A világ és mi

Személyes
csp01•  2020. szeptember 2. 18:55

A legrövidebb életűekért

A legrövidebb életűekért

1. Mindenekelőtt tisztázandó: kik ők?

  Álláspontom szerint NEM azok, akik a szüketésük után azonnal, szinte azonnal meghalnak. Ők csupán a második legrövidebb életűek.

  Azok a legrövidebb életűek, akik még az anyjuk testében meghalnak. Az anyjuk elvetél velük vagy abortusszal elpusztítják.


 2. Meghalnak... Hogyan hal meg egy pár hetes embrió? Mint egy felnőtt ember? Van már neki idegrendszeri tevékenysége, ami leáll, le tud állni ês leáll? 

  Van-e szíve, ami megszűnik dobogni?

   ...

Ha ez nem is "igazi" halál, mindenképpen elpusztulás, megsemmisülés. Nevezhetjük, nevezzük halálnak.


  Tehát ők, akik az anyaméhben meghalnak. Természetes úton-vetélés következtében vagy erőszakos úton-abortusz következtében.


  Az élet hivatalosan a születéssel, azaz az anyai testből történő kikerüléssel kezdődik el. Mindannyian hivatalosan akkor leszünk, amikor az anyai testből kikerülünk, előbújunk vagy-császármetszéssel-kivesznek belőle.

  A törvény csak innentől kezdve tekint minket embernek (addig terhességnek). S nemcsak a törvény, de a közvélekedés is. Csak innentől kezdve vannak elismerve a jogaink. 

  Aki az anyja hasából nem kerül ki, az hivatalosan nincs. Annak a létét a törvény nem ismeri el (sem a közvélemény). 

  A legrövidebb életű emberek jogilag és az uralkodó felfogás szerint nincsenek. Nem emberek, hanem terhességek, haláluk természetes halálozás esetén terhességmegszakadás, erőszakos halálozás esetén terhességmegszakítás. Így mondják, így hívják. Így mondod, így hívod. Igaz-e?

  A legrövidebb életűeknek nem szokás például nevet adni vagy például síremlêket állítani. 

  Úgy érzik, úgy érzitek, mindez csak akkor járna neki, ha az anyjuk testéből kikerültek volna-kikerülnének.

  Mivel azonban ők ezt nem érték meg-nem érik meg, úgy gondoljátok, hogy bizonyos értelemben nem voltak. Nem teljes értékű emberek, akiket jogok illetnek meg.

  Azok számítanak a legrövidebb életűeknek, akik újszülöttként halnak meg.

2. Én-és bizony nemcsak én-azt mondom: mindez nem így van.

  Az élet, az evilági lét nem a megszületéssel indul, hanem a fogantatással.-a születésnél csupán annyi törtênik, hogy elválunk az anyánk testétől. Egy teljesen mellékes esemény. Nincs semmiféle olyan jelentése, hogy ekkor leszünk, hogy ekkor válunk bizonyos jogok birtokosaivá. Ezt a szerepet tévesen tulajdonítják neki. 

  Nem a születésünknél jövünk létre, hanem a fogantatásunknál. Nem a születésünknél leszünk teljes értékű emberekké, akiknek joigaik vannak, hanem mindjárt a fogantatásunk pillanatában. Nem a születésünkkel leszünk az emberiség tagjai, hanem a fogantatásunkkal (talán már az előtt is azok vagyunk, amikor még csak gondolatban sem létezünk). Stb.

  A lényeg, a nagy dolog a fogantatás. Nem a megszületés. 

  Az emberek-véleményem szerint-a születés jelentőségét túlbecsülik, míg a fogantatásét alábecsülik. Úgy érzitek, hogy csak a megszületésnél történik meg az, ami valójában a fogantatás pillanatában, azonnal.

  Megszületni-két különböző dolgot illetnek ezzel a névvel.

1. megszületni=kikerülni az anya teséből

2. megszületni=teljes jogú emberré válni

  És összekapcsolják őket, azonosítják őket. Pedig a teljes jogú emberré válás a fogantatásnál van. Ilyen értelemben nem akkor születünk meg, születsz meg, amikor az anyaméhből előjövünk, előjössz, hanem amikor a spetma és a petesejt egyesülésével létrejövünk, létrejössz. 

  Az anya testéből való kikerülést fontosabb eseménynek gondolod, mint amilyen fontos valójában. (Ez az oka az abortusznak, emiatt érzed jogszerűnek.)

  Az ember az anyja testében születik meg, jön létre és ott tölti el élete első hónapjait. Még fejletlen, nem tudna önállóan megélni. Az anya teste védi és táplálja. Miután kellőképpen kifejlődőtt, kikerül onnan.

  A magzatkor az élet szerves része. Nem az élet egyfajta bevezetője, amikor az ember bizonyos értelemben még nincs.

  Az, hogy nem születik meg=nem kerül ki az anya testéből, nem jelenti azt, hogy nem létezik, nem létezett. Nem jelenti azt, hogy nincsenek jogai. 

  Ugyanúgy létrejön=megfogan mint bárki más. Ugyanúgy elkezdődik az élete mint bárki másé. Aki eléri az emberi élet felső határát, az is éppen így kezdi. Az élet legeslegeleje-megtörténik.

  Ő is ugyanolyan ember mint bárki más, mint azok, akik százhúsz évig élnek. Az ember valamennyi tulajdonsága (intelligenciája, bőrszíne, neme, szeme színe, haja színe stb.) azonnal eldől a fogantatás pillanatában. Nem lehet tudni, kiféle-miféle, milyen jellemű, milyen képességű, hoyan nézne ki felnőttkorában, ha megérné, de valamilyen jellemű, valamilyen képességű, és valamilyen kinézetű ember ő is. Miképp azok, akik akár százhúsz éves korukig élnek.

  Nagyon kicsi korában meghal. De ugyanúgy létrejön-létezik-megsemmisül mint mindannyiunk.

 E szempontból ugyanúgy van mint azok, akik százhúsz évig élnek.

  Ő is teljes értékű és teljes jogú ember, mint bármelyikünk, ő is ilyen vagy olyan ember mint bármelyikünk, ő is az emberi faj tagja mint bármelyikünk. Mint akik akár százhúsz évig élnek. 

  Nem gyerek. Nem a gyerek. Úgy gondolom, felnőtt emberként kell elképzelni. Itt azt a felnőtt embert kell, kellene látni, itt arról a felnőtt emberről van szó, aki lenne, lett volna belőle. Nem a gyerek. Egy elvont, név és arc nélküli személytelenség. Egy ember, ugyanolyan mint mindenki más. 

  Ezt kellene megérteni, átérezni. 

3. Véleményem szerint a legrövidebb életűekell foglalkozni kell. Kötelességeink vannak velük szemben. Nekünk, akik vagyunk annyira szerencsések, hogy nem tartozunk közéjük. 

-A törvény ismerje el, mondja ki, hogy a létünk kezdőpontja a fogantatás, nem a megszületés. Mindenkit a fogantatásától megilletnek az emberi jogok.

-Ennek megfelelően illegalizálni a nem kívánt gyerek meggyilkolását. Helyette elterjeszteni a nem kívánt gyerekről való lemondás szokását.

-Gondoskodni a legrövidebb életűek, az elvetélődöttek és az abortusz-áldozatok emlékének ápolásáról.

  Legyen pl. emléknapjuk, kapjanak emlékművet.

4. Az abortusz-áldozatoknak az állam tartozik ezzel különösen. Az államnak kötelessége lenne biztosítani nekik jogaikat, hogy ők is élhessenek, felnőhessenek és élhessenek. Azonban az állam ezt nem teszi meg, nem teljesíti kötelességét velük szemben. Nem védi a jogaikat, helyette lehetővé teszi, hogy legálisan, minden nerhézség nélkül kioltsák az életüket, jogaikat megsértsék. Az állam is felelős azért, amiért az ő életük ilyen túl rövid lett, illetve lesz.

5. Jómagam 2007 elején hallottam egy magzatgyilkosságról. Az áldozatot elkereszteltem Temesi Annamáriának vagy Pálnak, nemétől függően. Később, ha egy vetélésről vagy abortuszról hallottam vagy olvastam, a meghalt magzatnak, pontosabban mondva embernek nevet adtam és valami síremlékfélét is gyártottam. Az évek során nagyon megszaporodtak.

  A legrövidebb életűeknek mindenekelőttt nevet kell adnunk Közös nevet mindannyiuknak, nevet, ami mindnyájuké.

  Én három nevet adam nekik.

-Ádám/Éva (nemek szerint): valamennyiük  neve. Mindenki, aki az anyaméhben meghalt, meg fog halni.

-Ana/István: a legrövidebb életűek közül a természetes halállal meghalók, meghaltak-meghalni fogók. A vetélés áldozatai.

-Júlia/Pál: a legrövidebb életűek közül az erőszakos halállal meghaló, meghaltak-meghalni fogók. Az abortusz áldozatai.

  Vezetéknév? Mit javasolsz? Legyen: Kis. Kis Ádám/Kis Éva, Kis Anna/Kis István, KIs /Júlia/Kis Pál.  Készítettem nekik valamilyen egyszerű síremlékfélét. Papírra rajzolva-írvsa, fából, kövekből építve. Kis Ádámnak, KIs Évának, Kis Annának, Kis istvánnak, Kis Júliának, Kis Pálnak.

   Kezdeményezem, hogy vezessük be a legrövidebb életűek emléknapját. Egy napot minden évben, amikor rájuk gondolunk és emlékezünk.


  Kezdeményezem a MEJ=Magzatkorú Emberek Jogaiért mozgalom létrehozását. Amelynek céljai a legrövidebb életűekkel kapcsolatos tennivalók megtétele (lásd a 3. pontot.)

  Hogyan lehet az életnek ezt a rövidségét ellensúlyozni? ...

  Hogyan lehetne őket túl korai halálukért kárpótolni?

csp01•  2020. szeptember 2. 12:13

Bon

A bonizmus

1. Gondoltatok már arra az -izmusra, eszmére, gondolatrendszerre, filozófiára amely a helyes és az igaz? Átfogja a világ egészét. Az élet nagy kérdéseire megadja a tökéletes válaszokat. Elénk tárja a helyes erkölcsöt, az ideális társadalom alapszabályait. Megmutatja, mit és hogyan és miért kell tennünk. Azt, amit valóban tennünk kell,  úgy és azért, ahogy és amiért valóban tennünk kell. Feltárja az élet értelmét.

  Ilyen eszme, pontosabban ez az eszme létezik. Nem megalkotni, kidolgozni kell, hanem megtalálnunk, felfedeznünk. 

  Hívjuk így: a Nagy Eszme, az Igaz Eszme, az Alapeszme, a Világeszme. Vagy: a bonizmus. A latin bon=jó szóból.

2. Minden -izmus a bonizmus akar lenni. Minden -izmus a hívei szerint a bonizmus. Mindenki hisz, őszintén hisz önnön bonistaságában. A teljes  történelem a bonizmus kereséséről, megtalálni véléséről és érvényesíteni próbálásáról szól. Önjelölt bonisták és a bonizmusnak kikiáltott ideológiáh, filozófiák, hitek csapnak össze. De hogyan lehet tesztelni egy gondolatot, egy világfelfogást, hogy vajon helyes-e? ő-e a bonizmus? Része a bonizmusnak? Miként tudhatjuk, hogy a mi álláspontunk a helyes? 

3. A bonizmus bizonyára megtalálható-és meg is találandó. Ám lehet, hogy nehezen, talán egyáltalán nem is azonosítható, nehezen, talán egyáltalán nem is ismerherő fel. 

  Mit tehetünk érte mindenképpen, bizonyosan?

  Elmondjuk a következőket:

  "Minden nevében:

-A bonizmus, a Nagy Eszme, a Világeszme, az Alapeszme, az Igaz Eszme stb. =...

-Az élet nagy kérdései:

1. mi?  a megfelelő válasz(ok)=ezek és azok

2. mi? a megfelelő válasz(ok)=ezek és azok

3. mi? a megfelelő válasz(ok)=ezek és azok

4. mi? a megfelelő válasz(ok)=ezek és azok

stb.

-A helyes erkölcs=...   érvényesülve   mindenki követi, ez is követi, az is követi,

-A tökéletes társadalom=...  felépítve, felépítve mindeütt, itt is, ott is

-A lét, az élet lényegei, értelmei, céljai:

1. ezek és azok-elérve

2. ezek és azok-elérve

3. ezek és azok-elérve

4. ezek és azok-elérve  stb. 

mind elérve minden által, ez által is, az által is

-Egyebek:  ..., ..., ..., ... stb.

-Mindenki eljut a bonizmushoz, ez is, az is

-Mindenki bonista, ez is, az is

-Minden a bonizmus szerint, neki megfelelve van, létezik, történik és alakul, ez is, az is"

  Bármi is a bonizmus, ez bizonyosan része, S ezt megtenni tudjuk, akárki tudja, akárhol és akármikor. Ilyen vagy más formában.

csp01•  2020. szeptember 2. 12:12

Grind stb.

"Grind"

1. Világunk állandó, eltörölhetelen jelensége a nagyhatalmiság, egyes országok minden téren megmutatkozó fölénye mások rovására. Ezzel kapcsolatban bevezetünk néhány fogalmat.

-"major"= a "nagy" országok, népek, nyelvek, kultúrák, a nagyhatalmiság, a mindenkori nagyhatalmiság kedvezményezettjei, a nagyhatalmilag uralkodók.

-"minor" vagy röviden "min"=a "kis" országok, népek, nyelvek és kultúrák, a nagyhatalmiság hátrányosan érintettjei.

-"grand"=(nagy)=a nagy, jelentős, történelmi szerpű országok, népek, nyelvek, események.

  A nagyhatalmiságot megszüntetni nem lehet, legfeljebb  mérsékelni, erre törekszik a másutt leírt világközpontúság. A világközpontúsághoz kapcsolódóan egy másik cél a nagyhatalmiság ellensúlyozása. A nagyhatalmilag elnyomottak (államok, nemzetek, nyelvek, kultúrák) naggyá, jelentőssé tétele. A majorok grandok, majorságuk okán. Legyenek azok a minek is. Min+grand összevonva=grind. Ebből ered a grindizmus elnevezés.

2. Nem nagyok és kicsik. Ez értékbeli különbségeket, alsóbb- és felsőbbrendűséget sugallhat. Helyette pontosabb őket pl. erőseknek és gyengéknek nevezni. Nincsenek nagy és kis országok, nemzetek, nyelvek, nagy és kis emberek vannak. Nem szabad a nagyokat lekicsinyíteni, félresöpörni azért, mert kevésbé befolyásos országból származnak, azért, mert kevésbé ismert nép tagjai, azért, mert kevésbé elterjedt nyelvet beszélnek.Nem szabad a kicsiket felnagyítani azért, mertbefolyásos ország a hazájuk,azért, mert befolyásos nép tagjai, azért, mert nyelvüket a teljes világ ismeri és használja.

  Sajnos manapság általános a nagyok ilyen okból történő lekicsinyítése és a kicsik ilyen okból történő felnagyítása.

3. A "kis" országok, népek, nyelvek jelentőssé, naggyá tétele. Nem nagyhatalmivá!-a nagyhatalmiság minden formája elutasítva, bárkinek a bárki feletti nagyhatalmiságról legyen is szó. 

 Vigyenek véghez nagyteteket a min országok, népek is, szülessenek nagy alkotások a min nyelveken is, történjenek nagy események a min nyelveken is!

 


Szólj hozzá!csp01•  2020. szeptember 1. 19:31
A világközpontúságról

A világközpontúságról

1. A világrendszer, a mindenkori világrendszer állandó és kikerülhetetlen jellemzője a nagyhatalmiság. Bizonyos országok, országcsoportok nagy katonai, politikai, gazdasági ereje,-befolyása, mások háttérszerepe. A nagyhatalmak száma változik, ez bekerül közéjük, az lehanyatlik, ám maga a helyzet, domináns és kevésbé domináns országok vannak, nem módosul.

2. A nagyhatalmiság pozitív és negatív hatásait összevetve-melyik húzta le a mérleget?

  Lehetséges-e, volt-e, van-e, modjuk így: igazságosan világuralkodó nagyhatalom?

3. A nagyhatalmiság alternatívája legyen az ún. világközpontúság. X és/vagy Y ország helyett a világ, maga a világ a központ, annak minden térsége, minden egyes része kiveheti és kiveszi a maga részét az irányításból. Jelszava lehet: a vilápg a világé. (Nem az USÁ-é, nem Oroszországé, nem is Grúziáé vagy Angoláé.)

4. Képzeljünk el egy világszervezetet, amely átfogja az emberiség egészét. Neve lehet például-az Emberi Faj Közössége. Röviden : a Közösség. 

  Tagjai lehetnek magánszemélyek is. 

  Állami része-ennek oszágok a tagjai.

Egyéni része-ennek egyes emberek a tagjai. X, Y, Z, én, te, ő... nemzetiségtől-állampolgárságtól, lakóhelytől függetlenül.

  Az egyéni tagok is beleszólhatnak a Közösség döntéseibe, működésébe. 

  A Közösség vezetése pl. :

  Létezik egy nagy méretű, sok tagot számláló szerv, amely a legfontosabb döntéseket hozza, fontosságtól függően egyszetű, kétharmados vagy négyötödös többséggel. A tagországok meghatározott számú küldöttel képviseltetik magukat, mindegyikük ugyanannyival (pl. öttel, közülük valaki a delegáció elnöke) terüeti kiterjedéstől, lakosságszámtól, és politikai, gazdasági, katonai erőtől függetlenül. Az egyéni tagoknak is vannak benne választott képviselőik.

  Mellette léteznek különféle, speciális feladatokra megalakult testületek. Oktatásügy, egészségügy, élelmezésügy... Ezekbe is minden tagállam azonos számú embert delegál-és itt is jelen vannak az egyéni tagok küldöttei is. 

  Ami a Közösség nyelvi viszonyait illeti: a hivatalos nyelv-temészetesen-nem ezen és/vagy azon befolyásos ország nyelve, hanem egy mindenkitől független, semleges nemzetközi nyelv. Ez a tanácskozások nyelve, a kiállított dokumentumok nyelve. A Közösségbrn minden hivatal betöltésének és az egyéni tagságnak is feltétele ezen nyelv ismerete. A Közösség igyekszik ezt a nyelvet világszerte használhatóvá és használandóvá tenni. Pl. tanításának bevezetése kötelező a tagországok számára.

5. Lehetne-e az Egyesült Nemzetek Szervezete ez a Közösség?

Jelen formájában semmiképp. Meg kellene változtatni a Biztonsági Tanács állandó és változó tagojka épülő rendszetét, munkanyelvvé kellene tenni a kiválasztott nemzetközi nyelvet, be kellene vezetni az egyéni tagságot. Az azonban tény, hogy az Emberi Faj Közösségéhez az ENSZ áll a legközelebb.

6. A világközpontúság jegyében:

-terjesztjük, megismertertetjük a kevésbé ismert ("kis") népek kultúrájának, művészetének-irodalmának kiemelkedő alkotásait és alkotóit.

-létezik pl. a Kishatalmak Szervezete (a Közösségen belül) a kevésbé befolyásos, a nagyhatalmilag háttérbe szorult országok tárdsasága, összefogja és képviseli őket, hogy ők is hallatthassák hangjukat a világpolitikában.

A világközpontúság ideológiája a világközpontiság. Ennek része a világnyelviség, amelynek célja a világnyelvűség. 

  Az emberek nyelvi egyenlőségének megvalósítása. Egy független, nem elkötelezett nyelv bevezetése-elterjesztése-elfogadtatása a nemzetközi életben. A túl elterjedt nemzeti nyelvek visszaszorítása, esetleges természetes visszaszorulásuk elősegítése. Minderről részletesen szól a Viilág-nyelv. 

  A Közösség nyelvpolitikája a világnyelvűséget célozza meg, ahogy fentebb írtuk.

8. Része a világközpontúságnak és a világközpontiságnak a "világpénzűség" is. Ezen és /vagy azon ország nemzeti valutája helyett létrehozni és bevezetni egy világvalutát, a nemzetközi pénzforgalom céljaira. Ez, valami ilyesmi legyen a nemzetközi értékmérő, ne a dollár, ne a rubel, ne a frank.

9. A világközponti ideológia jelmondata pl. :

  Hisszük, hogy a lett, a kongói parlamentben is készülhet a történelem, nemcsak Washingtonban, a Pennsylvania Avenue 1600-ban és Londonban, a Downing Strett 10-ben.

  Hisszük, hogy bolgárul, szuahéliül is lehet világirodalmat írni, nemcsak framciául, oroszul, angolul.

  10. A világközpontúság igyekszik és igyekezzék megszüntetni az emberii faj országokra osztottságát. Nem rájuk, hanem az egyes emberekre épít. Fajunk alapegységének az egyént tekinti, nem az országot, nem az országát.


csp01•  2020. szeptember 2. 12:11

A történelem és mi

A történelem és mi

1. Vizsgálható és vizsgálandó a létező és a történelem kapcsolata. A létező, a létezők, a dolgok helye és szerepe a történelemben. A létező mi a történelemhez viszonyítva, a történelem szemszögéből tekintve. A történelembe helyezve.Mi, mi lehet és mi legyen. A létező valós, lehetséges és szükséges történelmisége.

 Mindezeknek a tanulmányozását "hentológiá"-nak nevezem. Ens=létező, historia=történelem, összevonva. Három alapkérdése tehát: mi a létező a történelemben, mi tud lenni a történelemben és mi legyen a történelemben?

2. A történelmiség=a történelemben elfoglalt helyünk, a történelemhez képestiségünk, a történelembeli mivoltunk.

  Bizonyos minimális történelmisége mindennek van. Minden valami, valamilyen, valamekkora a történelemben, minden valami a történelmre nézve. Minden hozzátesz valamit a történelemhez puszta létével-nemlétével is. Teljesen történelmietlen létező nincs.

  A kevésbé történelmi létezők  ő is-típusúak. A történelemben ő ez és ez, de rajta kívül más, mások is ez és ez,ő egy a több, akár egészen sok közül. Ilyen történelmisége más(ok)nak is van.

  A történelmi(bb) létezők ő, csak ő-típusúak. A történelemben ő ez és ez, több ilyen nincs, ő az egyedüli. Történelmisége csak az övé.


  A történelmiség vagy a milyenségből vagy a sorsból vagy a tettekből fakad.

  X ilyen és olyan, ezért ő ez és/vagy az a történelemben.

  X -szel ez és az történik, ezért ő ez és az a történelemben.

  X ezt és azt teszi, cselekszi, ezért ő ez és az a történelemben.

  Milyensége/sorsa/tette következtében itt az őáltalaság. A világnak, ennek-annak, a történelemnek az őáltala bekövetkezett-bekövetkező, fennálló misége, milyensége.

  A történelmiség alakítható.

3. Az ember bír a legnagyobb történelemformáló erővel a földi élőlények közül. Tudatosan alakítja saját és az élettelen környezet történetét. Beleszól, meghatározza haladásának irányát.

 Történelmítő hatalommal nemcsak az ember iség rendelkezik. Az egyes ember is. X., Y., Anna, József. Én is, te is, ő is, ő is.

  Az ember nagyobb mint gondolná.


Hallunk egy háborúról. Egy múltbeli vagy jelenlegi háborúról-vag elképzelünk egy majdanit. Imádkozunk a békéért, a háború áldozataira emlékezünk. Az áldozatoknak emlékművet állítunk. Része a történelemnek. Ez is a történelem építése, formálása. Nemcsak a háború kirobbantása, folytatása, lezárása a Történelmi Tett.

   Az az álláspontunk, hogy az embernek el kell jutnia akár az univerzum másik végébe? Akkor pl. az oda való eljutást műalkotásokban feldolgozzuk. Megverseljük, megrajzoljuk. Ezen kívül eljátszuk, előadjuk. Ez is része a történelemnek. Ez is történelem. (Le is írjuk. Stb.)

  Eljátszod Hitler felakasztását. Vagy-a Harmadik Birodalom győzelmét, ha szimpatizálsz vele. Az is történelmiség. 


 Jelszót fogalmazok meg a kappitalizmusnak vagy a kommunizmusnak-melyiknek? Világnézeti meggyőződésemtől függ.


  Ez a történelemalakíthatóságunk elvehetetlen és korlátozhatatlan. Ezt a képességünket bárhol és bármikor és bármilyen körülmények között tudjuk használni.

  A történelemilen formálása lényegében azonos a másutt leíírt világolásnak az alakítás nevű ágával. A világ alakítása, azzá és olyanná tétele, aminek és amilyennek szerintünk, szerintem, szerinted lennie kell.

4. Az eszmény a történelmi ember. Aki tisztában van történelemalakító=történelmíthető képességvel, lehetőségeivel és feladatával. Akit mindez nem riaszt, akit mindez örömmel tölt el.

  Elgondolkodik a történelem folyásán és azon: merre kell tartania. S elgondolásának megfelelve. igyekszik a kívánt irányba terelni a történelmet. Hogy pozitív vagy negatív irányba-e-az e szempontból közömbös. A negatív történelmiség is történelmiség, a negatív történelmi ember is történelmi ember.

A történelmi ember-mivel nem lehet bizonyos benne,hogy az ő elgondolása (a) helyes, hogy a történelemnek az általa gondolt irányba kell mennie, kimondja: ha tévedek és helytelen dolgokkal gyarapítom a történelmet,minden ilyen tettem semmis, minden ilyen tettem jelentse és jelenti önmaga ellenkezőjét. Jelentse-jelenti, eredményezze-eredményezi.

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom