Napsugár blogja

Vallás
Napsugar0607•  2023. augusztus 11. 19:43

Uram, nem lázadok


Uram, halld meg imám, nem lázadok

Halkan hozzád szólok

Nagy a Te könyörületed, tudom,

Nézz le rám, segíts, Uram,

Fájdalom sebzi fel testemet,

Gyenge lettem, érezheted,

Emeld fel esendő lelkem,

Hisz a földi életem, porló porszem,

Te adtad kezdetét, s tudod végét,

Nem titok előtted utolsó sóhajom,

Szorosan kulcsold át a kezem, ezért fohászkodom,

Vedd le rólam súlyos keresztem,

Nagy a terhem, nem bírom, elvesztem,

Halld meg végre keserves imám,

Emelj fel az út süppedő sarából,

"De ne figyelmezz szavamra, ha nem tetszik Neked,

Oltalmazd életem a gonosz uralmától,

Védelmezd szeretteim földi életét,

Mert a magány legnagyobb büntetés,

Maradj égi Angyal vezérünk, ma, és mindörökké.

Ámen!

/Idézet József Attila: Csöndes estéli zsoltár/

Napsugar0607•  2018. december 23. 17:34

Kis Jézus születése

 

Kis Jézus születését várjuk,
Békességre szívünk kitártuk,
Hószárnyak csilingelnek fenyőágakon,
Angyalok suhannak fényszálakon,

Szalmával bélelt jászolban,
Messiás szuszog álmában,
Megszületett karácsony hercege,
Mária és József szent gyermeke,

Mária szemeiből könnycseppek folytak,
Ünnepi harangok egyszerre szóltak,
Újszülött Angyalka szállt az égből közénk,
Kis Megváltónkat hálaénekkel köszöntötték,

Elhozta nekünk a reménységét,
Emberi csüggedésre erősséget,
Szeretetsugárral repült be minden házba,
Szentestén láthatjuk az adventi gyertyánkban.


Napsugar0607•  2016. március 25. 20:03

Megdicsőülés

 

Virágvasárnapra hajnalhasadó lombfakadásra, 
Virágba borult rózsaszín magnóliám oltára, 
Tavaszi újjászületés nemes ősszimbólumán át, 
Csodáltam cseppfürtjei gyöngyös esőzuhatagát. 

Hárs tövében kibújt kék ibolya sziromszeme, 
Kipattant a sárga aranyeső kertek díszeleme, 
Kikeletistennő keleszti a tavaszt barkás a gang, 
Tojásfámon cikáz a húsvéti jerke csengőrang. 

Golgotáról harsonák hangja harsogott, 
Simon örömigét hirdetett feltámadott, 
Kőbarlangjából kilépve a napvilág kifényesedett, 
Üdvözítve légy testvér! Megváltónk így vélekedett. 

Hálám hordoztam a hosszú Galileai zarándokúton, 
Esedezve lábai elé borulok könnyeim zúzom, 
Tócsöppjeimet morzsolom némán, hangtalan, 
Detektálod lelkem opálos, testruhám anyagtalan. 

Szeplőtlen hitem kegyhelyedre terítem, 
Energikus karjaiddal felsegíted esendő lényem, 
Rómából visszhangzott a harangok hangja,
Harmadnapra kipirkadva lecsendesült az égi tusa. 

Mester! Te voltál, ki mindvégig hit erényeimben, 
Felmagasztaltál a keresztség szent kötelekében, 
Feloldatlan megtévelyedésemtől beteggé lettem, 
Szenteltvizes gyolccsal kötözted sajgó sebem. 

Szentföldön kegyszobrokká váltak Mária Magdalénák, 
Jeruzsálemi keresztúton ma is szólnak az imák, 
Soha nem feledjük Jézus gyötrelmes kereszthalálát, 
Vétségünkért elszenvedett megosztatlan fájdalmát! 

Miértünk ártatlanul tűrte megszégyenülését, 
Tanítványok hirdetik házában megdicsőülését, 
Ezüsthajú galambbal Én is közéjük reppentem, 
S világbékéért fohászkodva összerezzentem.

Napsugar0607•  2015. május 25. 09:21

Floráliák

"Piros pünkösdre kibomlott a lángvirág
Krisztus szentelt vérre hullt reád tűzhajnalág
Kinyílt floráliák fénylő mennyország
Diadalmaskodjék felettünk a szentháromság

Öröm-imáktól dicsőül ma a keresztény világ
Üdvözítő ige megvilágosította az emberiséget
Hívő szívekben szétárad a boldogító  szeretet
Fenségesen hordozzuk békességünket

Zúgó szélvihar söpört végig a Sinai-hegyen
S leszállt közénk a vigasztaló szentlélek
Apostolok magasztalják Mária-kegyhelyen
Általa egylényegűvé formálódó szentségek

Isteni fénysugár tükröződik templomunkban
Énekeljük visszhangzó könyörgő liturgiánkat
Védőszentek nesztelenül járnak nyomunkban
Őszinte hit lelkesít ma földi halandókat

Nézd, tövis  nélküliek a megszentelt  peóniák
Krisztusi medáliák bűntelen alkotásai
Áradj szét szentélyben megtisztult világ
Üdvözítőm! Bennem élő szentlélek feltámadása.

Napsugar0607•  2015. március 28. 20:00

Sivatagi böjt

"Kisértők sivatagjának böjtjében
Köveket kenyérré változtatva széltében
Kisértő szavaknak ellenállva
Nagyvilágot fals fájdalomtól szabadítva"

Negyven böjti napot vezekelve
Töltöttem el teérted
Fehérvasárnapra felemelve
Szent-színeid elé megtérjek

Oltáriszentség elé borulok hálával
Ártatlan egy esztendős báránnyal
Passió igéje hirdeti újjászületésem
Lelkem öröméneke szól húsvét hetében

Áldott lészen a tűz feltámadásod jelképe
Életedért ég húsvéti gyertyák fénye
Keresztkútnál krizmába merítem homlokom
Vigília szentestéjén dicső irgalom

Kereszthalálod égi szabadítónk
Jeruzsálembe szónokló tanítónk
Urunk, ki megváltod szenvedésünket
Türted szégyenletes nevetésünket

Olajfák hegyén világ áldozata lettél
Felvetted az emberek összehordott szennyét
Szögezett fájdalmadat viselted szótlanul
Hű hiveidért szenvedtél ártatlanul

Előítélet nélkül segítettél gyengéket
Kézen fogva vezetted az elesetteket
Erényedből kovácsoltál utat Babilóniába
Fegyverek elhalkulnak béke honol Júdeába

Halálunk felett uralkodó feltámadásod
Vétkeink levetkőztetése oltárfosztásod
Álruhás Mesterünkért vértanú virrasztás
Tanítványok keresztvizes lábmosása tisztulás

Harmadnapra lelkünk szentelt pálmaág virágában
Hiszünk emberiség termékeny megújulásában
Keresztségi igék dicső evangéliumába
Krisztus-Urunk kérünk kereszténységünk áldására.