A túlvilág kardja / 5 fejezet folytatása - vége /

fabion•  2019. augusztus 31. 07:04

4 rész folytatása


Hamar elment ez a majd nem 2 nap , közben a Sólyom elment a két nőért a várba mielött még odaérnének a többiek . Sikeresen Arthur udvarán landolva velük , Matis elmondta nekik is hogy két óra múlva indúl a támadás a vár ellen . Bármi közbe jöhet , de a Sólyom most elviszi őket a

barlanghoz a többiekhez . Úgy hogy nyugodtan legyenek ott a többiekkel , ha vége lesz a háborúnak , akkor minden a helyére fog kerülni , addig legyenek türelmesek . Ezzel elköszönt Matis tőlük , de Sarah vissza lépett és nyakába vetette magát . Majd Matis lefejtette magáról és mondta neki nyugi minden rendben lesz és megcsókolta Saraht majd útnak indította a Sólyommal őket .
A HÁBORÚ / 5 Rész

Az összecsapásMire indulni kellett a Sólyom is visszaért , mert Ő volt Melvyn felderítője , így elrepült és a vár felé tartott hogy nem e vették észre a szökést . Tökéletes néma csend honolt a várban aludt mindenki , egy pár lézengő járkált az udvaron , ezért a Sólyom nem ment nagyon közel a várhoz sem .

Vissza fordult hogy megnézze hol tart Melvyn Király és a csapata , akik már elindultak hogy megkezdjék a várat ostrom alá venni és ki füstöljék Leonardot és a seregét .

Már fél útnál is jóval előrébb voltak , nem sokára odaérnek a várhoz Melvynék .


A Sólyom azt a feladatot kapta hogy 4 embert be kell vinnie a várba észrevétlen, hogy kitudják majd nyitni a nagy kaput hogy betudjanak a várba menni addig míg tart a telihold sötétsége, ami pár percig tart csak mivel az istenek eltakarják a holdat majd egy pillanatra, hogy teljes legyen a sötétség ! Kais főisten tartja a szavát hogy segíti Melvyn győzelmét a többi rajtuk múlik .

De ígéretéhez híven Lea Napistennő aki Melvyn hitvese lett , rajta keresztül látnak mindent, és addig a nagy ablak zárva marad amíg csak tudják nem nyitják ki .


Közben Matis és csapata is már a vár alatti alagútban várták a jelet a támadásra . Nagyon halkan vonultak végig a vár alatti folyosón , nem találkoztak mással mint patkányokkal szerencsére nem hangoskodtak , és hamar elpucoltak .


Közben az erdő széléig ért Melvyn király a csapatával , így szét váltak két felé az egyik fele elindult a vár alá a másik fele még maradt az erdő takarásában , a 4 embert pedig a Sólyom elkezdte hordani a vár mögötti helyre észrevétlen hogy amikor az őröknek vége akkor gyorsan betudja tenni a bástyákon keresztül a várba őket . Mikor biztonságba lett a 4 ember akkor a Fekete Sólyom elröpült a két strázsa előtt és kissé megcsapva a szárnyát mérges port rázott ki a tollaiból , mire a két strázsa egy mukk nélkül eldőltek !

Szabad volt az út és gyorsan repült a Sólyom a 4 emberért hogy berepüljön velük a vár udvarára .

Mikor beértek az emberek , kinyitották a kapukat arra már odaért Melvyn csapata , közben a hátsó csapat is felmászott a falakon Ők hátulról álltak lesbe .


Melvyn és csapata hatalmas győzelmet aratott és a várban az ellenállókat mind elfogták , senki nem menekülhetett ! A cselédeket szolgákat össze hívta Melvyn Király és ezennel felszabadította Őket ! Mindenki vissza kapta a szabadságát ! Kijelentette Melvyn aki továbbra is szeretne a várban élni és Őt szolgálni az természetesen ott maradhat továbbra is , de a szabadságát megőrizhetik , akkor mennek haza a családjukhoz a városba mikor szeretnének . Tovább nem rabok a várban ! 


A többiekhez intézve a szavait de Mindenkinek szólt !

- Kedves Emberek !

- A mai nappal eljött a változás kora ! Újra vissza kaptuk isteneinket , akik a földihalandóságunk ideje alatt segítenek nekünk ! Mától vissza veszem Atyám Trónját , mint Augustin Király egyetlen leszármazottja, egyedüli trónörököse és anyám Maryam Királynő egyetlen Fia Melvyn Király , én vagyok az egyedüli Király eme földön ! Elhozom Nektek a szabadságot a békét és a boldogságot hogy szép élete legyen mindenkinek ! Áldás legyen veletek emberek !

- De tudnotok kell még ennek a harcnak nincs vége , mert lesz még egy harcunk a boszorkányokkal , mert a földet is elakarják pusztítani , és nem riadtak vissza a mágiától sem ! A holtlelkek birodalmában a lelkeket hozzák le ellenünk , így a városba vissza kell mennünk hogy megvédjük a boszorkány támadásától az ott élőket is !

Hatalmas éljenzés volt erre a királynak , viszont a harctól tartottak és kérdezgették most mi lesz hogy bánnak el a hatalmas boszorkány mágiával , hiszen a holt lelkek nem halnak meg , mert halottak ! De Melvyn erre is megfelelt :

- Emberek ! A Kardom a Túlvilág Kardja gondoskodik róla a kezemben hogy a lelkek ne támadjanak fel többet soha , de a segítségetekre ugyan úgy szükségem lesz ! Hiszen közös erővel mindent legyőzhetünk aki a vesztünket akarja !

Erre Melvyn Király felemelte az ég felé a kardot és az Istenek megáldották azt . Kezdetét vette az isten és emberi egyezség !


Közben Fekete Sólyom vissza ért és már előre kiabálta Melvynnek .

- Gyorsan Királyom indulni kell itt vannak a boszorkányok , hamarosan elérik a várost a holtlelkek !

Ezzel kezdetét vette a nagy háború a Túlvilági Boszorkákkal !

A Király és a serege elindultak a városba hogy szembeszálljanak a gonosz boszorkákkal !A HÁBORÚ / 6 Rész

                      Túlvilági harc – a felszabadulás

Míg a városba igyekeztek Melvyn és csapata, az égen megjelent Kais a Főisten és így szólt hozzájuk !

- Bízzatok az isteni gondviselésben , és győzni fogtok ! - Aztán át tetsző lett az égen de még így is látszott hogy ott van és figyel .


Egyszer csak hirtelen elsötétedett , megjelentek a holtlelkek ! Teljesen elborították a holdat ! Az emberek futva tették meg azt a kis távolságot ami a városba vezetett .

Még nem érték el a várost teljesen de már ott is kezdett sötétedni !


Nem sokára beértek a város szívébe és már meglátták Loan boszorkányt aki mágia tüzes gömbjeit szórja a városra !Már lángokban áll a város !


Minden erejükre szükség volt most , hogy vissza verjék Őket , lassan ideérnek a holt lelkek is a városba ! Óriási vihar keletkezett és tűzforró levegőt hozva Leon a holtlelkek pedig csontig hatoló hideget tereltek a város felé ! Borzalmakat állt ki a Király és a csapata , sok volt aki nem bírta és odaveszett ! Sokkal rosszabb mint mikor harcolnának , a halandó test nem képes 40 fokokat tolerálni ! Sokan életüket vesztették .


Marion és a holtlelkek beértek a városba , és kezdetét vette a háború !

Az istenek felnyitották a nagy ablakot hogy azon keresztül tudjanak segíteni Melvyn Királynak és csapatának .

Kais Főisten eljött a városba és ott állt Melvyn oldalán és harcolt a holtlelkekkel , miközben a boszorkákat is megakarta semmisíteni !


Kais tűzbombákkal bombázta a holtlelkeket és a két boszorkát , de látták Wael a viharok istene is aki szintén a Király mellett harcolt .Élise Istennő a Hold istennője úgy szintén lejött az emberek megmentésére ! Kíméletlen harc volt ez az életükben !A két isten Kais Főisten és Wael a viharok istene épp úgy harcoltak mint a többi ember , erejüket megkétszerezve szálltak szembe a gonosz boszorkányokkal és a holtlelkekkel !

Míg Élise a Hold istennője is leért és az élvonalba lépett Melvyn mellett és az istenek között !Élise a Hold istennője felemelte a várost és a holdfényét felerősítette annyira mint ha egy forró katlan lett volna , a holtlelkeket egytől egytől egyig kiégette mind és hamuvá váltak


Ezzel a várost megmentette a holtlelkektől , már csak a két boszorkányt kellett elkapniuk !

De így is sok volt a csapat vesztesége , kíméletlen háború dúlt Melvyn valahogy elkapta Loant a boszorkányt , de még volt annyi ideje hogy hátra dobja az égő csóvát ezzel Matist és több embert is eltalálva , Matis összerogyott … Ezt meglátta Melvyn abban a percben hasította szét Loan boszorkányt a Túlvilági kardjával ! Loan teljesen porrá égett , Marion még mindig szórta a tűzbombákat !

A többiek már a várost próbálták menteni , mert égett még a föld is most már , teljes tűzkatlan lett a város ! Ordítoztak az emberek és rohangáltak mert kevés volt a víz , a házakhoz már nem tudtak bemenni mert égett minden !

Végszóra megérkezett a Földistennője Sofia és a Vizek istene---Timothe 

A Föld istennője megnyitotta a földet és a vizek istene pedig pillanatok alatt annyi vizet zúdított az égő városra hogy abban a pillanatban csak füst és korom szállt fel mindenhonnan !


Az volt a legszebb hogy Marion a

boszorka nem tudott elmenekülni és a víztől elpusztult Ő is , így a harcnak ezennel vége lett .


Csapat ki se fújta magát , kezdte összeszedni a sebesülteket és a halottakat .Melvyn megkereste Matist , látta hogy nincs magánál , nagyon aggódott érte , és nem tudta mit tegyen , mert annyira szerette ezt a hűséges embert nem szerette volna elveszíteni , hiszen Matisnak nagyon sok mindent köszönhetett Melvyn . Nem hagyta magára a barátját egy percre sem , törölgette a homlokát , és beszélt hozzá .

- Nem menj el kérlek barátom ! Most amikor minden rossznak vége szükség van rád ! - szeretettel megsimogatta Matis homlokát . Látta mennyire izzad a férfi , felemelte a földről és akkor vette észre a fénycsóva bele ment Matis mellébe , Rögtön szólt a többieknek , jött Kais , és a fénycsóvát egy érintéssel eltávolította ! Ekkor kezdett magához térni Matis . Felnézett Melvyn re és látta könnyes a Király szeme ! Mikor Melvyn meglátta hogy Matis kinyitotta a szemét a karjába ölelte a férfit és sírva fakadt .

- Drága barátom , már kezdtem félni hogy elveszítelek ! - suttogta Matisnak . Matis erre igen elérzékenyült és ami nem volt megégve azzal a karjával átölelte a királyt .

- Ugyan drága Királyom nem foglak én elhagyni amíg élek ! - suttogta neki mosolyogva .

- De most nézzük meg a Többieket , segítenél talpra állnom ?- nyújtva kezét a Királynak . Aki megfogta és lassan óvatosan felállította a férfit . Kicsit szédelgett , de próbált egyenesen állni , gyönge volt , de jobban érezte magát … Aggódva nézett rá Melvyn de látta már jobb színe van Matisnak így elindultak feltérképezni a veszteségüket és a sebesülteket .

A város egy romhalmaz volt , a sok víz amit Timothe rázúdított eloltotta a tüzet épp füstölt csak minden , Sófia aki a föld istennője csatornákat nyitott hogy a víz ne mossa el a várost , így már kezdett lehúzódni a víz is . Sok volt a halott sajnos ez elkerülhetetlen volt , a tűzcsóvák halált hoztak Melvyn csapatára is és a város lakóira akik ki sem mertek a házaikból menni … Ott érte Őket a halál .... 


Melvyn utasította az embereket , akik épségben megúszták segítsenek a sebesültek szállításában , be kell a várba őket szállítani . Szépen folyamatosan látták el a sebesülteket és behordták a várba őket . A halottaknak ástak egy nagy gödröt és egyenlőre a szélébe helyezték el a testeket és letakarták őket , mert tisztességesen el lesznek temetve , csak kicsit később . Melvyn és Matis ott voltak minden hol ahol segíteni lehetett !


Közben nagy kiabálás lett a városban hirtelen , és mindenki megmerevedett , mi van megint !

Arthur jelent meg a többiekkel és mondta hogy a gyilkosok akik Augustin Király és a Királynő gyilkosai a városban húzták meg magukat .

- Az egyikük meghalt de a másik túlélte ! Itt van tessék ! - vezette oda a király elé !

- Dylan Ő az aki életben maradt , neki találták meg a kését is a Királyi pár teste mellett .


Bűnhődni fog ! Közben meghallotta Kais a Főisten és Melvynnek szólt a büntetést hagyja rá !


A Többiek Kais elé vezették a bűnöst aki letérdelve esdekelt Kais nak …


Kais Főisten pedig kíméletlenül sújtott le a kardjával a bűnös férfire , aki a Királyi pár meg gyilkolása miatt büntetett meg a Főisten

Kais .Lea a Napistennő megjelent és a szeretet és béke pillangóit szétszórta a világon , miközben a napot vissza hívta az égboltra !


A barlangba maradt nőket , gyerekeket és öregeket pedig elvezette a várba , és nekiálltak újra építeni a várost az istenekkel .


A Túlvilág Kardja bekerült az istenek kövébe hogy azt ember fia ne tudja használni , csak akkor ha az istenek megengedik !Melvyn Király és Lea Királynő összeházasodtak és ennek ünnepi keretében .Matis megkérte Sarah kezét , de még ez nem minden , mert a nagy nőcsábász hírében álló Luis pedig Clara kezét kérte meg !


Így hamarosan újra lakodalom lesz !


Miközben telt múlt az idő felépítették az istenek segítségével a várat és a várost és visszatérhettek az emberek is a lakóházaikba , nagy volt az öröm !


Melvyn Király és Lea Királynő vezetésével és Matis segítségével minden a helyére került . Béke lett az emberek szívében és mindenkinek boldog életet biztosított a Királyi házaspár .Az istenek , visszatértek a palotájukba , és örömmel látták hogy az emberek között szeretet van , megértés és boldogság ! Így történt hogy Melvyn király és az istennő együtt vezették a birodalmat életük végéig ! Született 2 gyermekük egy ifjú trónörökös és egy leány , akik isteni szépségesek voltak , nagyon okosak mert isteni tudással rendelkeztek !

Gyönyörű várost építettek és a várat is csodásan megcsinálták ! Mint a mesében ….. :)A verses Blogjaimban képekkel és zenével ilusztrálva lehet olvasni , akinek ugy tetszene :)

Jó szórakozást !

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

fabion2019. augusztus 31. 10:21

@Mikijozsa: Köszönöm Kedves Miki :) Nem engedte betenni a Bloglinkjét sajnos :( mert ott képekkel , zenével sokkal jobb :) Köszönöm hogy nálam jártál :) Kellemes hétvégét kívánok szeretettel : Gyöngyi

Mikijozsa2019. augusztus 31. 08:59

nagyon jó, elismerésem

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom