Madách versek Jehova nevével

DanyiDenesDezso•  2021. január 18. 13:02  •  olvasva: 362

Zrínyitől József Attiláig

 

    - költőink Jehova imádatában

 

A teljesség igénye nélkül tízegynéhány magyar kereszt(y)én(y) költőt, írót fogok idézni, akik ismerték, és használták műveikben a Biblia Teremtő Atyaistenének nevét, akihez egyetlen nemzett Istenfia, Jézus Krisztus is imádkozott 2 ezer éves földön létekor rendszeresen, s akinek odaszentelt jeruzsálemi templomába járt - mint Izrael kirendelt Főpásztora/Megváltója/Áldozati Báránya - istenimádat céljából.

Rimay János, Zrínyi Miklós, Amade László, Földi János, Kisfaludy Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, Garay János, Tompa Mihály, Arany János, Petőfi Sándor, Madách Imre, Reviczky Gyula, Jókai Mór, Komjáthy Jenő, Ady Endre, Móricz Zsigmond, József Attila

*******

Akinek lassú a blog-részletek alkotónkénti adagolási tempója, megelőzhet engem a neten föllelhető cél-elérhetőségek azonnali tanulmányozásával, hasonló kereső szavak segítségével: Jehova a (magyar- és világ-)irodalomban… Istenes versek… Ki az igaz Isten?... Létezik-e külön „magyarok istene”?... Jézus: Isten, de Ő: AZ ISTEN is?...  (Helyes válasz, megoldás erre a dilemmára) a Háromság- Isten-tan(?)... Szükség van Istenre (az emberiségnek)?... Ha van Isten, szükség van emberiségre?... Ha van Isten, hogy lehet megismerni?... Lehet-e (isteni) törvények nélkül békében, harmóniában élni az anyagi világban, pl. a földön úgy, hogy mindenki rendelkezhessen szabad akaratával?... Ugye, hogy nem?! Ezért „kutassuk Őt, amíg megtalálható, keressük, amíg közel van” - a Biblia szerint is! (Ézsaiás 55:6, Sofóniás 2:3, Máté 7:7-8, Máté 6:33, Jakab 4:8)

Aki publikálásra érdemes eredményre jut, vagy műre bukkan bárhol, részlet- és bibliográfia-megjelöléssel, ossza meg velünk, nevével hitelesítve, erősítve és gazdagítva aktuális témánk példatárát!

*******

 

 Madách versek Jehova nevével

 

 

Madách Imre / ELSŐ RÉSZ / 3. LEGENDA ÉS
REGE / Az első halott *

S Isten is mulatni járt körébe
Sokszor, és nagy angyalhad kisérte.
Két szomszédos ormon áll az oltár,
Mindkettőről égbe áldozat száll;
Ábel és Kain állanak fölötte,
Az hódolva, ez meg elmélkedve.
A magasból Jehova lenézett,
S hogy megérté, mindenik mit érzett,
A hivőre jó kedvvel mosolyga,
Kétkedő Kain mennykőtől lesujtva
DűI a földre oltárában egyben,

Madách Imre / ELSŐ RÉSZ / 3. LEGENDA ÉS
REGE / Az angyal utja

Gábor angyal néz, csak néz, sokáig,
Míg eszébe jő, hogy égbe szálljon,
S nem kincset visz, csak nehány virágszált,
Jehovának amit bemutasson.

Madách Imre / ELSŐ RÉSZ / 3. LEGENDA ÉS
REGE / Lót *

"Jőjj hát, jőjj, s kövess te, mond aztán nejéhez,
Jehovának súlyos karja fekszik itten,
Elpusztúl e város, elvesz a hely is, hol
A próféta hangját gúnyolák merészen."

Madách Imre / ELSŐ RÉSZ / 3. LEGENDA ÉS
REGE / Viharkirály

Látja ezt Jehova, s a harcot kerülve
Igy szól a királyhoz : "Mit bolygatják egymást,
Akik oly sokáig éltünk békességben,
Kössünk frigyet, kárát nem vallod majd meglásd.

Madách Imre / ELSŐ RÉSZ / 3. LEGENDA ÉS
REGE / A fecskéről

Férjével volt hát most, ah de szíve ismét
Vissza, vissza vágyott kisgyermekeihez,
Jehova fecskébe költöztette lelkét
S jól ismert házának csarnokán fészkelt ez.

Madách Imre / ELSŐ RÉSZ / 3. LEGENDA ÉS
REGE / A nő teremtetése

Még miljó világink meg sem születének,
Jehováé mellett trónod is már álla.
A nagy Elohimok meghódoltak néked,
Közülök Lucifer maga sem hiányzott,
És ki Jehovával is dacolva hódolt,
Rózsaszál vessződnek szinte térdet hajtott.
Jehovának jött egy pajkos gondolatja,
A végetlen ürben hogy földünk teremtse,
Játékáúl az ős szellemeknek és ím
Gondolatját menten a tett is követte.
Jehova teremtett önképére férfit,
Mint bábot készítünk a gyermek-színpadra,
Melyen olyan furcsa méltósággal játszik
Szem elől elrejtett sodronyán vonatva.
"Készen áll a föld, most kormányozzuk együtt !"
Szólott Lucifer. - "Nem, az csak engem illet !
Viszonzá Jehova; vagy nem-é teremtém
A földnek királyát ?" - s amint mondta, úgy lett.
Folyt a harc. Csupán őt vágyott megnyerhetni
Jehova, s csábítá kedvese kezével,
Ámde az, kinek nem volt üdve, csak e kéz -
Békedíjul mostan mégsem fogadá el.
Bírok én alkotni még egy új világot,
S Hajna lesz világom áldó istensége,
Vagy birom tiédet, Jehova, megrázni,
És ismét csak Hajna lesz kegyelmem bére."
Szólott Lucifer, s folyt a harc új erővel,
Míg végtére győzött Jehova hatalma,
S mint mindég, úgy itt is a vesztő lett vétkes
S a győzőé lőn az érdem koszorúja.

Madách Imre / ELSŐ RÉSZ / 3. LEGENDA ÉS
REGE / Az utolsó ítélet

Föltűn Jehovának trónja a magasban
S áldásos jobbján az angyalok megállnak,
Balján villámterhes barna fellegek közt
Leskelődik lelke a vak éjtszakának.
S ím, amint elnémul, Jehovának arcán
Szent harag gyulad ki s mond : "Hiú ember te,
Hitted-é, hogy szentelt célomat kivívni
Szükségem lehetne rád, gyarló eszközre ?
S íme, Jehovának arca felmosolygott,
S mond : "Kelj fel leányom, gyönge minden ember,
Boldog, akit nem nyom tettek öntudatja,
Melyeket gazság szül és erényűl ád el.
S Gábor angyal újra int, padisah lép fel,
Vállán még bíbor van, önhittség szemében;
"Mondd el, - szól Jehova - mint éltél a földön ?"
"Képedet mindvégig méltóan viseltem.
Most egy spáhi lép fel, roncsolt kacagányban,
Katonás léptekkel büszkén a középre,
S előbb mint szólna, jól ismert hangot hall,
Jehova kiált rá : "Fel fiam, előre!

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

okeanus2021. február 14. 10:54

kedves Dénes)))

Meghatóan barátságot kereső, ám iróniától sem mentes, groteszk leveled köszöntöm.
Először is szólók, hogy a "le-föl" irányok mér rég értelmüket vesztették, ma inkább a Föld középpontja felé, vagy távolodva...
Másodszor köszönöm a felajánlott zöldséget és gyümölcsöt, de magam már ebben az életemben - s valóban nem hiszem, hogy lesz másik ilyen - is el tudtam magam látni, minden értelméségi attitűd ellenére. Közel fél hektáron gazdálkodom, külön konyha- és fűszerkerttel, sok gyümölcsfával...
Ami a feltámadást illeti; nagyszerű, sőt szerintem zseniális művek születtek ezzel kapcsolatban, hogy mást ne említsek: Mikszáth Kálmán: Új Zrinyiász, vagy szellemi apámnak tekintett Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán c. műveket.
Természetesen a nietzschei örökséget ettől még nem tagadom, de messze nem olyan fontos, mint az irodalmi elődök, -akikhez azért közel sem mérem magam, inkább őszinte csodálat fűz hozzájuk - Németh László pl. vagy Makkai Sándor, Szabédi László, -sokáig tanítottam XX. sz-i irodalmat. A vizsgára Móricz ; Erdély trilógiájának elolvasása volt a belépő.
A szeretetről: sokak által és sokféleképpen értelmezett, magyarázott lelki jelenség. Ezért aztán sok hit és tévhit ragad hozzá. Ráadásul sokféle megnyilvánulása is van, ami eleve sokféleképpen érint meg embereket. Hatása és jelentése időben is változik....Hégel szerint; "ez olyan csoda, amit meg nem érthetünk"

DanyiDenesDezso2021. február 14. 08:54

@okeanus: azt írod lentebb: „azért szurkolok, hogy ne fejjel lefelé temessenek, mert feltámadáskor lefelé kellene kaparni)))))

Aranyos vagy e félelmeddel, de reális, mint mindig!... Én még ilyet nem is hallottam! Végrendelkezni kéne, hogy egy összecsukható, katonasági gyalogsági ásóval a farzsebben temessenek el bennünket a leendő önkihantolás hatékonyabb kivitelezése végett...

De baj van!... Én hamvasztást kértem. Nem fogják megtalálni a farzsebemet a sok hamufoszlányban...

- Megvan!! Mekkérem még élve az Ördögistent, ha má' lapátra tesz, lapáttal együtt temethessenek el, urna nélkül. Egy urna árából meg kitelik 5 lapát is, 4-nek az árát így meg is spórolhatnák az örököseim, és testvériesen megosztozhatnának rajta az Ördöggel, amiért engedékeny volt... Neked még ennyibe se kerülne a cécó Angeli, mert Téged becsül az ördög, hisz Te nem hittél Istenben, csak az anyagban… (Ám nehogy ezért igazságos bosszú gyanánt föl se ébresszen a Teremtő, s benne hagyjanak humusznak a szent agyagban!...)

De van még egy bibi, Angeli! Honnan tudjuk majd a föld alatt, hogy merre kell ásni?... merre lesz a föl, s merre a le?... Mert ha még kirimánkodnék a hamvaim mellé egy iránytűt is, azzal sem érnék semmit, hiszen nem oldalirányban lenne hatásos vakondokozni, mert nem az Antarktiszon, vagy Hispániában akarnék felbukkanni, hanem szeretett magyar hazám földjén...

Ó, mennyi technikai nehézség, el is ment a kedvem az öntevékeny föltámadástól. Tudod mit? Bízzuk ezt a részét is szakemberekre, nekik ezek nem jelenthetnek problémát. Különben is, ha elkezd föltámadni több milliárd halott tengerből, föld alól, úgy fog habzani-pezsegni a világóceán, mint a jól szénsavazott pezsgőbor, és a föld meg olyan porhanyóssá válik a rengeteg Csipkerózsika-álmából ébredő ember-gilisztától, hogy azon az éven ásni, szántani se kellesz, ha veteményezni akarunk… Mert én szeretnék majd ott is földet művelni, hisz parasztnak születtem, csak az emberi civilizációk menetrendszerű elfajzása miatt lettem – jobb híján – műparaszt kényszerfirkász.

És akkor teremni fog újra a föld, s lesz Neked is mit enned, kedves értelmiségi tanár barátom! Mélyen földig hajolva fogom majd fölszolgálni konyhakertem friss zöldségeit-gyümölcseit Neked, és ideg-összeroppanásától sokkalta jobb bőrben föltámadt Friedrich Nietzsche nevű világhírű észkombájn haverodnak, kis házikóm udvarán.

Elkezdődik majd egy még szebb életünk elölről, persze Sátán, és démonok nélkül, akik miatt, látod, most hova jutottunk, hogy még hol csodás, hol nyavalyás verseink se segíthettek rajtunk!... Ott viszont másképp lesz minden. Nietzsche még magasabb szinten fog filozofálni, Te írod még remekebb verseidet, én meg majd túrom reggeltől estig az újjátett földet, kecskét, birkát legeltetek, hogy tudjon ki-ki olyan áldozatot bemutatni ezekből Istennek, ha eljön hozzánk e régi-új Édenkertbe látogatóba, mint annak idején Káin és Ábel is tették…

Imádkozzunk hát azért, hogy ne kezdjük majd el akkor megint agyoncsapkodni egymást - mint ők - féltékenységből, hanem inkább énekelhessük el a béke Istenének tiszteletére apáink kedvelt borozgatós, egymás nyakába borulós, de újraértelmezett nótáját: „Az élet akkor tovaszáll, ha bicskánk egymásba váj! Szeressünk inkább gyerekek, hisz minden percért kár!”...

okeanus2021. február 10. 04:52

Ezt a hozzászólást a szerzője törölte.

okeanus2021. február 10. 04:52

@DanyiDenesDezso:
Kedves Dezső!
A XX. sz. borzalmai előtt valóban nem történt semmi rendkívüli? Az inkvizíció évtizedei alatt, a boszorkány-égetések kora, a keresztes háborúkban, vagy amikor az öt napja halott pápa holtestét kiásták a sírjából és felöltöztetve újra felülették a trónjára, hogy megfoszthassák jelvényeitől....
Én úgy látom, hogy voltak azért szörnyűségek, voltak bűnök azért előtte is?!
Ja,.. és nem az "eredendő bűnre" gondolok! - mert az az egyik legnagyobb hazudság és a leghatékonyabb nyomorba döntés.
Az már egy másik kérdés, hogy vajon kiteremtette a sátánt magát? Egy önmagát tökélesetnek beállító lény, aki maga a szeretet? És őt magát ki teremtette? /ha már kauzális világkép?/
Az "utolsó világégés" előttünk álló két hátralévő dátuma 2060. és 2182.!!!!
Gondolom ezek is legalább olyan sikeresek lesznek, mint a Jahovák korábbi jóslatai?! Azért szurkolok, hogy ne fejjel lefelé temessenek, mert feltámadáskor lefelé kellene kaparni)))))
A JA idézet nekem másról szól, de ez a szíved joga, hogy beleláss bármit is.

DanyiDenesDezso2021. február 10. 00:46

@okeanus:
Kedves hit-tesóm, Angeli tanár úr!

Jól mondják mások is, én is így ismertelek, Te tényleg gerinces vagy. Mert nem titkoltad, huncutságért se kell a szomszédban kujtorognod.

De „Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán… Lapulj… Simulj… Rejtőzz… rejtsd el magad… szivárogj a földbe…” – ahogy már kedves költőd, József Ati figyelmeztetett 97 éve mindenkit… És?... hazudott?... Nem pokollá vált a világ utána?...

„Mert a gonosz az ő haragos kevélységében nem tudakozódik: nincs Isten!... ez minden gondolata” – húzza alá a 10. Zsoltár 4. verse.

Ébredj föl Angeli, Ő is kér, József Ati:

„Barátom, drága, szerelmes barátom,
Akár borzalmas, akár nagyszerű,
Nem én kiáltok, a föld dübörög.
Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán”

... Ha nekem nem hiszel, e vers születése, 1924. óta eltelt 97 év emberi történelmének higgyél!... Mert már lehet, nem lesz több világégés figyelmeztetésül, az utolsóig… Szerinted ennyi nem volt elég?...

DanyiDenesDezso2021. február 6. 01:28

@Mikijozsa:

Hally, Miklós!

Elismerésem fejezném ki Neked – nem először – magas fokú Biblia-ismereted miatt. Merthogy a fekete ló – amit emlegetsz, bizony megjelent már a földön, mint az Apokalipszis 4 lova közül az egyik, (Jelenések 6:5-6,) amelyek meghatározott bajokat-csapásokat hoznak magukkal Isten akaratából a végidőkben…

Amúgy ’nem sok helyre tudnál menni’, bújni az evilág-végi kifejletek elől, nekem csak a keresztyény szeretet-parancs betartása tűnik 'biztos fedezéknek'.

Ha meg, ahogy írtad, ismered Isten nevét – még ha kisbetűvel írtad is – reménysugarad lehet a számonkérés napjára, mert meg van írva: „Jehova (Jézus) neve erős torony, abba fut az igazságos, és oltalmat talál.” (Példabeszéd 18:10)

Csak így tovább ezen az úton!
Talán túlélhetjük az Istentől rendelt kataklizmát, mint törvénytisztelő hívei a Megváltónak, és örvendhetünk az „újjátett égnek és földnek” (Ézsaiás 65:17, 66:22, 2Péter 3:13, Jelenés 21:1,) sajnálkozva azokon, akik nem adtak hitelt a bibliai próféciáknak, mint szeretett, hitetlen Poet-társaink, Angeli tanár urat is beleértve…

Törölt hozzászólás2021. január 29. 02:35

Ezt a hozzászólást a szabályzat megsértése miatt törölték a Poet moderátorai.
A törlés oka: Tilos a személyeskedő hozzászólások elhelyezése.

okeanus2021. január 26. 11:45

Ezt a hozzászólást a szerzője törölte.

okeanus2021. január 26. 11:45

kedves Dénes)

"...a gondolkodás is halálos bűn" - idézted Bartókot, más értelemben- de úgy tűnik Te azért szó szerint vetted!
S ha már kérdezted, "hogy ki akar, és mitől megmenekülni?" -közösségi oldal lévén tőlem is; nos magam az ilyen dagályos barokkmondatokban körmönfont módon megfogalmazott félművelt téveszme-terjesztésektől.
Ráadásul tévesen a szabályra hivatkozol, ami világosan kimondja, hogy a vitát gerjesztő hozzászólás tilos! , különösen a hitviták stb. kerülendő!
De meglehet, hogy mint a Bibliát is, ezt csak sajátos értelmezésben olvasod, ami legalább annyira fércmunka, irodalmi értékeit és szépségét levonva.
Nem kezdek felesleges okfejtésbe a hiteltelen, torzító fordításokra, vagy a kanonizálások önkényére nézve, az értelmezések vakbuzgó túlkapásáig, a kihagyott evangéliumok számától, a különböző haszonleső szekták sajátos torzításáig,....
Kérlek magam és alkotótársaim nevében, akik a magunk szintjén és színvonalán irodalmi oldalt tartunk fen, /az alapítóval együtt/, hogy kímélj meg minket ezektől az "örök igazságoktól", ettől a félművelt hitterjesztéstől és agymosástól....!

DanyiDenesDezso2021. január 26. 07:02

@Rozella:

Kedves Rozella!

Megtisztelsz, hogy DaRnyi Tamás, volt úszóvilágbajnokunkkal hozol névrokonságba a nevembe toldott ’r’ betűddel, de sajnos, ez a legkisebb pontatlanság kedves, bár hajszálnyit harciasra sikerült (személyiségi, vallás- és szólásszabadság-jogokat is jócskán sértő) bejegyzésedben.

Köszi a jóhiszemű, másokat is védelmezni akaró fejmosásomat, még ha az agyamat nem is érték őszinte, kissé indulatos érveléseid… bár lehet, nem is az volt a fő célod, hanem csak bizonyítani akartad mai világunk légüres szellemi terébe került, mégis stabil alkotói és hitbeli női agilitásodat… Ezekről meg is győztél, úgyhogy semmi akadálya, kibújhatsz ebből a szűk, hozzád méltatlan dominionista, történelmi hárpia szerepből, amivel sikerült meglepned talán rajtam kívül más, tájékozottabb olvasódat is…
*******
Mottók:
"Tudatlanságunk magas foka az, amikor elutasítunk valamit, amit nem ismerünk." - Wayne Dyer
„Kétféleképpen tehetnek bolonddá. Az egyik, ha elhitetik veled a hazugságot. A másik, ha visszautasítod az igazságot” - Soren Kierkegaard
*******
A múltba nézve belátható, egy 6000 év alatt lejárt, és erkölcsileg is lejáratott szavatosságú, születésétől romlott, hatalmához görcsösen ragaszkodó hitrendszert támogatsz: a keményszívű, vérbűnös zsidók által 3000 éve elkezdett, s a keményfejű, szintén vérbűnterhelt kereszt(y)én(y)ség 2000 éve folytatott, – a kiváltságos zsidóság Jehova Isten névelhagyása miatti rossz ómenéből/előjeléből kiindult, majd a keresztet bálványozó politikus kereszt(y)én(y)ség 3-ság Istenné bűvészkedett* névgyalázásával betetőzött… hamis vallások világrendszerét.

Mivel Rozella (most is) bizonyítottad szenvedélyes odaadásodat egy (talán) örökölt, de felszínesen ismert, az Isten Igéje szerint csak megtűrt, egyszerre liberális, és vaskalapos vallási eszmerendszer iránt, ezért Téged örömmel fogadhat máris kegyelmébe Megváltó Atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus – mint egyedüli közbenjárónk – iránti vonzalmad miatt. – Valahogy úgy, ahogy 1980 éve választotta ki a bigott, zsidó farizeus Sault magának, aki 180 fokos fordulattal a legönfeláldozóbb és szorgalmasabb, Szentszellemtől ihletett tollú Pál apostolként születhetett újjá még bűnös életében.

– Amíg megérlelődik benned e lelkiismereti döntésed, KÉRDÉSSEL VÁLASZOLNÉK a személytelen és csak névpótló ragadványnevekkel jelölt Istennel szimpatizáló, (akarnoki fölényességedet taktikusan rám hárító alaptalan vádjaidra,) jogtalan felszólításaidra.

Mit szólnál hozzá, ha megkérdezésed nélkül megfosztanának – fokozatosan, hogy jobban fájjon, – a nevedtől? Mert ezt próbálja megtenni 6000 éve Sátán a sikeres, megtévesztő aknamunkájába szellemileg belerokkant, közben államvallási státuszba is kompromittálódott történelmi kereszt(y)én(y)séggel karöltve, hogy a Biblia lapjairól és az emberek agyából kimossa egyaránt a fennkölt, egyedüli, Isten által kinyilatkoztatott személyes JHVH nevet. Ő megtisztelte az embert, mint isteni szelleméből is részt kapó teremtményét, hogy rábízza a számtalan bálványistentől MEGKÜLÖNBÖZTETŐ tulajdonnevét, a JHVH-t. (2 Mózes 3:15, 5 Mózes 6:4, Zsolt. 83:19) A négy héber mássalhangzóval jelölt JHVH leíró jellegű név, a létige jövő idejű műveltető alakja, jelentése „Aki Éltetni Fog”.

Ebből a több ezer éve tartó névkitörlő agymosásból nemcsak Te, én is kaptam származásomnál, neveltetésemnél fogva, ám irgalmasságban gyönyörködő Istenünk szerető gondoskodása folytán – mivel láthatta bennem az erre való hajlamot – sikerült megszabadulnom mind a démoni, mind a velük akarva-akaratlan együttműködő kis és nagy felekezetek lelkiismeret-nyomorító közelségéből.

Ha meg figyelmesebben olvastad volna a Biblia ’Újszövetségi’ részét, nem kérnél ilyen öngyilkossággal felérő őrültséget tőlem, hogy hagyjak föl az Isten nevének tisztelettel való használatának és használóinak (próféták, Krisztus, apostolok, művészek, mártírok, szentek, bibliafordítók életművének) boldog hirdetésével, dicsekvésével, hiszen ez is lélekemelő része az édeni kiűzetés óta zajló véres, testi-szellemi háborúnak, egyben a végidők keresztyényi tanúskodó munkájának, ami a közeli Ítéletnappal fog csak befejeződni.

Isten nem miattunk tűri ám ezt a nevesincs 3ság-istenű csúfolódást porszemnyi teremtményeitől, hanem saját Neve dicsőségéért – ahogy megíratta többször, több helyen hűséges szószólóival a Biblia elkészültének 1600 éve alatt: „Megdicsőítem nevem a pogányok között, és megismernek engem a pogányok”… Jézus is hallatta ezt tanítványaival: „Megismertettem velük a Te neved Atyám, és ezután is megismertetem.” (János17:26)

Bartók Béla fogalmazott tapasztalatai alapján frappánsan unitáriusként, akit sokoldalú, egyetemes zenei munkássága miatt becsülök annyira, mint a példaértékű, vagy mártír életű, bármilyen felekezetű szenteket: „A keresztény mitológia szentháromsága... a gondolkodást rabláncra veri, kimondván: Ezt nem értheted meg, nyomorult ember! Ne is gondolkozz felette, mert ilyenkor még a gondolkodás is halálos bűn"!

Sajnos, a Szentszellem áramlásának földi hierarchiák általi öncélú egyirányúsítása miatt keresztyény hitét megvallva-megélni képtelen, kappanhangúvá kukult, vagy teljesen kuka-néma hívek dominálnak a népeik fölött főként, mint teljhatalomra törekvő, elvilágiasodott kereszt(y)én(y) vallásaik. Szimbolikus lámpásaikat (vagyis isteni szellemiségüket) véka alá rejtik e vakbuzgóvá sötétedett civilizációnkban régtől, nehogy véletlenül világosságuknál látva isteni fölismerésekre jussanak és megtérhessenek a tőlük tudatlanabb, önzőbb, gonoszabb emberek is. (Vagyis céljuk a hellenista filozófiai spekulációkat, és szintén ókori pogány egyiptomi, babiloni, palmirai misztérium-imádat 3-ságos babonáit elegyítő isten abszurd képtelenségébe zárt emberi fantázia lebénítása olyan mértékig, hogy csak szemlélőkként legyenek képesek részt venni az Istennel való napi-szintű kapcsolattartásban. Tehát az igét hallgatni, bűnt beismerni, kötelező ünnepeiket megtartani, nem saját szavú, kész imákat mormolni/mantrázni, adakozni az egyház szentjei, klérusa, luxuséletű naplopói, templomépítései, világi javak fenntartásai javára, táplálva életük zsírjával e testi-szellemi történelmi fertőt, hogy tudatlanságban születve, élve, és meghalva csak akkor temessék el holtában az embert, ha egyházadója naprakészen rendezett, mert ha nem, felőlük a föld tetején is alhatja örök álmát a pénzükkel adósuk maradt volt keresztyény halandó.

Mindezen álságok ellenére mégis megköszönjük Istenünknek, hogy adta a vallásokat, mint "szent követeket az ég és föld között" Csokonai, Hunyadi Ferenchez címzett lírai költeményének ily felértékelése szerint, meg azt is írja még…
„Ez az a jóltévő, melyet, ha megvetünk,
Életet hazudó halál lesz életünk”

Nem lehet a megvetés tehát célunk a vallásokkal kapcsolatban, hanem csak az Isten által is gyűlölt bűneink/bűneik föltárása, a teljes igazságban tiszta lelkiismerettel való járásunk érdekében…

Ahelyett, drága Rozella, hogy köszönnéd tehát Istennek emlékeztetőit, figyelmeztetőit e régi költők szájából, tisztelettel kiejtett Szent Nevének ily módon történő megdicsőítése által, fölháborodsz és ellenzékbe vonulsz, replikázol, holott verseikből e Név képviselte Isten jelenléte ’szól’ hozzánk is a szelídség, bölcsesség, tökéletesség és a költészet révületbe ejtően szívmelengető, baráti közelségével!... A fölsorolt irodalmárok valóban nem úgy imádták Teremtő Istenünket, mint pl. falunk plébánosa, aki szentségimádat címszó alatt a mise részeként négykézláb, de inkább hason csúszva közelített, és küzdött le pár métert egy üres fakereszt felé, temploma oltára előtt, – mintegy bálványozott, ókori kivégzőeszköznek mutatva be pogány szertartásokra hajazó rítusát.

Költőink, műveikben tehát valamilyen mértékben ismerték és alkalmazták a csakis Istennek kijáró imádat fokozatait, ahogy meg van írva: „a szív teljességéből szól a száj”. Ha a Te megnyilvánulásodra is alkalmazom e Biblia-verset, sajna’ lehet, hogy elmarasztaló szavaiddal saját magad fölött mondasz kemény ítéletet: A Poet nem térítő oldal! – kéred ki Te, kiegészítve fogadatlan prókátorként a Poet Szabályzatát e rozellásított hit-cellásítással. Ennek épp ellenkezőjére biztat az újszövetségi levél: „akár esztek, akár isztok, mindent Isten dicsőségére műveljetek!” Nem véletlenül kéri ezt, ismerve a gyarló emberi természetünket, hiábavaló, gyümölcstelen, meddő időtöltéseinkre, hobbijainkra, bűneinkre is utalva ezzel bölcsen a bibliaíró.

Sajnálom, hogy még csak ennyit tudsz a mélyebb, (tényfeltáró kutakodású, áldozatokat is hozó, tudatosított) hitbeli meggyőződés múltjáról-jelenéről, meg a világban zajló sok ezer éves testi-szellemi élethalálharc társadalomra, országokra, egyénekre is irányuló veszélyeiről, amennyit e bejegyzésedben mutatsz.

De mivel köztudottan kétpólusú világban élünk, én meg nem vagyok fölfortyanós fajta, megértem jelen állapotodból fakadó méltatlankodásodat az általam képviselt – szerinted bántóan erőltetett – Istennév-használattal kapcsolatban. (Sőt, mindez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy ha Te idővel magadévá teszed e név általi dicséret teológiai mondandóját, lekörözöl majd engem is ennek isteni sugallatra történő terjesztésében... ami egyelőre még ellenszenves neked – mint föntebbi példámban, a zsidó Saulnak volt üldözendő és gyűlöletes a Jézus által frissen megalapított keresztyény gyülekezet!)

Átlagpolgárként csak saját ítéletüknek megfelelő agy-tisztaságú emberek tiltakoznak agyuk tisztábbra mosása ellen legjobban… Persze fölösleges a tiltakozás, mert „minden fej beteg”, ahogy Ézsaiás próféta fogalmaz 2700 éve Jehova felhatalmazásából, hiszen nincs tiszta agy sem, - ahogy ’tiszta bakancs sincs, csak tisztított’… legalábbis a jelen katonáinak a hadsereg szlogenje szerint. Márpedig mindannyian katonának számítunk e világon, ahol még a semlegesség is istenhez nem-tartozást jelenthet: mert „aki velem nem gyűjt, az tékozol”, tehát, még ha semmit sem csinál valaki, – Urunk Jézusunk bibliai tanítvány-toborzó kijelentése alapján.

Ezt támasztja alá a katasztrofális történelmi tény: a Jézus utáni 4. századtól kezdve kizárólag – fővesztés és vagyonelkobzás terhe mellett! – csak a politikailag meghasonlott államvallás(ok) agymosott embertömegei élhettek a Sátán világuralmának már kellően alárendelődött kereszténység hamis védelmében, mert az elvilágiasodó, tévtanokat is törvényesítő katolicizmus olyan kompromisszumokat kötött e világ démonok által mozgatott uralkodóival a Megváltó Krisztus bibliai, határozott tiltásai ellenére, amik rengeteg ártatlan vérontást, hazugságot, erkölcstelenséget, üldözést, kiközösítést, száműzetést eredményeztek a történelemben. Ez az 1987 éves (i.sz.33-tól, Krisztus kínhalálától máig számított) negatív folyamat az eddigi leggonoszabb, 20. században látszott kiteljesedni az eddig legistentelenebb brutalitású, 1600 éve kisiklott hitrendszerű álkeresztyények, és álzsidók által gerjesztett, forgatókönyvezett, pénzelt, s levezényelt forradalmaktól, világháborúktól vérző Európa-uralta világban.

Amit ezzel kapcsolatban, kedves Rozella, öntudatos keresztyényként hozzám hasonlóan tudhatnál is, - mert én se tudorképzőkben tanultam, hanem mindannyiunkat megviselő lelkiismereti válságok utáni tanulságként jutott birtokomba, – hogy a keresztyény vallás nem egy emberi, saját bölcsességet-tehetséget-dicsőséget fölvirágoztató, szellemi csoport-, és ön-kielégítésbe komfortosodott, (pl. világi/politikai/művészeti szövetségek, díjak, klubok, szervezetek, alapítványok által győzelemittas, babérjait portalanítgató,) máról-holnapra vegetáló, passzív vallás, - szemben a többi világvallással. … (A szintén térítő jellegű, és szintén erőszakossá vált iszlámmal, aztán a nem térítő hinduval, és a (félig bukott) judaizmussal, a meditatív buddhizmussal, a kínai taoizmussal, a japán sinto-val, valamint minden egyéb törzsi vallással szemben.)

Ha ez mind nem keresztyénység, akkor mi a keresztyénység? Egy Atyaisten (Eloah/arám/=JHVH/héber/) által küldött egy Megváltó Fiúistennek (Elohim/arám/=Jahosua/héber/=Jézus/görög/), és az Őt támogató angyaloknak, minden népből kiválasztódó önátadott keresztyényekkel karöltött, kizárólag szellemükkel hadakozó egységes népe…
… a Lázadó/Sátán s vele tartó démon-angyalok, valamint rájuk hallgató emberek Jehovát és Jézust, mint kizárólagosan jogos uralkodókat elutasító sokasága ellen – egészen e gonosz világrendszer Teremtőnk általi megszüntetéséig, az Ítéletnapig, föltámadásig – s az 1000 éves Krisztusi Királyság Jézus általi Miatyánkban is óhajtott eljöveteléig.

Nincs most itt hely minden ellenkező állításodat cáfolni, csak a leglényegesebbet említem. Isten egyetlen személynevéből származik a názáreti Jézus neve is az előbbi bekezdés etimológiája/szófejtése alapján. Szám szerinti előfordulása az Ószövetségnek becézett Héber Iratokban 6973, az Újszövetségnek mondott Keresztyény Görög Iratokban pedig 237. (I.e. 2. sz-ból való Holt-tengeri tekercsekben többek közt, és az i. e. 250 körüli, "Hebdomékonta", latinosítva "Septuaginta"(= hetvenes) nevű fordításban pl.)

Paradox módon az ortodox zsidók (rabbik) annyira tisztelték Isten JHVH nevét az ókorban, hogy túlértelmezve a mózesi kőtábla 10 parancsolatának 3. tételét: „mindhiába ne ejtsd ki Istened nevét!”,... ki se ejtették - idegenek előtt meg egyáltalán - a szent Nevet, inkább helyettesítették melléknévi, főnévi ragadvány-pótnevekkel. Ilyenek Rozella az általad is említett Mennyei Atya, Teremtő, Mindenható, Ég és Föld ura, Örökkévaló, Seregek Ura, Mindenség Királya, Adonáj, uraknak Ura,… s a zsidók példájára már sajnos a keresztény papok se tartották fontosnak a Név kimondva történő megdicsőítését – amit pedig Jézus imájában az első, legfontosabb kérésként említett: „Mi Atyánk!... Szenteltessék meg a Te Neved!”…

De hogy szenteljük meg valakinek a nevét, amikor nem is ismerjük, mert nem használjuk? Többnyire Sátántól agymosott vallások (ezáltal is) meghamisított fordításaiból maradt ki (a héberül „Ha’sem”,) az Isteni Név, a több mint 7000 eredeti, ókori szentírási helyéről, annak ellenére, hogy az Ő neve ’fönséges, nagy, félelmet keltő, mindenek fölött szent.’ „Dicsérjétek az Úr/Jehova nevét, mert csak az Ő neve magasztos páratlanul, méltósága égre-földre kihat!” – biztat Neve megdicsőítésére a Zsoltár 148:13. verse is többek között. ( Károly, és Új Világ ford.)

Költőink hitmélységét nem tudjuk lemérni valóban, csak azt láthatjuk műveikből, hogy az egy élő Isten imádatában hol tartottak éppen. A lényeg: (el)ismerték és használták a Szent Nevet, ami önmagában is dicséretes, és üdvözítő lehet - a hetvenkedő, hatalom-ittas 2000 éves keresztény civilizációnk saját tévtanaikba mumifikálódott papságához és őket vakon szajkózó követőikhez képest…

Bezzeg a progresszív, előítélet-mentes hívek, őszinte gondolkodók, alkotóművészek ismerték és használják a mai napig Isten szent Nevét, - mind a testi zsidóság, mind a testies szellemiségű kereszt(y)én(y)ség féltékeny tiltása ellenére is: pl. Franz Schubert zenét komponált Johann Ladislav Pyrker A mindenhatóság c. költeményére, melyben kétszer is, Verdi Nabucco c. operája zárójelenetében szintén elhangzik a Jehova név. Arthur Honegger Dávid király c. oratóriuma is kiemeli a Nevet, Victor Hugo több, mint 30 művében használta, és Lamartine is versbe foglalta. Ludvig van Beethoven, Krisztus az olajfák hegyén c. oratóriumának Jézus-belépője is vele kezdődik: „Jehova, én Atyám!”... és még sorolhatnánk a példákat…

Végül is Joel próféta ismert kijelentését citálja 800 évvel őutána Pál apostol is az örök érvényű Biblia Római levelében: „Aki az Úrnak, Jehovának (vagy e névből származó Jézusnak) nevét hívja segítségül, megmenekül!” (Joel 2:32, Róma 10:13)

Már csak az egyénekre bízott kérdés marad válaszolatlan, hogy ki akar, és mitől megmenekülni?...

Köszönöm kedves Rozella megtisztelő, s talán már ki is merülő figyelmedet, a megértés reményében! Keresztyényi szeretettel, Dénes

Rozella2021. január 18. 14:50

Kedves Darnyi Dénes Dezső! Te honnan veszed, hogy a magyar költők "Jehova imádatában" leledzettek? Mit tudsz te róluk? Az életükről, a gondolkodásukról? A hitükről? Netán irodalomtudós vagy, vagy vallástörténész? Esetleg egyszerre mindkettő? És egyáltalán mit szeretnél itt ezzel bizonygatni? Be lehetne fejezni már ezt a fajta agymosást is! Nem bírod tudomásul venni, hogy ez nem egy térítő oldal?! A magyar irodalom tárháza hatalmas, és rendkívül gazdag. Ha az általad felsorolt költők pl. költeményeikben leírták az "ördög", a "sátán", a "pokol" vagy akármely király, nota bene politikusok különféle neveit, akkor szerinted azok "imádatában” is voltak? Egyébként is, Isten megnevezése a vallások és kultúrák szerint is eltérő, de egy költeményben említett megnevezés, semmiképp nem jelenthet "Jehova imádatot". A magyar irodalom szerintem nem arra való, hogy egyesek kényük-kedvük szerint kimazsolázzanak belőle olyan dolgokat, amivel a saját /és csakis a saját/ nézőpontjukat igazolni vélik. Ezer példát lehetne arra is hozni, hogy a költők, írók Istent Istenként, Mennyei Atyaként, Teremtőként, Mindenhatóként, Ég és Föld uraként, stb. említik, mégsem jutna eszébe senkinek pusztán emiatt „imádónak” nevezni őket. Amúgy pedig, mostanában eleget halljuk, hogy „Allah a leghatalmasabb…” úgyhogy kérlek, hagyd abba a Poet olvasóinak a vallási hergelését, amit egyébként nem először teszel. Tekintsd felnőtt embereknek azokat, akik itt írnak és olvasnak, ne rágd senki szájába, hogy nagy költőink sorait hogy kéne nekünk vallásilag értelmezni! Lehet, hogy Te „Jehova tanúja” vagy, ez szíved joga, de az egész magyar irodalmat ne próbáld a saját képedre formálni!

Mikijozsa2021. január 18. 13:27

jehova - nem menyünk sehova -
megjelent az idő fekete lova