Czibere Anita versei blog

Vallás
75777aversek19•  2022. október 26. 16:35

A Lélek Kertjében

A Lélek Kertjében találkozom Veled,

Szerelmes ölelésben Életvize csörgedez,

Erőnek Ereje, Létnek Gyönyöre,

Megváltó Istennek Üdvözítő Kegye!

Szerelmed eloldoz minden köteléket,

Eltöröl vétket, gyengeséget.

Ragyogó fényesség, végtelen Békesség.

Mindent elöntő Szeretet, csend...

Éltető, Felemelő, Megváltó Szeretet.

Létünk Belőled gyökerezett,

Kerted értünk építtetett.

Hazahívó Szeretet, tárd ki szíved,

El ne engedd!

Hívogatón, édesen tőled várja csendesen,

hogy szívedet megnyissad, Szeretetét befogadd,

Megváltó Ajándékod kibontsad. 

A Végtelen hajója érted indul most útra.

Gyöngyöző Életvíz, angyali éneklés,

Tündöklőn Meseszép Mindenség,

Gyönyörű Öröklét, Áldón-Áradó

Krisztusi Jelen-Lét. 


75777aversek19•  2022. október 26. 16:08

Az ÚT

Te Istennek Drága lélek, ki talán

életed Szeretet nélkül, fázva éled?!

Hiszed, hogy Jézus megváltott téged?

Hiszed, hogy a kereszten Ő érted is vérzett?

Hiszed, hogy Istenként halt meg, s támadt fel,

hogy te Élhess, mindig Üdvözülve Élhess?

Akkor mondd el Neki kérlek!

Ha szívedből érzed, hiszed, ne tétovázz!

Üdvösséged Ajándékát kérjed!

Hogy Felemeljen, s eltöröljön minden vétket.!

Egy Kéz, mely érted nyúl.!

Egy Szív, mely érted gyúl.!

Szenvedésből, Béke lesz.

Sötétségből Fény terem.

Mennyországba így mehetsz!

Istengyermek így lehetsz!

Mert nem jótettek visznek oda, hanem

Hit, s az Isteni Kegyelem útja!

Mert JÉZUS a lélek Útja! 
75777aversek19•  2022. június 4. 21:49

Pünkösdi csoda

Pünkösdi rózsák lágyan hajladoznak,

Szerelmes szél csókjától ragyognak,

Isteni Szellem Életet lehel,

Kiáradó Szent Tűz minket felemel.


Pünkösdi rózsák mesélnek,

Pünkösdi varázslat, de szép ez!

Pünkösd csodája: Menny a földre szállva,

emberek szívetek legyen kitárva! 

75777aversek19•  2022. április 14. 17:31

Nagycsütörtök - Haiku csokor

Szomorú este
utolsó vacsorára
gyűltek Ők összeTanítványai
mind Jézus mellett ülnek
nem sejtik mi leszJézus azt jelzi
nem sokáig maradok
árulást kapokMelyikünk lehet?
megdöbbenten kérdezik
tedd meg hát Júdás 


Ekképp szólt az Úr
Júdás akkor elindult
Szent vért elárultJézus bort szentel
Kenyeret tör, felkínál
ez az Én Testem

75777aversek19•  2022. február 10. 17:38

Úgy Szerette...

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
LÉT-nek tündöklő rózsája, örök élet
Élő vizének áradó Forrása,
A kereszt magaslatán Kínjaid,
érettünk áldozád, Szent véred
forrása Életünk, mely elsöpri a halált.
Áldott magasság, Hatalmad teljében,
Eget és földet összeköttetett.
Eltörlöd bűneink, Szent véred tisztára mos,
elveszett gyermeked ím' megtaláltatott.
Menny nyílik, csönded, Békességed hív,
Áldó érintés, mely Hazakísér.
Szent Szerelmed legyőz mindent,
az Élet Szent Tüzén az Örökkévaló
Szívébe helyez.