Gondolatok

Pera76•  2021. március 23. 13:05  •  olvasva: 150

Nem mindegy, hogy azt hiszel-e, amit hinni akarsz vagy azt hiszel, amit tudsz. 

A hit csupán feltételezésen alapuló képzet, a valós tudás tapasztalat által szerzett bizonyosság.


El lehet fogadni valamit úgy, hogy arról nincs tapasztalat útján szerzett tudásunk, de az nem mindig fedi a mi igazságunk.


Egyetlen olyan igazság létezik, ami egyetemesen mindenkinek igaz, ugyanaz, ugyanúgy, csak erre sokan még nem fognak sokáig rájönni. Aki még nem tudja, mert nem tapasztalta meg, az teljes tagadásban létezik. A kételkedők már keresték és néha megtapasztalták magukban a létezés ilyen tiszta, magasztos állapotának egy-egy másodpercét. Az igazi tudást örző és adó valójában mindenki igazságának sokféleségét egyesíteni képes egy ötvözetté, olyanná, amit mindenki ugyanolyannak fog majd tudni. Isten nagy illuzionista. Mint mi. Mindnyájan.


Ne higgyj csak úgy soha semmiben. Tapasztalj. És győződj meg.


Látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás: ennyi érzékszervünk van, mondja a tudós. Igaza van. Intuíció, kvantumkommunikáció, telepátia, az öt érzékszervünk mellett, mondják a jógik. Igazuk van. 

A falujából ki nem járó nénike számára létezik-e más galaxis? A mikroszkópot nem ismerő ember számára mit jelent egy mitokondrium? A rádióhullámok ha láthatóakká válnának számunkra, elámulnánk.

Mennyiféle igazság formálódik ķi és alakul folyton, mint egy gyurma. Ki-ki hozzátéve a magáét gyarapíthatja az összt. És elvehet belőle. Ez a massza, ami nem szilárd, hanem hajlékony, alakítható, képlékeny: ez az emberi tudás. 

Az igazi teljes mindentudás csakis olyan kezébe való, aki soha nem él vissza az ebből fakadó hatalmával. Az emberről ez jelenleg sem mondható el. Vajon, megérünk-e egyszer a mindenségre? Vagy el kell sodorjon újabb s újabb özönvíz? 

Az iskolában a bukott diák címet adják az évfolyamismétlőknek. Mi magunknak az ember címet adtuk. Érdemtelenül?

Néhány Noé még kiválik a tömegből. Vigyázzunk rájuk, mert ha mind kifogynak, kihal az emberiség végleg.
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

Pera762021. március 26. 18:09

@BakosErika: ❤

BakosErika2021. március 26. 08:38

Az igazi teljes mindentudás csakis olyan kezébe való, aki soha nem él vissza az ebből fakadó hatalmával.

Sajnos Erikám egyre kevesebb az az ember, többet és tobbet akar nagyon sok a hatalom érdekében. Jól látod.... ♥️

Pera762021. március 25. 19:31

@csillogo: ❤

csillogo2021. március 25. 18:21

"Ne higgyj csak úgy soha semmiben. Tapasztalj. És győződj meg."
😌💜
"A mindenség végtelen, ha valaki képes felébredni, létezni a határtalanságban, a végtelen szeretetben az szabaddá válik. Nem az a valóság ami történik, hanem az amit Te megtudsz élni.A történések által mindegy, hogy mi történik érted? A szíved a lényeges, a lelked, a lényed... minden más csak káprázat!"
/A.J.Christian/
Tudtam, hogy valaki súgni fog!😊

okeanus2021. március 25. 06:04

@Pera76:
A tapasztalás és az alkalmazás két elkülöníthető folyamat. A "megtapasztalás újrahasználása" számomra értelmezhetetlen.
Az igazság és vélemény kérdésében sem látunk azonosan. Úgy látom, hogy ami véleményünkkel egybehangzik, azt hajlamosak vagyunk igazságnak nevezni. Ami, azért lássuk be, az esetek jelentős részében csak illúzió.
Nem fejtettem ki pontosan és részleteiben, hogy a hit fogalma alatt mit értek, de ha már egymás nézeteinek félremagyarázatánál tartunk, akkor legyen világos, hogy a hit; belső meggyőződés, a világkép pedig az ezen keresztül megszűrt szemléleti forma eredménye. Amiről te beszélsz, az a mód, ahogyan eljuthatunk a hit kialakulásáig.
A tudomány nem átvett ismeret, hanem megismerési mód. A világ megismerésének módszertana.
Okos, vagy ostoba nem csak attól lesz az ember, hogy meghaladja hit tételeit, hanem, hogy belátja saját korlátait, felismeri ismereteinek hiányosságait /még mit nem tud/ és értelmezni, alkalmazni képes mindazt, amit tapasztalati úton begyűjtött. /ez lehet tanulás is/
Az alma ízlelése érzet, de az még nem tudás, csak egy érzet ismerete.
Nem gondolom, hogy az ember bármikor is felérjen a mindentudás szintjére.
A filozófia nem azonos a gondolkodással és a gondolkodás nem azonos a filozófiával. Vannak metszéspontok, de ez nem az a fórum, ahol ezt módszeresen el lehetne magyarázni...
Köszönöm a "beszélgetést"!

Pera762021. március 24. 21:33

@okeanus: Ha már egyszer tapasztaltunk valamit, egyúttal használtuk is. Bármely megtapasztalás újrahasználáshoz lehet alkalmunk még, de nem mindig, lehet, hogy egy-egy átélt élmény - nevezzük így - egyszeri marad és megismételhetetlen, de hozzájárulhat egy későbbi élmény kapcsolódásához, jobbani megértéséhez. Nem biztos, hogy elsőre akármelyik élmény teljesen megérthetővé válik az egyén számára.
Minden igazság vélemény is lehet, alapjában, sőt, címke is akár.
Számomra a hit egyebet jelent annál, amit te kifejtettél, a hit(rendszer) összességében egy pillanatnyi vagy hosszabb időtávú világkép, amit a mikro-, makrokörnyezet plántált belénk. A hit az, amit más hisz vagy tud, azaz más tapasztalt meg, én csak elfogadom általa, de nem én tapasztalom meg, nem én élem át, nem én szerzek bizonyosságot egy történésről, eseményről, információról. A tudomány ezer ágából akármire ráillhet ez vagy pusztán egyetérthetek anélkül is bármivel, ha beillik az én hitrendszerembe - egyrészt korlátolt lehetőségeink vannak arra, hogy mindent megtapasztaljunk (időhiány, nem értünk hozzá, stb.), elfogadhatjuk általunk hitelesnek tartott személyek megnyilvánulásait, vagy ránk erőltethetnek bizonyos információkat választási lehetőségek nélkül is, kiskorúnktól kezdve.
Hitrendszere meg mindenkinek van több kevesebb, de az okos ember megtanulja felülírni azokat, amelyek számára már nem kielégítőek, nem bizonyulnak igaznak, nem szolgálják az előrehaladását. Az ostoba - tapasztalni nem akaró, aki kényszeresen beleragadt a saját helyenként téves, rossz hitrendszerébe, akinek jó a saját dágványa akkor is, ha abba belepusztul, na, arra van az a mondás, hogy :Meglett ez is immár, aki meg akart lenni. (Lehet bárki jobb, több annál, mint ami, saját döntés, ha nem.)
A jonatánalmás véleményed az, amit tapasztalatnak nevezek. :)
Ahhoz, hogy érezzed: meg kellett kóstold, ha kóstoltad, tapasztalatot szereztél róla. Ez az ismeret alakul át számodra igazi tudássá. Ezt fejtettem ki én lejjebb és most is.
Mindentudás valóban nincs emberként. Valóban korlátolt a tapasztalás emberként, a gondolkozás is egyedi mindenki számára, de vannak metszéspontok, azonosságok is a különbségek mellett. És igen, mindenkinek van egy kialakult hitrendszere, de az felülírható az egyén korlátoltságát levetkőzvén.
Az én véleményem, az én tudásom, tapasztalásaim, igazam, hitrendszerem meg nem mindenkié. Ahogy másé sem a mindenkié. Ettől színes a világ.
A mindentudásra megérhetünk. De jelenleg az ember még erre nem érett meg.
Köszönöm a véleményeket.
Zárójelben: igazából egyetlen filozofikus művet se olvastam, egy évet tanultam filozófiát reál szakosként - meg ugyancsak akkor 5 nyelvet tanítottak összvissz reálosoknak, azt nem tudom, hogy ebből kiindulva a humánszakokon mi a csuda lehetett :) Filóból is érettségiztem muszájból, mivel németből indultam, s érettségi előtt pár héttel váltottam egy bunkó rendelkezés miatt (a felkészítő tanárunk egy refis pap volt, nem szakos tanár és egy akkor módosított rendelkezés szerint félrerakták őt), de utáltam a filozófiát, tanárostól és épp csak átmentem évharmadonként, inkább sajnálatból, többnyire. Meg hogy néz ki, hogy egy jó tanuló bukjon. :) Az érettségi viszont jó lett.
Szóval anno nem érdekelt, most meg gondolkodom.

Pera762021. március 24. 19:40

@Mikijozsa: Adódhat olyan eset, amikor igen. A hipnózis erre pl. kiváló. Nevezhetjük tv-nek is. 🙂
És persze van olyan eset, amikor nem tapasztalhatunk meg bizonyos dolgokat, azért, hogy a számunkra igazi tudást magunkévá tegyük, saját erkölcsi hitrendszerünk miatt/belehalnánk, stb. Ilyenkor a mások tapasztalásaira hagyatkozhatunk. Ez pedig kétélű fegyver és manipulálható akár.

Mikijozsa2021. március 24. 15:06

még az emberi tudás is manipulálható

okeanus2021. március 24. 06:50

@Pera76:
Én úgy látom, hogy az az ismeretet, amit tapasztalati úton szereztem, egyrészt nem biztos, hogy alkalmazni tudom, ugyanakkor, mint látens tudás, minden későbbi tapasztalás megértéséhez hozzájárul, másrészt a tapasztalás korlátoltsága /ls. kanti ismeretelmélet/, a képzet kialakítása is messze vihet a tényleges valóságtól.
Valóban helytálló, hogy mindenki a maga igazságát olvassa ki és látja meg a környezetéből, de ezt nevezhetjük akár véleménynek is.
A "számomra bizonyosság" már egy gondolati művelet, egy absztrakció eredménye, amely érzelmi támogatással belső meggyőződéssé válhat; ez a hit. Ebben az esetben a gondolkodás helyessége, /megszokottsága, egyedisége/ és az érzelmi támogatás is lehet normatívtól eltérő, azaz erkölcsi.
A jonatán alma ízét nem tudom, hanem érzem. Saját tökéletlen és korlátolt érzékszerveim által közvetített és az érzékelés folyamatában elmélyített ismeret. Ez teljesen egyedi és összehasonlíthatatlanul egyedi, sőt megismételhetetlen. /panta rhei/ Az érzetekről aztán lehet, sőt kell is beszélni /interpretáció/.
A "mindentudás" fogalom, a valóságban nincs. A tudás megjelenése abban van, hogy még mennyi mindet nem tudok, még mennyi mindent kellen /illene/ tudnom.
A tapasztalás korlátol és véges, a gondolkodás bizonytalan és egyedi. - de mindenről lehet vélemény!!!!!! és mindenhez tapadhat hit!!!!

skary2021. március 24. 06:16

az má így is elkorcsosult...csak időleges és átveszem a hatalmat .)

Pera762021. március 23. 21:59

@okeanus: Itt az is becsúszhat kérdésként, hogy a gondolatot tapasztalatnak vehetjük-e. Ha igen, akkor viszont egy másik kérdés is felvetődik, éspedig az, hogy akkor mi szükség lehet más tapasztalat által szerzett tudásra.
Amikor az emberiség eljut erre a szintre, ahol a gondolat is tudás lesz, akkor az előbb felvetett kérdések már nem is fognak kérdésként létezni.
Az igazság fogalma - bármiről - számomra egyenlő azzal a tudással, amit a saját tapasztalataim által nyertem. Az igazság bárki másnak lehet másféle, akármilyen tudás által. (Öntapasztalati legyen az, akár mások által megszerzett/átvett tudás.) Az én igazságom bármiről, ami számomra bizonyosság, adott helyzetekben adott fogalmakról/történésekről találkozhat másokéval, megegyezhet vagy teljesen ellentétes is lehet azokkal.
A hit(rendszer) fogalma nem egészen vallás vagy istenkép értelemben veendő, bár sokan csak erre asszociálnak, hanem egy adott személy ismerethalmaza - ami általában és legtöbbször téves - éppen azért, mert ez a szokások, tanult információk, mások által megszabott viselkedési minták, stb. összessége, és nem csak tapasztalat által szerzett bizonyosság.
Ahhoz, hogy megtudjam, hogy egy jonatánalma milyen ízű, valójában meg kell kóstolnom. Ha sosem ettem, csak olyan fogalmam lehet róla, amit más már megtapasztalt, s elmondott nekem. Elhihetem, hogy édes/savanyú/finom, stb. Ha viszont megeszem, akkor az én tudásommá, igazammá válik, bármilyen is legyen az eredmény. Mert akkor fogok az ízéről igazán tudni.
Kb. így vagyunk mindennel.
Persze korlátolt a lehetőségünk emberként a mindentmegtapasztalásra, mert némely dolgot csak egyszer tehetünk meg, nincs még három életünk megint, mint a számítógépes játékokban. A mindentudás nem ennek az emberiségnek való.
Ezért a légyőlőpörkölt ízét tapasztalat híján elfogadom s berakom a hitrendszerembe. 🙂

okeanus2021. március 23. 18:06

a XVII. század ismeretelméleti vitája empiristák és racionalisták között.
Locke, Home, Descartes,...stb nézetei arról, hogy tapasztalati, vagy gondolati úton ismerhető- e meg a világ.
Mindez azonban csak ismeret, a tudás; alkalmazott ismeret.
Tetszett a gondolatmenet, de a fogalmak pontos jelentésének tisztázása segíthetné a könnyebb megértést. /pl.:hit, igazság stb./

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom