Kultúrpercek

Személyes
HarmatiGyongyi•  2022. április 22. 09:14

A bántalmazott Föld...(A Föld napja: ápr.22.)


Harmati Gyongyi: A bantalmazott Fold...

Kék bolygónk mint a gyámoltalan kisgyermek 
tétován lépked űrszemét-gyűrűben botladozva
az égbolt ösvényein,  "sárkányfog-vetemény" ember
azt gondolod nincsen gondviselője, de nagyot tévedsz
Ő csendben figyel és a maga idejében közbe lép. 

Látja a rőtvörös lánggal égő erdőket mit kezed
gyújtott fel, hallja, mint csörög a pénz zsebedben,
felhatol az égbe az olvadó gleccserek halk sikolya,
érzi az egyre forróbb nyarak perzselő lüktetését, a
vékonyodó ózonrétegen áthatol pillantása, alig
zümmögnek a méhek, virágok, gyümölcsfák sírnak
utánuk, sínylődnek a tengerek halai, műanyagflakonok
kontinensnyi szigeteit ringatja az óceánok víze,
a korallzátonyok nyúlványai kopáran meredeznek.

Mohó ember zabolátlan kívánságaid a nyersanyagokat
villámgyorsan elromló tárgyakká majd hulladékká silányítja
szeretet, hűség, békesség, jóság, önuralom kihalófélben
lévő fogalmak, hasonlóképpen tűnnek el, mint az állatok
Oly visszás korban élünk, mely tökéletesre fejlesztette a  
szennyezés ördögi művészetét, önmagát is felemésztve.

Harmati Gyöngyi
       S.D.G.     

"sárkányfog-vetemény" idézet Vörösmarty Mihály: Emberek c. verséből származik.

További verseim az alábbi linken olvashatóak:
https://abekessegszigete.blogspot.com/search/label/SAJ%C3%81T%20VERSEIM

HarmatiGyongyi•  2022. március 20. 17:24

Ma van a BOLDOGSÁG VILÁGNAPJA...

Harmati Gyöngyi: A boldogság művészete...

Mi a boldogság? - kérdezi
Öreg, fiatal, gazdag, szegény,
Mindenki ezt kutatja, és
Mindenki máshol és másban
Leli meg, vagy meg sem találja.

Ha van szép családom, jó munkám,
És még egészséges is vagyok.
Hát persze, hogy ilyenkor boldog vagyok,
De ha egy nap arra ébredsz,
Hogy mindezek semmivé foszlottak,
Mint a délibáb az alföldi rónán.

Mihez kezdesz szegény magaddal?
Siratod, ami elmúlt vagy nem is volt?
Ha minden jól megy, könnyű
Boldognak lenni. Próbáltál már
Megelégedni egyszerűbb élettel?

Ételekkel dúsan megrakott asztal,
Ruhákkal tömött gardrób nélkül is
Lehet derűs szívvel boldognak lenni.
Akik ezt megtapasztalják, az élet
Iskolájában jelesre vizsgáznak
A boldogság művészete órán. 
                                  
                                                                                    
                                                         

HarmatiGyongyi•  2021. november 20. 17:02

A békesség szigete....(700.000.-ik látogatás)


                                    

jánlanék figyelmedbe egy blogot

ékesség szigete a jól ismert neve 
É jjel-nappal nyitva tartja kapuit
ulcsra sohasem zárják lakatját
egész napon át meglátogatható
egít az aggódást félretenni
egít lelki békességre találni 
É des méz a megfáradt léleknek
ondoskodik lelki táplálékról

Sz eretettel hív, vár Téged is.
I  gazi boldogság felkeresni 
yönyörű tájain jó kedvet találhatsz
mber szíve kívánhat-e jobbat?
ársakra is találhatsz kedvedre
nnél szebb ez a nap nem is lehetne!

    (Íródott a békesség szigete blog https://abekessegszigete.blogspot.com/
700.000-ik meglátogatása alkalmából, 2021. nov.20.-án)


További verseim az alábbi linken olvashatóak:
https://abekessegszigete.blogspot.com/search/label/SAJ%C3%81T%20VERSEIM

HarmatiGyongyi•  2021. január 1. 16:47

Visszatekintés: 2020 - Előretekintés: 2021...

     ELŐRETEKINTÉS....

Téli hideg szelek szárnyán új reményekkel
Megérkezett egy újabb esztendő kezdete.
S vele a zimankós Január, a Fergeteg hava
A természet is csendben megpihen.
Várakozik megújulásra, feltámadásra.

Ó esztendő mit viszel?
- hallgass mélyen botlásainkról.
Új esztendő mit hozol?
-  hófehér, tiszta lapot nyiss nekünk.

Az Úr 2020. esztendeje a koronavírus járvány kitörésének évévé vált kitörölhetetlenül. Egy aprócska vírus Kínából kiszabadulva világ körüli útján leigázta a Föld népeit. Beköltözött a fojtogató félelem, az idegőrlő  bizonytalanság, az aggódás a jövőtől gyermekeink, unokáink sorsa miatt a lelkünkbe. Már az utcán is maszkot hordunk, hasonlítunk egymásra. Kíváncsian fürkésszük amit a szájmaszk nem rejt el. Eddig is hordtunk belső álarcot, ami mögé elrejtettük valódi önmagunk megannyi szerepet eljátszva életünk elfolyt idejében. Ezt önkéntesen, magunktól viseltük, de napjainkban már a külső álarc, a szájmaszk kötelező viselet lett. Segít másokat és magunkat is megvédeni a fertőzéstől. De van ami még a vírusnál is fertőzőbb ragály, ha őszinték vagyunk és belemerünk nézni a tükörbe, magunk is megláthatjuk. Merünk-e szembe nézni vele, tudunk-e tanulni belőle? Ez az a nagy kérdés mely az idei év és a jövő év fordulóján elkerülhetetlenül ránk vár! Szívünkben a HIT, jobb és bal kezünkben a REMÉNY és a SZERETET világító fáklyájának fényével világosítsuk meg mások életösvényét, mely a mi útjainkra is így olthatatlan fényt bocsájtva segít legyőzni, elűzni a sötétséget, a félelmet az újesztendő napjaiban.

"Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét."
(2. Timotheus 1:7)

VISSZATEKINTÉS
(Év-végi számvetés...)

Ó! mennyi, de mennyi év telt el már az életemből.
Egyik nap sebes léptekkel követi a másikat.
A napokból hetek, a hetekből hónapok lesznek.
A hónapok évekké, majd évtizedekké fonódnak össze.

Isten hatalmas óráján a mutatók rendületlenül
Haladnak, lassan elütik életem utolsó pillanatait?
Nem tudhatom - ezt csak mennyei Atyám tudhatja
Mennyi időt tölthetek itt ezen a Föld nevű bolygón.

Az év utolsó napjához közeledve lelkemben, mint
Száraz, szélfútta levelek az őszi utca porában,
Milliónyi megválaszolatlan kérdés özöne kavarog:
Voltak-e őszinte pillanataim, együtt-érző mosolyaim,

Segítő kézfogásaim, szívemben irgalom-szánalom
Mások és magam gyengeségei, erőtlenségei felett?
A patikamérleg nyelve ide-oda kileng, pozitív irányba
Ritkán, csak pár röpke villanásnyi időre fordul. Sokat,
Mérhetetlenül sokat időzik negatív tartományokba.

Sötét éjen kristályfényű lánggal felírva tündököl:
Milyen kis semmiség a nagy Összhangban az életem.
Istenem! Egy örökkévalóság is kevés megköszönni
Megjobbító szereteted végtelenül türelmes áramlását.

Lelkemből a HÁLA buzgó folyamai felfakadnak, így várom
Reménykedő szívvel az újabb beköszöntő esztendőt.

Uram, a Te kegyelmed bőségesen elegendő útravaló.

Utam bármerre is vezessen, nem félek, ha velem jössz!

    S.D.G.

HarmatiGyongyi•  2020. október 13. 18:48

Lapszéli jegyzetek a Könyvek Könyvéhez...Prológus:
A világ ezernyi könyvtárának polcai roskadoznak
sok-sok milliónyi kötet, lexikon, tanulmány mázsás
súlya alatt. Létezik azonban egy iratgyűjtemény,
mely valamennyit pótolja. Ez a KÖNYV maga is
egy kisebb könyvtár, 66 iratot foglal magába.

Az "Úr könyvének" kimeríthetetlen kincsesbányájában,
az Ószövetségben 39 iratot találunk. Az első öt könyv
írója Mózes, lapjain a teremtés, a vízözön, az
ősatyák élete elevenedik fel. A 2. könyvben a kőbe
vésett örök erkölcsi törvény a Tízparancsolat
is megszólal. Józsué könyvéből lépésről lépésre
nyomon követhetjük az Ígéret földjének elfoglalását.
Bírák könyve Izrael történetét beszéli el olyan
bírák vezetése alatt, mint Jefte, Gedeon és a nagy
erejű Sámson. Ruth könyvében egy szeretetteljes
anyós-menny kapcsolat bontakozik ki előttünk
Naomi és Ruth példáján keresztül. Sámuel próféta,
Királyok és a Krónika dupla könyvei az egységes
majd a két részre szakadt Királyság koráról tanúskodnak.
Ezsdrás, Nehémiás könyvében a Jeruzsálemi
templom és a városfalak felépítésének küzdelmes
története elevenedik meg a szemünk előtt. Eszter
könyvé
ben láthatjuk, hogy Isten milyen csodás
szabadítást készített népének. Jób könyvéből
megtudhatjuk, hogy miért engedi meg illetve
meddig, mi célból Isten a szenvedést az emberek
életében. A Zsoltárok könyvében 150 mély
gondolatokkal teljes imádságot, éneket olvashatunk.
Példabeszédek könyvében bölcs Salamon király
példabeszédei nyújtanak egyszerű, jól érthető tanításokat
életünk legkülönfélébb helyzeteire. Prédikátor könyvében
a földi, mulandó dolgok hiábavalóságáról tudósít az Írás.
Az Énekek Éneke könyvében Salamon király
szépséges vallomását olvashatjuk az igazi szerelmi
kapcsolat értékéről és erejéről. Négy nagy hatású
próféta könyve következik.Név szerint: Ézsaiás,
Jeremiás és a Siralmai, Ezékiel és Dániel.
Ezékiel könyvében tápláló és egészséges kenyér
receptjét is felfedezhetjük. Dániel könyvében egy
agyaglábakon álló hatalmas szobor és vadállatok
jelképén keresztül az emberiség történelmét
bemutató jövendölések pontos útmutatást
tartalmaznak. Tizenkét kis terjedelmű próféta
írásával zárul a Biblia ószövetségi része.
Név szerint:  Hóseás, Jóel, Ámos, Abdiás, a cethal
gyomrában utazó Jónás, Mikeás, Náhum,
a jaj-mondásairól ismert Habakuk, Sofoniás,
Aggeus
a látomásokat látó Zakariás és Malakiás.

A Szentírás hatalmas kincstárában, az Újszövetségben
27 iratot találunk. Az első négy Máté, Márk, Lukács
és a legfiatalabb tanítvány János evangéliuma, ők hű
és igaz szemtanúként örökítik meg Jézus életét,
feltámadását és Krisztus nagy apokaliptikus beszédét.
Az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv lapjain az
ősegyház születésébe és küzdelmes, de mégis
győzelmeskedő életébe pillanthatunk be. A
Damaszkusz felé vezető úton megszólított és megtért
Pál apostol levelei folytatják a sort. Rómabeliekhez
írt levél
ben a HIT általi megigazulás útján járhatunk,
és ez volt az a nagy hatású irat, mely Luther Mártont
is elindította a reformáció hitbeli felismerései felé.
Korinthusbeliekhez két levelet is írt Pál. Az első
levélből a jól ismert Szeretethimnusz szavai csendülnek
fel. A Galátziabeliekhez írt rövid levélben a hit általi
megigazulás egyedüli útjával és a Lélek gyümölcsével
is megismerkedünk. Pál az Efézusbeliekhez írt levélben
Isten megváltási tervének igazságát fejti ki és a lelki
fegyverzetről is beszámol, mellyel védekezhetünk a
világ gonoszsága ellen. Filippibeliekhez írt levél a
fogolyként raboskodó Pál bátorító üzeneteit tartalmazza.
Kolossébeliekhez írt levélben az apostol óv a megtévesztő
tanításoktól. Thesszalonikabeliekhez két ízben is fordult
Pál, a 2. levelében a Jézus visszajövetelét megelőző
hitehagyásról szól. Timóteushoz, hitben szeretett fiához
2 levelet is írt az apostol. Pál a Titushoz címzett levélben
a krétai gyülekezet gondozását kéri. Filemonhoz írt
levelében egy szökött rabszolga érdekében emel szót.
Zsidókhoz írt levélben Jézust mutatja be, mint aki
Mindenek felett való, Ő az egyetlen főpap és közbenjárónk
is. Jakab Apostol levelében a Hegyibeszédhez hasonló
intelmek sorozata tárul elénk. Péter Apostol két levele
folytatja a sort, melyet János Apostol szeretetbe mártott
tollal íródott 3 levele követ. Júdás Apostol rövid
levélkében 
buzdít bennünket a hitben való
állhatatosságra. János Apostol Mennyei Jelenésekről
való könyvével 
zárul a Biblia, mely látomás sorozatokban
jelképek által szemlélteti a keresztény egyház történelmét
Jézus dicsőséges visszatéréséig. Megpillanthatjuk az
újjáteremtett Földön az Éden-kertjét, melyben örökre
megpihenhetünk. A bűn és az önzés körforgása megszűnik.
Így követik egymást szép rendben a Szentírás könyvei. 

Epilógus:

Mindennapi lelki táplálékunk, a Biblia azért íratott, hogy
általa váljunk az Isten szíve szerint való emberekké. A
Könyvek könyvében előre leírt próféciák pontos beteljesedése 

hitelesíti és erősíti hitünket az igazságos és igazmondó
Istenben. "Mert amelyek régen megírattak (a Szentírásban),
a mi tanulságunkra írattak meg: hogy békességes tűrés által
és az írásoknak vigasztalása által reménységünk
legyen."  (Róma 15: 4)
                                                                                                                                   
  Harmati Gyöngyi
         S.D.G.
További írásaim ezen a linken olvashatóak:
https://abekessegszigete.blogspot.com/search/label/Szem%C3%A9lyes%20%C3%ADr%C3%A1saim

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom