SzóVarázslat

Hírek
gosivali•  2017. szeptember 21. 15:44

Gősi Vali: Misztériumok

A 2017. november 17-19-e között (9022 Győr, Győri Nemzeti Színház, Czuczor G. utca 7.) megrendezendő Győri Könyvszalon az elmúlt 15 év alatt a város emblematikus rendezvényévé , a könyv, az olvasás valódi ünnepévé vált: az eseménynek otthont adó Győri Nemzeti Színház három napra újra és újra az irodalom, a könyvek, a zene, az információ csomópontjává válik: számos könyvkiadó, és több helyszínen, száznál is több különféle kulturális program várja a közönséget. A XVII. Győri Könyvszalon szervezője a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér.
A rendezvény keretein belül – 2017. november 18-án, szombaton, 14.00 órakor, a Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvénytermében – kerül sor harmadik verseskötetem bemutatójára. A válogatás címe: Misztériumok. 
Mindenkit szeretettel várok, úgy a saját, mint a többi programra, amelyek műsorfüzete a kötettel együtt már nyomdában van.


Egyúttal köszönöm a főszerkesztő, a szerkesztők és alkotótársaim készséges támogatását, segítő figyelmét ehelyütt is. Nélkületek a kötet nem készülhetett volna el.


Ajánló a kötethez:
"Csak az a mély és szent igazság,
Amit magába rejt a lélek,"
(Ady Endre: Misztérium)


A misztérium  személyes megtapasztalása mindazoknak az igazságoknak és kozmikus törvényeknek, amelyeket minden vallás tanít; az anyagi világunknál sokkal finomabb dimenziók átélése. Létezésünk színtere mégis az a hely, ahol a csodák - a misztériumok - a valóságban megtörténhetnek. A természet körforgása is a születés és elmúlás örök csodája, ahol valamiféle isteni rend mutatkozik meg általa. A természet részeként, annak kozmikus rendjébe ágyazódva a halál sem annyira félelmetes, feldolgozhatatlan létélmény, hanem az örök körforgás része, az élet másik oldala. S hogy mi a boldogság, mit jelent a szépség, amelyeken át a misztériumok megélhetők? Nincs pontos, mindenki számára ugyanolyan definíció. A boldogság talán a nemes és tiszta dolgokon való öröm, az ideális létezés mintaképe, tiszta ősformája, amelyről fogalmat inkább csak a megvalósult, tényleges élet ellentéteként alkothatunk. Mondják, a valódi szépség belülről, a lélek szépségéből fakad. Átragyog az emberi testen és sugárzó fényként vonzza a tekintetet. Harmóniában lévő gondolatainkból jön létre az a belső fény, ami aztán kívül is ragyogóvá válik. (Müller Péter Benső mosolyként jegyzi azonos című művében.) 
Az élet – ezer apró örömével – megjelenik előttünk, de mire megtanuljuk igazán értékelni, addigra lassan véget ér; a természetes elmúlás lassú fáradással figyelmeztet az élet végességére. Ám, ha kirajzolódik közben a létezés csodája, egyúttal a teremtés dicséretévé lesz, azokkal az emberi értékekkel egyetemben, amelyek a feltétlen szeretet, szerelem jegyében az egymáshoz vezető utat is jelölik. Hogy a létezés misztériuma mekkora erővel bír, bizonyítja az is, hogy felnőttet, gyermeket egyaránt a hatalmába kerít a mindennapi élet képeiből kirakott kaleidoszkóp, a lét színes gazdagsága. Különös intimitáson, gyermeki rácsodálkozásokon át tárul fel igazán, mi mindent rejt az, amit életnek nevezünk: egy gyermek mosolyát, esteledő tájat, az ősz aranyló színeit, a születő napot, vagy napnyugta idején a vöröslő-vérző égboltot, az érlelődő gyümölcsöt, az őszi égen húzó vándormadarakat, a napszakok és évszakok, alvás és ébredés tökéletes ritmusú váltakozását, a fájdalmat és gyönyörűséget, a születés és elmúlás sejtelmes körforgását, az újjászületés reményében. 
A misztériumok célja talán a felébresztés, ráébresztés, a látható világtól való elszakadás, amely mégsem öncél, inkább a lélek ősállapotába való visszatérése. Hasonlókról gondolkodtam e kötetben közreadott versekben, megvillantva a misztériumok földi valóságát, átélhető, természetes voltát az élet szépségein át, reményeim szerint megőrizve a misztérium és az érzékelhető valóság szimbiózisát úgy, hogy felvillanjon a létezés értelme. 
Szeretettel hívom a Kedves Olvasót e lírai lélekutazásra! 


"Nagy éjeken szeretnék szólni:
Nem, nem birok tovább bilincset,
Nem, nem birok tovább titkolni
Ennyi világot, ennyi kincset."
(Ady Endre: Misztérium)


Gősi Vali


gosivali•  2017. január 20. 14:33

Győr Művészetéért Díj

Örömhírt hoztam. Köszönöm, ha velem, velünk örültök :)
"Győr Művészetéért Díjban részesült a Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség. 2000 óta megjelent, eddigi 16 kötetük jelentős sikernek számít. A közösség vezetője Csáky Anna nyugdíjas tanár és költő. A győri és a Győr környéki alkotók művei többségében Győr város életében, múltjában, jelenében és természeti szépségeiben gyökereznek. Tagjai különböző korosztályú és foglalkozású szerzők, akik mélyen elkötelezettek városunk iránt. Az Antológia mellett néhányan önálló köteteket is megjelentetnek. A közös könyveket és az egyéni kiadványokat a szerzők minden évben a Győri Könyvszalonon mutatják be a Győri Nemzeti Színházban. Az Antológiaközösség fiatal tehetségek felkutatásával, nevelésével is foglalkozik. A képzőművészek, fotósok kiállításokat rendeznek Győrben, valamint a régió különböző településein. 2012 júliusában festők, fotósok, szobrász- és textilművészek közös kiállításon mutatkoztak be a Győr művészetét szerető közönség előtt. Figyelemre méltó a közösség egyéni kulturális tevékenysége is, rendszeresen szerveznek színvonalas műsorokat valamely évforduló, ünnep, nevezetes esemény kapcsán; a szerzők és alkotók egy része rendszeresen vagy alkalomszerűen publikál hazai újságokban, folyóiratokban, de műveik egyre gyakrabban olvashatók határon túli magyar kiadványokban is. A Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség Győr város kulturális életében nyújtott magas színvonalú művészeti tevékenységének elismeréséül részesült a díjban. Csáky Anna köszönő szavai után – melyekben elmondta, hogy 2000-ben 10 alkotóval alakult az egyesület, mára pedig már harmincnál is többen a tagjai – az Antológia Közösség ajándékaként Olasz Valéria olvasta fel saját versét Bennünk ring a világ címmel."  

Hat éve vagyok a közösség tagja, öt éve a szerkesztőbizottság tagjaként segítem a közös munkát. Rendkívüli megtiszteltetés ez az elismerés nekünk. :) http://www.gyoriszalon.hu/news/8561/66/A-magyar-kult%C3%BAra-napja-Gy%C5%91rben