AndrisFF blogja

AndrisFF•  2018. február 15. 08:45

Automatikus versek

Születésnapomra

Úgy ragad Rám a kor, míg Skarabeuszom a galacsinom görgeti. Szent Skarabeusz. A nap is így vonul felettünk, balról jobbra, meg nem unja az egyirányt. Az árnyékom jobbra hosszú, majd eltűnik, és aztán megint balra nyúlik. Így nő a galacsinom, két árnyék naponta rátapad.

 

Sand meg Chopin

George Sand rettenetesen szerette és kínozta a beteg Chopint. Ők ketten nem reméltek. De zenélt Chopin. Sand meg szivarozott. A füsttől levegőt Chopin nem kapott. Sand meg csak szivarozott.


Eszem-iszom

Az én eszem nem érdekes. Az iszom, iszákom annál inkább. Mi van benne? Pénz, amivel a jó bort kifizetem. Ez a hóbort. Csak jó bort. Perge Dani is ide jár. Meg Sobri Jóska. Ők nem isszák a bort, ha ócska. Kiürítenek minden iszákot. Sobri Jóskával parolázok. Parola, parla. Beszélj, beszélj, múzsám mindig remélj!

  

Sfumato

Chiaroscuro és sfumato. Ezek reneszánsz fogalmak. Az első a fény fontos szerepére vonatkozik. A második a kontúrok elkentségére. Ez itt mind megvan. Pregnánsan. Jellegzetesen. A szembogár az igéző. Lenyűgözve a néző. Legyen az nő vagy férfi. Az ember ezt nem érti. Minden férfi egy kis darab nő is. A nőkből a férfi a kis darab. Ezért lehet ily totális hatás. Mint minden, ez is csodás. Közben kiderül. Hogy kicsit hermafrodita mindenki. Magunkat kell leginkább szeretni!

  

Schiele

Modellek gömbölyödnek, gurulnak, testsúlypontjuk mindig a behatolás helyén. A behatolás az fontos. Szemmel, szervvel, szerelemmel. Ím, két nő gyönyörű rózsaszínben, egymáshoz simulva. Mindkettő szép lehetne, ártatlan, tiszta, de a konvenciók mocska rájuk kiterjed. Hisz kislányok még. Kár értük. Még a korhatárt nem érték el. Megbecsteleníti őket a közerkölcs. Ők nem tehetnek róla.

  

Aloé

És szippantani, és tapogatni, és megérezni, és megmérgezni, és elélvezni, és elélni ott... És hallgatni a dallamát, és elszórni a porát jelnek, és elvonni a látását tejnek, és elterelni a világot: MÁS NE LÁSSA! Meghalni és elalélni. Merni és remélni. Elkalauzolni a saját lényem helyére. ILULAALOÉILOÉTRAMPOSZTIÓNA.

AndrisFF•  2018. február 14. 09:54

A nők elsárkányosodása

Hát milyen volt? Kedves, bájos, kellemes, jó illatú, szerelmes, leste a kívánságod, este az ágyat, főzte a kifőzhetetlent, lőtte a nyulat, a fácánt a nagycsarnokban, és felöltözött neked legszebb ruhájába, és kisminkelte magát a drága, és fodrászhoz járt és konditerembe, hogy jó legyen számodra az alakja, és gondos volt, és tiszta, és bornemissza, és behízelgő, cicás, doromboló, szellemes, titok, mint a szfinx, és feltörhetetlen kókusz, és szélborka, és domborka, néha gordonka, mint Kiki, Man Ray szerelme, és habos-puffos ruhát viselt, mint Botticelli leánykái, és puszit adott, ha találkoztatok, és nem felejtette el a születésnapod, és vett ajándékot, kifigyelte, hogy balkezes vagy, és az evőeszközt terítéskor neked felcserélte, és befűtött a szellemi kandallóba, orgonahangverseny-jeggyel megfogott, és érdekelte minden, ami te vagy, és kérdezett, de úgy, hogy meg ne sértsen, és figyelmes volt, és szerető, és a világra nyitott, a családoddal, barátiddal vendégszerető, és segítő mindenben, egy szerelmi legelő, amire a gulyát-téged kihajtott, és sosem fájt a feje, és soha nem volt fáradt, és tiszta volt a paplan, tiszta a fehérneműd, és elment veled vásárolni, mert tetszett neki rajtad az új holmi, és meglepetéssel készült, és megszelídítette az oroszlánt is, hogy örömöt szerezzen neked, és felvette bohókás énjét, ha erre volt szükséged, és színésznő volt, és királynő, ha kellett, és nádszálkisasszony, és virágszál. És pompázott melletted, ha elmentetek hazulról, és megvédett a világ kegyetlenségétől, és dorombolt, és dorombolt, és csak dorombolt.

 

És te változtál, vagy csak a világ, és gyerekek lettek, és a fontossági sorrend megváltozott. És harmadrangú állampolgárrá vedlettél. És nem törődtek az álmaiddal. És nem támogatott az élet viharaiban. És egyáltalán nem érdekelte a személyed. Hogy mi történt veled? Te vagy a hibás, mert direkt kimásztál a pikszisből. A Paradicsomból direkt kiűzted magad. És nem érdekelt az illata, és az ágy zaja. Csak ne adjon feladatot. És autoriter lett, megcáfolhatatlan, vitaképtelen, kritikát nem tűrő, érzéketlen, önző, kisszerű, destruktív, hirtelen haragú, sértődékeny, fejfájós és fáradt, kerülte a szerelmi ágyat, kegyetlen lett, monomániás, rendmániás, nem válogatott az eszközökben, csak földre teperjen, kényszerképzeteit valóságnak képzelő, a te hülyeségeddel kérkedő, sóher, slendrián, sminket neked nem feltevő, a haját csavarókba rakta, és bekötötte valami szörnyű kendővel, és másik ágyra költözött, és másik szobába, és lehetetlen barátnőkkel telefonált, és hallgatnod kellett, mint a sír, és kuss volt a neved, és az autód elcsaklizta, és felment nélküled a Parnasszusra, és nem voltál szempont semmiben. De a fejed gyorsan leharapta. És gerjedt éktelen haragra. És földhöz vágta a tányért, és már-már nyúlt a sodrófáért. És örültél, hogy nem adta ki az utad. A gondolatod az óta is azután kutat, mit tettél rosszul, hol hibáztál? Mi volt a fordulópont a nő és a házisárkány között. És ehhez neked mi a közöd? És csak kérdésekkel bombázod magad. Még mindig jobb, mintha ő bombázna. Gúnyos szavakkal, gúnykacajjal, vitriollal, szemérmetlen ricsajjal, megcsalással és becsalással, és bevégzéssel, és kivégzéssel.

AndrisFF•  2018. február 7. 05:47

A KisLant őseredete

Kis lant (etc.)

Első borító

Pál Lukács

Magyar, 1846

0 Ismertetők


Dunán inneni kis magyar

Pál Lukács


Kis köszöntö (etc.)

Pál Lukács


Tiszán inneni kis magyar

Pál Lukács


Tiszántuli kis magyar

Pál Lukács


Kis verselgetö

Pál Lukács


Dunántuli hölgyecske

Pál Lukács


Kisded útazó

Pál Lukács


Erdélyi Kis magyarka

Pál Lukács


Gyakori szavak és kifejezések:


Adjon isten Állj arany asszonykám báránykám barátném bizony Bogyó bogyó piros bogyó piros bogyó csina csókol Dalolja édes elne erdő Fecske Fehér fiú fiúcska fiúka Fordulj fossz fris Fujjál fujjál fuss fuss fuss galagonya Gróf nője gyermek Gyom gyim gyom gyöngy gyönyörű Hadd Haj lapuja lapuja Haj pillike Haj szénája Haris Hát Hej-haj isten jaj beh szép Jávorfábul furulyácska jóra kakuk karácsony kedves kedveske kikirics Kinn a bárány Király lyánya Lant látod leány levelekkel Diszlék libuskám lyán Lyánka Lyánkák Mamám méhecske Melly Mérges pulyka Mért Mingyárt Mirom-tom-tomirom-tére mondá múzsák napocska Nyisd Oh beh szép olly Őrmező Őrmezőn öröm pacsirta pajtáskám pázs Pénzem ára perdülj pimpó Pitty-palatty prürü Pünkösd reggel Rézsom asszony rózsa Sándorka Sárika sóska Szép kis madár szépecskén szépen szív Szivem Szivünk tacs Tán tanulócska Tililili linkó tilinkó Tral-lal-lal-lal-lam tur-turú Tündér szép állatkám ugy ám Ugy-e üllő vagyok jávorfácska Várj Veronka Virít piros rózsája volnék zöld Zsö


Cím Kis lant (etc.)

Szerző Pál Lukács

Kiadó Magyar, 1846

Eredeti forrása Osztrák Nemzeti Könyvtár

Digitalizálva: 2013. jún. 6.

AndrisFF•  2018. február 6. 21:25

Bőség

andalog, átvág, baktat, bandukol, beront, bóklászik, beslisszol,

betér, botorkál, botladozik, battyog, bitangoll, biceg, 


slattyog, cselleng, császkál, csörtet, csavarog,


düllöngél, elinal, elkotródik, eloldalog, 


elszökell, elvándorol, fut, gyalogol,


halad, jár, bódorog, kószál,


koslat, kaptat, kocog, 


kóvályog, kullog,


kóborol,


kitér, lépdel,

lopakodik, lépeget,


lohol, libeg, lófrál, lézeng,


lábát szedi, lődörög, megy, ődöng


őgyeleg, oson, poroszkál, robog, rohan,


suhan, sompolyog, settenkedik, sündörög, surran,


slattyog, somfordál, száguld, szalad, törtet, tipeg, totyog,


ténfereg, toszul, tekreg, vánszorog, vágtat, vágtázik, vonul, üget


AndrisFF•  2018. február 3. 22:23

Tiborcz panasza Pandora és Aphrodité miatt

Hozzászóló: thyborc
(Ideje: 01-14-2018 @ 06:43 am)

Comment: Vártam, vártam, mert nem akartam elsőnek kommentelni. Kockázatos ahhoz hozzászólni, akinek láthatóan kisujjában van a mitológia. Az egyértelmű, hogy a torzszülött Gólem irigyli a hasonló műhelyben készült szépséget. De a többi sejtelmesen, és bizonyára szándékosan elrajzoltnak tűnik. Kinek jut az a hálás feladat, hogy a két kezével gyúrja ki Aphroditét (vagy inkább Pandorát)? Stb. Amellett, hogy elgondolkoztat, örömet szerez a költői szépségű leírás. Üdv. Tibor


Kedves Tiborcz! Ez a panaszod nagyon könnyen megválaszolható, ugyanis én egytemistaként Szegeden a Tisza-parton iszapból életnagyságban kiszobortam számtalanszor a háton fekvő nőalakot. Az aszfaltot telerajzoltam a bandánk éjszakai körútjain a városban kocsmától kocsmáig két prototipikus alakkal krétával. Híres voltam róla. Ugye mindenütt jártunk, és a társaim örömmel megvárták a művek elkészültét. Grafittal is megoldottam. Az egyik alak EGY SZÖKKENŐ MEZÍTELEN NŐ, A MÁSIK A MAGÁNYT REPREZENTÁLÓ MEZTELEN FÉRFIALAK, AKI ÜL FELHÚZOTT TÉRDÉT ÁTKAROLVA LEHAJTOTT FEJJEL. A GRAFIKUS MEGOLDÁSOKAT, MIUTÁN MÁSODÉVES KOROMBAN 1963-BAN MEGNYERTEM AZ ORSZÁGOS DIÁKTALÁLKOZÓ KAPCSÁN RENDEZETT KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁST ÉS VERSENYT, BEKERETEZTETTEM. EZ A KÉT MŰVEM MINDIG AZ ÁGYAM FELETT VOLT, MOST IS. A TÖBBI ERŐSEN KUBISTA PASZTELL ÖNARCKÉPEM ÉS SOK MÁS SZÉPSÉG, AMI KIVÁLTOTTA A ZSŰRI EGYÉRTELMŰ VÉLEMÉNYÉT, ELKALLÓDOTT AZ IDŐK SORÁN. Az Aphroditéket elmosta a víz, széttaposták a Tisza-parton fürdőzők, elmosta az eső. De tényleg jó volt csinálni képlékeny agyagból. Siklik rajta a kéz. De minden meleg nyári napon újjászületett. Irígyelte a Gólem. Most nem térnék ki Pandora szelencéjére, aminek lecsaptam bús fedelét, hogy ne jöjjön ki a remény, a kielégülés reménye. Szóval húztam az aktust.