csillogo blogja

Vallás
csillogo•  2022. február 27. 12:15

Az ember beszéde sokat elárul belső világáról


"Amikor szitálnak, fennakad a szemét, ha beszél, kiderül az ember gyengéje. Akkor lesz kemény a cserép, ha meleg a kemence. Az ember értékét a beszéde szabja meg. A fák gyümölcse szerint becsülik a kertet, az embert szavai szerint ítélik meg. Ne magasztalj senkit, mielőtt nem beszélt, mert ez az embernek a legjobb próbája"  


Sir 27, 5-8

csillogo•  2021. február 28. 09:58

Mustó Péter jezsuita atya gondolatai

Összeszedett!?  - igen!


"Szavak nélkül imádkozom. A szavaknak erejük van, de nem képesek kifejezni a teljes valóságot. Mindenkiben más és más képzettársítást idéznek elő. Az egyik korban vagy közegben ezt jelentik, a másikban azt. Nem tudhatjuk, hogy a teljes valósághoz vezetnek-e minket.

Amikor meditálok, a jelenben működő Istennel számolok. Benne élünk, mozgunk és vagyunk, olvasom a Szentírásban. Ilyenformán elsősorban nem a szavakkal jutok közel Istenhez, hanem ha a valós világunkban keresem. Épp abban, ami a valós világban megmutatkozik, figyelek jobban rá.

Rendtársam és mesterem, Jálics Ferenc hasonlata szerint ha a szobámban éppen levelet fogalmazok a barátomnak, ő pedig váratlanul betoppan, akkor nem folytatom az írást, hanem örömmel üdvözlöm a jelenlévőt.

Ha Isten itt van körülöttem, velem, bennem, akkor nem szükséges, hogy beszéljek hozzá. Az is a javamra válhat, de vigyázni kell, hogy engedjem őt is szóhoz jutni. Nem csak hálaadás, köszönet, kérés jár ki Istennek. Persze felszabadító, ha előtte minden titkos érzelmet, vágyat kifejezhetek, habár akkor még csak magammal foglalkozom. De fontos az is, ha el tudok csendesedni, figyelmesen hallgatni, teret engedni annak, hogy ő minden által szólhat hozzám.

A meditációban, az imádságban újra és újra tudatosítom, hogy Isten mindig és mindenben jelen van, működik; akkor is, amikor alszom, amikor az imában nem vagyok összeszedett, hanem elkalandoznak a gondolataim, amikor semmit hasznosat sem csinálok, mégis, azzal a szándékkal ülök a zsámolyon, hogy történjen, amit ő akar.

Nem szívesen használom azt a szót, hogy istenkapcsolat. Azt sejteti, mintha független is lehetnék Istentől, s össze kellene kapcsolni két különállót. Holott mielőtt megszülettem volna, ő már akkor átjárt belülről. Összeköttetést nem szükséges teremteni köztünk, csak észre kell vennem, hogy benne élek, mozgok és vagyok.

Számomra az a kérdés, hogy miben bízunk, mit táplálunk, mit erősítünk magunkban. A negatív erők elleni küzdelem köt-e le bennünket, vagy a jó felé fordítjuk figyelmünket. Jálics atya mondása szerint nem a sötétség ellen kell küzdenünk, hanem világosságot kell gyújtanunk. Nem a bűnt kell kiirtanunk, hanem a jót, hitet, szeretetet erősítenünk.

Mustó Péter SJ / Forrás: MIND magazin

csillogo•  2019. december 25. 10:58

Ó jöjj el - jöjj el

 

 

 

Ó jöjj el - jöjj el

Íme eljövök hozzátok öltsétek magatokra
a legszebb ruhátok kint az utcák feketék
sárosak de én fényt hozok el angyalok seregét
felszabadítani bennetek mindent mi kétség oszoljon...
csak az maradjon a szívetekben mi rangos
boldoggá így fogtok tenni és meglátom ragyogó
arcotokon képmásom "fel nagy Örömre"
Ott leszek ahogy ígérték a Bölcsek
Te is megszabadítod magad hisz kedved telik Bennem
mert amit lángra lobbantok megmarad örökké Benned
Az igazság lelke megnyitja az eget
sötétség felett győzni fog a Szeretet
a Mennyországot is megmutatom
egyszer mindenki az én asztalom előtt fog állni
ott az örök világosság fényeskedik és meghalld
"harmatozzatok égi magasok" repdessen szívetek
mikor ünnepeltek - engem esztek
poharatokat rám emelitek még ha homály fedi olykor arcotok
tudjátok Ti Mindnyájan Ajándékaim vagytok
ISTEN Téged úgy segéljen hisz újszülött kisdedként
földre szállok Érted... EMBER

Áldott Karácsonyt

 


csillogo•  2013. február 13. 06:08

Hamvazószerda

„A nagyböjt  minden  esztendőben a vallási életben való megújulást szolgálja:

 az imádságot, a böjtölést és az adakozást,

amit régies magyar szóhasználattal alamizsnálkodásnak nevezünk.

Az év többi időszakában is fontos az imádság, de most még
több figyelmet és időt kell szentelnünk erre. Mindig és mindenben érdemes
mértékletességet tartani, de most azzal a szándékkal böjtöljünk, hogy még
inkább figyelhessünk a lelki javakra. A szegények segítése máskor is és
nagyböjtben is kötelességünk, hiszen minden rászorulóban Krisztust kell
látnunk.

Jézus kiemeli, hogy e cselekedeteinkkel ne az emberek előtt akarjunk
hivalkodni, hanem inkább „titokban” végezzük őket, azt jelezvén ezzel,
hogy egyedül Isten kedvét keressük általuk. Az elmúlást jelző hamu
emlékeztessen bennünket ma és a nagyböjt napjaiban arra, hogy el nem múló
és az örök üdvösséget biztosító érdemeket szerezhetünk az ima, a böjt és
az adakozás által.”

 

csillogo•  2013. január 6. 21:10

Vízkereszt - Veress Miklós

Vízkereszt azt jelenti: Isten mindenkit üdvözíteni akar: a pogányokat is, sőt még engem is.Téged is.A karácsonyban  azt ünnepeljük, hogy Isten eljött hozzánk. A vízkereszt annak az ünnepe, hogy az embernek is el kell indulnia Isten felé.....

"amikor már nem tudott semmi ujjat mutatni
amikor elfogyott minden elszenvedett varázslat
a tigris tulipánná változott vissza
a nyulacska kendővé és kártyává a történelem
és még mindig nem tapsolt senki
intett a zenekarnak
a zenekarban a pergődobnak
a pergődobnak hogy szíve ütemére verjen
és lélegzetvisszafojtva kezdte el a mutatványt
először a jobb kezét falta fel aztán a balt
majd lassan elmajszolta lábait
a színpadon egyedül állt a gyomor
mely behabzsolta a fejet
szívet és minden zsigereket
aztán kifordult és megmutatta hogy egészen üres
és nem tudta hogy a nézők és a zenekar tagjai
el sem jöttek az előadásra"


( Veress Miklós - A mutatvány mindig megrendít;
 drámai módon mondja el azt,ami csak Istenre igaz,
 mindent megtesz azért,hogy megmutassa nekünk önmagát,
 mindenre képes, hogy magához vonzzon....)