rapista blogja

Szerelem
rapista•  2012. április 7. 08:50

Bíbor Kata versére - antiphóna


Radnai István:

FÉL-ÉBER KÁNTÁLÁS

"Álomból kiránt a reggel,

felhőkócos a horizont,
első gondolattal festem
magamba arcodat: ikont."Bíbor Kata: Bolondos Április


szerelmünk szentkép

öled profán glória

reggelre a vágy meglép

itt sem lett volna soha


mert a hajnali zsolozsmákat

melled füzérén gombolom

már lombosodnak az ágak

búcsúnkra madárdalok


felelnek jóllakott a test

áldozati tojásokat fest

termékeny istenének


pogány szokás a kéj

arra igazán jó volt az éj

bamba ébredés horkoló ének

rapista•  2012. április 5. 10:14

Az asszonyi őszinteség dícsérete

 Radnai István:

 

ALULNÉZET CSATAKOS MEZŐRŐL

 

- helyzetdal -

 

"S voltam tested felett a délibáb, 
bozóttűzben sikoltó bokor, 
pupillád tükrében térhajolás, 
vad gondolat a homlokodon. "
Sea Miller: Voltál-voltam

 


 

tüzel aszályos tavaszban

 

vadrózsáról vértermések hullanak

 

remeg a levegő is megtörik

 

közelszemekben tótágast állnak

 


 

vadság borosta férfiillat

 

mintha bikákat hajtanak a szikre

 

ikrek lettetek egy vad fájdalomban

 

extatikus bánat esőket old

 


 

lám asszonyok a pendellyel

 

levetik és testük hídként

 

sehol egy ránc az országúton

 


 

lám asszonyok ha csujjogva eldalolják

 

szitává lesznek a falak

 

megnyílnak mint mohos tested

 


 

rapista•  2011. március 19. 21:39

Parafrázis

Radnai István:

HOFMANNSTHAL-PARAFRÁZIS


"Mert akkor mindezeknek

a szépségeknek - meddőn s hasztalan -
oly vágyban adtam át magam, szegény,
mint most hajadnak adom át magam,
s e fénynek itt, szemöldököd ivén!"
Hugo von Hofmannsthal: Orcád(Jékely Zoltán fordítása)


csorgott nyálad édes álmod

vágyad nem duzzasztja melled

ahol illatos tej zsír-forrása termett

gyermeknek férjnek szeretőnek csábos


nézek az arcra árnyak rajta

fénnyel s illattal kergetőznek

hogy hozzád érjek meghajlok előtted

szuszog pihenve hívogat az ajka


de íme hol vagy párnád nyargal

versenyezhetnék-e széles szárnyaiddal

előbb még izzadt testem volt a paplan


szivem dobol nem csendesül még

közel vagy mégis messzi emlék

fáj már az éj magamból így kilépek halkan

rapista•  2010. november 5. 20:37

Modern sikolyok kísértete


Radnai István:


MODERN SIKOLYOK KÍSÉRTETE

 

miközben cé-cisz-cécó zeng az éjben

képzeletben parányi tangádat letéptem

hogy oldódjon másfajta szenvedélyben

amit dühe kiváltott a mérgem


miközben durva hangján egy dúr hármas-

hangzat hívta le a holdról az árnyat

s hangtalan bagolyszárnyak

 

az ablak s a hold között elszálltak

mint akik megkésett rovarokra várnak

amelyeket megzavar a város és a lámpa

 

nesztelen tapadtam öled dús tavára

hogy ott maradjak egész éjszakára

mire elönti a kéj dagálya

sikong majd belealszik nagy sokára

 


 

rapista•  2010. október 23. 22:56

LM-nek a rögtönzés után

Radnai István:

KÉPZELGÉS

égszemed az ablak szavad a rács

ha ölembe kaplak sziromhullás

elringatlak  mint mesés éjek

ablakod nagy engedj hogy beférjek

mégis a rácson át nyújtod

égő virág a szád hiába szúr ott

a bársony ágyam sivár  tövis vagy tüske

mert dőre az álom ölelésem üszke

*

ajánlás

pilláid a felhők alól nyílnak kéklik

hercegnőm miért egész az égig

szállsz akár a karcsú tölcsér

vihar amely egy világot felmér