejárt, van egy percük a kérdésekre és hogy eldöntsék megveszik a VÍRUS FRANCHISE-t. Kérdések?

Kövér, elhízott alak szólalt meg, sárga szemfehérje kíváncsi mohósággal villant.

- Jól értettem, a harmadik összeget akár meg is tarthatjuk mind?

- Ha úgy gondolják, igen. De nem javaslom, ezzel megnőne a személyes erőpotenciáljuk és mozgásterük, így lehet, hogy meg kell maguktól szabadulnunk. A tanulmány részletezi százalékos elosztásban, mennyit érdemes a lojális körükbe invesztálni.

Újabb kéz a magasban. – Tessék?

- A járvány mennyire veszélyes?

- Igazából most nem lesz konkrét járvány. A vírus a médián keresztül fog terjedni. A hírcsatornák megkapnak minden segítséget, hogy hiteles anyaggal álljanak elő, mintha valóban egy világméretű járványról lenne szó. Ezt támogatják majd a megadott intézkedések, gyárak, iskolák, közintézmények bezárása, rendőrségi, katonai akciók stb.

- Mi a maguk haszna? - kérdezte egy aszketikus arc. A ráncok mélyén faggyús csillogás.

- Az egységes világhatalom megszilárdítása. Természetesen a teljes tervbe nem kapnak beavatást, de a leírásban szerepel, mit kérünk. Előjogokat, piacot, szabályok bevezetését, stb. A főbb anyagi bevétel és az abból származó helyzeti előny, az álvírusra kifejlesztett vakcinából származik majd, ami előbb-utóbb kötelező lesz. Csak a beoltottak dolgozhatnak, járhatnak iskolába, használhatnak banki tevékenységet. Olvassa el! Egyetlen kérdésre van idő.

- Mi van a vakcinában, ha a vírus nem valódi? - A tekintet tiszta, kissé aggódó.

- Számít ez magának?

A férfi lehajtotta a fejét és a brosúrában szereplő összeget nézte.

- Tulajdonképpen, nem.

- Én is úgy gondolom. Maguk a fekete esernyő alatt állnak, védelmük garantált... - A hatalmas faliórára pillantott. - Az idő lejárt, túl is léptük hat másodperccel. Az önök előtt lévő szavazógéppel jelezzék döntésüket – mondta, azzal kifordult és öles léptekkel elhagyta a tárgyalótermet.

Az 54 ország egyöntetűen elfogadta az új világválság tervezetét. Abban a pillanatban kitört az emberiséget fenyegető vírusjárvány. Az esti híradásokban már szerepeltek a veszélyeztetett országok, mutattak halottakat és elkezdtek a határok lezárásáról beszélni."

- Ismeretlen szerző - 

Kiegészítés: Lukasenko, Fehérorosz elnök azt nyilatkozta , hogy 940 millió eurót kináltak fel neki, hogy náluk is legyen járvány! Visszautasította. A következményeit látjuk a hírekben! 


1992 Rio de Janeiro Brizilia. 11napos értekezlet.

- [ ] AZ uj  vilagrend conférencia


Mint làthato Magyarorszag is alàirta a programot amit 2020 Marciusàban el IS kezdôdott. A terv folyamatban van a cél a likvidacio az oltasprogram  segitseget  kihasznàlva


Agenda 21/2030/New World Ordre 21/2020


Idezet AZ idôsebb Gerorg Bush szavaibol:

A legnagyobb fegyverunk a nép Ellen az

 lesz  * hogy ezek az idiotàk elsem hiszik

Mire is  készùlùnk valôjàban


- [ ] " Georg Bush" 1992.....

Edeke•  2021. február 13. 00:49

Egy tiszta lap

'

Edeke•  2021. február 1. 23:05

UFOk

(netenleltem)


De jó lenne ha az emberek legalább ennyit tudnának a magyarokról!

Amikor Enrico Fermi Nobel-díjas atomfizikust megkérdezték, hisz-e a földönkívüliek létezésében, így válaszolt: „Már itt vannak közöttünk... magyaroknak hívják őket.” Legendás tudásuk, zseniális fantáziájuk, egymás közt beszélt különös nyelvük, furcsa angol kiejtésük miatt amerikai tudós-körökben tréfásan marslakóknak nevezték azt a mintegy 50 magyar tudóst, akiknek a XX. század legnagyobb felfedezéseit köszönheti a világ.

Egy amerikai tanulmány szerint a XX. századot Budapesten készítették elő, hiszen magyar anyanyelvű volt, és valamelyik híres budapesti iskolában tanult szinte minden tudós, aki a XX. századot meghatározó számítástechnikát, az atom- és űrkutatást elindította, továbbfejlesztette.

„Neumann, Szilárd, Wigner, mars ki a Városligetbe!” – Ezt nem három vásott kölyöknek mondta a számtantanár, hanem három matekzseninek: Neumann Jánosnak, Szilárd Leónak és Wigner Jenőnek, akik osztálytársak voltak Budapesten a Fasori Gimnáziumban, s oly döbbenetes volt a matematikai tudásuk, hogy dolgozatírás helyett inkább levegőzni küldte őket a tanáruk, hiszen pillanatok alatt megoldották a legnehezebb feladatot is. Később mindhárman világhírűvé váltak. Wigner Jenő az atomreaktor, Szilárd Leó az atombomba, Teller Ede a hidrogénbomba feltalálója. Tudásukkal hatalmas erõt szabadítottak ki a palackból, de mindhárman tiltakoztak az ellen, hogy háborús célra, emberek ellen használják az atomenergiát. A maghasadásban nem a pusztító bombát, hanem az energiaforrást keresték. Szilárd Leó Einsteinnel együtt levélben kérte az amerikai elnököt a maghasadás békés felhasználására. Nem rajta múlott, hogy nagyszerű találmányát tömegpusztító fegyverként vetették be. Neumann János a számítógép atyja, korának egyik legnagyobb lángelméje. Az általa 1943- ban megépített computer akkora volt, mint egy szoba, de kétségtelenül ez az őse a mára már táskányira zsugorodott számítógépeknek. Neumann János Eisenhower amerikai elnök tanácsadója volt, ő beszélte le Kína megtámadásáról. Halálos ágyánál a hadsereg magas rangú tisztjei váltották egymást, nehogy lázálmában katonai titkokat beszéljen ki. Fölösleges volt. Neumann János haláltusájában magyarul beszélt...

Nemcsak a számítógép megalkotása, hanem fejlesztésének fontos lépései is magyar nevekhez kötődnek.

Kemény János a legelterjedtebb programozási nyelv, a Basic nyelv és a világot meghódító e-mail rendszer megalkotója.

Simonyi Károly fejlesztette ki az Excel táblázatkezelő programot, õ a híres Microsoft cég második embere, Bill Gates neki köszönheti, hogy a világ leggazdagabb emberévé válhatott.

Lovász Lászlót és Bélády Lászlót a szoftverfejlesztés, Gróf Andrást a mikroprocesszorok illetve a személyi számítógépek megalkotása miatt tartják az informatikai forradalom legnagyobb alakjainak.

Lánczos Kornél kiváló elméleti fizikus és matematikus Einstein munkatársa volt, akinek azt írta a relativitáselmélet megteremtője: „Ön az egyetlen általam ismert ember, aki ugyanúgy közelít a fizikához, mint én.”

A magyar tudósok különösen vonzódtak a repülés tudományához. A levegőt meghódító felfedezéseik évtizedekkel megelőzték korukat.

Asbóth Oszkár az Arad megyei Pankotán született, Aradon tanult.

Kármán Tódor munkatársaként a helikopterek történetének kimagasló alakja.

A Kennedy elnök által kitüntetett, harminc egyetem díszdoktorává avatott Kármán Tódorról a Holdon és a Marson krátert neveztek el. Õ az első helikopter és a sugárhajtású repülőgépek kifejlesztője. Kármán kutatásai alapján valósulhatott meg a hangsebességet túllépő repülőgép és a rakétatechnika.

Fonó Albert a sugárhajtás elvének atyja.

A Hoff Miklós által kifejlesztett vékony falú szerkezeteket alkalmazzák ma is világszerte a repülőgépek, űrrakéták, tengeralattjárók építésénél.

Bay Zoltán az űrkutatás úttörője. 1946-ban amerikai kutatókkal egyidőben sikerül Budapesten felállított radarjával a Holdra jeleket irányítania, és visszhangot érzékelnie.

Szebehelyi Győzőnek döntő szerepe volt abban, hogy az amerikaiak eljutottak a Holdra: õ tervezte meg az Apolló űrhajók pályáját.

Csonka János és Bánki Donát nevét mindenkinek ismernie kellene, aki autóba ül: a világon burrogó sok száz millió benzinmotor mind az általuk feltalált porlasztóval működik. A benzint levegővel keverő karburátor ötletét egy virágáruslánytól „kapták”, aki vékony csőbe levegőt fújva permetezett vizet a rózsákra.

„Ma stresszes napom volt” – meséled édesanyádnak, de vajon tudod-e, hogy a stressz fogalmát magyar tudós, Selye János ismerte fel, és határozta meg pár évtizeddel ezelőtt.

Mihály Dénes a televíziós közvetítés, a hangosfilm,

Goldmark Péter a színes televízió,

Csicsátka Antal a sztereó technika feltalálója.

Rubik Ernő zseniális találmánya, a világot meghódító bűvös kocka nem gyerekjáték – bár lehet, hogy nektek is sikerült már kiraknotok mind a hat oldalát. Valójában igen bonyolult matematikai tudást igényel mind az alkotó, mind a játékos részéről.

A XX. század legfontosabb felfedezései magyar nevekhez fűződnek, hat amerikai elnöknek magyar tudós volt a tanácsadója. Ámul a világ: honnan fakad ez a világot alakító szellemi erő? Teller Ede anyanyelvünkben találta meg a titkot: "Bámulatos és hatalmas a szép magyar nyelv kifejező ereje és hatása a magyar fiatalokra. Életem legnagyobb tudományos felfedezése, hogy csak egy nyelv van, és az a magyar."

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom