akrosztichon

Ismertető
kevelin•  2024. február 18. 00:44

Budapest

Budapest hajóm bölcsöm lakhelyem

Ú tjaim soràn szemeim rá vetem

D e sok szép építmény ház tèr utca autó 

A lkony a Duna partján látványa megkapó

P irosló ég alatt fènylő hidjait bámulom

E lgondolkodom emlékezem apámra gondolok

S ebes láncba fonódva gördülnek habjai

T ermetes függönyt  képez rajt az igaz való

Sz eretem itt  éltem múltam  s jövőm de


Á dáz csatát vív manapság a világ 

Z aja véres szörnyű kiáltás

Sz omorú háborús évek során 

Ó ltalmazd meg kèrlek Isten hazám

V  igyázz Budapestre ország szívére

A  koljában élhessünk nyugodtan békében

L. erombolni is lehet emberek szeressètek

kevelin•  2020. július 8. 06:27

Lusta nyári napon

L. angyos reggelen làbadozó napsugàr 

U. útjára kel

S. árga sugarait 

T.  eríti szèles e földön szèjjel

A. kadàly nèlkül szikrázva 

NY.ár van legyőz  hatalmas  

Á.  thatja testedet dagadon a

R.  ekkenő hősèg 

I.   bolyàn túli sugarával tűz eszetlen 

N. e menj dèlbe a napra kegyetlen

A.  ludj inkább hüvős szobàdba

P.   ihenjèl   mèg ma na

kevelin•  2020. március 22. 08:04

Vège lehetne már

K.  oronavírus kínoz ostromol

O   rszágokon óceánon át

R.  ádió tv utasít

N.  e menj utcàra szèjjel szórodik

A.   ngyalkák nem óvnak eltűntek

V.    eszèlyes

I.     sten se óv meg

R.    ohamba romból

U.    tólèr bárhol

S.    ebesen terjed  levegőd veszted

kevelin•  2020. március 10. 14:08

Írok

Ú. dvaromon  kuka verseim kerülnek oda

J.  ók vagy rosszak mindegy mind oda megy

R.  övid èletem rőzsèje tűzre kéne vetni nem


      Kukába dobni


A.  verseim gyermekeim elengedem sok a papír

H.  angkèpek játékok

A.   jàndèka èletemnek 

Sz. avakat kereső szórakozás

N.   agytakarítás elmèmben

Ó.    lcsó játék odaadó

S.    oha nem apadó 

Í.     rás folyam

T.    echnika által támogatott hobby

Á.    tnèzhető bármikor

S.   zonett vagy nem  magam sem tudom csak èrzem

kevelin•  2019. július 8. 06:57

Rimkeverő rövid övel

R  eggelre kèsz lesz
I    románya
M  inek kinek töpreng az amatőr
K   ènyszeríró
E    ldobhatná a papirját mègis
V    ersnek èrzi az
E    ltökèlt tollat fogó
R  imkeverő
Ö  rökjátszó rímfaragó az èn vagyok