anémone @-->------

Gondolatok
danotimea•  2009. augusztus 31. 12:29

A mindenki ősze

Könyörtelen a
mindenki ősze
sötét karmával
falevelekbe váj.
Kik az elszáradt
élet jajaival
hagyják el,
a reccsenő ágú
élő fát.

Lebegnek, sírnak
az őszi szélben
fájdalom mossa
őket szüntelen.
És megbénultan,
fáradtan szállnak
alá az őszi,
sötét bölcsőbe.

 

danotimea•  2009. március 29. 15:52

Sátán konferenciát tartott

Sátán konferenciát tarott
Czakó Gábor írása

"Sátán konferenciát tartott. Összehívta a démonokat a világ minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt mondta: "Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat és hogy tudják az igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy enged-jétek, hogy elmenjenek istentiszteleteikre, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal."

"Ezt akarom tenni", mondta a Sátán. "Eltéríteni őket attól, hogy megragadják a kapcsolatot a Megváltójukkal és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot egész napon át!" "Hogyan tegyük ezt?" - kiabálták a démonjai. "Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat" - válaszolta ő. Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön. Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres életformát. Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a családok darabokra hullanak, hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól!
Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyenek képesek meghallani azt a 'halk, szelíd hangot.'
Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót, amikor vezetnek... hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, cd lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan, és gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben és étteremben a világon ne biblikus zenét játsszanak folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba és megtöri a kapcsolatot Krisztussal.
Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül. Törjetek be a vezetés perceibe hirdető - táblákkal. Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, amikből online lehet rendelni, sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel.
Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.
Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van, hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja a családokat! Adj nekik télapót, hogy eltérítsd őket attól, nehogy megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését. Adj nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni a feltámadásról és a bűn és a halál feletti hatalmáról.
Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl magukat, hogy kimerülten térjenek vissza. Tartsátok őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe, és Isten
teremtményeit csodálják. Küldd el őket inkább vidámparkokba, sporteseményekre, színdarabokra, koncertekre és moziba. Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni. Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükből fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy elég jó cél érdekében. 'Működni fog! Működni fog!' Mekkora terv volt! A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte a világon, hogy a Feltámadás ünnepe a nyúl és tojás ünnepe legyen, és hogy minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy mesél-jenek másoknak arról, hogy Jézus hatalma hogyan változtatta meg az életüket.
Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt-e a Sátán ebben a cselben. Döntsd el te magad!"

danotimea•  2009. március 29. 11:41

Virágmese

"A virágok fiatalabbak a fenyőfáknál, idősebbek a fecskéknél. Belefáradnánk, ha addig kellene számolunk, ahány évig sarjadt az élet, zöldelltek a növények, nyüzsögtek az állatok a tengerekbenés a szárazföldeken, anélkül, hogy virág lett volna a Földön.

 

 Virágtalan évmilliók voltak azok is,amelyekben a pecsétfák, pikkelyfák, óriáspáfrányok, zsurlók, harasztok sűrű erdőségei burjánoztak. Az ősi erdőségeknek páradús, fülledt tájain azonban lassanként melegebb lett, egyre kevesebb eső esett, egyre égetőbbben tűzött a nap. Az ősi mocsárvidékeken kiszáradtak a földek.

 

Európában sivatagos tájak tündedeztek fel, mintha vádorútra keltek volna a növények az északi hűvösebb és a déli csapadékosabb vidékek felé.

 

Egyszer aztán – sok millió év múlva – megint csak nagy, fekete felhők gyülekeztek, s ömleni kezdett az eső.Olyan idő következett, mint most van a trópusokon, s a növénye kelszaporodtak. Közben megmozdultak a tengerek is, és mintha el akarták volna nyelni a világot, dörgő hullámaik a szárazföldre törtek. Megmozdult a szárazföld is, akkor vált el egymástól Dél-Amerika, Afrika, Ausztrália. Tűzhányók törtek fel itt is, ottis, az egekig szórták a tüzet, ömlött a vörös láva, s magasra sistergett a gőz körülöttük a tengerpartokon. Változott a földarca, változtak a tengerek és a szárazföldek, a hegyek és a síkságok, a folyók és a nagy tavak – még a felhők járása is. Tikkasztó szárazságok és szűnni nem akaró esőzések, hideg és forróság váltotta egymást. Egy nagy-nagy változások átalakították a növényeket, az állatokat, ezek pedig átalakították egymást. Azok a növények, amelyek a tengerek visszahúzódása, a Föld mozgása következtében a régi megszokott vizenyős környezetből a szárazföld belső részeire kerültek, először csak tengődtek az új környezetben. De a magjukból kikelt új növényke már kevesebb vízzel is megélt, ennek utóda pedig még könnyebben viselte el a tűző meleget. Így az új meg új növénykék a hosszú idők során mindig egy kicsit mássá alakultak, míg lassan új növénnyé váltak.

 

Átalakult a talaj is, amelyből a növények táplálkoztak: a folyók, a tengerek, áradó vizek üledéke, az elpusztult élőlények teste tápanyagokkal gazdagította. Az egyik növény jó televénytalajra került, amelyben sok a tápanyag, a másik sovány földre, a harmadik köves talajra. Itt nehezen jutott a tápláló anyagokhoz, ott megkönnyedén. Az egyik helyen megélt akkor is, ha gyökerei a földfelszín közelében szétterpeszkedtek, a másik helyen pedig csak akkor, ha a gyökerek mélyen a földbe hatoltak. Nem mindenütt volt meg a talajban mindaz, ami a növények életéhez kellett. Itt csak olyanok maradhattak meg, amelyek vagy más növények segítségével, vagy egyéb úton-módon, de mégiscsak fel tudták szívni testükbe az élethez szükséges tápanyagokat. Akadtak olyan növények, amelyek mindig együtt éltek, mintha társultak volna, segítettek egymásnak megszerezni az élelmet. DE akadtak olynaok is, amelyek a rájuk tapadt, elpusztult, rovarok testéből kapták eztmeg. Később már ezek közül a növények közül csak azok virultak tovább, amelyekben a rovarok megragadására alkalmas szervek fej-lődtek ki.

 Így alakultak ki a rovarevő növények s rajtuk a különös kis csapdák, kancsókák, ragadós, csápszerű nyúlványok, ame-lyekből a rátévedt rovar, akárhogyan vergődik is, szabadulnitöbbé már nem tud. Az ősi erdőkben csupán a víz meg a szél hordta szét a növények termő porát. De a vizektől távoli meg a szélcsendes helyeken az ilyen növényeknek nem lehetett magjuk. Voltak azonban közöttük olyanok is, amelyeknek termőpora ízlett a repkedő rovaroknak. Ezek a növények elszaporodtak, mert a rovarok hátára, szárnyára, lábára rátapadt a virágpor, a rovarok szálltak egyik növényről a másikra, a virágport vitték virágrólvirágra, s így ezeknek magjuk termett. De ezek közül a növények közül is kipusztultak azok, amelyeket a rovarok nem vettek észre. Ezért csak azok terjedtek el mindenfelé, amelyeknek feltűnő színes leveleik voltak a virágport termő, szaporító szerv körül.

Később már ez sem volt elég, annyi volt a virág! Ekkor a növények illata, nektárja csalogatta oda a rovarokat. Így születtek

meg az ezerszínű, csodálatos alakú, illatos virágok.

 

A virágok megjelenésével a rovarok is lassú változáson mentek át, s közöttük olyanok is kialakultak, amelyek később már nem is élhettek volna a virágok nélkül.

Ma már, ha virágok nem volnának, nem lennének színes pillangók sem, s elpusztulnának a méhek is. A szivárvány minden színe játszik a virágok kicsiny harangocskáin,szívecskéin, tányérjain, a gyengéden egymásra simul ezer színben pompázó virágszirmokon."   

 

danotimea•  2009. március 29. 11:28

Régi magyar asszonyok

"A régi magyar családi életről, a magyar asszonyok múltjáról nem sok minden maradt az utókorra. Krónikásaink csak egyikről-másik-ról jegyeztek föl egy-egy megkapó tettet, a nagy magyar lélek egy-egy megnyilvánulását, de közelebbit semmit.

 Nálunk a családilevelezés csak a 16. században kezdődik. Nagyasszonyaink is csak ekkor kezdik a tollat forgatni, bizalmas leveleket írni, melyek-ben föltárják lelkivilágukat. Csak ettől a kortól fogva rajzolhatjuk meg híven az igazi magyar nagyasszony képét, mutathatjuk be hiteles írások alapján azokat a nagyasszonyokat, akik múltuknak legszebb csillagaiként tündököltek, szellemi és erkölcsiértékükkel messze felülmúlva férfiakat is.

 Minden században éltek olyan nagyasszonyok, akik nemes lényüknek kifogyhatatlan kincseiből bőségesen juttattak mindenkinek, akiknek lelki és szellemi légköre mesze földre kihatott, s így az egész ország-ban mint a legnemesebb erények boldog birtokosai voltak ismeretesek. S mi volt a magyar főasszonyok élete? A folytonos munkálkodás. Másoknak kellett szolgálniok még a maguk boldogtalalnságával is. A kötelességtudás, a munka szeretete tette őket szeídekké és vonzókká. Örök értéküket az adja, hogy életük minden tettében, egész gondolkozásukban, a sajátos magyar nemzeti lélek nyi-latkozik meg – tisztán és fényesen. Olyanok ők, akik még a zenyészet porában is tiszteletet keltenek, mert a nagynak, a jónak és a szépnek örök példájául szolgálhatnak.

 A századok gondolkodása folyton változik, az emberiség folyton halad, de azért az elmúlt idők bizonyos dolgai sohasem veszítik el értéküket. A páratlan munkaszeretet, a hazai földhöz való ragaszkodás, a mély humanizmus, a tiszta erkölcsi érzés, a fennkölt gondolkodás, amik régi nagyasszonyaikat ékesítették, oly kincsek miket mindenkor értékelni fog, éspedig annál inkább, minél ritkábban találni hozzájuk hasonlót a késő utódok között. Kanizsai Dorottya,Zsófia hercegnő (Báthori István felesége), Bánffy Kata, Török Bá-intné, Fánchy Borbála, A Zrínyi-lányok: Ilona, Dorica, Kata, Margit, Orsika, Yesselényi Anna, Yobkovitz Éva, Koháry Judit és mások, akiknek élete követendő példát mutat minden kor asszonyai számára. "

danotimea•  2009. március 29. 11:15

Az álmok csodálatos világa

"Esténként, miután leoltjuk a lámpát, felgördül a függöny agyunk színpadán, végigéljük a napközben történtek, vagy a jóval korábbi élményeink és érzelmeink töredékeit.

 Az álmok lehetnek teljesen hétköznapiak, de csodálatosak vagy hátborzongatóak is. Bármilyen szélsőséges is az álom, azt alvás közben agyunk valósnak fogadja el. Álmunkban egy belső világba költözünk, ahol nem az értelem ésa realitás uralkodik. Az álmok olykor segíthetnek abban, hogy megbirkózzunk valamilyen problémával, amivel napközben szembekerültünk. Az álmainkra nem mindig emlékszünk, olykor nagy nehéz felidézni őket. Ez valószínűleg azért van, mert sok álmunkra nem  érdemes emlékezni, ugyanis álmainkban rendszerint hétköznapi dolgok történnek velünk.

Egy másik föltevés szerint agyunk úgy van beprogramozva, hogy elfelejtse az álmokat. Ennek az elméletnek az a kiindulópontja, hogy bizonyos tekintetben az agy nagyon is éber,amikor álmodunk.

A kutatások azt mutatják, hogy a REM alvás alatt az agyhullámok mintázata majdnem azonos az éber állapotban regisztrált hullámokéval. Míg bizonyos agyi funkciók, például a látás és a hallás, töretlenek az álomperiódus idején, más agyi folyamatok, például a mozgásszabályozás, teljesen kikapcsolódnak. H aaz emlékezés is álmodás közben „pihentetett” agyi funkciók közétartozik, érthető, hogy miért nehéz visszaemlékeznünk álmainkra. Az emlékezet kikapcsolásának elmélete magyarázattal szolgálhat arra az elterjedt tévhitre is, miszerint a legtöbben nem „színesbe”álmodunk.

Ha valakit a REM ciklusban hirtelen felébresztünk, sokszor élénk színekben megjelent álmokról számol be. Lehetséges,hogy az álomban látott színek emléke magának az álomnak az emlékénél is gyorsabban halványul el. A Malajziában élő szenoik úgy hiszik, az álmok nemcsak az éppen átélt érzelmeket tükrözik, hanem a jövőbeli ézréseket is. Ezért mindent elkövetnek, hogy álmaik pozitív élményeket sugalljanak.

 Ha valaki arról álmodik hogy ellenséges érzésekkel viseltetik egyik társa iránt, ezután igyekszik békülést ígérő folytatást álmodni. Álmokkal foglalkozó szakemberekazt tapasztalták, hogy szuggesztióval megváltoztatható az álomtartalma, s ez elérhető autoszuggesztióval azaz önerőből is. Akutatók szerint ily módon segíteni lehet azokon, akiknél visszatérő rémálok jelentkeznek, de azokon is, akik csak néha álmodnak rosszat. A tudatos álmodás egyik feltétele, hogy megtanuljunk valamelyest irányítani álmainkat. Példa erre az, amikor autoszuggesztióval és gyakorlás révén elérjük, hogy nem ébredünk fel lidércesálmunkból, hanem szembenézünk az agyunk által teremtett rémalakkal."  

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom