feri57 blogja

feri57•  2020. június 20. 09:49

Egy anyának

Egy anyának

Most olyan szép a világ,
Mint egy álom.
Ezt a kis ártatlan lelket,
Istennek ajánlom.

Szabad legyen lelke,
Ott a mennyországba!...
Anyám Anita!
Nem hallottad meg a síró hangom?

Elküldtél az örök sötét álomvilágba,
Ennyi jutott az életből anyám.
Néked láttam, nem fájt a halálom!
Hallgat a csend, sír a szél a tarnaparton.


Hogy bírod anyám nélkülem az életet?
Ne sirassatok, kik most egybegyűltetek.
Mert már nagyon messze járok,
Tőletek távol a csillagok között valahol.

Csík Ferenc2020. június 20

feri57•  2020. június 20. 09:47

Gyászolók

Tisztelt barátok, ismerősök Tisztelt gyásolók


Nagyon nehéz most megszólalni.

Aki most elment közülünk, egy ártatlan csecsmő.

Az élete rövid ideig tartott.

Sajnálatos tény,hogy ilyen kegyetlen és durva kezek között kellett befejezni rövid életét.

Mit is mondhatnék ettől többet?

Nehéz a szó!

Ha körülnézünk, láthatjukmijen sokan jöttünk el, hogy búcsút vegyünk egy kis ártatlan csecsemőtől.

Gondoljunk bele, hányunknak volt fontos az ilyen értékes ajándék a gyermekáldás.

Kívánom, hogy vigasztalódjunk meg mind abban amiben hiszünk.

Kívánom elsősorban a gyászoló családnak,

Legyen áldott a megsebzett távozó lelke.

Nyugodjon békében.

2020.06.20.

feri57•  2020. június 16. 23:01

Magamról


Csík Ferenc: Tarnazsadányon születtem egy hat gyermekes családban egy cigány telepen, nagy szegénységben

Megnősültem öt gyermekem van és nyolc unokám és egy dédunokám. szakmám lakatos, heggesző.

1998-ban Csonka József akkor a Magyar Művelődési Intézet Szakreferense volt, Így nyilatkozott.

Kulturális örökségünk továbbadása célkitűzés, minden művész számára.
A rendkivűli egyedi alkotás, gyökerekről szolnak, melyek bárhol a világon tartást adnak.
Értékeket hordoznak.Mély problémákról szólnak, A cigány ember keserves, mégis vidám
életérzéseiről szóló vbersek mellett a költő az elmúllással foglalkozó gondolatvilága tárul elénk.
A Hagyatékom című vers, mély érzések és nagyon komoly gondolati tartalmak mellett
Megtalálhatók a vidám nonszesz mesterien megformált rímek. Nyelvi képekben gazdagon
áttszőtt alkotások is.

Az 1417, Cigányok bejövetele című versemben.
A versekben belső rímelő szabályos feszült szines világa, megnyugtat, elszomorít,
elgondolkodtat. Ami a legfontosabb nem hagy közömbösen.
Az Üzenet a jövőnek című vers,
Az egyszerű gondolatok, valahol a /költő/lelkivilágom legmélyéről származnak.
Igyekeztem tisztán minden mesterkéltséget nélkülözve.
Egyszerűségiekkel s spontán belső képi látás eszközeivel az olvasó elé tárul /Csík Ferenc/
Mint cigány ember nagyon gazdag kifejezésekkel érzelmekkel teli életét.
Valamint megláttatnak abból ami a szem előtt láthatatlan.

A költészet számomra valami olyan szellemi tevékenység amit nem lehet emberi izzadással létre hozni. megtanúlni.
Ezek a költemények hitesek, élethüek.

Egy kis településen a tehetségek nehezen kerülnek elő.
E versek érett mély rácsodálkozással megfoghatatlan érzéseket, hangulatokat hoznak.
A vers akkor éll, ha megszólaltassák,
Ha valakin keresztül megszületik.
Az Általános iskolákban a cigány népismeret tanításához elengedhetettlennek tartom az ehhez hasonló verskötetek megjelenését.

A bürokrácia a hivatal, és a politika gyökértelenekké tette az embereket.
Az irodalom, a művészet, képes újra előhozni bennünk azt a valakit, Aki vágyik a jóra a közösségre.
A verseim megfogalmazza a sérelmeketz és mindezek mögött ott van a misztikum, Amit szavakkal nem lehet megfogalmazni.
A közművelődésben rendkívüli jelentőséggel birnak az ilyen kötetek.
A romák között az összetartozást erősítik. A hit és remény című versem  példázza a cigány ember keservét,
menekülését a gondolati világba ahol nincs előítélet.


2005- ben rosszindúlatú daganattal leszázalékoltak, azóta több időm van a versíráűssal foglalkozni.
öneröből lehetetlen számomra a könyv kiadása, ezért segítő kezekre van szükségem.
Eddig két verses kötetem jelent meg Eger Varga lap kiadónál.
Ahol a nap is megfordítja szekerét1988 és a Kereszt , Amelyet

feri57•  2019. február 27. 18:40

Végtelen időkön át

Felsóhajt a szív,
Szerelmünk az égre száll.
Trónusán a fellegeknek
megpihen a végtelen idők nyomán.
Szívverésem meg nem áll!
Kómás hangszerén játszik a szív.
Felcsendül egy régi dal,
Ámor nyila eltalált!
Nem múl el a pillanat soha már!
Megpendül a vén gitárom,
Játssza a dalt végtelen időkön át.
Átölel a csend homálya,
Őszülő fejemre bánat száll.
Hol van már a régi nyár?
Hol van az a régi lány.
Átölel a csend homálya,
Felsóhajt a szív varázsa,
Elárvult világ, bezárult világ.

feri57•  2019. február 27. 18:39

Szabadság madara

Szabadság madara,
örök rabsága rút életemnek.
Elzüllött cigány asszonyok
életemnek fénylő tükrét összetörték!
Egyedül kóválygok a végtelenség,
halhatatlanság báltermén át!

Ott lenn, az óceán habjain,
Hold fényében vergődik lelkem!
Örök szenvedése életemnek.
Míg titkon bitót ácsol a sápadt Hold fényében
a vad viharok fekete serege.
Fejem felett zokogva sír a múltam!

2018. január 29.