Napsugár blogja

Haza
Napsugar0607•  2021. március 14. 10:15

Márciusnak idusán (Történelmi emlékezés)
Márciusnak idusán,
Forrongó ifjak az utcán,
Élükön Petőfivel,
Nemzetünk hősével,Fenséges reptű tűzmadár,
Szabad szél küldötte forradalmár,
Felbőszült viharral szembeszállva,
Szivárványtollazatából kardot vonva,Dunán tajtékzott a moraj,
Vízbe süllyedt egy kis tutaj,
"Feltámadt a nép!"-zúgták,
Csörgő rabláncaikat lerúgták,Pilvax előtt gyülekeztek,
Sajtószabadságot követeltek,
Tizenkét ponthoz kiáltványt írtak,
Proklamáció szerkesztésébe fogtak,Jogi és orvosi egyetemhez mentek,
Tanulóknak reformokat hirdettek,
Utcai tömeg is csatlakozott hozzájuk,
Több ezres tömeg hömpölygött utánuk,Hatvani utcában összesereglettek,
Cenzúrázatlan nyomtatást követeltek ,
Felszólították a nyomda tulajdonosát,
Kezdje el a Nemzeti dal nyomtatását,Tömegek a Múzeumkertbe gyülekeztek,
Forradalmárok közelébe igyekeztek,
Felhevült tüntetők kívánságára,
Budára mentek Táncsics kiszabadítására,Este a Nemzeti Színházban,
Bánk- bánt nézhették díszelőadásban,
Színészek kokárdákkal léptek színpadra,
Könnyeztek Himnusz, és Szózat hallatára,Békés lett Európa, újra békés,
Hazánkban elnémult az ágyúdörgés,
Pest utcáiról Nemzeti dal harsogott,
Népünk önrendelkezési jogokat kapott,

Kiegyezés után uniót megalkotva,
Erdély országunkhoz lett csatolva,
Nem voltunk többé Habsburg csatlósa,
Zászlóinknak büszkén lengett lobogása,Tűzmadár szabadon repülhetett,
Kárpátok bércein fészkelhetett,
Szellő cirógatta szivárványtollazatát,
Magyar hon felett meglelte nyugalmát.

Napsugar0607•  2017. augusztus 21. 18:55

Dolgos kezek áldott adománya

 

Áldott legyen az éltető fény!
Mely búzaszemből termést érlelt,
Áldott legyen a langyos eső!
Mely búzakalász vetések földárkát, vízzel kibélelt,

Áldott legyen a dolgos kéz!
Mely verejtékező hőségben aratott,
Áldott legyen a szorgalmas gazda!
Ki gépeivel, naponta erőn felül dolgozott,

Áldott legyen a dolgos kéz!
Ki fáradó kezeivel kenyeret dagasztott,
A molnár, ki a lisztet őrölte naphosszat,
A pék, ki sütötte kenyerünket robotolt éjszakákat,

Államalapításunk ünnepén,
Piros, fehér, zöld szín országunk jelképén,
Augusztus húsz nemzeti ünnepünk,
Szent István király emlékére szól szózatunk,

Áldás szálljon egész magyar nemzetünkre!
Külhonban is szóljon a szózat tiszteletünkre!
Becsüld meg ember, asztalodon a roppanós kenyeret,
S ki utcán koldul, éhezik, jó szívvel adj neki egy szeletet.


Napsugar0607•  2017. január 2. 18:37

Újévi Áldás

Újévi Áldás

Á ldott legyen a Föld minden teremtménye!
L ibanonba se ropogjanak a fegyverek végre!
D übörgés ne rengesse Kárpát medencénket!
O h, Uram, kérlek, teremtsd meg Világbékénket!
T ilalom legyen felszítani a békétlenséget!
T ömeges félelemfelkeltés ne keltsen riadalmat!

Ú j évben védelmezzétek az Európai birodalmat!
J eremiás siralmaiból ismerd csupán az emberi nyomorúságot,
É zsaiás tanító igéje legyen, az intő próféciátok!
V atikánban az összefogásért szólnak ma a fohászok,
E mbertársaidban lásd meg, ott vannak a hasonlóságok,
T aláld meg hol húzódnak megegyező határvonalak,

K eresd fel a nyugalom ösvényed, s vágj rajta utat,
Í gy majd az év 365 napján célirányod oda mutat,
V ívd meg győzelemmel a legnehezebb csatákat!
Á ldásod mondd el, ha sikeresen kiálltad az ostromokat!
N e tanítsd meg soha egy gagyogóval sem az igaztalanságot!
O nnan virágozzék rózsád, hol elhintetted a szerelem magot,
K ívánok neked jó szerencsét, szelencédbe csörgő gazdagságot!

Napsugar0607•  2014. május 27. 20:58

Kárpátok bércei

Kárpátok bércei szép magyar hazám
Hun pennával e-földre írta becsületét apám
Magyar ige ízét honanya táplálta zsigereimbe
Búzakötényből kóstoltam, lágy kenyér melegébe

Kárpátok bércei szép magyar hazám
Zúgó hegyek ormán, tatár járta sziklák csúcsán
Kővé dermed tekintetem riaszt-e látvány
Pusztulás, kihűlt tűz, leigázott tartomány


Kárpátok bércei szép magyar hazám
Ezredéves jogar diadal hagyatékén
Romba dőlt trónus sárba tiport hon!
Zsarnokrend áruló zsiványa, testvéremre kardot von!

Kárpátok bércein szegény magyar hazám
Szenvedő népem küzdelméért emelem a szentkoronát!
Emberségében meggyalázva bús magyar könyörög
Szolgasors sodrásában vértezve hömpölyög

Kárpátok bércein sanyargatott magyar hazám
Fagyfogú hajnalon alamizsna kél hajlék járdán!
Görnyedő hátú kérges lét, éhbéres zsellérek!
Télvízben éhező szegények dideregnek!

Kárpátok bércein bújdosó magyar hazám
Ifjú!-honvágy nyomasztja mellkasod torkolatát!
Attila sarjai, ti vágtató, táltos, harcosok!
Idegen földre vándorfogollyal ne szárnyaljatok!

Kárpátok bércein szárnyaszegett turul hazám
Béklyó csörömpöl kizsákmányolt nép zsámolyán!
Zsoldoshad nyilaitól roskadó honfitársam!
Lobogtassunk szabadság eszményünk bajtársam!

Kárpátok bércei szép magyar hazám
Igaz szó szilárdul elnyomott népem ajkán
Ébredjen fel végre a jövő nemzedéke!
Magyarságtudat vezéreljen kárpátok ösvényére!

Napsugar0607•  2013. december 18. 21:04

Kárpátok bércei

Alant, Kárpátok bérceinél lázadás
Görnyedő szolgasors dolmányos elnyomás
Zászló rend zsámolyra roskadó demokrácia
Tolvaj törvény járdán kélt alamizsna

Ezredévek csatái tiporták a hont
Birodalom völgyében hazát gyökereztettek
Diadal hagyatékára kardod ki, ne vond!
Ősvéreink testvéreinkkel szembeszegültek

Délen zsíros Pasák pöffeszkednek
Télvízben, halmozódó nyomor didereg
Zsellér bére Vincellér közkegyelme!

Tejillatos csöpp éhínségben szendereg
Szenvedő Szűz Mária siralma szemereg
Mennydörgő honatyáink kegyelmezzetek!