LÉLEKSZIRMOK

HarmatiGyongyi•  2023. január 1. 11:42

LÉLEKSZIRMOK:ÚTRAVALÓ,Válogatás legkedvesebb id


A békesség szigete: Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK: ÚTRAVALÓ - Válogatás legkedvesebb ídézeteimből... (abekessegszigete.blogspot.com)

 

                                                            
 

LÉLEKSZIRMOK - Biztató gondolatok az esztendő minden napjára
ÚTRAVALÓ - Válogatás legkedvesebb ídézeteimbő
l


1.
"Ne felejtsd el, hogy magasabb szintet nem érsz el annál, mint amit magad elé tűzöl.Ezért tűzd magasra a célt, és lépésről lépésre, még önmegtagadás, áldozat és keserves erőfeszítés árán is juss el a fejlődés létráján a legfelső fokra! Ne engedd, hogy bármi is utadba álljon! A sors egyetlen ember köré sem szőtt olyan vastag hálót, amelyet tehetetlenül és bizonytalankodva el kellene tűrnie. A mostoha körülmények váltsák ki belőled azt a szilárd elhatározást, hogy leküzdöd a nehézségeket! Egyetlen akadály ledöntése képességeket ad újabb akadályok ledöntésére. Céltudatosan menj előre a helyes irányba, és a körülmények segíteni fognak, nem gátolni." (E.G.White)
2.

"Az embernek nem kell mindig jól járnia! Nem kell minden helyzetből nyertesen kikerülnie! 
Aki ezt a kényszert el tudja engedni, az belsőleg nagyon szabad lesz. Az élet hosszú, bele
kell, hogy férjenek vereségek, összeomlások, újrakezdések is. És ennek során új aspektusai
nyílnak meg a dolgoknak, olyanok, amelyeket csak alulnézetből lehet látni." (Mérei Ferenc)
3.
"Hétfőn hétfő, kedden kedd. Egyik sem ikertestvér. Hogy mit hoz a kedd, azt ne kezdd el siratni félelmedben hétfőn. Hogy mit adhat a kedd, azt ne tervezd hétfőn. Hátha nem hozza be. Az egyik nap ilyen, a másik olyan. Egyetlenegyet kell megjegyezni, ha harmonikusan élni akarsz. Ha jót hoz, akkor józanul viseld, hogy most örömöd van. Józanul és fegyelemmel. És ha baj van, azt is viseld józanul és fegyelemmel." (Szabó Magda)
4.
"Minden kis viaszgyertya megtanít bennünket arra, hogy érdemes egy kis fényért,
melegért tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, amely széppé, meleggé teszi az életet."
(Molnár Ferenc)
5.

"Szeretnék csak parányi mécses lenni, mely bevilágít egy szobát. Csak egy szál deszkahíd lenni,
mely szakadékon ível át. Csak egy kanálka mézzé lenni, legyen az élet édesebb! Csak egy
segítő kézzé lenni, mely teszi azt, amit lehet!" (Szent-Gály Kata)
6.
"Olyan vagyok, mint az útszéli kavics, mely sír és nyikorog, mikor az emberek lába rátapos.
Rajtam is sok szenvedés vonul át: rengeteg, míg a kavicsból apró homokszem nem leszek.
De ha a kegyelem napja rám ragyog, akkor?... kicsi homokszem: - majd én is csillogok."
(Galgóczi Erzsébet)  
7.

