csillogo blogja

Ismertető
csillogo•  2023. január 21. 18:43

2010. május 15. 3 éves a Poet.hu

Kedves Blogolok, versírók - szeretettel osztom meg ezt a nagyon régi bejegyzést!

Véletlenül rátaláltam a mentéseim között!

Ezzel a "Mi Jaginkra" - Jagos Istvánra is emlékezve - köszönöm a szubjektív beszámolóját!

Megér egy estet!

https://blog.poet.hu/Poet/3-eves-a-poet_hucsillogo•  2022. február 27. 12:15

Az ember beszéde sokat elárul belső világáról


"Amikor szitálnak, fennakad a szemét, ha beszél, kiderül az ember gyengéje. Akkor lesz kemény a cserép, ha meleg a kemence. Az ember értékét a beszéde szabja meg. A fák gyümölcse szerint becsülik a kertet, az embert szavai szerint ítélik meg. Ne magasztalj senkit, mielőtt nem beszélt, mert ez az embernek a legjobb próbája"  


Sir 27, 5-8

csillogo•  2021. február 28. 09:58

Mustó Péter jezsuita atya gondolatai

Összeszedett!?  - igen!


"Szavak nélkül imádkozom. A szavaknak erejük van, de nem képesek kifejezni a teljes valóságot. Mindenkiben más és más képzettársítást idéznek elő. Az egyik korban vagy közegben ezt jelentik, a másikban azt. Nem tudhatjuk, hogy a teljes valósághoz vezetnek-e minket.

Amikor meditálok, a jelenben működő Istennel számolok. Benne élünk, mozgunk és vagyunk, olvasom a Szentírásban. Ilyenformán elsősorban nem a szavakkal jutok közel Istenhez, hanem ha a valós világunkban keresem. Épp abban, ami a valós világban megmutatkozik, figyelek jobban rá.

Rendtársam és mesterem, Jálics Ferenc hasonlata szerint ha a szobámban éppen levelet fogalmazok a barátomnak, ő pedig váratlanul betoppan, akkor nem folytatom az írást, hanem örömmel üdvözlöm a jelenlévőt.

Ha Isten itt van körülöttem, velem, bennem, akkor nem szükséges, hogy beszéljek hozzá. Az is a javamra válhat, de vigyázni kell, hogy engedjem őt is szóhoz jutni. Nem csak hálaadás, köszönet, kérés jár ki Istennek. Persze felszabadító, ha előtte minden titkos érzelmet, vágyat kifejezhetek, habár akkor még csak magammal foglalkozom. De fontos az is, ha el tudok csendesedni, figyelmesen hallgatni, teret engedni annak, hogy ő minden által szólhat hozzám.

A meditációban, az imádságban újra és újra tudatosítom, hogy Isten mindig és mindenben jelen van, működik; akkor is, amikor alszom, amikor az imában nem vagyok összeszedett, hanem elkalandoznak a gondolataim, amikor semmit hasznosat sem csinálok, mégis, azzal a szándékkal ülök a zsámolyon, hogy történjen, amit ő akar.

Nem szívesen használom azt a szót, hogy istenkapcsolat. Azt sejteti, mintha független is lehetnék Istentől, s össze kellene kapcsolni két különállót. Holott mielőtt megszülettem volna, ő már akkor átjárt belülről. Összeköttetést nem szükséges teremteni köztünk, csak észre kell vennem, hogy benne élek, mozgok és vagyok.

Számomra az a kérdés, hogy miben bízunk, mit táplálunk, mit erősítünk magunkban. A negatív erők elleni küzdelem köt-e le bennünket, vagy a jó felé fordítjuk figyelmünket. Jálics atya mondása szerint nem a sötétség ellen kell küzdenünk, hanem világosságot kell gyújtanunk. Nem a bűnt kell kiirtanunk, hanem a jót, hitet, szeretetet erősítenünk.

Mustó Péter SJ / Forrás: MIND magazin

csillogo•  2016. december 24. 07:58

Karácsony mindannyiunkért van

Jézus az örök gyermek bennünk, a Karácsony fundamentuma

Emlékeznünk kell rá, hogy Krisztus emberként született meg erre a Földre. Eljött a Földre és az a feladat várt rá, hogy a megértés képességével megvilágosítsa az emberek tudatosságát. Azt is mondhatjuk, hogy valójában ez az önmegvalósulás az emberekben, és többé már nem a testként léteznek, hanem a lélekké válnak. Krisztus üzenete az Ő feltámadása. Az, hogy ti a lélek vagytok és nem a test; Ő a feltámadása által megmutatta, hogyan emelkedett fel a lélek birodalmába, ami Ő valójában volt, mert ő volt Pranava, Ő volt Brahma, Ő volt Mahavishnu.

Beszéltem nektek az Ő születéséről. Amikor emberi testben jött el a Földre, akkor ezzel még egy dolgot akart megmutatni, hogy a léleknek semmi köze nincs a pénzhez, sem a hatalomhoz. A lélek korlátlan hatalmú és mindenen átható, azonban egy istállóban született, nem egy palotában, vagy egy királyi családban. Hanem egy nagyon egyszerű ember, egy ács fiaként született …. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy semmi sem magasabb rendű nálatok; semmi sem díszíthet fel titeket, mert bármik is vagytok, a legmagasabb szinten vagytok. Minden úgynevezett világi dolog csupán száraz szalma .. ezért volt Ő is a száraz szalma között. …

Ő maga volt a boldogság és az öröm. Hogy mindnyájatokat boldoggá tegyen, hogy a boldogság fényét adja nektek, megvilágosítva örömeitek forrását, ami a szívetekben lakozó lélek, Ő ezért jött világra. Nem csupán azért, hogy megmentsen titeket, először is azért, hogy örömet adjon nektek, mert az emberek saját tudatlanságuk és ostobaságuk miatt szükségtelenül ütlegelik és pusztítják önmagukat… . Ő megérkezik, mint a reggel nyíló virág, hogy boldoggá tegyen titeket; először is boldoggá tegyen és örömet adjon nektek …

Ha bárhol láttok egy gyermeket, bármilyen gyermeket, az olyan örömet-adó dolog, és ez az Isteni gyermeke, aki gyermekként jön el a Földre, a legörömtelibb dolog. Ezért a Karácsony mindnyájunkért van, az egész univerzumnak nagy örömünnepet kellene tartania, mert Ő elhozta számunkra a fényt, ami által  láthatjátok, hogy van valaki, akit Istennek hívnak, valaki, aki el fogja törölni ezt a tudatlanságot; ez volt a kezdet.

Számunkra tehát fontos, hogy először is örömtelik legyünk, boldogok és nyugodtak, ne vegyünk semmit sem olyan komolyan, mint ahogy tesszük, mert az isteni élet nem tesz titeket komollyá, hiszen az egész játék; az egész mája (illúzió). Az összes rituáléban, amit az emberek követnek, azt láttam, hogy minden úgynevezett vallásos ember túlságosan komoly ahhoz, hogy vallásos legyen. Egy vallásos ember csupa nevetés lenne. Nem tudja, hogyan rejtse el az örömét. Nem tudja, hogyan tartsa vissza a nevetését, ha olyan embereket lát, akik fölöslegesen komolyak …

Örüljetek hát, hogy itt az Agnya csakrában ( harmadik szem, homlok-csakra, tudás szeme) Krisztus újra megszületett bennetek, Ő ott van, és ti tudjátok, hogyan kérhetitek az Ő segítségét, mindenkor.

Karácsony és annak kapcsolata Jézussal, Caxton Hall, London (Egyesült Királyság), december 10, 1979. – részletek

Shri Mataji

Boldog Karácsonyt Kívánok!

 

 

csillogo•  2016. január 23. 08:21

"bármikor kilépek az utcára, én mindig én legyek."

Hogyan válhat vonzóvá az, aki…

nem tartja magát annak, és/vagy magányos.

„Beszéltünk már arról, hogy az ember legyen igényes önmagával szemben, és legyen ápolt, akár kapcsolatban él, akár nem. Az igényes itt azt jelenti, hogy önazonos. Tehát úgy kell gondolkodni, hogy bármikor kilépek az utcára, én mindig én legyek. Ez az önmagam felé irányuló igényesség egy alapvető dolog, mert így lesz egy stabil és állandó kisugárzásom, amit nem kell külön feltuningolni a „vadászatra”.

A karizmatikus, nagy hatású emberek mind önazonosak.
Gyakorlatilag bármikor találkozol velük, mindig a rájuk jellemző szintet, minőséget hozzák, sugározzák.

És még valami: meg kell nézni, hogy az ember életében melyek azok a dolgok, amelyekben létrehozó, alkotó; mert aki létre tud hozni, meg tud teremteni dolgokat, az válik olyan sugárzóvá, vonzóvá, hogy azt a másik is észreveszi. De aki tele van a saját sorsa keserűségével, hogy neki semmi sem sikerül, meg őt úgyse veszi észre senki, az hiába ken magára bármit, úgyis azt fogja magához vonzani, amit legbelül gondol és érez.

Tehát a leglényegesebb dolog, hogy az ember találjon egyfelől önmagára, és divattól meg minden ilyen marhaságtól függetlenül kívül-belül legyen önazonos; a másik pedig az, hogy nézze meg, melyek azok az alkotások az életében, amelyek örömöt, sikerélményt hordoznak, még ha csak önmaga számára is.

És aki arra vár, hogy ha majd lesz párja, akkor lesz igazán önmaga?

Az nem működik. Mert hogy az ember önmaga tudjon lenni, megtalálja, megélje és megvalósítsa saját magát, mindazokat a lehetőségeket, amelyek benne vannak, az teljesen független a másik embertől.

Olyan sokan élnek párkapcsolati függőségben.

De ez önámítás – ez nem működik. Képzeld el, milyen egy ilyen ember. Te vajon összekötnéd az életedet egy ilyen emberrel? Ott gubbaszt a szürke kis egérke, és azt motyogja, hogy: „Hát, ha majd eljön az Igazi, akkor én sugározni fogok ám, mint a paksi atomerőmű”, és erre te azt mondod: „Bocsi, de észre sem veszlek”. Hogyan gondolhatja bárki is komolyan, hogy ha a királylány megcsókolja a békát – vagy a királyfi a békalányt –, ha majd jön egy társ, akkor majd ő kiragyog, kivirul. Ritkán persze előfordul ilyen, de erre nem lehet építeni.

Sőt, én inkább azt látom egy ilyen történetnél, hogy amikor a nő kivirul, akkor a férfi összeomlik, és nem tud magával mit kezdeni, a nő meg továbblép.

Van ilyen is. Ezért fontos az, hogy ha az ember maga önazonos, akkor ott nem lesz vetélkedés a kapcsolatban! Örömmel éli meg mindkét fél a másik sikereit.
Ha nem törekszik mindkét fél az önazonosságra, akkor pedig jön a féltékenység és az önbizalomhiány.”


Mái Attila és Mái-Kovács Anikó -  Pozitív Gondolkodók Küldetés – alapítók, szervezők