Övegh Zoltán

Ismertető
MotoszkaDaniel•  2022. szeptember 6. 23:00

A tűz démona 2.

Egy mancs sem fogja kiirtani a gyomot egymaga és mégis van, aki nyugatra tart. Mindig van választás, de mit áldozol be a folytatásért? A fény nincsen meg sötétség nélkül, ott lapul valahol a szél gerjedésénél marka. A tűz vagy az ördög legyen a választásé?

Nem sokban különbözik a kettő. Az egyiknél végig magad vagy, de harcban. A másiknál meg mindent megkapsz és félig vagy csak szabad. A rőt közép kiutat kutatod s nem menekülsz a sorsod elől?


Cseréled az aranyló rudat a tompább rézért? A tükröződésben mi van a harmadik ajtóval? Akkor mindentől messze kerülsz, ami számodra a fény jelentené. A gondolatok soha nem lehetnek eléggé ravaszak.


A kérdéseket szavakban tüzeli értésre juttatásra az ajkad. A szemed nem a kékülést kereső hadonászásban visít a kőfalu énekelő ligeteihez. Ez a vadászok kürtjének sóhaja érted epekedve, hogy a szerető és sötét föld anya nélkül marad. A hazád honra ülhet és nem kell többé hideg sátorban aludni, a sötétség fejet hajt s mától több ember szava nagyobbat nyom a latban. Másik ártatlan, de bűnben fogant lélek támassza a téglák között meg boldog szenvedésben a falakat.


Te démonnak születtél a bűntelenségben és nem kell, hogy ekképpen bevégezzed. A jó nem veti meg a lábát a rossz nélkül, de minden bűn kiváltható a megbánás tébolyult szédülésében. A gondolataid árnyékban várakoznak s a kőfalu malterolt erődje várja a döntésedet? Szabad a néped, neked csak magadban kell elszámolnod az életeddel.


Az első rövid, de keservesen határozott. A csomóra kötés létezése itt nem bűn, hanem létező vezekelés. A másodiknál csettint az elméd és a gyönyör valamennyi szépségében tündökölnek a halandó lelkek a mámor élvezetében, fizetni kell azonban e zarándoklat végén! A harmadik ajtónál a bűn és bűntelen ellenségek, az előbbi csak megbánással teheti be a lábát ide s tisztelni kell a törvényeket.


Az utolsó kamrába ha belépsz, a humor tiszta és nincsenek sértődések a tisztelet tükörjében. Nem lehetsz azonban többé ravasz s a honodat nem ismered. A rókák élére anya mellett apa is kell. A számodra hőn áhított, de nem jóképű pokol ura kell?

MotoszkaDaniel•  2022. szeptember 6. 22:59

A tűz démona

Halandóként vezekel e a tűz hatalmának oltalmazó csarnokába, bizony csábítható a pokol oltáráról. Szerelemben izzik a szeme és mindennel bizalmatlan, ami e kétszer fél életű fényűzésben  az Ő lelkét táncra lobbantaná. A szívét csak úgy szerezheted meg, ha az ajka rajtad való simulása alatt üres az elméd s mentes a sötétség minden száraz illetve elvetemültségében úszó bugyrától

 

Ő inkább a cserélt életek közé kíván sompolyogni, de a szerelem a forró katlan villás kavarásának oltárára kérte a kezét és mit lát az elhalt lélek felsorakozó serege a kőfalu erődítménye előtt e kapu két szárnya mögül? Onnan semmit, odabent a magánzárkára ítéltek kerülnek a síkok közti bolyongásaikra. Soha nem jutnak tiszta elmével a megbocsátás elé, nincsen a számukra könyörület s lelkük a kárhozatban üdvözül. Kölyökként kerül az izzó vörös folyosókra, pörköli a gőz a haját a rőt loknijaira.

 

A jegyese elveti a feketét a bíbor buborékok lélegzésében gondolkodva, jó lesz az a fehér! Megszeppen a száraz durvasághoz szokott ravaszdi, hogy megkérik a kezét. Erre hogyan és miképpen illik hódolatos választ adni, amikor Ő egykor málnával táplálkozik s a bokor meg a barlang vala a hajléka? Kettő élet között nincs lerótt adósság és a választásban tény van, az azonban nem az igazság szenvedélyes szele a még síkok közül illetve kifelé kapaszkodó mámorban.

 

Bármelyikre is tenyerelsz, csak egy fél életet élhetsz. A másik feléért a szíveddel szállhatsz harcba, de ott a máglya sínylődő égését hallgasd meg a nagy bölcsek tanácsáért. A senyvedő tudatok nem biztos, hogy tudják a választ. Ismerhetik viszont a hozzá vezető utat.

 

Csak egyvalamit ne feledj. Minden úthoz a térkép ugyanolyan feketén csillog és nem baj, ha inkább a barnát választod. A kettő rokon forrásból ered s lehetsz még ragadozó  a kínjaiból megváltott üst felett. Csak soha ne nézz félre, amikor a sötét hajad alatt a szemed nem tüzel.

 

Az tévút és a hamis remeték csalnának lépre. Bármikor válthatsz, ha mást kíván a lelked tudata a bíbor csapdákkal teli s kétes ösvényén. Mindenki elveszhet, vétkes meg vétlen egyaránt a hosszú télben. Az úton kihúzhatják alólad a szőnyeget, befogadhatnak és meg is vethetnek.

 

A tükröd mindig az erszényedben van. Mert ha mérges vagy, bordóvá lesz a szemed világának szikrája s az a védelmedbe állíthatja az indulatra felhergelt isteneket. Minden arc egy átjáró és ki jön át rajta? Na, az a nem mindegy! Elérted az erdő határát, most nézz szembe a félelmeddel. Önmagaddal ezt már megtetted, amikor a lelkek összekuszált útjára lépett a talpad.

MotoszkaDaniel•  2022. szeptember 6. 22:58

Középen nyílik a folyosó DECEMBER

1. Brion látogatást tesz a síkok közötti fegyenctelepre, még nem látták őt ott. Ő maga járt már ott. - Hogyan érzik magukat? Szükségük van valamire? Komolyan kérdem. 

A szociopata Nikolai érzi azt, hogy talán beszél a nyelve s az ördög meghallgatja a bűnös lélek hánykolódásos őszinteségét a vér bíbor érlelte borában. Ami mindig finom, csak mindenkinek más árnyalat ízlik. Neki az is jó, ha túlérett a szőlő (csak elegáns pohárban szolgálják azt fel neki. Jó, ha van hozzá üveg. Nem mondja ki, de szereti a bűn nyújtotta eleganciát. Hogyismondják ezt a maffia szivárvány nyelvén? A tűbe égetett száraz romantikát. Ők a kupola padlása, de nem a csúcsa. A legmegbízhatóbb verősemberek, de vezetésre nem őket szokták kijelölni. Szociálisan jobbak a pszichopatáknál, de a lelkük az ördöghöz húz. Ott nem fogadják be őket, mert alkukba nem fognak belemenni. Közömbösek iránta és jobban örülnének, ha az egyesülne a pokollal. Ott örök elmesötétség van, a pszichopaták meg szeretik a fényt. Élnek halnak a kínzásért, a mennyországot azonban édeskésen tisztelik. Azért gondolom így, mert madárnyelven; nem isszák sok cukorral a kávét és ők nem bandába szerveződve törtetnek. Kevés ember elég az áldozataik beszerzéséhez s a lelkek náluk később lesznek a szenvedés kései alá. Nem utálják a szociopatákat, de azért megvetik a száraz nyersségüket. A pszichopaták a szórakoztató keserűt szeretik. A különbség? Ők művészien kínoznak, a szociopata a külsőségekre. A megjelenésére ad. Ő arra érzékeny velük szemben.

