dvihallyne45 blogja

Történelem
dvihallyne45•  2017. február 3. 08:20

A komáromi erődrendszer

Guyon Richárd nagy titokba’

érkezik meg Komáromba.

Város ostrom alatt állott,

őrség csüggedten csatázott.

 

Ég a város, ám a tisztek

jobbra – balra lézengenek,

tűzoltáshoz nem sietnek,

 mert ott golyók süvítenek.

 

-Katonának ott a helye,

ahol tombol tűz ereje.

Rajta menjünk az oltáshoz,

ez illik egy katonához!

 

Bíztatta a rettegőket:

A golyóktól ne féljenek!

Nem találhat minden golyó,

csupán néhány halált hozó.

 

Segédtisztjét golyó érte,

Guyont ez sem rémisztette.

Csendben mondta: -És ha talál,

katonának legszebb halál!

 

Tisztikar és városatyák

Guyont várban látogatják.

Ebéddel kínálta őket,

golyóktól nagyon félőket.

 

Kint a bástyán terítettek,

a zenészek vígan zengtek.

Pezsgőt hoztak avval durrant

egy gránát épp elé pottyant.

 

Felkapja és elhajítja,

sáncárokban szól a hangja.

Bátorsága példát adott,

hamarosan sikert hozott.

 

**********************

Komáromnak története

nagyon régre nyúlik vissza,

először rómaiaknak

épült itten a földvára.

 

Ketel kapta meg Árpádtól

Dunántúlnak területét,

ahol fia Alaptolma

kezdi meg vár építését.

 

Földvár István idejében

vármegyének székhelye lett.

Vár a király, hol az urak

nevén, általuk említett,

 

Duna és Vág folyók között

keskeny félsziget húzódott,

török ellen kővár épült,

Öregvár ott magasodott.

 

Mátyás királyunk idején

Komárom fénykorát élte.

Kereskedelem, gazdaság

fontos központtá emelte.

 

Szinán pasa seregével

tatai várt elfoglalta,

majd győriek ellen fordult,

azokat is lerohanta.

 

Nem volt elég két vár neki,

Komáromot is akarta,

ám a védők ellenálltak,

pasa tervét így feladta.

 

Öreg várat erősítik,

Újvár építésbe kezdtek,

a Vágnak torkolatánál

erősített hídfők lettek.

 

Török kiűzése után

nem törődtek többé vele,

árvíz pusztít, a föld is reng

ez a várnak ellenfele.

 

Napoleoni háborúk

újra fordulatot hoztak.

Osztrák császár és udvara

menedéket itt találtak.

 

I.Ferenc császár akkor,

itt jutott elhatározásra,

Komárom lesz birodalma

legjelentősebb bástyája

 

Öregvárat és Újvárat

rögvest korszerűsítették,

Nádor – vonal és Vág – vonal

kiépítését megkezdték.

 

Szabadságharc megszakítja

az elkezdett munkálatot.

Magyar kézre került a vár,

építkezés folytatódott.

 

Majtényi István hozzálát

vár megerősítéséhez.

Török Ignác nekilát az

egy hónapos védelemhez.

 

Guyon Richárddal az élén

jött a felmentők serege,

osztrák hadat egész Győrig

a vár alól messze űzte.

 

Klapka György a várparancsnok

új erődök épülhetnek.

Fából, földből megalkotva

nagyon gyorsan készülhetnek.

 

Bécsi útnak lezárásán

Monostori erőd segít,

déli résznek védelmet

Igmándi erőd biztosít.

 

A várost délről övező

sáncrendszernek egyik tagja

Csillag erőd néven ismert,

Duna partot szemmel tartja.

 

Szabadságért küzdöttek ők,

de sajnos a harc elbukott.

Klapka védte Komáromot

győzelemre nem juthatott.

 

A tábornok többször kitört

Pozsonyig, Győrig eljutott,

minden egyes alkalomkor

jelentős zsákmányhoz jutott.

 

A fegyverletétel után

Komárom még egy hónapig

Klapkának vezetésével

osztrákokkal csatározik.

 

A várnak feladásakor

Klapka több feltételt szabott,

menlevélhez Jókai Mór

szerencsével így juthatott.

 

Osztrák, orosz összefogott,

fősereget összezúzták,

szabadság szeretetüket

kegyetlenül megtorolták.

 

Ezernyolcszázötventől az

erődöket átépítik,

Magyarországnak legnagyobb

erődrendszerévé válik.

 

Monostori erődöt a

szovjet csapatok megszállták,

hatalmas fegyverraktárukat

benne kialakították.

 

Tehervagonok tűntek el

az erődnek belsejében.

Mikor aztán kivonultak

vár tönkre téve egészen.

 

Nagyközönség előtt nyitva

erődrendszernek nagy része,

bár Trianon Komáromot

is széjjel vágta két részre.

 

***********************

A Duna két partján fekszik két szép város,

kettő van belőle, pedig csak egy város!!

 

Trianoni átok miránk is lesújtott,

ami egy volt egykor , rögtön ketté válott.

 

Egyikben születtem, másikban most élek,

ezért a túlpartra mindig fájón nézek.

 

Szent András templomnak idehallik hangja,

mintha minket hívna mindig imádságra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvihallyne45•  2015. január 31. 20:31

Zrinyi Ilona

I. Rákóczi Ferencnek

ő a hites felesége,

György, Julianna, Ferenc

szerelmüknek a gyümölcse.

 

Ferenc születése után

nem sokkal meghalt az apa,

Ilona kiharcolta ő

legyen gyermekei gyámja.

 

Kezében maradtak hát így

sorra a szép, erős várak,

Regéc, Sárospatak, Munkács

ellenségnek ellenállnak.

 

Később Thököly Imre őt

feleségül vette,férje

oldalán kuruc felkelés

bátor, cselekvő részese.

 

Sikertelenül végződött

sajnos Bécsnek az ostroma,

Rákóczik várát sorra

egymás után ő feladta.

 

Munkács vára tartotta csak

két hosszú éven át magát,

a hős Zrínyi Ilona nem

adta fel könnyen a várát.

 

Végül kénytelen engedni

Habsburgok túlerejének,

kegyelmet kérve császártól

a hősies várvédőknek.

 

Rákóczi vagyon ne szálljon

át másra, maradjon minden

gyermekek tulajdonában!

Ám válasz minderre nincsen.

 

Bécsbe kellett mennie hol

rögtön csúful be is csapták,

gyermekit tőle mindjárt

ottan el is választották.

 

Császár túszaként tengette

zárdában a bús életét,

csak néhanapján láthatta

Juliannát, szép gyermekét.

 

Ferencet Neuhausba

jezsuitákhoz elvitték,

anya és fia számára

az lett a bús, szomorú vég.

 

Egymással az életben már

soha nem is találkoztak.

anyjának a levelei

hozzá biz el nem jutottak.

 

Egy császári altábornagy

kuruc fogságba került,

Zrínyi Ilona zárdából

Cserével így megmenekült.

 

A török száműzetésbe

hűen követte a férjét,

1703 – ban Nikodémiában

bevégezte bús életét.

 

Ferenc fia Kassán nyugszik

lent a dómnak kriptájába’,

mellé került édesanyja

vele közös szarkofágba.

dvihallyne45•  2015. január 14. 18:47

Beatrix titkai

Beatrix szépségét

mindenki csodálta,

sok – sok ifjú vitéz

tekintgetett rája.

 

Udvaroncok között

talált kedvesére,

nem vigyázott féltőn

a szüzességére.

 

Spanyol apród aki

kegyeit elnyerte,

királyleány lett a

szívének szerelme.

 

Mátyással akkor már

folytak tárgyalások,

Ferdinánd óhaja

volt bizony elég sok.

 

A nápolyi úgy döntött

lány árát megkéri,

három esztendő míg

a célját eléri.

 

Ezalatt a spanyol

egyre nyugtalanabb,

el akarta érni

együtt harcoljanak.

 

Beatrix ne menjen

el Magyarországra,

érjék el közösen

legyen ő a párja.

 

Nápolyi királylány

jól elszórakozott.

Hozzámenjen,arra

biz nem vállalkozott.

 

A szerelmes ifjú

elkezdte zsarolni:

a magyar királynak

levelet fog írni.

 

Beatrix gondolta

neki ebből elég,

hogy aztán mi történt,

tudja talán az ég ?

 

Egy nap megtalálták

a szegény kis spanyolt,

zsinórral nyakában

ágyán, már holt volt.

 

Eltusolták így a

szerelmi kalandot,

Mátyás királyunkból

csináltak bolondot.

 

Azt sem tudni milyen

praktika folyt ottan,

szüzesség hiánya

hogy maradt titokban ?

 

Elhallgatták soká

Nápolyban e dolgot,

akkor derült csak ki

mikor Mátyás meghótt.

  

 

dvihallyne45•  2015. január 14. 17:42

A korona visszaszerzése

Frigyes császárnál volt

a magyar korona,

Bécsújhelyi várban

keserű zálogba’.

 

Bánkódtak az urak

a Szent Koronáért,

aztán még jobban a

szörnyű váltságdíjért.

 

Vitéz János püspök

tárgyalt a császárral,

megadják az árat

amit éppen akar.

 

Hét nemest válsztnak

aki azt kiváltja,

a magyar koronát

tiszttel hazahozza.

 

Háromezer lovas

ment a követekkel,

hogy koronát hozzák

fényes kísérettel.

 

Hej, mikor a császár

a sok vitézt látta,

egyből inába szállt

ott a bátorsága.

 

Kapukat bezárni,

őrség a vártára !

Magyarok várhatnak

a bebocsátásra.

 

A beijedt császár

követeknek üzen:

- Udvaromba haddal

jönni biz becstelen.

 

- Vitéz János jöhet

kétszáz kísérővel,

nem ilyen hatalmas

nagy magyar sereggel.

 

Hiába is mondták:

Tőlük ne féljenek,

mind csak azért jöttek,

hogy tisztelegjenek.

 

Egy hónapig tárgyalt

császár a püspökkel,

mire elkészültek

mind a részletekkel.

 

Urak a koronát

kívánták kezükbe,

ám császár meg a pénzt

előbb a zsebébe.

 

Végül sikerült a

nehéz egyezség,

város kapujánál

rendezték a cserét.

 

Császár emberei

hozták a koronát,

szépen leszámlálták

a váltágnak díját.

 

Mihelyt a koronát

követek átvették,

Sopron városába

azonnal elvitték.

 

Fennszóval hirdették:

- Itt a Szent Korona,

most jöjjön mindenki

ki látni akarja !

 

Özönlött a sok nép

faluból, városból

korona iránti

nagy – nagy hódolatból.

 

A királyhoz mentek

a szent koronával

ki épp akkor küzdött

törökök urával.

  

Lengyel Dénes írása alapján.

 

dvihallyne45•  2012. október 16. 10:47

Trikolor

Háromszínű zászló
trikolor a neve,
több országnak lehet
ilyen a jelképe.

Van a három színben
nagyon sok féle,
de a mi szívünknek
egyedül ez kéne!

Piros, fehér és zöld
nekünk e három kell,
mert a mi szép zászlónk
ezekből épül fel.

Piros a mi erőnk,
fehér a hűségünk,
a zöld reménységünk,
ez a mi jelképünk!

Tiszteljük e zászlót,
vigyázunk rá nagyon,
mert történelmünkben
nagy szerepe vagyon.

Zászlónk alatt őseink
harcoltak már sokszor,
vívtak szabadságért,
el is buktak olykor.

Őseink vérével
áztatott e zászló,
azért oly értékes,
ránézni mindig jó!

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom