Napsugár blogja

Szerelem
Napsugar0607•  2024. február 7. 15:37

Szívhatás

Szívemnek nyugalom, mikor itt vagy velem,
Mellkasodra puhán hajthatom fejem,
Ölelésedbe kellemes bekuckózni,
Szíved dobbanásával sugdolózni,

Elfelejtem olyankor az élet baját,
Szerelmem vagy, és igaz jó barát,
Közösen jobban ízlik minden falat,
Benned rejlik a tisztaság, mit szíved adhat,

Bástyám, vagy kabalám, ajándékom,
Tőled elszakadni nincs szándékom,
Maradj, vigyázz rám, amíg teheted,
Nélküled egészen üres az életem,

Ragyogóbb a felkelő napfény párosan,
Értékes a perc, érjen a fény bárhogyan,
Egyedül iszonyatos, égő pokol,
Olyankor bennem rémület dobol,

Melletted feloszlanak a félelmek,
Ölelésedben biztos védelmet érezhetek,
Őszinte szerelmem neked adom,
Ne hagyj magamra, ezt akarom.


Napsugar0607•  2021. február 28. 15:23

Őrláng (Nőnapra)

Gyenge bimbó szirmot bontott,
Hamvas, üde virágot hozott,
Méhecske bibéit beporozta nyáron,
Kislányból érett Nő váljon,

Tűzzel teli az évelővirág,
Nyílását magasztalja férfivilág,
Női mivolta tiszteletére,
Fátylat tűznek virágfejére,

Asszony lesz a hajadonból,
Embert formál férfiakból,
Megteremti a fészek melegét,
Családias, csendes békét,

Gyermekeket szül anyává érett,
Egyedi csoda, amit egy Nő elérhet,
Legmagasabb fokú világegyetem,
Nincs nagyobb földi kegyelem,

Gyermektelenül őrlángja kialudhat,
Melankólia arcára bánatot írthat,
Nincs kit óvjon, dédelgessen,
Kicsiny hasonmást szeretgessen,

Őrlángja családi tűzhely melegének,
Nem hagyja a parázsszemek elégjenek,
Éltető fényével táplálja a lobogást,
Szerelmével, felgerjeszt sistergő izzást,

Tűzrózsáit szereti a láng közelében tartani,
Őrlángja sugaraival gyengéden bevonni,
Nő a legszorosabb összetartó erő,
Gondoskodó gesztusa, felettébb megnyerő,

Istennői nagyságot megtestesít, egy Nő,
Becsüld meg, mert szerethető,
Több szerepkört egyszerre betölt,
Estére lekókadva vidám mosolyt ölt,

Ápolnod kell az egyedi virágszálat,
Szófára szórj Nőnapon karmazsin- szirmokat,
Őrizd őrlángját, míg hamuvá nem lesz,
Fénytelen férfiléted sírodig vakká tesz.

Napsugar0607•  2017. augusztus 14. 19:23

Sziklaszirtnél

 

Itt állok a sziklaszirtnél,
Húzz a mélység, egyre csak hívogat,
Életutamra, így tesz végső pontokat,
Nem lehetek mélyebben, ennél a szintnél!
Itt állok a sziklaszirtnél,
Sós könnyeim marják, angyalarcomat,
Mennyi fájdalom ért,mégis megvívtam harcomat!
Összetörten, megtépázva, lengőhídra lépek egy meredeknél!
Itt állok a sziklaszirtnél,
Rögös földi sorsom végleg elvégeztetett!
Mi életfeladatom volt, mára célba ért,
Felneveltem gyermekem, ki helyes útirányra tért,
Itt állok a sziklaszirtnél,
Sós könnyeim nyelem szüntelen,
Életem nem volt hiábavaló küzdelem,
Nyomott hagyok majd magam után ,
Gyermekem barna tekintetében,
Hófehér frigyem besározták,
Karikagyűrű ujjamról lecsúszott,
Ez a babona rajtam fogott,
Csipkefátylam könnyen elszakadt,
Összeférceltem, de a szakadás megmaradt,
Beperelném a sorsot, mert
kövekkel arcul csapott!
Szívem megdermedt, halott,
Az a végzetes este, mély sebeket hagyott! 
Itt állok a sziklaszirtnél,
Fájdalmam tépi, feszíti, testem,
Elgyengültem, leroskadok a feszületnél,
Istenem, miért kínoztál meg ennyire?
Egyre csak ezt kérdezgetem...
Válaszul sós könnyeim fuldokolva nyelem,
Megfojt ez a küzdelem rám tekeredik, mint a hínár,
Hagyom, hogy szétmossa testem a kegyetlen vízár!
Itt állok a sziklaszirtnél,
S egyre csak azt kérdezem: Istenem mit vétettem?
Hogy, íly kegyetlen sorsot adtál énnekem?
Párjaimat csalfán elszerették,
S Én naivan elengedtem szerelmeket,
Hogy más is boldog legyen, ki valaha szenvedett,
Voltak szerelmek,s jöttek elmúlások
Velem maradt a csend,s az estsuhanások,
Vigaszul a fényes csillaghullások,
Istenem mondd meg végre, mit vétettem?
Hogy, ily kegyetlen sorsot szántál énnekem?
Itt állok a sziklaszirtnél,
Kilépek életemből ennél a szintnél,
Nem bírom tovább elviselni a fájdalmat!
Istenem! Boldog szeretnék lenni, adj rám madárszárnyakat!
Testruhát váltok! Csúf karmámból kivetkőzöm végleg!
Lelkem újjászületésére várok, mint egy kisgyerek,
Zabolátlan ez a lélek , de most nyeregbe fogom!
Nem fog többé makracosan bolyongani, nem hagyom!
Nyugalomra talál majd, vadregényes tájakon.
Hol Szerelmemé leszek hosszú, forró éjszakákon!
Kit, elveszítettem az élet útvesztőjén, göröngyös talajon.

Napsugar0607•  2016. október 2. 19:54

Ringató

Régmúlt szerelem margójára


Ringató


"Sudár volt a Nap járásának karcsúsodó tartása"
Elvakította a világot Fénylány odaadó szikrázása
Ringass, ringass, dajkálj még
Szomjazom csókjaidra repetáznom kellene még


Oly színes ma a vidék udvarolj még nekem nyárvég
Ne teríts rám szürke köpönyeget alkonyég
Ringass, ringass, dajkálj még
Ne csapj be úgy sem hiszem, hogy zörget a vég


Éberen alszik bennem minden éjszaka az emlék
Lakatlan szigetem arra vár újra felfedezzék
Ringass, ringass, dajkálj még
Hidd el szavam tiszta forrásból eredő őszinteség


Érzem most is itt siklasz szívkamrám ereinél
Lassan hullámzó ár révhez ér, S Én kikötök stégednél
Ringass, ringass, dajkálj még
Sodorjon felém tengeren hömpölygő kékség


Vulkánodból kitörő izzás sütött bőrszövetemen át
Oldottan olvadtam élveztem gejzírsugarad Afrikáját
Ringass, ringass, dajkálj még
Pont úgy jó, mikor testem tűzkatlanodban elég


Koplaló farkas szétszedted részem minden porcikáját
Magadhoz vontál, haraptál, átéreztem párduc fájdalmát
Ringass, ringass, dajkálj még
Lágyan pihegő sóhajainktól törjön meg a csendesség


Tombolt bennünk földrészünket elsöprő tornádó lég
Szád vonala dekoltázsomon nyomott hagyó ívesség
Ringass, ringass, dajkálj még
Puha leheleted nyakamra láncolódó ékesség


Tékozló fiú szívhajódnál lehorgonyoztam rég
Felhúzom vitorlámat hangod zizegője tengerjég
Ringass, ringass dajkálj még
Remegéseinkbe szunnyadjon szerelemszépség


Kaptárod zsongó méhecskéi íriszemet beporzó bibék
Liliomokból illatoztál, S Én kinyíltam kísértésednek
Ringass, ringass, dajkálj még
Fogadj magadba sikolyoktól selymesedő mindenség...

Napsugar0607•  2016. július 3. 15:18

Holdfény

 

Hold öböl csillaghamu tengerében csónakázom, 
Hüvös szél leheletével finoman játszadozom, 
Érzem, óvatosan végigkúszik bőrömön, lassan simogat, 
Majd pajkosan hajamba kócol, s sivatagi rózsákat bontogat, 
Fehér Hold Naszály parti homokdűnéi emlékeimre omlanak, 
Perzsa porszemcsék ujjaim között szélmalom táncot járnak, 
Testem részecskéire szórnak bársonyos homok cseppeket, 
Hajómmal lassan révhez kötöm a halványodó emlékeket, 
Holdfényes szigetre csendes sirályú árral gondoláztam. 
Hold vízesés zubogó vízcseppjeit kültakarómra tetováltam, 
Neved betűit sejtjeimre csillaghamuval gravíroztam, 
Érzékeny lábfejemen Fehér óceán mohó hullámzása nyargal, 
Milliónyi gramm ametiszt érintkezik talpamon minden taggal, 
Zónáimnál lehorgonyozva felgyújtod a kicsi máglyákat, 
Vágtató vágyakozástól hevülten, átlépünk dermedő tilalmakat, 
Önfeledt óhajunkra egy refrénre zendül most az univerzum, 
Újra kinyílt másodvirágzású szerelmünk rímekre írt impresszum, 
Holdsugárral Fény Istennővé váltam a hűs galaxisban, 
Türkiz pillantásod sugarait tekintetemre bátran vonzottam, 
Beleremegtem ölelésedbe halk sikollyal kértem: - Velem ezt ne tedd! 
Rég elveszített vad szenvedélyünk bennünk hevesen lüktetett, 
Szívemből elillanó bánat illatozó varázsait rám hullajtottad, 
Holdszellő fuvallatával szirmaim virágba borítottad. 
Szoríts magadhoz! Ne engedj el! Karjaid bilincseit jól lezártad. 
Veled akarom átélni vörös eső záporát forró éjszakában, 
Beléd ájulva megsemmisülni a tomboló nyár örök évszakában, 
Pillangóiddal szárnyalni Hold tenger lágy hullámverésében, 
Újra, és újra elsüllyedni lüktető ereink csobbanó vérében, 
Azonos ütemű dallam legyek dobbanó gondolatod körforgásával, 
Egy dimenzióra lépjünk a Napsugár, és a Hold örök váltakozásával, 
Földtengely lassú mozgását Én benned rendszereztem, 
Ne karcold fel többé szívsebem! S Én a Holdfényre vonzom
minden pontom.....