"A világon nincs tökéletes öröm, de tökéletes szomorúság sincsen, mert a legnagyobb szomorúságban is sóhajt az ember, és a sóhaj kellemes. Hálás vagyok a természetnek a sóhajért és sajnálom, hogy nem tudom, hányat sóhajtottam egész életemben. Szeretném megolvasni, és mindet külön megköszönni a jó istennek. A mély sóhajhoz föl kell emelni a fejünket, talán azért, hogy meglássuk az eget." (Szép Ernő)
8.
"Ha ellenségeket akarsz szerezni, próbálj meg megváltoztatni valamit. Nyilván senki nem
akar ellenségeket, de a változtatás igénye hadat üzen magunknak és a környezetünknek,
a megszokásnak és a gépiességnek - kilépésre ösztönöz a komfortzónából. Kellemetlen
kikelni a meleg, puha ágyból: kint hűvös, kényelmetlen és kihívásokkal teli világ vár. Soha,
senki nem ígérte, hogy könnyű lesz, vagy ha igen, ő sem volt barát. Ám a test és a lélek jól
nevelhető, és a kényelmetlen világban várnak a kötelességek. De honnan tudhatjuk meg,
hogy mi a kötelességünk? Onnan, hogy általában nincs kedvünk elvégezni őket. Gyakran nem
kívül vannak az "ellenségek", hanem a saját szokásainkban. Valaki egyszer azt mondta:
nincs nagyobb csapás annál, mint amit az ember magára mér. A jó hír mégis az, hogy az új,
építő szokások is beíródnak és természetessé válhatnak néhány hét után, akkor is, ha a felfelé
vezető út energiabefektetéssel jár." (Thomas Woodrow Wilson, Nobel-békedíjas)
9.
"Bármilyen tehetséged van, használd azt: az erdő is nagyon csendes lenne, ha csak azok a madarak énekelnének benne, akik a legjobban tudnak énekelni." (Henry van Dyke)
10.
 "..ne felejtsd el, hogy a legfontosabb idő: a MOST, mégpedig azért a legfontosabb, mert csakis akkor rendelkezünk magunkkal, a legfontosabb ember pedig az, akivel éppen találkozol, mert senki se tudja lesz-e még dolga valaha mással, a legfontosabb dolog pedig - jót tenni vele, mert csakis evégett küldetett az ember az életbe." (Lev Tolsztoj)
11. 
"Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék; ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme; egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, a teremtőjén és a rendeltetésén kezdje a gondolkodást. Mármost min jár az emberek esze? Ezen soha, hanem a táncoláson, a lantpengetésen, danoláson, versíráson, lovas karikajátékon, duellumon (párbaj), királyi cím elnyerésén, anélkül hogy valaha is elgondolkoznának rajta, mit jelent királynak, és mit embernek lenni." (Blaise Pascal)  
12.
""Többnek látszom és jobbnak, mint vagyok, szégyellem is e hazug látszatot,
de nem tudok ellene mit se tenni...Nem az vagyok, de az szeretnék lenni." (Füle Lajos)
13.
Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaid! Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteid!
Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaid! Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemed, és
Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsod! 
(Outlaw, Frank)
14.
"Már csak kevés embernek van saját arca - fiatalok, öregek, mind a tömegálarcot viselik, mind ugyanazt mondja, egyformán viselkednek, és ennek a tömegnek talán tud a technikai forradalom, a szuperindusztriális világ élelmet, fedelet adni, de emberszabású embereket nevelni belőlük lehetetlen. Ez a félelmesség néhány évtized alatt valósult meg, és beláthatatlan, hová vezet."  (Márai Sándor)
15.
"Nem a bíráló számít, nem az, aki fanyalog, mert az erős ember egy pillanatra megbotlott, vagy mert ezt vagy azt szerinte jobban is csinálhatta volna az, aki cselekedni mert. Egyedül azé az érdem, aki kiáll a küzdőtérre, akinek arca porban, verejtékben és vérben fürdik, aki vitézül tör előre, aki újra meg újra téved és hibázik, mert a tévedések és hibák minden erőfeszítés velejárói, aki síkra száll a nemes ügyért, aki szerencsés esetben végül megízlelheti a diadal gyümölcseit, s ha derekas teljesítménye ellenére végül mégsem arat sikert, legalább tudja, hogy soha nem kell osztoznia a bátortalanokkal és a hideg szívűekkel, akik nem ismernek sem győzelmet, sem vereséget." (Theodore Roosevelt)

16.
"A rajtunk most átvonuló zivatar annak előjele, hogy egünk nemsokára kiderül, s jobb napokat fogunk látni, mert lehetetlen, hogy akár a baj, akár a jó örökké tartson, s ebből az következik, hogy mivel a baj már soká tart, a jónak közel kell lennie." (Gabriel García Márquez)
17.
“Ha én ördög lennék, és tönkre akarnám tenni az Isten által teremtett világot, pontosan azt csinálnám, amit most az ember: gyorsítanám az élményeket, az információkat, a történéseket, az érzelmi hatásokat, és mint tehetséges Sátán, pörgetni kezdeném a világot. És addig pörgetném, amíg ennek a pörgésnek a sebessége meghaladja az ember élmény-feldolgozási képességét, emocionális teherbírását. Amíg minden tönkre nem megy.” (Popper Péter)
18.
"Nincs egyetlen érző ember sem, aki ha a felhőtlen éjszakai égboltra tekint, meg ne kérdezné
önmagától, mi a rendeltetése a csillogó égitesteknek, és mi az, ami a világmindenség rendjét
megszabja. Ugyanez a kérdés támad bennünk, ha az emberi testbe helyezett liliputi világmindenséget kémleljük, vagy akár csak azt a titkokat firtató emberi szempárt, amely minduntalan összefüggéseket keres a két világ között." (Selye János)
19.
„A boldogság olyan, mint a pillangó: ha üldözzük, elszáll. De ha másra figyelünk és mással foglalkozunk, szép lassan a vállunkra telepszik.” (Henry Thoreau)
20.
"Korunk a mesterségesen felkorbácsolt érzelmek kora, és következetesebben manipulálnak bennünket, mint a történelem során bármikor. A régi civilizációk szentnek tartották a zenét: valamiféle szépségideál volt, amelyet futólag megpillanthattunk, amelyre  áhítozhattunk. Korunkban szinte teljesen elveszítette ezt a szerepét a zene, áldozatul esett a mindenütt jelenvaló kizsákmányolásnak." (Yehudi Menuhin)
21.
"Csak háromféle ember van; az egyik fajta az, amelyik megtalálta Istent, és szolgálja; a másik, amelyik minden igyekezetével keresi, de még nem találta meg; végül a többi, aki úgy él, hogy nem keresi, és nem is találta meg. Az elsők értelmesek és boldogok, a legutóbbiak balgák és boldogtalanok, a közbülsők boldogtalanok és értelmesek." (Blaise Pascal)
22.
"Azt mondják, hogy pénzért mindent meg lehet kapni, de ez nem igaz. Ételt vehetsz pénzért, de étvágyat nem; orvosságot igen, de egészséget nem; csillogást igen, de szépséget nem; jókedvet igen, de örömet nem; szolgákat igen, de hűséget nem; szabadidőt igen, de békességet nem. Pénzért csak a kérgét kapod meg mindennek, nem a magvát." (Arne Garborg)
23.
"Kétféle hang követeli ma a figyelmedet? A negatív megtölti elmédet kétséggel, keserűséggel, félelemmel. A pozitív reményt és erőt közvetít. Te melyikre figyelsz ma? (Max Lucado)
24.
"Az emberek gyakran figyelmen kívül hagyják ezt az elvet. Azt kérdezik: "Mit kaphatok holnap, ha ma elvetem a babszemeimet?" A válasz: "Nedves babszemecskéket" A mag törvénye így szól: "Ma ültetsz, és KÉSŐBB aratsz!" Ma ültess babszemeket, és szedd le négy hónap múlva a termést. Amikor még mindenki magának termelt, valószínűleg ezt az elvet jobban értették. De manapság az instant levesek korát éljük." (Andrew Matthews)
25.
"Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek,   hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem mijük van: mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni." (Weöres Sándor) 
26.
"Azt nem akadályozhatjuk meg,hogy a bánat madarai el ne röpüljenek a fejünk felett, de azt igen,hogy a hajunkba  fészket rakjanak." (Luther Márton)
27.

"Milyen meggondolásból állítják, hogy nem támadhatunk fel? Mi nehezebb: megszületni, vagy feltámadni: az, hogy ami sohasem volt legyen, vagy továbbra is legyen, ami egyszer már volt? Nehezebb-e vajon életre születni, mint az életbe visszatérni? A megszokás miatt az egyiket könnyűnek, a megszokás hiánya miatt a másikat lehetetlennek tartjuk." (Blaise Pascal)
28.
"Ha egy embernek utcaseprő a munkája, akkor úgy seperjen utakat, ahogy Michelangelo festett, ahogy Beethoven komponált, vagy ahogy Shakespeare írt verseket. Olyan jól seperje az utakat, hogy a mennynek, és a földnek minden lakója megálljon egy percre, s azt mondja, ím, itt élt egy nagyszerű utcaseprő, aki jól végezte a munkáját." (Martin Luther King) 
29.
"Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem: nem éltem hiába; ha könnyítek egyetlen életen: nem éltem hiába; ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára: nem éltem hiába."
(Emily Dickinson)
30.  
 "Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis."
(József Attila)
31.
"Megmondom a titkát, édesem a dalnak: Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. (Babits Mihály, részlet)
32.
"Istenem, adj derűt, hogy elfogadjam azt, amit nem tudok megváltoztatni. Bátorságot, hogy megváltoztassam azt, amit meg bírok változtatni, és bölcsességet, hogy fel tudjam ismerni, a kettő közötti különbséget." (Ismeretlen szerző)
33.
"Légy az, kibőárad a nyugalom. Légy az, kire nem hat a hatalom. Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet.
S menj oda, hol fázik a szeretet." (Gárdonyi Géza)
34.
"Kinek az ég alatt már senkije sincsen, Ne féljen: felfogta ügyét a jó Isten." 
(Arany János:Toldi, VII. éneke)
35.
"A léleknek nem kell pénz. A lélek mindig valami szépet remél...Kell neki mindennap egy pillanat, Amikor valami szépet befogad, És felerősítve sugározza tovább...Hogy szebb legyen tőle a világ!" (Rajki Mikló
s)

Az idézeteket összeválogatta: Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője


 

 

                                                             

 

 

Albert Schweitzer: Láthatatlan, titkos mellékfoglalkozás...
                          (Az élet tiszteletének etikája)

 Ahogyan a hullám nem önmagáért van, hanem hogy az óceán hullámzásában állandóan részt vegyen, életem sem lehet SOHA önmagáért, mindig csak annak átélésében, ami körülöttem van. Az igazi etika különös tanítást sugall nekem. Azt mondja: boldog vagy, ezért arra hívattál, hogy sokat ADJ TOVÁBB. Amivel egészségben, adottságokban, teljesítőképességben, sikerben, szép gyermekkorban, harmonikus otthoni körülményekben TÖBBET KAPTÁL, mint mások, azt nem fogadhatod úgy, mint magától értetődőt. Annak árát le kell rónod. Az életnek életért való odaadásában rendkívülit kell teljesítened. Veszélyessé lesz az igazi etika hangja azoknak a boldogoknak, akik mernek rá hallgatni. Ezekkel szemben nem tompítja le a benne lobogó ésszerűtlent. Azzal rohanja le őket, hogy zökkenjenek ki a megszokott kerékvágásból, s legyenek az odaadás kalandoraivá, akikből túl kevés van a világon... 

Az élet tiszteletének etikája azonban nem hagyja jóvá, hogy az ember arra legyen ítélve vagy ahhoz hozzásegítve, hogy a többi emberért való odaadás felelőssége alól mentes legyen. Megkívánja tőlünk, hogy valahogyan és valamiben emberek legyünk a többi ember számára. Azoknak, akik a munkahelyen ezt nem tudják megvalósítani, s egyébként sincs semmijük, amit odaadhatnának, azt ajánlja, áldozzanak fel valamit az IDEJÜKBŐL és a NYUGALMUKBÓL, ha oly szűkösen vannak is ezek kimérve. Teremtsetek magatoknak mellékfoglalkozást - mondja nekik -, LÁTHATATLAN, talán titkos MELLÉKFOGLALKOZÁST. Nyissátok ki a szemeteket és keressétek meg, hol van szüksége valakinek vagy valamely emberekért történő vállalkozásnak egy kis időre, egy kevés kedvességre, parányi részvétre, egy kis beszélgetésre vagy valami munkára. Talán egy magányos, megkeseredett beteg vagy ügyefogyott ember az, akinek jelenthetsz valamit. Talán egy aggastyán vagy egy gyermek. Talán egy nemes vállalkozás, melynek önkéntesekre van szüksége, akik fel tudnak áldozni egy szabad estét, vagy ügyes-bajos dolgokat el tudnak intézni. Ki tudná felsorolni azokat az alkalmazási lehetőségeket, amelyek az embernek nevezett értékes FORGÓTŐKÉBŐL adva lehetnek. Ebben van hiány mindenütt. Ezért keresd, nem kínálkozik-e emberséged számára BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉG. Ne ijedj meg, ha várnod vagy kísérletezned kell. Csalódások esetén is maradjon meg az elszántságod! De ne kerülje el a figyelmedet valami mellékfoglalkozás, amivel ember lehetsz a többi ember számára! BIZTOSAN rendeltetett neked ilyen, HA igazán akarod...


LÉLEKSZIRMOK - teljes könyv:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

HarmatiGyongyi•  2023. január 1. 11:40

LÉLEKSZIRMOK: bíztató gondolatok az év 52. hetére.

A békesség szigete: Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK: bíztató gondolatok az év 52. hetére... (abekessegszigete.blogspot.com)


                                             

Biztató gondolatok az esztendő minden napjára.... 
DECEMBER - AGAPÉ, a keresztről sugárzó világosság...

26.
"A golgotai kereszt az a gerenda, melyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a mennyei partra menekülhetnek. A keresztyénség középpontja a kereszt, és a kereszt értelme a közbenjáró kegyelem. - A kereszt a kegyelem győzelmi lobogója. A kereszt világitótorony, mely a vihartól hányatott irányt mutat a biztos révhez. Aki nem látja a keresztfán Krisztus kiengesztelő áldozatát, az hiába néz a keresztre. - Jézus a keresztről és a kereszt által lépett trónjára. A keresztről szóló beszéd a gonoszság ellen viselt hadjáratnak leghatásosabb fegyverneme. - Aki a keresztről prédikál, hadat üzen a sötétségnek. A kereszt az atyai házra kifüggesztett lámpa, mely világit, hogy a tékozló fiak hazataláljanak." (Spurgeon)
27.
"A természetes emberi szeretet tárgya szépségétől, jóságától függ. Azokat választjuk barátunknak, akik kedvesek hozzánk, tetszenek nekünk. Abba leszünk szerelmesek, aki kiegyensúlyozott, értelmes és vonzó. Elfordulunk a csúnyától, a középszerűtől, a tudatlantól, a bántó tulajdonságokkal rendelkező személyektől. Az agapét viszont nem a tárgyában rejlő szépség vagy jóság kelti életre." (Sarkadi Nagy Pál)
28.
 "A szeretet az egyetlen, ami tékozlás útján gyarapszik." (R.R.Huck)
29.
"A szeretetnek nem azzal kell törődnie, hogy vajon viszonozzák-e, inkább azt kell keresnie, aki rászorul. De ki szorul rá jobban a szeretetre, ha nem az, aki maga is minden szeretet nélkül, gyűlöletben él? Ki méltóbb tehát a szeretetre, ha nem az ellenségem, hol magasztalják gyönyörűbben a szeretetet, ha nem az ellenségeim között." 
( Dietrich Bonhoeffer)  
30.
"Akik Istent szeretik, minden javukra van, még a tépés, még a szaggatás is. Finommá, lággyá teszik az elkérgesedett emberi lelket, a szeretetnek olyan mélységét és erejét hozzák felszínre, amelyet e nélkül el sem lehet képzelni." (Gyökössy Endre)

31.
Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, s az elmúlás szomorúságán átragyog az újrakezdés mosolya. A szilveszteri „hangulat” nagyon is összetett valami, s kivált az a hívő számára. Hála és remény, számadás és tervezgetés, mulatság és komolyság, bánat és öröm találkozója a szilveszteri „tizenkettő”. Az egyetlen ünnepünk, mely túlmutatva önmagán az egész esztendőt felidézi bennünk. Szilveszterre azt is mondhatnánk, hogy magának az Időnek ünnepe, magának a titokzatos földi Időnek a megszentelése. Épp ezért sokszor az az érzésem, hogy rosszul ünnepeljük. Tulajdonképpen csendben, szinte hallgatózva kellene fogadnunk, mint valaki a hóesés kezdetét lesi, vagy a csillagok neszére figyel, vagy mint a gazda, ki az éjszaka csendjéből a vetés növését szeretné kihallgatni. A Szilveszter mégis a féktelen, a karneváli öröm órája lett, s mintha emögött az öröm mögött még ma is valamiféle pogány szív dobogna. Nem csoda aztán, ha újév napja sokak számára a kijózanodás szürke szomorúságával egyenlő. Pedig gyönyörű alkalom az igaz derű s tegyük hozzá: a földi öröm számára. Mert valóban az: „földönjáró” ünnep, s ezt a „földi mosolyt” nem is szabad megtagadnunk tőle. Tizenkét óra van. Az éjszakában most fejezte be körforgását a Föld, s most kezd egy újabb égi kör írásába. Fejünk fölött, mint forgó kristálygömb, a csillagos egyetem. De a mi szívünk e pillanatban egyedül Övé, e csodálatos mozgás, múlás és érkezés Uráé. S ezt ne feledjük el a legharsányabb szilveszteri zsivajban se: véghetetlen csendben és szelíden Isten most hajtja át csillagnyájait az óesztendőből az újesztendő mezőire. 
(Pilinszky János) 

Az idézeteket összeválogatta: Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője

A teljes ídézetgyűjtemény az alábbi linken megtekinthető:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

HarmatiGyongyi•  2023. január 1. 11:37

LÉLEKSZIRMOK, bíztató gondolatok az év 51. hetére.

A békesség szigete: Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK, bíztató gondolatok az év 51. hetére... (abekessegszigete.blogspot.com)                                                   


Biztató gondolatok az esztendő minden napjára.... 
DECEMBER - AGAPÉ, a keresztről sugárzó világosság...

19.
"Szeretni tehát nem jelent mást, mint állandó tanulási folyamatban élni…A szeretet művészetének elsajátítása a Mester példáján keresztül, őt követve lehetséges egyedül. A szeretet legmagasabb foka az, ha valaki hajlandó az életét áldozni azért, akit szeret. A gyermekéért, a szüleiért még csak vállalja valaki a halált, de már a barátaiért nem. Az ellenségéért pedig ki halna meg? Jézus megtette, ő meghalt értünk, az ellenségeiért. Mi hol tartunk
ebben a tanulási folyamatban?" (Soós Attila, a Nyitott Szemmel magazin főszerkesztője)
20.
"A gazdag magyar nyelv ilyen szépen fejezi ki az egyik ember más-voltát a másikhoz mérten.
- Tűrjétek el egy-MÁSt. -Tartsatok ki egy-MÁS mellett. 
- Nézzétek el egy-MÁSnak azt, amit szeretnétek megváltoztatni.
- Hallgassátok meg egy-MÁSt. - Fogadjátok el egy-MÁSt.
Fogadjátok el MÁS-nak, fogadjátok el MÁS-ként. Fogadjátok el MÉGIS!
Ez az indokolás nélküli, isteni, önzetlen szeretet." (Gyökössy Endre)
21.
"Szeretni annyit jelent, mint adni, ezzel örömöt szerezni másnak, minden alkalmat megragadni, hogy bús arcokon mosolyt lássak, terheit hordozni  egymásnak... Embert szeretni így kellene. Szeretni annyit jelent: magamat adni. 
A teljes szeretet: én-emet feladni. Krisztust követni így kellene. Feladni akaratomat, ízlésemet, az indulatokat, érzületet, és akkor bennem is megszülethet az AGAPÉ - az isteni szeretet Így szeretett Isten: adott, nem kért, 
hanem Jézusban önmagát adta a világért." (Fejszés András: Szeretni)
22.
"Isten rajtad: végtelen könny, Isten benned: végtelen mosoly." (Weöres Sándor)
23.
"Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten."
(Ady Endre: Az Úr érkezése, részlet) 
24.
"Én is világot hódítani jöttem s magamat meg nem hódíthatom, csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni; ó bár jó szolga lehetnék! De jaj, szolga csak egy
van: az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség." (Weöres Sándor)
25.
"Fut az ISTEN az ember után, mert mindent lát, és szánja nagyon, guruló szívét csakhogy elérje, hogy fut utána,
hull bele vére! Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló Igével, kiontott vérrel, viszonozatlan mély szerelmével

fut az ISTEN az ember után..." (Füle Lajos versrészlet)

Az idézeteket összeválogatta: Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője

A teljes idézetgyűjtemény az alábbi linken megtekinthető:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

HarmatiGyongyi•  2022. december 12. 11:44

LÉLEKSZIRMOK, bíztató gondolatok az év 50. hetére.


A békesség szigete: Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK, bíztató gondolatok az év 50. hetére... (abekessegszigete.blogspot.com)


                                                          


Biztató gondolatok az esztendő minden napjára.... 
DECEMBER - AGAPÉ, a keresztről sugárzó világosság...


12.
"A kereszten válik láthatóvá a legjobban Isten szeretete, az AGAPÉ. Ott materializálódott. Ég és föld között, emberi testben ott függ az AGAPÉ. Nem a szögek tartják, hanem a szeretet." (Gyökössy Endre)
13.
"A szeretet örökké él, nincs kezdete, nincs vége... a szeretet révén ismeri meg az ember az Istent és emelkedik fel az égig." (Liviu Rebrenau)
14.

"Amikor az Istent elhagyta az ember, akkor a szeretetet is elhagyta. Ezért képtelen boldogan élni. Ezt az elveszett szeretetet keresi, és ha nem találja meg, be nem vallott nyomorúságában pótolni igyekszik az űrt. Amit hiányként magában hordoz, azt mással akarja helyettesíteni. A pótszerek egész raja veszi körül: alkohol, pénz, szenvedélyek, élvezetek, mámor, amelyek mind illúziónak bizonyulnak, az embert kielégíteni nem tudják, mert az embernek nem valami hiányzik az életéből, hanem valaki. Maga a szeretet, az Isten. Az ember éltető elemét hagyta el, amikor az Istent elhagyta. Láttál-e már halat szárazon? Még lélegzik, kapkod levegő után, egy darabig még kínlódik, míg végül kimúlik. Ez az ember sorsa is. Előbb vagy utóbb, öregen vagy fiatalon megfúl szeretet hiányában. Isten az embernek nem ezt a sorsot szánta. Ha kiestünk éltető elemünkből, vissza lehet kerülni oda ismét." (Visky Júlia) 
15.
"Isten irgalmas szeretete... belénk helyez valami jót önmagából, hogy gyarlóságaink, hibáink ellenére is szerethetők és elfogadhatók legyünk." (Simon András)
16.
"Egy embert szeretni azt jelenti, hogy olyannak látjuk, amilyennek Isten gondolta." (Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij)
17.
"Az önfeláldozás a fáradtságot nem ismerő áldozat; a szeretet mértéke." (Müller Péter)
18.
"Isten szeretetében az a különleges, hogy több milliárdnyi ember között is mindegyikünket meg tud ajándékozni az egyediség tudatával." (Hans-Joachim Eckstein)

Az idézeteket összeválogatta Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője

A teljes idézetgyűjtemény az alábbi linken megtalálható:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

HarmatiGyongyi•  2022. december 7. 12:10

LÉLEKSZIRMOK, bíztató gondolatok az év 49. hetére.

LÉLEKSZIRMOK, bíztató gondolatok az év 49. hetére...A békesség szigete: Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK, bíztató gondolatok az év 49. hetére... (abekessegszigete.blogspot.com)


                                                                Biztató gondolatok az esztendő minden napjára.... 
DECEMBER - AGAPÉ, a keresztről sugárzó világosság...

DECEMBER 5. 
"A természet tele van meghittséggel. Megbújó pici virágbimbók, levelek oltalmában meghúzódó hajlatok, virágszirmok titkos rejtekei, bogármenedékek apró barlangjai, az állatkölykök anyjukhoz és egymáshoz  odafészkelődő kedves bizalma - mindezekben Isten szeretetét láthatjuk." (Szabó Attila) 
6.
"A szeretet nem áll meg, hogy számolgasson, megéri-e. A szeretet nem áll meg annál a pontnál, amelyiknél még mértéktartóan adhat. Az isteni, mindent átható szeretet mindent odaad, amivel csak rendelkezik, és soha nem számolja az árat. A számolgatás nem lehet része semmiféle szeretetnek sem." (William Barclay) 
7.

"Még ha minden emberi kötelék megszűnik is, ha barát baráthoz hűtlen lesz, ha az anyák megszűnnek gyermekeiket szeretni, ha az ég és a föld elmúlnak, Isten hozzánk való szeretete soha meg nem változik." (Ellen G. White amerikai, keresztény írónő.)
8.
"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen." (Szentírás)
9.
"A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik a szemérem ellen, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszságot, 
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy." (A szeretet himnusza, részlet) 
10.
"Ha a saját civilizációjától, felhőkarcolóitól, műanyagjaitól, rakétáitól és áltudományától megrészegült ember kijózanodik (márpedig ki fog józanodni), újra felfedezi, hogy minden, de minden dolog közepe az AGAPÉ!
Az Isten szeretete. És elsiratja majd a gyűlölet és a szeretetlenség századait." (Gyökössy Endre)
11.
"Minden ütésed, átkod Hiába ellenem. Szörnyű a fegyverem: Megbocsátok."
(Illyés Gyula)


Az idézeteket összeválogatta Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője

A teljes idézetgyűjtemény az alábbi linken megtekinthető:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom