fabion blogja

Szórakozás
fabion•  2019. augusztus 31. 07:04

A túlvilág kardja / 5 fejezet folytatása - vége /

4 rész folytatása


Hamar elment ez a majd nem 2 nap , közben a Sólyom elment a két nőért a várba mielött még odaérnének a többiek . Sikeresen Arthur udvarán landolva velük , Matis elmondta nekik is hogy két óra múlva indúl a támadás a vár ellen . Bármi közbe jöhet , de a Sólyom most elviszi őket a

barlanghoz a többiekhez . Úgy hogy nyugodtan legyenek ott a többiekkel , ha vége lesz a háborúnak , akkor minden a helyére fog kerülni , addig legyenek türelmesek . Ezzel elköszönt Matis tőlük , de Sarah vissza lépett és nyakába vetette magát . Majd Matis lefejtette magáról és mondta neki nyugi minden rendben lesz és megcsókolta Saraht majd útnak indította a Sólyommal őket .
A HÁBORÚ / 5 Rész

Az összecsapásMire indulni kellett a Sólyom is visszaért , mert Ő volt Melvyn felderítője , így elrepült és a vár felé tartott hogy nem e vették észre a szökést . Tökéletes néma csend honolt a várban aludt mindenki , egy pár lézengő járkált az udvaron , ezért a Sólyom nem ment nagyon közel a várhoz sem .

Vissza fordult hogy megnézze hol tart Melvyn Király és a csapata , akik már elindultak hogy megkezdjék a várat ostrom alá venni és ki füstöljék Leonardot és a seregét .

Már fél útnál is jóval előrébb voltak , nem sokára odaérnek a várhoz Melvynék .


A Sólyom azt a feladatot kapta hogy 4 embert be kell vinnie a várba észrevétlen, hogy kitudják majd nyitni a nagy kaput hogy betudjanak a várba menni addig míg tart a telihold sötétsége, ami pár percig tart csak mivel az istenek eltakarják a holdat majd egy pillanatra, hogy teljes legyen a sötétség ! Kais főisten tartja a szavát hogy segíti Melvyn győzelmét a többi rajtuk múlik .

De ígéretéhez híven Lea Napistennő aki Melvyn hitvese lett , rajta keresztül látnak mindent, és addig a nagy ablak zárva marad amíg csak tudják nem nyitják ki .


Közben Matis és csapata is már a vár alatti alagútban várták a jelet a támadásra . Nagyon halkan vonultak végig a vár alatti folyosón , nem találkoztak mással mint patkányokkal szerencsére nem hangoskodtak , és hamar elpucoltak .


Közben az erdő széléig ért Melvyn király a csapatával , így szét váltak két felé az egyik fele elindult a vár alá a másik fele még maradt az erdő takarásában , a 4 embert pedig a Sólyom elkezdte hordani a vár mögötti helyre észrevétlen hogy amikor az őröknek vége akkor gyorsan betudja tenni a bástyákon keresztül a várba őket . Mikor biztonságba lett a 4 ember akkor a Fekete Sólyom elröpült a két strázsa előtt és kissé megcsapva a szárnyát mérges port rázott ki a tollaiból , mire a két strázsa egy mukk nélkül eldőltek !

Szabad volt az út és gyorsan repült a Sólyom a 4 emberért hogy berepüljön velük a vár udvarára .

Mikor beértek az emberek , kinyitották a kapukat arra már odaért Melvyn csapata , közben a hátsó csapat is felmászott a falakon Ők hátulról álltak lesbe .


Melvyn és csapata hatalmas győzelmet aratott és a várban az ellenállókat mind elfogták , senki nem menekülhetett ! A cselédeket szolgákat össze hívta Melvyn Király és ezennel felszabadította Őket ! Mindenki vissza kapta a szabadságát ! Kijelentette Melvyn aki továbbra is szeretne a várban élni és Őt szolgálni az természetesen ott maradhat továbbra is , de a szabadságát megőrizhetik , akkor mennek haza a családjukhoz a városba mikor szeretnének . Tovább nem rabok a várban ! 


A többiekhez intézve a szavait de Mindenkinek szólt !

- Kedves Emberek !

- A mai nappal eljött a változás kora ! Újra vissza kaptuk isteneinket , akik a földihalandóságunk ideje alatt segítenek nekünk ! Mától vissza veszem Atyám Trónját , mint Augustin Király egyetlen leszármazottja, egyedüli trónörököse és anyám Maryam Királynő egyetlen Fia Melvyn Király , én vagyok az egyedüli Király eme földön ! Elhozom Nektek a szabadságot a békét és a boldogságot hogy szép élete legyen mindenkinek ! Áldás legyen veletek emberek !

- De tudnotok kell még ennek a harcnak nincs vége , mert lesz még egy harcunk a boszorkányokkal , mert a földet is elakarják pusztítani , és nem riadtak vissza a mágiától sem ! A holtlelkek birodalmában a lelkeket hozzák le ellenünk , így a városba vissza kell mennünk hogy megvédjük a boszorkány támadásától az ott élőket is !

Hatalmas éljenzés volt erre a királynak , viszont a harctól tartottak és kérdezgették most mi lesz hogy bánnak el a hatalmas boszorkány mágiával , hiszen a holt lelkek nem halnak meg , mert halottak ! De Melvyn erre is megfelelt :

- Emberek ! A Kardom a Túlvilág Kardja gondoskodik róla a kezemben hogy a lelkek ne támadjanak fel többet soha , de a segítségetekre ugyan úgy szükségem lesz ! Hiszen közös erővel mindent legyőzhetünk aki a vesztünket akarja !

Erre Melvyn Király felemelte az ég felé a kardot és az Istenek megáldották azt . Kezdetét vette az isten és emberi egyezség !


Közben Fekete Sólyom vissza ért és már előre kiabálta Melvynnek .

- Gyorsan Királyom indulni kell itt vannak a boszorkányok , hamarosan elérik a várost a holtlelkek !

Ezzel kezdetét vette a nagy háború a Túlvilági Boszorkákkal !

A Király és a serege elindultak a városba hogy szembeszálljanak a gonosz boszorkákkal !A HÁBORÚ / 6 Rész

                      Túlvilági harc – a felszabadulás

Míg a városba igyekeztek Melvyn és csapata, az égen megjelent Kais a Főisten és így szólt hozzájuk !

- Bízzatok az isteni gondviselésben , és győzni fogtok ! - Aztán át tetsző lett az égen de még így is látszott hogy ott van és figyel .


Egyszer csak hirtelen elsötétedett , megjelentek a holtlelkek ! Teljesen elborították a holdat ! Az emberek futva tették meg azt a kis távolságot ami a városba vezetett .

Még nem érték el a várost teljesen de már ott is kezdett sötétedni !


Nem sokára beértek a város szívébe és már meglátták Loan boszorkányt aki mágia tüzes gömbjeit szórja a városra !Már lángokban áll a város !


Minden erejükre szükség volt most , hogy vissza verjék Őket , lassan ideérnek a holt lelkek is a városba ! Óriási vihar keletkezett és tűzforró levegőt hozva Leon a holtlelkek pedig csontig hatoló hideget tereltek a város felé ! Borzalmakat állt ki a Király és a csapata , sok volt aki nem bírta és odaveszett ! Sokkal rosszabb mint mikor harcolnának , a halandó test nem képes 40 fokokat tolerálni ! Sokan életüket vesztették .


Marion és a holtlelkek beértek a városba , és kezdetét vette a háború !

Az istenek felnyitották a nagy ablakot hogy azon keresztül tudjanak segíteni Melvyn Királynak és csapatának .

Kais Főisten eljött a városba és ott állt Melvyn oldalán és harcolt a holtlelkekkel , miközben a boszorkákat is megakarta semmisíteni !


Kais tűzbombákkal bombázta a holtlelkeket és a két boszorkát , de látták Wael a viharok istene is aki szintén a Király mellett harcolt .Élise Istennő a Hold istennője úgy szintén lejött az emberek megmentésére ! Kíméletlen harc volt ez az életükben !A két isten Kais Főisten és Wael a viharok istene épp úgy harcoltak mint a többi ember , erejüket megkétszerezve szálltak szembe a gonosz boszorkányokkal és a holtlelkekkel !

Míg Élise a Hold istennője is leért és az élvonalba lépett Melvyn mellett és az istenek között !Élise a Hold istennője felemelte a várost és a holdfényét felerősítette annyira mint ha egy forró katlan lett volna , a holtlelkeket egytől egytől egyig kiégette mind és hamuvá váltak


Ezzel a várost megmentette a holtlelkektől , már csak a két boszorkányt kellett elkapniuk !

De így is sok volt a csapat vesztesége , kíméletlen háború dúlt Melvyn valahogy elkapta Loant a boszorkányt , de még volt annyi ideje hogy hátra dobja az égő csóvát ezzel Matist és több embert is eltalálva , Matis összerogyott … Ezt meglátta Melvyn abban a percben hasította szét Loan boszorkányt a Túlvilági kardjával ! Loan teljesen porrá égett , Marion még mindig szórta a tűzbombákat !

A többiek már a várost próbálták menteni , mert égett még a föld is most már , teljes tűzkatlan lett a város ! Ordítoztak az emberek és rohangáltak mert kevés volt a víz , a házakhoz már nem tudtak bemenni mert égett minden !

Végszóra megérkezett a Földistennője Sofia és a Vizek istene---Timothe 

A Föld istennője megnyitotta a földet és a vizek istene pedig pillanatok alatt annyi vizet zúdított az égő városra hogy abban a pillanatban csak füst és korom szállt fel mindenhonnan !


Az volt a legszebb hogy Marion a

boszorka nem tudott elmenekülni és a víztől elpusztult Ő is , így a harcnak ezennel vége lett .


Csapat ki se fújta magát , kezdte összeszedni a sebesülteket és a halottakat .Melvyn megkereste Matist , látta hogy nincs magánál , nagyon aggódott érte , és nem tudta mit tegyen , mert annyira szerette ezt a hűséges embert nem szerette volna elveszíteni , hiszen Matisnak nagyon sok mindent köszönhetett Melvyn . Nem hagyta magára a barátját egy percre sem , törölgette a homlokát , és beszélt hozzá .

- Nem menj el kérlek barátom ! Most amikor minden rossznak vége szükség van rád ! - szeretettel megsimogatta Matis homlokát . Látta mennyire izzad a férfi , felemelte a földről és akkor vette észre a fénycsóva bele ment Matis mellébe , Rögtön szólt a többieknek , jött Kais , és a fénycsóvát egy érintéssel eltávolította ! Ekkor kezdett magához térni Matis . Felnézett Melvyn re és látta könnyes a Király szeme ! Mikor Melvyn meglátta hogy Matis kinyitotta a szemét a karjába ölelte a férfit és sírva fakadt .

- Drága barátom , már kezdtem félni hogy elveszítelek ! - suttogta Matisnak . Matis erre igen elérzékenyült és ami nem volt megégve azzal a karjával átölelte a királyt .

- Ugyan drága Királyom nem foglak én elhagyni amíg élek ! - suttogta neki mosolyogva .

- De most nézzük meg a Többieket , segítenél talpra állnom ?- nyújtva kezét a Királynak . Aki megfogta és lassan óvatosan felállította a férfit . Kicsit szédelgett , de próbált egyenesen állni , gyönge volt , de jobban érezte magát … Aggódva nézett rá Melvyn de látta már jobb színe van Matisnak így elindultak feltérképezni a veszteségüket és a sebesülteket .

A város egy romhalmaz volt , a sok víz amit Timothe rázúdított eloltotta a tüzet épp füstölt csak minden , Sófia aki a föld istennője csatornákat nyitott hogy a víz ne mossa el a várost , így már kezdett lehúzódni a víz is . Sok volt a halott sajnos ez elkerülhetetlen volt , a tűzcsóvák halált hoztak Melvyn csapatára is és a város lakóira akik ki sem mertek a házaikból menni … Ott érte Őket a halál .... 


Melvyn utasította az embereket , akik épségben megúszták segítsenek a sebesültek szállításában , be kell a várba őket szállítani . Szépen folyamatosan látták el a sebesülteket és behordták a várba őket . A halottaknak ástak egy nagy gödröt és egyenlőre a szélébe helyezték el a testeket és letakarták őket , mert tisztességesen el lesznek temetve , csak kicsit később . Melvyn és Matis ott voltak minden hol ahol segíteni lehetett !


Közben nagy kiabálás lett a városban hirtelen , és mindenki megmerevedett , mi van megint !

Arthur jelent meg a többiekkel és mondta hogy a gyilkosok akik Augustin Király és a Királynő gyilkosai a városban húzták meg magukat .

- Az egyikük meghalt de a másik túlélte ! Itt van tessék ! - vezette oda a király elé !

- Dylan Ő az aki életben maradt , neki találták meg a kését is a Királyi pár teste mellett .


Bűnhődni fog ! Közben meghallotta Kais a Főisten és Melvynnek szólt a büntetést hagyja rá !


A Többiek Kais elé vezették a bűnöst aki letérdelve esdekelt Kais nak …


Kais Főisten pedig kíméletlenül sújtott le a kardjával a bűnös férfire , aki a Királyi pár meg gyilkolása miatt büntetett meg a Főisten

Kais .Lea a Napistennő megjelent és a szeretet és béke pillangóit szétszórta a világon , miközben a napot vissza hívta az égboltra !


A barlangba maradt nőket , gyerekeket és öregeket pedig elvezette a várba , és nekiálltak újra építeni a várost az istenekkel .


A Túlvilág Kardja bekerült az istenek kövébe hogy azt ember fia ne tudja használni , csak akkor ha az istenek megengedik !Melvyn Király és Lea Királynő összeházasodtak és ennek ünnepi keretében .Matis megkérte Sarah kezét , de még ez nem minden , mert a nagy nőcsábász hírében álló Luis pedig Clara kezét kérte meg !


Így hamarosan újra lakodalom lesz !


Miközben telt múlt az idő felépítették az istenek segítségével a várat és a várost és visszatérhettek az emberek is a lakóházaikba , nagy volt az öröm !


Melvyn Király és Lea Királynő vezetésével és Matis segítségével minden a helyére került . Béke lett az emberek szívében és mindenkinek boldog életet biztosított a Királyi házaspár .Az istenek , visszatértek a palotájukba , és örömmel látták hogy az emberek között szeretet van , megértés és boldogság ! Így történt hogy Melvyn király és az istennő együtt vezették a birodalmat életük végéig ! Született 2 gyermekük egy ifjú trónörökös és egy leány , akik isteni szépségesek voltak , nagyon okosak mert isteni tudással rendelkeztek !

Gyönyörű várost építettek és a várat is csodásan megcsinálták ! Mint a mesében ….. :)A verses Blogjaimban képekkel és zenével ilusztrálva lehet olvasni , akinek ugy tetszene :)

Jó szórakozást !

fabion•  2019. augusztus 29. 19:50

A túlvilág kardja / 5 . FEJEZET/ Fantázia regény

5. FEJEZET

A HÁBORÚ / 1 rész

 

 

Melvyn elindult Matissal és a harcosokkal a város felszabadítására ! Tudták nagyon jól hogy most minden erejükre szükségük van és nagyon eszesnek kell lenniük , hiszen 10 éve nem jártak kint a barlangon kívül és azt sem tudják hogy mi a helyzet a várral is …

Megfeszített idegekkel és néma csendben meneteltek , át azon az erdőn ahol régen éltek !

Talán mindegyiküknek volt olyan aki akkor az éjszakán valakit elveszített ! Csupa fájó emlék vette körül a helyet , iszonyat és vér tapadt az erdőhöz !

Talán mindenki itt most kicsit meghalt és a barlangban új életet kezdtek

nehéz szívvel hagyták itt az erdőt , de belegondolva , most 10 év után , jobban jártak hiszen élhettek tovább , igaz nehéz időszakok jártak , hiszen meg kellett tanulniuk az óceánból táplálkozni és onnan élni ! Nagyon nehéz időszakon mentek keresztül , de megoldották , együtt közösen !

Most pedig együtt mennek a győzelem felé , vagy a halálba ...Itt is csak két út létezik , de

harcosokká képezte Őket az elmúlt idő és most elszánt oroszlán módjára menetelnek , a Királyért és a hazáért !

Hamarosan elérik a várost !

Áááálj ! - kiáltotta Matis .

Megálltak és a Királyhoz fordult .

- Királyom ! Adj mellém pár embert és elindulunk feltérképezni a terepet ! Ne rohanjunk a vesztünkbe , először nézzük meg mi a helyzet a városban ! - mondta Matis Melvynnek és erősen figyelte a többieket is mit szólnak a javaslatához .

Mivel Melvyn Király ismerte jól Matist és tudta hogy egy nagyon tapasztalt harcos és vezető is egyben , intett neki beszéljen mire gondolt .

- Nekem az a benyomásom hogy egy pár emberrel előre kellene mennünk fegyverrel , mert a városban anno Leonard és a pribékjei éltek , de kitudja most mi a helyzet , ne hogy a saját hazafiakat mészároljuk le !

- Az ötletet kiválónak találom és engedélyt adok rá – felelte Melvyn a Király .

- Végy magad mellé annyi embert akivel biztonságban tudod magad és itt megvárjuk a jelentésed , DE ne vidd magatokat veszélybe , ha gáz van gyertek vissza rögtön ! Rendben ? - és Matis szemébe nézett Melvyn szeretettel .Aki ugyan olyan szeretettel bólintott és válaszolt a királyának .

- Királyom ! Kérésed parancs , azt tesszük amit Te szeretnél és jónak találsz ! - a Többiekhez fordulva várta a megerősítést , amint többen is bólogattak és helyeseltek !

 

Matis kiválasztotta azt a 3 embert akivel egykoron is sok sok akcióban vett részt , jó barátok lettek , ismerték egymást és tűzbe mentek volna egymásért is … Joris, Luis és Ryan és Matis … így volt a 4 elválaszthatatlan kis csapat .

Matis mondta a királynak hogy menjenek le abba a kis fedezékbe ahol biztonságba megvárhatják őket , nem messze volt az erdőtől sem , lent a völgy Matiséknak anno a biztosságot jelentette , így oda küldték a csapatot amíg meg nem tudnak valamit .

Aztán elindultak 4 – en a városba .

 

-Te Matis ! Próbáljuk meg hátulról amikor eljöttünk tudod akkor volt ott egy nagy épület annak a takarásában tudnánk araszolni egész a kocsmáig , ott csak tudnak valamit , vagy látnánk egy két dolgot ami azért alapot adna arra hogy mi van a városban , sok részeg akik az igazat mondják – mondta Luis Matis -hoz fordulva és kicsit elvigyorogta magát .

- Rendben ! Akkor arra megyünk . - válaszolta Matis és elindultak újra .

Mikor oda értek a város alá látták a néptelen utcákat és ez nem volt valami biztató , de nem álltak meg , mentek tovább . Oda értek a kocsma elé , és Matis belökve az ajtót hátra szólt

– Na végre ihatunk egyet , olyan a szám mint a kiszáradt kút ! - mondta jól kihangsúlyozva .. és már be is léptek a kocsmába .

- Mit iszunk ? - kérdezte Matis a többieket .

- Kezdetnek 4 kancsó bort – vetette oda Luis hangosan felröhögve , és elindultak egy sarokba hogy leüljenek , onnan szemmel tudták tartani az ajtót és a helységet .

Aztán hogy oldódjon a csapat Luis elkezdte mesélni a szeretőinek a kis történeteit . Voltak benne mókás részek amin igen csak vigyorogtak , hangosan felröhögtek . Igy a többi kocsma béli egy idő után már nem figyelt rájuk . Elérték amit akartak a srácok . De itt még nem jött el az idejük mert amíg Luis beszélt a másik 3 figyelte az embereket és hallgatóztak . Egy két szó foszlányból értesültek néhány dologról , így világossá vált hogy a királyuk Leonard lett , a zsivány zsarnok .

Azt is megtudták Matisék , hogy a várban nagyon sok ember van akik ott tanyáznak , szinte ki sem teszik a lábukat mert vannak a városban árusok és adó fejében dézsmálják az áruikat , így a vár el van látva majd mindennel .

-Jó lenne megtudni mégis hány ember lehet arra .- súgta Luisnak Matis mikor kis szünetet tartott a nagy mesélés közepette .

Joris meglökte Matist .

 

- Van egy ötletem ! Mi lenne ha elszegődnénk egy árushoz dolgozni ? Szerintem utálják a várbelieket és mindent kitudunk belőlük szedni . - és kérdőn ránézett Joris a többiekre .

- Hmm , nem rossz ötletnek tartom .- felelte Matis .

Közben már elég jól eljárt az idő és már második körüket itták ezért úgy döntöttek tábvoznak , és keresnek valakit aki biztos tippet tud nekik mondani kinek és hova tudnának beállni munkába .

Felkeltek az asztaltól és a pincérnek oda adták a fémpénzt , többet is mint kellett volna , így csak csodálkozva nézett az rájuk . De hajlongva köszönte . Aztán kisétáltak a kocsmából . Végig mentek a főutcán és mikor megláttak egy árusnak a kocsiját amin épp pakolt az ember oda mentek hozzá .

- Adj isten ! - köszönt oda Luis .

- Tudna nekünk egy olyan valakit aki 4 embernek munkát tudna adni és fizetséget ?

-Átutazóban vagyunk de elég szépen megy a pénzünk , főleg itt a városban , így egy pár hétre beállnánk valakihez dolgozni .. - magyarázta Matis az embernek .

- Adj isten ! - Mondta az az ember .

- És mondják , mi a cél ? Hova szeretnének menni pár hét múlva ?

- Mi vándor cirkusszal jártunk de most eljöttünk tőlük mert már oly kevesen voltak hogy nem lehetett kivitelezni egy egy mutatványt , így nem volt értelme maradni …- felelte Matis .

- Hát jó , Arthur Duval- nak hívnak , jöjjenek velem , én adok maguknak munkát . - és ezzel elkísérte egy másik téren át egy nagy házba őket .

Bementek egy szürkére festett kapun és ment elöl az ember , hátra felé nézegetett és közben mondta

- Van egy hatalmas több hektáron fekvő kert amiből a király és a népség a várban minden holdfordulókor leszedik tőlünk az adót , de szoknak tőlünk vásárolni is sokat , így tudok majd béreket is fizetni az embereknek mert elég kevesen vannak azok akik dolgoznának is a földeken .- majd így folytatta Arthur Duval .

- Van már szállásuk az uraknak ? - kérdezte Matis és kis csapatától.

- Még nem kerestünk szállást , ma érkeztünk a városba ,de ha esetleg lenne ahol meghuzhatnánk a szezonra magunkat akkor szívesen fogadnánk .- felelte Matis .

- Jöjjenek utánam . - mondta erre az ember .És elindultak befele a nagy ház belső felén . Mikor oda értek egy kisebb épület szárnyhoz , megállt az ember és felmutatott a házra .

- Itt még nem lakik senki , de kis javításra , takarításra szorul . - mondta Arthur Duval és elindultak a lépcsőn felfele .

A lépcső fából volt eléggé nyikorgott és látszott rajt ezer éve nem használták , mikor felértek 2 ajtó nyílott a folyosóról . A Bal oldali ajtót kinyitotta az ember és előre tessékelte a vendégeit . Beléptek a lakásba . Matis és a csapata rögtön felmérte a terepet és meglehetősen hüvös volt a lakás , aminek örültek , mert amúgy is kint nagy volt a hőség .

- Pakoljanak le , helyezkedjenek el és 1 óra múlva vissza jövök magukért ! - mondta Arthur Duval és kilépett az ajtón ,amit betett maga után .

Matisék körül néztek majd leheveredtek az ágyakra , kis pihenőt tartani .

- Nos srácok végül is meglesz a módja hogy körülnézzünk , de a legelső akciónkig már nem sok idő telhet el mert kint vár ránk a sereg .- mondta nem hangosan Matis a többieknek .

Közben letelt az 1 óra és jött Arthur Duval a kis csapatért .

- Nos hogy tetszik ? - Kérdezte Tőlük Arthur Duval .

- Nekünk megfelel . - válaszolta Luis , a többiek bólogattak helyeslően .

Aztán elindultak a földekre , elől ment Arthur Duval és magyarázta hogy mi mikor szedhető és mennyit kell a várba vinniük stb …

Aztán elkísérte őket egy gumó ültetvényhez és mondta nekik hogy van a kert jobb oldalán egy csűr ott találnak egypár szerszámot , kosarakat amibe bele kell szedni a gumókat és majd huzatnak be egy szekeret hogy arra pakolják fel , ha pedig végeztek akkor húzassák is be a szekeret .

Aztán ott hagyta a társaságot Arthur Duval és Matisék neki láttak a munkához . Estig dolgoztak mire megtellett a szekér és , 4 en hozzá láttak hogy behúzzák a tele szekeret .

Matis és a csapat felment a szobájukba és látták van útközbe egy kis patak , szedtek össze rongyokat és lementek a patakba megfürödni . Mikor végeztek felmentek és lepihentek , nem sokat beszéltek , kifáradtak , így hamar kezdetét vette az alvásA HÁBORÚ / 2 RészKözben Melvyn Király kis csapatával a völgyben várták Matis – ék jelentését . Bízva a férfi talpra esettségében , nyugodt volt a helyzet az emberek között .Az emberek a nyilaikat és a fegyvereiket rendezték , készülődve lázas izgalomban a csatára .

Melvyn végig ment a táboron , és megnyugvással figyelte , hogy nyugodtak az emberek , tehát bíznak benne és magukban . Tudta Melvyn ha összecsapásra kerül a sor élen kell járnia és a legkevesebb veszteséget kell hoznia , tehát annyit jelent hogy a támadást váratlanul kell megkezdeniük minden képen !

De ezt majd még a körülmények is befolyásolják . Sarkon fordult és felment egy kimagasló szirtre és onnan figyelte a látóhatárt . Várta nagyon vissza Matist és a csapatát . Kicsit izgult nehogy valami közbe jöjjön , de Matist ismerve és a többieket , tudta nagyon elővigyázatosak , és semmi -féle képen nem hajtják bajba magukat ha eltudják kerülni , de ott a ha .. nahh nem gondolkodom … mondta magában Melvyn és rátette a térdére a kezeit és próbálta kitisztítani az elméjét hogy utat kaphasson az istenekhez , tudta hogy majd ők megnyugtatják a lelkét .

Le sem hunyta a szemét Melvyn megjelent Kais a Főisten a szemei előtt .

- Tudom Melvyn miért jöttél , de elmondom hogy nincs mitől aggódnod , ezt a csatát Ti nyeritek , bár nem jóslat ez már meg van írva , de hogy milyen eszközzel és mennyi veszteséggel , az csak rajtatok múlik . - Mondta Kais és megfordult hogy távozzon , de Melvyn még megállította .

- Mondd Kais Főisten ! - kezdte félve Melvyn .

- Lea Napistennő megcsókolt és azt mondta búcsúzóul hogy babánk lesz , én ezt nem tudom még felfogni sem hogy létezik ! - folytatta Melvyn nagyot sóhajtva a kérdése után . És oda fordúlt Kais felé felnézett a szemébe , azt látva hogy Kais elérzékenyülve felelte .

- Nos Lea Napistennő már kicsi korodtól követte minden lépésed és az emberekkel van , neki köszönhetitek azt is hogy még a földön van ember . Hallottad a legendát , istenek megharagudtak az emberekre mert sok az ellenségeskedés és a háború a földön , így minden élőlénynek pusztulnia kell ! Ki adtuk az utasítást , de Lea közbe lépett és megpártolt benneteket , így Lea a földön lakó embereknek adott még egy esélyt , és hitte hogy egy nap Te Melvyn fiam , TE LESZEL A NÉPED VEZÉRE ! - mosolygott Kais , és folytatta .

- Lea Napistennő ha elfoglaljátok a kastélyt itt fog lenni Veletek és Veled , mert Ő lesz a hitvesed . A Királynőd és a Népedé . A Királyi család nem hallhat ki ezért csak királynő lehet az utódod anyja. Mivel más Királyi család nincs ezért Lea választotta hogy lesz a hitvesed , feláldozva magát és a halhatatlanságát az emberekért . - és szomorúan ránézett Melvynre .

Egy fiú gyermek amit a szíve alatt hordoz a szentlélek által belőled való a Te véred , királyi vér!

Istennek nem lehet gyermeke , Lea már nem istennő , hanem a mátkád és várja hogy a háborúnak vége legyen és vedd Őt el feleségedül és a népetek élén hozzátok rendbe az emberek életét . A háború után nagyon sok munka vár még rátok , de Isteneitek segíteni fognak benneteket ezután .-és Kais egy pillanat alatt eltűnt , ezzel Melvyn feleszmélt a meditálásából .

Olyan hihetetlennek tűnt ez az egész , de Kais Főisten szavai csakis igazat szólhattak , a Király nem vonta kétségbe őket soha . Melvyn neki dőlt a sziklának és Leara gondolt . Gyönyörű hosszú aranyszőke hajára és arra a csodálatos fényben égő szemére , mintha a napot látta volna benne Melvyn . Mivel istennő volt mikor először látta nem gondolhatott rá úgy mint egy nőre , de most lassan tudatosult benne hogy Lea már előbb is megigézte őt csak nem merte magának sem bevallani ! Az jutott most eszébe mikor Lea megcsókolta , borzasztó angyali érzés volt neki , ilyet még soha nem érzett , szinte feltüzelte az egész testét !Ahogy átölelték egymást a tenger partján soha nem fogja elfelejteni , főképp hiszen gyermeke lesz abból az ölelésből , csodálkozott de most már nem tűnik olyan hihetetlennek , hiszen a szentlélek amiről Kais beszélt csodálatos lelkek akik csodákra képesek ! Melvyn határtalan örömmel gondolt rá hogy gyermeke születik a szerelmétől , most már bevallhatja Leat mindig is szerette és szerelmes belé . Mosolyogva dőlt hátra és előhozta az

emlékeiből ahogy ölelték egymást , jó érzéssel töltötte el Melvynt .

- Bár itt lennél kedvesem . - sóhajtotta Melvyn . Kinyitotta a szemét és amit látott képtelenség ! Felugrott amikor meglátta Leat és odaszaladt , felkapta az ölébe és perdült vele vagy 3 x is !

- Óhh szerelmem ! - mondta neki Melvyn , és megcsókolta Leat aki ugyan úgy vissza csókolta Őt !

- Köszönöm hogy eljöttél . - súgta Melvyn Lea – nak . - és letette óvatosan mert még mindig az ölében tartotta .

- Nem sokára Veled leszek Melvyn . - mondta Lea .

- De most mennem kell , és vigyázz magadra és a csapatodra . Sok szerencsét kedvesem ! - és Lea eltűnt a semmibe . Melvyn pedig olyan boldog volt hogy úgy érezte a szívében nem is fér el az a hatalmas boldogság amit érzett , mintha szét feszítené belülről , annyira örült hogy Lea meglátogatta . Nagyon szerelmes volt Melvyn Lea- ba . Ledőlt kicsit az árnyékba és el is szundított kicsit .

 

Közben Matisék felébredtek , eljött a munka ideje , és Arthur Duval is már a kapuban csörtetett felfele . A srácok eligazították magukat és indultak már így a lépcsőn találkoztak a munkaadójukkal . Így az lefele vette az irányt a srácok előtt .Mikor leértek , kiment velük a földre és mutatta nekik mit kell csinálni ezután kukoricát kellett fattyazni és azokat összeszedni a jószágoknak és behúzni szekéren . Így neki álltak a kiadott munkának , este későig dolgoztak de elvégeztek a feladattal . Igaz elfáradtak , de nyugtával dicsérték a napot :) Mikor behúzták az utolsó fordulót is akkor megjelent Arthur Duval és Matis markába adott 4 pénzérmét , mondva ez a jutalom amiért 1 nap alatt végeztek és nyugodtan menjenek igyanak meg valamit az egészségükre !

A srácok elismerően pillantottak Arthur Duval – ra és megköszönve eliszkoltak a kocsmába !

Beléptek és elmentek abba a sarokba ahova először is leültek , első nap .

- Srácok ! - mondta Matis .

- Meg kellene vinni a hírt a csapatnak hogy még egy pár nap várjanak nyugodtan . De hogy ? - -Valakinek ötlete ? - kérdezte majdnem suttogva .

- Én elmegyek és szólok nekik ! - mondta Luis .

- Mire felkel a nap megfordulok .- tette hozzá .

- Rendben Luis . - felelte Matis .

- Ha megyünk ki, akkor szét vállunk!

- Mi pedig megyünk vissza a szállásra, de valakit vigyél magaddal ketten menjetek .- mondta Luisnak Matis .

- Jól van Joris ? Ryad ? Melyiktek jön ? - kérdezte kettőjüket Luis .

- Majd én ! - felelte hirtelen Joris és ránézett Ryadra .

- Rendben ? Ti menjetek Matissal vissza , nehogy gyanút fogjanak !

- Nahh jól van srácok . Akkor induljunk el most, mert megy az idő és nektek is kell majd egyet pihenni is munka előtt !- figyelmeztette Matis a kis csapatát .Aztán fizettek és elindultak kifelé a kocsmából . Az utcán nem járt senki , így hamar elváltak két felé és Matisék elindultak a szállásukra a többiek pedig a csapathoz megvigyék a további infókat .

 

Luis és Joris sietős léptekben értek a csapathoz , mindjárt megkeresték a Királyukat és elmesélték neki hogy mit tudtak meg eddig , és miért nem jöhetnek még vissza . Melvyn összehívta az embereket és elmondta amit megtudtak és útjára bocsájtotta a két férfit , azzal ha valami van értesítsék őket rögvest !

Igy Joris és Luis keveset késtek a táborban és mindjárt indulhattak is vissza , így még jócskán fennt járt a hold mire vissza értek a városba , legnagyobb megelégedésükre nem találkoztak senkivel az utcán . Matisék meg is lepődtek milyen hamar vissza értek, egy két szóval elmondták hogy mi történt és lefeküdtek pihenni ,mert elfáradtak a nagy sietségben .

Mire feljött a nap már mindenki fennt volt és indultak Arthur Duval – hoz munka eligazításra . Még meg is lepődött a munkaadójuk hogy megelőzték Őt , de mosolygott és jó kedvűen mondta .

- Ilyen jó munkaerőt soha nem alkalmaztam és nem is találkoztam ennyire ügyes emberekkel . Nincs kedvük itt maradni a városban továbbra is ? - kérdezte kíváncsian Arthur Duval a kis csapatot

Mosolyogtak egyet a srácok .

- Sajnos máshova kell eljutnunk , de amíg lehet addig segítünk magának Arthur Duval, nekünk is kell a fizetség , de ezen felül maga egy rendkívül rendes a munkásaival ! - mondta leplezetlen elismeréssel ránézve a férfire .

Erre Arthur Duval mondta nekik ma mást fognak csinálni , és behívta őket a saját házába .

Leültette őket és elkezdte mesélni azt amit a srácok hallani szerettek volna ! Mint ha varázslat volna rajt .

Elmesélte hogy Leonard a király nagyon kidézsmálja a városban lévő gazdákat és még ezen felül engedi az embereknek hogy kijárjanak a kastélyból lopni a földekről és garázdálkodnak is elég sűrűn ! Nagyon rettegnek az emberek a városban aminek köszönhetően már a naplementekor mindenki bezárkózik a házába és nem jár senki az utcán .

Matis ránézett a többiekre és csak hallgatott .

Arthur Duval folytatta .

- A király emberei a kastélyban laknak mert a városba meglincselnék őket , így félnek kijönni nappal csak éjjel ólálkodnak , viszont a várban van egy nagy csapata a királynak ha mégis valami lenne , akkor oda tudjanak sózni a városnak . - mondta szomorúan Arthur Duval .

- Mégis mekkora az a nagy csapat tudja valaki ? Esetleg látta valaki ? - kérdezte Matis a férfit .

- Nem tudjuk mekkora a csapat de az biztos fel vannak fegyverkezve , mert leigázták a várost kb 10 évvel ezelőtt ! Azóta nincs a városnak nyugta tőlük . - felelte Arthur Duval szomorúan .

Matis összenézett a többiekkel és egy gondolatuk volt hogy ezek után jobb lesz ha a férfit beavassák a dolgaikba ,mert jó lenne ha kicsit jobban körül nézhetnének ők is a várban . Segítség nélkül ez nem fog bekövetkezni mert nem juthat be idegen a kastélyba .

Tehát szép lassan rávezették a dolog lényegére Arthur Duval -t aki nagyon meglepődött , de hálásan nézett a férfiakra hogy felszabadítóként jöttek a városba , és a csodálata még nagyobb lett a kis csapat felé .

- Nagyon óvatosnak kell lenni , de megoldom hogy bejussatok a várba is ! Kötelességem hogy a népemnek segítsek ! - válaszolta Arthur Duval . És egy könnycseppet törölt le gyorsan a szeméből , annyira meghatódott hogy itt a kapuban a változás a népének !

Neki állt Arthur Duval lerajzolta a várban mit hol találnak hogy betudják tanulni és ezzel könnyebben elboldoguljanak ott bennt , mondta nekik hogy ma már ne de holnap még be kell fejezniük a munkát hogy a szekereket meg tudják tölteni és sarc formájában leadni tudják a királynak .

 

A HÁBORÚ / 3 Rész


 

Ezzel kikísérte Matist és a csapatot és elindult a szekereket beállítani másnapra hogy ezzel már ne kelljen szöszmötölniük Matiséknak !

A srácok felmentek ruhákért és lementek a tó partjára hisz ma pihenőt kaptak .

 

- Matis ! Kellene toborozni embereket a városban , nem ? Mit szólsz hozzá ? Arthur Duval ismeri az embereket és tudja kiben bízhat meg ! - szólt hirtelen Luis Matishoz fordulva .

- Lehet igazad van Luis . - felelte Matis .

 

- De rendkívül óvatosnak kell lennünk ! - vetette fel Joris .

- Még a királyt is valakinek kell értesíteni a fejleményekről . - mondta Ryan .

- Várjuk meg a holnapot , a munkát el kell végezni csak akkor juthatunk be a várba és akkor érdemesebb még egyszer reszkírozni hogy elmenjen valaki hírt vigyen a királynak ! - gondolkodott hangosan Matis .

A többiek helyeslően bólintottak .

- Legyen úgy . - felelték majdnem egyszerre ! Hirtelen felnevetve . És jót mosolyogtak egymáson . Aztán ledobták a ruhájukat és belegázoltak a gyönyörű kristálytiszta vízbe . Meseszép területen feküdt ez a tó és a táj is csodálatos volt !

- Kár lenne szét barmolni a várost ha nem muszáj . - mélázott Matis és ránézett a többiekre .

- Igen szerintem is ! - felete Luis .

- Srácok ez maga a paradicsom ! - válaszolta Ryad . És csak csodálta az előtte fekvő tájat .

Hamar be esteledett és megjöttek a szúnyogok ami bekergette a társaságot . Felmentek a szobájukba , haraptak valamit és ledőltek aludni , mert hajnalba kelés , hosszú napjuk lesz !

Hamar eljött a hajnal , felkeltek és lementek a tóhoz mosakodni , aztán elmentek megnézni a szekereket , de látták már fel van készítve . Erre megfordították hogy kihúzzák a földre és a hátuk mögött megszólalt Arthur Duval , aki másodmagával jött feléjük . Hirtelen megfeszült minden izmuk , de mintha megérezte volna Arthur Duval , már mondta is menet közben .

- Nem kell tartanotok senkitől , Ő jó barátom ! Bemutatom Robin Marchand -ot , a leghűségesebb barátomat ! Erre kezet fogott a társaság és Arthur Duval folytatta .

- Elmeséltem neki a legfontosabbakat és azt javasolta hogy a városban kéne embereket toborozni , hogy legyen egy elő csapat akik besegítenének majd Melvyn királynak . - mondta Arthur és oda fordult Matis és csapata felé és kérdően nézett rájuk válaszra várva .

- Megmondom őszintén ezen tanakodtunk tegnap mi is . - mondta Matis .

- Valami ötletetek van hogy álljunk neki toborozni hogy ne szerezzenek tudomást róla az ellenség csapata a várban ? - kérdezte Matis Robin Marchand- ot .

- Igen , van ötletem és csak arra várok hogy bele egyezzetek a toborzásba , a többit elrendezem , Ti pedig vigyétek hírül a Melvyn Királynak hogy a városban nincs ellenség , nehogy a várost támadjátok meg , mert akkor a csürhe népség a várban lecsap rátok ezalatt ! A város segít nektek , nem mondom nincs aki behódolt de tudjuk Arthurral ki a megbízható és ki nem az , hiszen itt születtünk ,mindenkit ismerünk itt ! Nem igaz ? - és rámosolygott Robin Arthurra .

- Jól van ! És hogy jutunk a várba ? - kérdezte Matis Robint .

- Talán két embert még eltudunk valahogy titkolni de négy ember már sok , igaz kettő is reszkír de megoldjuk ! - felelte Robin .

Arthur kérte a társaságot hogy még amit kell csinálják meg és egyenként oda lépett hozzájuk és kifizette a járandóságukat és többet is ami járt volna nekik . Ők szívélyesen nem akarták elfogadni , de Arthur azt mondta nekik , ez jár a munkáért , fogadják csak el nyugodtan ! Igy a srácok elfogadták és eltették a kapott aranypénzeket . Elköszöntek Robintól és elindultak a szekerekkel a földekre és neki álltak még a többi zöldeket is össze szedni a szekerekre .

Mire végeztek a földeken , már Arthur és a kis csapat már várta Őket . Tízen voltak és ott beszélgettek a fészer előtt , mikor látták a fiukat hogy húzzák be a szekereket ló hiányában , magukra aggatott hámmal , gyorsan siettek segíteni nekik .

Mikor beállították le sem pakoltak és intett nekik Arthur hagyják és menjenek be a házba megbeszélni a holnapi vár látogatás részleteit .

Bementek , mindenki sorban bemutatkozott egymásnak és kezet ráztak. Majd Matis így szólt .

- Most hogy ennyien vagyunk , valamit ki kell találni hogy jutunk be és meg próbálni felmérni a benti sereget is , hogy ne érjen meglepetés bennünket .- és rá nézett Robin csapatára .

- Először is választunk egy embert aki ezt a csapatot is gyakorlottan eltudja vezetni és irányítani tudja , gyakorlott vezető kell . - és körbe nézett a jelenlévőkön .

Arthur ránézett Matisra és a többiek is .

- Matis volt a vezetőnk lassan 25 éve , fiatalon már a tábort vezette , csatákban , összecsapásokban vezetett bennünket , a Melvyn Királyunk jobb keze .- mondta Luis és ránézett Matisra .

- Rendben ! - mondta Robin és egyhangúlag elfogadták Matist mint vezetőt .

- Ha két felé megyünk akkor Luis mint tapasztalt emberem elmegy veletek , és Robinnal vezessétek a városi csapatot . - ajánlotta Matis Robinnak , aki beleegyezőleg bólintott .

- Most pedig jó éjszakát Mindenkinek , holnap itt folytatjuk , Matisék fáradtak , pihenésre van szükségük ! - mondta Arthur Duval , Robin Marchand - hoz fordulva .

- Jó éjszakát . - mondták Matisék , kezet fogtak az emberekkel és elvonultak a tóra fürödni és araszoltak utána aludni .

 

Matis sokat forgolódott és hallotta a többiek sem igazán tudtak aludni , holnap nehéz nap vár rájuk , nagyon résen kell lenniük hogy ne bukjanak le . Aztán Matis amint gondolatai közt hírtelen beugrott Sarah és Clara . Vajon mi lehet velük ? Sarah elég szimpatikus volt Matis-nak és sajnálta nagyon hogy kihasználták őket , de talán ha kiüldözik innen Leonardot és a díszes társaságát , talán még jobb élet várhat rájuk , elfeledhetik a rosszat és még családjuk is lehet … így morfondírozott Matis magában és egyszer csak elnyúlt a fáradtságtól és elaludt .

Reggel már Luis és a többiek beszélgettek mire Matis felébredt , soha nem szokott ilyen mélyen aludni . Össze vissza álmodott mindent ,de arra emlékezett hogy Sarah – val álmodott hogy találkoztak és csak a szemére emlékezett ahogy álmában látta őt , sötét mélykék szempárra ami lenyűgözte még így utólag is rágondolva , szinte libabőrös lett az izgalomtól … De Matis hamar feleszmélt és kiugrott az ágyból !

- Már azt hittük be vagy ájulva ! - mosolyogva mondta Matisnak Luis .

- Képzeld álmodtam , ilyen nem sok esetem volt , és kivel ? Nahh ? Sarah – val ! - mint egy válaszolva is saját magának is Matis .

- Mi lehet ezekkel a lányokkal , ki tudhatja .. gondolkodott el Matis .

- Figyelj Matis ! Szerintem Robin megtudja mondani , hisz ismeri az egész várost itt születtek Arthurral ! - mondta Luis .

- Oh valóban , nahh még nem forog az agyam ! - mondta nevetve Matis Luisnak .

- Kikészített az a nő még álmomban is ! - vigyorgott Matis .

- Nahh majd utánuk járok merre vannak ! - szólt Luis és felnevetett azon hogy Matist megfogta a csaj ! Még hogy nővel álmodni ! De magának sem merte bevallani Luis! Ő még régebben is álmodott Clara – val , de ezt megtartotta magának , hiszen nagy nőcsábász hírében állt Luis és nem akarta hogy szekálják Clara miatt .

Felkészült a társaság és át mentek Arthur Duval házába , a többiek is akkor kezdtek szállingózni befele .

Elhelyezkedtek , és neki álltak kidolgozni a tervüket , hogy hogyan menjenek be a várba , ki menjen , mit hogy csináljanak és hol vannak kiskapuk ahol van menekülési útvonal .

A térképet Arthur egyszer nagyjából lerajzolta nekik , de Robin bent élt a várban még Augustin Király és Maryam királynő idején , míg éltek . Így minden zúgot rejteket ismert ! Ő pedig aprólékosan lerajzolt mindent és elmagyarázta hol mi van hogy néz ki . Teljesen megelevenedett a rajz olyan részletességgel rajzolta és mondta el a vár belsejét . Szinte maguk előtt látták az egész várat .

Megbeszélték hogy Matis és Luis mennek be Robin csapatával és két felé oszolnak mert így könnyebb elbújva lenni egy – egy idegen ként a várban . Egyik szekeret Matisék , a másikat pedig Luisék viszik . Még van 2 órájuk arra hogy induljanak , lementek megnézték a szekereket és még amit Arthur Duval mondott nekik levették és amit kellett felrakták a szekérre , azok így indulásra készen várták a dolgukat .Arthur adott mindenkinek egy egy hámot akik elölről húzták a kocsit a többiek hátulról segítettek , mindegyik kezében hosszú pózna volt hát ha kátyúba kerülnek , így könnyebben kitudják emelni a kerekeket .

Letelt a két óra , és felkerekedtek . Négyen húztak elől és kettő ember pedig segített hátulról . Nagy izgalomban indultak a várba . Nem beszéltek az úton csak a feladatra koncentráltak és járt az agyuk , ha gáz van minden jól süljön akkor is el . De nyugtatták magukat nem lesz semmibaj …

Egyszer csak feltűnt a látóhatáron a vár ! Látták messziről strázsák voltak kint ketten és ott járkáltak a kapu előtt ( őrök ) . Mikor oda értek egyiküknél ott volt a papír amit Arthur Duval adott nekik a

bevitt sarcról hogy mennyit kell leadni és mit , így leltárba vették . Kinyitották nekik a kaput ésa strázsa vissza adta nekik a papírt és szabad utat kaptak . Felsóhajtottak az emberek és neki lódultak újra a szekérnek . Egyenesen a palota bejárata elé húzták a szekeret . Valaki kiabált oda nekik hogy húzzák a hátsó bejárathoz és ott majd kinyitják nekik az ajtót és oda kell behordani a cuccokat .

Eddig simán ment minden , gondolta Matis , de nem szólt .

Aztán mikor oda értek a hátsó bejárathoz , szép lassan neki álltak behordani a zöldeket a királyi konyha pincéjébe . Matis megállt kicsit kifújni magát és elővette flaskáját hogy igyon belőle , jól meg is húzta ekkor amit látott félre nyelt , és neki állt köhögni . Ezt a szempárt míg él nem tudta idáig sem feledni , mint a sötét égbolt , gyönyörű kék szemei csak úgy izzottak a lánynak ahogy összenéztek egy pillanatra …. Mire kiköhécselte magát addigra már nem látott senkit ahol látta a nőt , Sarah-t . Mintha kísértetet látott volna … erre oda lépett Luis és megkérdezte .

- Mi van Matis ? Mit láttál , hogy ennyire felkavart ? - kérdőn nézett Matisra .

De Matis nem válaszolt és a fejét rázta hogy nem tudja , és nem érdekes . Ezzel le is zárta a dolgot és elfordult Matis egy újabb zsákért , hogy a vállára emelje .

Azt hitte kísértetet lát a várban mikor megpillantotta Sarah-t .

De kétségenkívűl Őt látta és hús vér embernek látta ! Tehát a várban van , behódolt a királynak vajon ? Az pedig gáz lenne , mert a lány biztos felismerte , hiszen összenéztek egy pillanatra … Szerette volna megtudni , de bajos lett volna felfedni magát , így letett róla hogy beszéljen a lánnyal.

Viszont kell szólni a többieknek is , mert így várható hogy lebukik Matis és Luis ha a lány beárulja őket .

Mikor kiértek újabb zsákért , halkan szólt nekik hogy van egy lebujos csaj akik ismerik őket és most ha behódoltak Leonardnak akkor végük , sietniük kell nehogy végezzenek velük .

Valamelyik srác kérdezte Matist hogy hívják a csajt , akkor mondta Matis hogy Sarah .

A srác elszomorodott aki kérdezte Matist .. mire azt mondta neki , attól ne tartson Matis ,mert Sarah itt börtönben van , még a szüleihez sem engedik ki , onnan tudja mert Ő a bátyja Sarah -nak . Erre Matis nagyot nézett és megköszönte az infót , majd megkérdezte tőle , a barátnője Clara vele mi van ? A srác mondta hogy Ő is itt van , foglyok , nem mehetnek haza .

Matis kérdezte

- A várban szabadok nem ?

- De igen , de szerinted ? Minden hol Strázsa van , megtudnának szökni ? Ahh sajnos ez csak akkor oldódik meg ha leigázzuk ezeket a mocskos zsarnokokat ! - mondta a srác elkeseredve . És gyorsan felkapott egy zsákot mielőtt szólhatott volna Matis . Így Matis is felkapta a zsákot és elindult a srác után , hamar végeztek . Meg kellett várni hogy megszámolják és át vállogassák a zöldeket , aztán Leonard király majd nyom egy pecsétet a behozott sarcról , addig nézegelődjenek .

Matis elment arra a helyre ahol látta a lányt , körül nézett de nem látta sehol sem . Kicsit várt nézegetett körbe , nem e lát meg valamit . …

Sajnos nem látta sehol , így elindult a szekér felé . Közben megkapták a pecsétet és indulhattak vissza a városba . Minden rendben lezajlott de sajnos hogy mekkora a sereg nem sikerűlt megtudni , de itt nem késlekedhetnek , hisz ez az oroszlán barlangja , nem lehet tudni kinek mikor veszik a fejét . Így ha tehetik minél előbb tovább kell állniuk , nehogy bajba kerüljenek .

A strázsák látták üresek a kocsik így már előre nyitották a kaput és szépen átgázoltak rajta , és elindultak a városba! Matisnak a szeme előtt volt a nő szeme , sajnálta hogy nem tudtak beszélni , de hamar el hessegette ezeket a gondolatokat . Meg a lány honnan is tudhatná mekkora Leonard serege ! Majd kiderítjük másképp … Most csak érjük el a várost addig nem vagyunk biztonságban .

Nem sokára feltűnt a város a láthatáron , mikor felsóhajtottak , szóval ez a látogatás most nem járt eredménnyel , sokan voltak a vár udvarán és nem lehetett annyira szaglászódni …

Ezt most elkönyvelték kudarcnak , de valamit kitalálnak majd .

Mikor letették a vállukról a hámot az udvarban , akkor sóhajtottak fel igazán , a többiek körül fogták őket és várták a beszámolót . De sajnos nem volt jó hírük , nem tudtak meg semmit sem .

Másik terv kell , de majd megbeszélik , van mindig valakinek jobb ötlete , várjuk ki a végét !

 

Közben a várban Sarah mikor meglátta Matist majdnem levetette magát a lépcsőről hogy a karjaiba hulljon ! Soha nem tudta elfeledni Matist .Pedig már 10 éve kereken hogy akkor találkoztak a kocsmában egyszer . Azóta sem látták egymást és nem is hallott a férfiről semmit .

Át ment Clara-hoz és mondta neki mesél valamit de senkinek nem beszélhet róla .! Ígérje meg ! - Ígérem ! - mondta Clara .

- Képzeld láttam Matist és Luist a várban ! - mondta suttogva Sarah .

- Micsoda ? - csak hüledezett Clara , és nem hitte el Sarah – nak .

- Pedig hidd el hogy , úgy igaz ahogy itt állok ! - mondta Sarah .

- De hát mit kerestek itt ? - kérdezte Clara .

- Lehet minket , nem ? - Sarah kérdezte Clara- tól .

- Nem tudom de a Bátyámat is láttam hozták be a sarcot , és vitték a konyhára . - felete Clara .

- Akkor nem értem ,talán valamiben sántikálnak …. - gondolkodott el hangosan Sarah , aki valamennyivel többet tudott mint Clara , hiszen Matis feltette egykor a kérdést neki hogy segítene e az egykori királyuk , Augustin Király embereinek , ha arról lenne szó , és akkor Sarah igent mondott ! Talán ezért voltak itt hogy felmérjék a terepet ? Vajon mit szeretnének megtudni ? És mit akarnak tenni ? Sok kérdés cikázott Sarah fejében , de nem tudta rá a választ és itt nem is tudja meg soha ! Kikellene szabadulni innen , talán Matisék a városban vannak és talán most jött el az alkalom hogy segítsen az igazi királyuk embereinek ! Egyenlőre ezt a gondolat menetét nem osztotta meg Claraval , de majd szépen belevezeti a témába és kitudakolja számíthat e ebben a segítségére , mert innen meg kell lépniük , de hogyan azt még egyenlőre nem tudja …

- Tudsz valamit amit én nem Sarah ? - kérdezte Tőle Clara .

- Majd időben elmondok mindent , de a hely és az idő most nem alkalmas rá . - mondta Sarah és megfordult felment a lépcsőn , ott hagyva Clarat , aki erősen elgondolkodott ezen a mondaton …

 

Közben Matisék is elmondták , mennyire nem jártak sikerrel , és a többiek is elkenődtek , de ezzel nem volt vége , hiszen mindenkinek volt kis apró ötlete , így Matis kénytelen volt maradni és leültek az udvaron a szekerek mellé , ott diskuráltak , hogy kinek mi az ötlete, hogy tudják meg mennyi az ellenség létszáma kb – re . Közben Arthur Duval hozott ki kenyeret szalonnát a népnek és csipegettek megbeszélés alatt , de jól esett nekik , egyikük meg most ért vissza az egyik szekéren egy hordó borral ! Nagy volt az öröm , nah sóhajtott fel egyik legény .

- A munició meg van most már csak sziklaszilárd tervek kellenek .- mondta mosolyogva .

Erősen bólogattak a férfiak , kissé mosolyogva , de nem volt jó kedvük .

Még egyszer bemenni az oroszlán barlangjába , élet és a veszély mikor buknak le … Matisnak volt egy ötlete , de még várt vele hát ha talán lesz egy jobb is .. és beszélgettek , kinek mi az elgondolása .

 

Miközben a 2 boszorkány Loan és Marion agyaltak hol tudjanak betörni a föld energia mezejébe , hogy újra lecsaphassanak , viszont Jade a Főboszorkány nélkül kicsi az esélyük hogy a teljes energiát feltudják használni . Ezért elővették a nagy könyvet és a mágiát akarják felhasználni az emberek és a föld ellen . Arra rájöttek hogy egyedül maradtak ebben mert az istenek már nem akarnak elpusztítani senkit a földön , mert Jade azért halt meg , mert látta hogy Lea a földre készült Melvynhez hogy egyességre jussanak , de csak ennyit tudtak egyenlőre mert a nagy ablakot az istenek még idejében bezárták …

Most pedig arra várnak mikor nyissák meg újra mert azon keresztül eljuthatnak a földre , talán észrevétlen , addig amíg rá nem jönnek az istenek . De a földet el fogják pusztítani és az embereket , mert Jade haláláért lakolniuk kell az embereknek …

fűtötte őket a bosszú vágy …

- Valahogy be kell indítani a követ Loan ! - mondta Marion .

- A holt lelkeket le kell hívni segítségül , mert nélkülük nem tudjuk elpusztítani a földet ! - folytatta és Loanra nézett nagyon komolyan .

-Főznöd kell Marion azt a főzetet ami kell a kő aktiválásához , Jade megmutatta hogy kell ? -

kérdezte Mariont Loan .

-Nagyon rég volt már Loan sok száz éve , de megpróbálom , mert ez az utolsó esélyünk ! - mondta Marion . Majd megfogta a nagy könyvet és fel lapozta mit kell bele tenni , mert azok a magok csupán a földön teremnek és el kell őket hozni onnan …

- Kellenek bele magok a földről Loan ! - kezdte Marion .

- Le kell mennünk a földre , ami nem lesz egyszerű , nehogy az istenek meglássák … mert tudni fogják hogy valamire készülünk .. - folytatta Marion .

- Jól van nézd meg mi kell a főzethez és megoldjuk .. - nyugtatta le Loan Mariont .

Marion elolvasta mi kell bele és kisvártatva így szólt .

- Nos azt hiszem megkell néznem pontosan hol találjuk , és indulhatunk Loan ! - ezzel kinyitotta a nagy gömböt és feltérképezte azt az erdőt ahonnan a magokat kell elhozniuk .

- Megvan ! Látod ? - szólt Loannak , hogy nézze meg .

- Ide kell menni érte ! Indulhatunk Loan ! - és Marion már kezdte is a mágiát előhozni az induláshoz .

Mikor leértek a földre , látták hogy hova kell menniük , és amint megtalálták azt a helyet rögtön

felszedték a magokat és semmit nem késlekedve , elindultak vissza a boszorkányok földjére , nehogy valaki kiszúrja őket az istenek közül !

Gyorsan tették meg az utat és mikor beestek a kastélyukba csak akkor lélegezhettek fel igazán !

-Huhh ez aztán gyorsan ment ! - sóhajtott fel Marion , remélem a többi is ilyen gyorsan fog menni !

- Én is .. - válaszolta Loan .

 

Ezzel kezdetét vette a holtlelkek feltámadásának előkészülete …

 

 

A HÁBORÚ / 4 Rész

 

Közben Matis és csapata az udvarban eszegettek , iszogattak és megvitatták hogy tudnak mégis szert tenni arra hogy megtudják mekkora Leonard serege .Arthur Duvalnak eszébe jutott hogy van egy olyan ismerőse aki egy szivességgel tartozik neki !
- Matis ! Megvan a megoldás ! - kiáltott fel Arthur !
- kis időre elmegyek és mindjárt jövök , valaki tartozik nekem kis szívességgel és Ö most indul majd leadni a sarcot , ami most épp kapóra jöhet nekünk ! Matis készülj fel nem sokára jövök vissza ! - ezzel felpattant és el viharzott Arthur Duval . A többiek nem is fogták fel … de Matis -nak rögtön leesett hogy megvan a lehetőség hogy újra bejusson a várba !

Nem sokára vissza ért Arthur és nem egyedül , hozta magával az embert .

- Bemutatom nektek Hugo Bertrand – ot akinek egykor segítettem valamit és mondta ha szükségem lesz a segítségéra , szóljak neki nyugodtan mert amiben tud Ő is segít nekem . - és lekezeltek , majd

letelepedett a földre a társaság , és Arthur bele vezette Hugo Bertrand -ot a terveikbe .

- Mondja Hugo mikor indul a várba leadni a sarcot ? - kérdezte Matis .

- Már most indultunk volna ha nem jön Arthur Duval , így ha elkészült már indulhatunk is . - felelte Matis – nak Hugo Bertrand és felállt ezzel jelezve indulási szándékát .

 Felállt Matis és elindultak a kapu felé , hatalmas légmozgás támadt közben és őrülten ugráltak fel a férfiak a földről ! Egy hatalmas sólyom közeledett nagy iramban feléjük , mivel Matis már ismerte Melvyn Király sólymát , így intett a többieknek üljenek le mert hozzájuk tartozik a sólyom .

Az emberek tátott szájjal nézték a hatalmas Sólymot ...

 Rögtön a leszálló Sólyom felé vette az irányt .

- Matis , nagy baj van ! A boszorkányok neki álltak feltámasztani a holtlelkeket ! Nagyon óvatosak legyetek , most megyek Melvyn Királynak is megviszem a hírt . - mondta a sólyom és hallatszott hogy nagyon sietett a hírrel mert alig kapott levegőt , nagyon zihált .

 Loan és Marion , kezdetét veszi a holtlelkek feltámadásának ideje !

 Köszönöm Barátom hogy figyelmeztettél Bennünket , megyünk a várba és megtudjuk mekkora az ellenség ott is , aztán megyünk a Királyhoz és indulhatunk Leonard ellen ! Talán a holtlelkeket megelőzve lecsaphatunk előtte a várra . A többit megbeszéljük ha vissza értem a táborba . - felelte a Sólyomnak Matis .

 - Jól van ! Megyek veletek a várhoz Matis , és figyelek ne hogy valaki megpróbáljon megtámadni Benneteket vagy Téged , aztán elviszlek Melvyn Királyhoz !!! - mondta a Sólyom és mielőtt Matis szólhatott volna már fel is reppent és eltűnt .Így most már tényleg indulhattak Hugoval a szekerekhez . Matisnak adtak egy fekete csuha félét ha netán szükség lesz a csukját felteheti a fejére is azzal álcázva ki Ő …

A Többiek is fekete csuhásan voltak felöltözve ,mint utólag kiderült valami hittérítők voltak és Hugo Bertrand adott nekik munkát , ugyan úgy mint ahogy Matisék is dolgoztak Arthur Duval -nak . Ez most Matisnak kapóra jött ez az álca is … És elindultak a várba … szintén húzták a szekereket , itt senkinek nem lehetett lova , hisz Leonard pribékjei mindent eloroztak a faluból …A Sólyom felbukkant és látta Matis már utánuk állt és lassan föl alá repülve , követi a szekeret a távolból , ami Matist igen csak megnyugtatta , hisz a levegőből sokkal több mindent lát a sólyom ! Örült neki Matis hogy van segítsége nagyon ! Ugyan úgy mint az első beérkezéskor ellenőrizték őket , mivel mindent rendben találtak a kapu strázsái , így kaput nyitottak és ezzel elindultak a várba , leadni a sarcot ! Közben nézegetett a szemével Matis körbe körbe hogy hátha valamit vagy valakit meglát és abból majd talán többet fog tudni .. végül is a szemei Saraht kutatták ...Mikor oda értek a konyha bejárathoz ahol leadták és megmérték a leadott sarcot , Matis már a negyedik zsákot akarta a vállára rakni mikor megállt mellette valaki és a nevén szólította !

- Matis – suttogta egy női hang és ellépett a feljárat mögé , Matis rögtön le tette a zsákot és utána ment a nőnek , Sarah volt az , tehát már várta Matist !

-Matis ! - kezdte Sarah … de Matis a szájára tette lágyan a kezét és elkezdte mondani ..

- Sarah , figyelj ! Állod még most is azt a szavadat amit egykor kérdeztem ? Ha igen akkor bólints ! - súgta a nő fülébe Matis ..

Sarah erősen bólogatott és megsimogatta Matis kezét ami a szája előtt volt .

- Rendben ! Tudsz nekem segíteni abban hogy a Leonard serege kb mekkora lehet , csak saccolj ha nem tudod , sokan vannak ? - kérdezte a nőt Matis .

- Sokan vannak Matis , nagyon sokan több száz katona van a várban , nem tudom hány százan de sokan vannak , ráadásul azt is tudom hogy akik a városba járnak garázdálkodni azok alagutakban élnek , mert lent is a vár alatt vannak ahol laknak , csak azért hogy senki ne lássa mekkora a Leonard serege . - felelte Sarah .

- Leonard szeretője vagy ? - kérdezte Matis hirtelen Sarah -t .

- Már nem….. felelte Sarah és lehajtotta a fejét .

- Már csak egy rab vagyok itt , nem engednek a várból haza Matis … - felelte Sarah és egy könnycsepp jelent meg a szemében …

- A barátnőd is itt van Clara ha jól tudom a nevét ..? - kérdezte Matis . Mire Sarah bólintott egyet . - Tehát mindketten itt vagytok .. - gondolkodott halkan Matis , ésmár tudta is hogy szabadítja ki a két nőt !

De ehhez be kellett avatnia , így mondta Sarah – nak ...

- Két nap múlva amikor feljön a hold , és a legmagasabban jár , legyetek kint pont ott ahol az első alkalommal megláttál . Egy Fekete Sólymot várjatok , lefog szállni , üljetek fel a Sólyom hátára és majd kihoz Benneteket a várból … de nagyon gyorsan kell cselekedni mert a Sólymot nem láthatja meg senki ! Rendben ? - kérdezte Matis Sarah – t .

- Igen ! Tökéletesen értem Matis . - mondta Sarah és hozzá bújt a férfihez .. De Matis már el is lépett gyorsan nehogy észre vegye őket valaki mert akkor mindketten lebuknak .

- Most menj és szólj Claranak , de nehogy más is meghallja , csak óvatosan … isten veled Sarah ! - és a szekérhez lépve Matis felkapott egy zsákot és a többiek után vitte le a konyhai raktárba …

Mikor elvégeztek , megkapták a tekercset és elvitték a főbejárathoz , ott volt örszem és Ő felvitte lonard -hoz hogy rárakja a pecsétjét . Ami hamar megtörtént és már indulhattak is ki a várból . Mikor elhagyták a várat ...

- Ezt is megúsztuk ! - felsóhajtottak többen is …. Lassan haza húzták az üres szekereket .

Matist már nagyon várták , milyen infóval tért vissza . Mikor vissza ért mindenki körbe fogta és leültek , majd Matis elmondta hogy mit tudott meg , közben a Sólyomnak elmondta a tervét , a Sólyom bólintott és azt mondta Matisnak , hogy mindent elkövet a két hölgy kiszabadításáért . Aztán mondta hogy elkell mennie a Királyhoz , de szerinte menjen vele Matis és beszéljék meg a részleteket és ha végeznek még annyi ideje lesz a Sólyomnak hogy vissza hozza ide hogy egyeztetni tudjanak az emberekkel .

Így is lett , Matis felült Fekete Sólyom hátára és elrepültek Melvyn Királyhoz , aki már nyugtalan volt , mivel a Sólyom sem szokott ennyi ideig távol maradni …

Matis mikor leszállt a Sólyommal , Melvyn már ment is eléjük , hogy milyen hírekkel jött Matis vissza … Nagyon meglepődött mikor mondta Melvyn Királynak hogy 2 nap mulva támadják meg a várat , nincs több várás minden infó megvan ami kellett .

- Szóval akkor azt mondod ne várjunk tovább Matis ? - kérdezte Melvyn .

- A boszorkányok neki álltak felébreszteni a holtlelkeket ! - szólt közbe a Fekete Sólyom .

- Nincs sok időnk Királyom – felelte Matis is .. Ebben egyet is értettek !

- Akkor menjünk a többiekhez és beszéljük meg a részleteket mert Holdtöltekor támadunk !- mondta Melvyn és elindultak hogy elmondják a többieknek is amit terveztek .

A csapat kitörő örömmel fogadta a jó hírt hiszen már viszketett a markuk hogy odasózzanak az ellenségnek !

- Végre valami jó hír is – mondta Joris .

Aztán szépen megbeszélték a támadás pontos részleteit , mikor találkoznak és hol fogják megkezdeni az ostromot . Egyszer kétfelé kell hogy váljanak , mivel egy előtámadást kell ahhoz csinálniuk hogy meglássák mennyi a fölényük az ellenségnek,mert tudták sokkal többen vannak náluk , viszont egy várban csapdában vannak , ha Ők megtalálják azt a módszert amivel képessé lesznek meghátráltatni az ellenséget . Ahhoz hogy ez bekövetkezzen el kell hitetniük velük hogy nagyobb fölényben vannak mint Ők váron belül , már mint a Leonard serege .

Ez nagy feladatnak tűnt de kis furfanggal elérhetik , azt pedig Ryad javasolta hogy készitsenek 3 olyan tokot ahova kis nyilakat helyeznek úgy mint akkor mikor a barlangba vonultak és Matis azzal kergette vissza az ellenséget . Mivel percenként 40 nyilat tudnak kilőni az azt jelenti hogy felmérhetetlen az hogy hányan vannak mint támadók . Ezzel nagy előnyt szereznek mert az íjakkal rendkívülien bánnak a harcosok .

Megbeszéltek minden apró részt aztán felállt Matis és a Sólyom vissza röpült vele a városba .

 Beértek az udvarra és leszállt a Sólyom , már nagyon várták , és a következő pár órába amíg be nem esteledett kidolgoztak Ők is egy nagyszerű tervet … Bárki kérdi eközben hogy mi ez a nagy összeesküvés , nyomban le kell állítani , mert nem szabad hogy kitudódjon vagy a várba eljusson Leonardhoz és a seregéhez . Nem beszélve arról hogy a boszorkányok is nem sokára itt lesznek , addig a várt el kell foglalniuk !

A legényeknek most az a feladatuk hogy minél több embert próbáljanak összeszedni a városban , úgy hogy nehogy áruló legyen köztük , és mindenre oda kell nagyon figyelniük , erre van 2 nem egész napjuk . Így mindenki szépen elköszönt és haza mentek , Matis Matis és a többiek pedig lementek a Tóhoz fürödni és aztán gyorsan mentek lepihenni , mert fárasztó napok állnak előttük .

 

Reggel már korán felébredtek , és át mentek Arthurhoz aki már kinnt volt az állatokat etette ganézott , mentek és segítettek neki Matis – ék .

Nem sokára mikor végeztek , kezdtek szállingózni az emberek és megkezdődött a terv kidolgozása .

Azt találták ki hogy a vár alatti folyosókon fognak Ők betörni és onnan kezdik meg a támadást , Melvyn serege mire oda ér a várhoz addig oda kell érniük hogy a 3 csapat egyszerre tudjon megsemmisítő csapást rájuk mérni az ellenségre , és főképp meglepetés szerűen ! Ez a lényeges , nagyon óvatosnak kell lenniük !

Mikor ezt megbeszélték mindenki szétvált és készültek a felszerelés elkészítéséhez , volt egy kerek napjuk az embereknek .

 Mivel Lea betudott látni a földön lévő emberekbe így nem kellett feleslegesen a nagy ablakot ki nyítaniuk az isteneknek , így a boszorkányok nyugodtan fortyogtatták a bájitalukat és élesztgették a holtlelkeket . Nem tudták hogy holdtöltekor kezdődik a támadás Leonardék ellen ! Tehát annyit jelentett hogy legalább fél nap előnyre tettek szert ezzel az előre hozott támadással Melvyn Király és csapata .

Hamar elment ez a majd nem 2 nap , közben a Sólyom elment a két nőért a várba mielött még odaérnének a többiek . Sikeresen Arthur udvarán landolva velük , Matis elmonda

Szólj hozzá!

fabion•  2019. augusztus 29. 19:24

A túlvilág kardja / 3.- 4 . FEJEZET/ Fantázia reg

3 FEJEZET

 

Az istenek , mindent figyelemmel kísértek , sajnos nem avatkozhattak bele . Léa nagyon odáig volt , Kais a Főisten pedig csitítgatta .

- Léa ezt teszi az ember , látod ? Ezeknek adtál még egy esélyt .- mondta Kais Léanak .

- De Kais vannak ott jó emberek is … én azoknak adtam esélyt , ha képesek voltak megfutamítani az ellenséget , pedig sok előnyük volt , akkor ezek az emberek képesek lesznek egy új , és szebb világot is megteremteni! Én bízom bennük ! - mondta Kaisnak Léa .

- De tudod hogy a boszorkányok is megakarják szerezni a Szentkoronát és a Kardot is ! - szólt oda Léanak a Főisten Kais .

- Mivel a nagy minden látó ablak nyitva , így valószínű láttak mindent , be kell zárni mert ha meglátják hova menekültek , az végzetes lehet az emberek számára !- figyelmeztette a többi istent is Kais.

Így nehéz döntés született de bezárták a minden látó nagy ablakot az istenek .

Aminek a Boszorkányok igen csak nem örültek , és minden gondolatuk az volt kiderítsék hova rejtőztek a tábor lakói ! De ezt egyenlőre nem tudják Ők sem , mert el tűnt a nagy ablak , az istenek bezárták !

 

Közben beért a városba Leonárd embereiből álló csapat , és sorra bearaszoltak a kocsmába , ahol Leonard már várta őket .

Elmondtak neki mindent , az meg csapkodta ököllel az asztalt !

- Ördög és pokol ! Átkozottak ! Hány emberünk veszett oda ? - kérdezte az egyikhez fordulva .

- kb 50 embert veszítettünk uram ! - mondta az egyikük .

- Sajnos nem vettük észre és hátulról támadtak ránk és a domb tetejéről is 2 csapatban , azt sem tudtuk fent is hányan vannak . Visszavonulást rendelt el a vezér mikor eltalálták a nyilak . Így Ő a csatamezőn maradt , nem is tudtuk elhozni sem , ki tudja él e hal e . - felelte lehajtott fejjel a másik férfi .

Leonard ökölbe szorította a kezét és így szólt .

- Pihenjetek és ha kidolgoztam a tervet szólok , meg kell találnunk Őket , kell a korona és a kard !

- Talán mindig kevesebb emberük lehet , nem valószínű hogy csatlakoznak hozzájuk harcosok ! - és röhögött egyet Leonard , aztán felállt az asztaltól oda ment a pulthoz és levett egy korsó bort és felment a lépcsőn a szobájába .

Többiek pedig szétszóródtak és neki álltak inni erre a nagy ijedtségre.

 

Matis-ék közben odaértek a barlangban lévő többiekhez .

-Emberek , aki nem sebesült és tud jönni , a barlang bejáratát el kell tömni hogy ne legyen látható hogy itt bejárat van ! Most kell indulnunk , kevés az idő , és félő hogy hamarosan idejönnek utánunk ! - mondta a többiekhez fordulva Matis .

Aztán elindultak ki a bejárathoz . Nagy kövekkel tömték el a bejáratot , jó vastagon hogy még kis rés sem maradhat hogy belássanak is véletlen hogy ott egy barlang van a törmelék és a sziklák mögött . Jó időbe telt mire végeztek , és elindultak a barlangba a többiekhez .

-Holnap pedig földdel kell meghordani a köveket belülről ! Így ha mégis próbálják megbontani a köveket , látják majd a földet , nem lesz kétség hogy ez nem bejárat . Így egy ideig nyugtunk lesz Tőlük . - magyarázta a gondolat menetét Matis .

 

Mikor beértek , az emberek elmentek és lepihentek , Matis pedig körbe járta hány sebesült van és mennyi embert vesztettek . Meglátogatta még Charlotte -t és Melvyn királyt , aztán keresett egy olyan helyet ahonnan jól látott mindent és ledőlt egyet . Nem kell tartaniuk ma már , a holnap az húzós lesz megint és félő az is hogy vissza jön a városból az ellenség csapata . Nehezen tudott elaludni Matis , sokat forgolódott és hamar reggel lett .

Lement a szikláról és szólt az embereknek hogy jöjjön mindenki oda mert beszélni akar velük !

Mikor oda értek , körbe nézett rajtuk Matis.

- Emberek ! Figyeljetek ide ! - kiáltotta hogy mindenki hallja .

- Ma egy új korszak kezdődik életünkben ! Ez lesz az új otthonunk , a királyunk fiának Melvyn -nek el kell érnie a 20 éves kort mert a kardhoz csak akkor férhet hozzá , és a szentkoronához !

Tehát bő 7 év még vissza van ! A Tenger nyújt megélhetést a számunkra , sajnos vadászni már nincs módunkban ! Igy halat kell fogunk minden nap ha enni akarunk , de ahhoz hogy mindenkinek jusson , ahhoz valami hálót vagy effélét kell csinálnunk , mert képtelenség másként ennyi halat kifogni , lehet még ki kell merészkednünk a nyílt tengerre is az élelem miatt ! Még vannak élelem készleteink , de avval gazdálkodnunk kell … - kis szünetet tartott Matis és folytatta .

- Mivel várható hogy az ellenség próbálkozni fog , és ezért mindenre fel kell készülnünk! Ezért majd nem itt leszünk hanem beljebb megyünk a másik alagúton át és ott is ugyan úgy ott a tenger csak egy másik barlang rendszerben . A tenger hullámai függönyként véd bennünket attól hogy valaki meglásson minket itt a barlangban , viszont menekülési vonalon sokkal jobb mint itt ebben a barlangban . Igy holnap átmegyünk oda , és ott fogunk élni , ide csak halászni és fürödni járunk majd

- Reméljük kicsit elbújhatunk az ellenségtől , de jobb ha számítunk rájuk , mert soha nem vagyunk biztonságban , ezt ne feledjétek ! - mondta Matis körbe nézve .

 

Telt – múlt az idő , eltelt 10 év , az ellenség elől ez a barlang elég biztonságosnak mutatkozott. Megtanultak halászni az emberek , búvárkodtak , sok mindent tanultak ezekben az években . Isteneik véleménye is megváltozott róluk , várták Melvynt hogy átvegye a staféta botot , noha tudták az istenek is és a táborban lakók is hogy ez nem lesz majd olyan egyszerű , és valószínű megint harcolniuk kell . Ez a 10 év elég volt ahhoz , hogy Matis és az emberei kiképezzék a fiatalokat a harc mesterségére , ezúttal Melvyn is részt vett minden ilyen kiképzésen , ami csak a javát szolgálta annak hogy egy erős férfi váljék belőle ! Igazi hadvezér és király ! Sajnos Charlotte a második évben életét vesztette , nagy beteg lett , a fiú meggyászolta nagyon . De nem tehetett mást az élet megy tovább és tették a dolgukat mint máskor . Nagyszerű fegyvereket csináltak , halcsontokból , és egy nagyon jó kis harcos csapatot képeztek ki a fiatalokból , akik mostanság értek be hisz 30 évesek múltak ők mindannyian . A kis csapat gyarapodott , és felerősödtek .

Melvyn elérte a 20 . évét és így szólt a tanítás ha Melvyn 20 éves lesz a korona nevében a karddal megszabadítja a nemzetet a rosszaktól és elfoglalja a trónt , így az apja nyomdokaiba lépve , mint a

Francia birodalom Királya !

Tehát kertek alatt volt az idő hogy elinduljanak a nagy útra .

 

Matis ,Joris , Ryad és Luis örök jó barátok lettek . A csapatot Ők képezték ki hogy egyenlő eséllyel indulhassanak a harcba .

De előtte ezt tudták fel kell mérni az ellenség erejét , ehhez pedig ki kell menniük a barlangból a városba .

Így Matis a csapat vezetője összehívta az embereket , hogy megbeszéljék hogyan tudják megoldani a felderítést .

- Nos barátaim ! - kezdte Matis

- Eljött a Mi időnk is ! A királyunk 20 éves lesz holnap , Neki is adtak feladatot az istenek , mert a kardot el kell hoznia a túlvilágról ! Nem lesz egyszerű a dolga … de nekünk sem . Így most beszéljük meg hogy tudjuk veszteség nélkül feltérképezni a kinti világot . - és Matis körül nézett a barátain .

- Szerintem csak is mi menjünk és ne vigyünk embereket , kétfelé vállunk és becserkésszük a várost - Jobb ötletem nincs , mert nem ismerjük a körülményeket most még .- válaszolt Luis.

- Igaza van Luisnak – vetette fel Joris .

- Egyetértek . - mondta fejbólogatás közben Ryad is .

- Tehát akkor mindenki egyetért konkrét tervvel most ne rukkoljunk elő . - nézett rájuk Matis .

- Tehát kimegyünk és a város előtt szétválunk kétfelé , jó beleegyezem , és ha baj van arra az esetre azért valamit ki kell találnunk. Nem ? - kérdezte Matis .

- Persze ! - mondta Luis.

- A domb mögött ahol egyszer a lovakat hagytuk , ott lesz a találkozó , ha baj van és nem tud valaki ott lenni , akkor a többiek elindulnak haza gyorsan , ne tetézzük a bajt azzal hogy a másikaknak is baja legyen , két ember nem tud segíteni a másik kettőn ! Értve vagyon ? - mondta Matis .

- De azért mindenki próbáljon meg körültekintő lenni és butaságot ne csináljon senki , egyéni akció lefújva , ne csináljatok semmit ! - figyelmeztette Őket Matis .

- Csak azt tudjuk meg , a csapataik felállása adott e , vagy pedig nincs felkészültségük , és a palotában van e változás , mivel korona nincs király sem lehet .. de nincs kizárva hogy Leonard becsapja majd az embereket és kineveztette magát királlyá ! - emlékeztette Matis a férfiakat .

- Szóval ezeket tudjuk meg és kb mekkora az ellenség felállása . Mire számíthatunk stb . - folytatta Matis

- Tehát akkor le egyszerűsítve , tudjunk meg mindent amit lehet . - felelte vigyorogva Luis .

- Valahogy úgy ! - válaszolta Ryad és nevettek .

- Mikor indulunk Matis ? - kérdezte Luis .

- Holnap kora hajnalban . - válaszolta Matis .

- Fegyverek nélkül – tette hozzá Matis .

Erre rácsodálkoztak Matisra , hogy gondolta ?

- Muszáj most hogy ne vigyünk fegyvert mert lebuktatna bennünket . - felelte Matis .

- Értem – válaszolta Luis .

- jól van , akkor készüljön mindenki fel , és hajnalban indulunk holnap korán . - és ezzel otthagyta őket Matis , mert Mervynnel is akart beszélni , az útjáról .

 

Matis áthaladt a táboron és egyenesen Melvyn kis kuckója felé vette az irányt . A fiú ott bent volt és pont meditált mikor belépett hozzá . Ránézett Matis , és látta most épp nincs elérhető állapotban a fiú , ahogy nézte , mosolyogva nyugtázva milyen izmos és szép fiatalemberré cseperedett Melvyn , igazi méltósággal ült törökülésben a fiú . Gyönyörű holló fekete, hosszú hullámos haja a háta közepéig ért , vastag szemöldöke pedig jól kiemelte nagy szemeit . Isteni szépség , gondolta Matis .. és kifordult a kunyhóból mert tudta , Melvyn elindult a kardért már nincs mit beszélniük erről , az istenek biztos közvetítettek felé . Tehát marad a várakozás hogy a fiú teljesítse a küldetését .

Elindult Matis a partra úszni egyet addig .

4. FEJEZET

 

A fiatal király fiú hanyatt fekszik , és a karjai a feje felett , nézi a kunyhó plafonját és gondolkodik , mi fog most történni….

Ma 20 éves lettem .. - mondta magában Melvyn .

- Igen Melvyn , ma be kell hogy teljesítsed az istenek és atyád kívánságát ! - mondta Kais a Főisten Melvynnek .

A fiú megijedt hogy ki szólt hozzá és felugrott hirtelen !

- Ki vagy Te ? - kérdezte Melvyn , gyorsan körül nézve a szobában , mivel senkit nem látott .

- Én Kais vagyok fiam , a Főisten ! Meg kell tenned valamit ahhoz hogy a kardhoz eljuss ! - mondta a fiúnak .

- Mit kell tennem – kérdezte és meghajolt istene előtt Melvyn .

- Elmondom azt is , de el kell jutnod hozzánk a túlvilágra ! - mondta Kais .

- De hogyan ? - kérdezte Melvyn .

- Megmutatom , ülj le a földre és ne gondolj semmire , tisztítsad meg az elméd hogy tudjalak irányítani . - mondta neki Kais .

Melvyn leült törökülésben a földre , és hallgatta Kaist a Főistent .

A fiú nagy levegőket vett és lassan kifújva azt , így megtisztítva a gondolatait , elindulhatott a Túlvilág kapujához ahol Kais a kardot őrizte .

 

Hit ,

bátorság ,

szeretet ,

türelem ,

becsület !

Melvyn ezekkel kell kimutatnod hogy érdemes vagy a kardhoz és jó királya leszel a népednek !

Akkor tudunk segíteni neked és a népednek !

- Megteszek Istenem mindent hogy jó királya legyek a népemnek ! - felelte Melvyn .

Ezután beléphetett Melvyn a Túlvilágok Kapuján ami meg nyílott előtte !

Csupa hatalmas fény tárulkozott ki a kapun , a fiú nem tétovázott belépett , Kais követte a szemével amíg el nem nyelte a fény az alakját !

Onnan már nem láthatta Kais sem hogy mi fog történni .

Melvyn haladt előre csak , a végtelennek tűnő semmiben …

Nem látott nem hallott semmit , de csak ment előre egy láthatatlan úton , amit szemével nem is érzékelt . Hosszú – hosszú időnek tűnt hogy ment az úton , de hitte hogy valahova oda fog érni , nem kérdett semmit magától sem , csak ment a cél felé , mert hitte hogy ott van előtte !

Már jó ideje ment csak előre, egyszer csak meglátta az átkelőt a szeretet birodalmába ! Nem érzett félelmet , és bátran neki indult a szeretet hídjának !

No de a 3 boszorkány sem volt rest hogy megszerezze a Túlvilági Kardot , hiszen az volt a céljuk vele hogy elpusztítsák a földet !

Mivel Melvyn szerette a dadust ( Charlotte ) és Jonathant , próbálkoztak átvenni az alakjukat hogy megtévesszék az ifjút ! Hivták és csalogatták le a mélybe , hogy ne menjen át azon a hídon !De Melvyn emlékezett Jonathan jó tanácsaira és tudta nagyon jól hogy nem Ők akarják eltéríteni az útról , hanem a 3 boszorkány !

Ezért le sem nézett , és csak haladt tovább !

Ahogy átért Melvyn egy gyönyörű tájon találta magát és egy kapu félét látott maga előtt !

Betolta maga előtt a nagy kapufélét és belépett a sziklaterembe …

ahonnan már lefele csordogáló patakban kellett gázolnia végig …amikor leért tátva maradt a szája Melvynnek ...

Gyönyörű látvány ! Teljesen elvarázsolta a látvány , ilyen csodálatos helyen még nem járt , hanem akivel szemben találta magát elnyüdözte a látványa ! Egy gyönyörű tündér aki három hófehér farkassal várta már Melvynt .

Így szólt a tündér hozzá .

- Te vagy Melvyn ugye ? Aki a Túlvilági Kardért jött ? - oda fordult egy pontra , ahol volt még egy gömb szerű valami ami forgott és egyszer csak egy átjáró lett ami kitárult …

 

- A kard ott van bennt Melvyn és még valami van neked bennt ami a Kardhoz jár mert nélküle nem tudod elvinni . - mosolygott a tündér .

- De van egy szabály amit nem szeghetsz meg ! - mondta a Tündér Melvynnek . És így folytatta .

- Semmit nem érinthetsz ami ottbennt van ! Semmit ! - ismételte a Tündér

- Ha a szabályt megszeged többé nem leszel a Kard birtokosa , mert a varázslat megszünik ! Így a 3 boszorkány a kardot elvihetik és a világnak ezentúl vége lesz ! Nagyon légy résen Melvyn ! - Intett a kezével a tündér hogy lépjen be az átjárón …

 

 

Melvyn pedig nem volt rest belépett az átjáróba .

 

Olyan érzése volt Melvynnek mintha valahova utazna és csak sodorta az a valami amibe belekerült ! Sokáig utazott abban a valamiben , vagyis neki hosszúnak tűnt az idő , nem tudta , csak azt tudta biztosan , hogy neki van egy népe akit meg kell mentenie , és ezért neki most egy sor olyan dolgot kell megtennie ami azt fogja igazolni , hogy a Kard jó tulajdonosa , viselője lesz és a népének érdembeli királya kell hogy legyen , hisz Ő az egyedüli akinek ez megadatott .

Így ilyen gondolatok kergetőztek a fejében mikor kezdett lassulni a tempó ahogy vitte az a valami , és hamarosan át ért egy másik világba amit úgy hívtak Túlvilág !

 

Rögtön egy csata közepébe érkezett !Az oldalához kapott de tudta hogy neki nem szabad semmit érintenie , ahogy elengedte magát és ment tovább , mint ha erre vártak volna , a 3 lény rászolt Melvynre .

- Melvyn a dadádnak és Jonathannak most vége itt a túlvilágon is – és hangosan hahotáztak …

Melvyn nem szólt rá semmit , nem is nézett arra , hanem ment egyenesen csak előre egy patakhoz érve ahol egy csodálatos táltos várta ! Gyönyörű pompás állat volt ! Aki Melvynhez ment és ránézett .

- Ülj fel – mondta neki a ló !

Mivel Melvynnek azt mondta a Tündér hogy ne érintsen meg semmit amit lát vagy amivel találkozik !

Így tovább ment és akkor a ló utána szólt .

- Tudom a tündér azt mondta ne érints semmit mert az a kardhoz való jogodat veszi el , de ne félj én vagyok az aki nélkül nem tudod a kardodat elvenni , és nem kell hozzám érned , ez az utólsó próba tételed is sikerült . - mondta neki mosolyogva a táltos .

A Táltos pedig elvitte Melvynt oda ahol a Kard volt ! Ott pedig várta már egy hatalmas Sólyom Melvynt . Így a Táltos elköszönt és visszament oda ahol Melvynt felvette …


Mikor Melvyn átvette a Kardot , felült a sólyom hátára és elindult a túlvilágból haza felé a földre !Tudta most minden erejére szükség lesz mert minden rajta fog állni vagy bukni …

 

A Sólyom berepült a Túlvilág Kapuján egyenesen Kais Főisten előtt tette le az ifjú királyt Melvynt .

A Főisten már várta !

- Nagyszerű munkát végeztél Melvyn Király ! - mondta az ifjú királynak Kais .

- Ezt pedig most felteszem a fejedre amit sem ember sem lény el nem vehet Tőled ! - mondta és a kezében lévő koronát ráhelyezte az ifjú király fejére ! Ezzel megkoronázta mint az istenek Főistene Melvynt .

 

 

- Melvyn Király – kezdte Kais .

- A 3 boszorkány már neked nem árthat , viszont a népednek igen , ezért most sietned kell hogy megakadályozd a néped pusztulását ! - ezzel elbocsájtotta az ifjú királyt , aki egy szempillantásnyira felocsúdott a meditációs utazásából és a barlang városban találta magát ! Mivel ott volt a Sólyom is vele , tudta hogy ez most halálosan komoly álom volt , ami nem is álom hanem ez megtörtént Melvynnel !

Abban a pillanatban kilépett a sátorjából és rögtön megpillantotta Matist a vezetőjüket .

Mikor Matis meglátta az ifjú királyon a koronát és a Túlvilági Kardot abban a pillanatban térdre esett ezzel kifejezve a tiszteletét az ifjú király előtt , és mikor ezt látta a népe , mindenki sorra térdre esett !

- Mindenkinek ! Ma elindul a háború mert nem hagyom hogy elpusztítsák a Népemet , így kérlek Benneteket a Hazátokért és a Királyotok mellett harcoljatok ! - kiáltotta a népének Melvyn Király .Ujjongva mondtak igent az emberek !

- Most pedig álljatok fel és Mindenki készüljön a csatára ! - tette hozzá a Király .

- Matis , Luis , Joris és Ryad kérlek gyertek velem . - szólt a többiekhez Melvyn a Király .

Ezzel bementek a sátorba és elmondta milyen terveket szövögettek a 3 boszorkány , és hogy nem sokára itt lesznek mert gyorsan toborozzák a gonosz holtlelkeket hogy elpusztítsák a földet és az embereket is !

- Sietnünk kell mert először a várost fogják támadni , ezt a helyet nem látják a boszorkányok sem , mert ez az istenek lakosztálya ! - mondta Melvyn .

És ezzel a többiek is megtudták hogy ezen a hosszú éveken keresztül , ők az istenek védelme alatt álltak mindvégig ! Nem pedig csoda volt hogy nem találtak rájuk az ellenségeik !

Miközben a többiek készülődtek addig Melvyn Királyfi lement a tó partjára és ivott annak vizéből . Miközben felállt meglátott valamit a vízben megcsillanni . Hirtelen a keze a kardon és megfordult , azonban amit meglátott a lélegzete is elállt !

Léa a Napistennő állt az ifjú előtt !

- Gyönyörű szőke hosszú haja fürtökben lógott a vállára egész leért a derekáig , egy olyan látványt nyújtott mint ha csoda lenne !

- Léa Napistennő!!!! Te itt ??? - kérdezte Melvyn ámuldozva , hiszen már ismerte , Kaisnál a Főistennél már látta Őt !

Léa csak mosolygott olyan elbűvölően hogy a Királyfi is beleszédült a mosolyába .

- Igen Melvyn , kérlek hivj csak Léanak . - felelte kicsit félénk hangon Léa napistennő .

- Szeretnék adni neked valamit , amíg el nem indultok a harcba , kérlek gyere velem ! De a kardodat is hozd és a koronádat is - kérlelte Léa ...

Hát erre igen csak gyorsan kapcsolt Melvyn és ebben a pillanatban egy kis vizet spriccelt ,, Léa istennőre „ aki porrá égett .. aki Jade a Főboszorkánynő volt csak felvette Léa istennő alakját ! Rögtön elpusztult ..

- Már csak kettő van , morfondírozott magában Melvyn .

Megfordult volna mikor meghallotta az ismerős Léa hangját , és gyorsan megfordult .

- Megint ?? - kérdezte Melvyn . Mire Léa az igazi istennő odalépett hozzá és szájon csókolta az ifjú királyt , akinek még a lába is beleremegett az istennő csókjába !

Lassan merte Őt átölelni és csak hosszan csókolták egymást nem tudta az ifjú meddig tartott , de nagyon furcsa dolgok történtek ezalatt ami igen csak jó érzés volt neki ! Aztán kis idő múlva , Léa Napistennő elindult a nap útján vissza felé , és intett Melvynnek majd mondta neki .

- Most már győzni fogtok Melvyn , és tudd kisbabánk lesz ! - mondta Melvynnek az istennő és mosolyogva távozott a naphintóján az ég felé …

 

A Királyfi meg azt sem tudta hirtelen mit gondoljon erről az egészről , hiszen egy baba nemzése , születése uhhh ...ahhoz nem elég egy csók … apa lesz …de nem mindennapi dolgok történtek eddig sem vele ... de nem volt ezen ideje rágódni , mert a többiek elkészültek a táborban és útra kellett kelniük , nem késlekedhettek sokat .

 

Aztán nem sokára el is indultak , egy jobb világért , a népért és a királyukért !

Közben a 2 boszorkány , Loan és Marion bosszút forralt az emberek ellen , mivel Jade a Főboszi meghalt .

Igaz tudták hogy Jade nélkül nem tudnak sokat tenni hiszen a 3 láng nincs összhangban akkor nincs a földön erejük , és ugyan úgy járhatnak mint Jade főboszi . Próbáltak valami okosat kiagyalni . De a kristály golyó sem működött Jade nélkül . Nagyon nehéz feladat várt rájuk .

 

Folytatás az 5 Fejezetben

 

 

 


 

fabion•  2019. augusztus 29. 19:17

A túlvilág kardja 1-2 FEJEZET/ Fantázia regény /

A túlvilág kardja 1-2 FEJEZET/ Fantázia regény / / kaland az erdőben és a túlvilágon is túl , kitalált nem létező helyekkel és személyekkel /

 

Előszó !

A Francia birodalomban járunk azokban az években , mikor még istenek uralkodtak , de az ember mindent magának akart ! Nem riadt vissza a gyilkolástól sem !
Harcoltak egymás ellen és nem érdekelte őket Isteneik haragja sem !

 


Főisten ---Kais ,                     Vihar,mennydörgés istene----Wael  

Vizek istene---Timothe            Napistennő ---Léa

Földistennő-- Sofia                 Hold istennő--Élise


1 Fejezet

Mikor a birodalomban kitört a háború megölték Augustin királyt és Maryam királynőt , akinek született egy fia Melvyn , viszont más nem láthatta ,mert eltitkolták , mivel már várható volt hogy kitör a háború ! 

 

Ezért megbíztak egy dadát Charlotte-t és egy szolgát Jonathan-t hogy Melvyn-t a király fiát vigyék el a Soignes-i erdőbe és neveljék ott fel , hogy ne tudja senki hogy Ő létezik , ha pedig eljön az idő majd a fiú tudja mit kell csinálnia ! Ők pedig meséljék el neki mi történt a szüleivel Augustin király és Maryam királynővel hogy Ő egy királyi sarj ! Tanítsák meg mindenre , a kardforgatásra is , ha arra kerül a sor tudjon vele bánni...


Mikor az istenek megtudták hogy a királyi családot lemészárolták , halálosan haragra gerjedtek és ítéletet hoztak !


A földön lakó összes élőlénynek pusztulnia kell , mert már túl sok ami gonoszság van a földön !

        3 boszorkány-- 

boszi -/ Jade      Fiu boszi-/Loan Nőboszi- /Marion tudtára jut ez és Ők a földet is elakarják pusztítani ! 

Egyedül Malvyn a király család fia , a Túlvilági karddal tudja csak megállítani a teljes földnek a pusztulását !Ezt viszont a boszorkányok sem tudták !


Az istenek nagyon mérgesek voltak és hangosan adták tudtul a haragjukat .Kais a Főisten és Wael a mennydörgés istene , villámokat szórt a földre , viharokat és Sofia a vizek istennője megengedte az égi csapot hogy a földet elmossa Timothe a vizek istene áradást zúdított a földre , Élise a holddal eltakarta a napot és sötétségbe borította a földet ! Egyedül Léa figyelte a Nap istennője aggódva az istenek haragját , és próbálta csitítani Őket , de hasztalan …

Aztán mikor látta Léa hogy gyengítik az erőiket az istenek , előhívta a napot és felszárított mindent , ennyit tehetett az emberekért odalent ! De nem sok jót ígért a következő pár óra sem ami a kastélyban és kívül a városban történik !

Elszabadult a pokol , az emberek harcolnak egymással , egyik oldalon a király pártfogoltjai a másik oldalon azok akik a király vesztét akarták és a gyilkosaik , Dylan és Leon ők voltak akik a királyukat és a királynőt is leszúrták !


- Gyere Leon !!! -üvöltötte Dylan amíg az háttal állt az ajtónak és úgy próbálta kiszorítani a kastélyba áramló tömeget !

- Menny Dylan ! Fuss hozz még valamit amit ide tehetünk éknek , mert ha ezek bejönnek , akkor minden a föld színéig lesz rombolva ! - süvöltötte Leon

Pár pillanat alatt elrobogott Dylan és hozta a kis cölöpöket amit a zárak alá tettek.Ezután megindultak az alagsorba hogy a csatornán keresztül elhagyják a kastélyt !A két gyilkos így kereket oldott és mire bejutottak elég jó egérutat nyertek , így már bottal üthették a nyomaikat az ellenállók !

 

Miközben a kastélyban már a harcnak úgy mond vége lett , mert megöltek mindenkit aki a vihar miatt ott ragadt , így hamar elodázott az ellenállók csapata is , teljes ázottan , fáradtan vissza mentek a Soignes-i erdőbe !A Soignes-i erdőben ahol a király csemetéjét Melvyn -t rejtegették , aki már 8 éves fiúcskává serdült !

Lepakoltak és megetették a lovakat , majd bementek a sátorba és körül ülték az asztalt . Akinek nem jutott hely , letelepedett a földre és várták míg be nem jön Matis a vezetőjük .

Aztán Ő is megérkezett , , majd odaállt eléjük , és így szólt :

- Tudjátok , ezt a napot nem így terveztem , mert a király nincs többé , és a fiú még nem alkalmas a vezetésre . Pedig király kell , mert szét hullik az országunk , ha pedig a gyilkosok kaparintják meg a koronát , akkor vége itt mindennek ! - ezt nagyon komoran adta elő Matis , majd leült az asztalra és folytatta

- Szeretnék egy olyan csapatot összeállítani akik mindig előttük járnak , legalább 3 lépéssel ! Nos kell nekem kb 5 önkéntes ! Tegye fel a kezét aki úgy érzi hogy a feladathoz tud nőni !

- Én vállalom – szólt Joris

- Én is megyek – mondta Ryan

- Nnaaa jó fiúk akkor vállalom én is – szólt Luis

- Más nem vállalja ? - kérdezte Matis .

Csak halk moraj volt a válasz .

- Nahh jól van , ennyi ! Akkor most oszolj , aki jelentkezett maradjon és megbeszéljük a részleteket .

Így a többiek elhagyták a sátrat .

Moris a többiekhez fordult . Kitárta a kezét és megszólalt

- Sajnos így vagyunk velem együtt 4 – en , mit mondtok ? Vélemény ? - aztán erősen ránézett a többiekre .

- Van valami elképzelésed hogy , hogy jutunk be a városba , úgy hogy ne vegyenek észre ? - kérdezte Luis .

- A kérdés jogos ! – válaszolta Ryad

- Nekem van egy ötletem – kezdte Joris

- Elő- vele !? - szólt rá Matis

És Joris elkezdett beszélni , a többiek nagy odafigyeléssel hallgatták . Majd mikor befejezte , némán rájuk nézett .

- Nos ? - kérdezte Joris és Matis felé fordult .

- krr … – köszörülte a torkát Matis

- Nem bánom , csináljuk meg ! Holnap korán kelünk . 2 kocsit készítsétek fel , és 6 lovat , addig én megnézem a térképen az útvonalat ! Aztán gyertek be ha végeztetek , egyeztetünk és indulunk . Ellenvetés ??

- Rendben ! – mondta Joris és ránézett a többiekre . Azok meg beleegyezően bólogattak , aztán felkeltek az asztaltól és elköszöntek .

- Jó pihenést Nektek is ! - szólt oda nekik még Matis , és Joris is kilépett utánuk a sátorból .

Közben Melvyn az ablaknál állt és láthatóan valamin nagyon gondolkodott .Charlotte a dadus ránézett , majd megkérdezte

- Felség nem vagy éhes még ? Tudod hogy enned kell , ma sem ettél rendesen … ez nem lesz jó nagyon nem ... - és féltőn a gyerekre nézett . A fiú csak pár napja tudta meg hogy a szüleit lemészárolták . Most nagyon nehéz Malvyn – nek , de a dadus mindent elkövet hogy a fiút ne érje semmi baj , sajnos ez ellen nem tudja megvédeni , mert az igazságot tudnia kell , hiszen Ő az utolsó a Francia föld királyi sarja ! És a kard titkáról még nem mondtak semmit …

Közben beért Jonathan is , a fiúnak felcsillant a szeme , szerette az öreg szolgálót , mindig bolondozott vele , nem hagyta soha hogy Melvyn szomorkodjon .

- Gyere csak királyom ! - szólt a fiúnak Jonathan , mikor oda ért elé egy almát húzott elő a zsebjéből az öreg cseléd ! Melvyn szemmel láthatóan örült neki és mindjárt bele is harapott , aztán jó ízűen rágcsálta .

Sajnos eljött megint az a pillanat hogy a gyerek fejébe kellett verni amit meg kellett tudnia , szép lassacskán hogy megérjen benne a dolog .

És az öreg elkezdett beszélni …

- Melvyn herceg , jól figyelj rám , mert most megint kapsz egy olyan dolgot amit el kell raktároznod és soha senkinek nem beszélhetsz róla … Amikor itt lesz az ideje , tudni fogod mit kell majd tenned !

- Értem Jonathan , remélem ez nem lesz rossz hír .. - mondja a fiú .

- Fiam sajnos ez sem jó hír , inkább lecke amit feladok , és ha úgy hozza a sors , akkor meg kell csinálnod ! Rendben ? - felelte Jonathan és mindjárt folytatta is .

- A világunkat 6 Isten uralta régen , az embernek nem tetszett semmi ! Kais a főisten , Wael a vihar és a mennydörgések istene ,Timothe a vizeknek az istene , és a 3 nőisten Léa Napistennő , Sofia az eső istenője , és Élise pedig a holdnak az istennője . Ezt a 6 nevet jól jegyezd meg , Ők a túlvilág istenei ! Ők uralják itt a földön is a mindenséget !

- A kapun belül van egy kard aminek az őrzője a Főisten Kais . – folytatta kis pihenő után Jonathan .

- Nos a következő amit meg kell tanulnod , a kardforgatás művészete , és holnaptól tanulnod kell addig , amíg meg nem tanulod tökéletesen forgatni a kardot . Egy nap nem maradhat ki , mert sürget az idő fiam , igérd meg hogy hű leszel a szüleidhez .

- Hű leszek , Jonathan igérem , szavamat adom rá ! - mondja a fiú …- és rátette a kezét a szívére .

- Jól van Melvyn , biztos vagyok benne hogy amit megtanulsz és a leckék meglesznek a szüleid is nagyon büszkék lesznek rád ott fent a túlvilágon !

Közben be esteledett , Melvyn is pihenni tért a szobájába .

Már kezdett pirkadni , megmozdult a tábor , Matis is fent volt már , ki szűrődött a gyertyafény a sátorból , az asztal fölé hajolva nézte a térképet és jelölte rajta a vonulásuk útját .

Ryad és Luis bedugta a fejét , látták hogy Matis épp a térképet nézegeti , így beléptek a sátorba .

- Szép reggelt Matis – köszöntek oda Matisnak. Aztán oda léptek az asztalhoz és ránéztek a térképre , látták Matis épp egy vonalat húz a tábor és a város között.

Matis csak most nézett fel annyira elmélyülten gondolkodott.

- Szép reggelt Nektek is – mondja mosolyogva Matis.

- Készen vannak a kocsik ? - kérdezte Matis .

- Kész , mindkettő – felelte Luis .

- A 2 ló az maradjon hám nélkül úgy visszük őket , és a hámot tegyétek egyik egyik kocsiba , majd hozzá kötjük a lovakat hátul a kocsihoz . - mondja Matis , oda fordulva hozzájuk .

- Rendben . - felelte a két srác majdnem egyszerre , és Ryad kiment a sátorból , ellenőrizze a lovakat és a két hámot .

- Nos mikor indulunk Matis – kérdezte Luis .

- Ha készen vagytok , indulhatunk , vizet tegyetek el ,mert nem a folyó felé megyünk ! - mondta Luisnak .

Igy Luis is elment ki a sátorból , hogy még egyszer megnézze a cuccokat .

Matis még egy utolsó simításként leellenőrizte az útvonalat és elindult a sátorból kifelé , hona alá csapva a térképet . Megkereste a fiukat és mikor látta útra készen vannak . Felült az egyik kocsira Luis mellé , a másik kocsin Ryad és Joris voltak , és elindultak a város felé . A kocsik előtt 2-2 lóval és a kocsik mögött 1-1 ló poroszkált . A kocsikba hátul szalma bálák voltak , így álcázva miért mennek a városba . Elég csendben voltak és azon tűnődtek hogy jutnak be a városba , de Matis megelőzte a gondolatukat .

- Azt hiszem , a terv így jó lesz ahogy megbeszéltük , senki ne hirtelenkedjen ha         valaki megállítana bennünket , mert ne a vesztünkbe rohanjunk. A cél    amiért  jöttünk hogy előtte járjunk az ellenségnek , legalább 3 lépéssel . Igy mindenki tudja a dolgát , forrásokat kell szerezni , beépülni , a kocsit az egyiket hátra hagyjuk és amikor , látjuk tiszta a levegő és maradhatunk akkor a másik kocsi is bejöhet a városba . Addig el kell rejteni , viszont a 2 lovat azt mindenképp kint kell hagyni , olyan helyen ahol tudnak legelni és nem esik bajuk , tehát a tisztáson nem lehetnek , de van a völgyben egy kis mélyedés ahol egy kis domb takarásában van , ott van legelő is forrás is , tehát ihat is a

jószág , naaa a 2 lovat oda kell vinni , egy embernek mindig ott kell hogy legyen , és mindig készen állva a menekülési útvonalon a lovakkal , ha esetleges gond lesz ! Rendben ? - kérdezte Matis a 3 férfit . Azok egyetértően bólogattak válaszul . Aztán fel tűnt a város pereme ,így az eszmecserét abba hagyták és az egyik kocsi Joris és Riad le fordultak az útról és bementek az erdőbe , el rejtőzve amíg Luis és Matis körül nem szaglásznak . A 2 ló pedig Ryad és Joris kocsijukhoz lett kötve .

Matis és Luis pedig elindult a város felé hogy feltérképezzék a terepet.

E közben a 3 boszorkány Jade , Loan és Marion keresi a Kardot , mert nem szeretnék ha a föld megúszná az istenek haragját , ők a földet akarják és kicsit besegítve hogy ne csak az élőlényeket pusztítsák el hanem a földet is ezért a mágia használatától sem riadnak vissza , bele illik a tervükbe nagyon is hogy besegítsenek kicsit a mészárlásba !

Viszont azt nem sejtik hogy Léa a nap istennője beszélt a Főistennel Kaissal és így a világ népe kapott még egy lehetőséget az életben maradásra .Matis és a 3 társa sem még nem is sejtik ezzel a tervükkel mekkora segítséget nyújtanak az Isten-eiknek … 

Matis és Luis beértek a városban , szörnyű látvány fogadta Őket !Nem is gondolták ilyen rossz a helyzet ! Végig jártatták a tekintetüket az utakon , és nézegelődve araszoltak befelé a város szívébe . Ott találtak egy kocsmát ahova beléptek. Ahogy benyitották az ajtót a zsivaj elült és kétkedő tekintetek közepedte vonultak hátra a sarokba , majd leültek és intettek a pincérnek .

- Mit kérnek az urak ? - kérdezte tőlük a pincér .

- 1 kancsó bort ! -mondja Matis .

- Más nem lesz ? - kérdezte a pincér előzékenyen ..

- Nem . - Mondja Luis mosolyogva .

A pincér hamar vissza ért és letette a két poharat és a kancsó bort és távozott.

Töltött Matis és meghúzta a pohár bort , már jó szomjas volt .Luis is ivott egyet .

- Te Luis és mik a terveid ? Mert én itt nem látok egy nőt sem :D - vigyorgott Luisra Mátis . Közben a pincér oda oda nézett hozzájuk , és mikor meghallotta akkor oda somfordált .

- Talán az urak kicsit szórakozni jöttek ? - kérdezte a 2 férfit és kacsintott hozzá egyet .

- Valahogy uuugy ! - mondja Luis vigyorogva .

- Tudok egy jobb helyet erre , jöjjenek velem , az italukat is hozhatják . - és elindult előttük hátra a kocsma hátsó része felé . Egy falhoz értek és a pincér megnyomott valami polcszerüséget és kinyílott a fal , egy lépcsőn haladtak lefele , aztán mikor lent voltak a pincér tartotta a markát , Matis oda dobott neki 2 pénzérmét és hajlongva elment a pincér otthagyta őket .

Luis körbe nézett , és meglátott egy ajtót ahonnan zene szűrődött ki , arra vették az irányt , ami mindig hangosabb volt , mire elérték az ajtót hallhatták hogy bentről szól a zene , erre benyitottak .

Egy amolyan lebuj volt tele nőkkel és pár férfi volt még , ott iszogattak és egy nő a színpadon triptiz táncot járt .

Matiz és Luis leültek egy asztalhoz és csendben iszogattak , meg nézegelődtek körbe. Kisvártatva 2 nő közeledett feléjük .

- Leülhetünk fiuk ? Egyedül vagytok ? - kérdezte a szőke nő .

- Parancsoljatok – szólt Matis .

Mindjárt be is mutatkozott a két nő , Shara a barna , a szőke pedig Clara néven . Matisék is bemutatkoztak , a lányok kézen fogták őket és araszoltak az emeletre a szobákba .

Talán megtudnak valamit ezektől a dámáktól , de tudták hogy résen kell lenniük , mert nem szabad túl kíváncsiskodni , szép lassan majd kiszednek belőlük amit lehet .

Matis a barnával ment Shara nevű nővel , Luist pedig Clara a szőke nő fogta kézen , aztán beléptek ki ki a maga kis szobájába , a fiuk szétváltak , de előtte megbeszélték hogy hajnalban lelépnek …

Shara belépett az ajtón és behuzta Matist , megfordult és ledobta magárol a hosszú ruháját ami alatt tiszta pucér volt , Matishoz lépett és levette a férfi ingét , aztán a nadrágján kereste a kötöt és szép finoman kibogozta. Majd húzta magával a szoba sarkában lévő ágyra. Matis mikor már levette a cipőjét is a nő hanyatt lökte az ágyra és főlé telepedett , majd hosszasan megcsókolta a férfit .

Aztán végig csókolta Matis szőrős mellkasát és belelehelt az ágyékába , Matiusnak nem kellett több , megfogta a nőt és maga alá gyürte , majd rögtön belehatolt . A nő elég hangos volt de Matis élvezte ezt mikor a nő kimutatja ha élvez .Mikor végeztek elnyúltak egymás mellett és a nő megfordult majd felemelve a fejét kérdezte .

- Matis , Te nem idevalósi vagy ugye ? Még nem láttalak itt soha . - és ránézett a férfire .

- Nem Shara , én csak átutazóban vagyok a barátommal , megálltunk egy italra és úgy kerültünk ide. mosolyodott el Matis .

- Áruld el a városban vannak széthúzások , király pártiak és az ellenségek mennyi arányban vannak ? Vannak még összecsapások ? - kérdezte a nőt óvatosan Matis .

- Igen sajnos előfordulnak . - Mondta szomorúan Shara .

- Szegény királyunk nincs többé , és félünk hogy most még rosszabb lesz , mert harcolnak az ellenséggel a koronáért . A gyilkosukat soha nem kapják el mert megszöktek , Dylen és Leon voltak a két fivér akik a testőrségben dolgoztak a királynál , ők árulták el a királyt és egy nap leszúrták a királyt és a királynét is.De a koronát nem találták meg , mert a király fején nem az eredeti volt , - nevette el magát a nő .

- Igy a 2 fivér meglógott és mindent hátra hagytak , még a véres kést is otthagyták , amibe belevolt vésve Dylen neve . Sajnos ennyit tudok , meg hogy a városban szoknak a király ellenségei portyázni és van mikor bemennek a boltokba , kocsmákba és nem fizetve távoznak , ha szol valaki nekik akkor törnek – zúznak .

- Sajnos kevesen vagyunk . - sóhajtott Shara . - kicsit elhallgatott és maga elé nézett , szomorúan .

- Mi a baj Shara ? - Kérdezte tőle Matis .

- Tudod ezt mi nem önként csináljuk , ez az ellenségé a kocsma és a lebuj is , sajnos minden fillért elvesznek tőlünk , csak kihasználnak bennünket . - mondja szomorúan a nő .

Matis agya cikázott , nagyon sokat megtudott a nőtől , és erre nem is számított hogy ennyit ennyi idő alatt megtudnak .De mi van ha ez csapda ? Hmm .

- Shara ? Ha tudnál segíteni a király embereinek megtennéd ? - kérdezte Matis kissé éllel a hangjában .

- Igen , meg ! - Felelte a nő kapásból !

Matis kissé elgondolkodott , és úgy gondolta a nő igazat mond , nahh pedig ez úgy is kiderül majd hamarosan . - Igy morfondírozott magában . Aztán úgy tett mintha elálmosodna és nem beszéltek , mikor hallotta egyenletesen szuszog a nő , felült levette a nő kezét magáról , felöltözött és odatett az asztalra 5 fémpénzt és elindult kifele az ajtón , majd lassan kinyitotta és óvatosan kilépett rajta .

Mikor kilépett a folyosóra már ott várta Luis , és elindultak szép csendben lefele , mikor kiértek az utcára , szólaltak csak meg .

- Luis menjünk a kocsihoz és szép lassan tűnjünk el a városból , most ! - mondta Matis Luisnak .

- Megtudtál valamit ? Én nem sokat . - Mondja Luis .

- Én túl sokat is , ezért mondom , tűnjünk el de gyorsan ! - mondta Matis , és a következő percben már egy lövés dörrent egyik háztól .

Így futásnak eredtek és hamar eltűntek a következő sarkon , ott a ház falánál kicsit megálltak ki lihegték magukat és Luis kilesett nem e követik Őket , de tiszta volt a levegő , így tovább mentek a kocsiért .Mikor oda értek , elővették a lovakra a hámot felrakták és befogták a kocsi elé , aztán lassan elindultak, de nem ültek fel , halkan úgy vezették ki a városból a lovakat , amikor kiértek akkor csaptak a lovak közé , és mentek Jorishoz és Ryadhoz , ahol várták már őket .

Mikor meglátták őket eléjük mentek és zaklatottan kérdezték

- Mi történt Matis , Luis ??! -Kérdezte Joris és Ryad egymás szavába vágva.

Erre Matis elmondott mindent , és hozzá tette hogy bent jártak az oroszlán barlangjában, mert a lebúj és a kocsmák az ellenség kezében vannak , és családanyákat meg nőket , fiatal lányokat tartanak szexrabszolgának . Elmondta hogy kik ölték meg a királyt , és hogy megléptek a gyilkos fivérek . Azóta rabolnak , fosztogatnak a városban , és törnek , de nem mer senki szólni vagy tenni semmit mert túlerőben vannak a király ellenségei . A korona pedig valahol biztonságban van , mert a másolatot

kaparintották meg , azt pedig meg kell találniuk , mindenképp .

Ugy döntöttek nem maradhatnak itt mert túl veszélyes lenne , így megfordították a kocsit , Ryanék is felszálltak és vissza indultak az Soignes-i erdőbe a hírekkel .

Közben míg Matis-ék távol voltak , a 3 boszorkány , Loan , Jade és Marion meglátogatta azt az erdőt ahol tanyáztak a király alattvalói .

Jonathan pont kinnt volt a sátor előtt mikor érezte az erős fuvallatot , rögtön gondolta a 3 gonosz van itt és berontott a házba , szólt a dadának .

- Charlotte , Charlotte ! Gyere , gyere ! Gyorsan , gyorsan ! Malvyn királyunkat hívd gyorsan itt vannak a boszorkányok ! Bementek a szobába és elhúzták az asztalt , az alatt volt egy mélyedés , oda betuszkolták a fiút , csendre intvén és ráhajtották a fedelet és vissza tolták az asztalt a helyére , majd kimentek hátul és futásnak eredtek ahogy bírta a lábuk !

Hasztalan , mert az egyik boszi Jade rögtön észre vette őket és utánuk mentek . Majd hirtelen előttük teremtek a 2 idős ember előtt . Charlotte és Jonathan egymásra néztek , de nem szóltak , hanem újra futásnak eredtek , erre a boszorkányok megint eléjük kerültek és egy láng csóvával megállították őket ! Loan a férfi boszi eléjük állt és mondta nekik .

- Lám ! Lám ! A király szolgálója és a dadusa ! Ti sokat tudtok , hol van a korona , és a kard ?

- Mi nem tudjuk ! - Rebegte Charlotte .

-Megölték a királyt és a királynőt mi pedig menekültünk mint más is – szisszent fel Jonathan .

- Azt hiszitek ezt bevesszük ! - Harsogott Loan .

- Mondjátok meg az igazat és elengedünk Benneteket ! - szólt Marion.

- Neee Charlotte … - súgta az öreg szolgáló Jonathan a dadusnak.

De akkor már késő volt mert meghallották a boszorkányok és az öreget egy lángcsóvával kivégezték , így Charlotte maga maradt az ellenség boszikkal .

Közben Matis – ék elérték a Soignes-i erdőt és látták messziről a fénycsóvákat , így arra irányították a lovakat , már vágtáztak a tűz felé !

Meglátták a boszorkányokat és már készülődtek ugrani a kocsikról , mert tudták a következő lángcsóva oda fog repülni , és úgy is lett , abban a pillanatban ugrottak is le a kocsiról , mikor elérte a lángcsóva azt .

Matisznál volt méregbe mártott nyíl , és egyik boszit eltalálta , azonban a másik kettő felkapta és eltűntek ! Oda szaladt ahol eltalálta a nyíl a boszit és látta a vér nyomait ,tehát ezek is a földön sebezhetőek , megnyugvással gondolta hogy ez óriási szerencse , hisz itt a földön a boszik sem halhatatlanok !

Szólt a többieknek a kocsit amin Ryad és Joris jöttek állítsák ki a lovakat előle . Adjanak enni nekik , de ne vigyék sehova a kocsit . Hagyják kint a sátor előtt , mert valószínű még nem fognak a boszik nyugodni és vissza fognak térni .

Charlotte-t felemelte a földről és bevitte az ölében a házba Matis . Óvatosan letette a remegő ,zokogó asszonyt az ágyra , és óvatosan megkérdezte tőle a fiú hol van , intett a fejével az asszony az asztal felé , erre Matis oda ugrott és elhúzta az asztalt , és kiszedte a remegő fiút a mélyedésből , majd magához ölelte és oda kísérte a dadához . Melvyn sírva borult a dada nyakába , kérdezve hol van Jonathan mert nagyon szerette a szolgálót is . Erre csóválta a fejét Charlotte és patakzottak a könnyei és oda súgta a fiúnak, elment Jonathan nagyon messze ! A fiú tudta hogy Jonathan meghalt , nagyon szomorúan nézett és folytak a könnyek a szeméből . Aztán kifelé fordult az ablakon és azt mondta a dadának és Matis- nak .

- Tudom hogy engem próbált megvédeni Jonathan , és Te is Charlotte . Mindenkinek meg kell halnia aki engem próbál megvédeni ? Milyen élet ez ???

- Malvyn királyom ! - szólt Matis .

- Neked élned kell , meg kell nőnöd , mert egyedül Te mentheted meg az egész világot , mert az istenek haragja van rajtunk ! Minél előbb el kell kezdened a kardforgatás mesterségét , mert a te kezedben foroghat az a kard csak ! Az utolsó királyi sarj vagy !Meg kell tanulnod az eszedet és az erődet kihasználni , nagyon sokat kell tanulnod , Mi pedig azért vagyunk és halunk , hogy Te élj ,

nőjj a feladathoz és mentsd meg a világunk népét ! - mondta Matis a szomorú fiúnak , és megsimogatta a fejét , majd az oda bújt a férfihez és átölelte Őt és zokogott .Matiz a hátát simogatva próbálta a 10 éves fiút megnyugtatni , ami egy kis idő múlva sikerült is . Majd felkísérte a szobájába és lefektette , majd betakarva ennyit mondott Neki .

- Királyom , Mi most a családod helyett Téged szolgálunk , mutasd meg hogy nem hiába halt meg Jonathan és akinek még meg kell halnia , azért hogy Te élhess és élhessen általad is a világ !- mondta Matis a fiúnak .

Ezzel megsimogatta a fiú fejét és a homlokára csókolt , aztán kiment a szobából , és lement Charlotte – hez , hogy beszéljen vele . Elmondta amit megtudott a városban , és hozzá tette , hogy nagyon vigyázzon a fiúra .

- A kard leckéket is csak a nagy sátorban vehet , és gyakorolni is ott gyakorolhat , ne menjen ki a házból , mert túl veszélyes , bármikor vissza jöhet a 3 boszi és akkor lebukunk ! - értetted Charlotte ? - kérdezte Matis .

- Igen … - Rebegte a dada , és mélyet sóhajtott , tudta hogy most nagyon nehéz idők fognak jönni .

- Jó éjszakát Charlotte ! - mondta Matis és kilépett a sátorból, aztán elindult megkeresni a többieket .


2 . FEJEZET

A 3 boszi úgy esett be a barlangba , annyira elhagyta magát Jade , látták hogy folyik a vére , ilyet még nem láttak és nem tapasztaltak , pedig vagy 1000 évesek is lehettek már a boszik , még maguk sem tudják már mennyi idősek ! Gyorsan főzött Marion valami zavaros kotyvalékot és azzal kente be a sebet , majd kihúzta az íjat Jade vállából . 

Bekötözte a sebet amit előtte megint bekent valami zavaros , büdös kencével , és a kötésre rátette a kezét majd valamit morgott maga elé a könyvből, így volt órákig. Aztán a kis csészébe ami a tűzön volt beledobta amit kivett Jade vállából és az elolvadt majd eltűnt.

Egész éjjel Jade mellett volt és figyelte az egyenletes légzését , hogy minden rendben van e . Két nap volt haláltusában Jade ! Hiába ez a föld ! A boszik erejét elveszi , csak itt a túlvilágról tudják befolyásolni a dolgokat és ezt elismerték . 

De mégis vissza kell menniük a korona és a kard miatt , nem lehet senkié , a földnek el kell pusztulnia mert ők így akarják !


Loan belépett a szobába , rögtön ránézett Jade- ra , és megkérdezte.

- Jade hogy van ? - és aggódva figyelte ahogy a Marion megnézte Jade homlokát !

- Jobban , sokkal jobban van ! Elmúlt a veszély , most már jobb lesz ! - mondta Loanhoz fordulva Marion .

- Nem szabad a földön túl hosszú időt töltenünk Loan , mert valami gyengíti az erőinket ! - idegesen mondta Marion . És elgondolkodott mi lehet ennek az oka .

- Talán valami van lent vagy az istenek keze van a dologban , nem tudom , de kifogom deríteni ! - felelte Loan .

- Hol lehet a korona ? - gondolkodott hangosan Marion .

- Talán a király gyilkosai vihették magukkal ? - morfondírozott Loan .

- Nem tudom , de egy biztos , meg kell találnunk ! - mondta Marion határozottan .

- A fivérek Leon és Dylen eltűntek mint a kámfor ! Meg kell őket találnunk ! Ha más nem be kell vetni újra a mágiát , gyorsan hogy az istenek , ne vegyék észre , nem akarok azokkal is harcolni!- felelte Loan , aztán elfordult Mariontól és kiment a szobából .

Közben a Soignes-i erdőben a többieket össze hívta Matis , és elmondta nagy vonalakban felvázolva amit megtudott a nőtől .

- Tehát ezentúl ne járkáljatok egyedűl sehova ! Megértettétek ?! - magyarázta a többieknek Matis .

- Nagy veszélyben vagyunk , mert az ellenség sejti hogy nálunk van a korona ! Igaz Melvynt még nem tudják , és ha nem csacsog senki , nem is fogják megtudni addig amíg a fiú meg nem érik a feladatára ! Addig pedig Őt kell hogy szolgáljuk , úgy mint ahogy a királyunkat is szolgáltuk ! Mert Ő lesz a mi királyunk ! - kicsit Matis elhallgatott , körül nézett .

- Eddig mindenkinek világos ? Ugye ? - kérdezte Matis a többieket . És folytatta .

- Augustin Királyunkat és Maryam Királynőnket egy Dylon és egy Leon nevezetű testvérpár gyilkolta meg , a kést ami Dylon eldobott épp a nevét viselte , ez enged következtetni arról hogy ők tették és egy pár szem – és fültanú is . - mesélte Matis a társaságnak .

Kicsit körül jártatta szemét a csapaton Matis és folytatta .

- Mostantól nagyon óvatosak legyetek ! Senki ! Senki ne járjon egyedül semerre , mert itt ólálkodnak a Boszorkányok is , és arra várnak hogy valamit meglássanak , vagy valaki egyedül legyen , nem kétséges még csapdát is fognak állítani nekünk ! - Matis kis szünetet tatrva körül nézett a jelenlévőkön és folytatta .

- Nem kizárt hogy az ellenség is itt van közel és figyeli minden lépésünket , mert hiszik hogy megtudnak valamit . Idegennel legyetek óvatosak , ne engedjetek senkit olyat a sátratokba és ne fecsegjetek senkivel akit nem ismertek ! Talán képesek olyat küldeni aki másnak látszatva ide beépüljön vagy bárhogy is a közelünkbe , bizalmunkba férkőzzön annak reményében hogy megkapják az információt a koronáról és a kardról . - folytatta Matis és nyomatékosan hozzá tette :

- Tehát legyetek nagyon óvatosak és körültekintőek ! A gyermekeiteket se engedjétek kint v bárhol egyedül csatangolni , játszani mostantól ! Nagyon vigyázzatok rájuk ! Rendben!? - ezt úgy kihangsúlyozta Matis mint ha egy parancs lett volna !

Aztán megfordult és elment a sátra felé , hogy kidolgozza a következő tervet amivel a védelmüket is biztosítsák ha harcra kerülne a sor , mert hogy sokáig nem lesz ilyen csend , ebben biztos volt , mert ha az ellenség látja hogy nem tud cselt bevetni akkor az sem kizárt hogy megtámadják a tábort ! Megnyugvásként gondolta hogy ennyivel már előrébb járnak az ellenségnél ,és hogy számítanak a nyers támadásra is !

Közben Ryad is belépett Matishoz a sátorba .

- Matis figyelj , van egy jó kis tervem , ha gondolod beszéljük meg , mit szólsz hozzá ! - mondta Ryad és leült egyik székre , aztán ránézett Matisra .

Matis kérdően ránézett .

- Mondd csak nyugodtan , kíváncsivá tettél Ryad ! Elvileg én is kidolgoztam félig valamit ,de hátha a tied jobb ! - mosolygott Matis .

- Figyelj a hegy túloldalán van egy barlang bejárat ! - kezdte Ryad .

- Igen , tudok róla ! - gondolkodott el Matis .

- Na és ? Mire gondoltál ? - kérdezte érdeklődően Matis .

Közben Joris és Luis is megérkeztek .

- Sziasztok ! Mi a legújabb fejlemény ? - kérdezte Joris .

- Ti ismeritek a domb túloldalán levő barlangot ? - kérdezte feléjük fordulva Matis .

- Nanááá ! - Nevette el magát Luis .

- Oda jártam a szeretőmmel ! Uhhh , szép emlékek ! - Vigyorgott Luis .

- Miért mi van vele – Fordult Matis felé Luis .

- Nos én arra gondoltam , hogy a tábort ki kellene üríteni és oda bevinni az embereket ! – Felelte Ryad .

- Van annak hátsó kijárata ? - Kérdezte Matis .

- Menekülési útvonalra gondolsz Matis ? - Kérdezte Joris .

- Szerintem , menjünk és térképezzük fel ! - Vetette fel Matis a többieknek .

- Hááát , muszály lesz lépnünk ! - Bólogatott Ryad .

- Itt túlságosan védtelenek lennénk , egy esetleges támadáskor . - Tette hozzá Joris rögtön .

A 4 férfi egyetértett abban , hogy ennek minden képp utána kell hogy járjanak , addig nem tudják a teveiket megvalósítani .

- Szóval ma ? Mindenkinek jó ? - Kérdezte Luis .

- Én a belsejét jól ismerem a barlangnak , szerintem is jó ötlet ! Viszont a kijáratot meg kell nézni ,

hogy ha valaki rájönne , ne hogy csapdába kerüljünk . - Nyugtázta le Luis .

- Jól van ! Lemegy a nap és indulunk , fáklyákat szedjetek össze az induláshoz , és fegyvereket is hozzatok , nehogy valami nagy állattal találkozzunk ! - mosolygott Matis .

- Nem árt az óvatosság ! - Felelte Joris és vigyorgott egyet .

- Nehogy valami régi szeretőd lelkével kelljen ott csatázni ! – És már kicsit hangosabban röhögte el magát Joris , Luisra nézve .

Erre Luis a könyökével oda húzott egyet Jorisnak , aki nagyot jajdult , de még mindig vigyorgott .

Aztán Luis , Joris és Ryad kimentek Matist otthagyva magára .

Matis oda ment a ládájához ahol a fegyverei , íjpuskája volt , elővette és próbálgatta , nehogy csütörtököt mondjon amikor pont szüksége lenne rá . Íjakat elrendezte a tasakjába , és tele rakta .

Aztán kilépett a sátorból körülnézni mi van a táborban . Megállt gondolt egyet és bement Charlottehoz , megnézni jobban van e a dada és hogy megnézze Melvynt a királyfiút .

Az asszony egy puffon ült és próbált egy rongyból hasítani egy csíkot , de nem volt hozzá akkora ereje , hogy letudja tépni . Matis hallkan üdvözölte és kivette a rongyot a kezéből és lehasította neki , aztán a kezébe adta .

- Elég lesz Charlotte ? - kérdezte Matis a dadust .

- Ohhh …. Igen Matis ! Az ég áldjon meg ! Te mindig a legjobbkor jössz be hozzánk ! - mosolygott a dadus .

- Melvyn hol van – kérdezte tőle Matis .

- A hátul a nagy sátorban kardleckéket vesz épp , de szólok neki ha kell . - és már kelt is fel Charlotte , de Matis visszanyomta .

- Maradj Charlotte , megyek és megnézem . - Mondta Matis és sarkon fordult és kiment a nagy sátor felé vette az irányt .

Mikor oda ért először körül nézett aztán megnyugodva belépett a sátorba . Látta hárman mennek rá Mervynre karddal és már elég jól forog a kard a fiú kezében . Elmosolyogta magát mikor észre vette Melvyn hogy Matis közeledik feléjük és ledobva a kardját szaladt Matis elé .

Matis csak most vette észre igazából hogy mennyire megférfiasodott Melvyn . Megtörte az arcvonásait a gyász és látta a fiú elszánt szemeit , olyan érzése volt Matisnak , csupán a fiút a bosszú vágy élteti ! Jonathan halála miatt bosszú vágya van a fiúnak , de elhessegette Matis ezeket a képzelgéseket és csak pillanatra futott keresztül a gondolatán .

Aztán oda szaladt Melvyn és Matis üdvözölte Öt , mint amikor az apjának meghajoltak annak idején mikor még élt a Király . Melvyn rögtön megjegyezte .

- Ugyan már Matis , nem vagyok én még nagy király ! – nevette el magát a fiú .

- De Melvyn , már az vagy ! Te vagy a Francia Birodalom utolsó trónörököse és a Királyunk vagy ! Nézett Matis a fiú szemébe , aki vissza nézett rá és szomorúan nagyot sóhajtott .

- Ha én leszek a király Matis , akkor itt többé nem lesznek háborúk és az emberek is boldogan , békességben fognak élni , ezt meg ígérhetem ! - és kihúzta magát Melvyn , majd vissza ment felvette a kardját és keményen odasózott az ellenfeleinek ! Még hevesebben forgatta a kardot a 3 idősebb ellenfelével , akik nem győzték Őt csodálni hogy milyen ügyesen forgatja a kardot Melvyn és hogy még 3- an is alig bírnak már el vele .

Matis nagyon elégedetten és jó érzéssel hagyta ott a fiút , aki már most a birodalom Királya ! Egy nagyszerű ember lett a fiúból ! Nyílt szívű , őszinte , becsületes  és elszánt ! Most már csak az kell a feladatát tegye meg és a Birodalom élére állhat , beválthatja Matisnak tett ígéretét !

Közben fent az istenek , figyelemmel kísérték a táborban történteket , mert megtudták hogy a 3 Boszi lent járt náluk és hogy Jonathant meg is ölték . De nem avatkozhattak közbe , tiltja a Nagy Könyv !

Léa a Nap istennője nagyon sokat aggódik a táborban lakó emberekért , és folyton figyeli Őket .

Főleg a Király fiáért Melvynért . Hiszen egyedül Ő képes megállítani a földön a rosszat , és a föld pusztulását . Aztán belépett a főisten Kais és rátette Léa vállára a kezét .

- Kedvesem , ne aggódj már annyit! - Mondta Léanak , Kais a Főisten .

- Ezek az emberek képesek hinni a Király fiában ! Melvyn pedig jó úton halad , hogy majd azt megtegye amit majd meg kell tennie , ha eljött az Ő ideje ! - és ezzel Kais a Főisten megpaskolta Léa Napisten arcát és mosolyogva nézett rá , majd kiment magára hagyta a nőt , aki meglepettségében azt sem tudta mi történt , ilyet a Főisten soha nem csinált!

Közben a városban miután eljött Matis és Luis , nagy mozgolódás keletkezett ! Megtudták hogy ezek ketten a király emberei voltak , akik megpróbáltak valamilyen uton módon megtudni egy két dolgot !

Volt amolyan vezére is az alattomos társaságnak Leonard , aki messze menőkig hírhedt volt a brutálisságáról ! Sajnos a csapos elmondott mindent az uraknak , akikkel bement a kocsmába Leonard . Így eljutottak Clara és Sarah- hoz . Leonard intett az embereinek hogy vigyék elé a két kurvát és fogta magát egyik asztalról lesöpört mindent majd kihúzta a széket és leült az asztal mellé .

A két nőt odacibálták , akik reszkettek a félelmükben úgy gondolták most végeznek velük Leonard emberei...

- Itt vannak ! – mondta Dark .

Aztán fogta magát levágta magát a másik székre Leonard mellé . A két nagy darab kidobó pedig hátulról lefogta a két nőt és Leonard elé állították őket .

- Nos ?! Amelyiktek elmondja nekem honnan jött az a két idegen férfi , annak megkímélem az életét ! - mondta Leonard oda fordulva a két remegő nőhöz .És hogy ennek nyomatékot adjon , az asztalon eloltotta élvezettel a bagóját !

Az emberek összenéztek a kocsmában és vissza fojtott lélegzettel várták mi fog történni …

- Leonard mi nem tudunk semmit. - szólt Clara sírosan .

- Miért nekünk mondtak volna valamit is ? - kérdezte könyörgőre fogva Sarah.

- Ördög és pokol !!! - ordította Leonard , aztán nyomatékosan az asztalra csapott az öklével .


Nagyot ugrott a két nő ijedtében és remegtek mint a kocsonya …

- Én megkérdeztem az egyiket és azt mondta átutazóban vannak itt , de semmit nem említett hogy honnan jöttek és hova mennek ! - mondta Sarah … és ebből nem is hazudott …

Mivel látta Leonard , mennyire félnek és hogy ennyit tudnak elmondásuk szerint így intett az embereinek , hogy engedjék el Őket , de ezúttal oda súgta a kidobó legényeinek , hogy figyeljék ezentúl Őket !

Aztán szólt a csaposnak hozzon egy kört és Neki álltak inni , mint ha mi sem történt volna ...Így a kedélyek is egy időre lecsillapodtak a kocsmában .

Matis kilépett a nagy sátorból , ahol a kardleckéket vette a fiú , és elindult megkeresni a többieket hogy indulásra készen vannak e . - Joris már készen vagytok ? - kérdezte Matis.

- Még utolsó simítás és kész !Aztán akár indulhatunk is . - felelte Joris Matisnak .

Erre Matis befordult a sátrához , és összeszedte a térképet meg egy két dolgot még és kilépett a sátorból . Majd elindult a többiekhez . Messziről látta mindenki útra kész , így intett nekik hogy indulhatnak

A 4 férfi elindult a domb túlsó felére a barlanghoz . Nem vittek magukkal lovakat , gyalogosan vágtak neki , nehogy feltűnést keltsenek a hátra hagyott lovak .

Mikor oda értek a bejárathoz , megálltak és előszedték a fáklyákat majd meggyújtották és egyenként tudtak bemenni a bejáraton , olyan keskeny volt a nyílás . Jó 20 méter után kezdett kiszélesedni , és mikor már jól beértek akkor tárult fel maga a barlang .

- Ohh hát ez gyönyörű! - kiálltott fel Ryad.

- Igen , de menjünk beljebb mert ez csak az eleje .. - mondta Luis és elmosolyogta magát .

Így felvették a cuccot és araszoltak beljebb a barlang gyomrába . Ahogy beljebb értek valami sustorgást hallottak . Megálltak és figyeltek . Aztán újra elindultak , hallották hogy egy vízcsobogás szerű valamit hallanak , és mentek a hang irányába.Ahogy ergyre beljebb értek , észre vették hogy egyik folyosó nyilásában fény van , arra vették az irányt és egy csodálatos tengerre néző több nyilást láttak , lélegzetüket vissza folytva álltak meg . Ennyire csodálatos helyen még nem jártak ! Maga Luis is tátott szájjal állt meg és lassan leengedte a fáklyát , ami majdnem kiesett a csodálkozástl a kezéből !

- aahhh amindenít ennyire beljebb nem jártunk a nőimmel , ha én ezt láttam volna már előbb is !!! kiáltott fel Luis . Ez gyönyörű , mint a mesében !  Matis lepakoltatott velük és mondta .

- Menjünk két felé és nézzünk széjjel , aztán egy óra múlva itt találkozunk ! Rendben ? - szólt oda a 3 férfinek Matis . Elindultak , csodálkozva nézegettek körbe-körbe mert maga a látvány el kápráztató és lélegzet elállító volt !

Matis és Luis jobbra mentek , Joris és Ryad pedig bal folyosón haladtak . Matisék beértek egy újabb barlangba , és amit láttak elnyűgözte őket !

- Menjünk vissza Luis és nézzük meg a többiek mit találtak !- szolt Matis Luisnak , és elindultak vissza felé át a folyosón amin jöttek .

Mikor odaértek a többiek már ott várták őket , Joris mondta hogy újabb barlangok vannak belül , annyira nem akartak messzebb beljebb menni .

- Jól van menjünk vissza a cucchoz és elindulunk a táborba vissza , holnap is eljövünk és körül nézünk arra is alaposabban . - mondta Matis a többieknek .

Aztán vissza indultak , felszedték a fáklyákat és mentek vissza a táborba . Már fent járt a nap , így 12 óra táján lehetett az idő mire vissza értek , nem szóltak senkinek semmit , lepihentek kicsit , mert eltelt egy éjszaka mire kiértek a barlangból , így ha leszáll az este újra elmennek .

 

Hirtelen kiabálásra ugrott fel Matis , és kirohant a sátorból . 6 lovasból álló csapat jött a táborba , és kérdezték hogy kik Ők és van e vezetőjük , mert ez az erdő a király tulajdonában volt ….de már nem az ővé , hanem Leonard -é a vezérüké .

Erre oda lépett Matis .

- Én vagyok ennek a tábornak a vezetője .Mit akartok itt ? - kérdezte tőlük éles hangon , de tudta Matis hogy jobb , ha nem lesz erélyesebb nehogy rájuk hozzák az ellenséget .

- Ki engedélyezte hogy itt legyetek ? - kérdezte tőle az egyik fekete ruhás fickó , Matis arra gondolt hogy ha most ezek hírül viszik hogy itt vannak akkor végük , így tovább nem maradhatnak itt … Mindez az idő töredék részében futott át az agyán és már mondta is …

- Nem kértünk engedélyt , mert a király meghalt és így nem gondoltuk hogy valakitől kellene engedélyt kérnünk . - válaszolta Matis a fekete ruhásnak .

- Ti nem tudjátok hogy Leonardtól kellene engedélyt kérnetek ??? - kérdezte fölényesen , és szigorúan ránézett Matisra , közben oda érkezett Luis és Joris , meg Ryad is …

A fekete ruhás jól megnézte őket és vissza fordította a lovát , oda rikkantva nekik .

- Jobb lenne ha odébb állnátok mert Leonard nem szereti a betolakodókat ! - ezzel megcsapkodta a lovát és elviharoztak ahogyan jöttek olyan gyorsan.

Matis és a többiek egy darabig néztek utánuk és egyikük megjegyezte .

- Srácok az az érzésem nem sok időnk maradt . Igyekeznünk kell hogy kiürítsük a tábort és átvigyük a barlangba az embereket .

 

- Igen ... - mondta Matis és a többiek is erősen bólogattak , így gyorsan bementek Matis sátrába .

- Srácok most gyorsan kell dönteni , mert ezek vissza fognak jönni és van egy olyan érzésem hogy nem fogunk örülni ennek …- mondta Ryad oda fordulva Matishoz van e valami ötlete …

Igy abban állapodtak meg ha leszáll az este , kis csoportokat alkotva neki állnak az embereket eljuttatni a barlangba , sajnos ennyi embert egyszerre nem tudnak . Így 3 csoportra osztják a tábort . Gyerekek , asszonyok , öregek először mennek aztán a férfiak és azok akik jól bírják magukat még , mert ha baj van olyanoknak kell hátra maradniuk akik megvédik a táborból menekített embereket .

- Szóljatok mindenkinek hogy jöjjenek ide a sátor elél , mert fontos beszédem van mindenkivel .

Kisvártatva halk morajjal megérkeztek az asszonyok , öregek , mindenki ott volt , egymást kérdezgetve mi történt .

Matis kiment az emberekhez , és elhalkultak , majd halkan ránéztek Matisra , aki felvonva szemöldökét nekiállt beszélni .

- Figyeljetek ! Amit most elmondok az nagyon fontos , életbe vágóan ! - és Matis még hangosabban folytatta hogy mindenkihez eljusson .

_ A városból Leonard emberei , a király ellenségei itt jártak és észre vették a tábort , ez még nem elég hanem meg is lettünk fenyegetve hogy ez az erdő már Leonardé nem a királyság birtokában van . Így a következő lépésüket már nem szeretnénk itt megvárni , mert abból semmi jó nem származhat .- kicsit elhallgatott Matis , hogy értelmezzék a hallottakat az emberek . Aztán nagy levegőt vett és folytatta …

- Mi 4 en elmentünk tegnap és találtunk egy olyan helyet ahova a tábort teljes egészében átköltöztetjük , mert itt már nem biztonságos ! De mivel túl sokan vagyunk így több napba telik hogy mindenkit biztonságba tudjunk . Ezért a következőt terveltük ki . A gyerekeket és nőket , meg az öregeket visszük két részletben , de csak este lehet sötétedéskor útnak indulnunk , nehogy valaki ránk találjon menet közben , mert ha a helyet kifürkészik akkor végünk , nem tudunk sehova menekülni előlük ! Értitek ? - kérdezte a tábor lakóit Matis .

Körül nézett az embereken és várt egy kicsit , aztán így folytatta ..

- Nagyon halkan és rendezetten menjen a csomagolás … kell 3 ember aki a dolgokat szemmel tartja mert nagyon gyorsan kell cselekednünk . Jelentkezzen az a 3 ember , mert aki hátra marad , nekik is kell valaki aki elirányítja a dolgokat .

Most jelentkezzen az aki vállalja , de gyorsan ! - sürgette a társaságot Matis .

Egymásra nézegetve kilépett 4 ember , Matis meglepetésére .

- Akkor ez a 4 ember jöjjön be a sátramba és megbeszéljük a részleteket , Ti pedig – fordult Matis az emberek felé -

- 3 csoportra osszátok el a társaságot , gyerekek , asszonyok és az idősek , a fiatal férfiak maradnak utoljára ! Mindenki megértette ? - kérdezte Matis a lakókat .

Halk moraj volt a válasz , némelyik bólogatott . Igy Matis , elfordult és intett a 4 embernek és a 3 társának akik követték Őt a sátrába .

- Nahh emberek ! - kezdte Matis , és rágyújtott egy bagóra , jókat szippantott belőle és folytatta ..

- Most az lesz a legelső hogy beesteledik elmegyünk oda arra a helyre és megmutatjuk hova kell menni , aztán mire vissza érünk , az első csapattal rögvest indulnunk kell mert a gyerekekkel nem tudunk olyan gyorsan haladni meg az öregekkel , két csapatban indulunk először . A gyerekekkel , anyákkal indulunk meg alkonyatkor majd az öregekkel meg pirkadatkor ! A többiek a következő napon . Mindenki megértette ? - kérdezte a többieket .

- Igen ! - hangzott az egyöntetű válasz .

- Rendben ! - felelte Matis .

- Menjetek és készülődjetek este indulunk mondta a 4 férfinek és Ryadra nézve folytatta .

- Válasszatok magatok mellé egy-egy embert és Luis vezet benneteket , én itt maradok a táborba addig , ha vissza értek indulhat az első csapat , de igyekezzetek mert mire felkel a nap át kell érni a gyerekesekkel a domb másik oldalára , ahol a bejárata van a barlangnak , másnap pirkadatkor pedig indulhatnak az öregek . Most pedig ha nincs kérdés akkor induljatok , nincs vesztegetni való idő ! - adta ki az utasítást Matis . Aztán elnyomta a bagóját és kilépett a sátorból . Átment Charlottehoz hogy beszéljen vele és Melvynnel .

Benyitott hozzájuk és látta Charlotte pakol .

- Látom hallottál mindent ! Nagyon helyes ! Melvyn hol van ? - kérdezte Matis a dadát .

- Most is kardozik odaát ! - bökött a fejével Charlotte a nagy sátor felé .

- Jól van Charlotte t és Melvyn mentek az első csapattal úgy hogy most ha alkonyat lesz és lemegy a nap indultok . Addig csomagoljad össze ami kell , az első csapatba felpakoljátok a kocsikra a cuccokat és a kocsikkal indulhattok , viszont nem lesz hely senkinek , így gyalogolni kell , aki nem tud lépést tartani , azok egy két hely akad a kocsin megpihenhet , de igyekezni kell mert szorít az idő !

- Rendben ? - kérdezte Matis .

Biccentett a dadus a fejével és lehajolt újra egy adag holmiért és tuszkolta bele a kosárba .

Matis otthagyta az asszonyt és bement Melvynhez , a fiú meglátta , rögtön leengedte a kardját és oda ment a férfihez . Aki kissé előre hajolva üdvözölte a király fiát .

- Melvyn ! Pirkadatkor indultok a másik táborhelyre , szeretném ha a dadusnak segítenél , ha engedelmeddel megkérhetlek rá ? - kezdte Matis .

- Ki kell üríteni a tábort mert az ellenség észre vette az erdőben a táborunkat és félő hogy ezúttal vissza jönnek , de biztos nem azért hogy üdvözöljenek bennünket ! - próbálta elmosolyogni a dolgot Matis .

A fiú rögtön vette a lapot és bólintott .

- Matis és hova megyünk innen ? - kérdezte is rögtön.

- Van egy barlang a domb túlsó oldalán oda fogunk menni . - felelte Matis neki .

- A lovakkal mi lesz ? - kérdezte a fiú .

- Amíg elvisszük a kocsikkal a cuccokat előbb aztán a lovakat szabadon engedjük , mert oda nem vihetjük ahova most megyünk . - válaszolt Matis .

A fiú erre lehajtotta a fejét , de aztán megkérdezte .

- A kocsik ?

- Azokat sajnos hátra kell hagynunk , de kell pár ember aki a barlang bejáratától vissza hozza a táborba őket hogy ne legyen feltűnő ha ránk törne az ellenség , ezúttal egérutat nyerve ezáltal is . . - válaszolta a fiúnak a férfi .

- Jól van , akkor megyek és megnézem a dadust , segítek neki ha kell . - mondta Melvyn és kiléptek Matissal a nagy sátorból . Matis ment a többiekhez a fiú pedig be a házba hogy segítsen Charlotte nak csomagolni .

Lassan el bújt a nap , a lomb koronáin sem sütött már keresztül és kezdett sötétedni . Matis kilépett az ijjával a sátorból , hogy körutat tegyen a tábor körül . Kissé remegő gyomorral várta vissza a csapatot , nehogy lebukjanak és itt is minden rendben menjen a táborban . Folyamatosan ellenőrizte a látóhatárt és figyelt minden levélzizegésre .

Aztán látta hogy a táborból hárman elindultak felé , mikor oda értek , mondja egyikük Matisnak .

- Menj Matis pihenned kell , mi majd őrködünk , több szem többet lát .

- Rendben ! - válaszolt Matis és otthagyva őket vissza vonult a sátrába és lepihent csak úgy ahogy volt , öltözetesen .

Kezdett már jól besötétedni mire vissza értek a többiek a barlangtól és rögtön benéztek Matishoz . Majd mikor látták hogy a férfi az íját pucolgatta és rakta tegezekbe , beléptek a sátorba .

- Minden rendben ment ? - kérdezte tőlük .

Mindegyikük bólogatott .

- Menjetek a gyerekekért , asszonyokért , ha kész vannak ha nem indulni kell , és a csapattal 3 ember menjen közületek , egyezzetek meg ki megy Joris lesz a vezetője ennek a csapatnak , a többiek pihenjenek le amíg még van kis idő én az utolsó csapattal megyek , most pedig induljatok ! . - mondta nekik Matis , azok pedig kiléptek a sátorból és elindultak összeszedni az első csapatot , megnézték a kocsikat hogy készen állnak e az indulásra .

Így a gyerekek és anyák , meg a lovas kocsik is tele cuccokkal , Joris vezetésével gyalogolva elindultak a domb felé . Voltak kisebbek akik az anyjuk ölébe aludtak mert ilyenkor már aludni szoktak . Kevesebb rizikó volt így... hisz napközben elfáradtak a játékban a gyerekek , és könnyebben is haladtak mert nem voltak éberek ….így csöndben tudták megtenni az utat .

Közben az Istenek , megnyitották a nagy ablakot ahonnan belátnak a földre . Kais a Főisten , nézte odaátról hogy menetelnek az anyák ölükben a gyermekeikkel , és mellettük húzzák a nagyobbakat .

Csak mennek... látni rajtuk milyen kimerültek ,de nem állnak meg ! Joris vezeti őket , kezében a kocsiba fogott lónak a gyeplője , és vadul nézeget körbe körbe , de pillanatra sem állnak meg .

Mikor egyik anya térdre rogyott a kisfiával , átvette tőle akinél nem volt gyerek a többiek hóna alá nyúlva felsegítették és haladtak tovább a barlang bejárata felé , már nem messze volt , nem szabadott megállni hiszen hamarosan feljön a nap ! Minél előbb biztonságban kell hogy legyenek a gyerekek !

Aztán Timothe rámutat egy helyre . Kais és a többi isten arra néz , az erdő széle az . Nagyon sok lovast látnak akiknél íjak vannak a kezükben . Mire Léa felkiállt !

- Kais nézd ezek rajta akarnak ütni az erdőben élőkre ! Most mi lesz akik ott maradtak a táborba alszanak , álmukban fogják meglepni őket !! Csináljatok márt valamit ! Nem fogják túlélni ezt a támadást ! Erre Élise a Hold istennője elsötétítette a holdat , korom sötét lett az erdőbe !

Sofia pedig esőt zúdított a nyakukba . Igy hamar leszálltak a lovakról és az erdőszélébe menekültek , ott annyira nem érte őket az eső !

A vezetőjük leállította a támadást , és megegyeztek mihelyt pirkad , megkezdik újra ! Az Istenek kis időt hagytak a táborban lakóknak hogy valamilyen úton módon , vegyék észre a rájuk leselkedő veszélyt

 

Matis nem aludt , sokat forgolódott , hallotta hogy elered az eső , némi képen ez megnehezíti a dolgukat . Az öregek nem úgy mozognak mint a fiatalok , és ez az eső épp nem jókor jött … De nincs mit tenni , pirkad és indulniuk kell a második csoportnak , az öregeknek . Remélhetőleg már a gyerekesek is biztonságban vannak …

Aztán gondolta hamarosan úgy is kellnie kell , hisz pirkadni fog , de körűl akart nézni hol van a 3 férfi akik most helyette őrködnek .

Rendbe szedte magát és kilépett a sátorból . Az egyik férfi észre vette és a szája elé tette az ujját csendre intve Őt , majd intett a fejével menjen vele, és szólt a többieknek is .

Erdei kis úton mentek kifelé az erdőből de nem értek még ki egészen , hallottak ló nyerítést , aztán hallották ahogyan több ló kezd dübörögni a távolban . Erre Matis megfordult és intett a többieknek hogy azonnal induljanak vissza a táborba !

Lóhalálában rohantak vissza a táborba , gyorsan össze gyűjtötték az öregeket , de már talpon volt mindenki a táborban .

Matis mondta a fiatalabbaknak , fegyverkezzenek fel mert itt az ellenség , de rögtön ! Az öregekkel Ryad és másik 2 vezetésével induljanak a barlanghoz , majd akik maradnak a táborban utoljára feltartják az ellenséget .

Gyorsan kellett cselekedniük ! Mivel nem dolgoztak ki tervet ha esetleg rajtuk ütnének így kicsit nehézkesen fog menni . De már nincs más választás , itt a nyakukon az ellenség !

Az öregekkel 3 fegyveres ment Ryad- dal együtt , nagyon gyorsan kellett menniük ahogy csak bírták , mert el kellett hogy tűnjenek , nem lehetnek itt a közelükben , nehogy észre vegyék a cselt .

 

Sajnos késő már , az ellenség észre vette hogy menekül egy kisebb kis csapat gyalogosan az erdőből kifelé , így arra vették az irányt , ezt látva Matis , intett a többieknek hogy kövessék , amilyen gyorsan csak lehet , mert az ellenség és az öregek közé kell hogy kerüljenek mint egy védőpajzs .

De sajnos hiába minden erőfeszítés a lovakat az első csapat vitte és elengedték őket , így most az ellenség előnyben van , Matis-éknak pedig gyalogosan kell oda érniük az öregek és az ellenség közé ! Amilyen gyorsan csak lehetett rohantak hogy elérjék az öregeket , a nyilaikat már futás közben elővették , ha esetleg nem érnék be őket az ellenségre tudják szórni .

 

Matis 2 másikkal futott elöl , és szólt a többieknek hogy menjenek csak , Ők lemaradnak , van egy terve . Igy a többiek tovább rohantak , Matisék elkanyarodtak és egyenesen felfelé futottak a dombra , ezzel levágva az út hosszát !Amikor felértek a dombtetőre , látták hogy már elkéstek , a csata megkezdődött ! Vagyis az öregekre lőtt már az ellenség ! Fenntről nem látták mekkora a veszteség de Matis -éknak be kellett várniuk a többieket mert túl sokan voltak Leonard emberei , azokkal 3 ember nem tudja felvenni a harcot, kész öngyilkosság lett volna ..

Ryad és a másik kettő egy szikla mögül lőttek az ellenségre , pár öreg volt a hátuk mögött , most már biztos sok volt a veszteségük .

Látták hamarosan elérik a csata helyszínét a tábor fiataljai . Matis kiadta az utasítást a 2 emberének ha oda érnek a többiek jól célozzák be a az ellenség vezérét ,és mielőtt összecsapnak tüzeljenek ezzel azt érni el hogy meghátráltatja őket , ha oda érnek a fiatalok is .

Tudta hogy Ők is készen állnak a tüzelésre , és az ellenség vezére pedig kidőlne , az nagy veszteség lenne az ellenségnek is , hiszen nem látták az utánuk jövő tábori fiatal sereget , így meglepetés szerűen lőhetnek rájuk , hátulról támadva ! Jó tervnek bizonyul , de nagy volt így is a túlerő és az hogy lóháton ülnek , de bízva a gondviselésben , más megoldást nem láttak .

Már majdnem a hátuk mögött voltak Matis -ék csapata , szólt a 2 férfinek most tüzeljenek , de nagyon gyorsan és próbáljanak célba találni . Percenként 40 nyilat küldtek az ellenségre , így azt hitték azok hogy fent is és lenn is egy – egy csapattal állnak szembe , aztán valamelyik eltalálta a vezérüket is , hallották hogy visszavonulást kiabálnak !Mivel a dombon nem tudták hányan lőnek rájuk így próbálták a fiatalok csapatát megkerülve visszavonulni , de így is jó sokat leterítettek belőlük . Inkább csak menekültek , nem is igazán lőttek , csak néha vaktában menekülés közben !

Mikor már kissé távolabb került az ellenség akkor Matis lement a völgybe , és intett még egy sorozat nyíl tüzelésnek . Elkerülve azt vissza se nézzenek úgy tűnjenek el , megelőzve azt hogy ne támadjanak vissza .

 

Mikor vége lett az ellenség visszavonult és eltűntek , ekkor nézte Matis és Ryad meg mennyi halott van . Nagyon sok öreg meghalt , sok sebesült volt , de a barl

fabion•  2019. augusztus 28. 19:53

Szép álmokat

Szép álmokatAz este tündérét küldöm el Hozzád ,
Igy kivánva Neked szép jóéjszakát !
Vigyázzon a Tündér a kedves álmaidra ,
Mikor lehajtod a fejed a puha párnáidra !

Mikor lehunyod a szemed , a tó partján állsz ,
A széllel és a viztükörrel örömmel játssz !
A szél lágyan végig simogatja arcodat ,
A viz tükre megmutatja karcsú alakodat !

Gyönyörű sudár vagy búgja a szél
A viztükre is a fodrásával hozzád beszél ,
Ez a csodálatos tó a házad mellett fekszik ,
Most a szél borzolja a viztükör kegyeit !

Te csak ott állsz és gyönyörködsz benne ,
Addig a szél átkarol és táncot jártok vele !
Aztán elindultok együtt a viztükrön keresztül,
És nem is csodálkozol , hogy a lábad bele sem merül !

Álmodban érzed oly nagyon boldog vagy ,
Észre sem vetted ,eljött a hajnal az éj otthagy ,
De nem bánod , hisz ma is lesz még este ,
Vele együtt jön el a szél és a viztükör tündérecske !

Budapest . 2017 junius 15 .

Saját szerzemény, szerzői jogok fenntartva !

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom