Kultúrpercek

HarmatiGyongyi•  2021. március 20. 15:28

Márai idézet a boldogság világnapjára...

Márai Sándor: A boldogságról...


“Boldogság természetesen nincsen, abban a lepárolható, csomagolható, címkézhető értelemben, mint ahogy a legtöbb ember elképzeli. Mintha csak be kellene menni egy gyógyszertárba, ahol adnak, három hatvanért, egy gyógyszert, s aztán nem fáj többé semmi. Mintha élne valahol egy nő számára egy férfi, vagy egy férfi számára egy nő, s ha egyszer találkoznak, nincs többé félreértés, sem önzés, sem harag, csak örök derű, állandó elégültség, jókedv és egészség. Mintha a boldogság más is lenne, mint vágy az elérhetetlen után! Legtöbb ember egy életet tölt el azzal, hogy módszeresen, izzadva, szorgalmasan és ernyedetlenül készül a boldogságra. Terveket dolgoznak ki, hogy boldogok legyenek, utaznak és munkálkodnak e célból, gyűjtik a boldogság kellékeit, a hangya szorgalmával és a tigris ragadozó mohóságával. S mikor eltelt az élet, megtudják, hogy nem elég megszerezni a boldogság összes kellékeit. Boldognak is kell lenni, közben. S erről megfeledkeztek.”

Márai Sándor: Füveskönyv (részlet)

Márai Sándor (1900-1989), eredeti nevén márai Grosschmid Sándor Károly Henrik magyar író, költő, újságíró. (Posztumusz Kossuth-díjas) Márai életútja az egyik legkülönösebb a 20. századi magyar írók között. Már az 1930-as években korának egyik legismertebb és legelismertebb írói közé tartozott.

HarmatiGyongyi•  2021. március 15. 12:47

Heltai Jenő: Szabadság...Tudd meg : szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg,
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet,
A látszatot lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni, titkolni valója.

Tudd meg : szabad csak az, kinek
Ajkát hazugság nem fertőzi meg,
Aki üres jelszókat nem visít,
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít.
Nem alkuszik meg, hű becsületéhez,
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez.

Nem nézi azt, hogy tetszetős-e,
Sem azt, kinek ki volt, és volt-e őse,
Nem bámul görnyedőn a kutyabőrre
S embernek nézi azt is aki pőre.
Tudd meg : szabad csak az, aki
Ha neve nincs is, mégis valaki,

Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos,
Tüzet fölöslegesen nem harangoz,
Van mindene, ha nincs is semmije,
Mert nem szorul rá soha senkire.
Nem áll szemébe húzott vaskalappal,
Mindég kevélyen szembe néz a Nappal,

Vállalja azt, amit jó társa vállal,
És győzi szívvel, győzi vállal.
Helyét megállja mindég, mindenütt,
Többször cirógat, mint ahányszor üt,
De megmutatja olykor, hogy van ökle....
Szabad akar maradni mindörökre.

Szabadság ! Ezt a megszentelt nevet
Könnyelműen, ingyen ajkadra ne vedd !
Tudd meg : szabad csak az,
Aki oly áhítattal mondja ki,
Mint Istenének szent nevét a jó pap.
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap.

Ínség, veszély, kín meg nem tántorít
És lelki béklyó többé nem szorít.
Hiába őrzi porkoláb s lakat,
Az sose rab, ki lélekben szabad.
Az akkor is, ha koldus, nincstelen,
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen.

Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják,
Hol áldozat nincs, nincs szabadság.
Ott van csupán, ahol szavát megértve
Meghalni tudnak, és élni mernek érte.
De nem azért dúlt érte harc,
Hogy azt csináld, amit akarsz,

S mindazt, miért más robotolt,
Magad javára letarold,
Mert szabadabb akarsz lenni másnál.
A szabadság nem perzsavásár.
Nem a te árud. Milliók kincse az,
Mint a reménység, napsugár, tavasz,

Mint a virág, mely dús kelyhét kitárva
Ráönti illatát a szomjazó világra,
Hogy abból jótestvéri jusson
Minden szegénynek ugyanannyi jusson.
Míg több jut egynek, másnak kevesebb,
Nincs még szabadság, éget még a seb.

Amíg te is csak másnál szabadabb vagy,
Te sem vagy még szabad, te is csak...
Gyáva rab vagy.

Heltai Jenő (1871-1957), született Herzl Eugen Kossuth-díjas író, költő, újságíró, producer, dramaturg, Herzl Tivadar politikus, publicista és író unokatestvére.

HarmatiGyongyi•  2021. január 1. 16:47

Visszatekintés: 2020 - Előretekintés: 2021...

     ELŐRETEKINTÉS....

Téli hideg szelek szárnyán új reményekkel
Megérkezett egy újabb esztendő kezdete.
S vele a zimankós Január, a Fergeteg hava
A természet is csendben megpihen.
Várakozik megújulásra, feltámadásra.

Ó esztendő mit viszel?
- hallgass mélyen botlásainkról.
Új esztendő mit hozol?
-  hófehér, tiszta lapot nyiss nekünk.

Az Úr 2020. esztendeje a koronavírus járvány kitörésének évévé vált kitörölhetetlenül. Egy aprócska vírus Kínából kiszabadulva világ körüli útján leigázta a Föld népeit. Beköltözött a fojtogató félelem, az idegőrlő  bizonytalanság, az aggódás a jövőtől gyermekeink, unokáink sorsa miatt a lelkünkbe. Már az utcán is maszkot hordunk, hasonlítunk egymásra. Kíváncsian fürkésszük amit a szájmaszk nem rejt el. Eddig is hordtunk belső álarcot, ami mögé elrejtettük valódi önmagunk megannyi szerepet eljátszva életünk elfolyt idejében. Ezt önkéntesen, magunktól viseltük, de napjainkban már a külső álarc, a szájmaszk kötelező viselet lett. Segít másokat és magunkat is megvédeni a fertőzéstől. De van ami még a vírusnál is fertőzőbb ragály, ha őszinték vagyunk és belemerünk nézni a tükörbe, magunk is megláthatjuk. Merünk-e szembe nézni vele, tudunk-e tanulni belőle? Ez az a nagy kérdés mely az idei év és a jövő év fordulóján elkerülhetetlenül ránk vár! Szívünkben a HIT, jobb és bal kezünkben a REMÉNY és a SZERETET világító fáklyájának fényével világosítsuk meg mások életösvényét, mely a mi útjainkra is így olthatatlan fényt bocsájtva segít legyőzni, elűzni a sötétséget, a félelmet az újesztendő napjaiban.

"Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét."
(2. Timotheus 1:7)

VISSZATEKINTÉS
(Év-végi számvetés...)

Ó! mennyi, de mennyi év telt el már az életemből.
Egyik nap sebes léptekkel követi a másikat.
A napokból hetek, a hetekből hónapok lesznek.
A hónapok évekké, majd évtizedekké fonódnak össze.

Isten hatalmas óráján a mutatók rendületlenül
Haladnak, lassan elütik életem utolsó pillanatait?
Nem tudhatom - ezt csak mennyei Atyám tudhatja
Mennyi időt tölthetek itt ezen a Föld nevű bolygón.

Az év utolsó napjához közeledve lelkemben, mint
Száraz, szélfútta levelek az őszi utca porában,
Milliónyi megválaszolatlan kérdés özöne kavarog:
Voltak-e őszinte pillanataim, együtt-érző mosolyaim,

Segítő kézfogásaim, szívemben irgalom-szánalom
Mások és magam gyengeségei, erőtlenségei felett?
A patikamérleg nyelve ide-oda kileng, pozitív irányba
Ritkán, csak pár röpke villanásnyi időre fordul. Sokat,
Mérhetetlenül sokat időzik negatív tartományokba.

Sötét éjen kristályfényű lánggal felírva tündököl:
Milyen kis semmiség a nagy Összhangban az életem.
Istenem! Egy örökkévalóság is kevés megköszönni
Megjobbító szereteted végtelenül türelmes áramlását.

Lelkemből a HÁLA buzgó folyamai felfakadnak, így várom
Reménykedő szívvel az újabb beköszöntő esztendőt.

Uram, a Te kegyelmed bőségesen elegendő útravaló.

Utam bármerre is vezessen, nem félek, ha velem jössz!

    S.D.G.

HarmatiGyongyi•  2020. december 6. 19:32

A szeretet himnusza (1. Korinthus 13.)Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt,
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; 
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás: 
De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem.
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a SZERETET. 

HarmatiGyongyi•  2020. október 13. 18:48

Lapszéli jegyzetek a Könyvek Könyvéhez...Prológus:
A világ ezernyi könyvtárának polcai roskadoznak
sok-sok milliónyi kötet, lexikon, tanulmány mázsás
súlya alatt. Létezik azonban egy iratgyűjtemény,
mely valamennyit pótolja. Ez a KÖNYV maga is
egy kisebb könyvtár, 66 iratot foglal magába.

Az "Úr könyvének" kimeríthetetlen kincsesbányájában,
az Ószövetségben 39 iratot találunk. Az első öt könyv
írója Mózes, lapjain a teremtés, a vízözön, az
ősatyák élete elevenedik fel. A 2. könyvben a kőbe
vésett örök erkölcsi törvény a Tízparancsolat
is megszólal. Józsué könyvéből lépésről lépésre
nyomon követhetjük az Ígéret földjének elfoglalását.
Bírák könyve Izrael történetét beszéli el olyan
bírák vezetése alatt, mint Jefte, Gedeon és a nagy
erejű Sámson. Ruth könyvében egy szeretetteljes
anyós-menny kapcsolat bontakozik ki előttünk
Naomi és Ruth példáján keresztül. Sámuel próféta,
Királyok és a Krónika dupla könyvei az egységes
majd a két részre szakadt Királyság koráról tanúskodnak.
Ezsdrás, Nehémiás könyvében a Jeruzsálemi
templom és a városfalak felépítésének küzdelmes
története elevenedik meg a szemünk előtt. Eszter
könyvé
ben láthatjuk, hogy Isten milyen csodás
szabadítást készített népének. Jób könyvéből
megtudhatjuk, hogy miért engedi meg illetve
meddig, mi célból Isten a szenvedést az emberek
életében. A Zsoltárok könyvében 150 mély
gondolatokkal teljes imádságot, éneket olvashatunk.
Példabeszédek könyvében bölcs Salamon király
példabeszédei nyújtanak egyszerű, jól érthető tanításokat
életünk legkülönfélébb helyzeteire. Prédikátor könyvében
a földi, mulandó dolgok hiábavalóságáról tudósít az Írás.
Az Énekek Éneke könyvében Salamon király
szépséges vallomását olvashatjuk az igazi szerelmi
kapcsolat értékéről és erejéről. Négy nagy hatású
próféta könyve következik.Név szerint: Ézsaiás,
Jeremiás és a Siralmai, Ezékiel és Dániel.
Ezékiel könyvében tápláló és egészséges kenyér
receptjét is felfedezhetjük. Dániel könyvében egy
agyaglábakon álló hatalmas szobor és vadállatok
jelképén keresztül az emberiség történelmét
bemutató jövendölések pontos útmutatást
tartalmaznak. Tizenkét kis terjedelmű próféta
írásával zárul a Biblia ószövetségi része.
Név szerint:  Hóseás, Jóel, Ámos, Abdiás, a cethal
gyomrában utazó Jónás, Mikeás, Náhum,
a jaj-mondásairól ismert Habakuk, Sofoniás,
Aggeus
a látomásokat látó Zakariás és Malakiás.

A Szentírás hatalmas kincstárában, az Újszövetségben
27 iratot találunk. Az első négy Máté, Márk, Lukács
és a legfiatalabb tanítvány János evangéliuma, ők hű
és igaz szemtanúként örökítik meg Jézus életét,
feltámadását és Krisztus nagy apokaliptikus beszédét.
Az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv lapjain az
ősegyház születésébe és küzdelmes, de mégis
győzelmeskedő életébe pillanthatunk be. A
Damaszkusz felé vezető úton megszólított és megtért
Pál apostol levelei folytatják a sort. Rómabeliekhez
írt levél
ben a HIT általi megigazulás útján járhatunk,
és ez volt az a nagy hatású irat, mely Luther Mártont
is elindította a reformáció hitbeli felismerései felé.
Korinthusbeliekhez két levelet is írt Pál. Az első
levélből a jól ismert Szeretethimnusz szavai csendülnek
fel. A Galátziabeliekhez írt rövid levélben a hit általi
megigazulás egyedüli útjával és a Lélek gyümölcsével
is megismerkedünk. Pál az Efézusbeliekhez írt levélben
Isten megváltási tervének igazságát fejti ki és a lelki
fegyverzetről is beszámol, mellyel védekezhetünk a
világ gonoszsága ellen. Filippibeliekhez írt levél a
fogolyként raboskodó Pál bátorító üzeneteit tartalmazza.
Kolossébeliekhez írt levélben az apostol óv a megtévesztő
tanításoktól. Thesszalonikabeliekhez két ízben is fordult
Pál, a 2. levelében a Jézus visszajövetelét megelőző
hitehagyásról szól. Timóteushoz, hitben szeretett fiához
2 levelet is írt az apostol. Pál a Titushoz címzett levélben
a krétai gyülekezet gondozását kéri. Filemonhoz írt
levelében egy szökött rabszolga érdekében emel szót.
Zsidókhoz írt levélben Jézust mutatja be, mint aki
Mindenek felett való, Ő az egyetlen főpap és közbenjárónk
is. Jakab Apostol levelében a Hegyibeszédhez hasonló
intelmek sorozata tárul elénk. Péter Apostol két levele
folytatja a sort, melyet János Apostol szeretetbe mártott
tollal íródott 3 levele követ. Júdás Apostol rövid
levélkében 
buzdít bennünket a hitben való
állhatatosságra. János Apostol Mennyei Jelenésekről
való könyvével 
zárul a Biblia, mely látomás sorozatokban
jelképek által szemlélteti a keresztény egyház történelmét
Jézus dicsőséges visszatéréséig. Megpillanthatjuk az
újjáteremtett Földön az Éden-kertjét, melyben örökre
megpihenhetünk. A bűn és az önzés körforgása megszűnik.
Így követik egymást szép rendben a Szentírás könyvei. 

Epilógus:

Mindennapi lelki táplálékunk, a Biblia azért íratott, hogy
általa váljunk az Isten szíve szerint való emberekké. A
Könyvek könyvében előre leírt próféciák pontos beteljesedése 

hitelesíti és erősíti hitünket az igazságos és igazmondó
Istenben. "Mert amelyek régen megírattak (a Szentírásban),
a mi tanulságunkra írattak meg: hogy békességes tűrés által
és az írásoknak vigasztalása által reménységünk
legyen."  (Róma 15: 4)
                                                                                                                                   
  Harmati Gyöngyi
         S.D.G.
További írásaim ezen a linken olvashatóak:
https://abekessegszigete.blogspot.com/search/label/Szem%C3%A9lyes%20%C3%ADr%C3%A1saim

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom