Öntött babérkoszorúk

DanyiDenesDezso•  2020. április 30. 05:40  •  olvasva: 149

     Az Utolsó Ítélet (Jelenések 20:11-15) után a megrögzött (javulni nem akaró) törvénytelenkedőktől, engedetlenektől és lázadóktól Isten által megtisztított két létforma (szellemi és anyagi, konkrétan: égi és földi, - még pontosabban: angyali és emberi,) egyaránt istengyermeki-létre méltónak ítélt, egyedi teremtményei fogják örökölni a Teremtésmű e kétfajta lakóhelyét. (Olvashatunk erről a Szentírásban többek között a 37. Zsoltárban, Ézsaiás könyvének 56. fejezetében, Jézus Máté evangéliumi Hegyi beszédében, vagy a Jelenések 21. részében.) 

     /E kétfajta létformán kívül is létezhet más, csak még nincs tudomásunk róla, vagyis Isten nem kötötte az orrunkra, mint esetleg mást sem. A Názáreti Jézus se tudta pl. mikor lesz vége e gonosz világrendszernek, amikor kérdezték őt, a tökéletes Isten-Embert, tanítványai a végidők felől, pedig neki, Megváltónknak főszerep jutott az emberiség megmentésében./ (Márk 13:4, 31-33)

 

     Az „újjátett világban” végre tökéletességben és harmóniában élhetünk a föltámadt múltbeliekkel, szeretteinkkel, a visszakapott, meggyógyított egészségünkkel, képességeinkkel, gyümölcsözővé s örömtelivé munkálva az eredetileg örökéletre kalibrált emberi szellemünket és testünket egyaránt, - ahogyan a Paradicsomban a kezdetektől is kellett volna tenni ezt az isteni indíttatás szerint:

 

„Teremtőd áldását hintsd szét a Földön,

Kegyelmét emberen, fűn - fán s göröngyön,

Teremtő kezekkel érints meg mindent,

Hogy minden, mi van: lássa benned Istent.”

 

(részlet Bordás János /Poet-szerző/: Utolsó üzenet c. költeményéből)

 

     Mindezt az Isten Király-Fiának fönséges, igazságos, szeretet-uralma alatt, (az 1000 éves, Miatyánkban is várt Isten Országa idején,) ami nemcsak tökéletes művészi alkotásokban fog megmutatkozni - mint e mostani életünkben, ahol még szinte áruba kell bocsátani a lelkünket is dolgokért, - hanem bűn nélkül, és mindenben! Akinek ez elképzelhetetlen, annak nem a fantáziájával lehet baj, hanem a hitével, amivel éppúgy nem születünk, mint saját verses kötettel, vagy 2000-es BMW-vel e csodálatos, de rég elanyagiasodott, tehát elfuserált, termék-bálványozó világra. Ám a hit is megszerezhető!,... nemcsak a szomszéd, az asszonya, meg a fia, vagy a lánya. És nemhogy verset írni nem kell tudni hozzá, hanem írni sem kötelező tudni hozzá, mert azt mondja Isten Szava: „a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által”. (Római levél 10:17) A hithez viszont halló fülek (értsd: értelmes elme és szív) szükségeltetnek!... nem versíró kezek és verslábak. Ezért hit-témában mindenkinek állok segítségére… mert a nagy keresztény példakép, (a vérszomjas, zsidó farizeusból egyik legeszményibb keresztyény hőssé ’pálfordult’ Saul-)Pál apostol ezt  írta a Szentszellemtől ihletve: „mindenfajta embernek mindenné lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket” (1Korinthus 9:19,22),... s még fizetnünk se kell érte, mint pl. manapság saját költeményeink kinyomtatásáért.

 

     A költői dicsőség evilági luxus, s egyáltalán nem szükséges az üdvösségünkhöz/megmentésünkhöz, sőt, az erényeinknek, meg a boldogulásunknak az istentelenség útjaira tévedve kifejezetten árthat is. Lásd pl. John Milton, Byron, Shakespeare, Dante, Goethe, Balassi, Petőfi, Villon, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Majakovszkij, Jeszenyin, Ady, Gyóni Géza, József Attila, és még sok más kiváló költő hívőnek címkézett, mégis katasztrofálisan keresztényietlen pályafutását! Mind a drága életükkel fizettek érte. És mégis verselünk!... Egyre többen!! No, ezt adjuk össze! (- Fejszámolók előnyben, de azt illik tudni, hogy a szellemi fogyatkozottaké és a funkcionális analfabétáké úgyis a győzelem, mivel boldogabbak maradnak, kevesebbet értve meg az egészből.) Persze tudjuk jól, az alkotás Teremtőnktől belénk plántált szellemi szükséglet, s kielégítése csodálatos, alanyi, személyiségi jog. De vigyázat, e mértékét vesztett, démoni világ kihasznál minden jó, és szent dolgot, (pl. evés-ivás, szexualitás, munkamánia, művészi hajlam, segítőkészség, együttérzés, szánalom, elismerés/dicsőségvágy, személykultusz, pénz-, hatalom-túlhajszolás, ezek bálványozása, stb.) hogy megrontsa a tapasztalatlan, Isten ismerete és imádata nélküli emberek örömét, egészségét, hitét, Istennel ápolható, örökéletet rejtő kapcsolatát. Pl.: elhiteti az istent nem ismerő költőkkel/művészekkel, tudósokkal, politikusokkal, stb. hogy kizárólag műveik által maradhat fönn emlékezetük, és ezért sok képes még az ördöggel is cimborálni, hogy az Örökkévaló Teremtő kiiktatásával – csupán emberi művei által – egyedül, isteni mintára, örökkévalóvá válhasson. Ellenőrizni ennek beteljesedését ám senki se képes, tehát be kell látnunk, nincs hatalmunk befolyásolni a kizárólagos isteni kiváltságot, a halhatatlanságot, (1Timótheus 6:16) – még ha oly közel is járunk hozzá életünkben, ahogy egy másik Poet-os költőtársunk, Szombati Tibor érzékelteti velünk is Mindenható a költészet c. miniatűrjében:

 

„Mikor írok, égig érek,
Megérint az örök élet
Hol verseink összeérnek”


     Összefoglalva, ha szeretnénk máris az egyetlen valóságos IDŐKAPUN átlépni, s élni az örökélet krisztusi reménységének hitében és valóságában, akkor pánikszerűen fontosabb az egy élő Istennel ápolt barátságunk, mint a hozzánk hasonlóan halálba menetelő, tökéletlen emberiség irodalom-báróitól/kufárjaitól kapott, fennkölt homlokunkat csak összecsikargató, filléres, illattalan, le sem sorjázott szélű, öntött műanyag babérkoszorúk. (Kolossé 2:8-11, 16-17)

      - Az élő Istennel ápolt barátságon kölcsönös tiszteleten alapuló Teremtőatyai-gyermeki, őszinte, ima teljes, egészszívű és szeretetteli, állandó családias kapcsolat értendő. A majd végidőben Ítélkező Isten irgalma még e kegyelmi időszakban bárkinek elérhető, - emberi segítséggel, vagy anélkül, - ha kér bárki imájában az Ő Szentszelleméből Jézus Krisztus által, aki ígérte ezt földön jártakor, – s meg is adja mindenkinek nagylelkűen, hogy elhagyjuk önző, gonosz, pusztító, meddő tevékenységeinket. (1Timóteus 2:3-6.) Imáimban könyörgöm Istennek, hogy ebben mindenkit segítsen meg!… Nem mintha a mi imáink nélkül ezt Ő nem tenné meg, de a Szentlélek által ihletett Biblia szerint Istennek jólesik hallani a szeretetünk, irgalmunk bizonyítékaként atyánkfiaiért/ellenségeinkért mondott könyörgéseinket, háláinkat, miként a „szentek imái is jó illatként szállnak föl elébe”, ahogy János apostol írta 1900 éve valós látomásaiban, a Jelenések könyvének 8. rész 4. versében.

 

************

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

DanyiDenesDezso2020. szeptember 24. 02:06

Köszönöm Kedves Gabakkae,

hogy mekkegyelmezett, s már nem akar kirúgatni a Poet-ból, sőt, mekktisztel nemcsak ebben a mekkgonoszult, de azért így is csodálatos állatkertben, hanem majd az Újjátett Földi Paradicsomi kertben is - utánozhatatlanul finoman lehengerlő társaságával!…

Ha tudnám, hogy vírusmentes vagyok, (virtuális) kézcsókjaimat küldeném Önnek Poet-os mekkismerkedésünk, és regés eszmecserénk emlékére!

Keresztyényi üdvözlettel, Dénes

U.i.:

- Mindig kimondtam meggyőződésemet, még ha az csak MEKKgyőződés is volt… Jelenleg felekezeten kívüli, (ötödik lépcsős, alternatív) resztoránus fideista keresztyény lennék. (Olvasható részletesebben az Adatlapomon.)

- Nem zaklat engem,… különben is én kezdtem, az Ön szerint kötekedő, lekezelő, gonosz, verses hsz-ommal…

Törölt tag2020. szeptember 23. 02:54

Törölt hozzászólás.

Törölt tag2020. szeptember 22. 09:54

Törölt hozzászólás.

Törölt tag2020. szeptember 22. 09:54

Törölt hozzászólás.

okeanus2020. szeptember 22. 06:02

Helyesen: Angeli tanár úr

okeanus2020. szeptember 22. 06:00

Ezt a hozzászólást a szerzője törölte.

DanyiDenesDezso2020. szeptember 22. 05:07

@Törölt tag:

Kedves, Tisztelt, és Szeretett gabakkae!

Mielőtt kirugatna a Poet-ról, mekköszönöm, hogy beszennyezte blogomat Óceános Andzseli Tanár Úr után Ön is, félreértelmezve mindketten testvéri jóindulatomat. Ha csak 1 tétel is igaz lenne legalább a túldramatizált és alaptalan rágalmaiból, tudnék jogos szemrehányást tenni magamnak érte - de ha ezt a rám uszított Nagyfőnök ellenőrzi, legföljebb ’kibújik az Ő szöge is majd a zsákból’… Mármint hogy mennyire bírja/bírják, vagy nem, elviselni a gondolat-, vallás-, és vélemény-szabadságot.

De még így is boldoggá tett kicsit, mert elárulta egyértelmű ellenszenve ellenére, hogy ismeri a Bibliát, Istent és a Messiást, a tanításokat, bár fogalmam sincs, honnan veszi, hogy én szörnyülködnék – mint a testi zsidók – A NÉV kimondásán, mint gyárilag babonás?...

Ítélkezni meg végképp nem vágytam soha máson. Az is homályos nekem, miféle ’testiséget’ hall bele rigmusomban az Ige súlyának olvasásától esetleg összeroskadó kerevet, fotel, stb. megjelenítésébe… Én vigyázok, - ahogy figyelmeztet erre – hogy ne kelljen pokolra kerülnöm, de annak ismét örülök, hogy nem hisz Ön se annak létezésében, bugyraiban!...

Ha az üdvözítő keresztyény tanítások ingyenes és alkalmazott, gyakorlatias átadását Ön megszállottságnak véli, lelke rajta, vállalom, hiszen az Úr maga volt a testet öltött isteni megszállottság, s így nem is volt ideje a bűnre, mert állandóan tanított, gyógyított, feddett, hogy haladjunk a szentség útján… amit Ön, nem értem, miért nem követ, ilyen biblia-ismerettel, amilyen Önnek van, - olvasóit ’félrevezető, mesevilágba vesző verses segélykiáltásai’ helyett?...

Megtámadni, átkozni még úgy se volt szándékom (senkit), de ha kommunikációm annak tűnt, bocsánatát kérem, s ha a Szentszék bűnösnek talál vádjaiban, mi mást tehetek, nem blogról-blogra fogok menni hirdetni az evangéliumot, hanem ismét faluról falura, városból városba, országról országra, (a járvány után!) ahogy Jézus és tanítványai tették az első században, s végzik azóta is a misszionáriusai, hitvallói, bizonyságtevői, tanúi, és minden Szentszellem által eszközként fölhasznált, önátadott/megtért utánzói.

Kiváló egészséget, jó munkát, és persze örök életet kívánok Szeretteinek is!... Dénes

Törölt tag2020. szeptember 22. 02:23

Törölt hozzászólás.

okeanus2020. július 4. 23:07

@DanyiDenesDezso:
Kedves Dénes!
Mivel csak pár év van közöttünk, nem veszem sértésnek, hogy letacskoztál:"Még lázadó, durci fiú vagy,.." -talán ilyenekben rejlik a keresztényi szeretet,
Az előítélet nélküli hozzáállásod pedig: "Ha még nem volt alkalmad elolvasni és értelmezni a zsidó-keresztény Bibliát".../filozófia szakos középiskola tanár az egyik végzettségem, vallástörténetet Gecse Gusztávnál tanultam/
Ha pedig tételesen végigveszem az állításaidat, találok olyan helyeket, amelyekről én másként vélekedem. Soha nem igazságot, csak véleményt mondok!!!!!
Meghalni csak az képes, aki élt. Hogy Isten és Nietzsche közül melyik mennyire volt élő azt mindenki döntse el hite, meggyőződése szerint. A XIX. század egyik legnagyobb gondolkodóját le "kecskézni" , aki "badarságokat beszél"???? -nálad ez a keresztény testvériség megnyilvánulása
Természetesen akárhány nagyszerű és kevésbé nagyszerű embert felsorolhatsz akik hittek Isten létében, vagy tagadták, semmit nem bizonyítasz; egyrészt mert ha hittek benne, akkor nekik létezett, ha nem akkor nem létezett számukra.
A hitvita régi keletű és mindig is lesz, kicsit bonyolutabb, mint a pörkölt - sör vita...
A világ empirikus megismerését már Descartes meghaladta többsáz éve és azóta sokan és sokféle képen. pl. Hegel, Wittgenstein, logika filozófia, hermeneotika ..stb.
"A hit a legjobb eszköz a közösségek jólétét biztosító erkölcsi szabályok megismerésére és betartására. Úgy érvelni, mintha ez ütközne a tudománnyal, tájékozatlanság, sőt butaság. " -még egy jóindulattól csöpögő megjegyzésed!!! Mivel elvetemült ateistaként sincs szándékomban minősíteni; csak halkan megjegyezném; hogy az etika /erkölcs/ íratlan normatíva, amelyet nem a hit hozott létre, még akkor sem ha sok vallásnak van külön etikai tanítása, lásd a Biblia nagy része.
Az külön fejezett lehetne, hogy mit értünk tudományos magyarázat alatt; pl: rendszerdefinició, ki hogyan értelmezi Isten fogalmát, mitől és miért ismerünk el bármit is bizonyítottnak...stb
Hosszan lehetne a felvetett féligazságokat cáfolni, a tárgyi tévedéseket kiigazítani, de nem látom értelmét.
Megtisztelő felajánlott segítséged, de úgy látom, hogy némi ismeret még pontosításra szorul, hogy teljesíteni legyél képes...így barátilag kérlek; a kioktató stílustól és bigott vallásosságodtól elvakulva ne hittérítésre használd a költészet szeretetére nevelő oldalt!

DanyiDenesDezso2020. július 4. 04:19

@okeanus:

Kedves Tőled, hogy idézted Nietzsche-t, az egyik legfölkapottabb istentagadót, de ha információim jók, nem Isten, hanem ő halt MEKK makacs kecskeként, mielőtt végleg elborult volna elméje a sokk-okoskodástól... Azt meg úgy tanultam gyerekkoromban, hogy az okos emberek hülyéskednek is /az életben/, a hülyék meg csak okoskodnak /még haláluk/ után is. Ráillik, - de ezzel nem azt mondom, hogy Ő csak badarságokat beszélt tudós-filozófusként, csupán arra emlékeztetnélek, hogy Tőle talán kiválóbbak esküdtek az ellenkezőjére: Newton, Pascal, Bell, Faraday, Fleming, Galilei, Galvani, Joule, Kepler, Leibniz, Pasteur, Linné, Morse, Ampere, Maxwell, Kelvin, Kopernikusz, Descartes, Bolyaiék, Szent-Györgyi, Einstein, stb. Istennel kapcsolatos bölcsességeik a neten találhatók.

„A tudomány és a hit közötti viták lelkes résztvevői általában nem rendelkeznek átfogó ismeretelméleti kerettel, ezért vitáznak lelkesen. A hit kontra tudomány vita olyan áldilemma, mint a sör kontra pörkölt vita. Két különböző kategóriát próbálnak mesterségesen szembeállítani egymással, mint ha nem lehetne egyszerre szeretni a sört és a pörköltet.

A tudomány a legjobb eszköz a valóság azon részének megismerésére és alakítására, amelyben definíció szerint (William of Ockham parszimónia-elve miatt) nincs Isten. A tudomány elvi okból sosem fog Istent találni, mivel kizárja a rendszerdefinícióból. Úgy érvelni, mintha Isten létét a tudománynak kellene alátámasztania, mert különben…, tájékozatlanság, sőt butaság.

A hit a legjobb eszköz a közösségek jólétét biztosító erkölcsi szabályok megismerésére és betartására. Úgy érvelni, mintha ez ütközne a tudománnyal, tájékozatlanság, sőt butaság.

A tudomány rendszerében nincs Isten, az erkölcsi szabályoknak pedig sosem volt, és sosem lesz tudományos alapjuk. A tudománynak érzékszervi alapja van, és tapasztalati adatokra épülő felépítménye, ezekből nem következik erkölcsi szabály. Annyit látunk biztosan, hogy a tudomány a valóság legsikeresebb megismerési módszere, minden más nevetségessé válik.

Azt is látjuk, hogy a keresztény civilizáció a történelem legtartósabb és legsikeresebb civilizációja, minden más pedig rövid úton megbukott.

Az iskola nem kötelez tudásra vagy gondolkodásra, butának lenni kényelmesebb. Mégis van egy tudásra és gondolkodásra irányuló, a priorinak látszó belső preferenciánk. Az evolúció nem kötelez sikerre, bármikor szabadon ki lehet halni. Mégis van egy belső, a priori túlélő preferenciánk, mert sikeres túlélő elődök leszármazottai vagyunk, a sikeres túlélés be van programozva az agyunkba és a gondolkodásunkba. Sikeres túlélés pedig közösségi szinten csak hittel, praktikusan a keresztény szabályok alkalmazásával lehetséges.” /Vértes László says: 2015. augusztus 21. péntek - 17:55/

„A gnosztikusok tanítják, hogy az anyagi világ alapvetően rossz, a keleti vallás szerint minden csak káprázat, maja e világon, és csak a szellemi lét jó.

A keresztény hit szerint nem rossz a teremtett világ (csak a bűnbeesés miatt vált elátkozott hellyé).” (k26 says: 2015. augusztus 21. péntek - 12:27)

(E 2 utóbbi érvelés a „102 hozzászólás a “Nobel-díjas tudósok Istenről (Einstein és Planck)” 2015. évi netes bejegyzések közül való.)

Tisztelt Angeli!
Ha még nem volt alkalmad elolvasni és értelmezni a zsidó-keresztény Bibliát, (mint ahogy mind a 6 másik élő világvallásnak is vannak Szentírásai,) nem tudok ettől jobbat ajánlani, s hogy egyeztesd történelmi ismereteiddel, ráismerve így a materiális bizonyítékaira is a sok megvalósult próféciának, amik előre leírtak csak Isten által ismerhetett/beláthatott, évszázadokkal későbbi beteljesedéseket… Szívesen segítenék Neked a benne való eligazodásban – még ha nem is térsz meg ennek Istenéhez, - ha Te is föltársz előttem segítséged jeléül olyan ellenbizonyítékokat, mikről tudhat az emberiség, de én még talán nem tudok… „hiszen bölcsesség ott lehet, ahol van tanácskozás” – a Példabeszédek egyik salamoni megállapítása szerint.

Hiszen én is MEKKérdőjelezek mindent, amit lehet, a Te verses recepted szerint is: „… legyél kétely, ormain a gondnak… Ha nem hiszel, az leszel; bánat, ború, keserű”.
Nem szeretnék ilyen lenni, úgy érzem, 50 éve tartó lelkiismereti válságaim és harcaim után – ha nem is tökéletességben - végre Krisztus szerinti MEKKvilágosodásban élhetek, ami tartogat az emberiségnek egy örökidejű és magasabb rendű életet is az Utolsó Ítélet után. Tehát érdemes jól dönteni, nem babra megy a „játék” – ahogy Gaffer poet-társunk ilyen című haikuja is elemzi helyzetünket blogjában, s amire reflektáltam is rövid értekezésemben Neki. MEKKtisztelsz, ha elolvasod őket!

Barátilag kérnélek, ne maradj a lemondások embere e régebbi versed logikája szerint:

„már nem kell senki barátsága, /magamból kelesztek kenyeret, / szétdúlnak korgó, éhen vágyak, / és ha kovász sem lesz, nem eszek.”

Még lázadó, durci fiú vagy, - ez talán törvényszerű szakasza szellemi fejlődésünknek, de MEKKaptad Berényi Klárától e vers hsz-ában a jó választ József Attilától: ''Hiába fürösztöd önmagadban, / Csak másban moshatod meg arcodat.''

Tisztálkodnunk márpedig kell olykor-olykor, mert testből vagyunk és beszennyeződünk ha akarunk, ha nem…

Keresztyényi szeretettel várom válaszod, vagy frissült életű alkotásaid – csakis saját MEKKgyőződésed szerint.
Dénes

okeanus2020. július 2. 07:05

Isten halott: ám az ember természete már csak olyan, hogy talán még évezredekig lesznek barlangok, amelyekben megmutatják az Isten árnyékát. - És nekünk (...) még az árnyékát is le kell győznünk!

Friedrich Nietzsche

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom