LÉLEKSZIRMOK

Személyes
HarmatiGyongyi•  2022. augusztus 8. 12:22

LÉLEKSZIRMOK, bíztató gondolatok az év 32. hetére.

A békesség szigete: Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK, bíztató gondolatok az év 32. hetére.... (abekessegszigete.blogspot.com)
 

LÉLEKSZIRMOK - Biztató gondolatok az esztendő minden napjára...
AUGUSZTUS - A TERMÉSZET Isten hozzánk írott levele


8.

"A természet könyörtelen; nem hajlandó visszavonni virágait, illatfelhőit, muzsikáját és
napsugarát az emberi aljasság miatt; földre sújtja az embert az isteni szépség és a
társadalmi ocsmányság ellentétével. Nem kegyelmez; az embernek el kell viselnie a
pillangó szárnyának, a madárdalnak szépségét, el kell viselnie, hogy a gyilkosságok, a bosszúállás, a barbárság kellős közepén elébe toppanjanak a természet szent szépségei
(...). Az ember tör, az ember zúz, az ember öl, az ember magtalanít; de a nyár nyár marad,
a liliom liliom marad, a csillag csillag marad." (Victor Hugo)
9.
"Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat." (Zsoltárok könyve)
10.

"A bolygómozgások harmadik törvényét magyarázó könyvét ezzel a záró imával fejezi be Kepler:
"Ez az tehát amit az isteni Teremtő művéről el akartam mondani. Most ideje, hogy tekintetemet
és kezeimet a tételekkel és bizonyítékokkal teleírt lapokról az ég felé emeljem és áhítattal és alázattal
imádkozzam a világosság Urához: 
Ó Uram! Te, aki a természet világossága által ébreszted lelkünkben a vágyat kegyelmed világossága
iránt, hogy dicsőséged eme világossága vezessen bennünket. Köszönöm Neked teremtő Isten azt az
örömet, amit teremtett műveidben találtam, és örvendezek kezed alkotásain. Íme, befejeztem e

művet, melyre elhívattam. Megírásához felhasználtam mindazt a szellemi erőt, melyet Te kölcsönöztél
nekem. Arra törekedtem, hogy fejtegetéseimet olvasó emberek megismerjék műveid nagyszerűségét,
már amennyit korlátolt értelmemmel végtelen gazdagságukból felfoghattam." (Johannes Kepler)

11.
„Vannak ösztönök, melyek oly csodálatosak, hogy kifejlődésük problémáját az olvasó
valószínűleg az egész elméletemet megdöntő nehézségnek fogja tekinteni.” (Charles Darwin)
12.
"Ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépséget." (Vincent van Gogh)
13.
"A világegyetem leginkább lakható helye egyben a legjobb lehetőséget biztosítja
a tudományos kutatás számára. Azt gondolom, hogy ez nem véletlen." 
(Guillermo Gonzalez)
14. 
"Engem a mezőgazdasági munka edzett meg és tartott jó egészségben...Életem legszebb óráit a 

szántás és kaszálás közben éltem át...... ez az én birodalmam volt...Kilencven
esztendővel a hátam megett csak azt mondhatom, hogy minden embernek
külön-külön meg kell teremtenie a harmóniát maga és a természet között. 
Minél hamarébb jön létre ez az összhang annál szerencsésebb az ember..." 

(Kós Károly)

Az idézeteket összeválogatta Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője
A teljes gyűjtemény az alábbi linken megtekinthető:
https://abekessegszigete.blogspot.com/search/label/L%C3%89LEKSZIRMOK

HarmatiGyongyi•  2022. augusztus 8. 12:20

LÉLEKSZIRMOK, bíztató gondolatok az év 31. hetére.

A békesség szigete: Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK, bíztató gondolatok az év 31. hetére... (abekessegszigete.blogspot.com)

                                                       LÉLEKSZIRMOK - Biztató gondolatok az esztendő minden napjára...
AUGUSZTUS - A TERMÉSZET Isten hozzánk írott levele


1.
"Isten láthatólag úgy döntött, hogy nem rendhagyó és meglepő eseményekkel döbbent
rá bennünket a létezésében való hitre, hanem inkább a természet művei révén győzi meg
értelmünket önmagáról, mivel ezek a művei szerkezetükben nagy harmóniáról és
elmésségről tanúskodnak, és világosan utalnak Teremtőjük jóságára és bölcsességére."
(George Berkeley)
2.
"A Teremtő az emberi fajnak két könyvet adott: az egyikben fenségét jelentette ki, a másikban akaratát. 

Az első a látható világ, melyet Ő úgy teremtett, hogy az ember szemlélve az Ő teremtésében uralkodó

nagyságot, szépséget és harmóniát, felismerhesse Isten mindenhatóságát. A második könyv a Szentírás."

(Mihail Vasziljevics Lomonoszov)

3.
"A természetben nincs semmi ízléstelen…Az emberi szem vásári limlomhoz szokott
és nehezen igazodik az isteni-széphez." (Weöres Sándor)
4.
"Két igazság soha nem mond ellent egymásnak... A Szentírás, mint ahogy a természet is,
Isten igéjéből ered. Isten a természet cselekedeteiben épp oly csodálatos módon nyilvánul
meg, mint a Szentírás nagyra becsült mondataiban." (Galileo Galilei)
5.
"Minden természettudósnál kézenfekvőnek kell lennie egy bizonyos fajtájú vallási érzésnek,
mert nem képzelheti azt, hogy azokat a rendkívül finom összefüggéseket (törvényeket),
amelyeket felfedez, elsőnek ő gondolta el. A felfoghatatlan világmindenségben egy határtalan
magasabb rendű értelem nyilatkoztatja ki magát." (Albert Einstein)
6.
"A természet szépségét szemlélni, befogadni: ünnep a léleknek. Tiszta zenét hallgatni:
ünnep a fülnek. Kiérlelt művészeti alkotást szemlélni: ünnep a szemnek. Magasrendű
igazságokat felfedezni és befogadni: ünnep a szívnek. A természeti szépség befogadása
közben számtalanszor tapasztalhatjuk az öröm felemelő, átlényegítő érzését. A növények,
állatok formája, a hegyek ívei, a felhők vonulása, a távlatok, a színek és hangok
sokfélesége, harmonikus együttléte örömre hangolja az embert." (Szabó Attila)
7.
"A Kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény
tervében születhetett meg. Ez mindörökre a legnagyobb felismerésem." (Isaac Newton)

Az idézeteket összeválogatta Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője

A teljes idézetgyűjtemény az alábbi linken olvasható:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

HarmatiGyongyi•  2022. július 25. 12:20

LÉLEKSZIRMOK, Bíztató gondolatok az év 30. hetére

 
A békesség szigete: Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK, Bíztató gondolatok az év 30. hetére... (abekessegszigete.blogspot.com)
                                                         


 

LÉLEKSZIRMOK - Biztató gondolatok az esztendő minden napjára.

JÚLIUS - HÁLA és MEGELÉGEDETTSÉG morzsák Isten asztaláról

 

JÚLIUS 25.
"A boldogság nem visel külső jelvényt, hogy felismerhessük, olvasni kellene a boldog ember
szívében; de a megelégedés kisugárzik a tekintetből, a viselkedésből, a hanghordozásból,
a magatartásból, s mintegy átárad arra, aki észleli." (Jean-Jacques Rousseau

26.
"Szeretem a napfényt Patak csobogását, Kis méh zümmögését, Madár dalolását, Lágy szellőt,
virágot, Sok apró örömöt, Minden szépet és jót Istennek köszönök." (Varga Erzsébet)
27.
"Minden nap Isten vendége vagy! Ő, aki Mindenható, körülvesz, elhalmoz végére mehetetlen 
szeretetének ezernyi jelével. Nem ez-e az igazi gazdagság? Tanuljuk meg hálás szívvel 
értékelni, amíg még a kegyelem ajtaja tárva-nyitva." (Harmati Gyöngyi)
28.

És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet! Csendesen adja, két kézzel, a reggelt
és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák fülledt illatát, a folyó zöld hullámát, egy 

emberi szempár visszfényét, a magányt és a lármát! Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, 
minden napszakban, minden pillanatban! Ajándék ez, csodálatos ajándék. A földig hajolok, 
úgy köszönöm meg." (Márai Sándor )
29.
"Aki maga körül forog, el
őbb-utóbb csak tántorog. Önzésének nagy az ára: beleszédül - önmagába."
Füle Lajos)
30.
"A léleknek nem kell pénz. A lélek mindig valami szépet remél...Kell neki mindennap egy pillanat,
Amikor valami szépet befogad, És feler
ősítve sugározza tovább...Hogy szebb legyen tőle a világ!"
(Rajki Miklós)

31.
"A nagy fordulat egy ember életében: "nekem mi jut?" helyett: "mi fakad bel
őlem?"
S ez elég ahhoz, hogy a bentr
ől-fakadó fényes legyen és folyton tisztuló." (Weöres Sándor)

Az idézeteket összeválogatta: Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője

 

                                                                           

 

Harmati Gyöngyi: Egy csokornyi hála...

 Nincs szebb látvány az egyszerű, színes, illatozó mezei virágokból kötött csokornál, melytő
az  otthonunk  megtelik szépséggel, békével. Így telhetne meg lelkünk is hálával, azért a sok jóért
amiben
 minden nap részesülünk, ha megtanulnánk észrevenni éértékelni őket. 
Először is adjunk hálát a bennünket láthatatlanul körüölelő levegőért, ami nélkül csak
pár percig élhetnénk. A testünket tápláló ételért és a megfelelő ruházatért, mely
oly sok ember számára lassan elérhetetlen luxuscikk. A szomjúságunkat csillapító
ivóvízért, mely mindig a rendelkezésünkre áll, nem kell érte kilométereket gyalogolni.
A fedélért a fejünk felett, a kényelmes életért, az apró mozdulatért, mellyel 
megérinthetjük a villanykapcsolót és máris világosság vesz minket körül. 
Az autónkért, ami megkönnyíti a napi teendőink ellátását és még üzemanyagot is 
tudunk bele vásárolni. Az egészségünkért, amiért nem vagyunk rászorulva mások
segítségére. A lábainkért, mert elvisznek ahová szeretnénk menni és ahová szükséges.
A kezeinkért, hogy munkálkodhatunk velük és megfoghatjuk mások kezét.
A munkahelyünkért, ahol dolgozhatunk és nem kell céltalanul tölteni napjainkat.
családunkért, akik nélkül talán könnyebb, de biztosan szegényebb lenne az élet.
A jó barátainkért, akik erősítenek és bátorítanak és a kevésbé jó barátainkért, 
akik tükröt tartanak elénk. Legyünk hálásak az időjárásért, akármilyen is legyen az,
ha hálásak vagyunk nem számít esik-e az eső vagy fúj a szél! 
Hálás vagyok a betegségekért, mert megtanították értékelni az egészséget
Az éjszakai égbolton ragyogó csillagokért, melyekre egy jobb világ után vágyódva 
feltekinthetünk. Hálásak lehetünk, hogy  szemeinkkel láthatjuk a különböző formákat 
és színeket, füleinkkel észlelhetjük a hangokat és hallhatjuk a madarak énekét.
Hálásak lehetünk az orrunkért mellyel érezhetjük a virágok illatát, a nyelvünkért mellyel
érezhetjük az ízeket és szavakat is segítenek formálni. Hálásak lehetünk az ujjainkért,
mert velük kitapinthatjuk a körülöttünk lévő dolgokat. Az Isten által belénk plántált
lelkiismeretért, mely segít egymástól megkülönböztetni jót és rosszat. A színekért,
illatokért, hangokért melyek nélkül egyhangú szürkeség borítaná el a  világot.
A nap 24 órájáért, mely pontosan alkalmas keret életünk számára. A természet
hihetetlenül változatos állat és növényvilágáért mely megörvendezteti lelkünket. 

Az eső után az égen tündöklő szivárványért, mely reménnyel tölti be a szíveinket.
A pihentető alvásért is, mert utána frissen indulhatunk neki az újabb napnak. 
Hálát adhatunk még az élet apró örömeiért, egy kedves mosolyért mely segít a napi
küzdelmeket könnyebben elviselhetővé tenni.  Az iskoláért, ahol tanulhattunk, bárcsak
minden kisgyermeknek megadatna. Hálásak lehetünk amiért tudunk írni, olvasni,
számolni és sok egyéb ismerettel is rendelkezünk, így könnyebben eligazodhatunk
a világ útvesztőiben. 
Hálát adhatunk azért is, hogy Isten a létezés örömét velünk is megosztotta és gyermekeként 

szeret bennünket. Igen, ezekért mind-mind hálásak lehetnénk és köszönömöt rebeghetne
értük a szívünk és a szánk!!!

LÉLEKSZIRMOK - teljes könyv:
https://abekessegszigete.blogspot.com
/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

 

HarmatiGyongyi•  2022. július 19. 15:42

LÉLEKSZIRMOK, bíztató gondolatok az év 29. hetére.

A békesség szigete: Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK, bíztató gondolatok az év 29. hetére... (abekessegszigete.blogspot.com)

                                                         
                                                        LÉLEKSZIRMOK - Biztató gondolatok az esztendő minden napjára.
JÚLIUS - HÁLA és MEGELÉGEDETTSÉG morzsák Isten asztaláról

18.
A legjobb orvosok: dr. Megelégedés, dr. Higgadtság és dr. Vidámság. (Spurgeon)
19.
"Megtanultam megelégedni azzal, amit a sors számomra juttatott: az egészséget,
a családomat és az Úristennek azt a sok-sok szépségét, amit az emberek nem tudnak
elrontani és megcsúfolni, s ami ingyen ajándékként jut minden embernek, csak a 
szemét kell kinyitni a látásra, fülét a hallásra és lelkét a befogadásra." (Kós Károly)
20.
"Minden ember sírva születik, de nem minden ember zúgolódik. Sokan állandóan panaszkodnak és csalódottan halnak meg. Ezek az emberek elrágcsálják a keserű tablettát, pedig ha egy-két korty vízzel és egy kis türelemmel nyelnék le, nem éreznék a keserűségét. Az ilyen emberek a más terhét könnyűnek találják, de a saját terhüket olyan nehéznek, mint az ólmot. Ők azok, akik mindig rossz bánásmódban részesülnek. Senki tyúkszemére nem taposnak oly gyakran, mint az övékre. A hó legsűrűbben az ő ajtajuk elé hull, a vihar legerősebben az ő ablakuk előtt tombol. A valóság az, hogy mindez csak képzelet. Ők is boldogok lennének, ha ezt belátnák. Egy csipetnyi a megelégedés füvéből olyan ízt ad a legegyszerűbb levesnek is, mint a legfinomabb királyi éteknek." (Spurgeon)
21.
"Örülök annak, amim van, s nem búsulok azon, amim nincs." (Lev Tolsztoj)
22.
"A lélek nagy gazdagsága, ha szerényen, de megelégedetten élhetünk."
(Titus Lucretius Carus)
23.
Soha ne engedd meg magadnak, hogy bármi miatt is panaszkodj–még az időjárás miatt sem! 

Soha ne képzeld magad más körülmények közé vagy más helyre! 

Soha ne hasonlítsd össze sorsodat másokéval! 

Soha ne játssz el a gondolattal, hogy mi lett volna, ha a dolgok másként alakulnak! 
Soha ne aggodalmaskodj a holnap miatt – ne feledd, a holnap Istené, nem a miénk!  

(Ella Spees gondolatai a megelégedettség titkáról, 52 évig dolgozott misszionáriusként
Afrikában a pigmeusok között az őserdőben.) 

24.
"A Föld mindenkinek a szükségletét ki tudja elégíteni, csak a kapzsiságát nem..."  
(Mahátma Gandhi)


Az idézeteket összegyűjtötte: Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője

A teljes, egész évre szóló idézetgyűjtemény az alábbi linken megtekinthető:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

HarmatiGyongyi•  2022. június 26. 12:16

LÉLEKSZIRMOK, bíztató gondolatok az év 28. hetére.

A békesség szigete: Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK, bíztató gondolatok az év 28. hetére... (abekessegszigete.blogspot.com)


                                                        


LÉLEKSZIRMOK - Biztató gondolatok az esztendő minden napjára.
JÚLIUS - HÁLA és MEGELÉGEDETTSÉG morzsák Isten asztaláról


11.
"Az ember itt kevés a szeretetre. Elég, ha hálás legbelül ezért-azért; egyszóval mindenért."
(Pilinszky János)

12. 
"Ha fölfokozott vágyaink vannak, akkor tudhatjuk: rengeteg kudarc fog bennünket érni.
Ez szorongással tölthet el bennünket, és nem szívesen látjuk be, hogy kudarcra ítéltük
magunkat. A boldogság kulcsa ugyanis az alacsony elvárás, a kevesebbel való megelégedés, 
a választási szabadságunk önmagunk általi tudatos korlátozása, a döntéseink melletti
elköteleződés, a jelenlegi életünk megbecsülése, és a hála amiatt, ami már a miénk."
(Pál Ferenc)

13.
"A szeretet és a hála minden negativitást felold, bármilyen formát öltsön is. Ez a két
érzés képes tengereket szétválasztani, hegyeket megmozgatni, és csodákat véghezvinni."
(Rhonda Byrne)
14.
Vannak, akik mindig morognak, mert a rózsáknak töviseik vannak. Én hálás
vagyok, hogy a töviseknek vannak rózsabimbói. (Alphonse Karr)
15.
„Miközben mosogatsz, imádkozz! Adj hálát a mosogatni való tányérokért, hiszen
ez azt jelenti, hogy volt bennük étel, hogy tápláltál valakit, hogy szeretettel
gondoskodtál valakir
ől: főztél, és asztalt terítettél. Képzeld el, hány ember van
a f
öldön, akinek nincs mit elmosnia, vagy nincs kinek megterítenie... (Paulo Coelho)
16.
„Az én koromban a dolgok egyszerűen csak voltak, és kész. Nem elemeztünk
ki mindent százszor. Nem volt az a rengeteg egyetemi oktatás „Miért, Hogyan
és Azért-mert" szakon. Tudod, kedvesem, néha érdemes egy pillanatra elfelejteni
ezeket a szavakat, és megtanulni kimondani: köszönöm.” (Cecelia Ahern)
17.
"Az élet igazi művészete: a kevéssel megelégedés." (Révay József)

Az idézeteket összegyűjtötte: Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője

A teljes, egész évre szóló idézetgyűjtemény az alábbi linken megtekinthető:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom