Megváltoztatható a magyarok panaszkultúrája?

DanyiDenesDezso•  2021. február 22. 21:46  •  olvasva: 151

Megváltoztatható a magyarok panaszkultúrája?


A flow, vagyis áramlat-élmény

Paul Pahil pozitív pszichológus a flow-elmélet atyjától, Csíkszentmihályi Mihálytól tanult. Tíz éve él Magyarországon, és még mindig meg van győződve, hogy képesek vagyunk arra, hogy elhagyjuk a panaszkultúrát és végre boldogok legyünk.  Ötletem, hogy létrehozzak egy új motivációs rendszert különböző kultúrákból származó embereknek. Egy évvel később jött létre ez a rendszer, az optimalitás coaching, ami gyakorlatilag a pozitív pszichológia tudományát vegyíti a sportpszichológiával.

 

A jó lelki állóképességű emberek, ha valami rossz dolog történik velük, ugyanúgy mélyre tudnak zuhanni, megtapasztalják a szomorúságot, a depressziót, a negatív érzelmeket, de képesek hamar újra visszatérni ebből. Akiknek viszont nincs meg ez a fajta állóképessége, az lent marad.

A flow

A flow, vagyis áramlat-élmény azt az állapotot jelöli, amikor az egyén teljesen belefeledkezik abba, amit csinál, feloldódik a tevékenységben. Ilyenkor az időérzék megszűnik, az ember örömöt érez, feladja a kontrollt, azaz nem érdekli, hogy az, amit csinál, hogy sikerül, jár-e majd jutalommal, dicsérettel, esetleg büntetéssel, egyszerűen csak folytatni akarja azt, amit csinál. Ez akkor történik, amikor az egyén képességei és a tevékenységben rejlő kihívás egyensúlyban van egymással, azaz egyik faktor értéke sem magasabb vagy alacsonyabb a másikénál. A cél egyértelmű, a tudat fókuszált, az éntudat érzése megszűnik, az egyén azonnal visszajelzést kap a tevékenységről – magyarán folyamatában látja a tevékenység eredményét, sikerélményt él át. Flow-t bármilyen tevékenység során átélhetünk, kapáláskor, sportolás, tánc festés közben, a munkahelyen. A fogalmat a magyar származású, Amerikában élő és dolgozó pszichológus, Csíkszentmihályi Mihály definiálta, és kiterjedt kutatással térképezte fel a jelenség működését, azóta a pszichológiában és egyéb tudományterületeken is ismert és hivatkozott fogalom. „A legjobb pillanatok általában akkor következnek be, amikor egy ember teste és tudata önként vállalt erőfeszítésben végső határáig megfeszült, hogy valami nehezet és érdemlegeset alkosson” – fogalmazott Csíkszentmihályi. Bővebben a fogalomról a Flow – Az áramlat – A tökéletes élmény pszichológiája című könyvében és annak folytatásaiban olvashat.

Ha arra figyelsz, mi a rossz, attól nem fogsz virágozni.  Fel kell ismernünk, hogy a létezésünk egyetlen célja az, hogy másokat szolgáljunk, ahogy csak módunk van rá. Így ahelyett, hogy azt gondolnám, nem lehetek boldog a világot uraló szenvedés mellett, megpróbálhatom megváltoztatni a nézőpontomat, és feltehetem a kérdést, mi az a legkisebb dolog, amivel a legnagyobb változást tudom elérni.

Mondhatjuk, hogy a pozitív pszichológia nyugati, bár SeligmanCsíkszentmihályi  és Peterson 

professzor megvizsgálta az összes vallás szent könyveit és az összes létező pszichológiai irányzatot, és szintetizálta azokat, emellett pedig összekapcsolta a pozitív pszichológiát a görög civilizációval, Arisztotelésszel, Platónnal és Szókratésszel. Tehát mondhatjuk, hogy nyugati pszichológia, de nem valami új.

 

Lehetséges megváltoztatni a magyarok panaszkultúráját?

 

A legfrissebb, 2017-es World Happiness Report is megerősíti mindezt, Magyarország a száznegyedik helyen áll, míg a csehek a harmincegyedik, a szlovákok a negyvenötödik, a lengyelek pedig a hatvanadik helyen állnak.

Fontos különbséget tenni a kétféle boldogság között, amit a pozitív pszichológia meghatároz: ezek a hedonikus és az eudaimonikus boldogság. Az a fajta élvezet, amit egy jó film vagy egy finom étel jelent, a hedonikus, rövidtávú boldogság pillanatai, amikor jól érezzük magunkat. Ezzel szemben az olyan tevékenységek, mint például a gyereknevelés vagy a karrier építése talán kevesebb azonnali élvezetet kínálnak, ám hosszú távon ezek adják meg a teljesség érzését. Ez az eudaimonikus boldogság, ami a legjobb védelmet kínálja a betegségekkel és a stresszel szemben is.

A pozitív pszichológia egyik atyja, Csíkszentmihályi Mihály – aki a mentorom volt – és én magam is úgy gondolom, hogy a valódi boldogsághoz elengedhetetlen, hogy legyenek olyan dolgok az életünkben, amelyeket a saját értékükért teszünk, és nem jutalomért. Rengeteg bizonyíték támasztja alá, hogy az emberek, akik pénzzel, idővel, munkával támogatnak másokat, azok elégedettebbek az életükkel. A pozitív pszichológia kutatói felfedezték, hogy azok az egyének, akik úgy érzik, célja és értelme van az életüknek, kevesebb fájdalmat és szorongást élnek át, mint azok, akik nem látnak ilyen célt vagy értelmet, illetve ritkábban lesznek depressziósak vagy szerhasználók. Az előnyök pedig nem csak a testi egészségről szólnak: ez a fajta „küldetéstudat” energiát ad az embereknek, erősíti a kreativitásukat, az intellektuális bevonódást és a kíváncsiságot.

 

A boldogságunk ötven százalékban a genetikán múlik, ám a genetikát nagyon nagyban befolyásolja a környezet, mindkét irányban. Számomra a boldogság a részvételről szól, a kísérletezésről, a tanulásról, sokkal inkább, mint a győzelemről. Van egy „boldogságtemplomom”, melynek egyik oszlopa természetesen a lelki állóképesség, egy másik pedig az életem értelme: hogy miért vagyok itt, miért teszem azt, amit teszek, hogyan bánok az emberekkel. Egy harmadik oszlop az erény, az utolsó pedig a jóllét, ami nélkül nem lehetek boldog.

(Interjú Paul Pahillal, aki Magyarországon élő indiai származású amerikai kutató, a pozitív pszichológia jeles képviselője)

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

DanyiDenesDezso2021. március 3. 01:08

@okeanus:

Távol állt tőlem, hogy – idézve Téged – ’ledorongoljalak’, kedves Angeli, amikor csak egy mindenféle vallási befolyás nélküli MTA 10. kiadású A magyar helyesírás szabályai című szótár 164/165. oldaláról idéztem Neked a kétféle szómagyarázatot. (jóllét/jólét.) Elfogadom, hogy más szótár más értelmezést ad e szavaknak, de ez nem ok a kemény, bántó, gyanúsító szavak számba adására…

… Kérlek, ne légy már ilyen nebáncsvirág (a hitem miatt,) se velem, és pszichológusi megállapításai miatt ezzel az indiai Pahillal szemben sem, hisz Te is tudod, hogy igazat mond mind a magyarok átlagmentalitásával/panaszkultúrájával, mind a boldogság általános föltételeivel kapcsolatban… Nagyon nehezedre esne enyhíteni indokolatlan tanár-bácsis szigorúságodon kedves hit-tesóm? De ha sértelek vele, így se szólítalak többet, mert tudjuk, hogy szöges ellentétekben hiszünk, sőt, talán ahány ember él a világon. Ám az nem jelentheti azt, hogy képtelenek lennénk békésen kommunikálni,… mert Te is belátod, gondolom, sok véres háború megelőzhető lett volna történelmünkben rugalmasabb, empatikusabb kölcsönös hozzáállással…

Megtiszteltél ellenvetéseiddel, még ha kicsit el is beszéltünk egymás mellett. Attól függetlenül, még minden jót kívánhatok Neked! Dénes

M.Elisa2021. március 1. 21:48

@DanyiDenesDezso: Szívesen :)

DanyiDenesDezso2021. március 1. 18:04

@M.Elisa:

Igen, bocs’, gondolhattam volna a Ceausescu-rendszerre, hisz én éltem akkor felnőttként, nem Te.

Köszönöm kiegészítésed!

M.Elisa2021. február 27. 22:39

@DanyiDenesDezso: arra a akartam utalni, hogy annak idején, a Ceausescu diktatúrában, noha rossz volt a helyzet, mégis az volt a románok szlogenje, hogy csak rosszabb ne legyen. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem panaszkodtak az emberek, csak ez a filozófia is segít átlendíteni egy válsághelyzeten, szerintem.

DanyiDenesDezso2021. február 27. 01:16

@M.Elisa:

Kedves Elisa, köszönöm, hogy megtiszteltél bejegyzéseddel, de… sajnos, nem vagyok képben az általad említett volt romániai történelmi időszakban valószínűleg, még ha ez Neked ennyire nyilvánvaló is.
Amennyiben publikus, kifejthetnéd konkrétabban, hogy érthesse más is, amire gondoltál. Üdvözlettel, Dénes

Mikijozsa2021. február 25. 12:47

@DanyiDenesDezso: van kifogás mindig mert gye a nagy "adakozó" a kényelmes utat választja, másra hárítja a felelőséget, de nem az a felelős akinek adják hiszen önkéntes adomány, szóval szerintem ahol a bűn intézményesítve lesz mind nagyobb - ott hívek/tagok a felelősek, szerintem egyszerűbb és lelkiismeretileg mégis az jobb ha odamegyek s személyesen adok egy rászorulónak, stb

DanyiDenesDezso2021. február 25. 03:00

@Mikijozsa:

Sok igazság van Miklósom a hsz-edben. Bár ezt, hogy "ne szeressük a világot, stb." nem én mondtam, hanem Jézus szeretett apostola, János, akire később rábízta Krisztusunk a legbonyolultabb bibliai résznek, a Jelenések könyvének megírását közel 100 éves korában, amikor a görög Patmosz szigetén élt száműzetésben. Én csak kipróbáltam, és alkalmaznám az ő isteni sugallatra javasolt, s maga által is gyakorolt létformát, mert meggyőződtem személyiségformáló erejéről, amit Istentől kap mindenki az elhatározásához, hogy sikeresen megvalósíthassa a saját erőből megvalósíthatatlan átalakulást.

Nem Jehova tanúi találták ki a Szentszellem általi megtérést Jézus tanítványaként, mert ez már 1990 éves, Isten által tervezett és minden szellemi fogyaték nélkül élő ember számára elérhető önátadási folyamat/forma Keresztelő János bűnbánattal egybekötött Jordán-beli felnőtt-alámerítő/keresztelő rítusa óta. Persze, ezt is Jézus emelte Istennek teljességgel tetsző nívóra az Ő saját alámeríttetésével - hogy példát mutasson a majd Őt követő (száz)millióknak. És fantasztikus módon működik ez, lassan 2000 éve!

Az, hogy a zsidóknál a 'tized' volt/s még tán ma is az a papok megélhetésének alapja, több modern nem zsidó felekezetnél vált követendő példává: lásd a 160 éve USA-ban alakult keresztén adventistákat, mormonokat, a hazai rendszerváltás utáni Hit Gyülekezetet, talán a nyugat-európai scientológusokat is, (bár őket már inkább sarlatán szélhámosoknak tartják sokan)... stb. Hogy kik hogyan élnek vissza a tagság adományaival, tékozolva egyházuk vagyonát, már az ő lelkükön szárad, amiért nekik kellesz majd Isten ítélőszékénél felelni. Aki szereti és féli egészséges tisztelettel az Istent, az nem cserélne az ilyen elfajzott, élősködő szektavezérekkel, mert tudják, ebben "mindenki csak a saját bőrét viszi a vásárra."

Mikijozsa2021. február 24. 18:46

@DanyiDenesDezso: kedves Barátom azt mondod, ne szeressük a világot s ne mindazt ami a világban van? a test kívánsága meg ilyenek, hát szerintem te lehet hogy nem szereted, de szerintem támogatod - amikor olyan egyházaknak adsz tizedet ahol a nagy vezetőiket nem is ismeritek, mert ők titkos palotákban laknak - perste szuper gazdagon tejbe-mézbe fürdetve. miközben ti gürcöltük, szűkölködtük csak azért hogy nekik tizedet fizessetek, mindenki tudja hogy elképesztő nagy mennyiségű pénzekkel rendelkeznek és olyan luxus életvitelt folytatnak amilyenről az egyszerű keresztény álmodni sem mer

okeanus2021. február 24. 06:36

@DanyiDenesDezso:
Kedves Dezső+
Nem lett volna baj, ha mielőtt a keresztényi szeretet és jóindulat nevében ledorongolsz, egy kicsit körülnéztél volna a szakirodalomban. Persze, aki meggyőződéses Jehova hívő, annak vannak belső ismeretei; pl. a világvégéről, megváltásról, istenkrályságról stb. - kár, hogy a magyar nyelvre ez nem terjed ki.
/abban igazad van, hogy több értelemben is használhatóak ezek a szavak, de miért gondolod, hogy csak az a helyes, ahogyan te használod?/

jólét: magasabb szellemi állapot,
jóllét: szükségletek és a kényelem bősége,

DanyiDenesDezso2021. február 24. 01:00

@okeanus:

Nem derül ki a riportból, járt-e valaha Pahil indiai származásúként Indiában, de nem tudom, mi összefüggést találsz a jóllét, és az Indiában való előfordulás között?...
Szerintem Te most e kommentedben a nyelvészeti hiányosságodat fedted föl akaratlanul, mert valószínű, összekeverted a jólétet (=jómód) a jólléttel (=egészség), vagyis azt hitted, a 2 l-betűvel írt jóllét csak a jólét véletlen 'elírása'. Nem, győződj meg erről a szótárban Angeli!

Különben nem volt új nekem ez az egész flow-elmélet, - bár nem olvastam Csíkszentmihályi: A Flow – Az áramlat – A tökéletes élmény pszichológiája című könyvét, - mert már pár éve találkoztam egy rövid meghatározással a boldogsággal kapcsolatban, ami ennek a mása egyszerű szavakkal, miszerint 4 dolog szükséges hozzá: legyen mindig mit és/vagy kit szeretni, legyen mit csinálni, legyen miben hinni/tehát értelmes életcél, s végül itt is, de nem utolsósorban, hogy legyen mit enni... s ez az utolsó feltételezi a minimális jóllétet, egészséget, létbiztonságot, lakhatást, s akár csak pár napra való egzisztenciát...

@Mikijozsa:

@Edeke:

Kérlek, ne értsetek félre, senkitől se akarok okosabb lenni, csak nem szeretnék ostoba se maradni saját magam számára, ez pedig alanyi joga, sőt, kötelessége mindenkinek. Tehát véleményem a hsz-eitekkel kapcsolatban – bár nem kértétek – így mutatna: írjátok,’ panaszszó, maffiák, fasisztoid nacionalizmusok, ingyenélők, országrombolók (hada), empátia-hiány, közöny/kizsákmányolás’, ridegen és finoman fogalmazva kifejezéseiteket…
Mindez mindig megvolt, az ókorban, Jézus idejében is, ezért hangsúlyozta többször: „Az én országom nem e világból való”… Meg „ne szeressétek e világot, se azokat, amik a világban vannak, mert aki szereti a világot, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, és az élet kérkedése, nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.” (1 János levele 2:15-18)

Fölül kell emelkedni tehát személyünkben e gonosz világon, mert addig nem lesz jobb úgysem, míg az Isten véget nem vet ennek, és újjá nem teszi. Ott, abban az eljövendő Királyságban a bűnös rögtön meg fog halni, ha olyat vétkezik, és nem lesz szükség sem korrupt médiára, bíróságokra, börtönökre, vallásokra hivatkozó politikára, sem politizáló vallásokra, mert ezek több ezer éve csak a patkány-szindróma elve szerint mindent legyőzni és túlélni akarnak, közben persze uralmuk alatt tartva az isteni lelkiismereti szabadságától megfosztott népeket-tömegeket.

M.Elisa2021. február 23. 22:48

A románoknak anno volt egy okos filozófiájuk:
"csak rosszabb ne legyen"

Pedig akkor tényleg, VALÓBAN elég rossz volt a helyzet.

Mikijozsa2021. február 23. 14:19

@Edeke: hát igen

Edeke2021. február 23. 13:09

@Mikijozsa: nem a hallással van a baj, hanem a leszaromsággal.

Törölt hozzászólás2021. február 23. 12:30

Ezt a hozzászólást a szabályzat megsértése miatt törölték a Poet moderátorai.
A törlés oka: Tilos a trágár hozzászólások elhelyezése.

Edeke2021. február 23. 08:58

@okeanus: Most panaszkodsz? (hehe)

okeanus2021. február 23. 06:08

"...a jóllét, ami nélkül nem lehetek boldog."
Ha egy indiai ilyet állít, akkor az nem járt még Indiában.

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom