Övegh Zoltán

Játék
MotoszkaDaniel•  2024. május 3. 19:29

A kosárlabda közösségi tér

Vándorolnak a pontok a hálóba és tapsol a közönség. A nagyszünetben van, hogy egy - egy gavallér vagy fehérnép rágyújt. Most újra a porondé a terep s nemcsak a csukák versenyétől nyikorog a padló a játéktéren. Egy copf a szurkolás közepette megelégeli, hogy csak szájpuszi jut neki.


Megböki a legényt hátulról csókért, akit ez meglep. Ám érdekli és fogadja a véleményt. Pattog a labda és dübörögnek a cipők, amíg az ajkak a hullámokon laza kényelemmel csónakáznak (illetve akár megbeszélik az eredményt). A ficsúr haja szintén barna s rövidre nyírt, a megbeszélés után (az ajkak tárgyalását követően) a komától beköveti az eredményt.

MotoszkaDaniel•  2023. november 4. 14:20

Halálos alagút: Hydrogenvonat - Élőhalott

Pooder Béla és nőkből áll csapata kapja a feladatot, hogy kerítse elő a köddé vált Dr. Németh Barbarát és SALTO - t illetve BELLAGRY nyomozókat. Akik utóbbiak a hivatalos jelentés szerint eltűntnek vannak nyilvánítva.

Kettő csapatot is kap Béla, mind a kettőt lemészárolja egy újonnan felbukkant ismeretlen robot. A főnök erről értesülve egy harmadikat még összeállít, de erre Béla már jobban vigyáz.

Broncho észleli ezt a robotot és megtámadja. Nehéz harcban (felülkerekedve rajta) kivégzi.

Béla főnökének szólnak, hogy az egyik csapatot sikerült megmenteni. Azokat kevésbé érték halálos lövések. (A megölt nők testei az elithez kerülnek s robotok kapják azokat meg. )


Broncho - t élőhalott robottá teszi a kormány zsoldoscsapata. Mert elkapják, és működésképtelenné tenni nem tudják. El tud menekülni.


A megölt nők egy része immáron neopunk boszorkányként öntudatra ébredve a politikus gazdáik ellen fordul. Mert egy hiba következtében emlékeznek, hogy őket megölték s más életük volt.


Azok a nők, akiket sikerült megmenteni. Végül köddé válnak s az autópályára tartanak Egyenlőre azonban meghúzzák magukat a metróalagútban. Vonatra szállnak és nyolc perc múlva ott is vannak. Itt először berendezkednek a föld alá. Megkísérlik legyilkolni az előző elitet, azonban egy ismeretlen neopunk férfi robot harcos megöli őket. Legalábbis Ő azt hiszi. A robotot fogságba ejtik s épületbe zárva felrobbantják. E lányok mostantól az új elit. Ők besokalltak a harcból. A rájuk küldött terminátor elintézve. A terminátornak csak a testét robbantották fel. Az koponyaként új testet keres magának és a gazdái keresésére indul. A gazdái abban az értelemben öngyilkosok lesznek, hogy erre kérik e harcosukat. A terminátornak adják minden tudásukat, csak érjen SALTO s BELLAGRY nyomára. Az Ő testük úgyis halandó és ezek a módszerek 2029 - ben már nem működnek.


A nők mégiscsak jelentkeznek Pooder Bélánál. Túl erős az ellenség, ezt még Ők sem bírják legyűrni. Egy férfi robotról van szó. Mesterséges értelem boszorkányról. Terminátorról, ahogy mondani szokás.


Broncho - ra rátalál a terminátor s kiszipolyozza a tudását, hogy nyomra akadjon. Mielőtt befejezhetné ezt. Egy nő (VULLA), Broncho tervezője lép közbe és kiiktatja működéséből a terminátort.

Egyben lekéri tőle az adatokat, hogy miképp lehet a megbízói nyomára bukkanni. És tényleg, hol is vannak ezek a férfiak? Mert ez a mag.

Broncho megöli a nőt, mert ez (csak) egy másolat volt. Nem az Ő tervezője. De trükknek jó volt! Feltűnik a valódi Vulla és a terminátor rátámad. Vulla lesokkolja a robotot s megsemmisíti. BRONCHO engedi Vulla -nak, hogy információt töltsön le (adatbázisához) a termináljából.


Az elit irányította neopunk boszorkányok a végső csatára készülnek, a phoenix csapata azonban útjukat állja. Vulla azt mondja Béla szuperkommandójának, az elit összes tagja halott. Politikai öngyilkosok lettek.

Dr. Németh Barbara elfogadja azt, hogy beültetésért cserébe Pooder Béláéknak segít be. Szomorúan hallják, hogy a csapat egy részét megölték.

Pooder Béla jelenti, hogy Salto és Bellagry eltűntek.Nem sikerült őket megtalálni. Dr. Németh Barbara és harcosai megvannak. A megbízó ezt nyugtázza.

A biztonság kedvéért Dr. Németh Barbaráék elmennek a megbízót megölni. Ez a csapat nem akar rájuk törni, úgyhogy Barbaráék megkímélik az életüket. Az új árnyékkormányban még nem kerül terítékre SALTO s BELLAGRY ügynökök tanúvédelmi programból való kiemelése. De persze, hogy: vannak, akik tudnak róla. És lehet, hogy igazuk van. Ezt még korai bolygatni.


MotoszkaDaniel•  2023. november 4. 14:11

Halálos alagút: Hydrogenvonat - Élőhalott

A kormány megneszeli e neopunk boszorkány robotokra való rákapcsolódás révén, hogy Salto s Bellagry nyomára bukkantak és tüzet nyittatnak a robotokra. Szét is lőnek közülük párat a titkos sík falujában.

Elrabolják őket, a tolvajok azonban kiszabadítják mindkettőjüket. Az elkapott bűnösöket zárkába vetik és e gazemberek Salto ügynökkel kerülnek szembe, aki kigombolt zakóval és alatta ízlésesen (de nem rázkódva) mozgó mellekkel <a melltartójában néhol> vallatja őket. Én azt egy szóval nem állítom, hogy SALTO és BELLAGRY ezzel átvették a hatalmat. Csak így megnőtt az esély rá.


A naszád maradék része garázdálkodni kezd és gyilkolják a tolvajokat meg boszorkányokat. Mielőtt komolyabb pusztítást végeznek, kilövik őket. Az életben maradottakat a phoenix akár holtukban is átprogramozza. (Van,) amelyik magához sem tér, amikor működésbe lép rajta a vírus.


Dr. Németh Barbara és csapata a fülére információkat kap. A neopunk boszorkányok megadják nekik a koordinátákat és cserébe a testeket is hozzák el ide a tudatokhoz a hárpiák zárkájába. Ez az elit egy része, nem az összes politikus.


Broncho neopunk boszorkány férfi észleli Dr. Németh Barbarát és csapatát amint az épülethez érnek és balszerencséjére e jófiú a rendszer csapdájába lép. Rálép egy aknára. A kijelzőjének annyi meg a sisakjának. Amíg segítséget nem kap, védtelen. Egyenlőre, mivel vak. Bezuhan egy csatornába. Egy bezúzó robottal találkozik itt, azt legyűri (mielőtt megsemmisítené Őt).
MotoszkaDaniel•  2023. november 4. 14:00

A mesterséges intelligencia támadása

Salto csak jót akart. Elképzelhető azonban, hogy valakinek erről más a véleménye? Boszorkányok veszik célba és zárják körbe. Robotot lehet szitává lőni? Igen, és: akkor mi van, ha Ő félig ember volt? Túléli, pedig több tárat is beleeresztenek valakik. Hogy kicsoda? A mesterséges intelligencia másik tábora. Egy csomó robot (legalább hat példány). Amikor legközelebb jönnek ezek a merényletre kirendelt robotok, az utolsó erejéből mindet porrá zúzza. Most kimerülten összeesik. Azért kellett Őt széttörni és megkísérelni megsemmisíteni, mert a teret nyerő mesterséges értelem katonaságban s katonai célokra való alkalmazása ellen volt (és hát, jogosan).


A phoenix neopunk boszorkány behatolás jeleit észleli a titkos síkra, ezért elemzést futtat le. Úgy érzi, ez meghaladja a hatáskörét. Ezért hívja a többi boszorkányt. A főnök is érkezik. Azt mondja, menjenek át mind! Ő nyitja a kaput és ideje körbenézni.

Azt mondja repülés közben, most már kezd emlékezni (jönnek a képernyőjére az adatok). El kell érni azt a falut, ahol Dr. Németh Barbara és csapata van. Mennyi időre van innen? Be tudják mérni? Valaki átjutott ide, mert a phoenix boszorkánynő mellől kilövik az emberei egy részét. A férfiak javasolják a főnök asszonynak, hogy ereszkedjenek lejjebb (úgyis mindjárt ott vannak, annál a körletnél). Úgy nehezebb bemérni őket. Egy férfi jön nagyon magasról besegíteni nekik, hogy fedezi őket. Most megtisztította a terepet, de bármikor jöhetnek még. Azt állítja, huszonnégy ellenséges neopunk boszorkány robotot lőtt ki. Bemutatkozik és nézik e robotok az ingereit, gesztusait. Nem lehetséges, hogy ez félig ember? (Robothoz képest érzelmesen beszél. Közelebb lépnek hozzá. Van kijelző az arcán, egy apró. A szemén, alig lehet észrevenni. Az arca körül is észlelnek azonban valamit). Kérdezi Bellagry, aaa... Salto név. Mond nekik valamit? Néhány boszorkány jelentkezik, hogy igen. De csak hallottak ilyen tervről. Hogy az embert kereszteznék a robottal. Igen, hallottak a SALTO tervről.. Azt mondja BELLAGRY, Salto ügynök a felesége és egy torz gyermekük született a többi normális mellett (ismerős a beszélő goblin? Na, Ő az! A goblin alapból nem tud beszélni). Mondja Bellagry , hogy Ő egy második nemzedékes robot emberi jellegzetességekkel. Ha nem egyezik bele, meghal. Ugyanis f.b.i. nyomozóként volt. Azonban a többi kísérletbe nem ment bele, ezért menekülnie kellett. A Salto terv jó célokat szolgált eredetileg. Mondja, hogy Salto teljesen robot lett volna már lényegesen kevesebb emberi jellegzetességgel második nemzedékesként. Ebbe azonban Ő nem egyezett bele és megszökött. A mellei felpumpálása ellen is volt, Ő nem akart bele műanyagot. Na, ezért kellett meghalnia. Nem, uram. Nem halt meg. Az érzékelőim szerint gyengék a jelei, de még él. Olyan, mintha vonszolná magát. Megtámadhatták, Mr. Bellagry.


Jön is a sereg és a phoenix vállalja azt, hogy fedezi Bellagry - t. Elugranak Salto - ért, aki (ramaty állapotban, de bevonszolja magát egy épületbe) talán itt meg tudja húzni magát. Kivégzőosztag újabb nem jön, de helyre kell hozni az áramköreit. A phoenix úgy dönt, hogy: BELLAGRY - val együtt egyenlőre, de itt időn kívülre helyezik őket. Bekerülnek a mesterséges értelem tanúvédelmi programjába. Dr. Németh Barbaráékat pedig visszahozzák.


(Halálos alagút: Hydrogenvonat - negyedik évad)

MotoszkaDaniel•  2023. november 3. 01:20

Holtvágány: Alien versus predator III.

Az elit megmaradt része keresi azt a hiányzó úgy hatvankét főt, akik jelenleg egy másik síkon vannak (de segítséggel rendelkeznek s át is fognak jutni). E katonák kiadják a parancsot Dr. Németh Júlia kiiktatására. Ez meg is történik, csak éppen az ott helyszínre lépő vadászok vadásszák le ezt a kommandót. Mind a két helyszínre küldenek embereket. (A fegyenctelepre meg a föld alatti alagutakba is, metró járatokra)


A mesterséges intelligencia irányította neopunk boszorkányok ugrásra készen várják a síklépő Dr. Németh Barbaráékat. (Várhatják, csak nem oda fognak megérkezni, hanem egy katonai dzsungelféle <kiterjedt nagy szigetre. Minden van, ami kell élelem és lakható is. Csak, hát. Persze, hogy ez nem az otthonuk. Deeee... haza is jutnak majd, egyszer. Csak kitartás. Itt Legalább nem bántják és nem üldözik őket, mert ez a hely elég jól. Több, mint el van dugva a világ szeme elől. Itt is vannak ellenségek, de az más lapra tartozik és más mesélésre. A mesterséges intelligencia boszorkányok segítségével lehet egyébként kijutni innen a rendes, s normális és eredeti valóságukba. A szokásos életükbe, de itt: a hidrogénbomba ledobta sugárzás veszélyének elmúltáig teljes biztonságban élhetik az életüket) A tolvajharcosok fogják ezeket a boszorkányokat és elviszik magukkal az időtlen csapdába a boszorkányok s tolvajok falujába (időtlenségbe). Ott e bérgyilkos robotok nem találják a helyüket és fogságba esnek.


Dr. Németh Melinda a fegyenctelepre menekítve a fejét fájlalja, de a késő estében (majdhogynem éjben) magához tér. 

Felöltözik, de nem találja rögtön minden ruhadarabját (ruháját). Szép, de kacér szerelést választ. Van, hogy rázkódó mellekkel őrködik. 

(Most miután az egyik emberével smárolt) mesélnek neki arról, hogy: mi történt és a reggelig még azt, hogy mostanában nem térhetnek haza. Itt biztonságban vannak.

Hajnalig Melinda egy másik emberével lefekszik, utána pihenő. Elteszik magukat holnapra, a következő éjre.


A bérgyilkosok megbízói találkoznak a tolvajokkal, akik helikopterekre szállva biztonságban érzik magukat. Ám e helikópáterek mindegyikén van egy - egy az alien - ekből. Ezeknek meg ugyebár nincs fegyverük. Zuhannak is le a helikopterek, három biztosan.


Dr. Németh Júliát a vadászok a birtokán megtámadják. Az emberei tizedét megölik, ezután már sikerül helytállni. A hidrogénbombát ledobó elit viszont nagymértékben, teljesen meggyengült.