sárga felhő

skary•  2021. március 15. 03:58  •  olvasva: 321

a som ma sárga felhő

pollenjeit a szél viszi

látod az álom felnő

pedig a mag pici

a fűz is zöldbe leng

ő korai vendég tavasz

nagy zöld felhő ott fenn

kiáltom neki hogy szevasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

skary2021. március 19. 06:19

@Perzsi.: én csak a zíró vok :)

Perzsi.2021. március 19. 05:09

@skary: Ebben az esetben te vagy a költő.:-)

skary2021. március 18. 18:30

@Perzsi.: engöm sosé érdekőt mire is gondolt aköltő...nekem az a fontos én mire .)

Perzsi.2021. március 18. 15:10

@skary: Mea culpa!:-) Kérlek ne haragudj... tudom, hogy utálod megmsgyarázni, és elsőre is értettem, miért zöld a felhő. De úgy szeretem, mikor a költő magyarázza el... tudod! Mire gondolt a költő? :-)))) Vedd előrehozott április 1 i tréfának! Ha megharagszol, sírni fogok.:-)

skary2021. március 18. 12:16

@Perzsi.: nahkéröm :) eztúútálomnagyon...amikó ee kő magyarázni mit is gondol a zalkotó :)
a fűz zöld vagyis már zöldül...ő fönn van én meg lént...azé ződ fűzfelhő...teccikérteni? :)

Perzsi.2021. március 18. 11:42

Mitől zöld a felhő? Napszemüveg volt rajtad?:-)

skary2021. március 17. 16:38

@Mikijozsa: szia :9

Mikijozsa2021. március 17. 09:10

szevasz :)

skary2021. március 17. 08:28

@ezaz: fut szalad
de azé mögmarad :)

ezaz2021. március 17. 06:53

áhitat ne hagyj el
jól indul a ma reggel

skary2021. március 17. 06:47

@ezaz: ammá biztos nem szólunk bele
nem errű szól a mese
az idő elszalad velünk
arra ébredünk hogy van vejünk :)

skary2021. március 17. 06:46

@ezaz:
SZÓLÓ SZŐLŐ, MOSOLYGÓ ALMA, CSENGŐ BARACK

Volt egyszer egy király s annak három szép leánya. Ez a király egyszer, mikor a vásárra ment, megkérdezte a leányaitól: na, leányok, mit hozzak nektek a vásárról?

Azt mondta a legidősebb:

- Hozzon nekem, édesapám, aranyruhát.

Azt mondta a középső:

- Nekem pedig ezüstruhát.

- Hát neked mit hozzak? - kérdezte a legkisebbiket.

- Nekem, édesapám - felelte a legkisebb királykisasszony -, szóló szőlőt, mosolygó almát és csengő barackot.

- Hm - csóválgatta fejét a király -, még ezt sem hallottam, de ha van ilyen a világon, majd hozok én neked, leányom.

Elment a király a vásárra, s vett is mindjárt aranyruhát a legidősebb leányának, ezüstöt a középsőnek, de szóló szőlőt, mosolygó almát s csengő barackot nem talált, pedig végigjárt minden boltot.

Búsult a király, hogy éppen a legkedvesebb leányának nem teljesítheti a kívánságát. "No - gondolta magában -, csak érjek haza, kihirdettetem az országban, hogy akinek van szóló szőlője, mosolygó almája, csengő barackja, csak hozza az udvaromba, annyi aranyat adok érte, hogy holtig úr lesz abból."

Ahogy ezt éppen így elgondolá, nagyot zökken a hintaja, s úgy megragad a sárban, hogy a paripák meg sem tudtak mozdulni. Eleget rityegtetett, pattogtatott a kocsis, de a paripák úgy állottak egy helyben, mintha odacövekelték volna.

Mérgelődött a király, de nagyon. Hogy is ne mérgelődött volna, mikor a paripái máskor kis híja volt, hogy lerúgják a csillagot az égből, s most ezt a könnyű hintót sem tudták megmozdítani. Nosza, emberekért küldött a faluba, s szaladt is a falu népe lovastul, ökröstül, kutyástul, macskástul annak a hírére, hogy elakadt a király hintaja.

De bizony hiába csődült össze a falu, meg sem tudták mozdítani a hintót.

Egyszerre csak, amint ott kínlódnának, odasompolyodik egy disznó, s mondja a királynak:

- Röf, röf, röf, felséges királyom, add nekem a legkisebbik leányodat, s egyszeribe kiszabadítlak lovastul, hintóstul, mindenestül.

Szeme-szája elállt a királynak a nagy álmélkodástól: hát ez aztán mi az isten csodája!

De mit gondolt, mit nem, azt mondta a disznónak:

- Jól van, hadd lám, mit tudsz. Itt a kezem, nem disznóláb, ha kiszabadítasz; neked adom a legkisebbik leányomat.

A disznónak sem kellett több, az orrát bedugta a kerékfentők közé, egyet lódított a keréken, s azzal hopp! csak úgy röpült ki a kocsi a sárból, nekiiramodtak a paripák, s egy pillantásra hazaröpítették a királyt.

Ahogy hazaért, előszedte az aranyruhát, ezüstruhát, s átaladta a két idősebb leányának. A legkisebbik leánynak azt mondta nagy búsan:

- Látod, látod, leányom, mért nem kívántál te is ruhát, mert szóló szőlőt, mosolygó almát s csengő barackot nem találtam az egész vásárban.

De még jó kereken ki sem mondhatta ezt, hallja, hogy jön a disznó nagy röfögéssel. Kinéz az ablakon nagy ijedten, s hát látja, hogy az csakugyan az a disznó, amelyiknek a legkisebbik leányát ígérte. S a beste állatja még taligát is hozott magával, bizonyosan abban akarja elvinni az ő legkedvesebb leányát.

Az ám, fel is röfögött az ablakba mindjárt:

- Röf, röf, röf, felséges királyom, eljöttem a leányodért. Röf, röf, röf, küldd le, hadd viszem a taligámon.

"Megállj - gondolta magában a király -, majd küldök én neked leányt."

Nagy hirtelen felöltöztettek egy parasztleányt szép aranyos ruhába, s leküldték a disznóhoz. De hiszen nem volt ez olyan feje lágyára esett disznó!

Felröfög a királynak:

- Röf, röf, röf, felséges királyom, ez nem a te leányod.

Hej, még csak most bánta meg igazán a király, hogy olyan nagy bolondot csinált, s még kezet is adott egy koszos disznónak.

Hát még a kicsi királykisasszony! Úgy sírt, úgy jajgatott, hogy zengett belé a palota, s azt mondta, inkább szörnyű halált hal, semhogy disznónak legyen a felesége.

De hiába sírt, hiába jajgatott, a földhöz is hiába vágta magát, a király azt mondta keserves könnyhullatások közt:

- Már hiába, édes leányom, neki ígértelek, menned kell.

Hanem közben megint gondolt egyet a király, felöltöztette a leányát rongyos, piszkos ruhába, s úgy küldötte le. Hátha így majd nem tetszik a disznónak.

No hiszen, ezt ugyan rosszul gondolta!

A disznó, mikor meglátta a királykisasszonyt, majd kiugrott a bőréből nagy örömében. Felkapta a leányt, szépen a taligára ültette, s vitte nagy röfögéssel:

- Röf, röf, röf, ne sírj, királykisasszony, jó dolgod lesz nálam!

Sírt a királykisasszony keservesen, de a disznó csak röfögött:

- Röf, röf, röf, ne sírj, királykisasszony, mindjárt otthon leszünk.

De még csak akkor vette elé a sírás igazán a királykisasszonyt, mikor a disznó megállott egy ól előtt, abba bevezette, ott a piszkos szalmára leültette.

- Röf, röf, röf, ez az én házam, királykisasszony!

Aztán megkínálta kukoricával:

- Röf, röf, röf, egyél, királykisasszony!

A királykisasszony csak sírt, sírt, s addig sírt, míg az álom el nem nyomta.

- Röf, röf, röf - mondta a disznó -, csak aludjál, királykisasszony, holnap a bánatod örömre változik.

Aludt, aludt a királykisasszony, s másnap délig fel sem ébredt. Déli harangszóra kinyitja a szemét, s hát - láss csodát! - majd megvakul a szertelen ragyogástól! Disznóólban feküdt le, s ihol, palotában ébredt föl. Szalmára feküdt, s ihol, most selyem derékaljon fekszik. S ahogy kinyitotta a szemét, egy sereg leány szaladott az ágyához, s kérdezték nagy alázatosan:

- Mit parancsol, felséges kisasszony?

Egyszeribe hoztak neki szebbnél szebb ruhákat, csak úgy csillogtak ezüsttől, aranytól, gyémánttól, s felöltöztették módisan. Aztán bevezették a szomszéd szobába.

Hát ott ül a terített asztalnál egy dali szép ifjú, szalad elébe, a kezét megfogja, s asztalhoz vezeti.

S mondja neki a dali szép ifjú:

- Ülj le ide bátran, szép királykisasszony. Tied itt minden, amit a szemed lát. Tied vagyok én is, ha meg nem vetsz engem.

- Hát te ki vagy s mi vagy? - kérdezte a leány.

Azt mondja az ifjú:

- Majd elmondom neked, szép királykisasszony. Gyere most a kertbe.

Szépen a karjára vette a királykisasszonyt, s lementek a kertbe. S hát, amint lemennek, elejébe hajlik egy kis szőlőtőke, s szólnak a fürtjei:

- Szakíts le, szakíts le, szép királykisasszony!

- Ez a szóló szőlő - mondja az ifjú.

Mentek tovább, s hát egy almafáról olyan szépen mosolyognak le rá a pici piros almák.

- Látod itt van a mosolygó alma - mondja az ifjú.

Továbbmentek, s csak megcsendül egyszerre az egész kert! Néz a királykisasszony erre-arra, s kérdi:

- Mi cseng olyan szépen?

- Nézd - mondja az ifjú -, ott az a barackfa. Csengő barack terem rajta!

Hej, megörült a királykisasszony, azt sem tudja, sírjon-e, nevessen-e nagy örömében.

- Látod - fordult hozzá az ifjú -, van az én kertemben szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack, amit te kívántál. Itt maradsz-e, leszel-e a feleségem?

Nem kérdette másodszor a királykisasszony, nyakába borult a szép ifjúnak, s azt mondta:

- Itt maradok biz én, ásó-kapa s a nagyharang válasszon el tőled.

Az ifjú aztán elbeszélte neki, hogy ő királyfi volt, de egy gonosz tündér disznónak varázsolta, s azzal átkozta meg, hogy mindaddig az maradjon, míg nem akad egy leány, aki szóló szőlőt, mosolygó almát s csengő barackot kíván.

Még aznap hírül adták a királykisasszony apjának, hogy csak jöjjön egész udvarával a lakodalomra. De bezzeg csaptak is hét országra szóló lakodalmat.

Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

ezaz2021. március 17. 06:46

a legkisebb lyányom foglalt
a legnagyobb meg idén férjül
és má nem azt a kort éljük
hogy bármiről dönthet egy apa

skary2021. március 17. 06:42

@ezaz: röff röff király add neköm a legkisebb lányodat :)

ezaz2021. március 17. 06:41

ámen. na ugye. így van. meg így vót.
a megfejtés csak ennyi: disznó.

skary2021. március 17. 06:39

@ezaz:
kő aki eeviszi a világ bűneit
lehet ez az avagy egy műseriff
legyen mindig más az áldozat
miközben az én egy sört hozat :)

ezaz2021. március 17. 06:37

köd-sárga köd-sárga
lélek tisztasága
óvd isten 'bárányát'
csak arra nemzették
húsvétra levágják

senki se védené
csak erre nemzették
áldozat életté
húsvétra levágják
emberek imádják

skary2021. március 17. 06:29

@ezaz:
ahol jobb a lét ott tudatosan élnek
a disznót nem porozzák be a méhek
és még írhatnék ide sok okosságot
de tudom úgysem váltanám meg a világot .)

ezaz2021. március 17. 06:27

én meg aszittem minél nyugatabbra ménk, annál kövérebbek a népek,
mer élvezik a jólétet, amerika plö biztosan szép hely.
apám megmá 36 éve halott.
és nem emlékszem hogy ilyeneket mondott.?
rövidtávfutó vót izmos mint barom,
míg föl nem zabálta a rák,
akko meg egy halom
csont és bőr. talán.

skary2021. március 17. 06:19

@merleg66:
ja mindön gömb a főd is az
a bolygók is mind igaz
a golyó is elgurul
mégis megvan valahol :)

merleg662021. március 16. 20:24

@skary:

ma már nincs kövér ember
csak nagy felületen szép
a föld a mértani legszebb
a gömb az igazi gyönyörűség

skary2021. március 16. 07:29

@ezaz:
azé nyugaton nem zabának
egészségesebb a nép
á ne higgy apádnak
"a kövér ember a szép" :)

skary2021. március 16. 07:28

@BakosErika: szijóó :)

ezaz2021. március 16. 06:51

sárga felhő, sárga felhő
hogyha a szép jövő eljő
lesz kolbász meg friss tepertő
disznót ölünk, nekünk tetszőt
zabálunk és sosem lesz böjt
vígan élünk, vígan halunk
Európa a mi falunk

BakosErika2021. március 16. 05:53

Szia. ☺️

skary2021. március 15. 15:21

@kevelin: szióó :)

skary2021. március 15. 15:20

@merleg66:
látod ilyen az élet
még szinte éled
és huss tovaröppen
élet egy cseppben :)

kevelin2021. március 15. 13:36

szia

merleg662021. március 15. 11:44

felhő bólint és elcseppen
néhány apró esőcseppecske
tova illan hirtelen ott fenn
azt se mondja: isten vele

skary2021. március 15. 10:01

@chillly24: HI :)

chillly242021. március 15. 10:00

Hali! 😃

skary2021. március 15. 06:17

@Edeke: mögkoronázlak :)
allergia mindig van...csak ki mire épp :)

skary2021. március 15. 06:16

@negyvenkilenc:
itt most esik eseget
s nem napozhatok eleget :)

Edeke2021. március 15. 05:56

Nem elég a korona, most jön az allergia is??

negyvenkilenc2021. március 15. 05:54

Szevasz tavasz, zöld a füved és zöld a fűz!
Jó, hogy jössz, imádom fényed mi szemembe tűz! :)