kispatak

Ajánlat
Rozella•  2015. január 10. 18:34

Szögyal Rinpocse - Napról napra / két tanítás /


január 9.

 

ha meggondoljuk semmi sem önállóan létező

az önálló létezésnek e hiányát nevezzük

a dolgok üresség természetének

gondoljunk egy fára

ilyenkor megpróbáljuk egy leválasztott

jól meghatározott tárgy képét elkülöníteni

és bizonyos értelemben mint a tenger hullámánál

ez lehetséges is

de ha közelebbről megvizsgáljuk a fát látni fogjuk

hogy végül is annak sincs önálló létezése

ha elgondolkozunk rajta rájövünk hogy

belesimul az egymásra utaltság nagyon finom hálójába

amely átszövi az egész világmindenséget

az eső amely leveleit áztatja a szél amely ringatja

a föld amely táplálja az évszakok és az időjárás

a holdfény a csillagok és a napsütés

mind ennek a fának a részét képezik

ahogy elkezdünk egyre mélyebben és mélyebben

gondolkodni a fáról

felfedezzük hogy a világon

minden segíti a fát azzá lenni ami

hogy azt egy pillanatra sem lehet elválasztani

semmi más egyébtől

és hogy természete minden pillanatban finoman változik

ezt értjük azon hogy a

dolgoknak nincs önálló létezésük

üresség természetűek

 

 

január 10.

 

minél több ember ismeri meg tudata természetét

annál többen ismerik meg

az általuk lakott világ fenséges természetét is

és bátran szilárdan fognak harcolni megőrzéséért

a tibeti nangpa szó jelentése

belső

valaki aki az igazságot nem kívül keresi

hanem a tudat természetén belül

a buddhizmus valamennyi tanítása és gyakorlata

egyetlen dologra összpontosít

befelé tekinteni a tudat természetébe

és így megszabadítani magunkat a halálfélelemtől

segíteni hogy felismerjük az élet igazságát