A világ és mi

Vélemény
csp01•  2020. szeptember 14. 12:17

Az OMNI még egyszer, befejezés

A tudomány megvalósítása pl.:

"Minden nevében:

minden tudomány, a tudomány:  tárgya: ez és az

ez és az=ezek és azok, ilyenek és olyanok, így és úgy, ezekért és azokért, ezek végett és azok végett, ennyi és annyi, ennyire és annyira, itt és ott, ide és oda, innen és onnan,  ekkor és akkor, ettől és attól, eddig és addig, ezekkel és azokkal, ezek által és azok által, ezen eszközökel és azon eszközökkel, ezen előzményekkel és azon előzményekkel, ezen eredményekkel és azon eredményekkel, ilyen körülmények között és olyan körülmények között, egyebek: ..., ..., ..., ... stb. 

Ezek lehetnek konkrétan az ilyen és olyan tudományoknál, ennél és annál a tudománynál. 

minden tudomány, a tudomány: tárgyairól mindent

tárgyai: 1. ezek és azok, 2. ezek és azok 3. ezek és azok, 4. ezek és azok stb.

Ezek is konkrétan az ilyen és olyan tudományoknál, ennél és annál a tudománynál.

  Továbbá: 

minden tudomány, a tudomány: mindenki műveli, ez is, az is"

A művészet megvalósulása:

" Minden nevében:

minden művészeti ágban: minden mű-elkészült, az ilyen művek is-elkédzültek, az olyan művek is-elkészültek, ez a mű is-elkészült, az a mű is-elkészült

a műalkotás elemzései, interpretációi:

mindegyik=ezek és azok, az ilyenek=ezek és azok, az olyanok=ezek és azok, ez=ezek és azok, az=ezek és azok

műalkotások mindenről:

mindenről: 1. elkészült, 2. elkészült, 3. elkészült, 4. elkészült, stb.

az ilyenekről: 1. elkészült, 2. elkészült, 3. elkészült 4. elkészült, stb. 

az olyanokról: 1. elkészült, 2. elkészült, 3. elkészült, 4. elkészült stb.

erről is: 1. elkészült, 2. elkészült, 3. elkészült, 4. elkészült, stb.

arról is: 1. elkészült, 2. elkészült, 3. elkészült, 4. elkészült stb.

a mű minden hatása-megtörtént, az ilyen hatásai is-megtörténtek, az olyan hatásai is-megtörténtek, ez a hatása is-megtörtént, az a hatása is-megtörtént

mindenről: mindenféle művek-elkészültek, ilyenek is-elkészültek, olyanok is-elkészültek, ez a mű is-elkészült, az a mű is-elkészült

minden művészeti ág: mindenki műveli, ez is, az is

egyebek: 1. ..., 2. ..., 3. ..., 4. ... stb."

Rövidebben, pl.:

"Minden nevében:

a tudomány   tárgya=X, X=ezek és azok, a tudományt mindenki műveli"

"Minden nevében:

minden műalkotás-elkészült

a mű minden hatása-megtörtént

a mű minden értelmezése-megtörtént

mindenről műalkotás-elkészült

mindenki művész-megtörtént"

  Valamilyen effajta formában ezeket is megtesszük. Életünk folyamán legalább egyszer. 

Valamint rendszeresen tegyük meg az ún. "mindenmegtörténtetést". Minden, az összes esemény, az összes eddigi, az összes jelenlegi és az összes leendő

esemény és az összes soha meg nem történő, de lehetséges, az összes soha meg nem történő és nem is lehetséges esemény szükség szerinti megtétele, megtörténése, megtörténtetése.

"Minden nevében:

minden szükség szerint van, létezik, (meg)történik-megvan"

Hosszabb formában:

"Minden nevében:

minden szükség szerint van-megvan, az ilyenek is szükség szerint vannak-megvannak, az olyanok is szükség szerint vannak-megvannak, ez is szükség szerint van-megvan, az is szükség szerint van-megvan"

  A mindenmegtörténtetés, mindennek, lényegében a teljes történelemnek a legalább ilyen megtétele fontos képességünk és így kötelességünk is.

  Szükséges része a világ megvalósultságának.

10. Etikánkat a beteljesülés (megvalósulás, jóvá, igazság) szabja meg, alapozza meg. A helyes, a Helyes, a HELYES a beteljesülhetőség. Minden, ami ezt ellősegíti, eredménezi, hozzá elvezet. Megkönnyíti, meggyorsítja. Neki feltétele. A megvalósulás, a jóvá, az igazság lehetősége. A helytelen, a Helytelen, a HELYTELEN a beteljesülhetetlenség, a megvalósulás, a jóvá és az igazságszolgáltatás lehetelensége, akadálya-korlátja.

  Erkölcsiségünkhöz hozzátartozzék a jó ilyen formájú megtétele:

"Minden nevében:

a jó=ezek és azok

minden jó megtörténik-megvan, az ilyen jók is megtörténnek-megvannak, az olyan jók is megtörténnek.megvannak, ez a jó is megtörténik-megvan, az a jó is megtörténik-megvan

a jó(k) mindennel-megvan, az ilyenekkel is-megvannak, az olyanokkal is-megvannak, ezzel is-megvannak, azzal is megvannak

a jó(k) minden által-megvan, az ilyenek által is-megvan, az olyanok által is-megvan, ez által is-megvan, az által is-megvan

a rossz=ezek és azok

semmi rossz-nincs, az ilyen rosszak-sincsenek, az olyan rosszak-sincsenek, ez a rossz-sincs, az a rossz-sincs

a rossz(ak) semmivel-nincs, az ilyenekkel-sincs, az olyanokal-sincs, ezzel-sincs, azzal-sincs

a rossz(ak) semmi által-sincs, az ilyenek által-sincs, az olyanok által-sincs, ez által-sincs, az által-sincs

"A jót akarom és választom és teszem mrg és hirdetem és képviselem és érvényesítem és terjesztem stb. mindig és mindenben. A rosszat elutasítom, megvetem, elítélem, kerülöm stb. mindig és mindenben."

  Életünkben legkevesebb egyszer. Ez is.

11. A "világbanságunk":  Minden létezőnek van úgynevezett és úgynevezhető világbansága. Az ő helye, szerepe a világban. Valami, ami, az, ami ő-és csak ő, az övé és csak az övé. Más, másé talán nem is tud, nem is tudna lenni. Az ő egyedi, egyéni ősége. Törekedjünk arra, hogy kiépítsük világbanságunkat. Tegyük fel a kérdést: mi vagyok, mi legyek, mi tudok lenni én és csak én a világban, a világhoz képest? Milyenségem, adottságaim, tulajdonságaim és képességeim által? Esetleg sorsom történetem révén is. A megtörténéseim által. A velem történtek által. A tetteim által.

"Minden nevében:

minden világbansága: ezek és azok-megvan

az ilyenek világbansága: ezek és azok-megvan

az olyanok világbansága: ezek és azok-megvan

ennek a világbansága: ezek és azok-megvan

annak a világbansága: ezek és azok-megvan


a világbanság: 1. a milyenségből: ezek és azok-megvan 2. a létezővel történőkből: ezek és azok-megvan, 3. a létező által történőkből: ezek és azok-megvan

a szükséges világbanság: ezek és azok-megvan

a szabad világbanság: ezek és azok-megvan 

és csak képletesen a tilos világbanság: ezek és azok-megvan"

Szükséges világbanság-ami ő kell, hogy legyen a világban, szabad világbanság-ami ő szabad, hogy legyen a világban, tilos világanság-ami ő tilos, nem szabad, hogy legyen a világban.

"Minden nevében:

A biztos világbanság: ezek és azok-megvan

a lehetséges világbanság: ezek és azok-megvan

a lehetetetlen világbanság: ezek és azok-megvan"

Biztos világbanság-ami a létező biztosan, mindenképp és kikerülhetetlenül a világban, lehetséges világbanság-ami a létező tud, tudna lenni a világban, ám nem feltétlenül az, nem feltétlenül lesz az. Lehetetlen világbanság-ami a létező nem tud, nem tudna lenni semmiképp.

12. Ezten eszme, az omnizmus jelmondata lehet: mindennél minden szükség szerint. Mindennél=mindennel és minden által van, megvan, történik, megtörténik (legyen) meg, történjék (meg)) minden, szükség szerint. A pozitívak valósságosan is, de legalább jelképesen a negatívak csak jelképesen.

csp01•  2020. szeptember 14. 12:11

Az OMNI, még egyszer

1. Omni-

A következőkben felvázolt eszme viselheti, viselje az "omnizmus" nevet. Omni-, azaz minden. Mindenre, minden létezőre vonatkozik,mindenről, minden létezőről szól. A mindennel, a minden létezővel kapcsolatos tennivalókat igyekszik feltárni és megtenni.

  Eszme, ideológia, életfilozófia.

  Vallás? Ha a vallásba beleértjük a hitet, a tudás helyetti hitet, valami nem bizonyítottnak (például a vonzereje miatti) elfogadását, ez esetben a vallás megnevezés elutasítandó. 

  A világ, az élet, a lét a létező vanját és kelljét fejtegetni próbáló kísérletek összessége.

  Nem állítja magáról, hogy tévedhetetlen és megfellebbezhetetetlen, nem kiáltja ki magát annak. A gondolkodás és a cselekvés egy formája, amelynek helyessége-helytelensége vita tárgyát képezheti-és képezze.

2. 

Központi fogalmunk: a "beteljesülés". Nevezzük így. A létező beteljesülése. Három részre osztjuk: a " megvalósulás", a "jóvá" és az "igazságszolgáltatás". A létező megvalósulása, a létezővel kapcsolatos szükséges jóvátételek, és a létezővel kapcsolatos szükséges igazságszolgáltatások. 

  A létező. Mindenféle és minden és mindegyik és minden egyes létező, a teljes világmindenségben és a teljes világtörténelemben. Az élettelen és az élő dolgok, a természetes és mesterséges tárgyak, az elvont fogalmak, a fejletlen és fejlett élőlények, az események is (történések és cselekvések), az ilyen létezők, az olyan létezők, az A szempontból A létezők, az A szempontból B létezők, a B szempontból A létezők, a B szempontból B létezők, konkrétan ez a létező, konkrétan az a létező, az X, az Y, a Z, a Q...

  A továbbiakban : a létező.

3. A megvalósulás

  A létező megvalósulása. A létezőnek, a létező lényegének, léte értelmének, a létező kelljének és lehetjének megtörténése.

  A létezővel, illetve a létező által megtörténik mindaz, ami az ő lényege, amiért ő van, amire ő hivatott. Mádodsorban: ami ugyan nem szerves része neki, ám meg tud történni vele vagy általa. Elővbi a létező kellje, utóbbi a létező szabadja. Szükséges és szavad megtörténése. (Természetesen bizonyos mértékig a szabad is kell, de nevezzük szabadnak, a legszükségesebbekről való megkülönbözettésül.)

  A könyvet (el)olvasák. Ez az ő kellje, az ő szükséges megtörténése. Ennek neg kell történnie vele.

  A könyvet ráteszik egy papírlapora, hogy azt ne fújja el a szél. Nehezéknek használják. Ez nem tartozik a könyv létének értelméhez, de tud vele történni ilyesmi és ha történik, az nem káros és nem hasztalan. Ha történik vele ilyesmi, attól is nagyobb, több, gazdagabb, attól is nagyobb, több és gazdagabb a léte. Ez az ő szabadja, szabad megtörténése.

  A ceruzámmal írok.(Valamit lejegyzek vagy éppen verset írok.Stb.) Kell vele történnie ilyennek, ezért van. Ez az ő szükséges megtörténése, kellje.

  Megvakarom vele a fejem. Nem ez az elsődleges funkciója, ám tud vele történni ilyen is, s ettől is nagyobb és több és gazdagabb. Ez a ceruzám szabad megtörténése. Például ez. 


Az autóddal közlekedsz. Elutazol vele A és B és C helyre. Az autó erre, közledésre hivatott. Szükséges megtörténése neki ez. Ha pl. felülsz a motorháztetőre vagy a csomagtartóra-ülôalkalmatosságként funkcionál. Ez szabad megtörténése. Meg tud történni ez és létét, őt magát ez is növeli, emeli, fokozza, gyarapítja, ám nem ezért van, hogy üljenek rajta.

 X-szel és X által is megtörténik minden Xszerű és megtörténik minden X-esen.

  Y-nal és Y által is megtörténik minden Yszerű és minden Y-osan.

  (+ X-szel, X által megtörténik minden yszerű és megtörténik minden Y-osan. Y-nal, Y által megtörténik minden Xszerű és megtörténik minden X-esen. Stb. Minden Z-szerű és minden Z-sen is. Stb.)

  A létező megvalósult, ha megtörtént vele/általa minden, ami lényege, értelme, szüksége és minden, ami nem lényege, nem funkciója ugyan, ám lehetségessége, képessége. Megtörténendősége és megtörténhetősége is megtörténtséggé vált.

  A totális megvalósulás, a teljes mértékű megvalósulás nyilvánvalóan lehetetlen-hisz az elméletileg megtörténhető események száma végtelen. Az abszolút megvalósultság csak megközelíthető.

  A könyvet elolvassák ketten, hárman, tízen, százötvenen. (Eléggé) megvalósult? Vagy olvassák el még kétszázötvenen? ötszázötvenen? Hány elolvasás után (kellőképpen) megvalósult? Elolvasta X és Y, Einstein és Churchill... Olvassa még el Z és a pápa is?...

  A ceruzámmal leírtam ezt és azt is. (Eléggé) megvalósult? Vagy írjam le vele még emezt? Sőt, amazt is? Mikor lesz (kellőképpen) megvalósult? Írtam vele én, ő... Ki írjon még vele? Írtunk itt, ott-írjunk amott is?

  Az autóddal elmentél A, B és C helyre. (Kellőképpen megvalósult?) 

  Vagy el kell menned vele D, E, S V helyre is? Mikor, mennyyi út után (eléggé) megvalósult?... S rajtad kívül ki menjen még vele?


  Elégedjünk meg azzal, meg kell elégednünk azzal, megelégedhetünk azzal: a kell megtörtént, a szabad közöl is megtörtént minél több, a lehető legtöbb, a többi csak jelképesen, csak szimbolikusan. Lásd lejjebb.

  Az egyes létezőket sorra veszi és legfontosabb megtörténeseiket tartalmazza a Megtörténések könyve, itt és most csupán a megvalósulás tömör összefoglalása következik.

  A megtörténésre a megvan szót használom. A létige, ellátva a befejezettséget jelző igekötővel. Megvan=van, megtörténik-megtörtént, végbemegy-végbement, bekövetkezik.-bekövetkezett, lejátszódik-lejátszódott, készen van, megcsinálódik-megcsinálódott, megcsináltatik-megcsináltatott, stb. 

 "Minden nevében:

A létező:

-vele ami kell: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez ios-megvan, az is-megvan

-általa ami kell: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-vele ami szabad: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-általa ami szabad: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-vele ami tilos (így, ilyen formában, jelképesen a tilos is szabad, sőt a tilos is kell, így, ilyen formában nem ártalmas senkire és semmire nézve)

minden: megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-általa ami tilos: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

Továbbá:

-vele ami biztos: minden-megvan, az ilyenek is: megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-általa ami biztos: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-vele ami lehetséges: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-általa ami lehetséges: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-vele ami lehetetlen: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-általa ami lehetetlen: minden-megvan, az ilenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan. az is-megvan

  A létező megvalósult.

  Mindezek az egyes létezőknél: mindegyiknél-megvannak, az ilyeneknél is-megvannak, az olyanoknál is-megvannak, ennél is-megvannak, annál is-megvannak"

4. Az ún. "jóvá"

A létezőt érő helytelen (rossz, nem megfelelő, negatív, káros, tilos, stb.) megtörténésekkel kapcsolatban azok jóvátétele. A létező kárpótlása az őt érő rosszakért. 

 A létezőt érő helyes (jó, megfelelő, pozitív, kell, hasznos stb.) megtörténésekkel kapcsolatban pedig az ún. "jobbá", azaz ezen megtörténések fokozása.

  Mindez leírva az Egyetemes Jóvában, itt és most csupán rövid kivonata:

  "Minden nevében: Az történik, hogy:     Ez nem megfelelő, mert:   Az lenne a megfelelő, hogy:   . Azért ez, mert: 

"Minden nevében: Az történik, hogy:     Ez nem megfelelő, mert:   Az lenne a megfelelő, hogy:   . Azért ez, mert: 

    A helytelen megtörténés:

-nincs, nem létezik, nem történik meg-megvan, -jóváválva-megvan, -jóvátéve 1. minden által-megvan 2. ez által-megvan 3. az által-megvan, -minden, ami jóvátétele, jóváválása-megvan ez is-megvan, az is-megvan, -minden mint jóvátétele, jóváválása-megvan ez is-megvan, az is-megvan, -visszacsinálódik, visszacsináltatik-megvan,, -ezen rossz helyrehozása, helyrehozódása lehetetlen, mégis megtörténik-megvan, -ezen rosz fokozódása biztos, de mégsincs, mégsem történik meg-megvan, -ezen rosz ellentéte megtörténik-megvan, -ezen rossz ellentéte lehetetlen, de mégis megtörténik-megvan, -ezen rosz biztos, mégsem történik meg, mégsincs-megvan, -minden megtörténik ezen rossz fokoz(ód)ásának lehetőségével és/vagy céljával, de végül minden a jóvátételét, jóváválását eredményezi  minden-megvan, ez is-megvan, az is-megvan, -egyebek=1. ...-megvan, 2. ... -megvan, 3. ... -megvan, 4. .. -megvan stb.

  Jóvátéve, jóváválva.

  Mindezek az egyes helytelen megtörténéseknél: mindegyiknél-megvannak, az ilyeneknél is-megvanak, az olyanoknál is-megvannak, ennél is-megvannak, annál is-megvannak"

  "Minden nevében: Az történik, hogy  . Ez megfelelő, mert:    . Az lenne a nem megfelelő, hogy:  . mAzért ez, mert:    .

   A helyes megtörténés: 

-van, létezik, megtörténik-megvan, -fokozódik-megvan, -fokozza minden-megvan, ez is-megvan, az is-megvan, -minden, ami fokoz(ód)ása-megvan, ez is-megvab, az is-megvan, -minden, mint fokoz(ód)ása-megvan, ez is-megvan, az is-megvan, -kiterjed mindenre-megvan erre is-megvan, arra is-megvan, kiterjeszti minden-megvan, ez is-megvan, az is-megvan, -ismétlődik-megvan, ezen jó fokoz(ód)ása lehetertlen, mégis megtörténik-megvan, ezen jó elront(ód)ása biztos, de mégsem történik meg, mégsincs-megvan, -ezen jó ellentéte biztos, de mégsincs, de mégsem történik meg-megvan, ezen jó lehetetlen, de mégis van, mégis megtörténik-megvan, -minden megtörténik ezen jó elrontásának, elrontódásának céljával és/vagy lehetőségével, de végül mégis mindent a fokozását, a fokozódását eredményezi  minden-megvan, ez is-megvan, az is-megvan, egyebek: 1. ... -megvan, 2. ... -megvan, 3. ...-megvan, 4. .. -megvan stb.

 Jobbátéve, jobbáválva.

Mindezek az egyes helyes megtörténéseknél: mindegyiknél-megvannak, az ilyeneknél is-megvannak, az olyanoknál is-megvannak, ennél is-megvan, annál is-megvan"

5. Az igazság(szolgátatás)

  A létezőt érő tettekkel kapcsolatban azok szükséges következményei. Helyes szándékú cselekedetekkel kapcsolatban jutalmazás, helytelen szándékú cselekedetekkel kapcsolatban büntetés.

  Leírva az Egyetemes igazságszolgáltatásban, itt ennek is csak vázlata: 

  "Minden nevében: A büntetés:

-X. Y. azzal a hozzáállással cselekszik, hogy:     .Azt akarja, hogy:   .Ez helytelen, mert:    . Az (lenne) a helyes, hogy:   . Azért ez, mert:   .

X. Y. büntetést érdemel, mert:   . Szükséges büntetése az, hogy:   -és ez megtörténik-megvan.

-minden, ami szükséges büntetése-megvan, ez is-megvan, az is-megvan

-minden mint szükséges büntetée-megvan, ez is-megvan, az is-megvan

-X. Y. felelősségre vonása: 1. Mit tettél? 2. Mit szólsz ahhoz, hogy ez nem megfelelő, mert:    ? 3. Helyette az lenne a megfelelő, hogy:    , mert:    ? 4. Mit tennél, ha újrakezdhetnéd? 5. Mit csináltál volna, ha ezt nem tudtad volna megtenni? 6. Mit mondanál annak, aki ellen ezt tetted? 7.   ? 8.    ?

X. Y. válaszolja, amiket válaszolna: 1. ..., 2. ..., 3. ..., 4. ...., 5. ..., 6. ..., 7. ..., 8. ...

-amit X. Y. el akar érni ezen helytelen hozzáállásával , azt neki-megvan

-ha X. Y. ezen helytelen hozzáállása helytelen tettet eredményez, ugyanilyen helytelen történik vele is-megvan "Ugyanazon jogon történik ez veled, amilyen jogon te tetted ..-val/vel."

-ha X. Y. ezen helytelen hozzáállása helytelen tettet eredményez-1. itt a jóvá, 2. ez neki is veszteség. A rossz mindenkinek és mindennek rossz. Annak is, aki csinálja. X. Y. ezzel nyeri:   , veszti   . Többet veszít, mint amennyit nyer. Ez az önmagának okozott rossz is büntetése.

-ha X. Y. ezen helytelen hozzáállása helyes tettet eredeményez-1. itt a jobbá, 2. ez X. Y. -nak is nyereség. A jó mindeenkinek és mindennek jó, annak is, aki teszi.  X. Y. ezzel nyeri:    , veszti:    . Többet nyer, mint amennyit veszít. Ezt a jót nem érdemli meg, ez az önmagának okozott jó visszacsinálva, elrontva, semmisé téve-megvan

-ha X. Y. ezen helytelen hozzáállása helyes tettet eredményez, annak az ellentéte neki-megvan

-x. Y. büntetése ez a bűnössége is. Ezzel lerontotta saját erkölcsi milyenségét. A bűnösnek az is büntetés, hogy bűnös, akkor is, ha őt ez egyáltalán nem zavarja, akkor is, ha soha senki nem mondja ki, hogy ő bűnös.

- ez a büntetés lehetetlen, mégis van, mégis megtörténik-megvan

-ezen büntetés helyett jutalom-ez biztos, de mégsincs, de mégsem történik meg-megvan

-minden megtörténik ezen büntetés ellentétének lehetőségével és/vagy céljával, de végül mégis minden ezt a büntetést eredményezi: minden-megvan, ez is megvan, az is-megvan

-"Bánd meg! Tedd jóvá!" X. Y.: "Megbántam. Jóvá akarom tenni. Jóvá kell tennem." megbánja-megvan, jóváteszi-megvan 

mindenki: "Én nem cselekszem ilyen hozzáállásal mint X. Y." és nem cselekszik ilyen hozzáállásal mint X. Y.-megvan

-ha X. Y. ezen helytelen hozzáállása helyes tettet eredményez: X. Y. -nak "Tegyél mindig ilyeneket, de helyes hozzáállással." és X. Y. mindig ilyeneket tesz, de helyes hozzáállással-megvan  MIndenkinek: "Tegyél mindig ilyeneket, de te helyes hozzáállással." "Én is ilyeneket akarok tenni, de én helyes hozzáállással." és ilyeneket tesz mindig, ám helyes hozzáállással-megvan

-egyebek. 1. ... -megvan, 2. ... -megvan, 3. ...-megvan, 4. ...-megvan stb.

X. Y. megbüntetve szükség szerint. 

  Ezen büntetés kapcsán a jobbá-megvan

Mindezek az egyes helytelen hozzáállású tetteknél: mindegyiknél-megvannak, az ilyeneknél is-megvannak, az olyanoknál is-megvannak, ennél is-megvannak, annál is-megvannak"

és: "Minden nevében:  A jutalmazás:

-X. Y. azzal a hozzááállással cselekszik, hogy:  . Azt akarja, hogy:   . Ez helyes, mert:    . Az (lenne) a helytelen, hogy:   . Azért ez, mert:   . 

  X. Y. ezért jutalmat érdemel, mert:   . X. Y. szükséges jutalma az, hogy:  -és ez megtörténik-megvan.

-minden ami szükséges jutalma-megvan, ez is-megvan, az is-megvan

-minden mint szükséges jutalma-megvan, ez is-megvan, az is-megvan

-amit X. Y. el akar érni ezzel, azt neki-megvan

-ha X. Y. ezen helyes hozzáállása helyes tettet eredményez- 1. itt a jobbá, 2,. ez történik X. Y. -nal is-megvan 3. ez X. Y. -nak is nyereség. A jó mindennek és mindenkinek jó, annak is, aki teszi. X. Y. ezzel nyeri:   , veszti:  . Többet nyer mint amennyit veszít. Ez az önmagának okozott jó is jutalma. 

-ha X. y. ezen helyes hozzáállása helytelen tettet erdményez-1. itt a jóvá 2.ez X. Y.-nak is rossz. A rossz mindennek és mindenkinek rossz, annak is, aki csinálja. X. Y. ezzel nyeri:   , veszti:   . Többet veszít, mint amennyit nyer.  Ezt a rosszat nem érdemli meg, ezen önmagának okozott rossz kapcsán a jóvá-megvan

-X. Y. jutalma ezen erényessége is. Ezzel megemeli saját erkölcsi milyenségét. Az erényesnek az is jutalom hogy ő erényes, akkor is, ha soha senki nem mondja ki, hogy ő erényes, akkor is, ha elítélik és megbüntetik érte. 

-X. Y. jutalma lehetelen, de mégis van, de mégis megtörténik-megvan

-X. Y. jutalma helyett büntetés-ez biztos, de mégsem történik meg, de mégsincs-megvan

-minden megtörténik ezen jutalom ellentétének céljával és/vagy lehetőségével, de végül mégis minden ezt a jutalmat erdményezi: minden-megvan, ez is-megvan, az is-megvan

-X. Y.-nak: "Cselekedj mindig így, ilyen hozzáállással!" és mindig így, ilyen hozzáállással cselekszik-megvan  X. Y.: "Mindig így, ilyen hozzáállással akarok cselekedni, így kell és ezt teszem."   Mindenkinek: "Kövesd X. y. példáját!" követi mindenki-megvan  ez is-megvan, az is-megvan "Én is ilyen hozzáállással akarok cselekedni, így kell és ezt teszem."

-ha X. Y. ezen helyes hozzáállása helyes tettet eredményez: "Tegyél mindig ilyeneket!" mindig ilyeneket tesz-megvan "Mindig ilyeneket akarok tenni, így kell és ezt teszem."  Minenkinek: "Te is tegyél mindig ilyeneket!" mindenki mindig ilyeneket tesz-megvan, ez is-megvan, az is-megvan "Én is mindig ilyeneket akarok tenni, így kell és ezt teszem."

-ha X. Y. ezen helyes hozzáállása helytelen tettet eredményez: X. Y.-nak. "Cselekedj mindig így, de pozitív dolgokat." mindig így cselekszik, de pozitív dolgokat-megvan  X. Y.: " Mindig így, jól fogok cselekedni, de jókat." Mindenkinek: "Cselekedj mindig így, de pozitív dolgokat." mindenki mindig így cselekszik, de pozitív dolgokat, mindenki-megvan, ez is-megvan, az is-megvan 

-egyebek: 1. ...-megvan, 2. ...-megvan, 3.. ..-megvan, 4. ...-megvan stb. 

X. Y. megjutalmazva szükség szerint

  Ezen jutalom kapcsán a jobbá-megvan

Mindezek az egyes helyes hozzááállású tetteknél: mindegyiküknél-megvannak, az ilyeneknél-megvannak, az olyanoknál-megvannak,ennél-megvannak annál-megvannak

6. Megjegyzés a jóváról és az igazságszolgátatásról: ez független a jó és a rosz, helyes és helytelen mibenlététől. Bármi a helyes és bármi a helytelen, a jóvá és az igazságszolgátatás működik és van és érvényes. Elvégzéséhez nem szükséges ismerni a jó és a rossz pontos fogalmát, mivoltát.

  Megjegyzés a megvalósulásról, a jóváról és az igazságszolgátatásról: ezeket akárki megteheti és minenki meg kell, hogy tegye. Aki megteszi-az nem áll felette másoknak, nem valamifajta Nagy Megvalósító, Nagy Jóvátevő, Nagy Igazságosztó. A megvalósítás, a jóvá és az igazságszolgáltatás személytelen. A megcselekvő személye közömbös. A hangsúly a megtörténésükön van és csak azon.

7. A megvalósulás, a jóvá és az igazság tehát együttesen alkotjaa beteljesülést. A létező beteljesült, ha megvalósult, megtörtént nála általánosságban, minden őt érő rosz vonatkozásában a jóvá és ugyancsak általánosságban, minden őt érő jó vonatkozásában a jobbá valamint minden őt érő tettelé, minden rá irányuéó tettel kapcsolatban az igazság, a büntetés és/vagy a jutalmazás.

  Ha minden létezőre nézve mindezek megtétettek, bekövetkezett és fennáll a mindenbeteljesültség állapota, ez legyen a summum bonum, a legfőbb jó.

8. Az ember és a kell

 Itt meg kell határoznunk az ember, az ember nevű létező kelljét, szükséges megtörténését, megtörténendőségét..

  Mit, miket kell tennünk, megtennünk hogy megvalósuljunk?

  Ezt én "világolás"-nak nevezem. Más neveken: világiság, viélágtevékenység, világra-irányulás.

  Az ember úgynevezhető világképes létező.

  Tudatában vagyunk a világnak. A létezők sokaságának.

  Képesek vagyunk a világgal, a teljes világgal kapcsolatban cselekedni. Akarni és cselekedni.

  Világképesek, így világkötelesek is vagyunk.

 

  A világolásnak három ágát különítem el. Ezek: az alakítás, az alkotás és a megismerés.

 

  Az alakítás: van, lehet és legyen elképzelésünk arról, hogy a világ, illetve a konkrétan ilyenek, a konkrétan olyanok, konkrétan ez és konkrétan az mi és miyen legyen. Mi, milyen, hogyan, hol, mikor, miért, mi okból, mi célból, mivel, mi által, mennyire, mennyi, mevel, mile eszközzel, mile előzménnyel, milyen eredménnyel, stb. A teljes élettelen és a teljes élő valóság. A társadalom stb. Tudjuk a világot, az ilyeneket, az olyanokat, ezt, azt azzá és olyanná stb. alakítani, formálni, tenni, azzá és olyanná stb. akarni és próbálni tenni, formálni és alakítani, aminek és amilyennek szerintünk lennie kell. Amilyennek, aminek, ami miatt, ami végett... stb. 

  Az alkotás: képesek vagyunk alkotni, teremteni, létrehozni, elkészíteni, meggyártani, megépíteni, felépíteni, megcsinálni, előállítani, megkreálni, megkonstruálni, stb., stb. ilen és olyan létezőket. S velük a világot gazdagítani. Ilen pl. művészeti tevékenységünk. De az autó- vagy szerszámgyártás vagy akár ételkészítésünk is.

  A megismerés: képesek vagyunk a világot, ezt-azt, az ilyeneket, az olyanokat megismerni, felfedezni, megtudni, feltárni, feltérképezni, leírni, kikutatni, kideríteni, felderíteni, tanulmányozni, (ki)vizsgálni, (meg)vizsgálni... Ezt a tudományos tevékenységünk, de ilyen a puszta iskolai tanulás is.

  Az alakító, alkotó és megismerő tevékenységünk irányuljon a világra. A teljes világot formáljuk, igyekezünk formálni, a teljes világot alkossuk, építsük, a teljes világot igyekezzünk mgismerni.

  Alkotni képesek az alacsonyabb rendű élőlények is, pl. a madár fészket épít. Ám a legfejlettebb formában ezen a bolygón az ember által lehetséges.

   Legyen "világelképzelésünk". A világnak ennek és/vagy olyannak kell lennie! Ennek ilyennek, annak olyannak. Gondolkodjunk el azon: minek, milyennek. S igyekezzünk ezt ilyenné, azt olyanná tenni. 

  S teremtsünk meg, alkossunk meg, hozzunk létre, csináljunk meg, készítsünk, gyártsunk, állítsunk elő, építsünk meg stb., stb. különféle létezőket.

 S ismerjük meg a világot, a teljes élettelen és élő, a teljes anyagi és szellemi valóságot. Kutassuk vagy legalábbis ismerjük meg, tanuljuk meg a mások által kikutatottat. 

  Alakítás, alkotás, megismerés. A teljes mindenre irányítva.

  Ennek általános formája, sémája például a következő:

"Minden nevében:

Alakítás: minden-legyen: ezek, azok, ilyenek, olyanok, így, úgy, ezekért, azokért, ezek miatt, azok miatt, ezek véget, azok végett, ennyi, annyi, ennyire, annyira, itt, ott, ide, oda, innen, onnan, ekkor, akkor, ettől, attól, eddig, addig, ezekkel, azokkal, ezek által, azok által, ezen eszközökkel, azon eszközökkel, ezen előzményekkel, azon előzményekel, ezen eredményekkel, azon eredményekkel, ilyen körülmények között, olyan körülmények között, egyebek: ..., ..., ..., ..., stb.-és megvan

Ez ugyanígy az ilyeneknél, az olyanoknál, ennél, annál is.

Alkotás: mindenféle létező(ke)t-megvan, ilyen létező(ke)t is-megvan, olyan létező(ke)t is-megvan

minden létezőt-megvan, ezt a létezőt is-megvan, azt a létezőt is-megvan

Megismerés:  minden=ezek, azok, ilyenek, olyanok, így, úgy, ezekért, azokért, ezek miatt, azok miatt, ezek végett, azok végett, ennyi, annyi, ennyire, annyira, itt, ott, ide, oda, innen, onnan, ekkor, akkor, ettől, attól, eddig, addig, ezekkel, azokkal, ezek által, azok által, ezen eszközökkel, azon eszközökkel, ezen előzményekkel, azon előzményekel, ezen eredményekkel, azon eredményekkel. ilyen körülmények között, olyan körülmnények között, egyebek: ..., ..., ..., ..., stb.

  Ez ugyanígy az ilyeneknél, az olyanoknál, ennél, annál is.

  9. Tehát világoljunk. Világtevékenykedjünk, irányuljunk a világra. Legyünk világemberek, legyünk világlétezők.

  -Kísérjük figyelemmel a világ eseményeit. az újságokban, a televízióban, az interneten. Legyen róluk véleményünk. S tegyük meg velük kapcsolatban, amit szükségesnek tartunk és ami kitelik tőlünk.

  Ha hallunk, olvasunk egy háborúról: imádkozzunk a békéért, ha pacifisták vagyunk, a harcért, ha militaristák. Előbbi esetben szimbolikusan aláírjuk a háborút lezáró békeszerződést. A háború áldozatainak közös síremléket állítunk. Tüntetünk a háború ellen. Stb.

  Ha azt hallod, azt olvasod, hogy ott és/vagy itt felütötte a fejét egy veszélyes vírus, szimbolikusan, jelképesen megalkotod az ellenszerét és jelképeen, szimbolikusan beadod azt minden embernek. Legalább így történjék meg, legalább így megtörténik.

  Ha arról értesülök, hogy kisbolygó száguld a Föld felé-jelképesen felrobbantom vagy letérítem a pályájáról. (Ha azt akarom, hogy ne csaoódjék belénk. de kívánhatom belénk ütközését is, ez esetben ezt teszem meg, ezt valósítom meg jelképesen. Ez is világolás.) Eljátszuk mindezt. Legalább így történjék meg.

 Stb.

  -Továbbá alkotunk. Mindenki azt. amit tud és amihez ért.

 Műalkotunk is. Legalább egy képet, festményt, rajzot, legalább egy egyszerű, rövid, tömör irodalmi művet mindannyian alkossunk. Nem értesz hozzá? Nem kell remekműnek lennie. De legalább egy ilyen alkotásunk legyen. És szobrokat is, ha nem is készítünk el, de megtervezünk. 

  -Végezetül: megismerünk. Tanulunk, megtanulunk mindent és minél többet, jmindenről és miné többről.. Matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, csillagászat, 

 filozófia, nyelvészet, közgazdaságtan, tudományelmélet- és történet, művészetelmélet-és történet... Legalább az alapokat ismerjük meg. Még akkor is, ha csak ideig-óráig tart a tudás, aztán elfelejtjük. Legalább egyszer megismertük és valameddig tudtuk. 

  Olvasunk is. Mindent és minél többet. Regényt verset, drámát, eposzt. Kalandregényt, szerelmi regényt, tudományos-fantasztikus regényt. 

   Ezen kívül elvégezzük a világolásnak az előző pontban leírt általános formáját, életün során legalább egszer. Természetesen nem feltétlenül a fentebb olvasható változatokban, ki-ki megteheti más verzióban is.

 

 Mindezeken felül: legalább jelképesen megvalósítjuk a tudományokat és a művészeteket.

  Mi a tudomány megvalósulása?

 A tudomány mindent feltár, leír, ki- és felderít, kivizsgál és megállapít és feltérképez, felfedez és megismer, kikutat mindent, amit kutat, ami a tárgya. A fizika eljut a világmindenség elméletéhez. A fiozófia tökéletesen és hiánytalanul leírja a létezés mibenlétét és értelmét, felvázolja az abszolút és helyes erkölcsi szabályokat. az állam és a társadalom szükséges alapelveit stb., stb.

 Mi a művészet megvalósulása?

  Elkészül, megalkottatik mindenféle és minden és mindegyik és minden egyes lehetséges műalkotás mindenről, mindenféle és minden és mindegyik és minden egyes létezőről.

  Minden műalkotásnak elkészül minden lehetséges értelmezése, elemzése.

  (Mindezek persze csak elméletben lehetségesek.)

 

Szólj hozzá!

csp01•  2020. szeptember 3. 11:02

A legrövidebb életűekért

A legrövidebb életűekért

1. Mindenekelőtt tisztázandó: kik ők?

  Álláspontom szerint NEM azok, akik a szüketésük után azonnal, szinte azonnal meghalnak. Ők csupán a második legrövidebb életűek.

  Azok a legrövidebb életűek, akik még az anyjuk testében meghalnak. Az anyjuk elvetél velük vagy abortusszal elpusztítják.


 2. Meghalnak... Hogyan hal meg egy pár hetes embrió? Mint egy felnőtt ember? Van már neki idegrendszeri tevékenysége, ami leáll, le tud állni ês leáll? 

  Van-e szíve, ami megszűnik dobogni?

   ...

Ha ez nem is "igazi" halál, mindenképpen elpusztulás, megsemmisülés. Nevezhetjük, nevezzük halálnak.


  Tehát ők, akik az anyaméhben meghalnak. Természetes úton-vetélés következtében vagy erőszakos úton-abortusz következtében.


  Az élet hivatalosan a születéssel, azaz az anyai testből történő kikerüléssel kezdődik el. Mindannyian hivatalosan akkor leszünk, amikor az anyai testből kikerülünk, előbújunk vagy-császármetszéssel-kivesznek belőle.

  A törvény csak innentől kezdve tekint minket embernek (addig terhességnek). S nemcsak a törvény, de a közvélekedés is. Csak innentől kezdve vannak elismerve a jogaink. 

  Aki az anyja hasából nem kerül ki, az hivatalosan nincs. Annak a létét a törvény nem ismeri el (sem a közvélemény). 

  A legrövidebb életű emberek jogilag és az uralkodó felfogás szerint nincsenek. Nem emberek, hanem terhességek, haláluk természetes halálozás esetén terhességmegszakadás, erőszakos halálozás esetén terhességmegszakítás. Így mondják, így hívják. Így mondod, így hívod. Igaz-e?

  A legrövidebb életűeknek nem szokás például nevet adni vagy például síremlêket állítani. 

  Úgy érzik, úgy érzitek, mindez csak akkor járna neki, ha az anyjuk testéből kikerültek volna-kikerülnének.

  Mivel azonban ők ezt nem érték meg-nem érik meg, úgy gondoljátok, hogy bizonyos értelemben nem voltak. Nem teljes értékű emberek, akiket jogok illetnek meg.

  Azok számítanak a legrövidebb életűeknek, akik újszülöttként halnak meg.

2. Én-és bizony nemcsak én-azt mondom: mindez nem így van.

  Az élet, az evilági lét nem a megszületéssel indul, hanem a fogantatással.-a születésnél csupán annyi törtênik, hogy elválunk az anyánk testétől. Egy teljesen mellékes esemény. Nincs semmiféle olyan jelentése, hogy ekkor leszünk, hogy ekkor válunk bizonyos jogok birtokosaivá. Ezt a szerepet tévesen tulajdonítják neki. 

  Nem a születésünknél jövünk létre, hanem a fogantatásunknál. Nem a születésünknél teljes értékű emberekké, akiknek joigaik vannak, hanem mindjárt a fogantatásunk pillanatában. Nem a születésünkkel leszünk az emberiség tagjai, hanem a fogantatásunkkal (talán már az előtt is azok vagyunk, amikor még csak gondolatban sem létezünk). Stb.

  A lényeg, a nagy dolog a fogantatás. Nem a megszületés. 

  Az emberek-véleményem szerint-a születés jelentőségét túlbecsülik, míg a fogantatásét alábecsülik. Úgy érzitek, hogy csak a megszületésnél történik meg az, ami valójában a fogantatás pillanatában, azonnal.

  Megszületni-két különböző dolgot illetnek ezzel a névvel.

1. megszületni=kikerülni az anya teséből

2. megszületni=teljes jogú emberré válni

  És összekapcsolják őket, azonosítják őket. Pedig a teljes jogú emberré válás a fogantatásnál van. Ilyen értelemben nem akkor születünk meg, születsz meg, amikor az anyaméhből előjövünk, előjössz, hanem amikor a spetma és a petesejt egyesülésével létrejövünk, létrejössz. 

  Az anya testéből való kikerülést fontosabb eseménynek gondolod, mint amilyen fontos valójában. (Ez az oka az abortusznak, emiatt érzed jogszerűnek.)

  Az ember az anyja testében születik meg, jön létre és ott tölti el élete első hónapjait. Még fejletlen, nem tudna önállóan megélni. Az anya teste védi és táplálja. Miután kellőképpen kifejlődőtt, kikerül onnan.

  A magzatkor az élet szerves része. Nem az élet egyfajta bevezetője, amikor az ember bizonyos értelemben még nincs.

  Az, hogy nem születik meg=nem kerül ki az anya testéből, nem jelenti azt, hogy nem létezik, nem létezett. Nem jelenti azt, hogy nincsenek jogai. 

  Ugyanúgy létrejön=megfogan mint bárki más. Ugyanúgy elkezdődik az élete mint bárki másé. Aki eléri az emberi élet felső határát, az is éppen így kezdi. Az élet legeslegeleje-megtörténik.

  Ő is ugyanolyan ember mint bárki más, mint azok, akik százhúsz évig élnek. Az ember valamennyi tulajdonsága (intelligenciája, bőrszíne, neme, szeme színe, haja színe stb.) azonnal eldől a fogantatás pillanatában. Nem lehet tudni, kiféle-miféle, milyen jellemű, milyen képességű, hoyan nézne ki felnőttkorában, ha megérné, de valamilyen jellemű, valamilyen képességű, és valamilyen kinézetű ember ő is. Miképp azok, akik akár százhúsz éves korukig élnek.

  Nagyon kicsi korában meghal. De ugyanúgy létrejön-létezik-megsemmisül mint mindannyiunk.

 E szempontból ugyanúgy van mint azok, akik százhúsz évig élnek.

  Ő is teljes értékű és teljes jogú ember, mint bármelyikünk, ő is ilyen vagy olyan ember mint bármelyikünk, ő is az emberi faj tagja mint bármelyikünk. Mint akik akár százhúsz évig élnek. 

  Nem gyerek. Nem a gyerek. Úgy gondolom, felnőtt emberként kell elképzelni. Itt azt a felnőtt embert kell, kellene látni, itt arról a felnőtt emberről van szó, aki lenne, lett volna belőle. Nem a gyerek. Egy elvont, név és arc nélküli személytelenség. Egy ember, ugyanolyan mint mindenki más. 

  Ezt kellene megérteni, átérezni. 

3. Véleményem szerint a legrövidebb életűekell foglalkozni kell. Kötelességeink vannak velük szemben. Nekünk, akik vagyunk annyira szerencsések, hogy nem tartozunk közéjük. 

-A törvény ismerje el, mondja ki, hogy a létünk kezdőpontja a fogantatás, nem a megszületés. Mindenkit a fogantatásától megilletnek az emberi jogok.

-Ennek megfelelően illegalizálni a nem kívábpnt gyerek meggyilkolását. Helyette elterjeszteni a nem kívánt gyerekről való lemondás szokását.

-Gondoskodni a legrövidebb életűek, az elvetélődöttek és az abortusz-áldozatok emlékének ápolásáról.

  Legyen pl. emléknapjuk, kapjanak emlékművet.

4. Az abortusz-áldozatoknak az állam tartozik ezzel különösen. Az államnak kötelessége lenne biztosítani nekik jogaikat, hogy ők is élhessenek, felnőhessenek és élhessenek. Azonban az állam ezt nem teszi meg, nem teljesíti kötelességét velük szemben. Nem védi a jogaikat, helyette lehetővé teszi, hogy legálisan, minden nerhézség nélkül kioltsák az életüket, jogaikat megsértsék. Az állam is felelős azért, amiért az ő életük ilyen túl rövid lett, illetve lesz.

5. Jómagam 2007 elején hallottam egy magzatgyilkosságról. Az áldozatot elkereszteltem Temesi Annamáriának vagy Pálnak, nemétől függően. Később, ha egy vetélésről vagy abortuszról hallottam vagy olvastam, a meghalt magzatnak, pontosabban mondva embernek nevet adtam és valami síremlékfélét is gyártottam. Az évek során nagyon megszaporodtak.

  A legrövidebb életűeknek mindenekelőttt nevet kell adnunk Közös nevet mindannyiuknak, nevet, ami mindnyájuké.

  Én három nevet astam nekik.

-Ádám/Éva (nemek szerint): valamennyiük  neve. Mindenki, aki az anyaméhben meghalt, meg fog halni.

-Anna/István: a legrövidebb életűek közül a természetes halállal meghalók, meghaltak-meghalni fogók. A vetélés áldozatai.

-Júlia/Pál: a legrövidebb életűek közül az erőszakos halállal meghaló, meghaltak-meghalni fogók. Az abortusz áldozatai.

  Vezetéknév? Mit javasolsz? Legyen: Kis. Kis Ádám/Kis Éva, Kis Anna/Kis István, KIs /Júlia/Kis Pál.  Készítettem nekik valamilyen egyszerű síremlékfélét. Papírra rajzolva-írva, fából, kövekből építve. Kis Ádámnak, KIs Évának, Kis Annának, Kis istvánnak, Kis Júliának, Kis Pálnak.

   Kezdeményezem, hogy vezessük be a legrövidebb életűek emléknapját. Egy napot minden évben, amikor rájuk gondolunk és emlékezünk.


  Kezdeményezem a MEJ=Magzatkorú Emberek Jogaiért mozgalom létrehozását. Amelynek céljai a legrövidebb életűekkel kapcsolatos tennivalók megtétele (lásd a 3. pontot.)

  Hogyan lehet az életnek ezt a rövidségét ellensúlyozni? ...

  Hogyan lehetne őket túl korai halálukért kárpótolni?

csp01•  2020. szeptember 2. 12:19

A 0 omni-

8. Az ember és a kell

 Itt meg kell határoznunk az ember, az ember nevű létező kelljét, szükséges megtörténését, megtörténendőségét..

  Mit, miket kell tennünk, megtennünk hogy megvalósuljunk?

  Ezt én "világolás"-nak nevezem. Más neveken: világiság, viélágtevékenység, világra-irányulás.

  Az ember úgynevezhető világképes létező.

  Tudatában vagyunk a világnak. A létezők sokaságának.

  Képesek vagyunk a világgal, a teljes világgal kapcsolatban cselekedni. Akarni és cselekedni.

  Világképesek, így világkötelesek is vagyunk.


  A világolásnak három ágát különítem el. Ezek: az alakítás, az alkotás és a megismerés.


  Az alakítás: van, lehet és legyen elképzelésünk arról, hogy a világ, illetve a konkrétan ilyenek, a konkrétan olyanok, konkrétan ez és konkrétan az mi és miyen legyen. Mi, milyen, hogyan, hol, mikor, miért, mi okból, mi célból, mivel, mi által, mennyire, mennyi, mevel, mile eszközzel, mile előzménnyel, milyen eredménnyel, stb. A teljes élettelen és a teljes élő valóság. A társadalom stb. Tudjuk a világot, az ilyeneket, az olyanokat, ezt, azt azzá és olyanná stb. alakítani, formálni, tenni, azzá és olyanná stb. akarni és próbálni tenni, formálni és alakítani, aminek és amilyennek szerintünk lennie kell. Amilyennek, aminek, ami miatt, ami végett... stb. 

  Az alkotás: képesek vagyunk alkotni, teremteni, létrehozni, elkészíteni, meggyártani, megépíteni, felépíteni, megcsinálni, előállítani, megkreálni, megkonstruálni, stb., stb. ilen és olyan létezőket. S velük a világot gazdagítani. Ilen pl. művészeti tevékenységünk. De az autó- vagy szerszámgyártás vagy akár ételkészítésünk is.

  A megismerés: képesek vagyunk a világot, ezt-azt, az ilyeneket, az olyanokat megismerni, felfedezni, megtudni, feltárni, feltérképezni, leírni, kikutatni, kideríteni, felderíteni, tanulmányozni, (ki)vizsgálni, (meg)vizsgálni... Ezt a tudományos tevékenységünk, de ilyen a puszta iskolai tanulás is.

  Az alakító, alkotó és megismerő tevékenységünk irányuljon a világra. A teljes világot formáljuk, igyekezünk formálni, a teljes világot alkossuk, építsük, a teljes világot igyekezzünk mgismerni.

  Alkotni képesek az alacsonyabb rendű élőlények is, pl. a madár fészket épít. Ám a legfejlettebb formában ezen a bolygón az ember által lehetséges.

   Legyen "világelképzelésünk". A világnak ennek és/vagy olyannak kell lennie! Ennek ilyennek, annak olyannak. Gondolkodjunk el azon: minek, milyennek. S igyekezzünk ezt ilyenné, azt olyanná tenni. 

  S teremtsünk meg, alkossunk meg, hozzunk létre, csináljunk meg, készítsünk, gyártsunk, állítsunk elő, építsünk meg stb., stb. különféle létezőket.

 S ismerjük meg a világot, a teljes élettelen és élő, a teljes anyagi és szellemi valóságot. Kutassuk vagy legalábbis ismerjük meg, tanuljuk meg a mások által kikutatottat. 

  Alakítás, alkotás, megismerés. A teljes mindenre irányítva.

  Ennek általános formája, sémája például a következő:

"Minden nevében:

Alakítás: minden-legyen: ezek, azok, ilyenek, olyanok, így, úgy, ezekért, azokért, ezek miatt, azok miatt, ezek véget, azok végett, ennyi, annyi, ennyire, annyira, itt, ott, ide, oda, innen, onnan, ekkor, akkor, ettől, attól, eddig, addig, ezekkel, azokkal, ezek által, azok által, ezen eszközökkel, azon eszközökkel, ezen előzményekkel, azon előzményekel, ezen eredményekkel, azon eredményekkel, ilyen körülmények között, olyan körülmények között, egyebek: ..., ..., ..., ..., stb.-és megvan

Ez ugyanígy az ilyeneknél, az olyanoknál, ennél, annál is.

Alkotás: mindenféle létező(ke)t-megvan, ilyen létező(ke)t is-megvan, olyan létező(ke)t is-megvan

minden létezőt-megvan, ezt a létezőt is-megvan, azt a létezőt is-megvan

Megismerés:  minden=ezek, azok, ilyenek, olyanok, így, úgy, ezekért, azokért, ezek miatt, azok miatt, ezek végett, azok végett, ennyi, annyi, ennyire, annyira, itt, ott, ide, oda, innen, onnan, ekkor, akkor, ettől, attól, eddig, addig, ezekkel, azokkal, ezek által, azok által, ezen eszközökkel, azon eszközökkel, ezen előzményekkel, azon előzményekel, ezen eredményekkel, azon eredményekkel. ilyen körülmények között, olyan körülmnények között, egyebek: ..., ..., ..., ..., stb.

  Ez ugyanígy az ilyeneknél, az olyanoknál, ennél, annál is.

  9. Tehát világoljunk. Világtevékenykedjünk, irányuljunk a világra. Legyünk világemberek, legyünk világlétezők.

  -Kísérjük figyelemmel a világ eseményeit. az újságokban, a televízióban, az interneten. Legyen róluk véleményünk. S tegyük meg velük kapcsolatban, amit szükségesnek tartunk és ami kitelik tőlünk.

  Ha hallunk, olvasunk egy háborúról: imádkozzunk a békéért, ha pacifisták vagyunk, a harcért, ha militaristák. Előbbi esetben szimbolikusan aláírjuk a háborút lezáró békeszerződést. A háború áldozatainak közös síremléket állítunk. Tüntetünk a háború ellen. Stb.

  Ha azt hallod, azt olvasod, hogy ott és/vagy itt felütötte a fejét egy veszélyes vírus, szimbolikusan, jelképesen megalkotod az ellenszerét és jelképeen, szimbolikusan beadod azt minden embernek. Legalább így történjék meg, legalább így megtörténik.

  Ha arról értesülök, hogy kisbolygó száguld a Föld felé-jelképesen felrobbantom vagy letérítem a pályájáról. (Ha azt akarom, hogy ne csaoódjék belénk. de kívánhatom belénk ütközését is, ez esetben ezt teszem meg, ezt valósítom meg jelképesen. Ez is világolás.) Eljátszuk mindezt. Legalább így történjék meg.

 Stb.

  -Továbbá alkotunk. Mindenki azt. amit tud és amihez ért.

 Műalkotunk is. Legalább egy képet, festményt, rajzot, legalább egy egyszerű, rövid, tömör irodalmi művet mindannyian alkossunk. Nem értesz hozzá? Nem kell remekműnek lennie. De legalább egy ilyen alkotásunk legyen. És szobrokat is, ha nem is készítünk el, de megtervezünk. 

  -Végezetül: megismerünk. Tanulunk, megtanulunk mindent és minél többet, jmindenről és miné többről.. Matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, csillagászat, 

 filozófia, nyelvészet, közgazdaságtan, tudományelmélet- és történet, művészetelmélet-és történet... Legalább az alapokat ismerjük meg. Még akkor is, ha csak ideig-óráig tart a tudás, aztán elfelejtjük. Legalább egyszer megismertük és valameddig tudtuk. 

  Olvasunk is. Mindent és minél többet. Regényt verset, drámát, eposzt. Kalandregényt, szerelmi regényt, tudományos-fantasztikus regényt. 

   Ezen kívül elvégezzük a világolásnak az előző pontban leírt általános formáját, életün során legalább egszer. Természetesen nem feltétlenül a fentebb olvasható változatokban, ki-ki megteheti más verzióban is.

 

 Mindezeken felül: legalább jelképesen megvalósítjuk a tudományokat és a művészeteket.

  Mi a tudomány megvalósulása?

 A tudomány mindent feltár, leír, ki- és felderít, kivizsgál és megállapít és feltérképez, felfedez és megismer, kikutat mindent, amit kutat, ami a tárgya. A fizika eljut a világmindenség elméletéhez. A fiozófia tökéletesen és hiánytalanul leírja a létezés mibenlétét és értelmét, felvázolja az abszolút és helyes erkölcsi szabályokat. az állam és a társadalom szükséges alapelveit stb., stb.

 Mi a művészet megvalósulása?

  Elkészül, megalkottatik mindenféle és minden és mindegyik és minden egyes lehetséges műalkotás mindenről, mindenféle és minden és mindegyik és minden egyes létezőről.

  Minden műalkotásnak elkészül minden lehetséges értelmezése, elemzése.

  (Mindezek persze csak elméletben lehetségesek.)


  A tudomány megvalósítása pl.:

"Minden nevében:

minden tudomány, a tudomány:  tárgya: ez és az

ez és az=ezek és azok, ilyenek és olyanok, így és úgy, ezekért és azokért, ezek végett és azok végett, ennyi és annyi, ennyire és annyira, itt és ott, ide és oda, innen és onnan,  ekkor és akkor, ettől és attól, eddig és addig, ezekkel és azokkal, ezek által és azok által, ezen eszközökel és azon eszközökkel, ezen előzményekkel és azon előzményekkel, ezen eredményekkel és azon eredményekkel, ilyen körülmények között és olyan körülmények között, egyebek: ..., ..., ..., ... stb. 

Ezek lehetnek konkrétan az ilyen és olyan tudományoknál, ennél és annál a tudománynál. 

minden tudomány, a tudomány: tárgyairól mindent

tárgyai: 1. ezek és azok, 2. ezek és azok 3. ezek és azok, 4. ezek és azok stb.

Ezek is konkrétan az ilyen és olyan tudományoknál, ennél és annál a tudománynál.

  Továbbá: 

minden tudomány, a tudomány: mindenki műveli, ez is, az is"

A művészet megvalósulása:

" Minden nevében:

minden művészeti ágban: minden mű-elkészült, az ilyen művek is-elkédzültek, az olyan művek is-elkészültek, ez a mű is-elkészült, az a mű is-elkészült

a műalkotás elemzései, interpretációi:

mindegyik=ezek és azok, az ilyenek=ezek és azok, az olyanok=ezek és azok, ez=ezek és azok, az=ezek és azok

műalkotások mindenről:

mindenről: 1. elkészült, 2. elkészült, 3. elkészült, 4. elkészült, stb.

az ilyenekről: 1. elkészült, 2. elkészült, 3. elkészült 4. elkészült, stb. 

az olyanokról: 1. elkészült, 2. elkészült, 3. elkészült, 4. elkészült stb.

erről is: 1. elkészült, 2. elkészült, 3. elkészült, 4. elkészült, stb.

arról is: 1. elkészült, 2. elkészült, 3. elkészült, 4. elkészült stb.

a mű minden hatása-megtörtént, az ilyen hatásai is-megtörténtek, az olyan hatásai is-megtörténtek, ez a hatása is-megtörtént, az a hatása is-megtörtént

mindenről: mindenféle művek-elkészültek, ilyenek is-elkészültek, olyanok is-elkészültek, ez a mű is-elkészült, az a mű is-elkészült

minden művészeti ág: mindenki műveli, ez is, az is

egyebek: 1. ..., 2. ..., 3. ..., 4. ... stb."

Rövidebben, pl.:

"Minden nevében:

a tudomány   tárgya=X, X=ezek és azok, a tudományt mindenki műveli"

"Minden nevében:

minden műalkotás-elkészült

a mű minden hatása-megtörtént

a mű minden értelmezése-megtörtént

mindenről műalkotás-elkészült

mindenki művész-megtörtént"

  Valamilyen effajta formában ezeket is megtesszük. Életünk folyamán legalább egyszer. 

Valamint rendszeresen tegyük meg az ún. "mindenmegtörténtetést". Minden, az összes esemény, az összes eddigi, az összes jelenlegi és az összes leendő

esemény és az összes soha meg nem történő, de lehetséges, az összes soha meg nem történő és nem is lehetséges esemény szükség szerinti megtétele, megtörténése, megtörténtetése.

"Minden nevében:

minden szükség szerint van, létezik, (meg)történik-megvan"

Hosszabb formában:

"Minden nevében:

minden szükség szerint van-megvan, az ilyenek is szükség szerint vannak-megvannak, az olyanok is szükség szerint vannak-megvannak, ez is szükség szerint van-megvan, az is szükség szerint van-megvan"

  A mindenmegtörténtetés, mindennek, lényegében a teljes történelemnek a legalább ilyen megtétele fontos képességünk és így kötelességünk is.

  Szükséges része a világ megvalósultságának.

10. Etikánkat a beteljesülés (megvalósulás, jóvá, igazság) szabja meg, alapozza meg. A helyes, a Helyes, a HELYES a beteljesülhetőség. Minden, ami ezt ellősegíti, eredménezi, hozzá elvezet. Megkönnyíti, meggyorsítja. Neki feltétele. A megvalósulás, a jóvá, az igazság lehetősége. A helytelen, a Helytelen, a HELYTELEN a beteljesülhetetlenség, a megvalósulás, a jóvá és az igazságszolgáltatás lehetelensége, akadálya-korlátja.

  Erkölcsiségünkhöz hozzátartozzék a jó ilyen formájú megtétele:

"Minden nevében:

a jó=ezek és azok

minden jó megtörténik-megvan, az ilyen jók is megtörténnek-megvannak, az olyan jók is megtörténnek.megvannak, ez a jó is megtörténik-megvan, az a jó is megtörténik-megvan

a jó(k) mindennel-megvan, az ilyenekkel is-megvannak, az olyanokkal is-megvannak, ezzel is-megvannak, azzal is megvannak

a jó(k) minden által-megvan, az ilyenek által is-megvan, az olyanok által is-megvan, ez által is-megvan, az által is-megvan

a rossz=ezek és azok

semmi rossz-nincs, az ilyen rosszak-sincsenek, az olyan rosszak-sincsenek, ez a rossz-sincs, az a rossz-sincs

a rossz(ak) semmivel-nincs, az ilyenekkel-sincs, az olyanokal-sincs, ezzel-sincs, azzal-sincs

a rossz(ak) semmi által-sincs, az ilyenek által-sincs, az olyanok által-sincs, ez által-sincs, az által-sincs

"A jót akarom és választom és teszem mrg és hirdetem és képviselem és érvényesítem és terjesztem stb. mindig és mindenben. A rosszat elutasítom, megvetem, elítélem, kerülöm stb. mindig és mindenben."

  Életünkben legkevesebb egyszer. Ez is.

11. A "világbanságunk":  Minden létezőnek van úgynevezett és úgynevezhető világbansága. Az ő helye, szerepe a világban. Valami, ami, az, ami ő-és csak ő, az övé és csak az övé. Más, másé talán nem is tud, nem is tudna lenni. Az ő egyedi, egyéni ősége. Törekedjünk arra, hogy kiépítsük világbanságunkat. Tegyük fel a kérdést: mi vagyok, mi legyek, mi tudok lenni én és csak én a világban, a világhoz képest? Milyenségem, adottságaim, tulajdonságaim és képességeim által? Esetleg sorsom történetem révén is. A megtörténéseim által. A velem történtek által. A tetteim által.

"Minden nevében:

minden világbansága: ezek és azok-megvan

az ilyenek világbansága: ezek és azok-megvan

az olyanok világbansága: ezek és azok-megvan

ennek a világbansága: ezek és azok-megvan

annak a világbansága: ezek és azok-megvan


a világbanság: 1. a milyenségből: ezek és azok-megvan 2. a létezővel történőkből: ezek és azok-megvan, 3. a létező által történőkből: ezek és azok-megvan

a szükséges világbanság: ezek és azok-megvan

a szabad világbanság: ezek és azok-megvan 

és csak képletesen a tilos világbanság: ezek és azok-megvan"

Szükséges világbanság-ami ő kell, hogy legyen a világban, szabad világbanság-ami ő szabad, hogy legyen a világban, tilos világanság-ami ő tilos, nem szabad, hogy legyen a világban.

"Minden nevében:

A biztos világbanság: ezek és azok-megvan

a lehetséges világbanság: ezek és azok-megvan

a lehetetetlen világbanság: ezek és azok-megvan"

Biztos világbanság-ami a létező biztosan, mindenképp és kikerülhetetlenül a világban, lehetséges világbanság-ami a létező tud, tudna lenni a világban, ám nem feltétlenül az, nem feltétlenül lesz az. Lehetetlen világbanság-ami a létező nem tud, nem tudna lenni semmiképp.

12. Ezten eszme, az omnizmus jelmondata lehet: mindennél minden szükség szerint. Mindennél=mindennel és minden által van, megvan, történik, megtörténik (legyen) meg, történjék (meg)) minden, szükség szerint. A pozitívak valósságosan is, de legalább jelképesen a negatívak csak jelképesen.
csp01•  2020. augusztus 28. 10:10
OMNI 2. rész

5. Az igazság(szolgátatás)

  A létezőt érő tettekkel kapcsolatban azok szükséges következményei. Helyes szándékú cselekedetekkel kapcsolatban jutalmazás, helytelen szándékú cselekedetekkel kapcsolatban büntetés.

  Leírva az Egyetemes igazságszolgáltatásban, itt ennek is csak vázlata: 

  "Minden nevében: A büntetés:

-X. Y. azzal a hozzáállással cselekszik, hogy:     .Azt akarja, hogy:   .Ez helytelen, mert:    . Az (lenne) a helyes, hogy:   . Azért ez, mert:   .

X. Y. büntetést érdemel, mert:   . Szükséges büntetése az, hogy:   -és ez megtörténik-megvan.

-minden, ami szükséges büntetése-megvan, ez is-megvan, az is-megvan

-minden mint szükséges büntetée-megvan, ez is-megvan, az is-megvan

-X. Y. felelősségre vonása: 1. Mit tettél? 2. Mit szólsz ahhoz, hogy ez nem megfelelő, mert:    ? 3. Helyette az lenne a megfelelő, hogy:    , mert:    ? 4. Mit tennél, ha újrakezdhetnéd? 5. Mit csináltál volna, ha ezt nem tudtad volna megtenni? 6. Mit mondanál annak, aki ellen ezt tetted? 7.   ? 8.    ?

X. Y. válaszolja, amiket válaszolna: 1. ..., 2. ..., 3. ..., 4. ...., 5. ..., 6. ..., 7. ..., 8. ...

-amit X. Y. el akar érni ezen helytelen hozzáállásával , azt neki-megvan

-ha X. Y. ezen helytelen hozzáállása helytelen tettet eredményez, ugyanilyen helytelen történik vele is-megvan "Ugyanazon jogon történik ez veled, amilyen jogon te tetted ..-val/vel."

-ha X. Y. ezen helytelen hozzáállása helytelen tettet eredményez-1. itt a jóvá, 2. ez neki is veszteség. A rossz mindenkinek és mindennek rossz. Annak is, aki csinálja. X. Y. ezzel nyeri:   , veszti   . Többet veszít, mint amennyit nyer. Ez az önmagának okozott rossz is büntetése.

-ha X. Y. ezen helytelen hozzáállása helyes tettet eredeményez-1. itt a jobbá, 2. ez X. Y. -nak is nyereség. A jó mindeenkinek és mindennek jó, annak is, aki teszi.  X. Y. ezzel nyeri:    , veszti:    . Többet nyer, mint amennyit veszít. Ezt a jót nem érdemli meg, ez az önmagának okozott jó visszacsinálva, elrontva, semmisé téve-megvan

-ha X. Y. ezen helytelen hozzáállása helyes tettet eredményez, annak az ellentéte neki-megvan

-x. Y. büntetése ez a bűnössége is. Ezzel lerontotta saját erkölcsi milyenségét. A bűnösnek az is büntetés, hogy bűnös, akkor is, ha őt ez egyáltalán nem zavarja, akkor is, ha soha senki nem mondja ki, hogy ő bűnös.

- ez a büntetés lehetetlen, mégis van, mégis megtörténik-megvan

-ezen büntetés helyett jutalom-ez biztos, de mégsincs, de mégsem történik meg-megvan

-minden megtörténik ezen büntetés ellentétének lehetőségével és/vagy céljával, de végül mégis minden ezt a büntetést eredményezi: minden-megvan, ez is megvan, az is-megvan

-"Bánd meg! Tedd jóvá!" X. Y.: "Megbántam. Jóvá akarom tenni. Jóvá kell tennem." megbánja-megvan, jóváteszi-megvan 

mindenki: "Én nem cselekszem ilyen hozzáállásal mint X. Y." és nem cselekszik ilyen hozzáállásal mint X. Y.-megvan

-ha X. Y. ezen helytelen hozzáállása helyes tettet eredményez: X. Y. -nak "Tegyél mindig ilyeneket, de helyes hozzáállással." és X. Y. mindig ilyeneket tesz, de helyes hozzáállással-megvan  MIndenkinek: "Tegyél mindig ilyeneket, de te helyes hozzáállással." "Én is ilyeneket akarok tenni, de én helyes hozzáállással." és ilyeneket tesz mindig, ám helyes hozzáállással-megvan

-egyebek. 1. ... -megvan, 2. ... -megvan, 3. ...-megvan, 4. ...-megvan stb.

X. Y. megbüntetve szükség szerint. 

  Ezen büntetés kapcsán a jobbá-megvan

Mindezek az egyes helytelen hozzáállású tetteknél: mindegyiknél-megvannak, az ilyeneknél is-megvannak, az olyanoknál is-megvannak, ennél is-megvannak, annál is-megvannak"

és: "Minden nevében:  A jutalmazás:

-X. Y. azzal a hozzááállással cselekszik, hogy:  . Azt akarja, hogy:   . Ez helyes, mert:    . Az (lenne) a helytelen, hogy:   . Azért ez, mert:   . 

  X. Y. ezért jutalmat érdemel, mert:   . X. Y. szükséges jutalma az, hogy:  -és ez megtörténik-megvan.

-minden ami szükséges jutalma-megvan, ez is-megvan, az is-megvan

-minden mint szükséges jutalma-megvan, ez is-megvan, az is-megvan

-amit X. Y. el akar érni ezzel, azt neki-megvan

-ha X. Y. ezen helyes hozzáállása helyes tettet eredményez- 1. itt a jobbá, 2,. ez történik X. Y. -nal is-megvan 3. ez X. Y. -nak is nyereség. A jó mindennek és mindenkinek jó, annak is, aki teszi. X. Y. ezzel nyeri:   , veszti:  . Többet nyer mint amennyit veszít. Ez az önmagának okozott jó is jutalma. 

-ha X. y. ezen helyes hozzáállása helytelen tettet erdményez-1. itt a jóvá 2.ez X. Y.-nak is rossz. A rossz mindennek és mindenkinek rossz, annak is, aki csinálja. X. Y. ezzel nyeri:   , veszti:   . Többet veszít, mint amennyit nyer.  Ezt a rosszat nem érdemli meg, ezen önmagának okozott rossz kapcsán a jóvá-megvan

-X. Y. jutalma ezen erényessége is. Ezzel megemeli saját erkölcsi milyenségét. Az erényesnek az is jutalom hogy ő erényes, akkor is, ha soha senki nem mondja ki, hogy ő erényes, akkor is, ha elítélik és megbüntetik érte. 

-X. Y. jutalma lehetelen, de mégis van, de mégis megtörténik-megvan

-X. Y. jutalma helyett büntetés-ez biztos, de mégsem történik meg, de mégsincs-megvan

-minden megtörténik ezen jutalom ellentétének céljával és/vagy lehetőségével, de végül mégis minden ezt a jutalmat erdményezi: minden-megvan, ez is-megvan, az is-megvan

-X. Y.-nak: "Cselekedj mindig így, ilyen hozzáállással!" és mindig így, ilyen hozzáállással cselekszik-megvan  X. Y.: "Mindig így, ilyen hozzáállással akarok cselekedni, így kell és ezt teszem."   Mindenkinek: "Kövesd X. y. példáját!" követi mindenki-megvan  ez is-megvan, az is-megvan "Én is ilyen hozzáállással akarok cselekedni, így kell és ezt teszem."

-ha X. Y. ezen helyes hozzáállása helyes tettet eredményez: "Tegyél mindig ilyeneket!" mindig ilyeneket tesz-megvan "Mindig ilyeneket akarok tenni, így kell és ezt teszem."  Minenkinek: "Te is tegyél mindig ilyeneket!" mindenki mindig ilyeneket tesz-megvan, ez is-megvan, az is-megvan "Én is mindig ilyeneket akarok tenni, így kell és ezt teszem."

-ha X. Y. ezen helyes hozzáállása helytelen tettet eredményez: X. Y.-nak. "Cselekedj mindig így, de pozitív dolgokat." mindig így cselekszik, de pozitív dolgokat-megvan  X. Y.: " Mindig így, jól fogok cselekedni, de jókat." Mindenkinek: "Cselekedj mindig így, de pozitív dolgokat." mindenki mindig így cselekszik, de pozitív dolgokat, mindenki-megvan, ez is-megvan, az is-megvan 

-egyebek: 1. ...-megvan, 2. ...-megvan, 3.. ..-megvan, 4. ...-megvan stb. 

X. Y. megjutalmazva szükség szerint

  Ezen jutalom kapcsán a jobbá-megvan

Mindezek az egyes helyes hozzááállású tetteknél: mindegyiküknél-megvannak, az ilyeneknél-megvannak, az olyanoknál-megvannak,ennél-megvannak annál-megvannak

6. Megjegyzés a jóváról és az igazságszolgátatásról: ez független a jó és a rosz, helyes és helytelen mibenlététől. Bármi a helyes és bármi a helytelen, a jóvá és az igazságszolgátatás működik és van és érvényes. Elvégzéséhez nem szükséges ismerni a jó és a rossz pontos fogalmát, mivoltát.

  Megjegyzés a megvalósulásról, a jóváról és az igazságszolgátatásról: ezeket akárki megteheti és minenki meg kell, hogy tegye. Aki megteszi-az nem áll felette másoknak, nem valamifajta Nagy Megvalósító, Nagy Jóvátevő, Nagy Igazságosztó. A megvalósítás, a jóvá és az igazságszolgáltatás személytelen. A megcselekvő személye közömbös. A hangsúly a megtörténésükön van és csak azon.

7. A megvalósulás, a jóvá és az igazság tehát együttesen alkotjaa beteljesülést. A létező beteljesült, ha megvalósult, megtörtént nála általánosságban, minden őt érő rosz vonatkozásában a jóvá és ugyancsak általánosságban, minden őt érő jó vonatkozásában a jobbá valamint minden őt érő tettelé, minden rá irányuéó tettel kapcsolatban az igazság, a büntetés és/vagy a jutalmazás.

  Ha minden létezőre nézve mindezek megtétettek, bekövetkezett és fennáll a mindenbeteljesültség állapota, ez legyen a summum bonum, a legfőbb jó.

 


Szólj hozzá!csp01•  2020. augusztus 11. 12:03
OMNI 1. rész

1. Omni-

A következőkben felvázolt eszme viselheti, viselje az "omnizmus" nevet. Omni-, azaz minden. Mindenre, minden létezőre vonatkozik,mindenről, minden létezőről szól. A mindennel, a minden létezővel kapcsolatos tennivalókat igyekszik feltárni és megtenni.

  Eszme, ideológia, életfilozófia.

  Vallás? Ha a vallásba beleértjük a hitet, a tudás helyetti hitet, valami nem bizonyítottnak (például a vonzereje miatti) elfogadását, ez esetben a vallás megnevezés elutasítandó. 

  A világ, az élet, a lét a létező vanját és kelljét fejtegetni próbáló kísérletek összessége.

  Nem állítja magáról, hogy tévedhetetlen és megfellebbezhetetetlen, nem kiáltja ki magát annak. A gondolkodás és a cselekvés egy formája, amelynek helyessége-helytelensége vita tárgyát képezheti-és képezze.

2. 

Központi fogalmunk: a "beteljesülés". Nevezzük így. A létező beteljesülése. Három részre osztjuk: a " megvalósulás", a "jóvá" és az "igazságszolgáltatás". A létező megvalósulása, a létezővel kapcsolatos szükséges jóvátételek, és a létezővel kapcsolatos szükséges igazságszolgáltatások. 

  A létező. Mindenféle és minden és mindegyik és minden egyes létező, a teljes világmindenségben és a teljes világtörténelemben. Az élettelen és az élő dolgok, a természetes és mesterséges tárgyak, az elvont fogalmak, a fejletlen és fejlett élőlények, az események is (történések és cselekvések), az ilyen létezők, az olyan létezők, az A szempontból A létezők, az A szempontból B létezők, a B szempontból A létezők, a B szempontból B létezők, konkrétan ez a létező, konkrétan az a létező, az X, az Y, a Z, a Q...

  A továbbiakban : a létező.

3. A megvalósulás

  A létező megvalósulása. A létezőnek, a létező lényegének, léte értelmének, a létező kelljének és lehetjének megtörténése.

  A létezővel, illetve a létező által megtörténik mindaz, ami az ő lényege, amiért ő van, amire ő hivatott. Mádodsorban: ami ugyan nem szerves része neki, ám meg tud történni vele vagy általa. Elővbi a létező kellje, utóbbi a létező szabadja. Szükséges és szavad megtörténése. (Természetesen bizonyos mértékig a szabad is kell, de nevezzük szabadnak, a legszükségesebbekről való megkülönbözettésül.)

  A könyvet (el)olvasák. Ez az ő kellje, az ő szükséges megtörténése. Ennek neg kell történnie vele.

  A könyvet ráteszik egy papírlapora, hogy azt ne fújja el a szél. Nehezéknek használják. Ez nem tartozik a könyv létének értelméhez, de tud vele történni ilyesmi és ha történik, az nem káros és nem hasztalan. Ha történik vele ilyesmi, attól is nagyobb, több, gazdagabb, attól is nagyobb, több és gazdagabb a léte. Ez az ő szabadja, szabad megtörténése.

  A ceruzámmal írok.(Valamit lejegyzek vagy éppen verset írok.Stb.) Kell vele történnie ilyennek, ezért van. Ez az ő szükséges megtörténése, kellje.

  Megvakarom vele a fejem. Nem ez az elsődleges funkciója, ám tud vele történni ilyen is, s ettől is nagyobb és több és gazdagabb. Ez a ceruzám szabad megtörténése. Például ez. 


Az autóddal közlekedsz. Elutazol vele A és B és C helyre. Az autó erre, közledésre hivatott. Szükséges megtörténése neki ez. Ha pl. felülsz a motorháztetőre vagy a csomagtartóra-ülôalkalmatosságként funkcionál. Ez szabad megtörténése. Meg tud történni ez és létét, őt magát ez is növeli, emeli, fokozza, gyarapítja, ám nem ezért van, hogy üljenek rajta.

 X-szel és X által is megtörténik minden Xszerű és megtörténik minden X-esen.

  Y-nal és Y által is megtörténik minden Yszerű és minden Y-osan.

  (+ X-szel, X által megtörténik minden yszerű és megtörténik minden Y-osan. Y-nal, Y által megtörténik minden Xszerű és megtörténik minden X-esen. Stb. Minden Z-szerű és minden Z-sen is. Stb.)

  A létező megvalósult, ha megtörtént vele/általa minden, ami lényege, értelme, szüksége és minden, ami nem lényege, nem funkciója ugyan, ám lehetségessége, képessége. Megtörténendősége és megtörténhetősége is megtörténtséggé vált.

  A totális megvalósulás, a teljes mértékű megvalósulás nyilvánvalóan lehetetlen-hisz az elméletileg megtörténhető események száma végtelen. Az abszolút megvalósultság csak megközelíthető.

  A könyvet elolvassák ketten, hárman, tízen, százötvenen. (Eléggé) megvalósult? Vagy olvassák el még kétszázötvenen? ötszázötvenen? Hány elolvasás után (kellőképpen) megvalósult? Elolvasta X és Y, Einstein és Churchill... Olvassa még el Z és a pápa is?...

  A ceruzámmal leírtam ezt és azt is. (Eléggé) megvalósult? Vagy írjam le vele még emezt? Sőt, amazt is? Mikor lesz (kellőképpen) megvalósult? Írtam vele én, ő... Ki írjon még vele? Írtunk itt, ott-írjunk amott is?

  Az autóddal elmentél A, B és C helyre. (Kellőképpen megvalósult?) 

  Vagy el kell menned vele D, E, S V helyre is? Mikor, mennyyi út után (eléggé) megvalósult?... S rajtad kívül ki menjen még vele?


  Elégedjünk meg azzal, meg kell elégednünk azzal, megelégedhetünk azzal: a kell megtörtént, a szabad közöl is megtörtént minél több, a lehető legtöbb, a többi csak jelképesen, csak szimbolikusan. Lásd lejjebb.

  Az egyes létezőket sorra veszi és legfontosabb megtörténeseiket tartalmazza a Megtörténések könyve, itt és most csupán a megvalósulás tömör összefoglalása következik.

  A megtörténésre a megvan szót használom. A létige, ellátva a befejezettséget jelző igekötővel. Megvan=van, megtörténik-megtörtént, végbemegy-végbement, bekövetkezik.-bekövetkezett, lejátszódik-lejátszódott, készen van, megcsinálódik-megcsinálódott, megcsináltatik-megcsináltatott, stb. 

 "Minden nevében:

A létező:

-vele ami kell: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez ios-megvan, az is-megvan

-általa ami kell: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-vele ami szabad: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-általa ami szabad: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-vele ami tilos (így, ilyen formában, jelképesen a tilos is szabad, sőt a tilos is kell, így, ilyen formában nem ártalmas senkire és semmire nézve)

minden: megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-általa ami tilos: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

Továbbá:

-vele ami biztos: minden-megvan, az ilyenek is: megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-általa ami biztos: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-vele ami lehetséges: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-általa ami lehetséges: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-vele ami lehetetlen: minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

-általa ami lehetetlen: minden-megvan, az ilenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan. az is-megvan

  A létező megvalósult.

  Mindezek az egyes létezőknél: mindegyiknél-megvannak, az ilyeneknél is-megvannak, az olyanoknál is-megvannak, ennél is-megvannak, annál is-megvannak"

4. Az ún. "jóvá"

A létezőt érő helytelen (rossz, nem megfelelő, negatív, káros, tilos, stb.) megtörténésekkel kapcsolatban azok jóvátétele. A létező kárpótlása az őt érő rosszakért. 

 A létezőt érő helyes (jó, megfelelő, pozitív, kel, hasznos stb.) megtörténésekkel kapcsolatban pedig az ún. "jobbá", azaz ezen megtörténések fokozása.

  Mindez leírva az Egyetemes Jóvában, itt és most csupán rövid kivonata:

  "Minden nevében: Az történik, hogy:     Ez nem megfelelő, mert:   Az lenne a megfelelő, hogy:   . Azért ez, mert: 

Szólj hozzá!

csp01•  2020. szeptember 2. 12:14

Világra-születve

A világra-születettekről

1. Az ember nevű élőlény három fontos képessége: az alakítás, az alkotás, a megismerés. Az alakítás: ennek-annak, a világnak az alakítása, formálása. Az alkotás: különféle létezők alkotása, megteremtése, létrehozása, előállítása, megépítése, elkészítése, meggyártása stb. Jellegzetes példája a művészi alkotás. A megismerés: a valóságnak, annak valamely részének felderítése, felfedezése, feltárása, feltérképezése, leírása, kikutatása, kiderítése stb. Ez a tudományos tevékenységünk.  Világra-születetteknek nevezem azokat, aki rendkívüli alakítási/alkotási/megismerő képességgel rendelkeznek. Nagy egyéniségek, nagy tehetségek. Művészeti, tudományos zsenik. Fokozott világvágy és/vagy világképesség jellemzi őket.

2. A világra-születetteknek mint világra-születetteknek bizonyos jogaik és kötelességeik vannak. Joguk és kötelességük világra-születettségük, nagy egyéniségük, nagy tehetségük maximális kibontakoztatása és érvényesítése. Joguk van mindenhez, ami ehhez szükséges. Ellenszolgáltatás nélkül. (Festőgéniusznak ecset, vászon, festék.) Nagyságukkal, annak kibontásával, megvalósításával fizetnek érte. Ugyanakkor kötelességük mindent kizárni az életükből, ami világra-születettségük érvényesüléséhez nem kell. Szerelmi élet, család. Minden idejüket, minden energiájukat ennek érvényresítésére kell fordítaniuk.

3. Hozzunk létre olyan intézményeket, ahol ők, a rendkívüli képességű emberek élhetnek és tevékenykedhetnek, pl. műalkothatnak és tudományos tevékenységüket folytathatják. Minden nap, minden órában, minden percben. Minden más tennivaló nélkül. Felmentve minden társadalmi kötelezettség alól. Nem kell pl. pénzért dolgozniuk.

 Rendelkezésükre áll itt minden, ami tehetségük kibontakoztatásához kell.

  Itt töltik el életüket, biztonságos környezetben és zavartalanul.


  Ezek a helyek, ezek az intézmények: a világ műhelyei.

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom