gyorisandor blogja

Kritika
gyorisandor•  2023. december 13. 09:54

Ki, mi, miért. Ki miért is kimért?

Mintha én is a "falnak beszélnék".

Kirúgunk a hámból!

Kirúgott a karbonláb a hámból, és ez felsértette az anyaföldet.

Ezért a kocsis (irányító) a deresre húz.

gyorisandor•  2023. október 3. 20:02

Miért nem gondolkodunk racionálisan.

MEGOLDÓ+KULCS+OK!

Miért nincs megoldás?

Mert az iskolában a diáknak a febe rágják a megoldást a feltett feladatra. Így nem kell töprengenie a feladat megoldásán. Ezért nem történik semmi. Mindenki vár a megoldásra. Hisz mindenki volt diák. Így tanulja meg a feladatát, hogy csendben hátra tett kézzel várja, a megoldást.

gyorisandor•  2023. augusztus 29. 02:45

Remélem, nem f+árasztalak?

 

Remélem, nem fárasztalak?

Jó Isten az élet MAGa.

Minden irányba képes hatni, ezért mindenható. Hatalmában van minden. Miért alkotna MAGánál rosszabbat, ha tökéletes.  Így minden élőlényt teremtővé tett a maga szintjén, de korlátok között. Mettől meddig. Minden hat mindenre. Mi csak a jelenben tudunk hatni, és csak előre. Ezért nem változtathatjuk meg a múltat, csak hamisíthatjuk, ami a jövőre hathat. Mi is teremthetünk (6+1 segíts-éggel) magunknak. Ha eljön az időnk a jelen, oda kell állni a teremTŐnk elé. Amit a múltban teszünk, azt a jelenben megkapjuk, az ítélet napja a jelen, számot adunk a múltról. Mindig a végzet a jelen. Amit a múltban elvetettünk a jelenben szüreteljük. De ha egyszer nagy hibát vétünk a pokol tűzén fogunk égni. Talán rosszul értelmeztünk valamit, és nem az élővilágon kell uralkodnunk, hanem saját MAGunkon. Sajnos odáig jutottunk, hogy a minden-s-ég is kell. Vajon most a pokol tüze ég? Mivel a több millió éve kihalt élőlényeket tüzeljük szénhidrogén formájában. 

Így gyúl fény a több millió éve kihalt fajok létének és kipusztulásának mi-volt-ára.?.? Talán akkor is az egótól nőttek az egyre nagyobb faj-ok. Vajon mi is a pokol tüzén fogunk elégni? TALÁN a sok felgyülemlett EGO az anyagban maradva szolgáltatja az energiát a következő élővilág hajtómotorjának, ha az EGY-ÉN-SÚLY-BA kerül?

gyorisandor•  2023. augusztus 20. 05:23

EMBER-S-ÉGESS-ÉG !

EMBER-S-ÉGESS-ÉG !

SEJTelmés!

Sejt+elmes ember engedelmes, szeretettel szeret, kedves, tesz, vesz, értékel, nem ver, nem veret, sz+erényen él KEGY+ELEMBEN. De ezen elven élő személy kevés. Egységben lenne egyszer ver+hetetlen, de mert ember nem keres ellenséget. Ezért lehet vesztes, mert kevesebbet tesz zsebre. Hevesebb emberek mértéktelenebbek. Énképre tesznek, mert felejtenek, esetleg megtesznek kegyetlen, jellemtelen tettet, kegyetlenek, telhetetlenek, felesleget termelnek, mert nem éppen elég e fel+tétlen KELL még. Ezért ebben lel kegyelmet: „neked teremt-e-tett”. Kedvetlen emberek szemével les. Ellenséget keres. Mert kezdet+leg+es. Élete k+egyetlen egyetemes rend. Eszét vesztett, mert e mértéktelenség régen veszett eszme, ezért mér+s+ékel-ten lesz kevesebb esze+veszett „EmBer”