Békesség a szívben

babumargareta01•  2023. október 2. 19:40

Borong az őszi napsugár

Borong  az  őszi  napsugár

 

Borong  az  őszi  napsugár,

Oly  szép,  oly  álmodó  a  fény

Remegve,  ábrándozva  jár

A  gond  s  a  vágyak  tengerén.


A  bimbót,  mely  fakadni  kezdett 

Homály  a  sirba  kergetett

S  a  bokron,  melyen  rózsa  lengett 

Madár  a  fészkét  szétszedte.


A  hervadó  ősz  bús  ölében 

Fájós,  magasztos  érzetében,

Mereng  szivem a  múltba  téved 

Ábrándvilágom  Isten  véled!

babumargareta01•  2023. szeptember 23. 17:39

BESZEL A CSEND

BESZÉL A CSEND

 

Beszél a csend a csenddel, 

s én csendben hallgatom.

A csendből valami csendül

csendes dallamon.

 

Valami mintha fájna, 

valahol mintha égne,

valahonnan mintha 

valaki visszanézne.

 

Szemem a messzeségbe

mélán hiába tágul, 

emlék-emlékbe fásul, 

emlék-emlékkel társul,

 

 

és jön felém a csendből az

aki visszanézett.

Kérdőn reám tekint 

s megkérdi: hogy még élek?

 

babumargareta01•  2023. szeptember 12. 19:14

VÁGYOM A VÁGYÉRT

VÁGYOM A VÁGYÉRT

Vágyom az ajkak játékos szavára,

vágyom a szavak ritmus-zenéjére,

vágyom a zene láng lobbanására

és messzi szférákba uzenésére.

Vágyom a lélek csodaszépségére,

vágyam a szépség plasztikus formája,

vágyam a formák teljesedő harca,

vágyom a harcok nagy diadalára.

Vágyom az eszmék igaz értésére

és az értelem bölcs igazságára

s a létezők tökéletességére

s vágyam: az örök tökéletes ember.

Vágyom ember erejére a hitben,

vágyom a hit beteljesülésére,

törvény-igazság testvériségére,

és testvér-emberek szabadságára.

Vágyom a Napnak örök sugarára

s a sugarak játékára a holddal,

vágyom a Holdnak száz bolygók titkára,

ember — természet harmóniájára.

S mindenre, ami elérhetetlen még,

s vágyom emberöltök évszázadjaira

évszázadok évezres györüjére,

meri bennem a vágyak tüzkohója ég

Vágyom a vágyért.

babumargareta01•  2023. szeptember 12. 18:02

Kicsinyes férfiak

Rut ferfiak

Ti rut férfiak, kik mély szemembe néztek, 

Csak ti szerettek hűen, igazán

Mig szép igazi férfiról szövök bús verseket

Ti megöleltek sok-sok éjszakán.


Kicsinyes férfiak, kik szeretni akartok

Amíg fiatal és ég a véretek

Égő, lemondó, gyakran könnyes arcok, 

Könnyetek között én is szép leszek


Lelkem áldása csak azoknak szóljon

Akiknek nem fájt minden ölelés,

Akiknek mindig kevés volt a csókom

Lelkem áldása csak azoknak szóljon.


Milyen szomorú minden ölelés

S milyen kevés a csók,

Milyen nagyon,nagyon kevés.


babumargareta01•  2023. szeptember 7. 19:07

az osz szineben

Reg  elhangzott  melódiák,

Szertefoszlott  szép,  büszke  álmok, 

Ifjúkori  nagyakarások,

Nektek  az  időtök  lejárt.


A  hajam  hull  s  a  homlokom

Megülték  már  a  szürke  szálak,

Isten  veletek,  régi  vágyak 

S  ti  régi  szép  melódiák,


Nincsen  dalom,  nincsen  már  vágyam,

Kopasz  fejjel,  szürke  hajjal 

Gondszántotta  homlokommal,

Szépen,  lassan,  immár  megálltam.


Az  „Igen"  elszállt ,  s  a  ,,Nem“  m aradt  meg, 

A  nehéz  önmegtagadások,

Isten  veletek  nóták,  álmok

M egálltam.  Tovább  nem  megyek.


Lelkem  kertjébe  száz  virág  nyílt  —

Száz  színpompás  álomvirág 

S  a  sok  virág  mind-mind  kiszáradt 

Kalász  fonnyasztó  nagy  hevében Beállt  az  ősz.  Levélhullással

S  én  egyedül,  mély  lemondással

Bús  egyedül,  nagy gyász  a  csendben  

Minden  álm om at  eltemettem.