Ki a magyar?

stapi•  2019. szeptember 11. 10:31

Ki a magyar?

 

 

Már sokan írtak erről – és mindennek ellenkezőjéről is. Én másként közelítem meg a dolgokat.

 

              “Magyar az, aki magyarnak vallja magát” – szoktuk hallani, s írásban is nyomaira bukkanhatunk, tömegével. Én mást vallok.

 

              – Olvass az arcokban! – hallottam sok pszichológustól, pszichiátertől.

 

Olvasok az arcokban! A MAGYAR emberre jellemző a keménység, de a figyelem is. Jellemző, hogy egy jobb megoldás reményében fel tudja adni az álláspontját, és elfogadni a „mégoly tébolyult“ ellenfele álláspontját is, mert előre gondolkodik, és megtanulta, hogy az ellenfél/ellenség taktikájából milyen előnye származhat, illetve azzal hogyan javíthat a saját megszokott cselekedetein. S ha hibásnak bizonyul is, tudja, hogyan lehet javítani rajta.

 

Kedves olvasóm, ne hidd, hogy a valódi magyar történelem a témája ennek az írásnak. Azt meghagyom a történészeknek. Jómagam inkább az eszmei, sprirituálís történésekkel szeretnék foglalkozni rövid írásomban. Rövidsége folytán nem térhetek ki minden állomására, így az esetleg megválaszolatlan részletekért előre is elnézést kérek.

 

           Tapasztalatom szerint az ateisták is hisznek valamiben. Ha másban nem, hát az istennélküliségben, ami aztán előbb-utóbb átcsap „istentelenségbe“. És ezt szívesen gyakorolják is. Persze elsősorban másokon, azaz másokra vetítik ki istentelenségük eredményét: a bűnt. (Jól látjuk, hogy miként vádolják meg a regnáló kormányt azokkal a bűnökkel, amit évtizedekig ők maguk követtek el. De ez politika, ezt hagyjuk meg a politikai elemzőknek.) De azt még ők is elismerik – gyakran hivatkoznak is rá –, hogy „a fejben dől el minden!“ Azaz: ha hiszed, hogy sikerül valami, az sikerülni is fog. És bizony sokszor úgy tűnik, hogy ez igaz is, hiszen példák sora látszik bizonyítani. Én a magam részéről ezt cáfolom, és cáfolja az IGE is. Istent kihagyva a számításokból nem jöhet ki jó eredmény!

 

De ez az eszmefuttatás nem vezet el bennünket annak a felismerésre, hogy: KI A MAGYAR? Az eddigiek inkább csak alapot adnak a felismeréshez.

 

Lassan hét évtizedes tapasztalatom és a sok-sok megjelenő írás nyomán arra a következtetésre jutottam, hogy csak a közvetlen kapcsolat, a közvetlen tapasztalat adja meg a választ.

 

Ebből következően úgy gondolom, hogy csak az lehet MAGYAR, aki képes akár évezredekkel előre gondolkodni a saját megmaradása érdekében. De ehhez az is szükséges, hogy a sok évezredes múlt történelmét pontosan ismerje, annak minden következményével, mondanivalójával együtt. Szükséges még hozzá az is, – és ezen most sokan felháborodnak, de valamikor majd maguk is megtapasztalják, csak sajnos akkor már késő lesz –, hogy ISTENT, a Teremtőt ismerje el MINDENEK UÁNAK, – így a történelem Urának is.

 

A mai viszonyok biztos támpontot adnak arra vonatkozóan, hogy hová visz, ha ezt sutba dobja az emberiség. (Nyugat-Európának vége! Most még rúgkapál, de – a megoldást az istentelenségben keresve – sorsa meg van pecsételve!) Magyarországon még pislog a mécses. Ó, csak ki ne aludna! Sajnos még az Isten-hívők között is vannak, akik a jelen állapotot pusztán az Ördög által provokált jelenségnek fogják fel, és elfelejtik, hogy a történelem Ura maga Jézus Krisztus! Kritizálnak – miközben a maguk útját járják. Kritizálnak – miközben nem adnak követendő példát. Kritizálnak – miközben az ellenfél/ellenség ármánykodását a magyarság felemelkedésének zálogaként ismerik el! Csak tudnám, mire volt jó az elmúlt 65-70 év???!!! Ha abból nem tanultak, akkor édeskevés a remény, hogy a jelen történései megváltoztatják nézeteiket. (Persze ha akkor „jól helyezkedtek“, akkor most nehéz megtalálni a helyes utat a politika dzsungelében.)

 

           Mivel rövidnek ígértem eszmefuttatásomat, lassan be kell zárnom. Úgy látom, hogy a MAGYARSÁG felemelkedését egyedül Jézus Krisztus oldhatja meg, ezért tanácsolom a kedves olvasónak, hogy tájékozódjon felőle. Immár több-ezer éve rendelkezésre állnak az iratok, amiből ismeretet és HIT-et lehet meríteni. Az így megnyert HIT viszont felemelkedéshez – de elsősorban az ÖRÖK ÉLETHEZ – nyújt alapot! Aki erre támaszkodik, erre építi fel az életét, az nem csak MAGYAR, de az eljövendő Újkor állampolgára is! Az ilyen ember ezután már nem önmagát, hanem embertársait szereti – és ez régen jellemezte is a valódi magyarokat.

 

Hogy itt, a földi életben ki a magyar? Aki ISTENT féli, és a többi magyarnak támogatást nyújt, és az ezzel ellenkező véleményt semmisnek tekinti. Keményen, de szeretetteljes szívvel viszonyul embertársaihoz, és a történésekben keresi az egyedüli megoldást adható ISTEN személyét, aki képessé teszi az embert a helyes úton járni! Az Ő törvényét betartja, és megveti a jelen kor ármánykodó, mindent elfogadó, bűnös életmódját! Az ilyen embert Isten is elismeri, megsegíti és felemeli! Az ilyen személy: MAGYAR! És itt most semmit sem jelent az, hogy ezt más nemzetek is elmondhatják magukról, a maguk elnevezésével kapcsolatban. Jelen írás kizárólag a magyarságot érinti – mivel viták vannak felőle, – és semmiféleképpen nem akarja a magyar népet más nemzetek fölé emelni. Ez egy helyi vita általam képviselt álláspontja az általános vélekedéssel szemben. Nem általános tehát, a felelősség csak engem terhel. Egyszerűen leírtam, hogy én hogyan gondolom. Ha valaki bolondnak tekint miatta, vállalom, és kitartok nézetem mellett.

 

Végső tanulságként tehát:

 

           Magyar az: akit Isten MAGYAR-nak tekint!

 

(MAGYAR – tájékozódj alaposan, hogy mit is jelent!!!)

 

 

2019. szeptember 11.

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

stapi2019. szeptember 14. 11:41

@Mikijozsa: Ezzel egyet tudok érteni. Köszönöm, hogy itt jártál! :)

Mikijozsa2019. szeptember 14. 10:06

az a magyar aki jót akar és az a hívő aki isten akarja imádni, nos aki nem - az bizonyára valaki mást magasztal, ha nem egyéb akkor önmagát

stapi2019. szeptember 14. 09:26

Közben elgondolkodtam a dolgokon. Mivel Isten létét nem tudta még senki kézzel foghatóan bebizonyítani, mert létét egyedül a természet bizonyíthatja, azt pedig másként magyarázza a hívő, mint a hitetlen, ezért kár lenne az esszé kereteit szétfeszíteni. Nem írom át többször.

Továbbá elgondolkodtatott az is, hogy itt a blogon mért nem dívik inkább az írások értékét méltatni vagy éppen tagadni. Talán többre mennénk az építő jellegű kritikákkal, mint a tartalom ilyen-olyan megvitatásával.

Van véleménye valakinek?

stapi2019. szeptember 12. 09:49

@okeanus: Hmm... Azt hiszem, elsiklasz az írás azon része felett, ahol kritikát gyakorlok azon - magukat hívőnek valló - emberek felett, akik mégis a másik oldal felé táncolnak. Tettem ezt épp azért, hogy láthatóvá váljon, hogy a hit sem mindegy, hogy milyen. Cselekvő hitre van szükség!

(Már látom, hogy ez a téma nem fér bele az esszé kereteibe. Más műfaj és forma kell hozzá. És persze nagyobb felkészültség a részemről.)

okeanus2019. szeptember 12. 09:39

@stapi:
Igen, értem, s gondolom, hogy minden hívő ember így gondolja; Istent nem lehet kihagyni. A helyzet az, hogy aki nem hiszi Isten létét az nem is tudja kihagyni.....
A történelem birodalmak keletkezésének és bomlásának története, Istennel, vagy anélkül??? - de már elé régen.....

stapi2019. szeptember 12. 07:08

@okeanus: Az esszék írásának is megvan a maguk formai követelménye, melyből a legfontosabb, hogy legyen rövid. Hogy nem érveltem megfelelő súllyal, egyrészt ennek tudható be, meg persze annak, hogy nem vagyok még elég felkészült ebben a műfejben. De ha így szóba hoztad újfent a HIT témáját, megmondom őszintén - és sajnálom, hogy az írásomban nem fejtettem ki, de majd egy hosszabb példányban megteszem -, hogy Isten előtt a legnagyobb bűn éppen a hitetlenség, amikor az ember a saját feje után megy. Ha kellő mélységben tájékozódsz a különböző hatalmak (de akár személyek!) történelmének, rájöhetsz, hogy - bár Isten hosszan tűrt -, akkor vesztek el a történelem süllyesztőjében, amikor azt gondolták, hogy önerejükből véghez vihetnek nagy dolgokat, és Istent kizárhatják az életükből, aminek a következtében az erkölcs fellazult, és végül a mindenség Ura elengedte a kezüket. (Ezen még a történészek is csodálkoznak, de igazolják - amennyiben nem adták el a "lelküket".) A 2. világháborút megjárt katonák állítása szerint a németek zászlójára fel volt írva a következő szöveg: ISTEN, MOST NE SEGÍTS NEKÜNK, HANEM NÉZZED, HOGY MI MIT CSINÁLUNK! Nem hiszem, hogy a halál elől épp hogy csak megmenekült emberek ekkorát hazudtak volna. De ha nem lenne is igaz, a történelem önmagáért beszél. (Már Jézus Krisztust is németnek vallották. És ezt kezdik eljátszani más nemzetek is. Isten őrizze meg ettől a Magyar Népet!)

okeanus2019. szeptember 12. 03:39

@Eleonora:
Ha tovább olvastad volna!? - "ebben is hisznek...", ez a gondolatsorban az állítás.

Eleonora2019. szeptember 11. 21:54

@okeanus:

"de talán kiművelt emberek sokasága, múltját, jelenét ismerő gondolkodók, erkölcsi lények többsége is képesek maguk erejéből egy nemzetet fenntartani,"

Kikre gondolsz itt, egész pontosan?

okeanus2019. szeptember 11. 20:24

@stapi:
Sajnálom, ha úgy érezted, hogy egy sérelem, vagy kifogás miatt törölnöd kell.
Meg is védhetted volna az álláspontodat, ahogy meg is tetted, hisz minden istentelenséget bűnnek ítélsz. Mert hogy mi a bűn, azt sikerült már eldöntened?
Természetesen szabadon hiheted, hogy "MAGYARSÁG felemelkedését egyedül Jézus Krisztus oldhatja meg,.." , sőt hited inkább tisztelendő, mint a hit és érték nélküli cinizmus...de talán kiművelt emberek sokasága, múltját, jelenét ismerő gondolkodók, erkölcsi lények többsége is képesek maguk erejéből egy nemzetet fenntartani, anélkül, hogy isteni segítségre szorulnának. Vagyis ebben is hisznek emberek, - ami azért nem BŰN.
A nemzeti identitás sok rétegből és összetevőből áll, nem keverendő a vallási közösség-érzettel.

Rozella2019. szeptember 11. 14:55

Én magyar vagyok. Azon egyszerű oknál fogva, hogy itt születtem, itt éltek az őseim, itt tanultam meg MAGYAR anyanyelven beszélni, írni, olvasni, gondolkodni, álmodni…
„Nekem szülőhazám e lángoktól ölelt kis ország…” A többi „ismeret” avagy nem-ismeret, hit, avagy nem-hit, mind csak járulékos. A vallásosság, a hívő – nem hívő kérdéskör szerintem nem kapcsolható össze azzal, hogy valaki magyar, vagy sem. Ennyi. Úgy vélem nem kell ezt túlragozni, - persze ez is csak magánvélemény.

kevelin2019. szeptember 11. 14:44

Egyáltalán nem biztos,hogy az ateistàk bűnösök ,igazából nem lehet általánosîtani.Lehet köztük jellemes jó ember,aki a lègynek se tudna àrtani,ès ugyanúgy a vallásosok közt is csaló gazember.

R3ventlov2019. szeptember 11. 13:46

Itt a blogon nyugodtan maradhatott volna az eredeti változat, hiszen ezek a Te gondolataid!
Szabad gondolatokra szabadon lehet reagálni, ez így jó szerintem...
Én például nem vagyok vallásos, de van hitem, s igyekszem elfogadni másokét és másokat.
Úgy gondolom alapvetően EMBEREK vagyunk, és ha azt jól csináljuk, akkor máris közelebb vagyunk, bármi legyen is a MESTERTERV :)
Gratulálok a gondolataidhoz!

stapi2019. szeptember 11. 13:25

@Mikijozsa: @E.L.: Mivel az előző változatot "valaki" sérelmesnek találta, töröltem, és igyekeztem átfogalmazni. Ha így is kifogása lesz, majd megint törlöm. De Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy újra eljöttetek!

E.L.2019. szeptember 11. 12:04

Igen...

Mikijozsa2019. szeptember 11. 11:10

az a magyar
aki jót akar,
gratulálok írásodhoz

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom