Övegh Zoltán

Gondolatok
MotoszkaDaniel•  2024. május 25. 12:01

Ő a Tiéd, de meddig?: Szenvedélyben a várban, úton

a kastélyba: REBECCA


Az elmém azt gondolhatja, ismerkedjem a testével. Illat nem száll fel, a szíve akkor nem az enyém! Mindene az enyém s tegye szemem magamévá a testét! Itt ül bennem teljes testi valójában s csak Ő legyen a minden most a gondolataim folyami vihari valójában. A gondolatok bennem vannak és s szájam ajka nem beszél, de a szemem igen! Pillantása barázdát s sávot 'vét'. Rám néz a pillantásával, hogy ezt is szerethetné. Én ezt szeretném? S megnyitja az ajkát csillogóra ápolt fogaival és a fogazata az arcom cselekvésére vár? Én tudom jól, hogy mit szeretnék. Az Ő tekintetében az van benne, hogy lehetne. Az Én lelkem mitévő legyen? A szíve a célpont, de azt valaha is megkapom? Nyomjuk egy pecsétet ajkára, hátha az megnyitja a szerződést. Ezzel itt az ölelésében én elvagyok az esélyben úszva a remény engedélyében, de ettől Ő még nem az Enyém! Azt birtokolja a lelkem, amit az Ő szeme most (!) eme mély lelki elterülésében a részemre megenged. A pudingnak nincs ilyen finom érintése, a kedvenc magnum jégkrémemnek pedig mindig lesz erre igénye. Annyira fontos Ő nekem, nem merészkedem le a nyelvéig. Azt szeretné tenné tenni a szándékom minden gondolata, mégis azonban e pillanatok sarkos sarkaiban a szenvedély az ajkak szélein evez csak a mérték fondorlatosan határozott csapásaiban. Az ötödik körbe kezdene az Őt elárasztó üdvözlő csókom szenvedélye és még mindig Őt érzem itt magamban.. s magamon. Nincsen meg a szíve, az esély kínálkozik csak fel. Ez az ajkak harca biztató tapsolás nélkül, de akkor bizony Én feljutok itt Vele illetve hozzá a páholyba. A leheletét se érzem, szóval akkor még a bizonyításért lélegzik? Nem sok nőnemű rendelkezik ekkora türelemmel, azaz becélozni az Ő bizalmát. Lehet még több? A bennem ébredésre éhes elme éhezik rá, vagyis a türelemben e fotelban Véle ülve ismerkedni az Ő mindenével. Lehet, ez az ötödik kár. Ám minden körben az Ő ajkában feszíti a vizet e csónak.. s nem is akar felébredni.


(álom és újra gondolatok ugyanazon álomról)

MotoszkaDaniel•  2024. május 25. 11:07

Ő a Tiéd, de meddig? (Rebecca)

A szíve soha nem lesz az enyém. Engem az nem lakat jól, hogy mit ad nekem a dekoltázsa. A lelke kell. Néz maga elé s csakhamar rám. Igen, a szemembe nézzen (ha már megtisztel azzal, hogy elöleli testét az ölemben). Óraközi szünetben várakozva bűnben esdekelve rostokol a szív és az ajak szomjazásban a bennem hullámokat lapátoló vágynak. A lelkem is nehezen vallja azt a néma légkörnek, hogy SZERETI. Amikor viszont szabad a terep a bátorságnak, ajkammal el kívánok feküdni az ajkain. Minden az enyém most Tőle, de miképpen nyerhetem el az Ő lelkét? A több mint finom az elképzelés világában is nehezen talál megértést, milyen az érzelmem Őiránta. A negyedik kört is engedi, pedig tiszteletből nem merészkedem le a nyelvéig. Itt sem lehetnék, mert az élet törvényét tisztelő fenevad e bársonyos ölelésű fotelban is türelemmel várakozik. Olyan ez a perc, mintha soha nem érne véget. Csak azért ideges itt bennem a szív, mert nem érzi AZt; vajon Ő is szeret - e? Ha a bűnben fogant meg az érdeklődésem, az ördög kapuja meg sem nyílhatna. Mégis kitárja csaknem szélesre mennyei csíkos kapuját. Én innen akkor szabadulok, amíg Ő engedélyezi a látogatást. Nekem Ő a minden s e folyosón talán mindenek felett. A határozott, de vékony deszkán bármikor alá lehet zuhanni; ha az megnyaklik (ezen egy repedés sincsen). Soha nem éreztem még olyat, hogy nekem fontos valakinek a lelke. Pedig itt e helyzetnél nemcsak a nagy szárnyra tárult dekoltázsának a véleménye a fontos idebent számomra. Odasimul teljesen az arcomhoz és Én adjak a választ? Mi van, ha Én kérdést kívánok feltenni? Fáj nekem, hogy nem csókol vissza s ezt is vegyem megtiszteltetésnek, hogy EZt engedte. Látom Én a bennem dobogó szíven, legszívesebben megkérné az Ő kezét. Igen, talán máskor és máshol. De bekéredzkedett az ölembe fejsimulásig. Semmi nincs a fejemben, de mostan már; ezennel: megjelent a reményt. Ilyen puszi még nem volt, nem vala vele. Ezt Én akárkitől megkapom, de Tőle nem! Szóval, türelemmel várni együtt dobogni az Ő lelkével s talán meglészen az Ő szíve is. A lelke mostan megnyílhatott? Én azt akartam, azt szerettem volna. E szemeknek a tükre engem már a kezdetektől beszippant. Meg se érdemelném a korkülönbség végett, mégis bemehetek a várba most, határozott léptekkel indítom a lépdelést.


(álom)

MotoszkaDaniel•  2024. május 19. 14:52

Az új tanárnő - A Helyettesítés

Az oktató az osztályból kijőve behívatik a tanáriba, merthogy durvák a módszerei. Ilyen hangnemben nem szól tanerő diákokhoz egy középiskolában. A mai napon még dolgozhat, reggellel azonban fáradjon be az azonnali felmondatásáért aláírni. Kettő diáklány a mai napon panaszt emelt ellene. (A tanári erő pótlásáig Hajnalkát fogadja el a közösség osztályfőnöknek)

Helyfoglalás és a tanárnőnek egészen friss a diplomája (ami még csak nem is tanári), elfogadja a mai napra a felkérést.

Sorban állás a nap végén és kettő tanuló már túl van vele egy csókon. Engem is a sorba tolnak. A tanárnő nem elégedett velem, megkísérlek modort erőltetni magamra. Kettő mély szájpuszi ez s kellemes az ajka.

/A héten Julit behívja az igazgató. Amíg nem találnak mást, elvállalja a munkát? Rá nem érkezett (semmilyen) panasz. A másikra annyit mond az igazgató: asszonyom. Amíg fegyelmet tud tartani, tisztelik és szeretik Önt. A másik, nyugdíj előtt lévő tanárt utálták. Szeretettel várjuk Önt jövő héttől (a jövő héten is - Azt nem mondja el Juli, hogy kettő diáklány csókig rendszeresen összebújik. Igaz, ezek nem mély csókok). De ezt a másikat lényegesnek tartotta közölni.Diákoknak költségtérítés jár, nempedig pénzt kér tőlük az intézmény autóbusz költség címén.

A jogviszonyát megszüntetett oktatót, aki valamivel több mint kettő millió forintot kívánt kérni a gyerekektől, kettő diák várja. Hajnalka meg Andrea, kik a váróban ülve megvetően néznek Józsefre. Fogadják a tanár úr elköszönését, pedig undorodnak a kapzsi viselkedésétől (némely szülő is panaszt tett e tanárra). Andrea gúnyos mosollyal a vigyorba majdhogynem átmenetben behajol Józsefnek, majd e dekoltázzsal visszakecmereg Hajnalkához.

Hajnalka József figyelméért szól, aki hátranéz (s akár közelebb menve megáll és). Ekkor látja ezt (amire nem számít, Hajnalka flörtre megy Andrea padtársával s az első diszkrét ajakcsókokból felnézve mondja neki, Ő az osztályfőnök új helyzetig. Józsi tanár úr szégyenében elhagyja a tanárit. Ők ott a padon nem elmélyítve, de:folytatják, amit elkezdtek és azt se sokáig. Amint a tanár elhagyja a folyosót, mennek vissza az osztályba. Ott 'ezt' már nem teszik, de Andrea dekoltázsa marad.


Nap vége van, hamarosan lehet kimenni a kapun. József tanár urat vígasztalja a családja.

Nyugdíjba vonul. Neki csak egy elképzelése volt, miképpen lehetne csökkenteni a költségeket. Szülői panaszra nem számított, hiszen Ő is már nagyapa./


(álom. A perjeltől az már fantáziálás)

MotoszkaDaniel•  2024. május 1. 09:34

Bláz 6._Hordogálás családnak a pincében (álom)

Pirítás a blázra és a szomszéd asszony intéz szót, hogy mégsem az lesz. Nem kell annyit hordogálni (hordárkodni), mert a tárgyak döntő része marad s később meg más szállítja el. Rendben van, akkor lehet lazára váltani. Némileg kacér illetve a barnaságban szemüveges lány jön érdeklődni a dolgok állásáról.


Hát, azt kell mondjam: magasabb nálam. Ez Őt nem zavarja abban, hogy rám ragasszon egy mértékletes cuppanásban úszó csókot \Meglep, de Én is cuppantok, mert ízlik az ajka a csókban (amihez <némileg> lehajol, ide a pincékhez érkezve). Én még a szál elején vagyok / \ és anya ott guberál illetve gubbaszt a közelben, hogy mit kell csinálni (nagyjából ügyet sem vet e flörtre. Valószínű, Őt a 'lényeg' érdekli)/, pár perc múlva érkezem a közepéhez.
MotoszkaDaniel•  2024. április 23. 21:05

Bakonyi bíbelődés - Szamár és mackó a padláson

1. Úrnő Ő, de a szíve jég (van, aki szereti ezt a fagyást). A vágy színében tornacipő csukáját vinni a színe elé s a köszönés csók mindkét oldalról. 


2. Őrá várva hölgy kezét fogja a férfikéz és Ő maga megérkezvén, adja a női csókot (Én meg adom a férfit s arcommal simítom az Ő női arcát).


3. Iskolába tévedve a tanóra letelte után választás lehetősége. Én a barlangi 'munká't nem szeretném ott alul, a cseppkövek pedig begyülekeztek nedvre (a csók mellett szavazok). Ő nyilván a hanyattdöntésre gondolt, az is jöhet (azt is lehet majd)!


(álom)