Mysty Kata blogja

Kultúra
mystynekatika•  2018. szeptember 30. 19:26

Hála

Hálaérzet kedves vendég,

Vele lesz a napunk egész,

Nélküle nincs teljes élet,

Üresség kong, erős, éles!


A félelem nő, a béke tán

"Tavalyi hold?" - Hol, merre jár?!

Otthona sincs, vándormadár!

Visszatérte álom ma már.


Emléke él, tavaszt idéz,

Erősebb, mint "egri" vitéz"!

Szigetvári hős, híresség...

Önfeladás nem büszkeség!


Mysty Kata: Visszatér - e?

mystynekatika•  2013. június 15. 00:58

Csókay András idegsebész levele:

Csókay András idegsebész levele:


Az emberi agy is csak egy kivitelező szerv igaz, a legmagasabb szinten differenciált. Olyan, mint az autó kormánykereke. Ahogy a kormányos is a kormánykerék mögött ül, az emberi személy lényege is az agy mögött van. Tehát szabad akaratunk nem az agyunkban van, de azt az agyunk segítségével közöljük. Tehát, az emberi személy lényege nem csak az agyban van. A lelkiismeret nem az agyban van. A szeretet a megbocsátás nem az agyban van, ahogy az Isten-kapcsolatunk sem. Ezt Szentágothai professzor el is mondta a 70-es években az orvostanhallgatóknak. Azok átmentek a bölcsészkarra és elmondták Lukács György marxista esztéta professzornak. Lukács azt mondta: igaza van Szentágothainak, de ezt ne nagyon hangoztassák. Így szól a legenda.

Az, hogy nem valamik vagyunk, hanem valakik, nem csak az agyunktól függ. Hát akkor mitől? Erre eddig egyetlen valaki tudott tökéletes választ adni, a megfeszített majd feltámadt Krisztus. Vagy elfogadjuk, vagy nem; ez már a szabad akaratunktól függ. Ha nem, akkor elkezdünk csúszkálni a saját magunk által gyártott jégen. Ezt teszi Európa. Kitalálta magának az emberiség történetének legveszélyesebb vallását, aminek a lényege az, hogy az ember az Isten, és a tágabb értelemben vett tudományon (amibe a politika tudománya is beletartozik) keresztül uralni tudja a problémákat. Kimaradt az EU alkotmányból a kereszténységre való hivatkozás, benne maradt viszont a görög-római kultúrára való hivatkozás, sőt a felvilágosodásra is.

Jó példát hallottam egy templomi prédikációban a Mária rádióban, kicsit kiegészítve közvetítem a gondolatot.

Ha idejönne egy marslakó és körbenézne, nyilván megkérdezné, hogy miért írtok ti 2013-at. Mondanánk, mert 2013 évvel vagyunk Krisztus után és ehhez igazítjuk az időszámítást.

Aztán megkérdezné, hogy miért a vasárnap a pihenő ünnepetek. Megmondanánk neki, hogy akkor volt a feltámadás és ezt ünnepeljük. Ezt az orosz nyelv szépen megőrizte, mert a vasárnap voszkreszenyie szó feltámadást jelent. Tehát amikor Brezsnyev azt mondta, hogy vasárnap találkozunk a Vörös Téren a díszszemlén, akkor azt mondta, hogy a feltámadás napján találkozunk ott.

Aztán megkérdezné a Marslakó, hogy mutassátok a szép épületeiteket Európában, és mi elsődlegesen megmutatnánk a templomokat a kölni, firenzei, milánói és természetesen a római bazilikát, a párizsi Notre Dame-ot.

Kérdezné tovább a kultúrát: festészet, szobrászat és mi mutatnánk Michelangelo, Leonardo, Rembrandt, Giotto, Tiziano és a mi Munkácsynk trilógiáját; mindegyik keresztény ihletésű mű.

Aztán kérdezné: a fantasztikus tudományos eredményeitek hogyan lettek és mi idéznénk Einsteint; a tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak,

Max Planckot és Heisenberget; amikor az első kortyot kiiszod a tudás poharából, könnyen ateistává válsz, de a végén mindig ott vár Isten,

vagy Pascalt,

de a mi Neumann Jánosunkat is, akit a tudósok az emberiség eddig élt legnagyobb géniuszának tartanak, nagyobbnak, mint Einsteint. Ő igazi matematikus módon közelítette meg a hitét, de logikus és helytálló: ha úgy élek, mint Krisztus tanácsolja, abból bajom nem lehet, akkor sem, ha nem igaz a feltámadás, de ha igaz és nem úgy élek, ahogy az evangélium tanítja, abból óriási nagy bajom lehet.

Szóval mindezek után a marslakó azt kérdezné: szerencsétlen európaiak nektek teljesen elment az eszetek?

És ha azt is hozzáadnánk, hogy az összes európai jogrendszer, alkotmány a keresztény tanokra épülve született meg, végképp csodálkozna.

Arra már csak megdöbbenten legyintene, hogy egyetlen vallás hirdeti alapelvként a cselekvő felebaráti szeretetet: és ez a kereszténység.

Az iszlám a feltétlen engedelmességet,

a buddhizmus a belső kiüresítést;

a hinduizmus a szánakozásig ugyan eljut, de aktív cselekvő szeretetre képtelen. Ehhez Teréz anyának kellett elmenni Indiába, hogy megmutassa.

Ezzel szembe menve a kis Magyarország létrehozott egy olyan alkotmányt, amiben Istent meg meri említeni, a családot védi, a kereszténységre utalva. Ez az, ami nem tetszik bennünk a fejlett nyugatnak.

Az EU még nem tért le a fogyasztásban való tobzódás bűvöletéből az élvezetek halmozásáról. Súlyos dolog a szenvedélybetegség. Egy narkós vagy alkoholista mindenre képes, hogy megszerezze az aznapi adagot. Igaz ez nagyobb léptékekben is. Tehát a súlyos szenvedélybeteg nyugat, a fogyasztási mániájában kénytelen minket is, és akit lehet, kizsákmányolni, hogy legyen még fogyasztani valója.

Az elmúlt 3 évben óriási dolog történt: ezzel az árral szembe fordult a népünk, országunk. Ha csak ennyi történt volna, az már az elmúlt évszázadok egyik legnagyobb sikere 56-on kívül, folytatnunk kell, hogy rajtunk keresztül térjen meg Európa újra a gyökereihez, a kereszténységhez. Ne hallgassunk azokra a hazudozókra, akik újra csatlóssá akarnak tenni minket.

Istennek jó a humora. 1955 december 8-án szavazták meg egyhangúlag az EU zászlót: a Szeplőtelen fogantatás napján, a 101 beérkezett pályázatból. Kikötés volt, hogy nem lehet sem politikai, sem vallási utalás a zászlóban. – A kék a Szűzanya színe, a 12 csillag a Jelenések könyvéből a napba öltözött asszony fejét díszíti. A szavazók egyike sem gondolt erre. – Isten szerencsére nem fáradt bele a megbocsátásba, sajnos mi fáradunk bele sokszor a bocsánatkérésbe mondta Ferenc pápa nemrégiben. Ne adjuk fel, ne fáradjunk és a jó úton haladó hazánk tovább fog emelkedni.

mystynekatika•  2013. február 7. 12:46

Térdre borulva

 

  Mysty kata
Térdre borulva


Tudom bűnöm ,
érzem vétkem,
gőgöm, mérgem.
Nem is értem.

Térdre rogyok
s te ezt hagyod.
Azt jelenti
meghallgatod.

Törpül önzés,
büszke szükség,
kicsiny hitem
magnyi, kevés:

Amit kapok
Tőled elég.
leborulok,
gyenge vagyok.

Tebenned én
Bízton bízok!
Kevésségem
többre tartod!

http://www.hitvallas.hu/regi/hitv0502/cimlap.jpg

http://www.urszava.net/

Térdre-borulva

...Nincs ennél megfelelőbb emberi mozdulat akkor, amikor Isten jelenléte megérint bennünket. Felszegett fejű, magabiztos emberségünk ezekben a ritka pillanatokban a helyére kerül. Leborulunk - mert nem tehetünk mást - az Isten előtt. Ilyenkor - a végtelen Jóság, a végtelen Irgalom és Szeretet erőterében - nyilvánvalóvá válik kevésségünk, kicsiségünk, méltatlan voltunk. Amikor az imánk már hamisan szólna, mert mustármagnál is apróbb hit áll mögötte, amikor megfogyatkozik bennünk a szeretet, és nincs erőnk jót tenni..., marad egy néma gesztus, a térdreborulás: ilyen vagyok Uram, csak ennyi... Várom, hogy rám tekints és fölemelj a porból!

Székely Imréné


Dr. Pápai Lajos megyéspüspök


Az Eukarisztia (Szentmise) elsősorban áldozat, Krisztus és az Egyház áldozata, és ez azért lehetséges, mert Ő, a Feltámadott valóságosan jelen van a kenyér és bor színe alatt Egyházában. Már Szent Pál figyelmezteti a korintusiakat, hogy csak tiszta lélekkel egyenek e kenyérből s igyanak e kehelyből, mert aki anélkül eszi és issza, "hogy megkülönböztetné az Úr testét, saját ítéletét eszi és issza." (IKor 11,27-29).

Ennek a jelenlétnek a hite az Újszövetségtől napjainkig megszakítás nélküli a Katolikus Egyházban. Ahogy Aquinoi Szent Tamás himnusza mondja:



"Látás, ízlés, érzés megcsalódhatik,

de a hallás rólad hittel biztosít:

Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,

Igéd igazánál mi van igazabb?"

Forrás
http://www.hitvallas.hu/regi/hitv0502/hitv050222.html

 

Jegenye áll mától Parnasszus hegyén,

onnan integet felénk; ág-kezében tolla

ég, lánghegye élét istenek hegyezték ,

kőszívének vérét színébe keverték!

 

Kedves Kata,mikor a Napkorongra kerültem és írogatni kezdtem oly boldogan tedtem,mindha szárnyaim lettek volna,de nem jön hogy elhidd,szóbelileg annyi rosszat hallottam és irigységet,támadásokat mindha félnének a társaim tőlem.Valahogyan mindha megundorodtam volna.Élő halott lettem,kit csak a halála után fognak értékelni.És az Én nagy vágyam az hogy az ki elmegy Én legyek az első.Még egy nő valahogyan átvészeli a dolgokat de mint férfi kinek mindent ölábe tettek annak gyötrelem lenne a hátralevő élete.Kicsit drámai de próbáltam a versemet formázni a szavak segitségével.Elemér

Minden feladás:  gyengeség és hiány!
Ezt lehet pótolni, értelmünk , kreatív énünk,
tehetségünk és bátor életszeretetünk révén!
Egy férfi testben amennyire erő, lélekben
olyan gyenge...Lelki társ, barát, szomszéd,
ismerős, volt kolléga, munkatárs,  stb. lehet
pótlék, közvetítő, de minden egy személyben pótol a hit.


 Lelki társ, barát, szomszéd,
ismerős, volt kolléga, munkatárs,  stb. lehet
pótlék, közvetítő, de minden egyszemélyben Isten.
Nekem Ő segít.Szeretettel !kata
 

 

 


 

mystynekatika•  2012. október 19. 21:33

" PP"




Hála, versírásért

A versírást nem tanultam,
csak magamtól kezdtem én,
Megváltómról, kitől üdvöt
kaptam, vére érdemén!

Hála, több mint hatvan éve,
versek által szólhatok,
széles úton járó népet,
keskeny útra hívhatok.

Van: ki verseim kedveli,
van: ki neheztel reám,
bár nem tudom, bár nem hallom,
tudja, hallja jó Atyám.

Bánom, hogyha verseimmel
megbántottam lelketek,
higgyétek el, nem akartam
ártani én, senkinek.

Verjetek csak nyelvetekkel?
Amíg élek, felfogom,
ámha mennybe szárnyal lelkem,
verhetitek, hűlt porom.

Egykor, a nagy Bíró előtt,
tetteimre fény derül,
Uram tudja: érte tettem,
s nem rója fel, vétkemül.
Pecznyík Pál        " PP"
Celldömölk
2012. VIII. 15.
  Boldog lélek

Boldog lélek, akit Isten
hittel ajándékozott,
mert élete hite által,
új életre változott!
Bűne terhét, az Úr Jézus
keresztjéhez tette le,
bűn-rabságból szabadulva,
így lett Isten gyermeke.
bűnfoltos ruhája helyett,
mennyei köntöst kapott,
új köntöse oly gyönyörű,
amit meg sem álmodott.
Így vonul a keskeny úton,
Jézus zászlaja alatt,
hite által, átvészel ő,
súlyos próbás harcokat.
És ha üdvösség útjáról,
tév utakra le nem tér,
úgy hű Ura oltalmában,
biztonsággal célba ér!
Mérhetetlen gyorsasággal,
a levegő-égen át,
s megláthatja újhonának,
ragyogó fővárosát!
Szépséget: mely ott vár reá,
értelme nem fogja fel,
hiszen dicső öröksége,
fölér ezer, földivel!
Pecznyík Pál
Celldömölk
2012. VI. 10.




Szebb új világ!

Ég - Föld Ura hála neked,
csodás a te szereteted.
Már előre közlöd Atyánk,
odaát majd mi vár, reánk.
Vagy üdvösség, vagy kárhozat,
mert nincs harmadik változat!
Ki ezt: komolyan nem veszi,
üdvösségét elvesztheti!
Igédben Te elénk tárod,
az örökkévalóságot!
Melyben e látható világ,
csupán annyi, mint szál virág,
s bár földünk rózsa éke ez,
hamar elszárad s vége lesz.
így múlik el, mi látható,
havas hegycsúcs, tenger s a tó.
Virágzó falvak, városok,
szegények, milliomosok,
mert bűnt nem tűrsz meg Istenem,
nyoma, látható mindenen.
Ezért romlott földünk felett,
kimondtad az ítéletet!

Szebb világot alkot szavad,
Te ékesíted fel magad.
Szépség: mi abban látható,
értelmünket meghaladó.
Boldog: aki lakhat abban,
ragyogó fény-áradatban,
bárcsak sokan vágynánk oda,
mert ott: végünk nem lesz soha!
Pecznyík Pál Celldömölk 2012. IX. 27.

mystynekatika•  2012. július 29. 16:23

Ébredés



 Győzelemre születtél, csak
- lásd a célt , érj - találj célba!
 Céltalanul , tétlenül hiába vársz.
 Esélyre vadássz, kelj versenyre!
 Ölbe sose pottyan, eddz, - ne esedezz!

 Ki utat kutat , talál , sőt mutat kiutat...
 Égre nézz bízva , menj előre bizakodva;
 veszíteni az fog , ki a kudarcot vonzza!
 Az idő harca , a győztes arca,
 rostáján ki is hullhatsz, a
 gyengébbekkel hátra vonulhatsz ...

 A hibás szemek, bár szemtelenek,
 elfolynak események szűrőjén , mert
 fölöslegek... Értékes , ép szemek közt
 ott lehetsz, ha tömény- töretlen
 akarásod - maradásod.
  Mi több a rangsorod!

 Önmagad építed föl,s nyer  hited , akarásod:
 Benned a lelkiismeret :a nagy önismeret!Nem
 - "veszett fejsze nyele"! Veszíteni vagy győzni
 az akarat kőszikla - s az én szava ,
 szívós szorgalma. Ne tékozlod el ,
 a tehetség benned úr;
 egyetemes erős Támaszod , mint az Úr.

 Nem vesztőhelyre születtél ,
 tedd győztessé magad!
 Fontossá a részvételed tesz , ott
 a célszalagnál pedig te Magad!



Pákolitz István:Babarózsa 

 

 

Zöldcsütörtök hajnal óta
Bimbózik a gyöngyharmatos babarózsa.

Mielőtt a nap feljönne
Rózsababa-menyasszonyka lesz belőle.

Énfelőlem gondolkodik
Éjjel-nappal két karomba kívánkozik

A szívem tízezer éve
Alél áldó égi-földi szerelmében

Nem futhatok ő se szökhet
Rabja vagyok - és a foglyom mindörökre

Rózsababa virágozzál
Holtomiglan-holtodiglan csókolgassál



http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1103132  Versek virágokról



Lesznai Anna
Ébredés

 

Éltem aluvó asszonyéltemet
S testem nem volt más - minden nyarak teste -
Hajam a fáknak kúsza lombja volt,
Szívem a nappal leáldozott este.

És nem volt más álomra nyílt szemem
- Hiába hajlott ködfejtő betűkre -
Mint minden víznek és minden egeknek
Egymásba mélyedt magalátó tükre.

Dús eremben télvégi harmat gyűlt meg,
November hóban őszi pára ült meg.
Mindenik maggal kipergett az éltem
És lenge lelkem lebegett a szélben.

- Te eljöttél és kiváltottál engem
Te csudahántó megváltó szerelmem.
Sebzett testem a nyarakból kivállott,
Most talpig saját fájdalomban állok.

Az én karom reszket ölelve téged,
Az én szivemre verődik beszéded
S hogy gyökeret vert tebenned a lelkem,
Én felsikoltva önmagamra leltem

 

                Miszti Kata
 
                   Ébredés

 

Szendergő asszonylét sok éjt fölemészt,
vívódások tűpárnája altató.
Táncos vadságunk igazán ölebként
agonizál, kócos ébredés tangó.
 
Nevetésünk fojtott tüze , gomolygó
füstje - nászainknak ; mind albatroszok.
Hosszú álmoknak rövid vétke holló,
idült együttlétben mámoros toposz.
 

 Titkok ajtaja záródik , anyaság
álma átjut léleklyukakon mégis...
Vigyázva , nyűve nőiség bársonyát
türkizen - utolsó örömcsapásig.
 




Szendergő asszonylét de sok éjt fölemészt,
vívódás tűzdelte tűpárna az altató.
Táncbelépő vadságunk igazán ölebként
agonizál, kócbabás felkelésünk tangó.

Nevetésünk fojtott tüze , gomolygó
füstje - nászainknak ; mind albatroszok.
Hosszú álmoknak rövid vétke holló,
idült együttlétben mámoros toposz.
 
 

 
 

                  

    

       Ébresztette

       kelesztette  élesztőként,

        

 
      Titkok ajtaja záródik ,
az anyaság

      vágya léleklyukakon átjut mégis,

      vigyázva , nyűve nőiség bársonyán

       szőnyegként - utolsó ökölcsapásig.
 




http://idezet.wordpress.com/category/korulmenyek/


http://fukszia.freeblog.hu/archives/2010/04/

"A szeretet az az energia, amely kiterjeszt, megnyit, kiküld, megtart, feltár, megoszt, gyógyít.
A félelem ruhákba csavarja a testünket, a szeretet mezítelenül hagy.
A félelem görcsösen kapaszkodik mindenbe, és mindenhez ragaszkodik, amink csak van, amíg a szeretet odaad mindent.
A félelem bezár,, a szeretet megnyit. A félelem megragad, a szeretet elenged. A félelem sajog, a szeretet enyhít. A félelem támad, a szeretet módosít.
Minden emberi gondolat, szó, és tett vagy az egyik, vagy a másik érzelmen alapul. Nincs más választásod, minthogy nincs semmi más, amiből választhatnál. E kettő között azonban szabadon választhatsz - és ez nem is kevés, hidd el!"


Neale Donald Walsch

 

 

Erich Fromm:

 A szeretet művészete: (részlet)

Az adás legfontosabb szférája azonban nem az anyagi dolgok világa, hanem a sajátosan emberi tartomány. Mit ad egyik ember a másiknak? Önmagát, önmaga legbecsesebbjét, az életét. Ez nem jelenti szükségképpen, hogy föláldozza az életét a másikért - csak hogy neki adja azt, ami őbenne eleven; nekiadja az örömét, az érdeklődését, az értelmét, a tudását, a jókedvét, a bánatát - minden kifejeződését és megnyilvánulását annak, ami benne eleven. Életét így odaadva gazdagítja a másik személyt, fokozza elevenségérzetét a saját elevenségérzetének fokozásával. Nem azért ad, hogy kapjon; adni önmagában tökéletes öröm. De azzal, hogy ad, óhatatlanul életre kelt valamit a másik személyben, és az visszasugárzik rá; ha őszintén ad, abban óhatatlanul benne foglaltatik a viszonzás. Aki ad, az adakozóvá teszi a másik személyt is, és mindketten részesülnek az örömből, amit létrehoztak. Az adás aktusában valami megszületik, és mindkét érintett személy hálás az életért, amely mindkettejük számára született meg. Mármost a szeretet vonatkozásában ez azt jelenti, hogy a szeretet olyan erő, amely szeretetet teremt; az impotencia nem más, mint a szeretet megteremtésére való képtelenség.

 

Virtuális kapocs
 
   Álmod álmomon"át"száguld, bolondít szívet

- kalandor ...Tavaszi álmot rajzol csendje

  terepére, huncut fényben vibrál képzelet.

Inog réveteg.

Nyüszítek, csaholok,  de hiábavalók a kutyadalok!

Eb ura fakó, nem szaladhat csak úgy az a ló, erre való a virtuális kapcsolat mód?!

Már-már ki nem hagyható.Csend rajzol tüskés tavasz - álmot magány falára. Vibráló fényben ég a fuldokló képzelet.

    Emlékmorzsákat csipeget a kíváncsi jelen. Célköröket fut vágy démona magában... Sodró árban fényhullámok lendülete visz.

Fölkap, kúszva,   harapva a levegőeget fénybe érsz, de konok sötétség lép villámgyorsan a Világosság térfelén!


Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom