Rimay és Petrőczy versrészletek Jehova nevével

DanyiDenesDezso•  2021. május 8. 01:07  •  olvasva: 212

  Zrínyitől József Attiláig
 - költőink Jehova imádatában

 

A teljesség igénye nélkül tízegynéhány magyar kereszt(y)én(y) költőt, írót fogok idézni, akik ismerték, és használták műveikben a Biblia Teremtő Atyaistenének nevét, akihez egyetlen nemzett Istenfia, Jézus Krisztus is imádkozott 2 ezer éves földön létekor rendszeresen, s akinek odaszentelt jeruzsálemi templomába járt - mint Izrael kirendelt Főpásztora/Megváltója/Áldozati Báránya - istenimádat céljából.

Rimay János, Zrínyi Miklós, Amade László, Földi János, Kisfaludy Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, Garay János, Tompa Mihály, Arany János, Petőfi Sándor, Madách Imre, Reviczky Gyula, Jókai Mór, Komjáthy Jenő, Ady Endre, Móricz Zsigmond, József Attila

*******

Akinek lassú a blog-részletek alkotónkénti adagolási tempója, megelőzhet engem a neten föllelhető cél-elérhetőségek azonnali tanulmányozásával, hasonló kereső szavak segítségével: Jehova a (magyar- és világ-)irodalomban… Istenes versek… Ki az igaz Isten?... Létezik-e külön „magyarok istene”?... Jézus: Isten, de Ő: AZ ISTEN is?...  (Helyes válasz, megoldás erre a dilemmára) a Háromság- Isten-tan(?)... Szükség van Istenre (az emberiségnek)?... Ha van Isten, szükség van emberiségre?... Ha van Isten, hogy lehet megismerni?... Lehet-e (isteni) törvények nélkül békében, harmóniában élni az anyagi világban, pl. a földön úgy, hogy mindenki rendelkezhessen szabad akaratával?... Ugye, hogy nem?! Ezért „kutassuk Őt, amíg megtalálható, keressük, amíg közel van” - a Biblia szerint is! (Ézsaiás 55:6, Sofóniás 2:3, Máté 7:7-8, Máté 6:33, Jakab 4:8)

Aki publikálásra érdemes eredményre jut, vagy műre bukkan bárhol, részlet- és bibliográfia-megjelöléssel, ossza meg velünk, nevével hitelesítve, erősítve és gazdagítva aktuális témánk példatárát!

*******

 Rimay János (késő reneszánsz), és báró Petrőczy Kata Szidónia (magyar barokk) versrészletek Jehova nevével

 

Rimay János  /1570–1631/

/ [ELSŐ RÉSZE] / [X] MÁS

Egyedül tebenned,
Mellém híván neved,
Szent Jehova, reménlek,
Hív ígíretedben
S fiad érdemében
Bizom, hol járok-kelek,
Tebenned nyugodván,
Mint lelkem oszlopán,
Minden jókkal bételek.


Rimay János

/ MÁSODIK RÉSZE / [XXV] MÁS
HATALMASKODÓK ELLEN
Hallgass meg engemet,
Ki hívom nevedet,
Mennybéli Úr, Jehova,
Nyavalyával teljes,
Bűnnel lévén terhes,
Nem mehetek sohova,
Tégedet tisztellek,
Tégedet követlek,
Vezérelsz valahova.


Rimay János

/ MÁSODIK RÉSZE / [XXVIII]
MÁS
Kegyes Jehova, tekints reánk mennyből,
Kid rád kiáltunk keseredett szívből,
Ment meg éltünket az sok undok bűnből,
Nagy kegyelmedből.
Légy azon kedvvel hozzánk, romlottakhoz,
Amellyel voltál régi atyáinkhoz,
Kik folyamodtak úgy te irgalmadhoz,
Mint ércoszlophoz.


Petrőczy Kata Szidónia /1658-1708/

 V.
Hatalmas emberek törekedéseket,
Megutálván megveti.
S én sok siralmimot és jajgatásimot
Látya de csak neveti,
Hogy utána járok nem szán hogy fáradok
Sőt szivét keményiti.
Senki nem tudhatja által nem láthatja
Mit forralnők szivébe
Hogy így tétovázik hol hevül hol fázik
Ravaszul elméjében.
Csak te látod uram Szentséges Jehovám
Mit tölt fel ő szíveben.
Előtted nints reitve sem semmi elfedve
Az ő gondolatiban.
Tudod ő szándékát istentelen voltát
Ne segéld dólgaiban.
Támagj fel melettem és légy segedelmem
Vezérem utaimban.

*******

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

negyvenkilenc2021. május 24. 07:08

@DanyiDenesDezso: Köszönöm, hogy visszamásoltad! Szegény Wathay, még most is kalandos a sorsa.

DanyiDenesDezso2021. május 23. 23:37

UTÓLAGOS VISSZAMÁSOLÁS!

... mert máig ismeretlen okból NYOMTALANUL TÖRLŐDÖTT / ELTŰNT ! ez a május 12-i bejegyzésem saját blogomból megjelenése másnapján, holott a címzettje még frissében olvasta is.

*******
DanyiDenesDezso VÁLASZBEJEGYZÉSE, 2021. május 12. 02:47

@negyvenkilenc: 2021. május 8. 09:43 lentebb olvasható bejegyzésére:

*******

Igen… jól érzed, akár még egy Dávid-zsoltár óhajtásainak is beillenének mindkettőjük hasonló értelmű verssorai…
De hát nem is véletlenül ígérte meg az Isten: „… fölépítem Dávid leomlott sátorát… hogy keressék az Urat az emberek minden népből, akik az én nevemről neveztetnek.” (Cselekedet 15:14-17)

*******
Wathay Ferenc sebesülten török hadifogságba esett végvári lovaskapitányért meg ’Bécs nem volt hajlandó cserébe adni egy rab béget - szabadulásának reménye így füstbe ment. Újból visszatuszkolták török földre… Hogy később mégis megszabadult-e, vagy török fogságban pusztult-e el, nem tudjuk. Azt sem, hogy Énekeskönyve miképpen került haza.’

A középkori végvári énekeseknek, Balassinak, Tinódinak, Farkasnak, Wathay-nak, Batizi-nek nem volt leányálom az életük, de a betolakodó török elleni virtus nélkül meg úgy érezhették volna magukat, mint Te a Mellékhatás c. újhullámos blog-szonettínódban:

A harcos képe teljesen megfakult,
mert tudom, van mi több, mint a makacsság,
grammonként lenyelek minden mérget.

… Hogy melyik jobb?... Úgy tűnik, egyik rosszabb, mint a másik…

Mikijozsa2021. május 15. 19:08

@DanyiDenesDezso: nem érted, hiába na, szűk a látóköröd, de ez nem baj, sőt jó, mert isten Lelke - feltételezem, nem akarja hogy többet tudj, szeretettel befejezem, legyen a te hited szerint

DanyiDenesDezso2021. május 15. 18:52

@Mikijozsa:

Neeeeem!.. Ők a fanatikus hitetlenek! Akik közé nem is akarunk tartozni,... mert nekik nincs reménységük a Krisztusban.

Mikijozsa2021. május 15. 18:17

@DanyiDenesDezso: igen és a világ megrontói mind szabadlábon, na, de miért? mert ők fanatikus hívők?

DanyiDenesDezso2021. május 15. 17:36

@DanyiDenesDezso:

Mikijozsa2021. válasza, május 14. 19:23

te mondád, de akkor a börtönökben biztosan mind ártatlanok lehetnek, mert azok is mind szegények

DanyiDenesDezso2021. május 15. 17:35

DanyiDenesDezso válaszbejegyzése, 2021. május 14. 03:03

@Mikijozsa:

Minden kárt kizárólag a genetikailag meggonoszult emberek okoznak egymásnak és maguknak, nem pedig a Teremtő Isten, - ha a dolgok mélyére látsz, Miklós! Az evangélium mellé meg szintén csak emberek csatoltak saját démonjaikból, amikor hazugságokat tanítanak az isteni törvények félremagyarázásaként mind a zsidók, mind a helyettük önmagukat világi hatalomba magasztaló, képmutató, politizáló erőszak-keresztének. Ez az általad ’törzsi démonnak’ címkézett JHVH küldte földre a Megváltó Krisztust, (akinek egy porcikája se kívánta a borzalmas kínhalált,) hogy általa legyen örök élete az igaz, őszinte emberiségnek, s ne vesszen el a sok ’önmaga és csak egymás előtt bölccsé lett’, agyassá vált, Istenben kételkedővel…
A hazájukból szétszórt Izrael Isten népe marad mindörökre, még ha üldözés, elgázosítás is volt osztályrésze fejként és farokként is - amint ó- és új-szövetség szerint megíratott, mert vissza lesznek oltva saját olajfájukba idővel, a jóléttől elsatnyult, igazi (izraelitává, tehát) keresztyénnyé válni képtelen oltvány-pogányság meg végleg lemetszetik róla…
A tisztességes kereskedelem és haszontermelés nélkül sose fejlődne a társadalom, ennek belátásához nem kell közgazdasági diploma, persze Sátán uralma elhozta a kapzsi zsidóságra, pogányságra, kereszténségre is az uzsorakamatot, amit az igaz Isten prófétái előre meg is jövendöltek a mammon/gazdagság istenné válásáról, - nem mintha az ókorban már nem működött volna… csak nem ilyen globális méretekben, mint most. Jézus szemléltette a gazdájuk pénzével jól-rosszul kufárkodó szolgáknak az esetében, hogy hol az egészséges határ ebben is. A nincsteleneknek adott alamizsna meg csak életmentés, nem gazdaságfenntartás/élénkítés…

Nagyon kis pont vagyok, Miklós, hogy e kérdésekben igazat tegyek. Csak Jézus hirdethetem, mint aki a megtestesült igazság - amit Ő bízott tanítványaira/követőire, ám az ő Jézus neve meg ebből az általad is gonosz démonnak titulált Jehova névből származik. Nem beszélve bizonyítékként Jézusnak a számtalan evangéliumbeli utalására a Tórából (ez a Mózes 5 könyve, más néven a zsidó Szentírás,) meg a Prófétákból, amiket Ő gyerekkorától nagyon jól ismert, mint rendszeresen zsinagógába járó izraelita fiatal. Hiába próbálják meg a zsidókat, meg Istenüket egyaránt gyűlölő politizáló teológusok ráverni Jehovára a történelmi véres balhét, Jézus maga az, aki kimenti Atyját minden vád alól, ha figyelmesen és alázatosan tanulmányozod az egyetlen Isten által íratott könyvet, a zsidó-keresztyény Bibliát.

Mikijozsa2021. május 12. 12:17

fogalmad nincs mekkora kárt okoz az emberiségnek az a tény - hogy az evangélium mellé csatolták egy olyan törzsi démont aki pusztít és kijelenti - adj kölcsön minden népnek és kérj annyi kamatot ne tudja visszaadni utána menj be országaiba és tedd magad fejé, és ne farokká... mi ez ha nem népellenes tézis? ugyanis mások ellen rosszat cselekedni, kihasználni azt hogy szükségben van s kárörvendő módon tönkre tenni úgy mint a svájci frakkal ahogyan tették sok magyar családot - nem igazán keresztény cselekedet - ezzel szemben Jézus azt mondta ha valaki kér ne fordulj el tőle és ne kérd vissza ha adtál neki... szóval ne használd ki ha bajban van, stb

DanyiDenesDezso2021. május 11. 01:35

@Mikijozsa:

Kedves Miklós!

Nem néptípusoktól származnak a háborúk, hanem a 'Paradicsomban a tiltás törvényét semmibe vevő ember' önkényes választásából következik minden erőszakos konfliktus-kezelés a történelemben. Mert ha ott, az Édenben megtanultuk volna elfogadni, tisztelni Isten szavaiban kijelentett hatalmát, kéréseit, máig nem lenne viszálykodás.
Tehát Ádám meggondolatlan választása neje baklövése (a tiltott gyümölcs) mellett, az egyetlen isteni tiltóparancs ellenében, láncreakciószerű változásokat hozott emberi fajunk (és sajnos Földünk egész biológiája) életében.
Nemsokára be is érett ez az édenkerti SZABADOSSÁG, amikor az önuralomra képtelen, féltékeny Káin gyilkolta meg mássága miatt testvérét, a szelíd Ábelt... E bűntett dacára irgalmas, bölcs és szerető Istenünk megtiltotta Káin esetleges igazságos felelősségre vonását, büntetését, hogy haladékot kapva a megváltozásra, életében ő maga láthassa be gonoszságát. Mik ezek a bűnök? A kollektív életet lehetetlenné tevő szeretetlen önzés és ellenségeskedés, vérontás, lopás, hazugság, Isten, szüleink és felebarátjaink iránti tiszteletlenség, stb, stb, ahogy a 10 parancsolat be is szabályozta később a fönntartható társadalmi élet föltételeit az izraelita népnek adott Kőtáblával, - megkoronázva 1500 év múlva a Messiás Istenfiú váltságáldozata általi Szeretet-törvény parancsba foglalásával. (János ev. 13:34) Ezek ellenére mindig van 20-30 helyi háború a világon… Miért? Mert nem vagyunk képesek megtartani/megtartatni az isteni törvényt, s csak az embert is tovább nyomasztó elfajzott önzés működik helyette.
*******
Amúgy az összes keresztény fordításban, tankönyvekben és katekizmusokban az "El Shaddai" héber isteni nevet Mindenható Istennek vagy Mindenhatónak fordítják.
*******
"Isten neveinek mindegyike sokoldalú jellemének egy-egy aspektusát jeleníti meg. Íme, néhány az ismertebb nevek közül:

EL, ELOAH: Isten „hatalmas, erős, kimagasló" (1Mózes 7:1; Ézsaiás 9:6) – úgy tűnik, etimológiailag az El jelentése „erő, hatalom", mint pl. „Lenne hozzá erőm, hogy ártsak nektek" (1Mózes 31:29). Az El más tulajdonságokkal is kapcsolatba hozható, pl. egyenességgel (4Mózes 23:19), féltékenységgel (5Mózes 5:9) vagy együttérzéssel (Nehémiás 9: 31), de az alaptulajdonság, a hatalom, mindig megmarad.

ELOHIM: Isten a teremtő, hatalmas és erős (1Mózes 17:7, Jeremiás 31:33) – az Eloah többes száma, amely a Szentháromság tanát is felöleli. Már a Biblia első mondatában nyilvánvalóvá válik Isten erejének abszolút mértéke, amikor Isten (Elohim) szavával megteremti a világot (1Mózes 1:1).

EL SHADDAI: Mindenható Isten, Jákób erős Istene (1Mózes 49:24, Zsoltárok 132:2,5) – ezek a versek Isten mindenek felett való hatalmáról tanúskodnak.

ADONÁJ: Úr (1Mózes 15:2, Bírák 6:15) – a JHVH helyett használták, mivel a zsidók ezt a JHVH nevet túl szentnek tartották ahhoz, hogy bűnös emberek kimondják. Az Ószövetségben a JHVH-t leggyakrabban akkor használják, amikor Isten a népével kapcsolatban jelenik meg, míg az Adonáj elnevezést a pogányokkal kapcsolatban.

JHVH / JAHVE/ JEHOVA: ÚR (5Mózes 6:4, Dániel 9:14) – a legszorosabb értelemben ez Isten egyetlen valódi neve. Bizonyos fordításokban ÚR formában (nagybetűkkel) szerepel, hogy megkülönböztessék az Adonáj (Úr) szótól. A névvel először akkor találkozunk, amikor Isten kijelenti Mózesnek: „Vagyok, aki vagyok" (2Mózes 3:14). Ez a név közvetlenséget, jelenlétet hordoz. Jahve jelen van, elérhető, közel van azok számára, akik segítségül hívják (Zsoltárok 107:13), bűnbocsánatért könyörögnek (Zsoltárok 25:11), vagy vezetést kérnek (Zsoltárok 31:3).

JEHOVA-JIREH: Az Úr gondot visel (1Mózes 22:14) – a nevet Ábrahám honosította meg, amikor az áldozathoz Isten egy bakról gondoskodott Izsák helyébe.

JEHOVA-RAFFA: Az Úr a gyógyító (2Mózes 1:26) – „én vagyok az Úr, a te gyógyítód", akár testi, akár lelki problémáról legyen szó. Testi vonatkozásban megóv és meggyógyít a betegségekből, lelki vonatkozásban pedig megbocsátja a kihágásainkat.

JEHOVA-NISSZI: „Az Úr az én hadijelvényem" (2Mózes 17:15) – győzelemre utal. Ez a név az amálekiták feletti győzelemnek állít emléket (2Mózes 17).

JEHOVA-MEKKÁDES: Az Úr megszentel (3Mózes 20:8, Ezékiel 37:28) – Isten világossá teszi, hogy csakis ő, és nem a törvény, tisztítja meg népét és teszi szentté.

JEHOVA-SÁLOM: Az Úr a békesség (Bírák 6:24) – ezt a nevet Gedeon adta annak az oltárnak, amelyet azután épített, hogy az Úr angyala biztosította arról, hogy nem fog meghalni, amiért látta őt.

JEHOVA-ELOHIM: ÚR Isten (1Mózes2:4, Zsoltárok 59:5) – Isten egyedi nevének (JHVH) és az általános Úr szónak a kombinációja, amely arra utal, hogy ő az uraknak Ura.

JEHOVA-CIDKENU: Az Úr az igazság(osság)unk (Jeremiás 33:16) – akárcsak a Jehova-Mekkádes esetében, egyedül Isten nyilváníthatja igazzá az embert, mégpedig Fiában, Jézus Krisztusban, aki bűnné lett értünk, „hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne" (2Korinthus 5:21).

JEHOVA-ROHI: Az Úr mi pásztorunk (Zsoltárok 23:1) – miután Dávid átgondolta a kapcsolatát pásztorként a juhokkal, rájött, hogy épp ilyen kapcsolatban áll Isten vele, ezért kijelentette: „Jehova-Rohi, az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm" (Zsoltárok 23:1).

JEHOVA-SÁMMÁ: Ott van (lakik) az Úr (Ezékiel 48:35) – ezzel a névvel Jeruzsálemet és a templomot illették arra utalva, hogy az Úr egykor eltávozott dicsősége (Ezékiel 8-11) visszatért (Ezékiel 44:1-4).

JEHOVA-CEVÁÓT: A Seregek Ura (Ézsaiás 1:24, Zsoltárok 46:7) – a sereg szó egyaránt vonatkozik angyalokra és emberekre. Ő a mennyei seregek és a földi lakosok Ura, zsidóké és nem-zsidóké, gazdagoké és szegényeké, uraké és szolgáké. A név Isten nagyságára, erejére és hatalmára utal, és azt jelenti, hogy képes mindent véghezvinni, amit eltervez.

EL ELYON: Magasságos (5Mózes 26:19) – a héber „felmegy, felszáll" jelentésű szóból ered, és olyasvalakire utal, aki a legmagasabban van. Az El Elyon felmagasztalást tükröz, és jelzi, hogy abszolút joga van az Úr címre.

EL ROI: A látás Istene (1Mózes 16:13) – ezt a nevet Hágár adta Istennek, amikor egyedül és kétségbeesetten járta a pusztát, miután Sára elüldözte (1Mózes 16:1-14). Amikor Hágár találkozott az Úr angyalával, rájött, hogy látta Istent egy teofániában. Arra is rájött, hogy El Roi is látta őt a gyötrelmei közepette, és kijelentett, hogy ő olyan Isten, aki él és mindent lát.

EL-OLAM: Örökkévaló Isten (Zsoltárok 90:1-3) – Istennek természeténél fogva nincs kezdete és vége, nem korlátozza őt idő, és magában hordozza magának az időnek a kiváltó okát. „...öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten!"

EL-GIBÓR: Erős Isten (Ézsaiás 9:6) – ez a név a Messiást, Jézus Krisztust írja le ebben a profetikus szakaszban. Erős és hatalmas harcosként a Messiás, az erős Isten, el fogja pusztítani Isten ellenségeit, és vaspálcával fog uralkodni (Jelenések 19:15)."

(English) (net: GotQuestions.org needs your support, Donate)
*******
Ui.: Szóba hoztad Miklós, s bizony sokan összemossák az isteni jámborságot a minden bűnt büntetés, következmények nélkül megbocsájtó Isten hamis képével, amit Krisztus se támogatott soha, hiszen az ószövetségi kijelentéseken túl is gyakran hangsúlyozta földön-létekor, és a Jelenések könyvének látomásaiban is, hogy bár Ő kapott minden hatalmat égen és földön, az Atya akaratából fog mérlegelni/ítélni minden jó és rossz cselekedetet... hisz ellenkező esetben mi értelme lenne bármilyen értékelésnek, fájdalomnak, szenvedésnek, s az egésznek? - Beláthatjuk földi életünkben is, megbocsájtani igazán csak annak lehet, aki végül elismeri hibáját, vétkét, megbánja azt és fölhagy további cselekvésével. Ezért tűr még nekünk az Isten hosszú évezredek óta – miként Káinnak – hogy az eltelt kegyelmi időszak alatt önszántunkból változtassunk rossz meggyőződésünkön, és az Isten meg majd kárpótol mindent és mindenkit e gonosz világrendszerben elszenvedett hatalmas károkért, ha majd "mindent újjá tesz", s kiteljesedik a tökéletesség korában végre az isteni akarat rajtunk, embereken, miként a megosztott angyalseregeken is. Dicsőség és hála, hatalom és tisztesség mindezekért az Örökkévalóság Szent Istenének, a mi Urunk, Istenünk, Jézus Krisztus szent nevében!

Mikijozsa2021. május 10. 06:15

Szerintem nem véletlen hogy a pásztor népek találták fel a háborúkat akik szerettek fosztogatni tehát nekik ez az Isten kellett de hogy ezt a Bibliába betették az nagyon nem a jámbor s ágról szól. Ezzel szemben Jézus a jó pásztor tett az kizárt hogy az ő apja egy háborús Isten lehet... Kiváncsi annak várom a további érveket. Köszönöm

DanyiDenesDezso2021. május 10. 01:03

@Mikijozsa:

Kedves Miklós!

Pap Gábor történész nem beszél valótlant, ezt megerősíti több tudományos kutatás, amiket most helyhiány miatt nem idézhetek, csak egyet.
(De etimológia/szófejtés ide, vagy oda, nekem sincs sok közöm az ókori görög bor- és mámor-istenhez, Dionüszoszhoz, csak mert Dénes nevem ebből származtatják... Attól függetlenül, hogy én is szeretem a mámort, a jó bort, no meg az egy élő Istent is, tehát nem Őt, latin nevén Bacchust, hanem Jézus Krisztus Atyját, Ábrahám, Izsák, és Jákob Istenét, aki sok néven szerepel a Bibliában, meg a különféle muzeológiai leleteken...)
*******
(El) Saddaj
/Keresztyén bibliai lexikon/
A saddaj szó 48-szor fordul elő az ÓSZ-ben, ezen belül egyedül Jób könyvében 31-szer. 8 esetben szerepel mellette a h. 'él szó, magyarul Isten.
A szó eredete vitatott, akárcsak a jelentése. Egyes feltevések szerint a sdd gyökből származik, aminek alapjelentése: pusztít, így a szó azt jelölné, aki hatalmas, erős. Eszerint az Ézs 13,6-ban egy szójáték szerepel (sód-saddaj), de akkor Isten nevében ( ISTENNEVEK 4.2.) az erőszakosság és a rombolás rejtőzne.
Az ókori zsidóság megfejtése az volt, hogy két tagra (se és daj) bontották a szót, és a LXX a Ruth 1,20.21-ben így fordította: aki elegendő. Mások a h. séd szónak a mássalhangzóit próbálták megváltoztatni - ami egyébként démont jelent - feltételezve, hogy a démon egy pozitív lény volt. Az egyik leggyakrabban képviselt felfogás szerint az akkád hegy szóból lenne levezethető, és így magasságost, a legnagyobb méltóságú istent jelentené. Egy másik tudós a levezetés hibájára rámutatva nem akkádból, hanem az újasszír hegylakó szóból származtatta, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy a hegy istenét jelölték így.
Az ÓSZ Jahvét nevezi El Saddaj-nak (a LXX fordítása nyomán terjedt el a Mindenható). Az 1Móz 17,1 szerint Isten ezen a néven jelenti ki magát Ábrahámnak, és lesz az »atyák Istene«, azaz Ábrahám, Izsák és Jákób Istene. Ábrahám még úgy indult el Úr-Kaszdimból, hogy apja, Táré még más isteneket tisztelt. A 2Móz 6,2k-ben már új névvel (Jahve) jelenti ki magát Mózesnek. De hogy Istennek ez a neve a honfoglalásig fontos szerepet játszott, az a 4Móz 1,5.6.12-ből derül ki, ahol törzsi vezetők nevében szerepel a saddaj név (Sedéur, Cúrisaddaj, Ammisaddaj). A későbbiek során a Biblia nyelvében Isten mellékneve lett, ill. ott használták, ahol emelkedett formában kívántak Róla szólni.
SzL (net)
*******
Köszönöm amúgy ellentmondásosnak tűnő észrevételed, jobb tisztázni a dolgokat, mint rossz végkövetkeztetést levonni évszázadok nyelvtani átértelmezései miatt: pl. furcsa lenne Jézust is a pusztítás démonaként számon tartani, csak mert Istenatyja, JHVH/Jahve/Jehova egyik ragadványneve, az El Shaddai erre utalt az ókorban - valószínűleg alaptalanul, vagy félreértelmezésből...
A netes - GotQuestions.org needs your support Donate - oldal a Biblia Istenének 19 ismertebb ragadványnevének eredetét, jelentését írja le röviden, ha érdekel, rákereshetsz, vagy jelezz vissza nekem, mert letöltöttem és idemásolhatom a blogomba kedvedért. Üdv, Dénes

negyvenkilenc2021. május 8. 09:43

Kedves Dénes!
Volt egyszer egy hadnagy, ki Székesfehérvárnak lett alkapitánya s kit sebesülten a törökök magukkal vittek, megszökött kétszer, de elfogták, Isztambulban raboskodott a Fekete toronyban, majd Budán. Fogságban írta könyvét, talán ismered, talán nem, érdemes beleolvasni. Ő igazán hitt Istenben.

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/wathay/elso.html

negyvenkilenc2021. május 8. 09:25

Balassi hangja visszhangzik Petrőczy Kata versében, vagy az a nóta, mire Bálint úr versét szerzette.
"Támadj fel mellettem és légy segedelmem
Vezérem utaimban."

Mikijozsa2021. május 8. 09:11

El Shaddai az eredeti neve Jeovának - Pap Gábor történész szerint ez a név alatt a pusztítás démona volt eredetileg

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom