akrosztichon

Vers
kevelin•  2018. július 11. 19:43

Madarak

M  adárhad 
A  blakom alatt 
D  alárdát alakít dáridót tart
Á  llhatatósan  áll a bál
R  engeteg pici száj
CS  őre be nem áll
I   dióta sóhajokat nem nyomja el  de
CS  icsereg és csicsereg
E   mber feledd a tegnapot
R   iaszt korán reggel
G   urul a hang kerteken át
É   nekel a sok kis madár
S   erényen  kiván jó napot nekem s neked

kevelin•  2018. július 11. 19:11

fogyó hold

Csak úgy valami adódik cím válik belőle  a címből pedig vers F  ehéren világító fogyó hold
lyan fényes
GY  ertya forma
Ó  o tt a sötét égen világító
old gyertya
ly cingár sovány mint leégett gyertyaszál
esz ő még teltebb forma
agadni fog  fehér agya