babumargareta01 blogja

babumargareta01•  2021. augusztus 11. 09:36

Csak egy éj

Csak egy éj

Egy nap: és arcod tova már
gyorsan illant ma s tegnap közt,
az éj már, két-part levők közt
az éj, te bús,te bús éji halál.

És hogy nem vagy, oly hirtelen,
még kezed melege kezemben
s fájó szívemben szét özönlött
lényed: s csak lélek, mi itt velem.

Kezem még keres, testem fülel
lehet egy-két szót még elérhet
Belőled, s egy hangot is amit
az éjszaka harca így ragadott el.

De csak a lelked néz farkasszemet
amelyben, valahol a mélyben,régen
ül ott mit szeretek s hiába nézem
nem hatolhatok át a szemfedélen.

S ebből a csendből nem üzenhetek
hogy a légen, s földön, oda futna át
lényem- s az éj-s az éj,a téri- határ
szenvedésén túl, csak veled lehetek.

babumargareta01•  2020. május 11. 20:54

Szilvásgomboc---1.része----novella

Szilvasgomboc
Bekecs Károly elégedetten, a jóllakottság kellemes érzésével törölte meg a száját a fehér szalvétával. Derűsen nézett a feleségére, majd fensőbbséges mosollyal  és elismeréssel simogatta meg felesége fejet.


- Pompás volt ez a szilvásgomboc.
Tudta, hogy szívesen fogadja a dicséretet és sohasem fukarkodott az ilyesmivel,
 bár vitázhatatlan, hogy a mai gomboc valóban nagyszerű volt.
Lassan, tempósan rágyújtott a szivarjára, vastag sugárban fújta ki a füstöt,
majd felkelt, hogy átmenjen az nappaliba, mert a feketét ott szokta meginni. Elmenőben még megcirógatta felesége kövérkés állát, ami az elégedettség legmagasabb fokát jelentette, azután mielőtt végleg eltűnt volna az úriszoba magas támlájú karosszékében, megjegyezte:
- Fiacskám, tegyél el néhány darab gombocot vacsorára, tudod, hogy
szeretem.
Az asszony hálásan mosolygott és mindjárt a tányérra rakott négy darabot,   amit elzárt a kredencbe. Azután bement a hálóba és ledőlt a sezlonra, mert ebéd után jólesik fél órát pihenni.
Károly elnyúlt  a karosszékben és miközben a forró feketét kanalazta, átfutotta az újságot. Jóleső lustaság ölelte körül, majd a papiros csakhamar kiesett a kezéből és pillája lassan legördült.
Nem aludt, még csak nem is szundított, inkább nyugodtan emésztett. Ahogy kissé oldalra dőlt fejjel pihent a karosszék puhaságában, kellemesen langyos érzések cirógatták. A telt gyomor, a feketekávé édeskésen keserű íze, a kényelmes ülés, mind alkalmas arra, hogy csak kellemes gondolatokat termeljen ki az agyából és az életét kiegyen súlyozottnak látta.
Negyven éves, de azért egészséges, igaz, hogy kissé hízik, ez azonban nem baj. Felesége, akivel már tizenkét éve él együtt, áldott jó teremtés és emellett kitűnően főz, gondos háziasszony, Marika valóban a feleség mintaképe. Úgy érezte, hogy még mindig szereti az asszonyt.
Pontban fél háromkor kibújt a karosszék öleléséből, búcsúzkodás közben megcsókolta a feleségét, amit tizenkét év alatt egyszer sem mulasztott el, azután megindult a hivatala felé. Vidáman, frissen, megbékélten ért a bankba és lelki ismeretesen könyvelte el a folyószámla tartozásokat, miközben néha halk elábrándozással az otthonára gondolt, ahol az áldott jó asszony várja a sárgára sült, jól megcukrozott, vékony levelű finom túrós rétessel.
Hazafelé tartott, de feleúton hirtelen befordult egy mellékutcába:
 - Felmegyek Irénhez - gondolta - és figyelmeztetem, hogy rendezze a bank letétjét amiből él. Könnyelmű, léha teremtés, udvaroltat magának, lokálokba jár, cigarettázók, nem úgy viselkedik, mint egy úriasszony, ó és a felesége alig érintkeznek vele, most is csak azért keresi fel, hogy jóindulatilag figyelmeztesse, mert a váltó osztály főnökétől hallotta, hogy egy nappal már elmúlt a lejárati terminus.


