Moli5909 blogja

Vers
Moli5909•  2023. január 25. 23:19

Mevlana perzsa költő

Ma bukkantam erre a perzsa, szúfi perszsa költőre, aki ugyan Mevlanában halt meg, de

nem így használta a nevét.

Dzseláleddin Rúmi. Dzsalál ad-Dín al-Rúmi stb...A tiszta szerelem szépsége


Megvigyázd! Ne ócsárold úgy, hogy Ő a Deli-Gyönyörű
Kit minékünk szerelemmel szeretni adatott. Mi vagy te?!
Az üveglap csupán: a tükör, kinek megadatott az Ő
Szentséges Ábrázatát visszatükröznie. Csak Ő az, Ő
a mindenségben Megnyilvánuló, s te, magad meghúzva:
Benne létezel csupán! A Tiszta Szerelem Szépsége és a
Szépség Tiszta Forrása Ő – íme a Forrás ki benned felfakad
Hahogy tűröd s elbírod Tekintetét, ki téged mereven néz:
Felismerheted – még Ama Tükör is Ő, ki volnál tennen-magad
Mert mivel önnön-tükröző! Miként Ő a klenódium is: a Kincs
és Ő Ki bennünen rejlik – Annak künnenső Kincstartó Háza is
az „én” s az „Ő”: minden, mi elválaszt, a semmibe vész, mint
minden káprázat, mely valótlan és hiú. Hallgass! Szűnj meg!
Mind mondanám vég nélkül; de hol amaz ékesen szóló Ige
hogy utolérje Őt. A mi dolgunk: feladni magunkat Őnéki és
szeretni. Szeretni Őt vég nélkül, míglen, szerelmi őrületünkben
Őbenne – semmivé leszünk. Szela.

(Határ Győző)

Szóval Határ Győző  biztosan jól fordított szúfi perzsa nyelvről. 

Dehogy ez lenne a szerelem? "Szeretni Őt vég nélkül, míglen, szerelmi őrületünkben

Őbenne - Semmivé leszünk. " 

Nahát lehet, hogy nem is férfi nő szerelemről írt, hanem valamelyik Istenségük szeretetéről....

Moli5909•  2022. június 14. 04:52

Latinovits Zoltán Váci Mihály versét mondja....