La Petite Cultural Vagabond tollából

danderfluff•  2018. március 16. 11:15

Istenke aspektusai

A felkelő Nap egy kóbor sugara játszva végigcikázik az erdő katonás rendben sorakozó fái között. A langyos szellő lustán fújdogál, útját jobbra-balra nyújtózó fűszálak mutatják szerteszét. Harmattól nedvesen kókadozik a hóvirág; álmából felébredt röpke egy év után. Sárga ruhájában pompázik a gólyahír, s a cinke így kiált: nyitnikék! De még mennyire kék! Az égbolt kitisztul, kövér fellegei lágyan egymásba olvadnak, majd újra szétválnak, látni engedve a hazatérő költöző madarak csapatát.

- Füfti fecke, füfti fecke! – kacag a gyermek, miközben akkorát bukfencezik, hogy a bárányfelhő sarkának meg kell emelkednie, nehogy leessen.

- Nem lehet az füfti, legfeljebb fortinájn. Mindig páratlan számúak, mert a „v” alak élén ott a vezető, aki a többiek biztonságáért felel.

- Úgy fejel, ahogyan mi szoktunk az iszteniszkojában?

A papa a fejét rázza.

- Nem, fiam, úgy, ahogyan én meg édesanyád vigyázunk rád. Mellesleg, hol vagy te iskolás, ha már így bele akarsz a dolgokba „fejelni”?

- Buta madajak – pislog rosszallón a kölyök, figyelmen kívül hagyva a kérdést –, micoda osztobaszág, hogy egy figyejjen a többi fojti… aká’hányja! Ezéjt i sesszszejű neked, hogy cak egy gyejeked van. Pejsze, ezzel isz én jájtam josszul.

Az idősödő férfi próbálja figyelmen kívül hagyni a vádat. Megbabonázva nézi, ahogy gyermeke buksi feje ide-oda libben a hömpölygő habok között. A fiú gurgulázva nevet, és már úgy forgatja a nyelvét, mint egy kezdetleges Cicero, vagy legalábbis Cicuska. Apja tekintete ábrándosan a Nap felé siklik, az árnyék ívesen vetül egy jókora kőre. Az öreg összeráncolja szemöldökét. Ideje indulni.

 

 

- Mit képzelsz, magadról, fiatalúr, kivel beszélsz?! – a meggyötört kéz lomha mozdulatokkal masszírozza orrnyergét. Egyszer csak megáll, és egy asszony oldalához vándorol. A karcsú alak áll a konyhaasztal előtt, csípőre tett kézzel, vele szemben a két kamaszkarocska egymásba fonódva, hetykén, flegmán, mindenre elszántan.

- Nem kell elengedned. Nem szorulok a jóváhagyásodra. Nehogy azt hidd, gyerek vagyok még. Régen nem. Sok mindenről lemaradtál.

- Azt hiszed, te kis naiv, hogy én vagyok az oka?! Mintha nem apád zavart volna el a háztól, apád, akit te rajongásig imádsz. Meg tudott volna fojtani egy kanál vízben, de a lényeg, hogy a te lelkiismereted tiszta.

Tisztább már nem is lehetnék. Épp tegnap súroltam fényesre a szivárványos égboltot, ha nagyon érdekel. Egyedül miattad, azért, hogy mind a hét szín ragyogóan pompázzon, mire te hazajössz. De te nem értesz, anyám. Eltaszítottál. És mindennek az lesz a vége, hogy megint lelépek a haverokkal nektárt gurigatni. Ne legyenek illúzióid, a domboldalas hasonlat már a meséskönyvekben sem szerepel. Ugye, tudod, mi az a „nektár”? Nekrofil ártalom. Hiába nézel így rám, ez nem a hippikorszak, kismillió éve nem minősül lázadásnak, ha egy krapek fenékig érő hajat növeszt. Az már csak a hab az almaszájderen. Te nem emlékezhetsz, hogy hívogatott a gyümölcsök teltsége, mennyei zamata akkor régen… hiába keresem a megfelelő szót, nem találom. A lenti népek bizonyára azt mondanák, kerek, de ez humbug. Nem igaz. És még ők tartják magukat zseninek! Jutalmazzák egymást Nőbél-díjjal, meg minden más szeleburdi találmánnyal, holott az ÓMA, ami köztudottan szobahőmérsékleten köt, éppoly GÖMBÖLYŰ, mint az az égszínkék planéta, ahol a napjaikat tengetik… hogy is hívják? Föld, ha jól tudom.

- Miért is nem léptem közbe, amikor apád először elvitt az emberek közé?! Annyi káros benyomás ért ott téged. Megtapasztaltad az elmúlást, a természet halálát... aztán meg jöttek a madarak.

- A fecskék? Mi bajod velük?

- Azóta vagy ilyen öntörvényű és arcátlanul pimasz.

- Még hogy én, pimasz? Csak kifejtettem a véleményem. Tudod, a vélemény az, ami mindenkinek van, de senki nem kíváncsi a…

- Tudod, a szájder meg az, amit te nem iszol, mikor nem kapsz kimaradót a nem létező barátaiddal, mert én nem adok rá engedélyt.

- Tehát ennyi? Ez az utolsó szavad?

- Ahogy mondod. Ne nézz így rám! Inkább menj, nézd meg, felébredt-e már a húgod. Figyelj rám, ha hozzád beszélek! Csak tudnám, miért gyűlölsz ennyire.

- Hagyjuk. Ezzel is csak én jártam rosszul.

Mikor kilépek a lengőajtón, elém tárul a varázslatos nyári kert. Átgázolok a pázsiton, talpam alatt a fűszálak egymásba gabalyodva hajladoznak. A kabátomba nyúlok és kiemelem az üveget. Mielőtt erősen meghúzom, hátranézek a vállam fölött. Ennél már nem is lehetnék tisztább. Ennél már nem is lehetnék szabadabb.

 

 

Két nyugdíjas korú asszony ácsorog a padkán. Fejüket bágyadtan behúzzák az eresz alá a zuhogó esőben. Hirtelen megérkezik a madár. Csőre fakó, tolla viharvert, szíve viszont – bár ezt nem látja senki –, repes a boldogságtól, mikor vijjogó fiókái között földet ér. Búvóhelye évek óta minden veszély elől rejtve van.

- Látom, hogy a villásfarkút nézed. Ne is tagadd! Nem szégyen. A régi bérlőm is, szegényke, valósággal el volt tőlük ájulva. Pénzt keresni a lakbérre, azt nem. Mindig csak azok az őrjítő preparátumok… mi az, valami rosszat mondtam?

- Hallottam én is arról a csodabogárról, meg a kitömött madarairól, lehetett neki vagy fortinájn. Beteges gyönyörűséget látott bennük. Szakasztott Ferdinand Clegg volt a fiatalember. Illetve már nem is olyan fiatal.

- Néhány évig nálam húzta meg magát. Rongyos egy teremtés, én mondom, de az arca, akár egy angyalé. Ha jól emlékszem, akkoriban csapták ki az egyetemről, majd egy hónapra rá idegösszeroppanásban meghalt az anyja. Próbáltam könnyíteni a helyzetén, éreztetni vele, hogy van még jóság a Földön… csak, tudod, sokszor többe került a leves, ő meg maradt bús. Fogalmam sincs, mi történt vele azóta.

- Ez az ember, úgy képzelem, nem is a Földről való.

- A modorában legalábbis nem láttam semmi evilágit. Néhanapján meglátogatta a testvére, jól öltözött ifjú hölgy, vagy tizenévvel fiatalabb nála. Teljesen érthetetlen számomra, mit akarhatott ez a kicsike a biztos egzisztenciájával egy ilyen henye rokontól.

- Helyén volt a szíve.

- De a pénztárcája, az már kevésbé. Többször láttam a férfit, ahogy számolja a ragacsos papírpénzeket, de valahogy mindig el is tüntette őket, pedig vásárolni nem ment soha, otthon gubbasztott egész nap abban az egérlyukban. Sanda gyanúm, hogy a tetemekbe temette mind.

- És végül mi lett a híres gyűjtemény sorsa?

- Azon az éjszakán minden hamuvá vált. A védencem világgá futott, a lakásból pedig nem maradt semmi, csak füst és dohszagú fekete por.

 

 

A karácsonyi misének vége, a városban csend honol. Egymás után hunynak ki az ablakban a fények. A kandalló tövében dús arcszőrzetű öregúr. Jómagam. Egy percig sem bánom, hogy akkor régen eljöttem hazulról, és leszálltam a Földre. Igaz, a tempót sosem sikerült teljes mértékben felvennem, mégis rátaláltam önmagamra. Megszerettem a nádast a tavon, a susogó szellőt, a madárcsicsergést és a régi felhőket, amiket már más szemmel látok. Itt van az otthonom, és ezen semmi nem tud változtatni.  Még anyám temetése sem.

- Messiásom, ideje ágyba bújni.

Rettentő pogány szokás így hívni a… az embert (khm), főleg a bűnös embert, pláne egy szanatóriumban, és különösen azok után, hogy nyomatékosan megkértem az ápolókat, legalább az unokaöcsém jelenlétében ne tegyék.

- Bácsi, miért nevez úgy Téged a kisasszony, mint a Megváltót?

Ez a gyerek egy csoda, amit nem hagyhatok elveszni. Nem követhetem el ugyanazt a hibát, amit annak idején az apám. Nézem a két csillogó szemét, fülemben lágyan zsong földöntúli hangja: „Bácsi, Bácsi, hisz’ Te mondtad: egy fecske nem csinál nyarat!”. A nővérek felemelik sajgó testemet, óvatosan az ablak alatti ágyba fektetnek. Érzem, ahogy vénségem ráncai nevetőráncokká simulnak.

- Nem tudom, Drágaságom, de Te engem megváltottál. Felhőjáró becsületszavamra mondom.

danderfluff•  2018. március 15. 14:16

Otthonkeresők - Egy modern Tolsztoj tragédiája

Akárki lép be ebbe a sötét szobába, én mereven állom a tekintetét. Amit tettem, nem bánom, épp ezért nincs előttetek miért felelnem, még csak szégyellnem sem kell magam. Megérthettek, hisz férfiból vagytok ti is valamennyien, s mindnyájatok számára mást hordoz magában az eszményített asszonykép. Számomra is volt valaki, egy meggyötört Madonna, akinek a mosolyában naphosszat tudtam volna sütkérezni, csakhogy nem engedte. Szemében a gúny, jól tudom, soha nem felém irányult, nekem mégis mindannyiszor ökölbe szorultak a kezeim. Mert elhagyott engem, mikor a legnagyobb szükségem lett volna rá.
   Te, aki ott leskelődsz, az ajtónyílásban ténferegsz… igen, te! Hiába engednek téged hozzám, üres szavaid nem használnak egy fikarcnyit sem. Ne is próbáld rám fogni a történteket, hiszen miattad következett be mindez, egyedül te vagy az oka, hogy ilyen vérlázító fertőbe keveredtem. És ha most megkérdezed, miért halott, azt válaszolom majd…
   - … mert hozzád kegyesebb volt a sors – és fáradtan, elgyötörten lélegzem, mint a lassított felvétel, miközben imádkozom, hogy járjon le végre a látogatási idő.
   - Te is tudod – forszírozod tovább –, hogy segíteni jöttem. Nem akarnálak bántani. Soha.
   - Gondoltad volna ezt végig korábban! Számomra már nincs remény.
   És ekkor megjelenne egy halovány alak, valahol a cella túlsó felén. Meg kell dörzsölnöm a szemem, mert félek, káprázik. Az nem lehet, hogy…
   - Tűnj el innen – öklendezem rád sem nézve.
   - Ahogy akarod – sóhajtod ekkor. Árnyékoddal együtt eltűnik a ködös kísértet, akit látni véltem az előbb. A felügyelő fütyörészve bekukucskál a nyíláson, majd egy határozott mozdulattal eltolja a reteszt. A földre borulok és elerednek a könnyeim.

*

   Konrád valamikor megnyerő férfinak számított. Vállalkozása virágzott, annyit utazott, amennyit nem szégyellt, és minden kikötőben másik hölgyismerős várta. A fehérnép szíves kedvelőjeként valósággal falta a legényéletet, és szívesen eléldegél volna így halála napjáig. Így is ment ez hosszú évekig: epekedtek utána a nők, mígnem derült égből villámcsapás – valaki gyomorszájon vágta! Az elbűvölő, sugárzó teremtés, Hilda egy mexikói forgatagban próbált utat törni magának. A déli szépség (akinek kimondhatatlan nevét a férfi öntörvényűen átkeresztelte), teljesen rabul ejtette a szívét. A lánynak nem fájt a rabság, a hazája elhagyása, de még az sem, hogy a férfi tizenkét évvel idősebb volt nála. Dehogy! Amíg csillogó ékköveket kapott jutalmul a boldogságáért (vagy annak színleléséért), valódi hercegasszonynak érezte magát a világutazó mellett.
   Idő közben összeházasodtak, az első gyerek után jött a második. A férfi halmozta a pénzt, aminek nem kis részét cicomakedvelő asszonykájára költötte. Felesége a nyelvet is meglepően hamar elsajátította. Hilda élvezte a pompát és a hírnevet, ám egy idő után kezdett belefásulni mindebbe: korántsem úgy alakultak a dolgai, mint azt tervezte, így csalódnia kellett magában és a házasságában is. Lassan minden utcasarkon új hazát keresett, ellenben csak új házakra bukkant. Ha valamelyik elnyerte a tetszését, bekopogott. Mikor a tulajdonos ajtót nyitott, a fiatalasszony igyekezett bevetni csáberejét és bájoló csicsergéssel bekéretőzni a nappaliba. A lakók ilyenkor megrökönyödtek pimaszságán, rákiabáltak: dehogy engedlek be, még a végén meglopsz!, és becsapták az ajtót, hogy csak rengett belé az egész épület.
   A gyerekek lassan megnőttek és érkezett egy új házvezetőnő is. Az asszonynak egyre több lett a szabadideje, és egyre kevésbé tudott vele mit kezdeni. Megkeseredettsége a férjének is feltűnt, így az egyre többet kimaradozott otthonról, újra rászokott a vándoréletre. Néha hetekig, hónapokig nem tért haza. Egyszer két egész évig távol volt, amibe a feleség belebetegedett, egyik nap felébredt és összeesett, majd utána egy darabig fel sem bírt kelni a betegágyból. A házvezetőnő ápolta, amíg a férj haza nem érkezett. Konrád valósággal tombolt, mondván, milyen anya az ilyen, aki nem képes vigyázni a gyerekeire. Sokáig rá sem nézett a nőre. Amikor egyik üzlettársa telefonon felhívta, hogy lenne egy nagy biznisz, amit el kellene intézni, kapva kapott az alkalmon, és magával vitte idősebb fiát is. Hilda soha többé nem látta gyermekét, csak a táviratot olvasta, hogy meghalt trópusi betegségben, a férjére pedig ne számítson, mert nem jön haza többé. Mivel az elemi iskolát leszámítva soha nem tanult, nem tudta ellátni a családot. A birtokot elárverezték és a kisebbik fiúval hamarosan az utcára került.
   Élelem és ruha nélkül, vajmi kevés pénzzel, betegeskedve járták a falvakat, városokat, a puszta vidéket vagy ahova éppen keveredtek. A nő hiába vállalt alkalmi munkákat, még cselédszerephez is ritkán jutott, a gyereket pedig nem tudta senkire rábízni. Legelső dühe a polgármester rezidenciájához vezette. Gyermekét a kezében tartva vadul hajigálta kővel az épületet, de csak nem jött ki senki. Nem baj, gondolta, majd bemegyek én magam! A festői belső szerkezet üdítően hatott Hilda idegrendszerére, ő mégsem tudott elvonatkoztatni az ironikus helyzettől: nemrég ők is hasonló álomotthonban élték mindennapjaikat. A karosszék például kísértetiesen hasonlított arra a darabra, amit Konrád irodájába vásároltak. Az asszony ábrándozva leült és lehunyta szemeit, hogy kiélvezhesse a pillanatot. Arra eszmélt, hogy a szoba ablakát a hajnal első sugarai cirógatják. Kicsi fia édesdeden aludt karjaiban. A lakók nem érkeztek meg aznap este (később kiderült, elutaztak a hétvégére), így a turpisságra nem derült fény.
   Arra viszont tökéletes volt e szituáció, hogy egy elhagyott anyának mentőövként szolgáljon a nyomorból és a nélkülözésből. Attól a naptól kezdve, bárhol üresedett meg egy-egy napra valamely lakóépület, ő tudott róla. Kihallgatta, kifigyelte, szemfülesen bogarászta a hirdetéseket, majd amikor eljött az idő, ott termett és befészkelte magát Rolanddal. Bár sokak fülébe eljutottak a híresztelések, senki nem emelt vádat ellene, reggel ugyanis mindent rendbe rakott. Kitakarította az egész házat, a hűtőszekrény tartalmából pedig ínycsiklandó falatokat varázsolt az akaratlan vendéglátók asztalára. Látogatása a hanyag agglegények számára kész felüdülés volt. Ám Hilda rövidesen csalódott mindegyikükben, olyannyira, hogy már a házukba sem volt hajlandó betenni a lábát. Az utcán nyíltan hirdette feminizmusát, amiért jó pár hölgy rokonszenvezett vele. Ahogy nőtt hatásköre és önbizalma, a sajtóban is teret nyert történetével. Nemsokára valósággal ellepték az ajánlatok, tévések és neves cégek versengtek kegyeiért. Sikerült elég pénzt összeszednie egy hasonló fényűző házacskára, ami ideálisnak bizonyult, hogy felnevelje benne immár hétéves fiát.
   A gyermek agyába beleégett anyja eszményített képe, ahogy az foggal-körömmel harcolt, hogy biztosíthassa neki a kedvező lehetőségeket taníttatáshoz és szórakozáshoz. Ahogy a fiú nézte őt, rájött, milyen különleges az ő édesanyja – senkihez sem fogható. Aztán egy nap rájuk talált az apja és elrabolta magával a gyermeket. Tejben-vajban fürösztötte, babusgatta, becézgette, közben pedig egy másik nőt tartott nap mint nap a karjaiban. Roland - bár még csak kisfiú volt - megállapította, hogy ez az asszony se nem szebb, se nem jobb, se nem szeretnivalóbb az ő anyjánál. Míg az apjával volt, magániskolába járt, ott is érettségizett. Az egyetem kapujában találkozott egy fiatal szépséggel. Korábban is légypapírként vonzotta a lányokat, de életében először találkozott olyannal, aki őt is megfogta, aki bájos volt, kedves, és hajszálra olyan, mint az anyja. Egyedül miatta nem szökött meg a férfitól, azért maradt, hogy a lánnyal lehessen. A diplomaosztóig próbaidőn voltak, majd a fiú közölte apjával, hogy felnőtt, haza akar menni Hildához, hogy bemutassa neki menyasszonyát. A magára hagyott asszony majd’ kiugrott a bőréből, mikor meglátta a fiát. A gyerek nem győzött szabadkozni, anyja viszont egyedül azzal volt elfoglalva, hogy megszervezze Eliza születésnapi zsúrját.
   Ahogy Roland meglátta a nagy napon a lányt pipiskedni báli ruhájában, alig bírta türtőztetni magát. Csúnyán félreismerte: csak külsőleg hasonlított az anyjához, egyébként ugyanolyan volt ő is, mint bármelyik ostoba liba, akikkel az élet addig összehozta. Merengéséből apja zökkentette ki, aki megérkezett párjával, hogy gratuláljon Elizának. Mikor Konrád a fiához lépett, az nem tudta leplezni, milyen ingerült. Hiába próbált élettársával a fiú kedvére tenni, Roland ellökte apja kezét és kiviharzott a teremből. Menyasszonyával összeszólalkozott a folyosón. A lány nem értette, mi ez a hirtelen pálfordulás. A fiú heves vitába kezdett, de mivel egyikük sem engedett, végül pofon vágta a születésnapost, és közölte vele, hogy látni sem bírja. Megérkezett a torta. Ő idegesen futkosott a lakásban, míg a tetőre nem ért. Csak friss levegőt akart szívni. Aztán meghallotta a lépteket. Az anyja volt, aki mindent megtett érte, egy élet munkáját fektette belé. Megszorította a fémet a zsebében. Szembenézett Hildával, akinek arcára aprócska ráncok gyűltek. Hiszen csak a nevetőráncai… ugye? Tizenöt év hosszú idő.
   Az anya cinkosan a fiába karol, visszakíséri őt a szobába. Állja a vendégi pillantásokat. Tortaszelés, pezsgőbontás, forró gratulációk. Az ünnepelt felpattan az asztalra, mint valami idétlen Forma-1-es pilóta, öntözi szét az italt a padlóra. Az anyja munkája. Elkapja Konrád pillantását. A válla megrándul. Hirtelen az egész ház elsötétül. Áramkimaradás. Eliza megkéri, segítsék le az asztalról.
   Ekkor dördült el a fegyver.

*

Fölemelem a fejem.
   - Hát visszajöttél – rázkódom az idegtől keservesen.
   - Megbocsátok neked. Mert csak te vagy nekem a világon. Mert szeretlek.
   - Mi van a macáddal? – próbálok ironikusan célozni mostohaanyámra.
   - Szakítottam, fiam. Már csak te vagy nekem.
   - Elvárod, hogy hunyjak szemet a hosszú évek kínjai, a soha be nem gyógyuló sebek fölött?
   - Próbálom – ingatod a fejed, apám. Homályos tekintetem rád emelem, majd a címoldalra meredek, amin ott áll feketén-fehéren „Az örökifjú spanyol villatulajdonosnő tragikus halála”.
   - Te tényleg azt hitted, akár egy percig is, hogy Elizát lőttem le? – vigyorgok kényszeredetten. – Nem lett volna elég nagy fájdalom a lelkemnek, ami így romokban hever.
   - Komolyan azt hiszed, a pletykák igazak?
   Egy kecses alak tűnik fel az ajtóban. Ő az, pár évtizeddel fiatalabb kiadásban.
   - A saját fia kivétel lett volna? Hiszen gyilkost nevelt fel, a saját gyilkosát! Minden értelmes nő leszbikus.
   Tényleg nem egyszer találtam félreérthetetlen helyzetben az úgymond, khm… tanácsadónőivel. Gyerek voltam, de nem teljesen hülye.
   - Fogd be, Eliza – sóhajtom megadón.
   - Miért is? Én csak szórakoztam aznap este! Láttam a sötétben, ahogy rám szegezed a fegyvert.
   - Meggondoltam magam. Bizarr lelőni a menyasszonyom a kalandor apám pisztolyával.
  Eliza idegesen a táskájába túr, kiemelve belőle egy könyvet.
   - Tessék, te romlott lélek! Elhoztam neked a nők igazságát: A Kreutzer-szonátát.
   - A klasszikusok valósággal olvastatják magukat – sóhajtja az öreg hang –, de akkor inkább szakadjunk el az emancipációtól. Oedipus király.
   Ránézek elaggott, meggyötört arcodra, elmémben hirtelen világosság gyúl.
   - Igazad van, apám. Téged kellett volna lelőjelek aznap éjjel.

danderfluff•  2018. március 13. 22:28

Szenvedély és ellenerő

- Hát, kérem szépen, ez pszichológiai eset – sandított rám a kissé elaggott képű nőszemély, miközben az orrnyergét masszírozta. Persze, még véletlenül sem azért pszichológus, mert az ő feladata megoldani egy, az enyémhez hasonló problémát. Isten mentse és mossa meg kezeit. – Ekkora mértékű pszichés elváltozással régóta nem találkoztam, fiam.

- Tehát hozzám hasonlót még nem pipált. Remélem, hivatkozhatok Önre, mikor megpályázom jogos helyem a Rekordok Könyvében.

- Ez egyáltalán nem vicces, kisasszony. Mióta szórakoztatod magad ilyenekkel? – mutatott vádlón a dohányzóasztalra. Felvonta a szemöldökét, fáradt tekintetével engem vizslatott. Minél korábban szabadulok innen, annál jobb.

- Közel két éve. Előtte is előfordult néha, hogy zsigereltem magam, ami persze nem számít teljes krízisállapotnak. Nem fogyasztottam töményen, csak amolyan… belekóstoltam kategória volt.

- Nem muszáj bőbeszédűnek lenni. A lényeg az együttműködés.

- Ja, persze. A szándék a fontos – helyeseltem. Szegény boldogtalan, elveszett lélek, biztos nem tűri könnyen, hogy egy tizenéves így gúnyt űz belőle. De aki hülye, haljon meg.

- Érdekelne a történeted. Nem haltál bele?

- Hogy mi van? - kérdezem elképedve. Ez nem lát a szemétől? Mint mondtam, aki… az is marad.

- Nyugi. Vicceltem. Csak lemaradt a hogyhogy – vigyorodott el hamiskásan. Á, a kis humorherold. – Mindezek ellenére, ez azért mégsem normális. Tudod te, mekkora szerencse, hogy nem kaptál vérmérgezést? Illetve, Istenem, még nem is kaptuk meg a teljes elemzést…

- Ugyan már, kutya bajom – vágtam a szavába. – Azért konyítok valamicskét a szervezetem működéséhez. Vérfertőzést nem ilyenért kap az ember.

- Nem olyan ritka, hogy valaki hasonló zagyvasággal próbálkozzon.

Hékás, összezavarsz! Nem úgy volt, hogy egyedi esettel állsz szemben? Mi ez, ha nem beetetés?

- Igazán? Szuper! – felállok a székből. – Akkor megyek is, és csatlakozom a sorstársaimhoz.

Lemondóan néz utánam.

- Én veled nem tudok mit kezdeni. Mesélsz végre? Mert ha nem, kérem a következőt!

Végre nem lacafacázunk. Mindjárt más. Ha már így egyetértünk, kezdjünk el visszaemlékezni. Mehet is minden in medias res.

 

 

Guggolok a vécécsésze fölött. Nyilván a legkevésbé sem nyújtok kellemes látványt, de mégis… ki néz? Kit érdekel? Még egy harapás. Csak még egy… és még… még…

Most már aztán elég legyen! A józanságom körülbelül egy útszéli árokban hempergő függőével ér fel. És önmegtartóztatásból jeles. Nem bírom tovább. Felállok. Kopognak az ajtón. Ideje elpakolni.

-  Szabad lesz? – csicsergi az unokatesóm. – Vagy még egy fél órát ott akarsz tollászkodni?

Fél órája idebent vagyok? Hogy repül az idő.

- Egy pillanat. Tudsz annyit várni a kedvemért? – kérdezem cinikusan. Már úgyis felszámoltam az áldozataimat. Egy vámpír ügyességével. Csak belemélyesztem a fogam és… totálisan elszédülök. Forog velem a világ. Vagy ha az nem is, minimum az egyik térítő.

Nekiesek a vécének. De nem, ez nem lehet! Az ajtó után kapok. A zsanér szétnyílik. Reccsenést hallok. Az uncsitesóm arca lebeg előttem: kétségbeesés és döbbenet, a Napnál világosabban. Úristen, mit tettem? Mentőautók zaja… közelgő sziréna… az én hangtalan belső szirénám a tudatalattim bugyraiban…

 

 

- Kedvesem, elvesztetted az eszméleted!

Valóban? Jó kezdet.

- Pedig megígérted, hogy leállsz! – hallom Anya hangját. Lelkifurdalás áramlik minden csepp vérembe. Felemelném a fejem, de félúton megáll. Nahát, egy tükör van előttem. De kár belenézni, most már a külsőm is egy hajléktalanéhoz hasonlít.

- Nyugodjon meg, asszonyom – szól rá az ápolónő negédesen –, hiszen még csak gyerek.

- És azért már ki kell magát nyírnia?

- Hát persze, hogy nem – hangzik a félszeg válasz. Legszívesebben orrba vágnám, amiért itt marcangol minket a marhaságaival. Bár kinek is köszönhető az egész szerencsétlen szituáció? Kezeket fel! Nekem? De még mennyire! Még sosem hallottam ezt a szót az anyukám szájából.

- Kérek egy vérképet – csuklik el a hangja, majd könnybe lábadt szemmel kirohan a betegszobából.

Az ápolónő rám vigyorog. Egy hajszálpontosan harminckét foggal megáldott vadalma.

- Hogy is kezdődött ez az egész, kincsem?

Na hadd gondolkozzam!

 

 

- Igen, és még nekem egy csokis shake, az öcsémnek két gombóc eperfagyi, és… - ekkor rám nézett.

- Hagyd csak, Karlotta, nem vagyok éhes.

Egyből meg is kapom, hogy ez nem éhségre van. És hogy ne legyek olyan…

- Ne légy már olyan megkeseredett! – vigyorog, majd egy asztali tolltartó alakú dolgot lenget meg előttem. Vagy harminc kis pálcika zörög benne. – Még egy rolettit sem?

Nem, Karlotta, én azt nem eszem meg. Ne húzd ilyenekkel az agyam, mert így soha az életben nem szokom le!

A bejárat felé sandítok. A nagyhajú, tündérfülű srác még mindig ott áll. Azt hiszem, most jön be. Igen, kezet fog a haverokkal. Azzal a kétes kinézetűvel elég gyakran látom. A fenébe is, erre jön! Sőt, már le is ült a szomszéd asztalhoz. Vajon mit rendel? Egy sütit, vagy esetleg a kishúgának visz haza egy marcipán Micimackót? Ugyan, mon cheri, az nem neki való. Hadd szívja kinn az agyát, meg a bagót, és nyomja a sódert. Úgy ugrál ott, mint valami vízibolha. Kellesse magát a többi kis felszínes tyúknak. Azért van, akinek ez nem…

- Én is függő vagyok – vigyorgom. Már le is ültem mellé. Óriási.

- Valóban? – kérdezi. - Slukkos, partimacska, drogbáró kisasszony? – heccel tovább. Belehalok abba a mosolyba. De ez akkor sem talált. Nevetve rázom a fejem. Az arcát hirtelen, mintha millió apró tüske szúrná. A homloka elfelhősödik. Érzem, ahogy elkámpicsorodok.

-Szép. Az alakod. Tutin nézel ki, kár lenne tönkretenni magad. Vigyázz nagyon.

 

 

Hallom, ahogy megszólal a csengő, és már robogok is lefelé a lépcsőn. Ám amikor kinyitom az ajtót, elkerekedik a szemem.

- Te meg mit keresel itt? – szegezem a kérdést a rám meredő zöld tekintetnek. Kérlelve pislog rám.

- Te láttad, hogy nem én voltam, ugye? Tudod nekem az alibit biztosítani, igaz?

- Egyetlen szavadat sem értem – ráncolom a homlokom. – Honnan tudod a címem?

A pultra csúsztatja a tárcámat. Egyszer a fejemet hagyom el valahol.

- A helyi szervek meg a zsaruk rám gyanakszanak, hogy a nagybátyámmal… izé, elég nagy név itt mifelénk, ha érted, mire célzok.

- Alvilági berkekben? – szórakoztatom magam, de egyből elhallgatok, amint keserűen felszegi a fejét. A hideg kiráz, mikor feltűri az ingujját. A vénáján szúrásnyomokat látok.

- Ő szoktatott rá, még tizenkét éves koromban.

Erre nem tudok mit mondani.

- A nagybátyámat szombat délután kapták el a rendőrök. Azt állítja, én segítettem neki akkor az üzletben. Rémlik, te hol voltál akkor? – szuggerál keményen.

Érzem, ahogy a könny kicsordul a szememből.

- Ja. A főtéri cukrászdában. Veled beszélgettem.

- Köszönöm – sóhajtja. – Tehát megbízhatok benned?

Bólintok.

- Kösz. Én vérbeli gentleman vagyok. Mi a frász közöm lenne a kokainhoz?

 

 

- Úriember? Te? Minden állításodat meghazudtolod! A problémák elől nem lehet elmenekülni.

Mandulavágású szemeit összehúzva pásztázza a töltést.

- Mégis mit kéne csinálnom? A környék legmegbízhatóbb kopója üldöz! Árgus szemekkel vizslatják, mikor hibázom végre! Haza akarsz menni?

- Nincs értelme – felelem fáradtan. – Már nyakig benne vagyunk a lecsóban.

Felsegít a dombtetőre, majd keserűen elmosolyodik.

- Pofátlanul fiatal vagy. Mégis mire való a hányás meg az a sok szénhidrát, he? Ha én lennék a faterod, már rég felpofoztalak volna.

- Olyanom nincs.

- Sajnálom – sziszegi. A távolba mered, majd halálra váltan a földre lapul. Szuszog. - El kell tűnnöm innen. Ha most nem indulok, elkapnak.

Próbálnám maradásra bírni, de tudom, hogy fölösleges. Nem fogja sutba vágni a szabadságát az életéért. Belenyúl a köpenye zsebébe.

- Vedd el a pénzt. Ha nem fogadod el, sosem jutsz haza. És ne mondd, hogy nincs otthonod.

Ijesztő, ahogy belelát a fejembe. Esetlenül megölelem, majd lecsúszom a töltés aljára. Ő az ellenkező irányba megy. Én elindulok arra, ahonnan jöttem. Soha ne mondd, hogy nincs otthonod.

 

 

- És aztán mi történt? – az ápolónő valósággal issza a szavaimat.

- Hogy mi történt?! Az egyetlen ember, aki igazán megértett, halott. Maga meg hagyja békén az anyámat, és menjen a francba!

 

 

- Biztosan ezt akarod? – kérdezi a pszichomókus.

- Igen. Ez a helyes út. Pszichoterapeutához fogok járni. Így lesz a legjobb. Meg akarok gyógyulni.

És ehhez nekem a tündérsrác halálára volt szükségem. Aki hülye, komolyan haljon meg – és itt nem Őrá gondolok. Egyébként is, pár héttel később bebizonyosodott, hogy ártatlan volt. Az élet egy hazárdjátékokkal teli szívás.

- Nem utasíthatnak vissza. Csak azért, mert két éven át hagytam, hogy egy hamis eszménykép vezessen, és az orrom előtt halt meg az egyetlen igazi barátom, nem. Pontosan ezért nem.

A nő bólint. Összeszedi az asztalról a cuccomat, és egy laza mozdulattal bedobja a szemetesbe. Búcsúzóul rám mosolyog. Szerintem örül, hogy igyekszem.

 

 

Egészen kellemes hallgatni a madarak csicsergését. Főleg így, a füvön ülve, mezítláb. Úgy érzem, másra már nincs is szükségem. Éltet ez az energia.

Ha most ott ülnék vele, a töltésen vagy a hegygerincen, meggyónnám minden bűnömet, és egy szuszra ordítanám a szélbe: A FÜGGŐSÉG NEM TESZ FÜGGETLENNÉ! Ha egy életen át is kell rá várnod, hogy megértsd, már megérte.

Késő bánat, eb gondolat. Nem szóltam neki, amikor azt a fekete-fehér képet a cinkos vigyorával kicsempésztem a zsebéből.