 -Jelentse be Karcsit az unokatestvérét— mondotta a szoba leánynak és egy perc múlva már ott állott a hálószoba küszöbén, ahol egy pillanatra önkéntelenül is megtorpant, mert a félhomályos helyiség idegenül fogadta és az elmosódó tárgyak között elvesztette tájékozódását.
 - Hozott Isten - fuvolázott feléje egy meleg csengésű hang valahonnan a sezlon felől.
- Szervusz Irén - válaszolta barátságosan. Csak most látta, hogy a nő a sezlonon fekszik.
- Gyere közelebb  Károly és csücsülj ide mellém - hangzott újból a szívélyes invitálás.
Szeme lassan megszokta a letompított világítást. A kerevet mellett égő, sárga ernyőjű lámpából bágyadt fény zuhogott a bútorokra és ebben a fáradt fényben feküdt bronz színű selyem pizsamában Irén.
 Szőke haja, púderes arca, fehér keze, finom formájú meztelen lába, amelyet a pizsama nadrág csak bokáig takart, a szájában füstölgő cigaretta, általában az egész szoba minden puhaságával mozi filmekre emlékeztette. Ott feküsznek a nők így a sezlonon a színes díványpárnák tömegében, teljes istenségükben  várva a szerencsétlen férfit, aki hálójukba kerül. önkéntelenül is elmosolyodott.
- Minek köszönhetem a szerencsét, kedves rokon ?-kérdezte a nő kissé gúnyos udvariassággal
-Tudod, kérlek, Irén, eljöttem, hogy figyelmezteselek a bank kárdod miatt. Már lejárt és ha nem fizetsz, perelnek. Legjobb az ilyesmit rendezni idejében kell.
- Nagyon köszönöm, Karcsi- Ha jól emlékszem, kaptam is felszólítást tőletek, de bizony megfeledkeztem. Na, nem baj, majd holnap rendezem, nehogy elvigyétek az utolsó párnámat, mert szeretek kényelmesen aludni. Felnevetett, miközben szabályos fogsor felvillant.
 - A fogai határozottan szépek -állapította meg  Károly és nyomban felesége szájára gondolt, amelyben az arany koronák és  tömések  egymás mellett sorakoznak.

Irén Marika után érdeklődött és megjegyezte, hogy kár annyira elhagynia magát.
 - Hízik a feleséged, Karcsi ,látod, én vigyázok magamra, rajtam nem találsz semmi fölösleges húst vagy hájat.  Karcsi  kissé elgondolkodott. Ami igaz, az igaz:
Ahogy végignézett a sezlonon fekvő karcsú alakon, elsuhanó másodpercekre összehasonlította a felesége elhízott figurájával és el kellett ismernie, hogy Irén kívánatosabb, frissebb, üdébb, mint a felesége. .
- Fogd meg a lábimat, milyen kemény, ezt a sport teszi. A férfi elpirult és keze már nyúlt, hogy rátapadjon a pizsama nadrág selymére, de azután visszahúzta. Nem, igazán nem illik, hová gondol ez az Irén ?.. .
 — Nos, mi az, félsz ? - gúnyolódott a nő. - Hiszen rokonok vagyunk. - Nem - . dehogy -igazán.
Hirtelen tűz hullám csapott végig a testén. A szoba nehéz, parfümös levegőjét fojtónak találta. És Irénből is olyan édes, régen érzett és már elfeledett illatok áradnak elő. Ez a tompított világítás, amelyben a fehér bőr olyan aranyosan sárgának látszik, a finom lábfej, a mosolygó száj és a nagy szürke szem egészen megzavarja a fejét és eltemetett érzések bugyborékolnak elő Lehunyta a szemét, kis ideig viaskodott magával, majd hirtelen felállott:
- Mennem kell, mert már későre jár. Ne feledd a bank tartozásodat .
- Hová sietsz úgy ? Maradj még, hiszen olyan ritkán találkozunk. De ha félsz, hogy Marika megharagszik, akkor nem tartóztatlak. Bekecs Károlyban ágaskodni kezdett az önérzet. Hát mit gondol felőle ez a nő, hogy ő papucs alatt van, hogy neki parancsol a felesége ? Nevetséges. Akkor megy haza, amikor akar. Visszaült helyére, rágyújtott egy cigarettára és tovább nézte unokahúgát kit még izgatóbbnak és kívánatosabbnak talált. A beszéd banális   témákra terelődött, családi dolgokat tárgyaltak le, majd Irén közömbösen megkérdezte:
- Mit ebédeltetek ma ?- Gomba levest, borjú sültet burgonyával és szilvásgombocot. A gomboc nagyszerű volt, estére is eltétettem néhány darabot. - Úgy látom, szereted a szilvásgombocot
- Nem tagadom, kedvenc tésztám.-válaszolt Karcsi

- Kérlek, Irén- pattant fel idegesen, - nem értem a furcsa kérdéseidet. A nő hangosan felnevetett, majd súlyos éllel dobta unokabátyja felé:
- Soha nem jutott még eszedbe, hogy a gombocon  kívül még más problémák is gyötrik az embereket. Például szépség, szerelem, vágy, szenvedély, szenvedés, élet, halál.
 - Ugyan, kérlek, az én koromban. Az ilyesmi a fiatalembereknek való. Irén nagyot szítt a cigarettájából, majd felemelkedett a sezlonról. Meztelen lába eltűnt a selyem papucs cifraságában, csak a rózsaszín sarka világított ki a pizsama nadrág alól. Búcsúzóra nyújtotta puha tapintású, hosszúkás kezét.
- Isten veled, Karcsi. Üdvözlöm a feleségedet, a kislányodat, a családi otthonodat és az összes gombocokat.

-Köszönöm. Szervusz. ... örült, amikor becsukódott mögötte az ajtó. Ide sem jön egyhamar. Amíg az esti szélben hazaért, folyton Irén szavaira gondolt és mivel nem értette azokat, elintézte a nőt azzal, hogy ostoba teremtés.


Folytatom

babumargareta01•  2020. május 11. 20:35

Rózsa a virágok,királynője---mese

Rózsa a virágok királynője----Wilhelem

Csiling— csiling!“ kezdék el a kis hóvirágok és kidugták kecses kis fejecskéiket a már olvadozó hólepel alól.
-Csiling - csiling! itt a tavasz; csiling - csiling, itt a szellő, itt a fecske, itt a lepke, itt a meleg napsugár, a kikelet mosolygása.

Itt a harmat, a kikelet örömkönnye; csiling - csiling, itt vagyunk mi is, a tavasz hírnökei, a kicsiny hóvirágok!


 Jött az ibolya, félénken kutatva, vajon veszélytelen-e a megjelenés és vajon nincs-e itt többé az irigy hó, mely minden ősszel eltakarja az egész földet és letaszítja a szegény kis virágokat a sötét kamrába aludni, ha nincs is kedvük hozzá.
 Jött a gyöngyvirág, a nefelejcs csak később jött, mert finom arcszínének ártott a még kissé hűvös szél, követte őt a bájos rózsa, a fényes tűzi liliom, utána jött az illatos szegfű, a kevély tulipán, az álnok gyűszűvirág és a nőhűség, egyszóval mind, mind, utoljára a golgotavirág- itt volt a nyár.
-Mit csináltál ott lenn az egész télen át?- kérdé a rózsa a tűzliliomot nyájas, csengő hangon.

 -Álmodtam! ragyogó, dicső álmom volt!
- Hadvezér voltam. Lépteimet enyészet jelölte,  pillantásom rombolás volt, parancsomra lángba borultak városok és falvak. Mert az én jelszavam halál és győzelem. Diadalaim közepette hallottam a szerencsétlenek hangját, átkot kiáltottak reám, a kinek csak fel kellett emelnem karomat, és fejedelmek csókolták lábam porát! De az átok utolért, győzelmeim koszorúját hervadtnak láttam, s életemet féreg emésztette.
Virágok királynőja, engem a lelkiismeret bántott!
-Én költő voltam-kezdte az illatos szegfű.
-Tömjénfüst környezett, képem hazám örök várában foglal el méltó helyet s nevem az utókoré. De a dicsőség fénye nem melegít, a babér nehéz a nő homlokán; a nő szerelemre van teremtve. Az ég szellememnek megadott mindent, am és szerencsés, de boldog soha!
-En udvarhölgy voltam-, mondá a pompás tulipán, -képmutatás volt egész életem és a szó ajkaimon hazugság vala. Fényt, az élet üres örömeit hajhásztam, melyeknek hiúságát nem ismertem el. Pedig enyém volt minden, mi az életet valóban boldoggá teszi, szerető férj, kedves, szép gyermekek -de én azokat semmibe se vettem. Minden érzést, minden eszmét álnok szívű, léha emberekre pazaroltam  s miután ifjúságom elmúlt, s vele uralmamnak ideje is, még egy boldog emlékem sem maradt, mely az aggkor szomorú napjait megvigasztalhatta volna.
- Virágok királynőja, én ismertem az élet fényes nyomorúságát, de boldogságát nem!
-Homlokomon a vértanúk töviskoronája virul- hangzott a golgotavirág ajkairól, -és keblembe háromszoros tőrt hordok. Küzdöttem a jóért, a szentért, de az igazság nem lakik többé a földön és az erény díja a szenvedés. Üldöztek, vérig kínoztak, míg meghaltam. De ügyem győzött és az emberek, kik az élőtől megtagadtak mindent, örökzöld koszorút fontak a halálfő homloka körül.


   Virágok királynőja, életem küzdéssel és megadással teljes volt. Lelkiismeretemet tisztán óvtam meg, de boldog nem lehettem soha!
-Engem a föld gyöngyének nevezett  el, zengett a tubarózsa, -én odaliszk voltam s szépségem elhomályosította  a napot az égen, a fénylő csillagokat- ámbra illata lengett körül. Hafiz dallamain szunnyadtam el. Kelet rózsaberkei alatt hallgattam esténként a bülbül bűbájos énekét. De ajkam el volt átkozva,mert csókolnom kellett azt, a kit nem szerettem, és azt, a kit szerettem, csókommal, szerelmemmel  megöltem..

 Virágok királynője, mi az élet, ha nincs benne szerelem? Mi az élet, a boldog szerelem koronája nélkül ?
-Es te-kérdé a rózsa az ibolyát, mely szemérmesen és ábrándozva tekintett ki zöld levélfátylából, -te mit álmodtál?
-En-, felelte  a szerény kis virág reszkető, dallamos hangon, -én nem beszélhetek semmit. Se dicsőségről, se fényről, se hódításról. Életem nyugodt volt a patak partján, kicsiny, alacsony kunyhóban, szerető férj oldala mellett éltem. Távol a világ zajától, nem ismertem az életet, csak a természetet. Én boldog voltam virágok királynője, mert a megelégedés, az ártatlanság és a szeretet boldogság, nem földi, de égi boldogság! Mély csend lett. A virágok viruló kelyheiből ömlött az illat és az éj rájuk terjesztette titokteljes fátylát.


 Küldés e-mailbenBlogThis!Megosztás a TwitterenMegosztás a FacebookonMegosztás a Pinteresten

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldésebabumargareta01•  2020. május 11. 09:34

Hogy lett a holló fekete---mese

Valamikor nagyon régen,a holló tollai fehérek voltak.
Nagyon szép madár volt, csak tolvajkodott.Mikor más madarak látták ,hogy érkezik,minden értékes
dolgaikat eltüntették íziben,mert tudták,hogy a holló ellopja és többé nem kapják vissza.


Egy reggel a holló hallotta egy kicsinyke madár énekét ,ami csodálatosan hangzott.

A fenyőfa ahol a holló tanyázott napsugaras hely volt ,szép zöld levelei csillogtak a napfényében ,a kis madárka sárga tollai  pedig csak úgy villogtak eltakarva a napsugarakat .Olyan volt mint egy "aranymadár".
A holló elhatározta ,hogy ellopja a kis madarat,.
-Ellopom,most rögtön  és azzal már be is kebelezte szárnyai alá.
A kis madárka keservesen dalolt segítséget kérve,,közben reszketett ,mint a nyárfa levelei.
Hangosabban dalolt remegve és közben segítségért kiáltott.
-Segítség,segítség! 

   -Ellopott a holló !
 -Senki sem  jön ,hogy megmentsen ?-kiáltotta  reszketve .
Éppen abban az időben a legtöbb madár étel után járkált ,így nem hallották a kis madár segély kérését.
-A holló ellopott  és megfog  ölni-kiáltotta -
Lent a földön egy kis nyűvecske volt csak a közelben,elbújva  egy fa kérgébe,oly fakérgeiben
lakó kis nyű.
Nagyon megsajnálta  a madárkát ,így csak annyit mondott szinte suttogva:
-Én csak egy kis nyüvecske vagyok ,nem tudok repülni, mint a madarak,de te mindig jó voltál hozzám,és olyan szépen énekelsz.

Segíteni fogok rajtad ,ha sikerül.
-Minden reggel te ébresztesz fel engem .
-Megpróbálok segíteni rajtad.
Miután késő este lett a holló pihenni tér   Akkor a nyüvecske lassan felkúszott a fára ,ahol a holló fészke volt  és megkötötte a holló lábait száraz fa háncsokkal meg száraz füvekkel,hogy ne tudjon repülni.
-Szállj le gyorsan a fáról suttogta a hernyócska a kismadárnak .
 -Megtanítjuk a hollót ,hogy ne legyen olyan kegyetlen a többi madarakhoz.
A kis sárga madárka hamar elszállt ,míg a hernyó még hozott fa háncsokat és füveket amit körbe rakott a a fa köré ahol a holló szunnyadt.
Azután tüzet gyújtott a fa köré,ami hirtelen fellángolt percek alatt ,égni kezdtek az ágai rendre -rendre. 

   Már körülfogták a fészkét is .
A holló amikor felébredt elkezdett kiáltani.
-Tűz van ,tűz van! Segítsetek  meggyúlt a fészkem is.
A madarak kacagtak magukban és úgy tettek mint akik nem hallanak semmit.
De azért kárörvendően,   felkiáltottak neki.
-Nagy tolvaj vagy ,-nem segítünk rajtad ,hagyunk hogy égj el te is .
-Nem voltál jó barát velünk.
-Elloptad minden vagyonunkat !
-Most megvárjuk amíg porrá égsz !
Nagy nehezen a holló kiszabadította lábait a kötelékekből,de azóta  fekete lett a füsttől és a mai napig is csak fekete hollót találunk.Minden nemzedéke már feketén született.
 Küldés e-mailbenBlogThis!Megosztás a TwitterenMegosztás a FacebookonMegosztás a Pinteresten


babumargareta01•  2020. május 11. 09:29

Az erélyi szászokról--karcolat[fordítás német]

Az erdélyi szászokról
Erdélyben a németség élete az 1003. esztendővel kezdődik, amikor a magyar király Erdélyt elfoglalta.
Ezek az első németek azonban főképen harcos lovagok és szolgáik voltak. Valószínűleg bajorok, akik Gizella királynéval jöttek Magyarországra. Földművelő telepesek nagyobb tömegekben 1141-től kezdve jönnek Erdélybe II. Géza király hívására. A legújabb kutatások megállapították, hogy ebben a kelet felé való vándorlásban részt vettek az összes német törzsek Flandriától Bajorországig és felső Szászországig.

 A telepesek magukkal hozták mesterségbeli tudásukat és művészetben készségüket, amit később Erdélyben aránylag magas fokra fejlesztettek. Erdélyi iparoslegények szokásos vándorlásuk idején Ausztriában és Németországban mindig eltanulták a legújabb ipari és mesterségbeli fogásokat és divatokat és azokat hűségesen haza hozva, Erdélyben a parasztok és polgárok ,- mindegyik a maga módján,- — szép és értékes művészi ipart fejleszthettek ki. A földműves szász férfiak és -asszonyok saját kezű népművészeti tevékenysége a varrottas készítésre, szövésre, horgolt- és rece-csipkekészítésre, valamint fafaragásra szorítkozik. Minden egyéb művészeti munkát iparosok állítanak elő, azonban teljesen a népszellem hatása alatt dolgozva, az ő munkatermésüket is igazi népművészetnek kell tekintenünk.
 Számtalan keresztszemes varrottas minta öröklődik falun anyáról leányra. E varrottasok technikája a minta kemény, szegletes alakítását követeli meg. A minták szigorúan stilizáltak, mindennemű lágy lekerekítés kizárásával, tartózkodóak és szűkszavúak. E művészetet jellemzi a számos állat motívum, különösen a páva, a kétfejű sas és a szarvas. A virág motívumok közül, különösen a szegfü számtalan stilizált változata általános.
 Az állatalakok naivan tréfás formálása finom humor bizonyítéka. A keresztszem öltésü varrottasok mintáiban a páva és sas gyöngéd módon a büszkeséget és önérzetet jelképezik, viszont a szarvas a félénkségét, a gyorsaságot és kecsességet, mely nem ritkán a fiatal parasztlány tulajdonsága is. A mértani formák szigorúak, tartózkodók és szegletesek. Az egyes formák közei levegősek, tehát egészükben könnyedek és egyensúlyosak. A keresztszemes varrottasok stílusával közeli rokonságban vannak a szőttesek; kettőjük között a különbséget csupán a kétféle technika okozza. A színek közül a vöröset, kéket és feketét alkalmazzák ma; régebben a többszínű tarkaságot kedvelték. A keresztszemes varrottason kívül más hímzések is készülnek lapos öltéses és száröltéses technikával; ezeknek rajza fonadékos indadísz, stilizált virágokkal. E többé-kevésbé szabad kompozíciók egész felületeket töltenek ki és rendesen fekete színűek. Nem olyan szellemesen előkelőek, mint a keresztszemes varrottasminták. Hasonlóak ezekhez azok a tarka virágcsokrok, melyeket a szűcsök hímeznek a férfiak fehér irhából való ünneplő bundájára, azonban itt a levelek és virágok tarka, telt színekben virítanak. A csipkék és a recemunkából való főkötők mintáit sokszorosan összekevert geometriai formákból alakítják; kivételesen a főkötőket stilizált virágokkal és állatalakokkal is díszítik. A tarka szíjjakkal hímzett bőrövek, melyeket néhány vidéken még viselik, formájukban és elkészítési módjukban a tiroli bőrövekre emlékeztetnek. Általában a legtöbb ornament a díszitő kedv könnyed és ízléses megvalósítása, mégis a szövésekben és keresztszemes varrottasokban érvényesül a legkifejezettebben   Többnyire reneszánsz    és bizánci ornamentikára emlékeztetnek ugyan, de szigorú stilizáltságukkal és tartózkodó felfogásukkal, melybe belejátszik kissé a humor is, a szász földműves karakterének kifejezői.           
Mesélőkészsége ennél a munkánál kielégülhetett és ez az ornamentika már korán ki is tökéletesedett. Az erdélyi szász népművészet különleges sajátossága azonban az emberi és állati ábrázolás. Ebben különbözik határozottan a többi délkelet-európai  népművészettől, főképen a magyar, román és bolgár népművészettől, amelyekben a délkelet-európai népművészeti törekvések a legkifejezőbbek. A szász népművészet ember- és állatábrázolásában a Nyugatnak erős begyökerezése nyilvánul. Egészen természetes, hogy a 16. és 17. századbeli varrottas-minta könyveket a Nürnbergbe és máshová való vándorlásukból az erdélyi szászok haza, Erdélybe is elhozták magukkal és hogy ezeknek a könyveknek mintái élnek a mai napig is az erdélyi szászok varrottas- és szőttesornamentikájában. A nép felhasználja mindazt, ami a maga érzésének kifejezője lehet, bárhonnan kapja is azt. Formálja és újjáalakítja addig, amíg számára az alakok legmegfelelőbb kifejezési formájukat megkapják. Tehát nem a kapott eredeti minta a nép belső érzésének kifejezője, hanem az a forma, melyet ő alakított ki abból. Ez az alakításban és stilizálásban való kedvtelés azt eredményezte a népnél, hogy eredetileg szervesen összetartozó részeket, különösen ábrázolásokat, megváltoztatott, vagy akár teljesen elválasztott egymástól. így néha két, sőt négy pávát úgy állít össze, hogy egyetlen kört képeznek; néha ez a kör szegfü virággá alakul. Vagy pedig egyetlen szarvasfejből különváló díszítőformát alakít.
 A természetes alakzatok csupán arra valók tehát, hogy a nagyjában való körvonalakat, foltot megadják; a nép aztán a maga teremtő ösztönével saját ízlése szerint alakít. A meseszerű és természetfölötti alakzatokhoz való ragaszkodásának kifejezője az egyszarvú és egy négylábú szárnyas állatalak, mely már 15. századbeli kályhacsempén is előfordul. A stilizálókészség szerette a heraldikai stílusban való alakítást, amikor is két állatot egymással szembeállít. A néplélek belesűrítette magát ebbe a zsúfolt alakításba, melynél főképen oroszlánokat és kétfejű sast alkalmazott.
Ahogyan  a szigorú stilizálás az állatábrázolásokban két állatnak heraldikai módon egymással szembe való állításához vezetett, ugyanez az akarat vezetett a geometriai alakok összefoglalására, különösen csillag formájában. A nép alkotókedve azonban ez utóbbi formában nem tudta magát kellőképpen kielégíteni, habár a népben dolgozó erős összefoglaló akarat vezetett a csillagformához: az egy középpontú ábrázoláshoz. A tiszta geometriai ornamentikában, a szalag- és frizbi  mintákban, érintkezik az erdélyi szász népművészet legerősebben a többi délkelet-európai népművészetekkel, melyek szinte teljesen kimerülnek ezekben az alakításokban.
 .
  Ha ezt a népművészetet egészében tekintjük át, úgy a könnyedség és kecsesség mellett szigorú tartózkodását és megközelíthetetlenségét, a stilizálásra és karakterizálásra, valamint a zárt formálásra való erős törekvést kell konstatálnunk, mely a heraldikai stílusban és a csillagformákban fejezte ki magát legjellemzőbben. De konstatálnunk kell emellett a meséléshez és a természetfelettihez való erős ragaszkodást is, melyben a nép költészete kapta meg a maga művészeti kifejező formáját.

     MISCH OREND

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom