blackroze blogja

Gondolatok
blackroze•  2023. december 25. 16:01

Ünnepel mindenki.

Eltelt egy év az unuverzumban,

földi időben számitva, álmodozva.

Krisztushoz kötöt, mert ami elöt,

azt minuszal írjuk, és Herodeshez....


Dédnagyapám a XIX században születet,

népes családjában nekik nyolc gyermekük születet.

Én drága nagyapám 1902-ben láta meg a napot,

magyar állampolgárként tanult és szelemileg 

                                                        gyarapodot.


Hat éves korába már járta az erdőt,(1908),

gombát, madártojást szedet, teát száritot.

Tíz éves korában, tenyereként ismerte az erdőt,

ásni, kapálni, vasvilát forgatni, mindenért megdolgozni,

nem csak Isten áldot kenyerét, pusztitva lenyelni.


1914-kitőrt a háboru,

életében ez let az első jo pár év , kegyetlen szomoru.

Boldogtalan magyar nép, rosz oldalra áltál,

Trianon dőntése alapján, darabokra szakadtál.


Mérnökként, sok szép dolgot terveztél,

Erdélyben hat vonat állomást megterveztél.

Megismerted csodás nagymamámat,

akkor már özvegy volt a három éves anyámmal.


Nagymamám Nagyenyeden születet,

örmény családja, büszkén élt, mindenkit szeretet.

Tizennégy éves korától már tanitot,

testvéreit, (két fiu és egy lány), oktatot, szakmához jutatot.


"Apja és anya" volt egyetlen személyben,

birta a "melot", végig tanitot számtalan generáciot.

Mostoha nagyabám, nagyon jól kereset,

de szórta a pénzét és hét végén milatot, nem is keveset.


Amikor nagymamám eldöntöte, ö lesz a férje,

azt mondták sokan: - Müvésznő, magának elment a józanabik esze!!!

Szombat este, másod magával, vendéglőben, tánczenét játszot,

nagyapám már akkor, gyönyörüen táncolt.


Felkérte táncra és hihetelen ó,(anyira összeilletek)

megtapsolták öket, és boldogan utánozták.

Mérnök nagyapám megkérte állomszép kezét,

esküvöjükön rengetegen vetek részt.


Leültek utána, és nagyanyám tudta,

a kedves szerelme férje, "uszot az adoságba".

Kifizette, ezt egyetlen öszegben(16.000 pengőt),

etől a nagyapám nagyon megiletődöt.


Emberek nézték teljesen elhülve,

mire képes egy férfi, szerelembe esve.

Büszkék voltak rájuk, mert példát mutatak,

együt egy igazi értelmes párt alkotak.


Amikor anyám megismerte apám,

szerelmesekként, egybe kelve.

Anyám is zongorát tanult és tanitot,

szerelmük gyermeke, vajon ki is volt?


Megszületem, de ez let a tragédia,

apám az apaságtól megrémülve,

elmenekült, igy a családom négy tagu maradt,

nagyapám, nagyanyám, anyám de ö a világtól,

                                         örökre elzárkozot.


Az élet várható és váratlan részleteit,

a sors dönti el, és nem elfogadni, bün.

A lélek változó testben is üdvözül,

mindenki ünepelve egyszer a "menybe kerül".

 

blackroze•  2023. december 24. 07:42

Emlékek II

Gabriel Faure, Ravel, Debussy csodás müvei,

Rável bal kezes koncertje, Debussy tengere.

a halgaroságot hullámok taraján repiti a menybe,

Edvár Griegnek tavaszi zsongása, csodás harmoniája.


Kodály és Bartok, töb tizezer népdala lekotázva,

Jagamos János volt egyetlen igaz tanitványa.

Egyetemi utilsó két évemben a diszertáciomra,

a Bihari népdal "módusz elmélete", nehéz témája.


Amikor a gyakolati része került bemutatásra,

a bizotság megkérdezte, kiadhatják ezt mert,

ilyen volumenü munka büszkesége lenne még

                                                  egyetemi docens paletájára.


Azt akarták, menyek fel a fővárosba,

románositva nevem, aligazgatói álást kapnék.

Közöltem velük, én Erdély szülötje vagyok,

magyarnak születem, és ha meghalok, magyarkénbúcsuzok.


Mondták,- "te nem vagy normális,

mit számít egy név, ha a fizetésem orbitális".

Közöltem velük, a pénz az csak papir, mert,

zongora hangolóként egy vagyont keresek.  


"- Büszke barom vagy kisfiam,

Erdélyben születtél, de ez Románia része.

Álam polgárságod román, játcodhatod eszed,

medig it fogsz élni, anyanyelved magyar de tanítani,

románul tanítasz, énekkarban is románul,

latinul, franciául, olaszul, oroszul, németül 

                                            énekelhetsz.

blackroze•  2023. december 10. 13:45

December 10 kezdő szürkületben.

Olyan gyorsan telt el ez az év,

hihetetlen "messze" van a Surány.

Csodás prtira mi két napig tartot,

kicsiny harmonikámmal, szenzácionak,

                                   nyelvtudásomnak.


Voltak ot angolok, franciák és olaszok,

fiatal nők de családos aszonyok, kalandra vágyok.

Vendégek között, egy oráig jártam,

utána már minden finomat kipróbáltam.


Este tánc, szépen felöltözve,

kezdödőt a kaland, egymáshoz tapadva.

Egy csucs francia nő let a partnerem,

buja éj után, az ágyába ébredtem.


Másnap este amikor elbucsuztam,

egy kicsiny boritékot szeretettel kaptam.

Csak arra kért, csak következő nap,

nezem meg tartalmát, hálája jelét.


500 frank volt benne, ezért az öszegért,

a Csepeli panzioban egy három ágyas szobát,

                                          két hónapra előre kifizettem.

Mindig csodálták, tele vagyok pénzel,

A Sebeők Monikával egy hétig szeretkeztem.


Elintéztem a szemműtétét, mert bonyolult tekintete,

zavarta öt és egyetlen munkahelyre sem veték fel.

Utánna viszont az Asztoria szálodában,

pincérnőnek, mindenesnek, otlakással, álandó állásal.


A három gyereke apja, sajnos börtönbe,

szabadságát hosszu időre elvesztette.

Az anyosa Visegrádon, tanítatta, nevelte,

fizetése felét minden hónapban oda küldte.


Emlékek mindig boldoggá tetek,

szeretet nőim engem sohasem feledve.

Egyiknek sem igértem házaságot,

szabad maradtam, mert rabmadár sorsa,

                                        nem csábitot már.

blackroze•  2023. december 8. 10:06

December 8 III-RÉSZ

Tíz éven keresztül, Nagybányán, Szatmár,

Arad, Nagyenyed, Déva és Brasó.

Sok volt az utazás de korán indulva,

énekelve utaztunk, ez volt a főproba.


Moldovában sok volt a kolostor,

férfi énekar, szerény vacsora, 

éjszakáinkat közös cellában,

kemény fekhelyen diófa ágyban.


Fiatalon nekünk semmi sem számitot,

de bezárva élni nekünk ez let volna a "sok".

Világot járni, csodákat látni,

egy életre mint madár szabadon szálni.

blackroze•  2023. december 8. 09:46

December 8 II-RÉSZ

                1970.Hatalmas árviz sulytotta az egész vidéket. Azal kezdödőt hogy május 1-től 14-ig megállás nélkül ömlöt az esőt.A mi szerencsénk az volt hogy a házunk dombon ált, de töb falut elmosot. Családok százai maradtak semmi nélkül és csak annak tudtak örvendeni, katonai helikopterek menteték meg az életüket.

                A város apraja naggya segitet felhúzni az "árviz károsultak" városát. Junius, julius és augusztus hónapjaiban napi hat órát segitetünk ezeknek a családoknak. Akinek olyan butora volt amit nélkülözni tudot, azokat oda adta ezeknek a családoknak akikneg még egy csészéje, tángyérja, pontosabban csak a kétségbeeset életük maradt.

               Az élet viszont ment továb és szeptember 15-től el kezdtem gimnáziumba járni. Minden vasárnap a tanitás ideje alatt, feljártam Kolozsvára, előkészitőre. Főleg a zongora órák voltak a legfontosabbak. első három évben Farkas Magda élőadó müvésznő foglalkozott velem.

               Az utolsó évben a legjobb tanitványára bízta az utolsó simitásokat. Tabacu Marius volt a neve és ötödévét járta. Akkor már csak napi négy órát kellet az egyetemen töltenie de mivel nem akart egy kisvárosban korepetitori állásban belefáradni, úgy hogy senki sem sejtette, aláirt egy szerzödést egy Londoni filarmoniával ahol szolistát kerestek. Amelet, hihetetlen memoriával rendelkezet, mert ha egyszer végig halgatot egy művet azt játszi könyedséggel le tudta vezényelni. Amerikába is volt nem kevés fellépése de, tudot nemet mondani. Hiába ajáltak fel vagyonokat, akor már feleségül vet egy angol lányt, két lánya születet.


              Szép város kolozsvár.


Tanulni, tanulni, gyakorolni,

énekkarban járni, szinpadon állni.

Ősbemutatokra, felkészülni, szerepelni,

zeneszerzők elismerését, kiérdemelni.


Első ilyen csodás élmény Kolozsváron,

a filmrevaló változatát Bucarestben.

A darab irója, Adrian Paunescu volt,

a Ceausescu család pacsirtájaként,

                               hires let és túlfizetet.


Sajnos elszált vele a ló, 

mert a nyalizó ember undoritó.

Bele ártotta magát az igazságban,

el kellet a börtön elöl menekülnie, 

                                  Amerikában.


A második Hunyadvárában, 

a harmadik, tengerparton Konstancában.

élmények melyeket senki nem vehet el,

boldog aki emlékeből tudja boldogan,

                                         élni kel.