Verslabdacsok

Személyes
csillango•  2016. március 16. 07:57

Illúzió csak

Illúzió csak, hogy te vagy te

- lehetnél akár más is - 

önmagad kívülről tekintve

a gond szó  csupán csak frázis;

terhek szárnyain röppenve

a létezés édes súlya nehezül csak

mellkasodra, s törekedve

élet lépcsőfokain túlra, a hab

vagy a tortán, mert a tény:

élhetsz, s mindened megvan,

hisz ha nem rág féreg elmén,

akkor vagy igazán gondtalan.

Hogyha ép s tiszta eszed sebzi

 a végtelent határokká,

s nem vagy szellemtörpe, s emberi

is vagy ezek mellett: okká

válik az okozat - s fordítva,

te szövöd mindig okaidat -

s mindenhez kicsinyt konyítva

bárki lehetsz egy életben, forgat

bármit is fondor fejében

a sors folyton töprengő legye,

keresztülhúzod őt, éppen

azzal, mi az ő fegyvere:

maga a tény, hogy teljes ember vagy,

s tudsz is erről, magabiztossá tehet,

akár legyek csele, egészen, míg nem kongat

haragot a Légycsapó-rettenet.


csillango•  2016. február 29. 11:12

Csak a holdkorong


Csak a holdkorong, ami csendesen

égi vándorútját rója,

titkát tőle én halkan ellesem,

méltó sejtelemmel, lopva - 


hogy lehet valami ily tiszta?

S ilyen elemi, ősi erejű?

Csak a hold, miben sírlak vissza,

akár vonóját a bús hegedű...


Csak a holdkorong, mi látja

szomorúságom hosszú cseppjeit,

csak szépsége az, mi bántja

a hétköznapitól a nemesig


útját róva - érzékeim,

s belesírom éjbe varázsod,

teneked, ó, a Holdnak, s ím

felveszek egy csalfa palástot,


ami közönybe fagyott szobor

arcom lélekholt látszatát nyújtja,

belül annál mélyebbre kotor

a fájdalom s a szeretet súlya.


Azok a versek, mik csak a fejben 

élnek, ég-útjukon

igaz utat járva be, odabenn

tüskéllnek szurdosón.


De semmi nem lehet vájóbb

arcod mardokló hiányánál,

melynél nem lehet dajkálóbb,

s mit nálam jobban senki se vár;


Te, aki csak a szívemben tépsz,

s égsz bennem, s törsz széjjel darabokra,

de a Tied  a legóvóbb kéz,

akárhányszor nézek fel a Holdra.


És én csak álldogálok, dermedten,

- kívülről tetsző rideg sziluett -

és élvezem e kettőst,  mert a sebben

a vér valaha avarszép színű lett - 


nemesedve pókháló-érett borrá,

s emléked bennem tükröt ver,

akárcsak reszkető vízfelszínre rá

hintett holdsóhaj, könnyekkel.


Versek, hegedűk, holdak s nem más, mint Te.

Társaságom ez éjen, s megtörten

csak a hajnal, mi késével tör bele,

mi színselyem fátyol közted s köztem.

csillango•  2015. február 20. 11:09

Nem hiszem


Mit elém vetett a víg őszi szél,
baljós káprázat, sokszín, ám múló
falevél, játszi varázslat, pőre
látszat - voltál. Voltál, voltál, voltál.
S az illúzió sohasem beszél.
Mint ahogy te sem. Beszédesebb nem
is lehetne csended, és hiába
csented józanságom, benned most már
Napot, Holdat sem látom. Mert voltál.
Voltál, voltál. Árnypír vagy most csupán
dobogóm arcán, hiszen álmokat
dobogtál - mily tévesen... Létezel?
Nem hiszem.

csillango•  2014. szeptember 3. 16:39

Álomüzenet


Ha kíváncsi tűz éltet bármely társad
feléd füstölgő mélységes titkára,
tedd lelki dunyhaszentéllyé az ágyat,
s terjeszd ki szárnyad a belső világba.
Álomfinom csendességben ernyedjen
gondok makacsul hullámzó matraca,
és tégy azért, hogy végre szebb lehessen
a nap legutolsót derengő arca.
Majd, midőn percek kerekén továbbszáll
a sosem nyugvó, zúgó elmevonat,
érezd, ahogy a zsenge erősugár
áthatja minden lélegző zugodat.
Így tedd fel viszkető kérdésedet, s halld,
mi színezheti át dallal a múltat,
s lelke rejteke megsúgja Neked majd,
mit józan éberségben ő sem tudhat.

csillango•  2014. augusztus 2. 15:44

Az azért is dala


Hintheted bár rám kövek
zuhogó förgetegét,
ködbe feslő álmaim
csenddé rongyolt szőttesét;
fellegekké is lebegtethetsz,
hogy aztán zivatarrá hulljak,
ringathatsz bár az Ígéretbe,
kecsegtethetsz megvalósultat,

lehetsz bár pőre valómmal
kegyetlen a végletekig,
kezem nem reszket miattad,
szemem nem teérted cseppzik.
Kedves sors, élet, világ, vagy
akárhogy is nevezd magad,
én boldog leszek azért is,
kényed bármerre is halad...