A pokolhoz meg nem eléggé sötét az elméjük. A mennyországot elvetik, a nézetük szerint nem is létezik. Gúnyosan mosolyognak rajta és elsétálnak mellette. Van, hogy dühkitörésben kárt is okoznak, de ahhoz nagyon nagy ellentét kell. Nagy zavar a lélek síkjainak erőiben, hogy ez azzá éleződjön).

- Minket rezes bronzzá érlel a semminek reménye a valaminek a hánykolódó napsütésében s kevesebb könnyben borzadunk a reménytelenség bőrt súroló bánatában. Egyik lélek testvérünk nincsen velünk, más egyéb nincsen. A valamit kell vinni a semminek a széles vigyorral tomboló mosolynak a gennyes vér hiányos hálójú játszadozó téglás és szexis asztalos műhelyébe Antal lélek testvérnél, nála ott lent a zötykölődő haverok lottó dobozában konganak csörgésben a sikolyok kiáltó s üres toporzékolásban. Csak azt nem tudom, ez a nő. Bailee? Mintha úgy hívnák. Ez élni akar, vagy játéknak hiszi a fekete démon róka telepét? Még mindig annyi számára az egész; hogy fel sem fogta a helyzetét? A lelkébe néztem a szeménél. Tűzről pattant kislányt láttam, nincsen több abban a nőben. Gonoszságban egy közepes mennyország.

 

Bailee a kerítésnél van és megrázatja magát. Az ördög világának korai szakasza érzékeli a jelenlétét. Claire elkapja a hátsó ajtónál, lélekelszívást hajt végre rajta s imádkozik érte (illetve kikaparja a szemét. Mostantól Bailee addig lát, amíg délelőtt van. A délutánt soha többé nem tapasztalja meg az alkonyat csodálatos fényében. A pirkadat a reggelije, vacsora nincs, az ebédje az elméjének a reménye! A pokolban meg nem foglalkoznak olyan őrültekkel, akik ennek tetejében még elmeháborodottak is). Magyarul megátkozza. Az ördögnél nincs olyan, hogy átok. De a pokolban igen. Az alélt lányt Claire átküldi a fekete démon rókához, ami Antal és Nikolai s a többi kettő nő alatt lett berendezve. Ötszáz emeletnél mélyebben van. Bailee ezzel a makrancosságával még azt is eltolta, amit nem lehet. Elrontotta az elronthatatlant. Az elmebeteg nehezen, de inkább tanul. Sérült elmés őrülten, a lelkek vesztőhelyén fogja végezni. A tudata ugyanis tizenkettő felé szakadhat, akár. De most nézzük, hogy hol nyer bebocsájtást a lelke a fekete démon róka kőfalujába. Bailee talál egy autót és azzal hova kíván indulni? Nincs út alatta, Be sem indul, amikor Claire beteszi Őt egy kisebb szobába (autó sehol a picsája alatt). Jani fogadja. Egy szemüveges, nem túlzottan jóképű férfi áll előtte. Hogy fáradjon át a mögötte lévő ajtón. Antal fogadja és felnégyeli, de elvarrja a sebeket (hogy a lélek ne vérezzen el. Bailee ezen nemzedék végére agyhalottá lesz. Tudata van, de semmire nem tudja azt használni. 

 

2. A tudatának hasadása, lassan megy végbe). Összevarrt teste megint helyiséget vált és a sivatag felett lebegve autót érez a picsája alatt. De csak érzi (minden eszmei basztatás mögött Claire főnix keze van). Pillanatra az Alcatraz 2. normális telepének hadiszállásán van, ezt őrzi Gergely révén a határoknál zarándoklatok révén Antal és Nikolai. Bailee lejtő alagúton zuhan és vízbe csobban a barlangban (tátogó lelkek a víz alatt és buborék felhőben, énekelnek?). A holtak csónakosa húzza ki, hogy Ő is vesztőhelyre tart? A bevégzendő lelkek utolsó állomására? Bailee igennel felel, csak vigyék már haza. Egy elágazásnál megáll és az az egy feltűnik neki, hogy nincsen kürtő. Azt hiszi ugyanis, hogy egy vulkánban van. - Látja azt a takonyban úszó utat? Arra kell mennie. Én tovább nem vihetem, mert magácska nincs rajta a listámon. 

Egy kurva elegáns terembe ér, ahol vacsoráznak. Ügyet sem vetnek rá, legfeljebb köszönnek. Minden szép, minden eddiginél jobb. Maradékkal megkínálják. AZ azonban kiürül a gyomrából és meg is kaparják a veséjét. Addig, amíg az megsemmisül.

- Maga miatt büntetésben vagyunk, eddig megnézhettük vacsoránál a naplementét. Most amíg más nem lesz, csak a sodrásban énekelhetünk és hang helyett a víz folyama a dal. Még az esti mese gyakorlását is megvonták tőlünk a maga második kihágásánál.

- Maguk mióta vannak itt és kik maguk?

- Mit érdekli az magát? mindjárt meglátja. Átlagban nyolc nemzedékre vagyunk ítélve és maga?

- Tizennégyre. Mintha erre emlékeznék. A csónakos mikor jön újra, hogy beszállhassak hozzá és tovább vigyen; haza.

- Hát, nem érti? A pokolban vagyunk és maga is e veremben bolyong. Megette a vacsoráját, ivott a vérünkből. Igen, az nem vörösbor volt. Csak jól megízesítve olcsó trükkel :-) Most pedig takarodjon!

Most minden indok nélkül az egyik lány az öregemberhez átmegy csókolózni és az asztalnál utána nyilvánosan basznak. Bailee besokall és menni kíván, ez felháborító megalázás. A többi vacsorázó feláll (miután az öregember asztrálisan lefogja Őt) és ráugorva a nyakába harapnak. Kiszívják a vérét, ezek vámpírok. Bailee - nek az elméje lemerül negyed alatti szintre, a tudata teljes kapacitáson van, ezrelék pontokban csökken a Claire által végre hajtott hasadás végett minden nap. És mivel a pokol volt először, ez pedig az ördög kialakítás alatt lévő kolóniája. Az e gyarmaton történtek beszámítanak a pokolban, hozzáadódnak (kb. semmit nem fog érezni a lélek, amikor elhalálozik? Majdnem. Sötétebb ennél a kivételesen sötét tettet elkövetett lelkek sorsa. A pokollal való szembenézése ezzel, elkezdődik. Akkor is, ha Ő nem fog fel belőle semmit).

- Szeretne minket megbaszni?

- Claire, hall engem? Kérem nyissa meg az alélt tudatát Bailee - nek. Adjon neki pár százalékpont energiát. Most végig fogja nézni, amiképpen megbaszom ezeket a vámpírokat. (miután megdugta gyönyörű férfi képében a szexi vámpírlányokat és ez csak egy felvett alak egy korábbi kimúlt lélek teste révén. A sátán külsejében annyiszor erőszakolja meg Bailee - t, amennyi nemzedékre Ő ítéltetett). És ezután ahogy tér magához, undorító dolgot lát. Az öregember sorban, egymás után smárol a több mint csinos vámpír lányokkal.

- Hogy merészeli a testvéreim buja örömét bámulni a vesztőhely szentséges mindenségében? Feláll vagy ül és gunyoros arc nélkül nézi vagy begyújtjuk a barlangját. 

/Igen, de Bailee kibaszottul le van merülve. Tehát? A vámpírférfiak megdugják. - Csapoljanak le a véréből is, de a felénél ne tovább. Legyen minél gyengébb (mondja Gergely). Azaz? Figyelve, de kedvükre ihatnak a vámpírférfiak is/.

Gergely a lelki kivégzés látomásos megpróbáltatásai után (amik nem maradnak nyom nélkül egy léleknél sem. A hasadt tudat is őrzi az emlékeket az ördög illetve a pokol fekete dobozában) Bailee minden testrészét ötfelé töri meg lélek maradványokként, hogy még tovább tartson a szenvedése a Fortress - ben. Claire - nek szól, hogy vitessék a tudata az ítélet hirdetésre. Az elegáns Ben toronyba a menthetetlen lelkek vesztőhelyének fegyenctelepére, azaz: ez az Alcatraz 2-es (de hívják vörös világoknak is. Nekem jobban tetszik az első, a menthetetlen lélek fegyenctelep).

 

3. Ágyban ébred Bailee egy kurva nagy rémálom után, ami József megbízásából érkezik (feljebb lépett a ranglétrán? Eddig Nóra álmait kellett csillapítsa). Kiizzadva köszöntik Őt a rémálmom tapasztalásai, de szerintem ez inkább idegi fáradtság, mint tudati (Azért ott még nem tartunk. Na, tér magához? Észrevette, hogy nem hagyta el a melltartóját. Magánál van. Nem érdemli meg, de hadd igazítsa azt meg magán. Mielőtt agyilag felállna. Egy takarítónőnek is több joga van).

Annyi a kedvezmény, hogy minden általa kapott szörnyűség nem kerül működésre. Szembehunyásnál látja a rémképeket, de azokat hanggal együtt. A kikapart szeme is lát és a gyomra éhség jelzésére képes, mert még van. Egyvalami van megvonva, az elméjének tisztasága. Gergely kétfejű agancsosként reklámként mondja Bailee - nek a rémképek között, odakint a bivalyerős szél kopog az ablakokon hurrikán nélkül s felcsendül a Doom első pályájának zenéje. - Ön megpuccsolta többszöri alkalommal a kedvező létezésének további módozatait. 1. Szökési kísérlet Antaltól, 2. Megsértette a vámpír testvériséget, 3. Be kívánta csapni a holtak urát. A csónakost, 4. Magántulajdon eltulajdonításának kísérlete az enyhébb büntetésben itt tartózkodó elítéltek elől a Fortress - ben. Bailee vádlott bűnösnek találtatik az ellene felhozott vádak mindegyikében enyhítő körülmény hiányában huszonnyolc nemzedék letöltésére. Az Ön megszólítása mostantól elítélt, fegyenc. Töröltetett a névjegyzékből a halandó életforma. Az utolsó szó jogán kíván mondani valamit? Ohh, elnézést. Hát magának kiharapták csókolózás alatt a nyelvét és szétverték az ütleg során a vámpír férfiak az állkapcsát (Mialatt Brion nagyúrt elcsábította Johanna róka grófnő tűzdémon egy kihozatott kanapén és ezt a maga tudatalattija kiterülve a hideg várkövön, végignézte. A mély, nyelves csókjukat a vágy ördögi kezdeti templomának szent szentségében és annak szentélyében szenvedtette el Bailee lélek elméje). Adják vissza neki, hadd beszéljen. De csak ezt a kettőt. - Basszák meg és követelem a kibaszott szobámat vissza a házban erről a bezárt gyártelephelyről! Hol van a kijárat Basszanak ki ebből a lófaszból, elég volt a meséből.

Még mindig azt hiszi, hogy ez nem a valóság és álmodik. Claire mondja, hogy várjanak még, Forrest mennyországbeli nagyúr kér engedélyt. A halandóktól Nóra lélek nyitott kaput s Ashley halandó érkezne. Engedjék be őket, mondja Gergely (Nóra hozza át Ashley - t, miután szellemidéző táblán üzent neki). Claire szól a mérföldekkel arrébb lévő telepre, ne közlekedjenek sehová (veszélyes, dimenziók közötti; de rövid csata következik. Azért biztonságképpen levédi, nehogy Bailee átszökjön). Forrest küzdelmet ajánl fel Bailee - nek, Ashley - vel vívjon meg (de a halandók harcában. Mivel a fekete róka tűzdémon, Kőfalu előkolónia körzetében számtalan viselkedési normát áthágott. MORTAL KOMBAT zene). A küzdelem helyszínét Claire Bailee házába jelöli ki a tér e síkján. Persze, hogy Bailee - t ez megtéveszti (Ha eddig nem fogadta, ezután sem fogja a mostani helyzetét). Ashley egy hétig (ami a halandók életében egy óra) pofozza, aztán üti Bailee - t. A rúgások is gyengítik, de nem ölik meg. Claire szól hozzá a tudatalattijában, hogy keresse a nagy szent dárdát. Brion meg Forrest szólítja szintén, ölje meg! Ne szórakozzon vele tovább, hanem végezze ki.

Ahol Bailee meghalt, fel is tűnik a végzet lándzsája és beledöfi. Bailee halandó élete bevégeztetik, a kapálózó testbe még belerúg Nóra illetve megtapossa a kezeit (Majd ezután visszatér a saját síkjára e buborékból). Biztosan zuhanjon alá! Bailee a pokolban van, kezdésként vasvillával Kitti (szabad a lelke a tükörből való kiszabadítás után. A karó okozta méretes és látványos seb azonban látszódik. Az alélt Bailee bíborban égő tűzpiros melltartót lát rajta, az valami rangjelzés? És Kittibe került Nóra sérült lelke, egy kicsi maradványrész. Hogy Bailee érezze a törődést) megkavarja a lelkét az Alcatraz - i raboknak ebédre (Ide jöhet most a Doom 2. menüzenéje játék előtt. Amikor az ember harcos a nála lényegesen magasabb szörnnyel kerül szembe).

 

A tükörből Georgina (Ő esett áldozatul George - nak) érkezik harmadik jelöltként a pokol személyzetéhez Gergely és Fred mellé. Fred nemmel szavaz, Gergely meg Johanna igennel.

Gergely holtjátékokat küld bolyongó lélekként Bailee - re, az álmaira (nehogy már jól érezze magát a pokolban. Ne is spóroljon nála ezekkel).

Georgina szól Claire - nek, hogy a vesztegzárat oldja fel. Bailee elítélt befejezte a pályafutását a halandók közt, kimehetnek a fegyencek a hűvös hidegbe a néhol langyosban. Nézzék meg, hátha van termése a kóróknak.

 

George maga a mennyországba kerül, mivel nem volt módja dönteni és... vagy boldogtalan lélekként bolyong a síkokban halottként vagy beáll György mellé angyalnak? - De ha nem érdeklik a lányok, ne fogadja el. Én csak esélyt kínálok magának. A biztos semmi helyett a bizonytalan , de elérhető valamit. Egy új életet, Önnek. - Én csak a barátnőmet, Georginát akarom.. Szerettem... Alá kell írnom valamit?

- Dehogyis, csak álljon ide mellém egyenlőre. A síkban lebegő asztalhoz.

 

A legyilkolt maffiatagot fogadja most György. A pokolba nem akar menni, mert eleget volt ott. Az ördögökhöz meg azért nem, mert nem kíván senkitől sem függeni.

- Mi a baj, Patrick?

- Cserben hagytam a családom. Velük kellett volna törődnöm, csak a hatalom és a pénz elcsábított.

- Nyugodjon meg.

 

Kitti, mivel a lándzsa (azaz a karó) nincs már benne. Brion - hoz megy kérelemért. Mehet, de először az ördögökön át kell mennie és mehet utána a mennyországhoz. Bailee tudatát megkavarta, leötli magáról a díszpokolmelltartót másikra. György nézi a lapját, hogy ilyen dolgok történnek a pokolban? Fáradjon csak oda mellé! És ezzel a világok ellenőrzése a síkok terében kialakult. Claire még kiszedi a sérült lélekdarabot belőle. A mennyországban nincsen vezeklés. Ő sem szenvedni, úgyhogy Brion - nal elküldi Johannához. Ültesse el Antallal azt Bailee tudatába. Igen, de Antalnak tetszik Johanna tűzdémon grófnő asszony. Nincs mit tenni, smárol vele e műtét során a fekete róka. Inkább elviseli, csak minél jobban gyengüljön Bailee (amint magához tért az őrült elmeháborodott, ezt kell néznie. Most vele azaz Johannával smárol Antal. Csak ezúttal a véres száj mellé citromízű ajak párosul. Egy fokkal jobb).

 

Hogy a Bailee - hez hasonlók ne találjanak rá könnyen, a (fekete róka) tűzdémon nevet kapja a készülés alatt álló Alcatraz 3. Brion Johannához indul a folyosón. Közölni szeretné vele, hogy elítélt érkezik. Bele is akad egy vágtató medvébe, aki nyalogatja. De női ajak simulását érzi, megcsókolta Johanna és ekkor oszlopnyi medve helyett tiptop szőke nőt lát. Végignéz magán a tűzdémon, hogy így jó - e? Hallotta Brion gondolatait, hogy nem szereti a feketét. Világos színű melltartó van rajta feketésszürke férfi inggel. Eztán a kebel növekszik meg, a pokol ura a dús s nem nagy melleket szereti. A bundás bűz is eltűnik s pihe puha parfümillat lengi be a grófnőt. Azt mondja Brion - nak, nem Ő a legjóképűbb férfi a pokolban. Ám racionálisan gonosz s Ő nem szereti a szárazan gonoszakat, az elvetemülteket. Csókra nyitja ajkát meg fordítja a fejét és simogatja a ringatózó, takarózó csók alatt a pokol urának ajkát. Azt cuppanásokkal fejezi be, a végén mosollyal. Jön Johanna serege, a boszorkányok csoportja. A kezével int nekik, hogy mindjárt. Brion úgyis vissza kívánhatja csókolni. Aki Őt felkapja, csókban felteszi a világító szemű meg szájú szobrok alatti padkára. Le nem nyelvezi, de elmélyíti a csókot (Johanna átkarolja). A boszorkányokhoz fordulnak eztán, hívják a vámpírokat! Fegyenc érkezése várható, az elítélt jelentősen gyengült. Zavarodik az elméje az átkoktól meg az előrehaladott tudathasadástól és még így is különösen veszélyes, lehet (!).

 

János lemészároltak testét hozza a Ben mellett lakóknak, a többiből ad Jani grófnak (Ő ugratta be Bailee - t. A szemüveges férfi). Ő kulcsot nyújt át neki, hogy ezt Bailee - nél találta. A környéken van Brion. Felismeri, hogy ezt Józsefnek adta és rapport jön. Amikor Bailee közelítette a pokol és főnix határán a kerítést, akkor tartotta rossz helyen s téphette le róla. Csak rá akart nézni Nórára. Elismeri, hogy kockázatos terv volt. Mivel akkor Bailee még nem volt elítélt. Meg kell, hogy fenyítse. Mint sötét úr viszont nagyra értékeli a megítélést. Egy fenyítés, egy dícséret. Mennek  a boszorkányok a vámpírokkal enni, a többiek is lakmároznak a Ben mellett az elesett bűnözők húsából (Brion Johannával ezalatt a csókok sóhajában úszik a tűzdémon fényűző irodájában. Nedvesedik és határozottan mondja, kúrjon meg!), aztán ők is fogyasztanak belőle. A vámpírok megzavarják egyik alkalommal Bailee számára szórakoztató szökéskísérletét, visszahozzák. Ezért jutalomban részesülnek. Másnap az étkezések alkalmával mindig láthatják a napot s jó ideig ismét nem kell konzerv vért inniuk. Szeretnék ezért, ha Gergely és akár Brion velük vacsorázna. De Brion kettesben szeretne lenni Johannával. Őket nem zavarja. 

 

4. Gergely tárgyalni jön és amíg Őt várják, Brion annyiszor dugja meg Johannát. Amennyiszer akarja. A vámpírcsajok addig dumálnak a másik szobában.

 

Brion átteleportál Alcatraz 2. - be és ajánlatot tesz Nikolai - nak a ranglétrán való feljebb lépésre, mert elégedett a munkájával. 

- Nem érdekelnek az emberi elme betegesen sötét hajlamú hányattatásai. De mondja el, hátha kedvemre való.

- Mit szólna, ha a tudatával irányíthatná ezentúl a tűzokádó szobrokat? Minden ilyen előtt csak értesíti Györgyöt, Claire - t vagy Georginát. A lángok színe miatt. Cserébe a szoborhadsereg része lehet védelmi egységként, mivel azok helyzet esetén ki tudnak válni a falból (ami Kőfalu bejáratát védi). Lelkeket is kap hozzá nemtől függetlenül, mivel azokat a szobrokat eddig a sivatagi manók látták el (odafentről a sivatagból).

 

A szobrok hányják a tüzet, Antal Jani gróf segítségével a lángjaikat gyújtja újra, a kürtőkből huzat jön le? Biztosan a tornádó miatt a barlangon át. A sivatagi manók azon át közlekednek a botokat karban tartani homokkal. Antal Brion - hoz tart. Mondják a vámpírok neki, most nem zavarhatja a nagyurat. Megnézik, hogy jó - e neki (bemehet). A sötétben cirógatja Johannát, szájpuszikkal. Csak jelenteni szeretné, hogy tudott a pótkulcs rossz kezekbe kerüléséről (nem merte jelenteni, nehogy eljusson Gergely fülébe). - Antal, nyugodjon meg és ereszkedjen nyugodt pszichopata lelkiismerettel le a mélybe.

 

A szobrok egymás szájába adják a kapott tüzet és oldalra fordulva gyújtják a fáklyákat. A férfi arcúaknál is végigfut az itt keringő lelkek hátán a szőr, hát még amikor a női szobrok teszik ezt! Cserébe viszont éles, bizarr fényben úszik a várfolyosó (egy torkolata van. Utána egy kapu, ami Kőfalu világát nyitja. Az Alcatraz hármast, a tűzdémon fegyenc telep zárkáját).

 

Johanna akkorát élvez, hogy azt az agyroncs Bailee is hallja. - Maga kibaszott jó az ágyban. Miért hallgat (Ugye nem azt akarja mondani Brion, hogy... érzelmeket táplál irántam)? - És mi van akkor..., ha Én szeretem magát? - A pokolban van még szerelem? De magától elfogadom.

Johanna elmosolyodik és bontaná a ruháját, amikor az egyik vámpír benyit (Jöjjenek közéjük). Mondja Brion, cirógatni szeretné csak még. Nem lesz több ágy akció. Huszonnégyszer locsolta be Őt Brion, teszi hozzá Johanna. Úszik a pokol illatos bűzében. Kimennek és e sarokba e pár percre Johanna csettintéssel hangulatvilágítást hoz. Johanna széttárja a felsőjét, várja Brion tekintetéből az osztályzást. A franciaágyon elfekszik, hamarosan karolással kéri a csókját. Meg a nyelvét, meg is kapja. Az első vágy sóhaja után a következő csókhoz fordítják a fejeiket és itt a kamera elsötétül.

 

(A boszorkányok várakoznak és a zárkából öklendezést hallanak, fulladás hangját. Bailee - hez eljönnek a sivatagi manók, beöntésért megtöltik a gyomrát homokkal. Most bezuhan a várfalfolyosóra, próbálja kiokádni magából a homokot (ide jöjjön zenének a Doom második pályája). Fújásba kezdenek a szobrok s bizony azért tudják égetni Őt néhol. Akkor gyökerezik földbe a lába, mikor meglátja némelyik arcát. Ezeket az embereket Ő ölte meg és Nikolai mit keres köztük (csak sejti a dolgokat és nempedig érzi. A fokozódó tudathasadás meg a sokfelé szakított lelke végett)? Erős kongásokat hall és érzi magán a tekinteteket (A Doom 2. menüzenéje)? Négy szobor ragadja karon (hacsak nincsen kőfejtő kalapácsa...). Ellenáll, mert őrült. Azok megnevelik és fájdalmas porhányás után még a kövek ütlegét is tűrni. A szemükbe néz és a bogár vörös. fehér, kék, bíbor színekben pompázik (de nem csóvaként). Vezetik a fekete róka különleges magánzárkájába. A nagyszárnyú kapu csukódik, megérkezett Kőfaluba. Épületek vannak, meg erdő. Innen még az se jut ki aki a pokolnál is rosszabb. Georgina van a várban és kérdezi, miképpen ölte meg Nórát? Azt felelik a férfiak, a kollégiumi szoba ágyában megfojtotta. Mind a két csuklójánál vágják le a kezét, aztán (mikor ezt kiszenvedte) növesszék újra. Mennyi időn át szenvedett az áldozat? Tizennégy másodpercig. Akkor ezt ismételjék meg neki odakint tizenháromszor.

 

5. Bailee - re világító szemű férfi néz rá az ágyában és felsikít, aztán ez a jelenés köddé foszlik. Zsolt nevű bot ajánlja fel neki, ki tudja juttatni innen (de csak Alcatraz 2. kerítéséig). Leülnek a számítógéphez és befont karú, dús keblű lány énekel neki addig. Amíg meg nem csókolja és Zsolt bele is feledkezik ebbe. Bailee átveszi a billentyűt, de nem visznek adatot a monitorra a billentyűk (sikoltó sóhajokat hall a mennyezetből. Ez Nóra lelkének hangja, akit megfojtott. Krisztián botot pillantja meg segítségért, na talán Ő. De egy vékony, átlagos arcú s rövid barna hajú lány várja. Őrá rá se hederítenek s ekkor elsötétül a ház minden szobája, a résztvevők pedig megmerevednek (Boszorkány, vámpír, sátán, démon. Aki csak van. De ezek botok! Van, aki csókban rekedt vagy eszik). Ez (csak egy lehet) az ördög órája! Most küldjenek be szoborbotokat, legyen száraz zivatar és világosodjon meg halványuljon a fény. A közeli háttérben az ágy környékén lenge ruhában kezdjen mély csókolózásba Brion meg Johanna alakja akár füsttel körbe véve időnként. A zene a Wolfenstein 3d Spear of Destiny - je legyen s a fojtás kezdetekor jelenjen meg neki Nóra árnyékba fulladt arca, amilyen a halálakor volt. Tizennégyszer az ájulás határáig fojtsák meg és égessék ki a szemét. A botok egyikével beküldök cigarettát gyufával. Végül Benbe tegyék be és sugározzák neki a Ház a Kísértet hegyenbeni telítőkamra jeleneteit (amíg ki nem borul). - És utána, asszonyom? - Zárják be az erdőben egy erők által védett tömlöcbe (mintegy mesterséges erőd. Egyik határtól elmehet a másikig), Hostel környezetben (Hitessék el vele, hogy kijutott. Haza a szobájába. Állítsák be az időzítőt huszonnégy órára), aztán hozzák ide vissza és itt hagyják magára. Ott pihenő van neki. Most kimegyek levegőzni Kőfalu vár külterületére az erdőhöz (leveszi a kabátját, ami alatt vállat mutató kicsi kabátka van. Alig takarásban melltartóval). Az agyhullámaival hívja egy barátját, aki érkezik is az emeletről. Ezek robotok, de saját tudatuk és személyiségük van (A démon nő megsimogatja magát. A robot kezet csókol és kéri Georgina kezét a sétára). Abban különböznek, hogy: azt hívja le, amelyiknek van érzelmi intelligenciája (Kőfaluban még nincsenek őrök, csak a kapuján kívül). A robot olvas a gondolataiban, mialatt Georgina szemébe néz (a démon csókolózni szeretne. Amúgy az előbb nyalta meg a száját a pokol társelnöke, amíg nézte a bemonitorozott Bailee - t). Georgina a séta végére visszafelé tartva ez andalgásból beindítja a Wolfenstein 3D menüzenéjét, csettint párat.. A pokol összes helyszíne benne van a tárban, végül ballal csettintve megérkeznek asztrális síkon újra Kőfalu erdőjének szélére és Georgina megcsókolja. Megtámadja párszor az ajkát még, aztán összeérnek a homlokaik. Egy robot tudja ilyenkor, hogy mit kell csinálni? Másik ujjával csettint a jobb kezén és Georgina asszony vérholdat hoz az égre. A robot az udvar szélén két kezébe veszi a pokol nőjének arcát lágy ajakostromhoz, aztán belebonyolódnak.... Már jó ideje bagolyhuhogás tarkítja még a hangulatot.

 

Bailee összedől és... És ezek az ítélet napjai. Ő abban az értelemben nem létezik és meg sem született, hiszen a pokolban van. Nem lát semmit, mert csak a sebben megszáradt gödreit érzi. Éhséget nem érezhet, mert nincs gyomra.

 

Nóra férfiként újjászületik (a neve itt Gellért) tíz esztendőre, másfél tized nemzedéket (azaz százötven évet) eltölt elosztva az ördögnél, a pokolban meg a mennyországban. Ezen idősíkok alatt Claire segítségével az épen maradt lélek darabon megosztozik Ashley - vel, hogy kevesebb fájdalom legyen a lelkében (a személy fekete dobozában). Minden tizedik esztendőben megdugja Claire - t, így az ördögnek lerója a tartozását. Brion besegít neki, mert a tábla segítségével démont ráküldve férfiként is meghal (szét feszíti otthonában a konyhában a testét). Eztán újra Nóra bőrében ébredve nyolcadikos korától kezdi az életét. A mennyországban azonban nem mindent töröltek az emlékeiből, hogy az előző életeire milyen mértékben képes emlékezni. 

Éppen tizenhat éves, és ez már... egy másik valóság. Bailee - t ezen az idősíkon nem ismeri, nem is találkoznak. Nóra Washingtonban nő fel, Bailee északkeletebbre látja meg a napvilágot és még ha össze is futnak, ismeretlen emberként. Erre pontosan egy a millióhoz az esély.

 

Mindent látnak Nóráról az égben, a fekete doboz emlék merevlemezei. Alszanak a csillagokban valahol, a fekete lyukakban.

MotoszkaDaniel•  2022. szeptember 6. 22:57

Középen nyílik a folyosó NOVEMBER

Ashley arra kéri Jack - et, dugja meg az újabb szellemidézés előtt. Szép arcú és alakú lány, éppen a szemei sem utolsók. Az utca embere átlagos nőnek tartja. Egyéb nőket kilyukaszthat szintén, csak abban az értelemben tisztelje Őt Jack (És mi van akkor, ha Jack e pillanatokban beleszeretett?).  Az elélvezés csúcsán kiszűrődő hangok után öltöznek fel és a tábla köré gyűlve e szombaton, hívják Nóra szellemét. Huszonegy óra elmúlott, tart a mutató a huszonkettő felé.

 

A tükörben ragadt lányon Brion dolgozik, de karóba húzva nem lehet megmenteni. Ez szenvedés Kitti számára. Valaki meg fogja neki adni a kegyelemdöfést.

 

George hangokat hall, hogy ölje meg a barátnőjét. Megjelenik előtte Claire, hogy mik a lehetőségek. Egyes ajtó, a rendőrség elviszi (Lakat alá kerülve beszámíthatatlannak nyilvánítják. Büntetett előéletet kap és egy bűnös nem ússza meg a büntetést. Folytatódik az élete). Kettes ajtó, neki fog dolgozni egy másik létezésében és ebben a formában bukott angyalként mindenkit megbüntet, akire utasítják (Ez állandó bolyongó élet. Halandóként a lelkét lenullázzák, cserébe sok ártatlan felett dönthet a részleteket illetően és csakis a tudata létezik tovább élőként. Ezen az úton az Ő anyagi léte véget ér s nincs visszaút. Hagyományos értelemben nem). Hármas ajtó, lehet halandó és az általa eddig ismert értelemzések értelmében félisten az ördögi asztrál mezőjén. Olyan életet él, amilyet akar. Van azonban egy záradék és nem biztonsági (Ez egy nagyon nemes létezése a léleknek, de nagyobb felelősséggel és fokozottabb odafigyeléssel jár. Segíthet egy ártatlanul elment tudatnak tiszta lappal kezdeni az okulását csaknem elölről. Ennél a síknál egy hátulütő csorbítja az összhatást, nincs más! Ha elvégezte a feladatát, egyvalamit kér cserébe magától bárki. Ez lehetek én vagy másik, a büntetését töltő akárki a tanulás lélek ösvényén. Mindenben szabad az útja ezután a világában és nem lesz több elégtétel igénylés. Ön szabadon építheti az életét minden állomásával együtt, de tíz évente az Ön elméjének készen kell állnia. Készen, kiállni a lelkek kószálásáért. Nagyobb szabadságot kap viszont. Maga választhatja meg, George ennél. Hogy kiket kíván megmenteni. Mi csak az ajánlatokat fogjuk megtenni. Ön választja meg, ki emelkedjen fel és teszem azt: ki süllyedjen el a mocsárban. Van ideje dönteni, egy hónap).

George megkúr egy foglalt lányt és a kettes ajánlatot választja. Bailee kihasználta, (amúgyis már halott) minek éljen? Majd foglalkozik a lányokkal, akinek ép a lelke. Még aznap viszont, agyonverik (nem messze a város közepétől. Rossz társaságba keveredett és azok megtalálták. A szervezett bűnözésből nem lehet kiszállni, ezért inkább ne szálljunk be. Ki lehet, de már nem ugyanaz az ember vagy. És nehéz is a talán előlük való megbújás után új életet kezdeni). Így meg, ebben a helyzetben; rögtön az első helyzet lép életbe. Az egyes ajtón megy be, de nem a pokolba. A mennyország síkján száll a tudata egy otthonkába, György angyal mondja el neki ugyanazt, amit az első alkalommal Nóra hallott (csak lehet, hogy más szavakkal a mondatokban. Semmit nem csinált, semmi kihágás félét. Ezért nem kerül se a pokolba, se az ördögökhöz). George gyilkosát utcai párbajban egy rendőr meglövi, Ő Claire - hez kerül. Megbánta a bűneit a halála előtt és neki jut majd, ami George elképzelését keresztül húzta?

 

Ashley a CHEEKY GIRLS TAKE YOUR SHOES OFF - ját hallgatja, amikor az ágyán észlel valamit. Bailee van elfeküdve és George - ot simogatja ajkával. Nincsen tapizás a melltartóban, csak a melltartóra meg a dekoltázsra az ing alatt. Valahányszor George keze illetéktelen helyre tévedne, Bailee azt megfogja és eltereli (van, hogy összefogja a kezeit. Eltéve azt a hóna alá). Ha az ingje összezáródna, azt széttárja (Ennyi a kedvezmény, de mit lát Ashley? A szellemvilágban is vannak szabályok? Amely törvények áthágása következményeket von maga után?). Valamint az összes csókot Bailee adja, George csak lekezelheti azokat. Most nekiáll megkefélni, amikoris Bailee melltartója a bíborban vörösre izzik gyulladásra. A szeme lángban ég és George alakja is foszlik. Utaznak vissza, csak Bailee a pokolba. George meg az ördögökhöz.

 

Bailee a pokolban ugyanolyan utálatos szemétláda (egy magyar jelzőkkel sem illethető mocsadék), mint az életben volt. Kibaszott nagy ívben leszarjam hogy hol van. Nem tudja, hogy meghalt. Nem arra jár az esze, hogy hol van. Ki akar jutni. De ha nem tudja, hogy hol van és a létezésének itteni súlyával sincsen tisztában (akkor mégis miképpen gondolja zt, hogy kijut az élőholtak időtlen szenvedésének léleki zárkájából? A veszélybe beleröhög, de még nagyobb a félelemérzete az övénél). Ez egy őrült, át is kerül egy héten belül a legnehezebb esetek közé. Magánzárka, napfény nincs (még étkezés alkalmával sem. Létszámellenőrzésnél megnézheti asztrális bilincsben járkálva, mi jár azoknak: akik az ördögnél is rosszabbak és megvetik a pokolt). Állandóan morgó eget lát fekete felhőkkel s még itt sem adja fel! Ez a nő több, mint nem semmi. Meg is érkezik hozzá Brion. Vallomást nem tud rögzíteni nála az agyhullámába, annyira nem utat ez a nőnek sem nevezhető elítélt együttműködést. Gergely legfőbb nagyúr agyának hulláma csörög, ki lehet a vonal másik végén?

Bailee másnap estére abba a sivatagba kerül megviselten és előző napi ruhában meg szagban ébredve, amiről Brion mesélt még Jónás léleknek (A menthetetlen lelkek telepe. A menthetetlen lélek fegyenc telep). Amint lemegy itt a nap, látomásoktól lesz zajos a környék (nem az ég, az épületek. Ahol keresne az ember menedéket pihenés gyanánt. Ám ugye nem ártana, ha a csapóajtókat a tornádóban fel tudná nyitni. Éjjel is erős szél van. De még mindig jobb a tornádónál vagy a hurrikánnál). Találkozik nagy nehezen de több hét után egy másik lélekkel. Smárol is vele s jobban élvezi, mint George - dzsal. Alig akarja abbahagyni. Na, Ő bezzeg. E férfi belenyúlhat a melltartójába, ameddig csak akar. Ki szeretné rabolni e csodás csók után. Csak van valami nála, ami használható. Élelem, fegyver vagy bármi lófasz. Hát, ez nem jött be kislány! Ide azok kerülnek, akik menthetetlenek. Maradtál volna nyugton a picsádon a lelkek zárt részlegén. Az volt az Alcatraz egyes (A főnix börtöne), ez viszont a Fortress. Innen nem lehet megszökni, nemzedékek alatt sem sikerült senkinek (Olyanok kerülnek ide, akiknek Gergely megnyitja IDE az agyhullámát). Több, mint száz emelet mélyen vagy az elveszett lelkek lélek útján. Itt nincsenek kamerák, ez a tudati hullámhossz Gergely nagyfőnök agyhullámaira van kapcsolva és azt neki hetente egyszer kötelező megnéznie, hogy ki mit művel. Napi egyszer ajánlott, de nem kötelező). Nem minden lakó valódi e lelkek közül. Van akit csak botként (mint a Counter Strike multijánál. Többjátékos üzemmód) tesz be. Hogy kik azok? Bárkicsodák, akik életükön kívül. más létezésekben sem tudtak helyt állni. Pokol, mennyország vagy vörös világok (ördög); teljesen mindegy. Persze, hogy van itt is olyan. Olyan, aki önként vállalja a száműzetést. Ők nem akarják, hogy zavarják őket. Vannak közöttük remeték és olyanok, akik egyszerűen megunták a halandók életét és öngyilkosok lettek. Nem rossz emberek, csak nem megy velük egy normál adottságú lélek sokra (egyről a kettőre). Ahogy Bailee sem, mert Ő nem gonosz. Nem elvont s nem is életunt. Az őrültek ezek között vannak, úgy körülbelül az öngyilkosok felett. Bailee - hez nem szól az úr, Gergely nagyfőnök (teljesen feleslegesnek tartja). Csörög azonban Brion - nak, készítsen elő erős rémálmokat s azt küldje el neki (a sajátját még nem szeretné Gergely, mert azt itt a pusztaságban. Eddig. Nem kellett bevetni). Ugyan, mit bír el ez a féreg? A kilátástalanság nem rémisztette meg. Bailee cselhez folyamodik és a pszichopatát leszámítva mindenkit becsap. A szociopatákban nincs emberség. Ők megnézik, ha egy lélek szenved és a saját céljaikért harcolnak. Az nekik nem jelent semmit, hogy az őszinte BOLDOGSÁG megvalósítása. Sötét lelkek ezek. De legalább tudják, hogy mit akarnak (jó távol maradni tőlük)! A pszichopaták kivételesen éles eszű utazók a lélek országútjának ezen világában. Segítenek mindenkinek, de cserébe a foglyuk a kárhozatra ítélt bűnös (És még ha el is eresztik. Nem biztos, hogy a szabadlétbe. Ők a Hannibal Lecter - ek, akiket azért valamennyire lázba hoznak a nők). Bailee kirúzsozza magát azzal, amit talál. Hátrahányja a melleiért a közepesen vékony kabátját. A libegő mellek nem érdeklik a pszichopatát, a gyűrődők igen! (Na, miképpen fog hatni az a vággyal átitatott csókolózás?) Nem állítja túl szorosra a pántot, az első szint elérve. Miért nem halad? Feladatot kell megoldani (mindenféle próbát. Ez a sík nem változik sehová, amíg itt nem teljesítette a teljesítendőt). A tizenhatodikig jut, ott beéri a pszichopata és felpofozza. Rúgni nem rúg, de ütni üt. Nem viszonozta az érzelmeit s ez a halálos bűn. Bailee le van gyengülve, kötéllel hátrakötik a kezét / - Antal, ezt az elítéltet magára bízom a lélek szigorúan őrzött fegyházában. mutassa meg neki azt, amiről az emberek odalent a neuronjukban sem tudnak belegondolni. Van a pokolnál is rosszabb (ez Gergely hangja) - Kíván még tőlem valamit, fenséges úr? - Azt magára bízom, ellenben juttatásban részesül majd. Csak várjon türelemmel. Ugye, hogy menni fog...? - Bízza csak Antalra, uram. Most elmegyünk a kis angyalka Bailee - vel aludni, pihenni, csicsikálni. És előtte nem maradhat el az esti mese/. Most rugdossa és ököllel üti Antal addig, amíg el nem ájul. A becsapott és megszégyenített lakók is még egyet egyet jóban hagyják. A szociopata dróthuzallal fojtogatja, amíg az ájuláshoz nem érkezik Bailee (ott elereszti, hadd szenvedjen ez a moslék. Ez a fajzat, aki a bűnt sem tiszteli). Antal lifthez megy és ötvenegy emelet mélyen kiszáll az ölében élet s halál között lengő Bailee - vel. Antal lélek aranyos kis magánerődje, minden kóddal le van védve. A szociopata jön be, hogy szabad - e? Mitől nem pókhálós az öltönye (csak a kosztól lucskos. Ajándékot kapott valakitől?)? És ápolt, alig pár tizednyi foltos nyakkendője van. Addig veri, amíg szusz van benne. Megerőszakolja Bailee - t, aztán Antal is. A szociopata elmegy, nehogy tiszteletlen legyen. Most pedig agyba főbe veri Őt Antal, elájul. Mire magához tér, le van kötözve (Innen nem szabadul, ez a legerősebb dróthuzal. Amit Gergely vághat át). Antal megöli és azt szadista módon kívánja megtenni, de Gergely rászól. - Még ne tegye, hadd szenvedjen ez az undormány! - Bocsásson meg, kegyelmes úr. Úgy lesz. Mindent az ön legfőbb kívánalma szerint.

Bailee magához tér és csókolóznia kell (Hajnali hat óra van egyébként, az erős szél kettő óra múlva lesz hurrikánná. Odalent Antalnál örök sötét van, az Ő sok kamrás szintjén. Mert villanyt Ő csak akkor gyújt, ha lent van dolga. Egyébiránt megy fel a többiekkel beszélgetni. És indul ilyenkor portyára, minden felesleges lélekért. Akiket ide küldtek lakni e Fortress - be az Alcatraz egyesből). Kénytelen belemenni, ha nem akar megdögleni. Finom a csók (Gergely megsimítja a mindent látó gömbjét, milyen ízű legyen?), de letépett emberi lábszár íze van. Azt reggelizett legutóbb Antal (egy lélek testrésze, akit kiválasztott az esendők közül).

Bailee magánál van újra és annyira kivan, mintha halott lenne. Őrület lesz úrrá rajta s továbbra sincsen bűntudata. Sír meg ordít, de azt csak a legfeljebb Antal által ide bedobott lélekdarabok hallják a kinti borzadály életkörülmények alatt, akinek tökmindegy. Bailee senyved, de a lelke még nem halott. Csak próbán van. Most játszanak el vele a sivatagi manók? Gergely (Antal távollétében) ráküldi őket, kedvükre játszhatnak. Hogy meddig? Délután tizenhárom óráig (Nem elpofázták Bailee elítéltnek, hogy micsodákat kellene cselekedni itt az életben maradásnál. Hogy tiszteletet érdemeljen ki? Dehogynem ugatták el! Itt szélhámosok, szökött fegyencek, bűnözők lelkei töltik a büntetéseiket). Sérült és majdnem teljes értékű normálisak is vannak itt, de ahhoz Bailee - nek meg kellene tennie rengeteg mérföldet. Ezret biztosan és ez csak becslés. Jó lesz az inkább ötvenhétezernek is. Azon lelkeknek egy másik kolónia, gyarmat van kialakítva. Berendezve, fenntartva. Gergely kegyelmet szeretne a legkisebb formában is Bailee - nek, de semmit nem tanúsít ilyen viselkedésből (amivel kiérdemelné). Kezdi a jelentését gondolni, e nő itt marad s szerinte egy nemzedék alatt be is végzi. Az ilyen mértékű őrültek itt végzik be.

 

- Mondja, Gergely legfőbb főnök. - Ne haragudjon, hogy az éjjelben zavarom. - Nem zavart, nem aludtam. Egy óra van csak az éjben. Az ördögök órája kezdődik csak pár óra múlva. - Ez igaz, Brion. Úgyis úgy tudják az emberek, hogy mi sosem alszunk. És ha mégis azt tesszük, egyik szemünk nyitva van. - Ezen akkorákat szoktam röhögni. - A tárgyra térek. Képzelje, nem váltak be a rémálmok Bailee - nél. Csak azok, amiket én küldtem neki. És az is mindössze a szó minden értelmében zavarja, de nem töri meg. Innen soha nem jut ki, arról biztosíthatom. Úgy alkottam meg ezt az erődöt, hogy minden tanuláson átmenő léleknek egy százalék esélye van itt a továbblépésre. Találja ki, Ő meddig jutott? - Tizenöt százalék? - Majdnem eltalálta, Brion. Tizenhat százalékig. A kilencvennyolcadik szintnél az idejét és a képességét meghaladta az egyik eléje kerülő feladat megoldása. Már eljutott volna a büntetőtelep első negyedéig, de ez a nő nem eléggé gonosz. Csak őrült! Jó kis elvont és ritka párosítás. Figyel rám? - Hogyne. Persze, hogy figyelek. - A kezemben van a kérelme és indoklása, a héten kaptam meg. Hozta a futár. Van kedve majd elnökként az ördögökhöz menni? Ha elfogadja, én fogom név szerint javasolni magát. Eddig az ördögök egymás között egyeztek meg. Ezentúl lenne valaki, összefogná őket. - Ez igazán jól hangzik és örülök neki, Gergely. - Ebből semmi sem biztos, Brion. Szavazás dönt magáról, de az elkövetkezendő hetek során (Ami az embereknél alattunk pár óra). A másik javaslatát fontolóra veszem, hogy Nóra lélek felvételét bukott angyalnak kettős harcosként a mennyországhoz. Oda nincs is emberünk szinte az ötödik nemzedékben. Tudja, kikkel pótolom őket kettő és nemzedék óta? A Fortress - ből kiemelt jól teljesítő normális emberekkel. (Ő volt az az egyik férfi lélek, aki köddé vált nemrégen Bailee előtt). Biztosan azt hihette Bailee, hogy bot. De nem az! :D - Na, ezért szeretem én  a fekete humort. Jó az a síkok közt lebegő fegyenctelep. Akár egy Alcatraz 2.

MotoszkaDaniel•  2022. szeptember 6. 22:56

Középen nyílik a folyosó OKTÓBER

Ez a magabiztos délelőtt és a hullaházban is rengések jeleit mutatja a test, csak kevésbé veszik észre. Most készítik majd elő a koporsóba.

A házban Nóra barátnője, Ashley (meg Bailee van még ott. Igyekszik lelket önteni belé) a szobában és Ő nemcsak hisz a szellemekben, érzi is őket. De nem látott még szellemet. A gyilkost (Bailee) az érdekli, hogy Nóra nincs többé (mert vele kefélt életében az általa hőn áhított fiú s nem vele). Ashley zajt hall fentről (Brion mégegyszer megbassza Nórát, hogy ne legyen feszült), ez már a második eset. Az első alig volt kettő órája. Felmegy az emeletre, bizsergések suhannak át (Ez Claire őrködésének a járőröző lépte) és a padlás alatt e szobában semmi nincs mocorgó ágyat leszámítva. Beszédeket hall, lassan mondatokat (Nóra hangját felismeri, de ki a másik kettő? Nő meg egy férfi. Ír akcentusa van a női hangnak még ha ha szellemé is. Eszébe villan. Az egyik barátnője mesélt egy apácáról, akit eretnekség vádjával a zárdában a kolostorba falaztak. Nagy sérülések árán kibontotta magát a toronyból, azonban az ugrás nem sikerült a távoli fához. Szörnyethalt a kizuhanásnál). 


Ashley suhanásokat lát, kettőt. Nóra szellemével együtt hárman voltak. A levegő lehűl, a redőnyöket félig lehúzza valaki és becsukódik az ajtó kulcsra (Claire ördög meg Brion sátán dolgozik). Azt mondja Bailee: ha a szellemek kétszer basztak, neki is jár még egy. Nem? Már dolgoznak rajta, behívta egy George - ot. Nem átverés, kefélje meg (ha van kedve). Ez meg is történik s amikor a testét látva lekerül a póló Bailee - ről még melltapizásra is van mód melltartóstul (George kimegy hugyálni meg inni s a számítógéphez levelezést nézni. Arra készül, hogy távozás előtt lesmárolja ezt a barátot. Arra már nincs módja, mert más látvány fogadja. Amint belép s nem tud szólni hozzá, mert csend van és miért van az arca a televízió felé? Odanéz, a tévé nincs bekapcsolva). Bailee összenéz a telefonjára meg magára, mire a haver újra itt van és Bailee csókolgatni kezdi (el is könyököl az ágyon, a melltartóba nem nyúlhat George. 'Fuj', betapizni tilos. Azon át simogathatja. Ma dobta ki Bailee - t a kavarópartnere faragatlanság miatt. Nem is volt köztük szex), aztán úgy hat perc után kiküldi (Üssön össze valami kaját). Nóra ráhelyezkedik Bailee - re és nekilát a nyakának. Addig szorítja, amíg szusz van benne. Mielőtt kilehelné a lelkét, Brion és Claire felveteti vele a szellem alakját (hogy lássa, kinek az arca köszönti Őt utoljára). Ashley sikít (Nóra szellemét vonalakban látja, amint véghez viszi a merényletet), a másik hang Bailee halálhörgése meg sóhaja. A test lassan befejezi a mozgást a haláltusájában. Brion  nyitja a Sátán kapuit csettintéssel. Claire is csettint (ezeket Ashley döbbenten hallja is, de csak árnyakat lát e szellemdimenzióból), de Ő meg más végett (A tükröket védi le. Bailee lelke a pokolba menjen vezekelni és ne az ördögökhöz). Brion - tól kérdez Claire, mehet! Lélekelszívással kiveszi a magzatokat a holttestből, majd Ő ítélkezik felettük (nem biztos, hogy rossz emberek lesznek belőlük. Magával viszi György angyalhoz). Eljuttatja a mennyországba (első Doom főmenü előtti zenéje jöhet ide). A rémült Ashley-hez mennek most, Nóra kap elsőnek alakot. Nehéz Ashley - t megnyugtatni (Láthatja a két másik személyt? Nem látott még szellemet). Megjelenik neki az ördög a sátánnal. Akkor Nóra elköhinti magát, hogy nem ez a valódi alakjuk. A sátán külseje nem mond neki semmit (azonkívül, hogy: nem olyan, mint a könyvekben). Az ördögnél higgadt rémültség lesz úrrá rajta, amint a fityulát megpillantja. Mire Ashley megnyugszik, Nóra meg mindannyian visszaveszik a szellemalakjukat. Az ajtóig ebben az alakban is mennek, aztán árnyjá öltve alakjukat a semmiben eltűnnek Ashely szeme elől. Nóra annyit mond, még találkoznak.


Ashley-nek senki sem hisz. Szerintük rohama volt Bailee - nek és abba halt bele (Gyakori ez a mai világban. Különben is, idegben volt a jövője végett. Nehezen dolgozta fel azt, hogy nem kell a pasiknak. A söpredékek kattantak csak rá. Persze, hogy ez a magyarázat nem győzi meg). Akik ebben változatban hisznek, azok meghallgatják, de egyenlőre magukban tartják a véleményüket. Ashley szerint Nóra a túlvilágról megbosszulta a halálát. Akik vele vannak, még aznap este Ashley - vel tartanak szellemidézésre. Ashley hoz magával egy Jack - et (Ez működni fog? Persze. Érthető, hogy hiányzik neki a legjobb barátnője; Nóra. Bailee lelke bolyong és hiába rohadtul dühös, nem tudja kitúrni Nóra lelkét a tábláról. Claire s Brion ezt megakadályozza. Ott csörtet mellette, csak hiába duzzog. Claire szellempárbeszédet érez a pokolban, szól Brion - nak: nyisson a tereferéhez biztonságos kaput). És mik lehetnek a kérdések? Ő ölte meg Bailee - t? Az lep meg mindenkit, hogy Ashley kezét viszi valami. Ez három betű, ami a Y E S - t adja ki (pillanatra be mutatkozik Nóra szelleme, de csak Ashley láthatja. A többiek némelyike csak bizsergést érez. Azt közli vele, mindig várja ki a jelenés végét a válasznál. Ha nincs árny vagy nem észlel semmi áthaladást, teheti fel a következő kérdést). Nem értik, hogy miért. Nóra nem válaszol egy idő után. Az igaz, hogy előtte egy rakat kérdés megfelel. De van ezeken kérdőjel? mert pl. Lehet, hogy Ő is kérdezne. Megkísérli (Ashley, hányan hisztek nekem?). Na, ez érdekes lesz. Finoman le kell görgetnie Ashley - nek azt, hogy ALL OF US - azaz mindnyájan. Nóra érzi a gondolataikat? Mi van (gondolják meg mondják néhányan)? Kettő üzenet jön még, megvárják: 1. A tükröket letakartátok ott (mert maradjanak is még úgy)?

2. Ne menjetek Bailee házának a közelébe az éj közepén. Most mennem kell, négy óra után nem mutatkozhatok. Előtte időnként huszonkét órától kérdezhettek (Ha én szeretnék valamit kérdezni, jelzek).


Elmennek Ashley tóparti házába, hogy a szülőket ne zavarják az alvásban. A földszinten füllel alig hallható zene szól. Ashley inkább felmegy az emeletre, egyedül akar lenni gyászában. A gondolatokat sem lehet ilyenkor rendezni, csak a táblára érkezett válaszok nyugtatják a könnyezett idegeket. Felkéri Jack - et, ölelje át. Tánc indul a zenére és ez csók (Az, de nem heves. Ha a lány kezdeményez ilyenkor, akkor azt óvatosan. Illik követni. Vagy viszonozni. Ashley ölelésbe kezd a csókban és csak kicsit mélyíti, aztán ajkak vége. De végigviszik a táncot)? Jack tesz egy javaslatot, nem lenne jó ötlet a következő ilyen hókuszpókusz beszélgetést is itt megrendezni? Nem zavarnak vele senkit.

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom